Detail projektu

Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti

Období řešení: 01.01.2007 — 31.12.2013

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC)

- plně financující (2007-01-01 - 2013-12-31)

O projektu

Společnost založená na znalostech, která využívá moderní informační technologie (IT) v každodenním životě, je a bude stále více ohrožena úmyslným či neúmyslným zneužitím těchto technologií. Současně ale vhodné využití informačních technologií nabízí velký potenciál při ochraně společnosti před různými typy hrozeb, včetně terorismu. Předmětem výzkumného záměru je proto výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti. Jedná se zejména o systematické rozvíjení konceptu „návrhu pro bezpečnost“ (design for security) v oblasti informačních technologií (tj. vývoj IT s ohledem na jejich spolehlivost a bezpečnost) a výzkum možností využití informačních technologií pro posílení bezpečnosti společnosti (vytváření nových přístupů k analýze, monitorování a předvídání potenciálně nebezpečných aktivit).

Popis anglicky
A knowledge-based society, which utilizes modern information technology in everyday life, is and will be increasingly endangered by intentional as well as involuntary misuse of that technology. Simultaneously, a proper use of information technology offers a great potential for the protection of society against various kinds of threats, including terrorism. Hence, the subject of this research plan is the security-oriented research in information technology. The main goals of the research plan are to systematically develop the concept of the “design for security” in the area of information technology and to explore possible applications of information technology in order to strengthen the security of society . The research plan will mainly be oriented to the following areas of information technology: speakers recognition and keyword spotting in various languages, search of video sequences for specific objects and persons, datamining of sensitive information in databases, biometric authentication, etc.

Klíčová slova
informační technologie, bezpečnost

Klíčová slova anglicky
information technology; security

Označení

MSM0021630528

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Bidlo Michal, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Burget Radek, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Cvrček Daniel, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. - spoluřešitel
Češka Milan, prof. RNDr., CSc. - spoluřešitel
Drahanský Martin, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc. - spoluřešitel
Fučík Otto, doc. Dr. Ing. - spoluřešitel
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. - spoluřešitel
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hrubý Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kočí Radek, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kolář Dušan, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Kršek Přemysl, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Květoňová Šárka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Martínek Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Masopust Tomáš, doc. RNDr., Ph.D. - spoluřešitel
Matějka Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Matoušek Petr, doc. Ing., Ph.D., M.A. - spoluřešitel
Meduna Alexandr, prof. RNDr., CSc. - spoluřešitel
Očenášek Pavel, Mgr. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Orság Filip, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA - spoluřešitel
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. - spoluřešitel
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zbořil František, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing., dr. h. c. - spoluřešitel
Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta informačních technologií
- příjemce (30.03.2008 - nezadáno)

Výsledky

GAJDA, Z. Metody návrhu polymorfních obvodů. In Sborník příspěvků Česko-slovenského semináře Počítačové architektury a diagnostika pro studenty doktorandského studia. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 19-25. ISBN: 978-80-7043-605-9.
Detail

DRÁBEK, V. Hardware Unit for Motion Estimation. In Electronic Devices and Systems. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2007. p. 17-21. ISBN: 978-80-214-3470-7.
Detail

STRYKA, L.; CHMELAŘ, P. Simplified Progressive Data Mining. In Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2007. p. 378-387. ISBN: 978-83-7493-340-7.
Detail

ŠVÉDA, M.; TRCHALÍK, R. Safety and Security-driven Design of Networked Embedded Systems. In Proceedings 10th EUROMICRO Conference on Digital System Design Architectures, Methods and Tools. Lübeck: IEEE Computer Society, 2007. p. 420-423. ISBN: 0-7695-2978-X.
Detail

SAMEK, J. A Trust-Based Model for Multi-agent Systems. In Proc. EUROSIM 2007. Vídeň: 2007. p. 93-98. ISBN: 978-3-901608-32-2.
Detail

SINISCALCHI, S.; SCHWARZ, P.; LEE, C. High-accuracy phone recognition by combining high performance lattice generation and knowledge based rescoring. In Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2007). Hononulu: IEEE Signal Processing Society, 2007. p. 869-872. ISBN: 1-4244-0728-1.
Detail

HAIN, T.; WAN, V.; BURGET, L.; KARAFIÁT, M.; DINES, J.; VEPA, J.; GARAU, G.; LINCOLN, M. The AMI System for the Transcription of Speech in Meetings. In Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2007). Hononulu: IEEE Signal Processing Society, 2007. p. 357-360. ISBN: 1-4244-0728-1.
Detail

ČERNOCKÝ, J.; SZŐKE, I.; FAPŠO, M.; KARAFIÁT, M.; BURGET, L.; KOPECKÝ, J.; GRÉZL, F.; SCHWARZ, P.; GLEMBEK, O.; OPARIN, I.; . Search in speech for public security and defense. In Proc. IEEE Workshop on Signal Processing Applications for Public Security and Forensics, 2007 (SAFE '07). Washington D.C.: IEEE Signal Processing Society, 2007. p. 1-7. ISBN: 1-4244-1226-9.
Detail

ČERNOCKÝ, J.; BURGET, L.; SCHWARZ, P.; MATĚJKA, P.; KARAFIÁT, M.; GLEMBEK, O.; KOPECKÝ, J.; SZŐKE, I.; FAPŠO, M.; GRÉZL, F.; . Search in speech, language identification and speaker recognition in Speech@FIT. In Proc. 17th International Conference Radioelektronika, 2007. Brno: Department of Radioelectronics FEEC BUT, 2007. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-3390-8.
Detail

HUBEIKA, V. Estimation of gender and age. In Proc. 13th Conference STUDENT EEICT 2007. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2007. p. 1-3. ISBN: 9788021434103.
Detail

FAPŠO, M. Search in speech records. In Proc. 13th Conference STUDENT EEICT 2007. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2007. p. 1-3. ISBN: 978-80-214-3410-3.
Detail

MIKOLOV, T. Language modeling of Czech using neural networks. In Proc. 13th Conference STUDENT EEICT 2007. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2007. p. 1-3. ISBN: 9788021434103.
Detail

STRAKA, M.; KOTÁSEK, Z. Checker for Communication Protocol between IP Cores Based on FPGA. In 3rd Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Faculty of Informatics MU, 2007. p. 193-200. ISBN: 978-80-7355-077-6.
Detail

BIDLO, M. Výpočetní development založený na instrukcích. In Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 53-59. ISBN: 978-80-7043-605-9.
Detail

BIDLO, M. Biologií inspirovaný vývin jako technika evolučního návrhu. In Kognice a umělý život VII. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2007. s. 43-53. ISBN: 978-80-7248-412-6.
Detail

JAROŠ, J. Optimalizace kolektivních komunikací na wormhole propojovacích sítích. In Sborník příspěvků semináře Počítačové architektury a diagnostika pro studenty doktorského studia. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 93-98. ISBN: 987-80-7043-605-9.
Detail

MASOPUST, T. Generalized Forbidding Grammars with Linear Productions. In Third Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2007). Znojmo: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007. p. 121-126. ISBN: 978-80-7355-077-6.
Detail

KNĚŽÍK, J.; DRAHANSKÝ, M. Simple EEG Driven Mouse Cursor Movement. In Computer Recognition Systems 2. Advances in Soft Computing, vol. 45. Wroclaw: Springer Verlag, 2007. p. 1-5. ISBN: 978-3-540-75174-8.
Detail

HRUBÁ, V.; KŘENA, B.; VOJNAR, T. Using JavaPathFinder for Self-healing Assurance. In Proceedings of 3rd Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science - MEMICS 2007. Znojmo: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007. p. 67-73. ISBN: 978-80-7355-077-6.
Detail

KŘIVKA, Z.; MEDUNA, A.; SMRČEK, J. n-Right-Linear #-Rewriting Systems. In Third Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2007). Znojmo: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007. p. 105-112. ISBN: 978-80-7355-077-6.
Detail

HERRMAN, T. Testability Analysis Based on the Identification of Testable Blocks with Predefined Properties. In MEMICS proceedings 2007. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007. p. 269-269. ISBN: 978-80-7355-077-6.
Detail

ŠKARVADA, J. RT Level Test Optimization for Low Power Consumption. In MEMICS proceedings 2007. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007. p. 185-192. ISBN: 978-80-7355-077-6.
Detail

JANOUŠEK, V.; KIRONSKÝ, E.; POLÁŠEK, P. An Architecture for Simulation-Based Evolutionary Design of Systems. In Proceedings of the 16th International Conference on System Science. Systems Science 2007, volume 1. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2007. p. 396-405. ISBN: 978-83-7493-339-1.
Detail

NOVOSAD, P.; ČEŠKA, M. Simulation and Analysis of Condition/Event Petri Nets Using Software Tool CESim. In Proceedings of 21th European Simulation and Modelling Conference ESM'2007. St. Julians, Malta: EUROSIS, 2007. p. 170-172. ISBN: 978-90-77381-36-6.
Detail

RŮŽIČKA, R. New Polymorphic NAND/XOR Gate. In Proceedings of 7th WSEAS International Conference on Applied Computer Science. WSEAS Applied Informatics & Communications. Computer Science Challenges. Venice: World Scientific and Engineering Academy, 2007. p. 192-196. ISBN: 978-960-6766-15-2. ISSN: 1790-5117.
Detail

GREGA, W.; KORNECKI, A.; ŠVÉDA, M.; THIRIET, J. Developing an Interdisciplinary and Multinational Software Engineering Curriculum. In Proceedings of the International Conference on Engineering Education. Coimbra: European Comission - Education and Training, 2007. p. 150-153. ISBN: 978-972-8055-14-1.
Detail

CHUDÝ, P.; CHUDÝ, R. Computer simulation of complex flight dynamics tasks. In Sbornik trudov cetvertoj mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii "isledovanie, razrabotka i primenenie vysokych technologii v promslennosti". Vysokie technologii, fundamentalnye i prikladnye issledovania, obrazovanie. Sankt Peterburg: Izdatelstvo Politechniceskovo universiteta 2007: 2007. p. 100-106. ISBN: 5742208928.
Detail

PETERKA, O.; RYŠAVÝ, O.; LORENC, V.; OSOVSKÝ, M.; ŠKARVADA, L. Can Objects Have Dependent Types?. In Proceedings of 3rd Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2007). Znojmo: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007. p. 173-180. ISBN: 978-80-7355-077-6.
Detail

HOLÍK, L.; ROGALEWICZ, A. Counterexample Analysis in Abstract Regular Tree Model Checking of Complex Dynamic Data Structures. In Third Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2007). Znojmo: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007. p. 59-66. ISBN: 978-80-7355-077-6.
Detail

MEDUNA, A.; BIDLO, R.; BLATNÝ, P. Vertical Context in Phrase-Structure grammars. In Second Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2006). Mikulov: Brno University of Technology, 2006. p. 17-23. ISBN: 80-214-3287-X.
Detail

KUNC, M. Získávání znalostí z Webu. In Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007 Volume 4. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 391-395. ISBN: 80-214-3410-3.
Detail

CVRČEK, D.; MALINKA, K. Chování uživatelů elektronické pošty. In Datakon 2007 - Sborník databázové konference. Brno: Fakulta informatiky MU, 2007. s. 92-101. ISBN: 978-80-7355-076-9.
Detail

CVRČEK, D.; MALINKA, K. Effects of Social Networks On Anonymity Systems. In Proceedings of ISAT 2007. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2007. p. 1-8. ISBN: 978-83-7493-348-3.
Detail

KRAUS, M.; KUNOVSKÝ, J. Adapting Power-Series Integration to Real-Time Simulation. In Proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Ljubljana. Viena: ARGE Simulation News, 2007. p. 115-120. ISBN: 978-3-901608-32-2.
Detail

KUNOVSKÝ, J.; KRAUS, M.; ŠÁTEK, V. Fourier Analysis and Modern Taylor Series Method. In Proceedings of the 7th International Conference on Applied Mathematics. Bratislava: 2007. p. 232-237. ISBN: 978-80-969562-5-8.
Detail

KUNOVSKÝ, J.; PINDRYČ, M.; ŠÁTEK, V.; ZBOŘIL, F. Stiff systems in theory and practice. In Proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Ljubljana: ARGE Simulation News, 2007. p. 114-119. ISBN: 978-3-901608-32-2.
Detail

LETKO, Z. Dynamic Detection and Healing of Low Level Data Races. In Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007. Volume 2. Brno: Brno University of Technology, 2007. p. 257-259. ISBN: 978-80-214-3408-0.
Detail

CVRČEK, D.; KRHOVJÁK, J.; MATYÁŠ, V. PIN (and Chip) or Signature: Beating the Cheating?. In Security Protocols - 13th International Workshop, Cambridge, UK, April 20-22, 2005, Revised Selected Papers. Lecture Notes in Computer Science. LNCS. Berlin: 2007. p. 69-75. ISSN: 0302-9743.
Detail

MARTÍNEK, T.; LEXA, M.; BECK, P.; FUČÍK, O. Automatic Generation of Circuits for Approximate String Matching. In 2007 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Krakow: IEEE Computer Society, 2007. p. 203-208. ISBN: 1-4244-1161-0.
Detail

BRYAN, L. A Set of Definitions for Working with Spatial Filters. In Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007 Volume 4. Brno: Brno University of Technology, 2007. p. 430-434. ISBN: 80-214-3410-4.
Detail

ŠKARVADA, J. RT Level Power Consumption Estimation Tool. In Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007 Volume 4. Brno: Brno University of Technology, 2007. p. 467-471. ISBN: 80-214-3410-3.
Detail

ŠIMEK, V. On Selected Methods for Hyperspectral Data Compression. In Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007 Volume 4. Brno: Brno University of Technology, 2007. p. 462-466. ISBN: 978-80-214-3410-3.
Detail

BRYAN, L.; FUČÍK, O. FPGA Implementation of a Reconfigurable License Plate Detection Method. In Proceedings of the 2007 Engineering of Reconfigurable Systems and Algorithms. CSREA Press. Las Vegas, NV: Penn State Erie, The Behrend College, 2007. p. 1-4. ISBN: 1-60132-026-4.
Detail

LEXA, M.; MARTÍNEK, T.; BECK, P.; FUČÍK, O.; VALLE, G.; ZARA, I. Genomic PCR simulation with hardware-accelerated approximate sequence matching. In 21st European Conference on Modelling and Simulation. Praha: European Council for Modelling and Simulation, 2007. p. 333-338. ISBN: 978-0-9553018-2-7.
Detail

SLANÝ, K.; DVOŘÁK, V. Evolutionary Designed Branch Predictors. In 13th International Conference on Soft Computing. Brno: Faculty of Mechanical Engineering BUT, 2007. p. 18-23. ISBN: 978-80-214-3473-8.
Detail

ŠPANĚL, M.; KRŠEK, P.; ŠVUB, M.; ŠTANCL, V.; ŠILER, O. Delaunay-Based Vector Segmentation of Volumetric Medical Images. In Proceedings of the 12th International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns, CAIP 2007. Lecture Notes in Computer Science. LNCS 4673. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2007. p. 261-269. ISBN: 3-540-74271-9. ISSN: 0302-9743.
Detail

DEDEK, T.; MAREK, T.; MARTÍNEK, T. High Level Abstraction Language as an Alternative to Embeded Processors for Internet Packet Processing in FPGA. In 2007 International Conference on Field Programmable Logic and Applications. Amsterdam: IEEE Computer Society, 2007. p. 648-651. ISBN: 1-4244-1060-6.
Detail

SMRŽ, P.; PARALIČ, J.; SMATANA, P.; FURDÍK, K. Text Mining Services for Trialogical Learning. In Proceedings of the 6th Annual Conference Znalosti. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, 2007. p. 97-108. ISBN: 978-80-248-1279-3.
Detail

VAŠÍČEK, Z. Reálné aplikace evolučního návrhu. In Počítačové architektury a diagnostika 2007. Česko-slovenský seminář pro studenty doktorandského studia. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 137-142. ISBN: 978-80-7043-605-9.
Detail

HERRMAN, T. Metodika identifikace Testovatelných bloků v obvodu na úrovni RT. In Počítačové architektury a diagnostika 2007. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 67-76. ISBN: 978-80-7043-605-9.
Detail

ŠKARVADA, J. Optimalizace plánování testu vzhledem k příkonu. In Počítačové architektury a diagnostika 2007. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 85-92. ISBN: 978-80-7043-605-9.
Detail

KOTÁSEK, Z.; KUBEK, J. Finite State Machine Localisation Based on IP Softcores Analysis. In 6th Electronic Circuits and Systems Conference. Conference Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2007. p. 137-142. ISBN: 978-80-227-2697-9.
Detail

ŠIMEK, V. Medical Data Compression. In Počítačové architektury a diagnostika. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2007. p. 143-148. ISBN: 978-80-7043-605-9.
Detail

ŠKARVADA, J.; HERRMAN, T.; KOTÁSEK, Z. RTL Testability Analysis Based on Circuit Partitioning and Its Link with Professional Tool. In IEEE 8th Workshop on RTL and High Level Testing. Beijing: Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences, 2007. p. 175-181.
Detail

KRŠEK, P.; KRUPA, P.; ČERNOCHOVÁ, P. Teeth and Jaw 3D Reconstruction in Stomatology. In Medical Information Visualisation - BioMedical Visualisation. Zurich: IEEE Computer Society, 2007. p. 23-28. ISBN: 0-7695-2904-6.
Detail

MEDUNA, A.; LUKÁŠ, R.; KRAJÍČEK, J. Homogeneous Multicontinuous Grammars and Their Reduction. In MEMICS 2007 Proceedings. Znojmo: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007. p. 90-96. ISBN: 978-80-7355-077-6.
Detail

MARTÍNEK, T. Automatizované mapování architektur s proměnným počtem výpočetních elementů. In Počítačové architektury a diagnostika 2007. Česko-slovenský seminář pro studenty doktorandského studia. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 77-83. ISBN: 978-80-7043-605-9.
Detail

MATĚJKA, P.; BURGET, L.; GLEMBEK, O.; SCHWARZ, P.; HUBEIKA, V.; FAPŠO, M.; MIKOLOV, T.; PLCHOT, O. BUT system description for NIST LRE 2007. In Proc. 2007 NIST Language Recognition Evaluation Workshop. Orlando: National Institute of Standards and Technology, 2007. p. 1-5.
Detail

VACURA, M.; SVÁTEK, V.; SMRŽ, P.; SIMOU, N. A Pattern-based Framework for Representation of Uncertainty in Ontologies. In Proceedings of the 6th International Workshop on Uncertainty Reasoning for the Semantic Web. Busan: 2007. p. 135-136.
Detail

DOSEDLA, M. Informační bezpečnost a systém jejího řízení. In Moderní technologie ve výuce. Brno: MSD, spol. s r. o., 2007. s. 29-31. ISBN: 978-80-7392-003-6.
Detail

CHMELAŘ, P.; STRYKA, L. Interactive Mining on Hierarchical Data. In Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007 Volume 4. Brno: Brno University of Technology, 2007. p. 410-414. ISBN: 978-80-214-3410-3.
Detail

LUKÁŠ, R.; MEDUNA, A. General Multigenerative Grammar Systems. In Information Systems and Formal Models ISIM, WFM '07. Hradec nad Moravicí: Silesian University, 2007. p. 205-212. ISBN: 978-80-7248006-7.
Detail

VOJNAR, T. Stromové automaty s omezeními v symbolické verifikaci programů manipulujících vyvážené stromy. In Současné trendy teoretické informatiky. ITI Series 2007-347. Praha: 2007. s. 38-39.
Detail

STRYKA, L.; HRUŠKA, T. Multidimensional algebra and its graphical representation. In Datakon. Brno: Masaryk University, 2007. p. 187-197. ISBN: 978-80-7355-076-9.
Detail

ZBOŘIL, F. Framework for Model-Based Design of Multi-agent Systems. In Proc. EUROSIM 2007. Vienna: ARGE Simulation News, 2007. p. 67-77. ISBN: 978-3-901608-32-2.
Detail

CHMELAŘ, P.; STRYKA, L. Simplified Progressive Data Mining. In Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2007. p. 1-10. ISBN: 978-83-7493-340-7.
Detail

LODROVÁ, D. Rozpoznávání živosti otisků prstů. In Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007. Volume 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 260-262. ISBN: 978-80-214-3408-0.
Detail

KOČÍ, R.; MAZAL, Z.; ZBOŘIL, F.; JANOUŠEK, V. Modeling Deliberative Agents Using Object Oriented Petri Nets. In Proceedings of the 7th ISDA. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007. p. 15-20. ISBN: 0-7695-2976-3.
Detail

ZBOŘIL, F.; KOČÍ, R. Intention Structures Modelling Using Object Oriented Petri Nets. In Proceedings of the 7th ISDA. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007. p. 33-38. ISBN: 0-7695-2976-3.
Detail

FURDÍK, K.; PARALIČ, J.; SMRŽ, P. Classification and Automatic Concept Map Creation in eLearning Environment. Znalosti 2008. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2008. p. 78-89. ISBN: 978-80-227-2827-0.
Detail

DVOŘÁK, V. Communication Performance of Mesh- and Ring-Based NoCs. Proceedings of the 7th Int. Conference on Networking. New York: IEEE Computer Society, 2008. p. 156-161. ISBN: 978-0-7695-3106-9.
Detail

ŠVÉDA, M.; VRBA, R. Meta-Design Support for Safe and Secure Networked Embedded Systems. IEEE Proceedings of the Third International Conference on Systems, ICONS 2008. New York: IEEE Computer Society, 2008. p. 69-74. ISBN: 978-0-7695-3105-2.
Detail

MATOUŠEK, P.; RYŠAVÝ, O.; RÁB, J.; ŠVÉDA, M. A Formal Model for Network-wide Security Analysis. Proceeding of the 15 IEEE International Symposium and Workshop on the Engineering of Computer-based Systems. Belfast: University of Ulster, 2008. p. 171-181. ISBN: 0-7695-3141-5.
Detail

KUNOVSKÝ, J.; ZBOŘIL, F.; DROZDOVÁ, M.; SEHNALOVÁ, P.; PETŘEK, J. Multi-rate Integration and Modern Taylor Series Method. Proceedings UKSim 10th International Conference EUROSIM/UKSim2008. Cambridge: IEEE Computer Society, 2008. p. 386-391. ISBN: 0-7695-3114-8.
Detail

MARTÍNEK, T.; KOŠEK, M. NetCOPE: Platform for Rapid Development of Network Applications. In Proc. of 2008 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Bratislava: IEEE Computer Society, 2008. p. 219-224. ISBN: 978-1-4244-2276-0.
Detail

HRADIŠ, M. Framework for Research on Detection Classifiers. Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics. Budmerice: Comenius University in Bratislava, 2008. p. 171-177. ISBN: 978-80-89186-30-3.
Detail

KUNC, M. Vizualizace výsledků klasifikace prvků elektronických dokumentů. Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008 Volume 4. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. s. 418-421. ISBN: 978-80-214-3617-6.
Detail

OČENÁŠEK, P.; TRCHALÍK, R. Using AVISPA in the Education of Network Security. EDS '08 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2008. p. 1-8. ISBN: 978-80-214-3717-3.
Detail

ENDRYS, B.; HANÁČEK, P. Trust in Security of Identification Devices - Feeling of Unity. Information Security Summit IS2 2008. Praha: Tate International s.r.o., 2008. p. 43-50. ISBN: 978-80-86813-15-8.
Detail

STRNADEL, J. Testability Enhancement of Multilevel Designs Guided by Testability Analysis Method. Proceedings of Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference. Brno: Brno University of Technology, 2008. p. 367-372. ISBN: 978-80-214-3717-3.
Detail

STRNADEL, J. TASTE: Testability Analysis Engine and Opened Libraries for Digital Data Path. Proceedings of 11th Euromicro Conference on Digital Systems Design Architectures, Methods and Tools. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008. p. 865-872. ISBN: 978-0-7695-3277-6.
Detail

BURGET, L.; SCHWARZ, P.; MATĚJKA, P.; HANNEMANN, M.; RASTROW, A.; WHITE, C.; KHUDANPUR, S.; HEŘMANSKÝ, H.; ČERNOCKÝ, J. Combination of strongly and weakly constrained recognizers for reliable detection of OOVs. Proc. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP). Las Vegas: IEEE Signal Processing Society, 2008. p. 1-4. ISBN: 1-4244-1484-9.
Detail

KUNC, M.; BURGET, R. Klasifikace prvků dokumentu na základě vizuálních rysů. Znalosti 2008. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2008. s. 347-350. ISBN: 978-80-227-2827-0.
Detail

KUNOVSKÝ, J.; PETŘEK, J.; ŠÁTEK, V. Multiple Arithmetic in Dynamic System Simulation. Proceedings UKSim 10th International Conference EUROSIM/UKSim2008. Cambridge: IEEE Computer Society, 2008. p. 597-598. ISBN: 0-7695-3114-8.
Detail

STAREČEK, L.; SEKANINA, L.; KOTÁSEK, Z. Reduction of Test Vectors Volume by Means of Gate-Level Reconfiguration. Proc. of 2008 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Bratislava: IEEE Computer Society, 2008. p. 255-258. ISBN: 978-1-4244-2276-0.
Detail

VAŠÍČEK, Z.; SEKANINA, L. Novel Hardware Implementation of Adaptive Median Filters. In Proc. of 2008 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Bratislava: IEEE Computer Society, 2008. p. 110-115. ISBN: 978-1-4244-2276-0.
Detail

MASOPUST, T.; MEDUNA, A. On Pure Multi-Pushdown Automata that Perform Complete-Pushdown Pops. Automata and Formal Languages. The 12th International Conference, AFL 2008, Balatonfured, Hungary, May 27-30, 2008, Proceedings. Balatonfured: Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, 2008. p. 325-336. ISBN: 978-963-311-367-7.
Detail

STRAKA, M.; KOTÁSEK, Z.; WINTER, J. Digital Systems Architectures Based on On-line Checkers. 11th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2008. Parma: IEEE Computer Society, 2008. p. 81-87. ISBN: 978-0-7695-3277-6.
Detail

KVĚTOŇOVÁ, Š.; MARTÍNEK, Z.; KRESLÍKOVÁ, J. Modeling of Software Products Deployment by PMBOK. In Proceedings of the 8th International Carpathian Control Conference. Košice: The University of Technology Košice, 2007. p. 20-23. ISBN: 978-80-8073-805-1.
Detail

GRÉZL, F.; KARAFIÁT, M.; KONTÁR, S.; ČERNOCKÝ, J. Probabilistic and bottle-neck features for LVCSR of meetings. In Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2007). Hononulu: IEEE Signal Processing Society, 2007. p. 757-760. ISBN: 1-4244-0728-1.
Detail

OČENÁŠEK, P. Wardriving: Detecting, Attacking, Securing. In Proceedings of the 8th International Carpathian Control Conference. Košice: The University of Technology Košice, 2007. p. 1-4. ISBN: 978-80-8073-805-1.
Detail

TRCHALÍK, R.; OČENÁŠEK, P. Addressing and Routing in Sensor Networks. In Proceedings of the 8th International Carpathian Control Conference. Košice: The University of Technology Košice, 2007. p. 1-4. ISBN: 978-80-8073-805-1.
Detail

KVĚTOŇOVÁ, Š.; MARTÍNEK, Z. The Unified Approach to Modeling of Software Project Management Processes. In Proceedings of 9th International Conference ISIM'07. Opava: Faculty of Philosophy and Science in Opava, Silesian university in Opava, 2007. p. 20-27. ISBN: 978-80-7248-006-7.
Detail

BURGET, R. Vizuální segmentace elektronických dokumentů. In Znalosti 2007. Ostrava: Vysoká škola báňská - technická universita Ostrava, 2007. s. 155-166. ISBN: 978-80248-1279-3.
Detail

MASOPUST, T.; MEDUNA, A. Descriptional Complexity of Grammars Regulated by Context Conditions. In LATA 2007 Pre-proceedings. Reports of the Research Group on Mathematical Linguistics 35/07, Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, Spain: 2007. p. 403-411.
Detail

CHMELAŘ, P.; STRYKA, L. Intuitive and Interactive Mining. In ZNALOSTI 2007, Proceedings of the 6th annual conference. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, 2007. p. 308-311. ISBN: 978-80-248-1279-3.
Detail

KVĚTOŇOVÁ, Š.; MARTÍNEK, Z. Statistical Process Control in Software Engineering. In Proceedings of the 13th conference Student EEICT 2007. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2007. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-3410-3.
Detail

ERLEBACH, P.; ČEŠKA, M.; VOJNAR, T. Pattern-Based Verification for Trees. In Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2007. Las Palmas de Grand Canaria: The Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2007. p. 181-182. ISBN: 978-3-540-75866-2.
Detail

ŠVÉDA, M. End-User Development Framework for Embedded System Applications. In Engineering of Computer-Based Systems, 2007. Tucson, Arizona: IEEE Computer Society, 2007. p. 186-192. ISBN: 0-7695-2772-8.
Detail

SEKANINA, L. Design and Analysis of a New Self-Testing Adder Which Utilizes Polymorphic Gates. In 2007 IEEE Workshop on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Gliwice: IEEE Computer Society, 2007. p. 243-246. ISBN: 1424411610.
Detail

RYCHLÝ, M. Component Model with Support of Mobile Architectures. In Information Systems and Formal Models. Opava: Faculty of Philosophy and Science in Opava, Silesian university in Opava, 2007. p. 55-62. ISBN: 978-80-7248-006-7.
Detail

MASOPUST, T. A Note on the Descriptional Complexity of Semi-Conditional Grammars. In Information Systems and Formal Models ISIM, WFM '07. Hradec nad Moravici: Silesian University, 2007. p. 213-218. ISBN: 978-80-7248-0067.
Detail

OČENÁŠEK, P.; ŠIMEK, V. Determining Location of Target Within the Indoor Location System. In Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science: Volume III. Wroclaw: 2007. p. 168-176. ISBN: 978-83-7493-341-4.
Detail

OČENÁŠEK, P. Analysis of the Network Communication With OPNET. In Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science: Volume II. Wroclaw: 2007. p. 312-317. ISBN: 978-83-7493-340-7.
Detail

MASOPUST, T. Scattered Context Grammars Can Generate the Powers of 2. In Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007, Volume 4. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2007. p. 401-404. ISBN: 978-80214-3410-3.
Detail

KVĚTOŇOVÁ, Š.; KRESLÍKOVÁ, J. An iterative software process management using Petri nets. In Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2007. p. 334-341. ISBN: 978-83-7493-340-7.
Detail

DVOŘÁK, V. Time- and Space-Efficient Evaluation of Sparse Boolean Functions in Embedded Software. In Proceedings of 14th Annual IEEE International Conference and Workshops on the Engineering of Computer-Based Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007. p. 178-185. ISBN: 0-7695-2772-8.
Detail

DVOŘÁK, V.; JAROŠ, J.; OHLÍDAL, M. Optimum Topology-Aware Scheduling of Collective Communications. In Proceedings of The Sixth International Conference on Networking. New York: IEEE Computer Society, 2007. p. 1-6. ISBN: 0-7695-2805-8.
Detail

DVOŘÁK, V. Space-Time Trade-offs in SW Evaluation of Boolean Functions. In Proceedings of The Second International Conference on Systems. New York: IEEE Computer Society, 2007. p. 344-349. ISBN: 0-7695-2807-4.
Detail

ŠVÉDA, M. Formal Specs Reuse with Embedded Systems Design -- Behavioral and Architectural Specifications in Real-Time Application Domains. In IEEE Proceedings of the Second International Conference on Systems, ICONS 2007. New York: IEEE Computer Society, 2007. p. 11-16. ISBN: 0-7695-2807-4.
Detail

ŠVÉDA, M.; VRBA, R. Dependability-driven Embedded Systems Networking. In Proceedings of The Sixth International Conference on Networking. New York: IEEE Computer Society, 2007. p. 483-488. ISBN: 0-7695-2805-8.
Detail

ŠVÉDA, M. Industrial Measurement Application Development. In Proceedings of the First International Workshop on Application-oriented Systems. Saint Luce, Martinique: IEEE Computer Society, 2007. p. 523-529. ISBN: 0-7695-2807-4.
Detail

ŠVÉDA, M.; TRCHALÍK, R. ZigBee-to-Internet Interconnection Architectures. In Proceedings of the Second International Workshop on Mobile Communications and Learning MCL 2007. Saint Luce, Martinique: IEEE Computer Society, 2007. p. 355-360. ISBN: 0-7695-2807-4.
Detail

OČENÁŠEK, P.; TRCHALÍK, R. Reasoning About Security Protocols in the ZigBee Standard. In Proceedings of the 8th International Carpathian Control Conference. Košice: The University of Technology Košice, 2007. p. 1-4. ISBN: 978-80-8073-805-1.
Detail

ŠVÉDA, M.; RYŠAVÝ, O. Industrial Application Development using Case-based Reasoning. In Proceedings of International Workshop on Artificial Neural Networks and Intelligent Information Processing. Angers: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2007. p. 64-70. ISBN: 972-8865-86-4.
Detail

ŠVÉDA, M.; VRBA, R.; RYŠAVÝ, O. Pattern-Driven Reuse of Embedded Control Design. In Proceedings of Fourth International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. Angers: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2007. p. 152-159. ISBN: 972-8865-84-8.
Detail

STRAKA, M. VHDL Design of Educational, Modern and Open-Architecture CPU. In Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007 Volume 4. Brno: Brno University of Technology, 2007. p. 457-461. ISBN: 978-80-214-3410-3.
Detail

SEKANINA, L. Vztah mezi abstraktním a fyzickým výpočtem v kontextu evolučního návrhu. In Kognice a umělý život VII. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2007. s. 305-310. ISBN: 9788072484126.
Detail

TOBOLA, J.; KOTÁSEK, Z.; KOŘENEK, J.; MARTÍNEK, T.; STRAKA, M. Online Protocol Testing for FPGA Based Fault Tolerant Systems. In 10th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2007. Lubeck, Germany: IEEE Computer Society, 2007. p. 676-679. ISBN: 0-7695-2978-X.
Detail

MASOPUST, T.; MEDUNA, A. Descriptional Complexity of Generalized Forbidding Grammars. In Proceedings of 9th International Workshop on Descriptional Complexity of Formal Systems. High Tatras, Slovakia: University of Pavol Jozef Šafárik, 2007. p. 170-177. ISBN: 978-80-7097-688-3.
Detail

STRAKA, M.; TOBOLA, J.; KOTÁSEK, Z. Checker Design for On-line Testing of Xilinx FPGA Communication. In The 22nd IEEE International Symposium on Defect and Fault Tolerance in VLSI Systems. Rome: IEEE Computer Society, 2007. p. 152-160. ISBN: 0-7695-2885-6.
Detail

HRUBÝ, M.; BEDNÁŘ, J. Automated Optimization of Models Based on Game Theory. In Proceedings of International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications. Istanbul: IEEE Turkey, 2007. p. 134-138.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; ORSÁG, F. Testování kvality snímků otisků prstů. In Datakon 2007. Brno: Masarykova universita, 2007. s. 161-168. ISBN: 978-80-7355-076-9.
Detail

JANOUŠEK, V.; KOČÍ, R.; ZBOŘIL, F. Towards Modeling Rational Agents with Object Oriented Petri Nets. In Proceedings of the Workshop on Petri Nets and Software Engineering. Siedlce: 2007. p. 244-245. ISBN: 978-83-7051-427-3.
Detail

MEDUNA, A.; TECHET, J. Maximal and Minimal Scattered Context Rewriting. In FCT 2007 Proceedings. Lecture Notes in Computer Science. Budapest: Springer Verlag, 2007. p. 412-423. ISSN: 0302-9743.
Detail

MEDUNA, A.; TECHET, J. Reduction of Scattered Context Generators of Sentences Preceded by Their Leftmost Parses. In Proceedings of 9th International Workshop on Descriptional Complexity of Formal Systems. High Tatras: University of Pavol Jozef Šafárik, 2007. p. 178-185. ISBN: 978-80-7097-688-3.
Detail

KVĚTOŇOVÁ, Š.; KRESLÍKOVÁ, J. Modelling of Project Management by Petri Nets. In Proceedings of the 28th International Scientific School. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2007. p. 149-156. ISBN: 978-83-7493-346-9.
Detail

GAJDA, Z.; SEKANINA, L. Reducing the Number of Transistors in Digital Circuits Using Gate-Level Evolutionary Design. In 2007 Genetic and Evolutionary Computation Conference. New York: Association for Computing Machinery, 2007. p. 245-252. ISBN: 9781595936974.
Detail

JAROŠ, J.; OHLÍDAL, M.; DVOŘÁK, V. An Evolutionary Approach to Collective Communication Scheduling. In 2007 Genetic and Evolutionary Computation Conference. Volume II. New York: Association for Computing Machinery, 2007. p. 2037-2044. ISBN: 978-1-59593-697-4.
Detail

SCHWARZ, J.; JAROŠ, J.; OČENÁŠEK, J. Migration of Probabilistic Models for Island-Based Bivariate EDA Algorithm. In 2007 Genetic and Evolutionary Computational Conference. Volume I. New York: Association for Computing Machinery, 2007. p. 631-631. ISBN: 9781595936974.
Detail

KŘENA, B.; LETKO, Z.; TZOREF-BRILL, R.; UR, S.; VOJNAR, T. Healing Data Races On-The-Fly. In Proceedings of 5th International Workshop on Parallel and Distributed Systems: Testing and Debugging Modelling - PADTAD'07. London: Association for Computing Machinery, 2007. p. 54-64. ISBN: 978-1-59593-734-6.
Detail

ŠVÉDA, M.; VRBA, R. SPECIFICATION-DRIVEN DESIGN OF EMBEDDED SYSTEMS - Design Support for Networked Embedded Software Applications. In Proceedings of the International Joint Conference on e-Business and Telecommunications (ICETE 2007, ICE-B). Barcelona: IEEE Computer Society, 2007. p. 23-30. ISBN: 978-989-8111-11-1.
Detail

ŠVÉDA, M.; VRBA, R. Towards a Unified Security/Safety Framework - A Design Approach to Embedded System Applications. In Proceedings of the International Conference on Software and Data Technologies (ICSOFT 2007). Barcelona: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2007. p. 345-350. ISBN: 978-989-8111-06-7.
Detail

VAŠÍČEK, Z.; SEKANINA, L. Evaluation of a New Platform For Image Filter Evolution. In Proc. of the 2007 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007. p. 577-584. ISBN: 076952866X.
Detail

DRAHANSKÝ, M. Sinusoidal Shape of a Papillary Line Crosscut. In 2007 ECSIC Symposium on Bio-Inspired Learning, And Intelligent Systems for Security. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007. p. 19-21. ISBN: 0769529194.
Detail

OČENÁŠEK, P. On the Design of Protocols in Electronic Commerce. In MIC 2007 Conference Proceedings. Portorož: 2007. p. 1-6. ISBN: 978-961-6573-88-7.
Detail

OČENÁŠEK, P. Tools for Analysis and Simulation of Protocol Communication. In EDS '07 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2007. p. 87-91. ISBN: 978-80-214-3470-7.
Detail

BIDLO, M. Evolutionary Development of Generic Multipliers: Initial Results. In Proc. of the 2007 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007. p. 405-412. ISBN: 0-7695-2866-X.
Detail

DVOŘÁK, R.; DRAHANSKÝ, M. Real-Time Terrain Deformations. In Proceedings of the Fourth International Conference on Image and Graphics. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007. p. 1020-1025. ISBN: 0-7695-2929-1.
Detail

MASAŘÍK, K.; HRUŠKA, T. Structural Equivalence between Architectural Descriptive and Hardware Languages. In A proceedings volume from the 4th International Conference on Cybernetics and Information Technologies, Systems and Applications CITSA 2007. Florida: International Institute of Informacs and Systemics, 2007. p. 40-45. ISBN: 1-934272-10-8.
Detail

JAROŠ, J.; SCHWARZ, J. Parallel BMDA with Probability Model Migration. In Proceeding of 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation. Singapore: IEEE Computer Society, 2007. p. 1059-1066. ISBN: 1-4244-1340-0.
Detail

KOBLIHA, M.; SCHWARZ, J. Self-Organizing Migrating Algorithm for Dynamic Problems: An Experimental study. In 13th International Conference on Soft Computing. Brno: Faculty of Mechanical Engineering BUT, 2007. p. 24-29. ISBN: 978-80-214-3473-8.
Detail

KOŘENEK, J.; KOBIERSKÝ, P. Intrusion Detection System Intended for Multigigabit Networks. In 2007 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Krakow: IEEE Computer Society, 2007. p. 361-364. ISBN: 978-1-4244-1161-0.
Detail

KVĚTOŇOVÁ, Š.; KRESLÍKOVÁ, J. Project Management Processes Modelling Using Petri Nets. In Proceedings of 21th European Simulation and Modelling Conference ESM'2007. Malta: EUROSIS, 2007. p. 1-5. ISBN: 978-90-77381-36-6.
Detail

VAŠÍČEK, Z.; SEKANINA, L. An Area-Efficient Alternative to Adaptive Median Filtering in FPGAs. In Proc. of 2007 International Conference on Field Programmable Logic and Applications. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007. p. 216-221. ISBN: 1424410606.
Detail

STRNADEL, J. Educational Toolset for Experimenting with Optimizations in the Area of Cost/Quality Trade-Offs Related to Digital Circuit Diagnosis. In Proceedings of 14th Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference. Brno: Brno University of Technology, 2007. p. 333-338. ISBN: 978-80-214-3470-7.
Detail

STRNADEL, J. On Encoding and Utilization of Diagnostic Information Extracted from Design-Data for Testability Analysis Purposes. In Proceedings of the 6th Electronic Circuits and Systems Conference. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2007. p. 171-176. ISBN: 978-80-227-2697-9.
Detail

BURGET, R. Layout Based Information Extraction from HTML Documents. In 9th International Conference on Document Analysis and Recognition ICDAR 2007. Curitiba: IEEE Computer Society, 2007. p. 624-629. ISBN: 0-7695-2822-8.
Detail

DVOŘÁK, V. Implementation of Combinational and Sequential Functions in Embedded Firmware. In Proceedings of the 2007 International Conference on Intelligent Pervasive Computing (IPC-07). Los Alamitos, California: IEEE Computer Society, 2007. p. 80-85. ISBN: 978-0-7695-3006-2.
Detail

KOŠEK, M.; KOŘENEK, J. FLOWCONTEXT: Flexible Platform for Multigigabit Stateful Packet Processing. In 2007 International Conference on Field Programmable Logic and Applications. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2007. p. 804-807. ISBN: 978-1-4244-1059-0.
Detail

ŠKARVADA, J.; HERRMAN, T.; KOTÁSEK, Z. Testability Analysis Based on the Identification of Testable Blocks with Predefined Properties. In 10th EUROMICRO CONFERENCE ON DIGITAL SYSTEM DESIGN Architectures, Methods and Tools (DSD 2007). Lübeck: IEEE Computer Society, 2007. p. 611-618. ISBN: 0-7695-2978-X.
Detail

ZEMČÍK, P. Technology Transfer of Research Projects Results. In Proceedings of NHIBE 2007. Rhodes, Rhodos: 2007. p. 268-271. ISBN: 978-960-88785-4-9.
Detail

ZEMČÍK, P.; ŽÁDNÍK, M. AdaBoost Engine. In Proceedings of FPL 2007. Amsterdam: IEEE Computer Society, 2007. p. 1-5. ISBN: 1-4244-1060-6.
Detail

JANOUŠEK, V.; KOČÍ, R. Embedding Object-Oriented Petri Nets into a DEVS-based Simulation Framework. In Proceedings of the 16th International Conference on System Science. volume 1. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2007. p. 386-395. ISBN: 978-83-7493-339-1.
Detail

CHMELAŘ, P.; ZENDULKA, J. Visual Surveillance Metadata Management. In Eighteenth International Workshop on Database and Expert Systems Applications. IEEE CPS. Regensburg: IEEE Computer Society Press, 2007. p. 79-83. ISBN: 978-0-7695-2932-5.
Detail

DRÁBEK, V. The Evolution of Graphical Processors. In 6th Electronic Circuits and Systems Conference (ECS 2007). Bratislava: Faculty of Informatics and Information Technology STU, 2007. p. 97-102. ISBN: 978-80-227-2697-9.
Detail

BRYAN, L.; FUČÍK, O.; DRÁBEK, V. HW-Based Object Detection Method for Traffic Monitoring. In 6th Electronic Circuits and Systems Conference (ECS 2007). Bratislava: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology in Bratislava, 2007. p. 93-96. ISBN: 978-80-227-2697-9.
Detail

JANOUŠEK, V.; KOČÍ, R. Simulation and Design of Systems with Object Oriented Petri Nets. In Proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Ljubljana: ARGE Simulation News, 2007. p. 1-9. ISBN: 978-3-901608-32-2.
Detail

HRUBÝ, M. Modelling the Structured and Complex Decision Situations. In Proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Ljubljana: 2007. p. 236-245. ISBN: 978-3-901608-32-2.
Detail

STAREČEK, L.; SEKANINA, L.; GAJDA, Z.; KOTÁSEK, Z.; PROKOP, R.; MUSIL, V. On Properties and Utilization of Some Polymorphic Gates. In 6th Electronic Circuits and Systems Conference (ECS 2007). Bratislava: Faculty of Informatics and Information Technology STU, 2007. p. 77-81. ISBN: 978-80-227-2697-9.
Detail

PERINGER, P. Porting SIMLIB/C++ to 64-bit Platform. In Proceedings of XXIXth International Autumn Colloquium ASIS 2007. Ostrava: 2007. p. 155-160. ISBN: 978-80-86840-34-5.
Detail

STAREČEK, L. Polymorfní hradla pro optimalizaci testu obvodu. In Sborník příspěvků Česko-slovenského semináře Počítačové architektury a diagnostika pro studenty doktorandského studia. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 41-46. ISBN: 978-80-7043-605-9.
Detail

STRAKA, M. Generátor hlídacích obvodů pro komunikační protokoly Xilinx FPGA. In Počítačové architektury a diagnostika 2007. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 129-136. ISBN: 978-80-7043-605-9.
Detail

RŮŽIČKA, R.; STRNADEL, J. Test Controller Synthesis Constrained by Circuit Testability Analysis. In Proceedings of 10th Euromicro Conference on Digital System Design, Architectures, Methods and Tools. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2007. p. 626-633. ISBN: 0-7695-2978-X.
Detail

ČAPKA, L.; VAŠÍČEK, Z. Investigating the Influence of Mutation Operators in Cartesian Genetic Programming. In 13th International Conference on Soft Computing. Brno: Faculty of Mechanical Engineering BUT, 2007. p. 43-47. ISBN: 978-80-214-3473-8.
Detail

RŮŽIČKA, R.; STAREČEK, L. Development of Building Blocks for Polymorphic Digital Circuits. In Proceedings of the Work in Progress Session of 10th Euromicro DSD 2007. Linz: Johannes Kepler University Linz, 2007. p. 33-34. ISBN: 978-3-902457-16-5.
Detail

NAGY, J.; ZADINA, M. Security in Wireless Networks Based on IEEE 802.11. FIDIS/IFIP Internet Security & Privacy Summer School Pre-Proceedings. Brno: Masaryk University, 2008. p. 49-54.
Detail

PLCHOT, O.; HUBEIKA, V.; BURGET, L.; SCHWARZ, P.; MATĚJKA, P. Acquisition of Telephone Data from Radio Broadcasts with Applications to Language Recognition. Proc. 11th International Conference on Text, Speech and Dialogue. Berlin: Springer Verlag, 2008. p. 477-483. ISBN: 978-3-540-87390-7.
Detail

TOBOLA, J. FlowMon - inovativní přístup v oblasti monitorování a bezpečnosti počítačových sítí. Sborník příspěvků z 35. konference EurOpen.CZ. Plzeň: Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2009. s. 71-74. ISBN: 978-80-86583-17-4.
Detail

STAJANO, F.; CVRČEK, D.; LEWIS, M. Steel, Cast Iron and Concrete: Security Engineering for Real World Wireless Sensor Networks. ACNS 2008. Lecture Notes in Computer Science. LNCS. Berlin: Springer Verlag, 2008. p. 460-478. ISSN: 0302-9743.
Detail

DROZDOVÁ, M.; ZBOŘIL, F. New Java Tool for Discrete Simulation. Proceedings of MOSIS '08. Ostrava: 2008. p. 7-12. ISBN: 978-80-86840-40-6.
Detail

STRYKA, L.; CHMELAŘ, P. Framework for mining of association rules from data warehouse. ITAT 2008. Košice: The University of Technology Košice, 2008. p. 95-98. ISBN: 978-80-969184-8-5.
Detail

JANČÍK, Z. Modelování dynamiky prosodie pro rozpoznání řečníka. Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008. Volume 2. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2008. s. 67-69. ISBN: 978-80-214-3615-2.
Detail

VACURA, M.; SVÁTEK, V.; SMRŽ, P. A Pattern-based Framework for Representation of Uncertainty in Ontologies. Proceedings of the 11th International Conference on Text, Speech, and Dialogue. Berlin: Springer Verlag, 2008. p. 1-8. ISBN: 978-3-540-87390-7.
Detail

DROZDOVÁ, M.; ZBOŘIL, F. Simulation of Queuing Systems using QS_PN_Simulation tool. Proceedings of CSE 2008. Košice: elfa, s.r.o., TU Kosice, 2008. p. 299-304. ISBN: 978-80-8086-092-9.
Detail

KUBÍK, P.; PECHO, P. Kryptovirus - kryptografie v službách útočníka. Proceedings of the Annual Database Conference Datakon. Brno: Masarykova universita, 2008. s. 206-213. ISBN: 978-80-7355-081-3.
Detail

DVOŘÁK, R.; ZBOŘIL, F. Modeling of Dispersion of Windborne Material in Atmosphere. Chemické listy. Chemické listy. Brno: Czech Chemical Society, 2008. p. 386-391. ISSN: 0009-2770.
Detail

HEROUT, A.; JOŠTH, R.; ZEMČÍK, P.; HRADIŠ, M. GP-GPU Implementation of the "Local Rank Differences" Image Feature. Proceedings of International Conference on Computer Vision and Graphics 2008. Lecture Notes in Computer Science. Heidelberg: Springer Verlag, 2008. p. 1-11. ISBN: 978-3-642-02344-6.
Detail

POLOK, L.; HEROUT, A.; ZEMČÍK, P.; HRADIŠ, M.; JURÁNEK, R.; JOŠTH, R. "Local Rank Differences" Image Feature Implemented on GPU. Proceedings of the 10th International Conference on Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems. Lecture Notes In Computer Science; Vol. 5259. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2008. p. 170-181. ISBN: 978-3-540-88457-6.
Detail

CHMELAŘ, P.; BERAN, V.; HEROUT, A.; HRADIŠ, M.; JURÁNEK, R.; LÁNÍK, A.; MLÍCH, J.; NAVRÁTIL, J.; ŘEZNÍČEK, I.; ŽÁK, P.; ZEMČÍK, P. Brno University of Technology at TRECVid 2008. Proceedings of TRECVID 2008. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2008. p. 1-16.
Detail

SEDLÁČKOVÁ, J. Využití CSP při odhadování nákladů workflow procesů. In Sborník příspěvků 4. Letní školy aplikované informatiky. Brno: Masarykova universita, 2007. s. 11-15. ISBN: 80-210-4146-3.
Detail

SEDLÁČKOVÁ, J.; RÁČEK, J. Portálová podpora Národního onkologického programu. In Tvorba software 2007. Ostrava: Česká společnost pro systémovou integraci, 2007. s. 174-179. ISBN: 978-80-248-1427-8.
Detail

FIALA, J. A Note on Application of Natural Phenomena in Computer Science. Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008, Volume 4. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2008. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-3617-6.
Detail

BRAIONE, P.; DENARO, G.; PEZZE, M.; KŘENA, B. Verifying LTL Properties of Bytecode with Symbolic Execution. Bytecode 2008. ELECTRONIC NOTES IN THEORETICAL COMPUTER SCIENCE. Budapest: Elsevier Science, 2008. p. 1-14. ISSN: 1571-0661.
Detail

CHMELAŘ, P.; BURGETOVÁ, I. Shlukování založené na Voronoiově dláždění pro klasifikaci a vyhledávání ve videu. ZNALOSTI 2008, Proceedings of the 8th annual conference. Brno: Vydavateľstvo STU, 2009. s. 71-82. ISBN: 978-80-227-3015-0.
Detail

SZALAYOVÁ, L. Personalized Widget for Public Transportation Departures. Proceedings of SMAP 08. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. p. 40-44. ISBN: 978-0-7695-3444-2.
Detail

KUNOVSKÝ, J.; KRAUS, M.; ŠÁTEK, V. Taylorian initial problem. Proceedings MATHMOD 09 Vienna - Full Papers CD Volume. Vienna: ARGE Simulation News, 2009. p. 1181-1186. ISBN: 978-3-901608-35-3.
Detail

ŠIMEK, V.; DVOŘÁK, R.; ZBOŘIL, F.; KUNOVSKÝ, J. Towards Accelerated Computation of Atmospheric Equations using CUDA. In Proceedings of Eleventh International Conference on Computer Modelling and Simulation. Cambridge: IEEE Computer Society, 2009. p. 449-454. ISBN: 978-0-7695-3593-7.
Detail

KUNOVSKÝ, J.; KRAUS, M.; ŠÁTEK, V.; KALUŽA, V. Parallel Computations Based on Analogue Principles. In Proceedings of Eleventh International Conference on Computer Modelling and Simulation. Cambridge: IEEE Computer Society, 2009. p. 111-116. ISBN: 978-0-7695-3593-7.
Detail

BURGETOVÁ, I. Combined Density- and Grid- Based Method for Clustering of Protein Substructures. ZNALOSTI 2009, Proceedings of the 8th annual conference. Brno: Vydavateľstvo STU, 2009. p. 201-212. ISBN: 978-80-227-3015-0.
Detail

SEKANINA, L.; RŮŽIČKA, R.; VAŠÍČEK, Z.; PROKOP, R.; FUJCIK, L. REPOMO32 - New Reconfigurable Polymorphic Integrated Circuit for Adaptive Hardware. Proc. of the 2009 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence - Workshop on Evolvable and Adaptive Hardware. Nashville: IEEE Computational Intelligence Society, 2009. p. 39-46. ISBN: 978-1-4244-2755-0.
Detail

BARTÍK, V. Association Based Classification for Relational Data and Its Use in Web Mining. 2009 IEEE Symposium on Computational Intelligence and Data Mining Proceedings. Nashville: IEEE Computer Society, 2009. p. 252-258. ISBN: 978-1-4244-2765-9.
Detail

DUDKA, V.; VOJNAR, T.; KŘENA, B. Self-healing Assurance using Bounded Model Checking. Computer Aided Systems Theory. Las Palmas de Grand Canaria: The Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2009. p. 99-100. ISBN: 978-84-691-8502-5.
Detail

SVOJANOVSKÝ, P.; KRESLÍKOVÁ, J.; NOVÁK, L. Risk Identification in ISO/IEC 20000:2005 Implementation. Proceedings of 43rd Spring International Conference MOSIS'09 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: 2009. p. 55-61. ISBN: 978-80-86840-45-1.
Detail

STRAKA, M.; KOTÁSEK, Z. High Availability Fault Tolerant Architectures Implemented into FPGAs. 12th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2009. Patras: IEEE Computer Society, 2009. p. 108-116. ISBN: 978-0-7695-3782-5.
Detail

STRNADEL, J. Overview of Mechanisms for Improving Reliability of Embedded Real-Time Systems. Proceedings of 32th International Conference TD - DIAGON 2009. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2009. p. 19-24. ISBN: 978-80-7318-840-5.
Detail

KOČÍ, R.; JANOUŠEK, V. On the Dynamic Features of PNtalk. International Workshop on Petri Nets and Software Engineering 2009. Paříž: University of Pierre and Marie Curie, 2009. p. 189-206.
Detail

LODROVÁ, D.; DRAHANSKÝ, M. New Liveness Detection Method Based on Causation of Optical Changes. In Proceedings of IWSCN2009. Trondheim: IEEE Computer Society, 2009. p. 25-29. ISBN: 978-82-997105-1-0.
Detail

OČENÁŠEK, P.; KUČEROVÁ, P. Payment Protocols Verification: A Case Study. EDS '09 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2009. p. 38-43. ISBN: 978-80-214-3933-7.
Detail

SVOJANOVSKÝ, P.; NOVÁK, L.; KRESLÍKOVÁ, J. Process Improvement Towards Information Security. Security and Protection of Information 2009. Brno: University of Defence in Brno, 2009. p. 15-22. ISBN: 978-80-7231-641-0.
Detail

DROZDOVÁ, M.; KOPŘIVA, J.; KUNOVSKÝ, J.; PINDRYČ, M. Methodology of the Taylor Series Based Computations. Proceedings of Third Asia International Conference on Modelling and Simulation. Bandung/Bali: IEEE Computer Society, 2009. p. 206-211. ISBN: 978-0-7695-3648-4.
Detail

ŠVÉDA, M.; KORNECKI, A.; HILBURN, T.; GREGA, W.; THIRIET, J.; RYŠAVÝ, O. Real-Time Software-Intensive Systems Engineering: An International Perspective. European Association for Education in Electrical and Information Engineering Council's Annual Conference 2009. Valencia: Politechnical University of Valencia, 2009. p. 1-6. ISBN: 978-84-8363-428-8.
Detail

CHMELAŘ, P.; BURGETOVÁ, I.; STRYKA, L. Clustering and Partitioning Methods: Applications, Problems and the Future. Czech and Slovak workshop on Relational Data Mining: RDM 2009. Abaújszántó, Hungary: University of Pavol Jozef Šafárik, 2009. p. 1 (1 s.).
Detail

ŠVÉDA, M. Safe and Secure Networked Embedded Applications. Proceedings of the 4th International Conference on Broadband Communication. Wroclaw: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009. p. 137-142. ISBN: 978-83-7493-405-3.
Detail

BIDLO, M.; VAŠÍČEK, Z. Development of Combinational Circuits Using Non-Uniform Cellular Automata: Initial Results. Genetic and Evolutionary Computation. New York: Association for Computing Machinery, 2009. p. 1839-1840. ISBN: 978-1-60558-325-9.
Detail

BIDLO, M.; VAŠÍČEK, Z. Comparison of the Uniform and Non-Uniform Cellular Automata-Based Approach to the Development of Combinational Circuits. Proceedings 2009 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. p. 423-430. ISBN: 978-0-7695-3714-6.
Detail

STRAKA, M. Metodologie návrhu obvodů se zvýšenou spolehlivostí založených na FPGA. Počítačové architektury a diagnostika 2009. Zlin: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. s. 141-146. ISBN: 978-80-7318-847-4.
Detail

DRAHANSKÝ, M. Experiments with Fingerprint Image Quality. In Proceedings of BLISS 2009. Edinburgh: IEEE Computer Society, 2009. p. 13-17. ISBN: 978-0-7695-3754-2.
Detail

BURGET, R. Automatic Web Document Restructuring Based on Visual Information Analysis. In Advances in Intelligent Web Mastering - 2, Proceedings of the 6th Atlantic Web Intelligence Conference - AWIC'2009. Advances in Intelligent and Soft Computing , Vol. 67. Prague: Springer Verlag, 2010. p. 61-70. ISBN: 978-3-642-10686-6.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; LODROVÁ, D. Experiments with Optical Liveness Testing Method. In Proceedings of IIH-MSP 2009. Kyoto: IEEE Computer Society, 2009. p. 123-128. ISBN: 978-0-7695-3762-7.
Detail

GLEMBEK, O.; BURGET, L.; DEHAK, N.; BRÜMMER, N.; KENNY, P. Comparison of Scoring Methods used in Speaker Recognition with Joint Factor Analysis. Proc. ICASSP 2009. Taipei: IEEE Signal Processing Society, 2009. p. 1-4. ISBN: 978-1-4244-2354-5.
Detail

KOMBRINK, S.; BURGET, L.; MATĚJKA, P.; KARAFIÁT, M.; HEŘMANSKÝ, H. Posterior-based Out of Vocabulary Word Detection in Telephone Speech. Proc. Interspeech 2009. Proceedings of Interspeech. Brighton: International Speech Communication Association, 2009. p. 80-83. ISSN: 1990-9772.
Detail

BURGET, L.; FAPŠO, M.; HUBEIKA, V.; GLEMBEK, O.; KARAFIÁT, M.; KOCKMANN, M.; MATĚJKA, P.; SCHWARZ, P.; ČERNOCKÝ, J. BUT system for NIST 2008 speaker recognition evaluation. Proc. Interspeech 2009. Proceedings of Interspeech. Brighton: International Speech Communication Association, 2009. p. 2335-2338. ISBN: 978-1-61567-692-7. ISSN: 1990-9772.
Detail

BERAN, V.; JURÁNEK, R.; MLÍCH, J.; ŽÁK, P.; HEROUT, A.; ZEMČÍK, P. On-Line Object Behaviour Analysis for Surveillance Systems. 10th Annual ICT Conference. Nairobi: 2009. p. 1-5.
Detail

DVOŘÁK, R.; ŠIMEK, V.; ZBOŘIL, F. A Numerical Solution of the Dispersion Modeling in the Planetary Boundary Layer. 2009 International Conference on Computational Intelligence, Modelling and Simulation. Brno: IEEE Computer Society, 2009. p. 6-10. ISBN: 978-0-7695-3795-5.
Detail

RÁB, J.; RYŠAVÝ, O.; ŠVÉDA, M. On the Implementation of State-space Exploration Procedure in a Relational Database Management System. 30th IFAC Workshop on Real-Time Programming and 4th International Workshop on Real-Time Software. Mragowo: IEEE Computer Society, 2009. p. 151-156. ISBN: 978-83-60810-22-4.
Detail

KNOTH, P.; SCHMIDT, M.; SMRŽ, P. Information Extraction in the KiWi Project. Znalosti 2009. 8th Annual Conference, Brno. Bratislava: Faculty of Informatics and Information Technology Slovak University of Technology in Bratislava, 2009. p. 363-366. ISBN: 978-80-227-3015-0.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; ORSÁG, F.; HANÁČEK, P. Securing of Communication in GSM Networks. Proceedings of NGWS2009. Melbourne: Lambert Academic Publishing, 2009. p. 30-36. ISBN: 978-3-8383-5346-3.
Detail

KOČÍ, R.; JANOUŠEK, V. Towards Simulation-Based Design of the Software Systems. The Fourth International Conference on Software Engineering Advances. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. p. 452-457. ISBN: 978-1-4244-4779-4.
Detail

KOLÁŘ, D. Exploitation of Scattered Context Grammars to Model Constraints between Components. Proceedings of 31st Autumn International Colloqium ASIS 2009, Advanced Simulation of Systems. Ostrava: 2009. p. 13-18. ISBN: 978-80-86840-47-5.
Detail

DVOŘÁK, V. Embedded Firmware Development with Multi-Way Branching. Proc. of the 3rd Int. Coference on Systems. New York: IEEE Computer Society, 2008. p. 317-322. ISBN: 978-0-7695-3105-2.
Detail

KRAUS, M.; KUNOVSKÝ, J.; PINDRYČ, M.; ŠÁTEK, V. Taylor Series in Control Theory. Proceedings UKSim 10th International Conference EUROSIM/UKSim2008. Cambridge: IEEE Computer Society, 2008. p. 378-379. ISBN: 0-7695-3114-8.
Detail

KUNOVSKÝ, J.; KRAUS, M.; ŠIMEK, V.; PETŘEK, J. GPU Based Accelleration of Telegraph equation. Proceedings UKSim 10th International Conference EUROSIM/UKSim2008. Cambridge: IEEE Computer Society, 2008. p. 629-630. ISBN: 0-7695-3114-8.
Detail

STRAKA, M. Checkers Design for Communication Protocols Based on FPGAs. Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008 Volume 4. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2008. p. 467-473. ISBN: 978-80-214-3617-6.
Detail

MAZAL, Z.; JANOUŠEK, V.; KOČÍ, R. Enhancing the PNtalk Language with Negative Predicates. MOSIS '08. Ostrava: 2008. p. 28-34. ISBN: 978-80-86840-40-6.
Detail

ŠÁTEK, V.; KUNOVSKÝ, J.; KRAUS, M.; PINDRYČ, M. TKSL to World Standards Comparison. MOSIS '08. Ostrava: 2008. p. 21-27. ISBN: 978-80-86840-40-6.
Detail

RYCHLÝ, M.; WEISS, P. Modeling of Service Oriented Architecture: From Business Process to Service Realisation. In ENASE 2008 Third International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering Proceedings. Funchal: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2008. p. 140-146. ISBN: 978-989-8111-28-9.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; LODROVÁ, D. Liveness Detection for Biometric Systems Based on Papillary Lines. In Proceedings of Information Security and Assurance, 2008. Busan: IEEE Computer Society, 2008. p. 439-444. ISBN: 978-0-7695-3126-7.
Detail

VAŠÍČEK, Z.; ČAPKA, L.; SEKANINA, L. Analysis of Reconfiguration Options for a Reconfigurable Polymorphic Circuit. Proc. of the 2008 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008. p. 3-10. ISBN: 978-0-7695-3166-3.
Detail

RŮŽIČKA, R.; SEKANINA, L.; PROKOP, R. Physical Demonstration of Polymorphic Self-checking Circuits. Proc. of the 14th IEEE Int. On-Line Testing Symposium. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008. p. 31-36. ISBN: 978-0-7695-3264-6.
Detail

LUPÍNEK, D.; DRAHANSKÝ, M. Motion Capture for 3D Databases. In Proceedings of SIGMAP 2008. Porto: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2008. p. 99-104. ISBN: 978-989-8111-60-9.
Detail

PŘIKRYL, Z.; HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K. Simulation of ASIP on SoC. New Aspects of Systems. WSEAS Transactions on Systems. Heraklion: World Scientific and Engineering Academy, 2008. p. 192-197. ISBN: 978-960-6766-83-1. ISSN: 1790-2769.
Detail

JAROŠ, J.; DVOŘÁK, V. An Evolutionary Design Technique for Collective Communications on Optimal Diameter-Degree Networks. In 2008 Genetic and Evolutionary Computational Conference GECCO. New York: Association for Computing Machinery, 2008. p. 1539-1546. ISBN: 978-1-60558-131-6.
Detail

TRCHALÍK, R.; OČENÁŠEK, P.; ŠVÉDA, M. Using MSC and SDL Languages for Description of Network Communication. EDS '08 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2008. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-3717-3.
Detail

JANOUŠEK, V.; KIRONSKÝ, E. Reflective Framework for Interactive Modeling and Simulation of Intelligent Systems. Proceedings of Nineteenth International Conference on Systems Engineering 19-21 August 2008 Las Vegas, Nevada. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008. p. 480-485. ISBN: 978-0-7695-3331-5.
Detail

SEDLÁČKOVÁ, J. Using CSP in Description of Workflow Processes. Proceedings of the 14th Conference and Competition STUDENT EEICT 2008 Volume 4. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2008. p. 423-427. ISBN: 978-80-214-3617-6.
Detail

LETKO, Z.; VOJNAR, T.; KŘENA, B. AtomRace: data race and atomicity violation detector and healer. PADTAD '08. Proceedings of the 6th workshop on Parallel and distributed systems. Seattle: Association for Computing Machinery, 2008. p. 1-10. ISBN: 978-1-60558-052-4.
Detail

ŠKARVADA, J.; KOTÁSEK, Z.; HERRMAN, T. Power Conscious RTL Test Scheduling. Proceedings of 11th Euromicro Conference on Digital Systems Design Architectures, Methods and Tools. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008. p. 721-728. ISBN: 978-0-7695-3277-6.
Detail

HANÁČEK, P.; MALINKA, K.; SCHÄFER, J. E-Banking Security - Comparative Study. Proceedings ICCST 2008. Prague: IEEE Computer Society, 2008. p. 326-330. ISBN: 978-1-4244-1816-9.
Detail

SCHÄFER, J.; MALINKA, K.; HANÁČEK, P. Malware Spreading Models in Peer-to-peer Networks. Proceedings ICCST 2008. Praha: IEEE Computer Society, 2008. p. 339-345. ISBN: 978-1-4244-1816-9.
Detail

KOLÁŘ, D.; KVĚTOŇOVÁ, Š. Timed Coloured Petri Nets Use in Project Management Formalization Domain. Proceedings of 23th European Simulation and Modelling Conference ESM'2008. France: EUROSIS, 2008. p. 473-478. ISBN: 978-90-77381-44-1.
Detail

MATĚJKA, P.; BURGET, L.; GLEMBEK, O.; SCHWARZ, P.; HUBEIKA, V.; FAPŠO, M.; MIKOLOV, T.; PLCHOT, O.; ČERNOCKÝ, J. BUT language recognition system for NIST 2007 evaluations. Proc. Interspeech 2008. Proceedings of Interspeech. Brisbane, Australia: International Speech Communication Association, 2008. p. 1-4. ISSN: 1990-9772.
Detail

HUBEIKA, V.; BURGET, L.; MATĚJKA, P.; SCHWARZ, P. Discriminative Training and Channel Compensation for Acoustic Language Recognition. Proc. Interspeech 2008. Proceedings of Interspeech. Brisbane: International Speech Communication Association, 2008. p. 1-4. ISSN: 1990-9772.
Detail

ŠKARVADA, J. Optimalizace testu pro nízký příkon. Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 103-111. ISBN: 978-80-7372-378-1.
Detail

SAMEK, J.; ZBOŘIL, F. Multiple Context Model for Trust and Reputation Evaluating in Multi-Agent Systems. Proceedings of CSE 2008. Košice: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Košice, 2008. p. 336-343. ISBN: 978-80-8086-092-9.
Detail

KORNECKI, A.; HILBURN, T.; GREGA, W.; THIRIET, J.; ŠVÉDA, M. A COMMON US-EUROPE CURRICULUM: An Approach for Real-Time Software Intensive Systems. Proceedings of the 2008 ASEE Anual Conference & Exposition. Pittsburgh, PA: American Society for Engineering Education, 2008. p. 1359-1371. ISBN: 0-87823-196-X.
Detail

RŮŽIČKA, R.; PROKOP, R. Bifunctional NAND/NOR Gates as Building Blocks for Polytronics. Proceedings of CSE 2008. Stará Lesná: The University of Technology Košice, 2008. p. 200-207. ISBN: 978-80-8086-092-9.
Detail

MARTINEK, D. Uncertainty in Simulation Models. Proceedings of 30th Autumn International Colloquium ASIS 2008. Ostrava: 2008. p. 170-173. ISBN: 978-80-86840-42-0.
Detail

BURGET, R. Automatic Document Structure Detection for Data Integration. In Business Information Systems. LNCS 4439. Poznan: Springer Verlag, 2007. p. 391-397. ISBN: 978-3-540-72034-8.
Detail

KVĚTOŇOVÁ, Š.; JANOUŠEK, V. Object-Oriented Petri Nets-Based Modeling of Resources in Project Engineering. Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2009. Lecture Notes in Computer Science. Heidelberg: Springer Verlag, 2009. p. 841-848. ISBN: 978-3-642-04771-8.
Detail

GRÉZL, F.; ČERNOCKÝ, J. TRAP-based Techniques for Recognition of Noisy Speech. In Proc. 10th International Conference on Text Speech and Dialogue (TSD 2007). LNCS. Berlin: Springer Verlag, 2007. p. 270-277. ISBN: 978-3-540-74627-0.
Detail

NAGY, J.; ZADINA, M. Bezpečnost v bezrátových sítích založených na IEEE 802.11. Proceedings of the Annual Database Conference Datakon. Brno: Masarykova universita, 2008. s. 254-261. ISBN: 978-80-7355-081-3.
Detail

MÁLEK, T.; MARTÍNEK, T.; KOŘENEK, J. GICS: Generic Interconnection System. 2008 International Conference on Field Programmable Logic and Applications. Heidelberg: IEEE Computer Society, 2008. p. 263-268. ISBN: 978-1-4244-1960-9.
Detail

GAJDA, Z. Návrh polymorfních obvodů. Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 17-23. ISBN: 978-80-7372-378-1.
Detail

DVOŘÁK, V.; MIKUŠEK, P. LUT Cascade-Based Implementations of Allocators. Proc. of the 25th Convention of EEE in Israel. New York: IEEE Computer Society, 2008. p. 85-89. ISBN: 978-1-4244-2482-5.
Detail

ŠKARVADA, J.; KOTÁSEK, Z.; HERRMAN, T. Power Conscious RTL Test Scheduling. 4th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Masaryk University, 2008. p. 265-265. ISBN: 978-80-7355-082-0.
Detail

PUŠ, V. Rychlá klasifikace paketů s využitím perfektních hashovacích funkcí. Proceedings EEICT 2008. Brno: 2008. s. 236-238. ISBN: 978-80-214-3615-2.
Detail

PUŠ, V. Fast Packet Classification Using Perfect Hash Functions. ACM Student Research Competition 2008. Praha: 2008. p. 9-16. ISBN: 978-80-01-04205-2.
Detail

KOBIERSKÝ, P. Hardware Acceleration of Protocol Identification. Junior Scientist Conference 2008. Vídeň: Technical University Wien, 2008. p. 109-110. ISBN: 978-3-200-01612-5.
Detail

VAŠÍČEK, Z. Towards Automatic Design of Competitive Image Filters in FPGAs. Proceedings of Junior Scientist Conference 2008. Vienna: Technical University Wien, 2008. p. 55-56. ISBN: 978-3-200-01612-5.
Detail

MIKUŠEK, P.; DVOŘÁK, V. On Lookup Table Cascade-Based Realizations of Arbiters. 4th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Masaryk University, 2008. p. 261-261. ISBN: 978-80-7355-082-0.
Detail

KAŠTIL, J.; KOŘENEK, J. Deterministic Finite Automaton with Perfect Hashing for Fast Pattern Matching. Proceedings of Junior Scientist Conference 2008. Vienna: Technical University Wien, 2008. p. 103-104. ISBN: 978-3-200-01612-5.
Detail

JANOUŠEK, V.; KOČÍ, R.; MAZAL, Z.; ZBOŘIL, F. PNagent: a Framework for Modelling BDI Agents using Object Oriented Petri Nets. Proceedings of 8th ISDA. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008. p. 420-425. ISBN: 978-0-7695-3382-7.
Detail

HERRMAN, T. Identifikace testovatelných bloků v obvodu na úrovni RT. Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 25-35. ISBN: 978-80-7372-378-1.
Detail

NOVOSAD, P.; ČEŠKA, M. Algorithms for Computing Coverability Graphs for Hybrid Petri Nets. 4th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masaryk University, 2008. p. 177-183. ISBN: 978-80-7355-082-0.
Detail

SMRČKA, A.; ŘEHÁK, V.; VOJNAR, T.; ŠAFRÁNEK, D.; MATOUŠEK, P.; ŘEHÁK, Z. Verifying VHDL Design with Multiple Clocks in SMV. In Formal Methods: Applications and Technology. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science 4346. Bonn: Springer Verlag, 2007. p. 148-164. ISBN: 978-3-540-70951-0. ISSN: 0302-9743.
Detail

VAŠÍČEK, Z.; SEKANINA, L. Reducing the Area on a Chip Using a Bank of Evolved Filters. In Evolvable Systems: From Biology to Hardware. LNCS 4684. Berlin: Springer Verlag, 2007. p. 222-232. ISBN: 978-3-540-74625-6.
Detail

BIDLO, M. Evolutionary Design of Generic Combinational Multipliers Using Development. In Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Lecture Notes in Computer Science 4684. Berlin: Springer Verlag, 2007. p. 77-88. ISBN: 978-3-540-74625-6.
Detail

HABERMEHL, P.; IOSIF, R.; VOJNAR, T. What else is decidable about integer arrays?. Foundations of Software Science and Computation Structures. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2008. p. 475-490. ISBN: 978-3-540-78497-5.
Detail

HOLÍK, L.; VOJNAR, T.; ABDULLA, P.; BOUAJJANI, A.; KAATI, L. Computing Simulations over Tree Automata (Efficient Techniques for Reducing Tree Automata). Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2008. p. 93-108. ISBN: 978-3-540-78799-0.
Detail

VAŠÍČEK, Z.; SEKANINA, L. Hardware Accelerators for Cartesian Genetic Programming. Eleventh European Conference on Genetic Programming. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2008. p. 230-241. ISBN: 978-3-540-78670-2.
Detail

ŽALOUDEK, L.; SEKANINA, L. Transistor-level Evolution of Digital Circuits Using a Special Circuit Simulator. Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2008. p. 320-331. ISBN: 978-3-540-85856-0.
Detail

OČENÁŠEK, P.; ŠVÉDA, M. A Model for Measurement and Analysis of the Workflow Processes. Human Interface and the Management of Information. Designing Information Environments. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2009. p. 149-153. ISBN: 978-3-642-02555-6.
Detail

CHMELAŘ, P.; BURGETOVÁ, I.; ZENDULKA, J. Clustering for Video Retrieval. Data Warehousing and Knowledge Discovery. Lecture Notes in Computer Science. Heidelberg: Springer Verlag, 2009. p. 390-401. ISBN: 978-3-642-03729-0.
Detail

IOSIF, R.; KONEČNÝ, F.; VOJNAR, T.; HABERMEHL, P.; BOZGA, M. Automatic Verification of Integer Array Programs. Computer Aided Verification. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2009. p. 157-172. ISBN: 978-3-642-02657-7.
Detail

KOŘENEK, J.; PUŠ, V. Memory Optimization for Packet Classification Algorithms. Proceedings of the 5th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. Association for Computing Machinery. New York: Association for Computing Machinery, 2009. p. 165-166. ISBN: 978-1-60558-630-4.
Detail

KŘENA, B.; LETKO, Z.; VOJNAR, T.; NIR-BUCHBINDER, Y.; TZOREF-BRILL, R.; UR, S. A Concurrency Testing Tool and Its Plug-Ins for Dynamic Analysis and Runtime Healing. Runtime Verification. Lecture Notes in Computer Science, Volume 5779/2009. Berlin: Springer Verlag, 2009. p. 101-114. ISBN: 978-3-642-04693-3.
Detail

HOLÍK, L.; ŠIMÁČEK, J. Optimizing an LTS-Simulation Algorithm. 5th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Faculty of Informatics MU, 2009. p. 93-101. ISBN: 978-3-939897-15-6.
Detail

ZEMČÍK, P. Technology Transfer - Universities to Industry. Proceedings of New Horizons in Industry, Business and Education. Heraklion: Technological Educational Institute of Crete. Heracleion, Gree, 2009. p. 266-269. ISBN: 978-960-88785-8-7.
Detail

PECHO, P.; NAGY, J.; HANÁČEK, P.; DRAHANSKÝ, M. Secure Collection Tree Protocol for Tamper-Resistant Wireless Sensors. In Proceedings of International Conference SecTech 2009. Communications in Computer and Information Science 58. Berlin: Springer Verlag, 2009. p. 217-224. ISBN: 978-3-642-10846-4.
Detail

SVOJANOVSKÝ, P.; NOVÁK, L.; KRESLÍKOVÁ, J. Role řízení IT služeb v informační bezpečnosti. Současnost a budoucnost krizového řízení 2009. Praha: T-SOFT s.r.o., 2009. s. 11-15. ISBN: 978-80-254-5912-6.
Detail

PUŠ, V. Algoritmy pro klasifikaci paketů. Počítačové architektury a diagnostika 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. s. 130-135. ISBN: 978-80-7318-847-4.
Detail

MARVAN, A.; DRAHANSKÝ, M.; ORSÁG, F. Robot for Minisumo. In The 35th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics Society, 2009. Porto: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009. p. 2332-2335. ISBN: 978-1-4244-4648-3.
Detail

SEKANINA, L. Evolution of Polymorphic Self-Checking Circuits. In Evolvable Systems: From Biology to Hardware. LNCS 4684. Berlin: Springer Verlag, 2007. p. 186-197. ISBN: 978-3-540-74625-6.
Detail

HABERMEHL, P.; IOSIF, R.; ROGALEWICZ, A.; VOJNAR, T. Proving Termination of Tree Manipulating Programs. In Automated Technology for Verification and Analysis. LNCS 4762. Berlin: Springer Verlag, 2007. p. 145-161. ISBN: 978-3-540-75595-1.
Detail

ERLEBACH, P.; VOJNAR, T.; ČEŠKA, M. Pattern-based Verification for Trees. In Computer Aided Systems Theory. LNCS 4739. Berlin: Springer Verlag, 2007. p. 488-496. ISBN: 978-3-540-75866-2.
Detail

SMRČKA, A.; VOJNAR, T. Verifying Parametrised Hardware Designs Via Counter Automata. Hardware and Software, Verification and Testing. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science. Heidelberg: Springer Verlag, 2008. p. 51-68. ISSN: 0302-9743.
Detail

JAROŠ, J. Evolutionary Design of Fault Tolerant Collective Communications. In Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2008. p. 261-272. ISBN: 978-3-540-85856-0.
Detail

RYCHLÝ, M.; TICHÁ, P. A Tool for Supporting Feature-Driven Development. In Balancing Agility and Formalism in Software Engineering. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2008. p. 196-207. ISBN: 978-3-540-85278-0.
Detail

BIDLO, M.; VAŠÍČEK, Z. Cellular Automata-Based Development of Combinational and Polymorphic Circuits: A Comparative Study. Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2008. p. 106-117. ISBN: 978-3-540-85856-0.
Detail

VAŠÍČEK, Z.; ŽÁDNÍK, M.; SEKANINA, L.; TOBOLA, J. On Evolutionary Synthesis of Linear Transforms. Evolvable Systems: From Biology > to > Hardware. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2008. p. 141-152. ISBN: 978-3-540-85856-0.
Detail

NEGOITA, M.; SEKANINA, L.; STOICA, A. Adaptive and Evolvable Hardware and Systems: The State of the Art and the Prospectus for Future Development. Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2008. p. 310-318. ISBN: 978-3-540-85566-8.
Detail

HOLÍK, L.; VOJNAR, T.; ABDULLA, P.; CHEN, Y. Zprostředkování pro redukci (Za minimalizací alternujících automatů). IARCS Annual Conference on Foundations of Software Technology and Theoretical Computer Science (2009). LIPIcs, sv. 4. Wadern: Schloss Dagstuhl--Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2009. s. 1-12. ISBN: 978-3-939897-13-2.
Detail

SLANÝ, K. Comparison of CGP and Age-Layered CGP Performance in Image Operator Evolution. Genetic Programming, 12th European Conference, EuroGP 2009. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science. Tübingen: Springer Verlag, 2009. p. 351-361. ISBN: 978-3-642-01180-1. ISSN: 0302-9743.
Detail

KUNOVSKÝ, J.; KALUŽA, V.; KOPŘIVA, J. Partial Differential Equations in TKSL. Proceedings of CSE 2008. Košice: elfa, s.r.o., TU Kosice, 2008. p. 312-319. ISBN: 978-80-8086-092-9.
Detail

KVĚTOŇOVÁ, Š.; KOLÁŘ, D. Optimization of Car Repair Processes by Scattered Context Grammars Application. The 2009 European Simulation and Modelling Conference. Ghent: EUROSIS, 2009. p. 146-149. ISBN: 978-90-77381-52-6.
Detail

PŘIKRYL, Z.; HRUŠKA, T. Cycle Accurate Profiler for ASIPs. 5th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masaryk University, 2009. p. 168-175. ISBN: 978-80-87342-04-6.
Detail

MIKUŠEK, P.; DVOŘÁK, V. Heuristic Synthesis of MTBDDs Based On Local Width Minimization. 5th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Masaryk University, 2009. p. 235-235. ISBN: 978-80-87342-04-6.
Detail

ZEMČÍK, P.; MARŠÍK, L.; HEROUT, A. Point Cloud Rendering in FPGA. WSCG’2009 Communication Papers Proceedings. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2009. p. 63-66. ISBN: 978-80-86943-94-7.
Detail

DVOŘÁK, R.; ZBOŘIL, F.; SRNEC, P. Adding a Rough Terrain to Atmospheric Pollutant Dispersion Model. Proceedings of the Tenth International Conference of Informatics. Košice: The University of Technology Košice, 2009. p. 221-226. ISBN: 978-80-8086-126-1.
Detail

PECHO, P.; HANÁČEK, P.; NAGY, J. Power Consumption of Hardware Cryptography Platform for Wireless Sensor. Proceedings of International Conference on Parallel and Distributed Computing. Higashu Hiroshima: IEEE Computer Society, 2009. p. 79-84. ISBN: 978-0-7695-3914-0.
Detail

DROZD, M. Český zaměstnanec = největší riziko IT bezpečnosti. In Sborník konference Security 2007. Praha: AEC, spol. s r.o., 2007. s. 58-63. ISBN: 978-81-17-34563-4.
Detail

JIRÁK, O.; KOLÁŘ, D. Derivation in Scattered Context Grammar via Lazy Function Evaluation. Annual Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS'09). OpenAccess Series in Informatics (OASIcs). Wadern: Schloss Dagstuhl--Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2009. p. 1-10. ISBN: 978-3-939897-15-6. ISSN: 2190-6807.
Detail

MARVAN, A. Robot pro Minisumo. Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-3868-2.
Detail

PŘIKRYL, Z.; MASAŘÍK, K.; HRUŠKA, T.; HUSÁR, A. Fast Cycle-Accurate Interpreted Simulation. Tenth International Workshop on Microprocessor Test and Verification: Common Challenges and Solutions. Austin: IEEE Computer Society Press, 2009. p. 9-14. ISBN: 978-0-7695-4000-9.
Detail

OČENÁŠEK, P.; KUČEROVÁ, P. Srovnání platebních systémů v ČR a zahraničí. Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. Brno: Akademické nakladatelství CERM sro., 2008. s. 1-10. ISBN: 978-80-7204-582-2.
Detail

OČENÁŠEK, P.; BRENER, R. Financial Portal: systém pro sledování a analýzu finančního trhu. Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. Brno: Akademické nakladatelství CERM sro., 2008. s. 1-9. ISBN: 978-80-7204-582-2.
Detail

MIKUŠEK, P.; DVOŘÁK, V. On Lookup Table Cascade-Based Realizations of Arbiters. 11th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2008. Parma: IEEE Computer Society, 2008. p. 795-802. ISBN: 978-0-7695-3277-6.
Detail

KOLÁŘ, D.; KVĚTOŇOVÁ, Š. Project Plan Formalization and Modeling via Timed CPN. Proceedings of the 6th Industrial Simulation Conference - ISC´08. Ostend: EUROSIS, 2008. p. 34-39. ISBN: 978-90-77381-40-3.
Detail

DVOŘÁK, R.; DRAHANSKÝ, M. Physically Based Real-Time Terrain Deformations: Extensions. In Proceedings of 18th International Conference on Computer Graphics and Vision. Moscow: Lomonosov Moscow State University, 2008. p. 74-78. ISBN: 978-5-9556-0112-0.
Detail

LODROVÁ, D.; DRAHANSKÝ, M. Methods of Liveness Testing By Fingers. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Publishing house of Brno University of Technology VUTIUM, 2008. p. 1-7. ISBN: 978-80-214-3612-1. ISSN: 1211-412X.
Detail

SCHÄFER, J.; MALINKA, K.; HANÁČEK, P. Peer-to-peer networks security. The Third International Conference on Internet Monitoring and Protection. Bucharest: IEEE Computer Society, 2008. p. 13-13. ISBN: 978-0-7695-3189-2.
Detail

SLANÝ, K. Branch Predictor On-line Evolutionary System. 2008 Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO. New York: Association for Computing Machinery, 2008. p. 1643-1648. ISBN: 978-1-60558-131-6.
Detail

MARTINSKÝ, O.; ZBOŘIL, F.; DRAHANSKÝ, M. Software Image Stabilization in a Fixed Point Arithmetic. 1st IEEE ICADIWT. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VSB-TU Ostrava, 2008. p. 380-385. ISBN: 978-1-4244-2624-9.
Detail

THIRIET, J.; HILBURN, T.; KORNECKI, A.; GREGA, W.; ŠVÉDA, M. Implementation for a US-European Trans-national Degree in Real-Time Software Engineering. Proceedings of the 19th EAEEIE Annual Conference. Tallin: IEEE Computer Society, 2008. p. 134-137. ISBN: 978-1-4244-2009-4.
Detail

STRAKA, M. Aplikace hlídacích obvodů v architekturách odolných proti poruchám. Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 97-102. ISBN: 978-80-7372-378-1.
Detail

SVOJANOVSKÝ, P.; KRESLÍKOVÁ, J. Specific Attitude to Risk Management on the Background of Global Software Development. 3rd IFIP Central and Eastern European Conference on Software Engineering Techniques CEE-SET 2008. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2008. p. 271-282. ISBN: 978-83-7493-421-3.
Detail

JANOUŠEK, V.; KVĚTOŇOVÁ, Š. Object Oriented Petri Nets Usage in Project Portfolio Modeling Domain. Proceedings of 22th European Simulation and Modelling Conference ESM'2008. France: EUROSIS, 2008. p. 1-7. ISBN: 978-90-77381-44-1.
Detail

KOČÍ, R.; JANOUŠEK, V.; ZBOŘIL, F. Object Oriented Petri Nets -- Modelling Techniques Case Study. Second UKSIM European Symposium on Computer Modeling and Simulation. Liverpool: IEEE Computer Society, 2008. p. 165-170. ISBN: 978-0-7695-3325-4.
Detail

WHITE, C.; ZWEIG, G.; BURGET, L.; SCHWARZ, P.; HEŘMANSKÝ, H. Confidence estimation, OOV detection and language ID using phone-to-word transduction and phone-level alignments. Proc. 2008 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Las Vegas: IEEE Signal Processing Society, 2008. p. 1-4. ISBN: 1-4244-1484-9.
Detail

DVOŘÁK, R.; ZBOŘIL, F. Solving of Advection-diffusion Equation Using Method of Lines. Proceedings 8th International Scientific Conference on Computers Science and Engineering. Košice: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Košice, 2008. p. 305-311. ISBN: 978-80-8086-092-9.
Detail

JANOUŠEK, V.; KOČÍ, R. The PNtalk/SmallDEVS Framework -- Meta-level Modeling Techniques. Proceedings of CSE 2008 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: elfa, s.r.o., TU Kosice, 2008. p. 16-23. ISBN: 978-80-8086-092-9.
Detail

STRAKA, M.; KOTÁSEK, Z. Design of FPGA-Based Dependable Systems. 4th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Masaryk University, 2008. p. 240-247. ISBN: 978-80-7355-082-0.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; MARVAN, A.; POPELA, R.; HOLENDA, S. Flight Data Wireless Digital Acquisition System. Proceedings of the RRDPAE2008. RESEARCH BULLETIN. Brno: Brno University of Technology, 2008. p. 1-5. ISSN: 1425-2104.
Detail

DRAHANSKÝ, M. Experiments with Skin Resistance and Temperature for Liveness Detection. In Proceedings of the Fourth International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008. p. 1075-1079. ISBN: 978-0-7695-3278-3.
Detail

RYŠAVÝ, O.; RÁB, J. A Component-based Approach to Verification of Embedded Control Systems using TLA+. IEEE Proceedings of International Multiconference on Computer Science and Information Technology. Wisla: IEEE Computer Society Press, 2008. p. 719-725. ISBN: 978-83-60810-14-9.
Detail

ŽÁDNÍK, M.; KOŘENEK, J.; LENGÁL, O.; KOBIERSKÝ, P. Network Probe for Flexible Flow Monitoring. Proc. of 2008 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Bratislava: IEEE Computer Society, 2008. p. 213-218. ISBN: 978-1-4244-2276-0.
Detail

HRUBÝ, M.; ČAMBALA, P. Efficient Computing of Correlated Equilibria in Multi-Player Games. Proceedings of 12th IASTED Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing. Calgery: ACTA Press, 2008. p. 185-191. ISBN: 978-0-88986-755-0.
Detail

STRAKA, M.; KOTÁSEK, Z.; WINTER, J. The Design of Hardware Checkers for Verification and Diagnostic Purposes. CSE'2008 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. High Tatras - Stará Lesná: The University of Technology Košice, 2008. p. 320-327. ISBN: 978-80-8086-092-9.
Detail

BIDLO, M.; VAŠÍČEK, Z. Gate-Level Evolutionary Development Using Cellular Automata. 2008 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2008. p. 11-18. ISBN: 978-0-7695-3166-3.
Detail

PILAT, A.; KORNECKI, A.; THIRIET, J.; GREGA, W.; ŠVÉDA, M. Industry Feedback on Skills and Knowledge. Proceedings of the 19th EAEEIE Annual Conference. Tallin: IEEE Computer Society, 2008. p. 129-133. ISBN: 978-1-4244-2009-4.
Detail

DOSEDLA, M. Adaptive Process Management Overview. Proceedings of the 14th Conference and Competition STUDENT EEICT 2008 Volume 4. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2008. p. 398-402. ISBN: 978-80-214-3617-6.
Detail

ŠIMEK, V. GPU Acceleration of 2D-DWT Image Compression in MATLAB with CUDA. Proceedings 2nd UKSim European Symposium on Computer Modelling and Simulation. Liverpool: IEEE Computer Society, 2008. p. 274-277. ISBN: 978-0-7695-3325-4.
Detail

ŠIMEK, V. Identifying the Interesting Points in Geometrical Figures of Certain Class. Proceedings 8th International Scientific Conference on Computers Science and Engineering. Košice: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Košice, 2008. p. 373-382. ISBN: 978-80-8086-092-9.
Detail

KOLÁŘ, D.; KVĚTOŇOVÁ, Š. Seamless Simplification of Timed-CPN in Project Plan Formalization. 3rd IFIP Central and Eastern European Conference on Software Engineering Techniques CEE-SET 2008. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2008. p. 29-39. ISBN: 978-83-7493-421-3.
Detail

KVĚTOŇOVÁ, Š.; KRESLÍKOVÁ, J. Unified Methodology to Risk Management in Projects. Proceedings of the 14th International Congress of Cybernetics and Systems of WOCS. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2008. p. 1-6. ISBN: 978-83-7493-400-8.
Detail

DVOŘÁK, R.; ZBOŘIL, F. Modeling of Atmospheric Dispersion from Point Source. Proceedings 2nd UKSim European Symposium on Computer Modelling and Simulation. Liverpool: IEEE Computer Society, 2008. p. 1-6. ISBN: 978-0-7695-3325-4.
Detail

KOLÁŘ, D. Scattered Context Grammars Parsers. Proceedings of the 14th International Congress of Cybernetics and Systems of WOCS. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2008. p. 491-500. ISBN: 978-83-7493-400-8.
Detail

GLEMBEK, O.; MATĚJKA, P.; BURGET, L.; MIKOLOV, T. Advances in Phonotactic Language Recognition. Proc. Interspeech 2008. Proceedings of Interspeech. Brisbane: International Speech Communication Association, 2008. p. 1-4. ISSN: 1990-9772.
Detail

KUNOVSKÝ, J.; KRAUS, M.; ŠÁTEK, V.; KALUŽA, V. Accuracy and Word Width in TKSL. Second UKSIM European Symposium on Computer Modeling and Simulation. Liverpool: IEEE Computer Society, 2008. p. 153-158. ISBN: 978-0-7695-3325-4.
Detail

KUNOVSKÝ, J.; ŠÁTEK, V.; KRAUS, M.; KOPŘIVA, J. Semi-analytical Computations Based on TKSL. Second UKSIM European Symposium on Computer Modeling and Simulation. Liverpool: IEEE Computer Society, 2008. p. 159-164. ISBN: 978-0-7695-3325-4.
Detail

KRAUS, M.; KUNOVSKÝ, J.; ŠÁTEK, V. Taylor Series Numerical Integrator. Second UKSIM European Symposium on Computer Modeling and Simulation. Liverpool: IEEE Computer Society, 2008. p. 177-180. ISBN: 978-0-7695-3325-4.
Detail

KUNOVSKÝ, J.; ŠÁTEK, V.; KRAUS, M. 25th Anniversary of TKSL. In Numerical Analysis and Applied Mathematics. Psalidi, Kos: American Institute of Physics, 2008. p. 343-346. ISBN: 978-0-7354-0576-9.
Detail

RYCHLÝ, M. Behavioural Modeling of Services: from Service-Oriented Architecture to Component-Based System. Software Engineering Techniques in Progress. Wrocław: Wroclaw University of Technology, 2008. p. 13-27. ISBN: 978-83-7493-421-3.
Detail

KOČÍ, R.; JANOUŠEK, V. System Design with Object Oriented Petri Nets Formalism. The Third International Conference on Software Engineering Advances Proceedings ICSEA 2008. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008. p. 421-426. ISBN: 978-0-7695-3372-8.
Detail

BOUŠKA, P.; DRAHANSKÝ, M. Communication Security for GSM. Proceedings of CSE 2008 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: The University of Technology Košice, 2008. p. 208-214. ISBN: 978-80-8086-092-9.
Detail

SZŐKE, I.; FAPŠO, M.; BURGET, L.; ČERNOCKÝ, J. Hybrid word-subword decoding for spoken term detection. Proc. SSCS 2008: Speech search workshop at SIGIR. Singapore: Association for Computing Machinery, 2008. p. 1-4. ISBN: 978-90-365-2697-5.
Detail

SLANÝ, K. Evoluční adaptace prediktorů v reálném čase. Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 89-95. ISBN: 978-80-7372-378-1.
Detail

HILBURN, T.; KORNECKI, A.; THIRIET, J.; GREGA, W.; ŠVÉDA, M. An RSIC-SE2004 Curriculum Framework. IEEE Proceedings of International Multiconference on Computer Science and Information Technology - Real-Time Software. Computer Science and Information Technology. Wisla: IEEE Computer Society, 2008. p. 633-638. ISBN: 978-83-60810-14-9. ISSN: 1896-7094.
Detail

JAROŠ, J.; SCHWARZ, J. Evoluční návrh wormhole kolektivních komunikací. Proceedings of Junior Scientist Conference 2008. Vienna: Technische Universität Wien, 2008. s. 111-112. ISBN: 978-3-200-01612-5.
Detail

ŽALOUDEK, L. Sebereplikace ve výpočetních systémech. Počítačové architektury a diagnostika 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 131-136. ISBN: 978-80-7372-378-1.
Detail

SKLENÁŘ, J.; CUTARAJ, V.; ČEŠKA, M. Using Integer Programming for Discrete Problem Optimization. The 2008 European Simulation and Modelling Conference. EUROSIS-ETI Publications. LE HAVRE: EUROSIM-FRANCOSIM-ARGESIM, 2008. p. 19-21. ISBN: 978-90-77381-44-1.
Detail

POLÁŠEK, P.; JANOUŠEK, V. Modeling and Simulation Management in Distributed Environment Using Web Services. Proceedings of the 14th International Congress of Cybernetics and Systems of WOCS. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2008. p. 1-9. ISBN: 978-83-7493-400-8.
Detail

KVĚTOŇOVÁ, Š.; JANOUŠEK, V. Object-Oriented Petri Nets-Based Modeling of Resources in Project Engineering. Computer Aided Systems Theory. Las Palmas de Gran Canaria: The Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2009. p. 289-290. ISBN: 978-84-691-8502-5.
Detail

HAVEL, J. Rychlý výpočet průsečíku paprsku s trojúhelníkem. Proceedings of the 14th Conference Student EEICT 2008. Volume 2. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2008. s. 196-198. ISBN: 978-80-214-3615-2.
Detail

KŘOUSTEK, J. Analýza a převod kódů do vyššího programovacího jazyka. Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 196-198. ISBN: 978-80-214-3868-2.
Detail

KADLEC, J. Code Characterization for Automatic User Interface Generation. In Innovations and Advanced Techniques in Computer and Information Sciences and Engineering. Dordrecht: Springer London, 2007. p. 255-260. ISBN: 978-1-4020-6267-4.
Detail

KORČEK, P. PCI Express Bridge. Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 235-237. ISBN: 978-80-214-3868-2.
Detail

CVRČEK, D.; DANEZIS, G. Fighting the 'Good' Internet War. Remodelling the Attacker. Hertfodshire: University of Hertfordshire, 2008. p. 1-6.
Detail

JIRÁK, O.; KOLÁŘ, D. Control Flow Graph Retrieval and Analysis via Simulation. MOSIS '08. Ostrava: 2008. p. 67-74. ISBN: 978-80-86840-40-6.
Detail

PINTO, J.; SZŐKE, I.; PRASANNA, S.; HEŘMANSKÝ, H. Fast Approximate Spoken Term Detection from Sequence of Phonemes. The 31st Annual International ACM SIGIR Conference 20-24 July 2008, Singapore. Singapore: Association for Computing Machinery, 2008. p. 28-33. ISBN: 978-90-365-2697-5.
Detail

MLÍCH, J. Trajectory classification. Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008. Volume 2. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2008. p. 211-213. ISBN: 978-80-214-3615-2.
Detail

CVRČEK, D. Security of MICA*-based wireless sensor networks. 25th Chaos Communication Congress. Berlin: 2008. p. 1-5.
Detail

HEROUT, A.; BERAN, V.; HRADIŠ, M.; POTÚČEK, I.; ZEMČÍK, P.; CHMELAŘ, P. TRECVID 2007 by the Brno Group. Proceedings of TRECVID 2007. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2008. p. 1-6. ISBN: 978-1-59593-780-3.
Detail

JANOUŠEK, V.; KIRONSKÝ, E. Small Robotic Systems Design Using Interactive Modeling and Simulation. Proceedings of the 14th International Congress of Cybernetics and Systems of WOCS. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2008. p. 1-9. ISBN: 978-83-7493-400-8.
Detail

BAŘINA, D. Komprese obrazu pomocí vlnek a algoritmu SPIHT. Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009. Volume 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 218-220. ISBN: 978-80-214-3868-2.
Detail

ROZMAN, J. 2D and 3D Motion Model with Uncertainty. Proceedings of XXXIth International Autumn Colloquium Advanced Simulation of Systems. Ostrava: 2009. p. 37-42. ISBN: 978-80-86840-47-5.
Detail

CHMELAŘ, P.; HERNYCH, R.; KUBÍČEK, D. Interactive Visualization of Data-Oriented XML Documents. Advances in Computer and Information Sciences and Engineering. Computer Science. Dordrecht: Springer Verlag, 2008. p. 390-393. ISBN: 978-1-4020-8740-0.
Detail

GRULICH, L.; ZBOŘIL, F. Socio-Economic Modelling Using the DEVS Formalism. Proceedings of MOSIS '08. Ostrava: 2008. p. 101-107. ISBN: 978-80-86840-40-6.
Detail

PERINGER, P. New Calendar Implementation for SIMLIB/C++. Proceedings of ASIS 2008. Ostrava: MARQ, 2008. s. 166-169. ISBN: 978-80-86840-42-0.
Detail

OČENÁŠEK, P. Modification of Web Content According to the User Requirements. Technologies for E-Learning and Digital Entertainment. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2008. p. 324-327. ISBN: 978-3-540-69734-3.
Detail

RYCHNOVSKÝ, L. Parsing of Context-Sensitive Languages. Information Systems and Formal Models (Proceedings of 2nd International Workshop on Formal Models (WFM'07)). Opava: Silesian University, 2007. p. 219-226. ISBN: 978-80-7248-006-7.
Detail

KALUŽA, V.; KOPŘIVA, J.; KUNOVSKÝ, J.; SEHNALOVÁ, P. Using Differential Equations in Eletrical Circuits Simulation. Proceedings of 42nd Spring International Conference MOSIS '08. Ostrava: 2008. p. 150-154. ISBN: 978-80-86840-40-6.
Detail

KOČÍ, R.; JANOUŠEK, V. Simulation Based Design of Control Systems Using DEVS and Petri Nets. Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2009. Lecture Notes in Computer Science, Volume 5717. Berlin: Springer Verlag, 2009. p. 849-856. ISBN: 978-3-642-04771-8.
Detail

HUBEIKA, V.; SZŐKE, I.; BURGET, L.; ČERNOCKÝ, J. Maximum Likelihood and Maximum Mutual Information Training in Gender and Age Recognition System. In Proc. 10th International Conference on Text Speech and Dialogue (TSD 2007). Pilsen: Springer Verlag, 2007. p. 1-6. ISBN: 978-3-540-74627-0.
Detail

HEROUT, A.; KUBÍČEK, R.; ZEMČÍK, P.; ŽÁK, P. Automatic Video Editing for Multimodal Meetings. Proceedings of International Conference on Computer Vision and Graphics 2008. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science. Heidelberg: Springer Verlag, 2008. p. 1-12. ISSN: 0302-9743.
Detail

TOBOLA, J. Vyhledání nejdešího shodného prefixu v FPGA. Počítačové architektury a diagnostika 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. s. 147-152. ISBN: 978-80-7318-847-4.
Detail

TOBOLA, J. Monitorování datových toků v síti. Sborník konference. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2009. s. 3-4. ISBN: 978-80-7248-542-0.
Detail

KARAFIÁT, M.; BURGET, L.; HAIN, T.; ČERNOCKÝ, J. Discrimininative training of narrow band - wide band adaptated systems for meeting recognition. Proc. Interspeech 2008. Proceedings of Interspeech. Brisbane: International Speech Communication Association, 2008. p. 1-4. ISSN: 1990-9772.
Detail

MARTÍNEK, T.; LEXA, M. Hardware Acceleration of Approximate Palindromes Searching. In The International Conference on Field-Programmable Technology. Taipei: IEEE Computer Society, 2008. p. 65-72. ISBN: 978-1-4244-2796-3.
Detail

PUŠ, V. Fast Packet Classification Algorithm in Hardware. Junior Scientist Conference 2008. Vídeň: 2008. p. 65-66. ISBN: 978-3-200-01612-5.
Detail

VAŠÍČEK, Z. Adaptivní hardware na bázi vyvíjejících se obvodů. Počítačové architektury a diagnostika 2008. Česko-slovenský seminář pro studenty doktorandského studia. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 119-124. ISBN: 978-80-7372-378-1.
Detail

ŠIMEK, V.; VAŠÍČEK, Z.; SLANÝ, K. Can the performance of GPGPU really beat CPU in evolutionary design task?. 4th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Masaryk University, 2008. p. 264-264. ISBN: 978-80-7355-082-0.
Detail

HOLÍK, L.; VOJNAR, T.; ABDULLA, P.; KAATI, L. A Uniform (Bi-)Simulation-Based Framework for Reducing Tree Automata. 4th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Faculty of Informatics MU, 2008. p. 3-11. ISBN: 978-80-7355-082-0.
Detail

NOVOSAD, P.; ČEŠKA, M. Algorithms for Computing Coverability Graphs for Continuous Petri Nets. Proceedings of 22th European Simulation and Modelling Conference ESM'2008. EUROSIS-ETI Publications. Le Havre: EUROSIM-FRANCOSIM-ARGESIM, 2008. p. 489-491. ISBN: 978-90-77381-44-1.
Detail

LISONĚK, D.; DRAHANSKÝ, M. SMS Encryption for Mobile Communication. In Proceedings of SecTech 2008. Sanya, Hainan: IEEE Computer Society, 2008. p. 198-200. ISBN: 978-0-7695-3486-2.
Detail

BOUŠKA, P.; DRAHANSKÝ, M. Communication Security in GSM Networks. In Proceedings of SecTech 2008. Sanya, Hainan: IEEE Computer Society, 2008. p. 248-251. ISBN: 978-0-7695-3486-2.
Detail

MAREŠOVÁ, M.; DRAHANSKÝ, M. Creation of the Database with Different Face Gestures and Realization of Experiments. In Proceedings of ASEA 2008. Sanya, Hainan: IEEE Computer Society, 2008. p. 258-260. ISBN: 978-0-7695-3432-9.
Detail

HRADIŠ, M.; HEROUT, A.; ZEMČÍK, P. Local Rank Patterns - Novel Features for Rapid Object Detection. Proceedings of International Conference on Computer Vision and Graphics 2008. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science. Heidelberg: Springer Verlag, 2008. p. 1-12. ISSN: 0302-9743.
Detail

SZŐKE, I.; BURGET, L.; ČERNOCKÝ, J.; FAPŠO, M. Sub-word modeling of out of vocabulary words in spoken term detection. Proc. 2008 IEEE Workshop on Spoken Language Technology. Goa: IEEE Signal Processing Society, 2008. p. 1-4. ISBN: 978-1-4244-3472-5.
Detail

KOCKMANN, M.; BURGET, L. Contour modeling of prosodic and acoustic features for speaker recognition. Proc. 2008 IEEE Workshop on Spoken Language Technology. Goa: IEEE Signal Processing Society, 2008. p. 1-4. ISBN: 978-1-4244-3472-5.
Detail

RYCHNOVSKÝ, L. Type Checking by Context-Sensitive Languages. Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007, Volume 4. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2007. p. 405-409. ISBN: 978-80-214-3410-3.
Detail

PECHO, P.; ZBOŘIL, F. Wireless sensor network agent platform with support for cryptographic protocols. MEMICS proceedings. Brno: Masaryk University, 2008. p. 192-199. ISBN: 978-80-7355-082-0.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; ORSÁG, F. Digital Image Stabilization in a Video-Stream. Proceedings of VISAPP 2009. Lisboa: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2009. p. 621-625. ISBN: 978-989-8111-74-6.
Detail

OČENÁŠEK, P.; ŠVÉDA, M. AVISPA: Towards Practical Verification of Communication Properties. Proceedings 9th IFAC International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. Programmable devices and systems. Programmable Devices and Embedded Systems, Volume # 9 | Part# 1. Ostrava: IFAC, 2009. p. 153-156. ISBN: 978-3-902661-41-8. ISSN: 1474-6670.
Detail

BERAN, V.; HEROUT, A.; ŘEZNÍČEK, I. Video-Based Bicycle Detection in Underground Scenarios. Proceedings of WSCG'09. 17-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2009. p. 1-4. ISBN: 978-80-86943-94-7.
Detail

SVOJANOVSKÝ, P.; KRESLÍKOVÁ, J.; NOVÁK, L. Rizika v implementaci procesů managementu služeb IT. Projektový management jistota x riziko. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. s. 152-164. ISBN: 978-80-7318-808-5.
Detail

DVOŘÁK, R.; ZBOŘIL, F. Simulation of Atmospheric Pollution Dispersion. Proceedings MATHMOD 09 Vienna - Full Papers CD Volume. Vienna: ARGE Simulation News, 2009. p. 2671-2674. ISBN: 978-3-901608-35-3.
Detail

MARTÍNEK, T.; LEXA, M.; VOŽENÍLEK, J. Architecture model for approximate palindrome detection. In 2009 IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Liberec: IEEE Computer Society, 2009. p. 90-95. ISBN: 978-1-4244-3339-1.
Detail

KUNC, M. Hlasové čtečky založené na vizuálních vlastnostech oblastí dokumentu. Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009 Volume 4. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 420-424. ISBN: 978-80-214-3870-5.
Detail

JAROŠ, J.; SCHWARZ, J. Parallel BMDA with an Aggregation of Probability Models. In Proceeding of 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation. Trondheim: IEEE Computational Intelligence Society, 2009. p. 1683-1690. ISBN: 978-1-4244-2959-2.
Detail

GAJDA, Z.; SEKANINA, L. Gate-Level Optimization of Polymorphic Circuits Using Cartesian Genetic Programming. Proc. of 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation. NA: IEEE Computational Intelligence Society, 2009. p. 1599-1604. ISBN: 978-1-4244-2958-5.
Detail

PUŠ, V.; KOŘENEK, J. Fast and scalable packet classification using perfect hash functions. Proceeding of the ACM/SIGDA international symposium on Field programmable gate arrays. Association for Computing Machinery. New York: Association for Computing Machinery, 2009. p. 229-236. ISBN: 978-1-60558-410-2.
Detail

NAGY, J.; PECHO, P. Social Networks Security. Proceedings of The Third International Conference on Emerging Security Information, Systems and Technologies. Los Alamitos: International Academy, Research, and Industry Association, 2009. p. 321-325. ISBN: 978-0-7695-3668-2.
Detail

MALINKA, K.; SCHÄFER, J. Development of Social Networks in Email Communication. The Fourth International Conference on Internet Monitoring and Protection. Venice: IEEE Computer Society, 2009. p. 1-5. ISBN: 978-0-7695-3612-5.
Detail

MALINKA, K. Usability of Visual Evoked Potentials as Behavioral Characteristics for Biometric Authentication. The Fourth International Conference on Internet Monitoring and Protection. Venice: IEEE Computer Society, 2009. p. 1-6. ISBN: 978-0-7695-3612-5.
Detail

RYCHLÝ, M. A Case Study on Behavioural Modelling of Service-Oriented Architectures. Software Engineering Techniques in Progress. Krakow: AGH University of Science & Technology, 2009. p. 79-92. ISBN: 978-83-7464-259-0.
Detail

MASOPUST, T. Regulated Nondeterminism in PDAs: The Non-Regular Case. Proceedings of Workshop on Non-Classical Models of Automata and Applications (NCMA). books@ocg.at Band 256. Wroclaw: Austrian Computer Society, 2009. p. 181-194. ISBN: 978-3-85403-256-4.
Detail

JAROŠ, J. Evolutionary Optimization of Multistage Interconnection Networks Performance. In Proceeding of Genetic and Evolutionary Computation Conference, GECCO 2009. New York: Association for Computing Machinery, 2009. p. 1537-1544. ISBN: 978-1-60558-325-9.
Detail

ORSÁG, F. Speaker Dependent Frequency Cepstrum Coefficients. Security Technology. CCIS 58. Berlin: Springer Verlag, 2009. p. 258-264. ISBN: 978-3-642-10846-4.
Detail

SEKANINA, L. Evolvable Hardware: From Applications to Implications for the Theory of Computation. Proc. of the 8th Int. Conference on Unconventional Computation. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2009. p. 24-36. ISBN: 978-3-642-03744-3.
Detail

TRCHALÍK, R. A Component-Based model for Embedded Software. EDS '09 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno, CZ: Brno University of Technology, 2009. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-3933-7.
Detail

CHUDÝ, P.; RZUCIDŁO, P. Controller Design for a Digital Flight Control System DFCS. The 2nd International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation. PROCEEDINGS Volume 1. Orlando, Florida: The International Institute of Informatics and Systemics, 2009. p. 259-264. ISBN: 978-1-934272-68-8.
Detail

MIKUŠEK, P. Dekompoziční techniky pro aplikačně specifické systémy. Počítačové architektury a diagnostika 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. s. 118-123. ISBN: 978-80-7318-847-4.
Detail

JANOUŠEK, V.; KVĚTOŇOVÁ, Š. On the Multilevel Petri Nets-Based Models in Project Engineering. International Workshop on Petri Nets and Software Engineering 2009. Paříž: University of Pierre and Marie Curie, 2009. p. 173-188.
Detail

DEHAK, N.; KENNY, P.; DEHAK, R.; GLEMBEK, O.; DUMOUCHEL, P.; BURGET, L.; HUBEIKA, V.; CASTALDO, F. Support vector machines and joint factor analysis for speaker verification. Proc. ICASSP 2009. Taiwan: IEEE Signal Processing Society, 2009. p. 1-4. ISBN: 978-1-4244-2354-5.
Detail

GRÉZL, F.; KARAFIÁT, M.; BURGET, L. Investigation into bottle-neck features for meeting speech recognition. Proc. Interspeech 2009. Proceedings of Interspeech. Brighton: International Speech Communication Association, 2009. p. 2947-2950. ISBN: 978-1-61567-692-7. ISSN: 1990-9772.
Detail

KOCKMANN, M.; BURGET, L.; ČERNOCKÝ, J. Brno University of Technology System for Interspeech 2009 Emotion Challenge. Proc. Interspeech 2009. Proceedings of Interspeech. Brighton: International Speech Communication Association, 2009. p. 348-351. ISSN: 1990-9772.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; BŘEZINOVÁ, E.; ORSÁG, F.; LODROVÁ, D. Classification of Skin Diseases and Their Impact on Fingerprint Recognition. In Proceedings of the Special Interest Group on Biometrics and Electronic Signatures. Lecture Notes in Informatics. Darmstadt: Society for Informatics, 2009. p. 173-176. ISBN: 978-3-88579-249-9.
Detail

KAŠTIL, J.; KOŘENEK, J.; LENGÁL, O. Methodology for Fast Pattern Matching by Deterministic Finite Automaton with Perfect Hashing. 12th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2009. Patras: IEEE Computer Society, 2009. s. 823-289. ISBN: 978-0-7695-3782-5.
Detail

KNOTH, P.; SCHMIDT, M.; SMRŽ, P.; ZDRÁHAL, Z. Towards a Framework for Comparing Automatic Term Recognition Methods. Znalosti 2009. 8th Annual Conference, Brno. Bratislava: Faculty of Informatics and Information Technology Slovak University of Technology in Bratislava, 2009. p. 83-94. ISBN: 978-80-227-3015-0.
Detail

KUNOVSKÝ, J.; ŠÁTEK, V.; KRAUS, M. New Trends in Taylor Series Based Computations. In Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rethymno, Crete: American Institute of Physics, 2009. p. 282-285. ISBN: 978-0-7354-0705-3.
Detail

STRAKA, M.; KOTÁSEK, Z. Reliability Models for Fault Tolerant Architectures Based on FPGA. 5th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Faculty of Informatics MU, 2009. p. 239-239. ISBN: 978-80-87342-04-6.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; POPELA, R.; MARVAN, A.; ZIKMUND, P.; HOLENDA, S. SEDAQ - Ústředna pro sběr dat ze senzorů v UAV. Sborník příspěvků 9. mezinárodní vědecké konference MDS-PSL 2009. Brno: Univerzita Obrany, 2009. s. 28-31. ISBN: 978-80-7231-670-0.
Detail

OČENÁŠEK, P.; TRCHALÍK, R.; ŠVÉDA, M. On the Implementation of Metrics in Industrial Embedded Systems. Proceedings 9th IFAC International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems. Programmable devices and systems. Programmable Devices and Embedded Systems, Volume # 9 | Part# 1. Ostrava: IFAC, 2009. p. 157-160. ISBN: 978-3-902661-41-8. ISSN: 1474-6670.
Detail

ŠVÉDA, M.; TRCHALÍK, R.; OČENÁŠEK, P. Design of Networked Embedded Systems: An Approach for Safety and Security. In Preprints of IFAC Workshop on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS PDeS 2009. Programmable devices and systems. Ostrava: IFAC, 2009. p. 131-136. ISSN: 1474-6670.
Detail

MASOPUST, T. A Note on the Generative Power of Some Simple Variants of Context-Free Grammars Regulated by Context Conditions. In LATA 2009 proceedings. Lecture Notes in Computer Science. Lecture notes in computer science. Springer-Verlag Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2009. p. 554-565. ISBN: 978-3-642-00981-5. ISSN: 0302-9743.
Detail

ŠVÉDA, M. Fault Management for Secure Embedded Systems. International Conference on Systems Proceedings, ICONS 2009. New York, NY: IEEE Computer Society, 2009. p. 23-28. ISBN: 978-0-7695-3551-7.
Detail

ŠVÉDA, M.; VRBA, R. Specifications of Secure and Safe Embedded System Networks. 8th International Conference on Networks Proceedings ICN 2009. New York, NY: IEEE Computer Society, 2009. p. 220-225. ISBN: 978-0-7695-3552-4.
Detail

SAMEK, J.; ZBOŘIL, F. Agent Reasoning Based On Trust And Reputation. Proceedings MATHMOD 09 Vienna - Full Papers CD Volume. Vienna: ARGE Simulation News, 2009. p. 538-544. ISBN: 978-3-901608-35-3.
Detail

ŠVENDA, P.; SEKANINA, L.; MATYÁŠ, V. Evolutionary Design of Secrecy Amplification Protocols for Wireless Sensor Networks. Proc. of the ACM Conference on Wireless Network Security. New York: Association for Computing Machinery, 2009. p. 225-236. ISBN: 978-1-60558-460-7.
Detail

BURGET, R.; BURGETOVÁ, I. Web Page Element Classification Based on Visual Features. 1st Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems ACIIDS 2009. Dong Hoi: IEEE Computer Society, 2009. p. 67-72. ISBN: 978-0-7695-3580-7.
Detail

ZBOŘIL, F.; SPÁČIL, P. Automata for Agent Low Level Language Interpretation. Proceedings of UKSim 2009. Cambridge: IEEE Computer Society, 2009. p. 1-6. ISBN: 978-0-7695-3593-7.
Detail

KUNOVSKÝ, J.; ŠÁTEK, V.; KRAUS, M.; KOPŘIVA, J. Automatic Method Order Settings. In Proceedings of Eleventh International Conference on Computer Modelling and Simulation. Cambridge: IEEE Computer Society, 2009. p. 117-122. ISBN: 978-0-7695-3593-7.
Detail

MARTINEK, D. Optimisations of Fuzzy Systems Simulation. Proceedings of 43rd Spring International Conference MOSIS'09 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: 2009. p. 9-12. ISBN: 978-80-86840-45-1.
Detail

THIRIET, J.; HILBURN, T.; KORNECKI, A.; GREGA, W.; ŠVÉDA, M. Organization of a US-European Trans-national Degree in Engineering. J3eA - Journal sur l'enseignement des sciences et technologies de l'information et des systèmes, 2009, vol. 2009, no. 1, p. 1-7. ISSN: 1638-1963.
Detail

KOBIERSKÝ, P.; KOŘENEK, J.; POLČÁK, L. Packet Header Analysis and Field Extraction for Multigigabit Networks. Proceedings of the 2009 IEEE Symphosium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Liberec: IEEE Computer Society, 2009. p. 96-101. ISBN: 978-1-4244-3339-1.
Detail

MASOPUST, T.; MEDUNA, A. Descriptional Complexity of Three-Nonterminal Scattered Context Grammars: An Improvement. Proceedings of 11th International Workshop on Descriptional Complexity of Formal Systems. Magdeburg: Otto-von-Guericke-University of Magdeburg, 2009. p. 235-245. ISBN: 978-3-940961-31-0.
Detail

DVOŘÁK, R.; ŠIMEK, V.; ZBOŘIL, F.; DRÁBEK, V. GPU Accelerated Solver of Time-Dependent Air Pollutant Transport Equations. In 12th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2009. Patras: IEEE Computer Society, 2009. p. 1-7. ISBN: 978-0-7695-3277-6.
Detail

KALUŽA, V.; KRAUS, M.; KUNOVSKÝ, J.; ŠÁTEK, V. Initial Problems with Polynomials on Right-hand Sides. In Proceedings of Third Asia International Conference on Modelling and Simulation. Bandung/Bali: IEEE Computer Society, 2009. p. 182-187. ISBN: 978-0-7695-3648-4.
Detail

BUSCH, C.; LODROVÁ, D.; TABASSI, E.; KRODEL, W. Semantic Conformance Testing for Finger Minutiae Data. Proceedings of IWSCN2009. Trondheim: IEEE Computer Society, 2009. p. 17-24. ISBN: 978-82-997105-1-0.
Detail

SCHÄFER, J.; MALINKA, K. Security in Peer-to-Peer Networks: Empiric model of file diffusion in BitTorrent. The Fourth International Conference on Internet Monitoring and Protection. Venice: IEEE Computer Society, 2009. p. 1-6. ISBN: 978-0-7695-3612-5.
Detail

GREGA, W.; HILBURN, T.; KORNECKI, A.; RYŠAVÝ, O.; ŠVÉDA, M.; THIRIET, J. Methodology for Creation of Multidisciplinary, Transatlantic Engineering Program in Information Technology. Proceedings of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering Council's Annual Conference 2009. Valencia: Politechnical University of Valencia, 2009. p. 1-5. ISBN: 978-84-8363-428-8.
Detail

HUSÁR, A.; PŘIKRYL, Z.; MASAŘÍK, K.; HRUŠKA, T. ASIP Design using Architecture Description Language ISAC. ACACES 2009 - Poster Abstracts. Ghent: High Performance and Embedded Architecture and Compilation, 2009. p. 137-139. ISBN: 978-90-382-1467-2.
Detail

SEKANINA, L.; RŮŽIČKA, R.; GAJDA, Z. Polymorphic FIR Filters with Backup Mode Enabling Power Savings. Proc. of the 2009 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. p. 43-50. ISBN: 978-0-7695-3714-6.
Detail

VAŠÍČEK, Z.; BIDLO, M.; SEKANINA, L.; TORRESEN, J.; GLETTE, K.; FURUHOLMEN, M. Evolution of Impulse Bursts Noise Filters. Proc. of the 2009 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. p. 27-34. ISBN: 978-0-7695-3714-6.
Detail

MIKUŠEK, P.; DVOŘÁK, V. Heuristic Synthesis of Multi-Terminal BDDs Based on Local Width/Cost Minimization. 12th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2009. Patras: IEEE Computer Society, 2009. p. 605-608. ISBN: 978-0-7695-3782-5.
Detail

MIKUŠEK, P. Multi-Terminal BDD Synthesis and Applications. Proceedings 19th International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL). Prague: IEEE Computer Society, 2009. p. 721-722. ISBN: 978-1-4244-3892-1.
Detail

PILAT, A.; KORNECKI, A.; THIRIET, J.; GREGA, W.; RYŠAVÝ, O. Inter-university Project Based on LEGO NXT. 18th IEEE International Conference on Control Applications. Saint Petersburg: IEEE Computer Society, 2009. p. 1248-1253. ISBN: 978-1-4244-4602-5.
Detail

CHUDÝ, P.; RZUCIDŁO, P. TECS/THCS Based Flight Control System for General Aviation. Conference Proceeding Series (GNC/AFM/MST). 2009 AIAA Meeting Papers on Disc, Vol. 14, No. 9 (GNC/AFM/MST). Chicago: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2009. p. 1-13. ISBN: 978-1-56347-978-6.
Detail

STRNADEL, J.; RŮŽIČKA, R. Testability Analysis Driven Data Path Modification And Controller Synthesis. Proceedings of 16th Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference. Brno: Brno University of Technology, 2009. p. 363-368. ISBN: 978-80-214-3933-7.
Detail

RYŠAVÝ, O.; ŠVÉDA, M.; KORNECKI, A.; HILBURN, T.; GREGA, W.; PILAT, A.; THIRIET, J. Designing and Implementing International RSIC Engineering Curriculum. 1st Eastern European Regional Conference on the Engineering of Computer-Based Systems. Novi Sad: IEEE Computer Society, 2009. p. 71-76. ISBN: 978-0-7695-3759-7.
Detail

MIKOLOV, T.; KOPECKÝ, J.; BURGET, L.; GLEMBEK, O.; ČERNOCKÝ, J. Neural network based language models for highly inflective languages. Proc. ICASSP 2009. Taipei: IEEE Signal Processing Society, 2009. p. 1-4. ISBN: 978-1-4244-2354-5.
Detail

HUBEIKA, V. Speaker verification as a target-nontarget trial task. Proceedings of the 15th Conference and Competition STUDENT EEICT 2009. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2009. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-3870-5.
Detail

GARNER, P.; DINES, J.; HAIN, T.; EL HANNANI, A.; KARAFIÁT, M.; KORCHAGIN, D.; LINCOLN, M.; WAN, V.; ZHANG, L. Real-Time ASR from Meetings. Proc. Interspeech 2009. Proceedings of Interspeech. Brighton: International Speech Communication Association, 2009. p. 2119-2122. ISSN: 1990-9772.
Detail

BURGET, L.; MATĚJKA, P.; HUBEIKA, V.; ČERNOCKÝ, J. Investigation into variants of Joint Factor Analysis for speaker recognition. Proc. Interspeech 2009. Proceedings of Interspeech. Brighton: International Speech Communication Association, 2009. p. 1263-1266. ISBN: 978-1-61567-692-7. ISSN: 1990-9772.
Detail

LODROVÁ, D.; BUSCH, C.; TABASSI, E.; KRODEL, W.; DRAHANSKÝ, M. Semantic Conformance Testing Methodology for Finger Minutiae Data. In Proceedings of the Special Interest Group on Biometrics and Electronic Signatures. Lecture Notes in Informatics. Darmstadt: Society for Informatics, 2009. p. 31-42. ISBN: 978-3-88579-249-9.
Detail

KALUŽA, V.; KUNOVSKÝ, J.; SEHNALOVÁ, P.; KOPŘIVA, J. Technical Initial Problems and Automatic Transformation. 2009 International Conference on Computational Intelligence, Modelling and Simulation. Brno: IEEE Computer Society, 2009. p. 75-80. ISBN: 978-0-7695-3795-5.
Detail

KRŠEK, P.; ŠPANĚL, M.; ŠVUB, M.; ŠTANCL, V.; BARTOŇ, R.; ŠILER, O. Network Collaborative Environment Supporting 3D Medicine. Proceedings of the 31st Annual International conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology. Minneapolis: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009. p. 261-261. ISBN: 978-1-4244-3296-7.
Detail

SLANÝ, K. Towards the Automatic Evolutionary Prediction of the FOREX Market Behaviour. Proceedings of the 2009 International Conference on Adaptive and Intelligent Systems. Klagenfurt: IEEE Computer Society, 2009. p. 141-145. ISBN: 978-0-7695-3827-3.
Detail

KOMBRINK, S. OOV detection in LVCSR using neural networks. Proc. STUDENT EEICT 2008. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2008. p. 1-3. ISBN: 978-80-214-3617-6.
Detail

SCHMIDT, M.; SMRŽ, P. Information Extraction in Semantic Wikis. Fourth Workshop on Semantic Wikis. CEUR Workshop Proceedings. CEUR Workshop Proceedings, Vol 464. Hersonissos: Salzburg Research Forschungsgesellschaft M.B.H., 2009. p. 17-29. ISSN: 1613-0073.
Detail

MARTÍNEK, T. Architektura sběrnice PCI, PCI-X a PCI Express. Sborník příspěvků 35. konference Europen. Plzeň: Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2009. s. 37-50. ISBN: 978-80-86583-17-4.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; OUJEZDSKÝ, T.; ORSÁG, F. Shooting Emplacement with Wireless Control. Proceedings of NGWS2009. Melbourne: Science & Engineering Research Support Center, 2009. p. 21-23.
Detail

RŮŽIČKA, R. Dependable Controller Design using Polymorphic Counters. Proc. of 12th Euromicro Conference on Digital System Design. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009. p. 355-362. ISBN: 978-0-7695-3782-5.
Detail

OČENÁŠEK, P. A Proxy-Based System for Translation of Internet Content into Specific Form. Computer-Human Interaction. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2008. p. 413-419. ISBN: 978-3-540-70584-0.
Detail

SLANÝ, K.; SEKANINA, L. Fitness Landscape Analysis and Image Filter Evolution Using Functional-Level CGP. In Genetic Programming, 10th European Conference, EuroGP 2007. Lecture Notes in Computer Science, 4445. Berlin: Springer Verlag, 2007. p. 311-320. ISBN: 978-3-540-71602-0.
Detail

GRANÁT, J.; HEROUT, A.; HRADIŠ, M.; ZEMČÍK, P. Hardware Acceleration of AdaBoost Classifier. Workshop on Multimodal Interaction and Related Machine Learning Algorithms (MLMI). Brno: 2007. p. 1-12.
Detail

SEKANINA, L.; MIKUŠEK, P. Analysis of Reconfigurable Logic Blocks for Evolvable Digital Architectures. Applications of Evolutionary Computing. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2008. p. 144-153. ISBN: 978-3-540-78760-0.
Detail

HOLÍK, L.; VOJNAR, T.; ABDULLA, P.; BOUAJJANI, A.; KAATI, L. Composed Bisimulation for Tree Automata. Implementation and Application of Automata. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2008. p. 212-222. ISBN: 978-3-540-70843-8.
Detail

HOLÍK, L.; VOJNAR, T.; BOUAJJANI, A.; HABERMEHL, P.; TOUILI, T. Antichain-based Universality and Inclusion Testing over Nondeterministic Finite Tree Automata. Implementation and Application of Automata. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2008. p. 57-67. ISBN: 978-3-540-70843-8.
Detail

ŽALOUDEK, L.; SEKANINA, L.; ŠIMEK, V. GPU Accelerators for Evolvable Cellular Automata. Computation World: Future Computing, Service Computation, Adaptive, Content, Cognitive, Patterns. Athens: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009. p. 533-537. ISBN: 978-0-7695-3862-4.
Detail

IOSIF, R.; VOJNAR, T.; HABERMEHL, P. A Logic of Singly Indexed Arrays. Logic for Programming, Artificial Intelligence and Reasoning. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2008. p. 558-573. ISBN: 978-3-540-89438-4.
Detail

OČENÁŠEK, P. Universal Access to the Internet Web Pages for Users with Special Needs. Universal Access in Human-Computer Interaction. Applications and Services. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2009. p. 764-767. ISBN: 978-3-642-02712-3.
Detail

OČENÁŠEK, P. An Approach for the Design of Secure Communication in Embedded Systems. Human Interface and the Management of Information. Designing Information Environments. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2009. p. 579-586. ISBN: 978-3-642-02555-6.
Detail

OČENÁŠEK, P. Towards Security Issues in ZigBee Architecture. Human Interface and the Management of Information. Designing Information Environments. Berlin: Springer Verlag, 2009. p. 587-593. ISBN: 978-3-642-02555-6.
Detail

MARVAN, A. Mobilní robot. In Proceedings of the 13th Conference STUDENT EEICT 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2007. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-3407-3.
Detail

ŽÁDNÍK, M. Tracking Elephant Flows in Internet Backbone Traffic with an FPGA-based Cache. 19th International Conference on Field Programmable Logic and Applications. Prague: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009. p. 640-644. ISBN: 978-1-4244-3892-1.
Detail

CANINI, M.; LI, W.; ŽÁDNÍK, M.; MOORE, A. Experience with High-Speed Automated Application-Identification for Network-Management. Proceedings of the 5th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. Princeton: Association for Computing Machinery, 2009. p. 209-218. ISBN: 978-1-60558-630-4.
Detail

VAŠÍČEK, Z.; SEKANINA, L. Efficient Hardware Accelerator for Symbolic Regression Problems. 5th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Znojmo: Masaryk University, 2009. p. 192-199. ISBN: 978-80-87342-04-6.
Detail

JIRÁK, O.; KOLÁŘ, D. Derivation in Scattered Context Grammar via Lazy Function Evaluation. 5th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masaryk University, 2009. p. 118-125. ISBN: 978-80-87342-04-6.
Detail

ZBOŘIL, F.; HORÁČEK, J.; SPÁČIL, P. Intelligent Agent Platform and Control Language for Wireless Sensor Networks. Proceedings of 3rd EMS. Atény: IEEE Computer Society, 2009. p. 482-487. ISBN: 978-0-7695-3886-0.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; ORSÁG, F.; HANÁČEK, P. Accelerometer Based Digital Video Stabilization for Security Surveillance Systems. In Proceedings of International Conference SecTech 2009. Communications in Computer and Information Science 58. Berlin: Springer Verlag, 2009. p. 225-233. ISBN: 978-3-642-10846-4.
Detail

LODROVÁ, D.; DVOŘÁK, R.; DRAHANSKÝ, M.; ORSÁG, F. A New Approach for Veins Detection. In Proceedings of Internation Conference BSBT 2009. Communications in Computer and Information Science 57. Berlin: Springer Verlag, 2009. p. 76-80. ISBN: 978-3-642-10615-6.
Detail

DVOŘÁK, R.; DRAHANSKÝ, M.; ORSÁG, F. Object Surface Reconstruction from One Camera System. In Future Generation Information Technology. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2009. p. 87-94. ISBN: 978-3-642-10508-1.
Detail

MICHLOVSKÝ, Z. String Kernel Based SVM for Internet Security Implementation. Neural Information Processing. Lecture Notes in Computer Science. Berlin / Heidelberg: Springer Verlag, 2009. p. 530-539. ISBN: 978-3-642-10682-8.
Detail

MICHLOVSKÝ, Z. String Pattern Recognition Using Evolving Spiking Neural Networks and Quantum Inspired Particle Swarm Optimization. Neural Information Processing. Lecture Notes in Computer Science. Berlin / Heidelberg: Springer Verlag, 2009. p. 611-619. ISBN: 978-3-642-10682-8.
Detail

DROZD, M. Bezpečnost frontendových aplikací. Sborník konference Security 2008. Brno: AEC, spol. s r.o., 2008. s. 18-21. ISBN: 978-81-17-34563-4.
Detail

CHUDÝ, P.; RZUCIDŁO, P. Simulations of Total-X based flight control system for light aircraft. Conference of Avionics. Bezmiechowa: Rzesow University of Technology, 2010. p. 1-8. ISBN: 978-83-7199-623-8.
Detail

DOLEŽEL, M. Detekce oblasti otisku prstu v obraze. Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010. Volume 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 106-108. ISBN: 978-80-214-4078-4.
Detail

HORÁČEK, J.; ZBOŘIL, F. WSageNt: A case study. Proceedings of CSE 2010 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Volume 1. Košice: The University of Technology Košice, 2010. p. 258-264. ISBN: 978-80-8086-164-3.
Detail

OČENÁŠEK, P. On the Design of Communication in Business Information Systems. Proceedings of 2010 International Conference on Economics, Business and Management. Chengdu: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010. p. 98-101. ISBN: 978-1-4244-9202-2.
Detail

BARTÍK, V.; BURGET, R. Two-Phase Categorization of Web Documents. Proceedings of the International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval. Valencia: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2010. p. 458-462. ISBN: 978-989-8425-28-7.
Detail

DE SILVA, G.; MATOUŠEK, P.; RYŠAVÝ, O.; ŠVÉDA, M. Formal Analysis Approach on Networks with Dynamic Behaviours. 2010 International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Moscow: IEEE Computer Society, 2010. p. 545-551. ISBN: 978-1-4244-7285-7.
Detail

GOLDEFUS, F.; JIRÁK, O. Application of e-Learning in Programming Languages Theory. Proceedings of the 8th International Conference ICETA 2010. Stará Lesná: elfa, s.r.o., TU Kosice, 2010. p. 321-325. ISBN: 978-80-8086-166-7.
Detail

ŽÁDNÍK, M.; CANINI, M. Evolution of Cache Replacement Policies to Track Heavy-hitter Flows. Proceedings of the 6th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. La Jolla: Association for Computing Machinery, 2010. p. 1-2. ISBN: 978-1-4503-0379-8.
Detail

HUSÁR, A.; TRMAČ, M.; HRANÁČ, J.; HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K.; KOLÁŘ, D.; PŘIKRYL, Z. Automatic C Compiler Generation from Architecture Description Language ISAC. 6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masaryk University, 2010. p. 84-91. ISBN: 978-80-87342-10-7.
Detail

KOČÍ, R.; ZBOŘIL, F.; ŽÁK, J. Integrating Multiple Modeling and Development Tools for Realization of Distributed Intelligent System. Proceedings of the 10th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications. Cairo: IEEE Computer Society, 2010. p. 658-663. ISBN: 978-1-4244-8135-4.
Detail

HUSÁR, A.; HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K.; PŘIKRYL, Z. Instruction Pipeline Modeling using Petri Nets. Proceedings of the International Workshop on Petri Nets and Software Engineering - PNSE'10. Proceedings of the International Workshop on Petri Nets and Software. Universität Hamburg: Technical Universityt Hamburg-Harburg, 2010. p. 163-164. ISBN: 978-972-8692-55-1.
Detail

RZUCIDŁO, P.; CHUDÝ, P.; ZEMČÍK, P. Affordable Light Aircraft Flight Simulators. AIAA GNC. 2010 AIAA Meeting Papers on Disc, Vol. 15, No. 9. Toronto: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2010. p. 1-10. ISBN: 978-1-60086-748-4.
Detail

KAJAN, M. Optimalizace klasifikačních algoritmů založených na kartézském součinu. Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 232-234. ISBN: 978-80-214-3868-2.
Detail

BERAN, V.; HEROUT, A.; ZEMČÍK, P. On-line Video Synchronization Based on Visual Vocabularies. In Proceedings of WSCG'10. 18th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision, WSCG 2010. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2010. p. 31-34. ISBN: 978-80-86943-88-6.
Detail

KADLEC, J.; ZEMČÍK, P. Generation of user interface from characterized code. In Proceedings of WSCG'10. 17-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2010. p. 1-4.
Detail

STRAKA, M.; KAŠTIL, J.; KOTÁSEK, Z. Modern Fault Tolerant Architectures Based on Partial Dynamic Reconfiguration in FPGAs. Proceedings of the 2010 IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS 2010. Wien: IEEE Computer Society, 2010. p. 173-176. ISBN: 978-1-4244-6610-8.
Detail

ŠVUB, M.; KRŠEK, P.; ŠPANĚL, M.; ŠTANCL, V.; BARTOŇ, R.; VAĎURA, J. Feature preserving mesh smoothing algorithm based on local normal covariance. Proceedings of WSCG'10. 17-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2010. p. 1-6. ISBN: 978-80-86943-86-2.
Detail

POSPÍCHAL, P.; JAROŠ, J.; SCHWARZ, J. Parallel Genetic Algorithm on the CUDA Architecture. In Applications of Evolutionary Computation. Lecture Notes in Computer Science. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2010. p. 442-451. ISBN: 978-3-642-12238-5.
Detail

MARTÍNEK, T.; LEXA, M. Hardware Acceleration of Approximate Tandem Repeat Detection. IEEE Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines. Charlotte: IEEE Computer Society, 2010. p. 79-86. ISBN: 978-0-7695-4056-6.
Detail

KOŘENEK, J.; PUŠ, V. Memory Optimization for Packet Classification Algorithms in FPGA. Proceedings of the 13th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Vídeň: IEEE Computer Society, 2010. p. 297-300. ISBN: 978-1-4244-6610-8.
Detail

ŠIMEK, V.; RŮŽIČKA, R.; SEKANINA, L. On Analysis of Fabricated Polymorphic Circuits. Proc. of the 13th Int. IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Vienna: IEEE Computer Society, 2010. p. 281-284. ISBN: 978-1-4244-6610-8.
Detail

STRAKA, M.; KAŠTIL, J.; KOTÁSEK, Z. Fault Tolerant Structure for SRAM-based FPGA via Partial Dynamic Reconfiguration. 13th EUROMICRO Conference on Digital System Design, DSD'2010. Lille: IEEE Computer Society, 2010. p. 365-372. ISBN: 978-0-7695-4171-6.
Detail

JIRÁK, O.; KŘIVKA, Z. Hardware Design Tool based on Eclipse Modeling Framework. Proceedings of the 44th Spring International Conference Modeling and Simulation Systems. Ostrava: 2010. p. 138-144. ISBN: 978-80-86840-51-2.
Detail

KŘOUSTEK, J.; ŽIDEK, S. Generating Proper VLIW Assembler Code Using Scattered Context Grammars. Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010. p. 181-185. ISBN: 978-80-214-4080-7.
Detail

SVOJANOVSKÝ, P.; NOVÁK, L. Řízení rizik účelně a prakticky?. Konference Internet ve státní správě a samosprávě. Hradec Králové: Triada, spol. s r. o., 2010. s. 170-174. ISBN: 978-80-904566-0-0.
Detail

KVĚTOŇOVÁ, Š.; KOLÁŘ, D. Process Modeling & Optimization of Complex Systems by Scattered Context Grammars. Proceedings of the International Conference on Engineering Computational Technology. Kippen: Civil-Comp Press, 2010. p. 1-12. ISBN: 978-1-905088-39-3.
Detail

ŠPANĚL, M.; KRŠEK, P.; ŠVUB, M.; ŠTANCL, V. Vector Segmentation of Volumetric Image Data: Tetrahedral Meshing Constrained by Image Edges. Proceedings of the 3rd International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theaory and Applications. Setubal: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2010. p. 134-138. ISBN: 978-989-674-026-9.
Detail

POSPÍCHAL, P.; SCHWARZ, J.; JAROŠ, J. Parallel Genetic Algorithm Solving 0/1 Knapsack Problem Running on the GPU. In 16th International Conference on Soft Computing MENDEL 2010. Brno: Brno University of Technology, 2010. p. 64-70. ISBN: 978-80-214-4120-0.
Detail

KUNOVSKÝ, J.; SZÖLLÖS, A.; ŠÁTEK, V. TKSL and Wave Partial Differential Equation. In Proceeding of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2010. p. 201-205. ISBN: 978-80-214-4094-4.
Detail

DVOŘÁK, V.; JAROŠ, J. Optimizing Collective Communications on 2D-Mesh and Fat Tree NoC. In 9th International Conference on Networks, ICN 2010. Piscataway, NJ: IEEE Computer Society, 2010. p. 22-27. ISBN: 978-0-7695-3979-9.
Detail

MATOUŠEK, P.; RYŠAVÝ, O.; DE SILVA, G.; DANKO, M. Combination of Simulation and Formal Methods to Analyse Network Survivability. Proceedings of the IEEE 3rd International ICST Conference on Simulation Tools and Techniques. Malaga: International Communication Sciences and Technology Association, 2010. p. 150-155. ISBN: 978-963-9799-87-5.
Detail

ŠVÉDA, M. Fault Management Driven Design with Safety and Security Requirements. Proceedings 17th IEEE International Conference and Workshops on Engineering of Computer-Based Systems ECBS 2010. Oxford: IEEE Computer Society, 2010. p. 113-120. ISBN: 978-0-7695-4005-4.
Detail

HOLÍK, L.; VOJNAR, T.; ABDULLA, P.; CHEN, Y.; MAYR, R. When Simulation Meets Antichains (On Checking Language Inclusion of Nondeterministic Finite (Tree) Automata). Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems. Lecture Notes in Computer Science. Berlín: Springer Verlag, 2010. p. 158-174. ISBN: 978-3-642-12001-5.
Detail

HOLÍK, L.; VOJNAR, T.; CHEN, Y.; MAYR, R.; HONG, C.; ABDULLA, P.; CLEMENTE, L. Simulation Subsumption in Ramsey-Based Büchi Automata Universality and Inclusion Testing. Computer Aided Verification. Lecture Notes in Computer Science. Berlín: Springer Verlag, 2010. p. 132-147. ISBN: 978-3-642-14294-9.
Detail

ŠVÉDA, M.; RYŠAVÝ, O.; MATOUŠEK, P.; RÁB, J. An Approach for Automated Network-Wide Security Analysis. Proceedings of the Ninth International Conference on Networks ICN 2010. Les Menuires: IEEE Computer Society, 2010. p. 294-299. ISBN: 978-0-7695-3979-9.
Detail

SCHMIDT, M.; SMRŽ, P. RDFa editor pro sémantické wiki. Znalost 2010. Sborník příspěvků 9. ročníku konference. Jindřichův Hradec: Fakulta managementu a informací VŠE, 2010. s. 255-258. ISBN: 978-80-245-1636-3.
Detail

BAŘINA, D. Wavelet Transform Based Feature Detection. Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010. Volume 5. Brno: Brno University of Technology, 2010. p. 208-212. ISBN: 978-80-214-4080-7.
Detail

STRNADEL, J. Task-Level Modeling and Design of Components for Construction of Dependable Time-Critical Systems Implemented by Means of RT Kernel. Sborník přednášek z 33. mezinárodní konference TD 2010 - DIAGON 2010. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2010. p. 99-104. ISBN: 978-80-7318-940-2.
Detail

KVĚTOŇOVÁ, Š.; KACINA, M. Model of Game Industry. Proceedings of Th Seventh EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Prague: Czech Technical University Publishing House, 2010. p. 1-6. ISBN: 978-80-01-04589-3.
Detail

KVĚTOŇOVÁ, Š.; KACINA, M. Pricing Of Information Products Based on Network Economics Principles. Proceedings of the Advances in Business-Related Scientific Research Conference 2010 (ABSRC 2010). Koper: Edukator, 2010. p. 1-12. ISBN: 978-961-92917-0-2.
Detail

HUSÁR, A.; HRUŠKA, T.; TRMAČ, M.; PŘIKRYL, Z. Instruction Selection Patterns Extraction from Architecture Specification Language ISAC. Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010. p. 166-170. ISBN: 978-80-214-4080-7.
Detail

VLČEK, A.; HAVEL, J.; HEROUT, A. Front-to-Back Blending with Early Fragment Discarding. Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics. Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2010. p. 91-97. ISBN: 978-80-223-2843-2.
Detail

KŘOUSTEK, J.; ŽIDEK, S.; KOLÁŘ, D.; MEDUNA, A. Exploitation of Scattered Context Grammars to Model VLIW Instruction Constraints. In Proceedings of the 12th Biennial Baltic Electronics Conference. Tallinn: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010. p. 165-168. ISBN: 978-1-4244-7357-1.
Detail

JANKOVÝCH, R.; ŠKVAREK, J.; DRAHANSKÝ, M.; HÁJEK, J.; MARVAN, A.; VÁŇA, J. Snímací a měřící zařízení pro diagnostiku vývrtu hlavní. Proceedings of the International Conference on Military Technologies 2010. Bratislava: Univerzita Obrany, 2010. s. 11-20. ISBN: 978-80-8075-454-9.
Detail

DVOŘÁK, R.; LODROVÁ, D.; DITTRICH, P.; VÁŇA, J.; DRAHANSKÝ, M. Research in the area of biometric systems - liveness detection; recognition of 3D hand, finger veins and thermofaces. World and homeland security. Brno: University of Defence in Brno, 2010. p. 143-152. ISBN: 978-80-7231-728-8.
Detail

JAROŠ, J.; DVOŘÁK, V. Evolutionary-Based Conflict-Free Scheduling of Collective Communications on Spidergon NoCs. In Proceedings of the 12th Annual Genetic and Evolutionary Computation Conference, GECCO '10. New York: Association for Computing Machinery, 2010. p. 1171-1178. ISBN: 978-1-4503-0072-8.
Detail

ŠVÉDA, M. NETWORK CONVERGENCY AND MODELING -- Design Experience with Routing SW for Intranets and Fieldbusses. Proceedings of the Fifth International Conference on Software and Data Technologies, ICSOFT 2010. Athens: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2010. p. 173-178. ISBN: 978-989-8425-22-5.
Detail

KUNOVSKÝ, J.; KADÁK, M.; ŠÁTEK, V. Semianalytic Computation in TKSL. Proceedings of the 16th International Scientific and Practical Conference of Students, Post-graduates and Young Scientists, MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT 2010. Tomsk: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010. p. 116-118. ISBN: 0-7803-8226-9.
Detail

PŘIKRYL, Z.; HUSÁR, A.; HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K. ASIP Design in the Lissom Project. ACACES 2010 - Poster Abstracts. Ghent: High Performance and Embedded Architecture and Compilation, 2010. p. 105-108. ISBN: 978-90-382-1631-7.
Detail

ŘEZNÍČEK, I.; ZEMČÍK, P.; HEROUT, A.; BERAN, V. SVM CLASSIFIERS CREATION IN PARALLEL CONSTRAINED ENVIRONMENT. In Proc. of the IADIS Int. Conf. - Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing, CGVCVIP 2010, Visual Commun., VC 2010, Web3DW 2010, Part of the MCCSIS 2010. Freiburg im Breissgau: IADIS, 2010. p. 535-538. ISBN: 978-972-8939-22-9.
Detail

KŘENA, B.; LETKO, Z.; UR, S.; VOJNAR, T. A Platform for Search-Based Testing of Concurrent Software. PADTAD '10. Proceedings of the 8th Workshop on Parallel and Distributed Systems. Trento: Association for Computing Machinery, 2010. p. 48-58. ISBN: 978-1-60558-823-0.
Detail

BOZGA, M.; IOSIF, R.; KONEČNÝ, F. Fast Acceleration of Ultimately Periodic Relations. Computer Aided Verification. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2010. p. 227-242. ISBN: 978-3-642-14294-9.
Detail

OČENÁŠEK, P.; FELIX, M. Camera and Sensor Monitoring System. EDS '10 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2010. p. 241-245. ISBN: 978-80-214-4138-5.
Detail

OČENÁŠEK, P.; KUČEROVÁ, P. Analysis of Selected Payment Protocols. EDS '10 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2010. p. 235-240. ISBN: 978-80-214-4138-5.
Detail

BIDLO, M.; VAŠÍČEK, Z.; SLANÝ, K. Sorting Network Development Using Cellular Automata. In Evolvable Systems: From Biology to Hardware. 9th International Conference, ICES 2010, York, UK, September 6-8, 2010, Proceedings, LNCS 6274. London: Springer London, 2010. p. 85-96. ISBN: 978-3-642-15322-8.
Detail

RŮŽIČKA, R. Gracefully Degrading Circuit Controllers Based on Polytronics. Proc. of 13th Euromicro Conference on Digital System Design. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2010. p. 809-812. ISBN: 978-0-7695-4171-6.
Detail

STRAKA, M. Metodika pro návrh číslicových systémů se zvýšenou spolehlivostí v obvodech FPGA. Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. s. 159-164. ISBN: 978-80-214-4140-8.
Detail

LODROVÁ, D.; DVOŘÁK, R.; DRAHANSKÝ, M.; ORSÁG, F. Method for Finger Veins Detection. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Brno University of Technology, 2010. p. 240-243. ISBN: 978-80-214-4105-7.
Detail

CHUDÝ, P.; RZUCIDŁO, P. Experimental simulator of advanced light aircraft. 6th International Conference Mechatronic Systems and Materials. Opole: Opole University of Technology, 2010. p. 1-8. ISBN: 978-83-60691-78-6.
Detail

ŠVÉDA, M.; RYŠAVÝ, O.; MATOUŠEK, P.; RÁB, J.; ČEJKA, R. SECURITY ANALYSIS OF TCP/IP NETWORKS -- An Approach to Automatic Analysis of Network Security Properties. Proceedings of the International Conference on Data Communication Networking ICETE-DCNET 2010. Athens: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2010. p. 5-11. ISBN: 978-989-8425-25-6.
Detail

HERMAN, D. Navigace autonomního venkovního mobilního robota. Proceedings of the 16th Conference and Competition STUDENT EEICT 2010. Volume 3. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. s. 109-111. ISBN: 978-80-214-4078-4.
Detail

ŠIMÁČEK, J.; SEKANINA, L.; STAREČEK, L. Evolutionary Design of Reconfiguration Strategies to Reduce the Test Application Time. Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2010. p. 214-225. ISBN: 978-3-642-15322-8.
Detail

SANTHOSH KUMAR, C.; LI, H.; TONG, R.; MATĚJKA, P.; BURGET, L.; ČERNOCKÝ, J. Tuning phone decoders for language identification. Proc. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 2010. Proc. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Dallas: IEEE Signal Processing Society, 2010. p. 5010-5013. ISBN: 978-1-4244-4296-6. ISSN: 1520-6149.
Detail

DVOŘÁK, R.; ZBOŘIL, F. Preliminary Study of Using Ellam Framework for Solution of Atmospheric Advection Diffusion Reaction Equation. Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Praha: Czech Technical University Publishing House, 2010. p. 1-6. ISBN: 978-80-01-04589-3.
Detail

KOCKMANN, M.; BURGET, L.; ČERNOCKÝ, J. Investigations into prosodic syllable contour features for speaker recognition. Proc. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Proc. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Dallas: IEEE Signal Processing Society, 2010. p. 4418-4421. ISBN: 978-1-4244-4296-6. ISSN: 1520-6149.
Detail

DVOŘÁK, R.; FIALA, J.; ZENDULKA, J.; ZBOŘIL, F. The Design of Self-Developmental Model of Atmospheric Pollutant Dispersion. Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Praha: Czech Technical University Publishing House, 2010. p. 1-6. ISBN: 978-80-01-04589-3.
Detail

SEDLÁČKOVÁ, J.; KRESLÍKOVÁ, J. Improvement Estimation of Software by Security Factor. Proceedings of the Work in Progress Session SEAA 2010. Linz: Johannes Kepler University Linz, 2010. p. 48-49. ISBN: 978-3-902457-27-1.
Detail

MIKOLOV, T.; PLCHOT, O.; GLEMBEK, O.; MATĚJKA, P.; BURGET, L.; ČERNOCKÝ, J. PCA-based Feature Extraction for Phonotactic Language Recognition. In Proc. Odyssey 2010 - The Speaker and Language Recognition Workshop. Brno: International Speech Communication Association, 2010. p. 251-255. ISBN: 978-80-214-4114-9.
Detail

ROZMAN, J.; ZBOŘIL, F. A Concept of a Robot for the Robotour Competition. Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Vol. 2. Praha: Czech Technical University Publishing House, 2010. p. 122-127. ISBN: 978-80-01-04589-3.
Detail

ŽALOUDEK, L. Akcelerace evoluce pravidel celulárních automatů na GPU. Počítačové architektury a diagnostika 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. s. 173-178. ISBN: 978-80-7318-847-4.
Detail

KUNOVSKÝ, J.; SEHNALOVÁ, P.; ŠÁTEK, V. Explicit and Implicit Taylor Series Based Computations. In 8th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Tripolis: American Institute of Physics, 2010. p. 587-590. ISBN: 978-0-7354-0831-9.
Detail

STRAKA, M.; KAŠTIL, J.; KOTÁSEK, Z. Generic Partial Dynamic Reconfiguration Controller for Fault Tolerant Designs Based on FPGA. NORCHIP 2010. Tampere: IEEE Computer Society, 2010. p. 1-4. ISBN: 978-1-4244-8971-8.
Detail

HANNEMANN, M.; KOMBRINK, S.; KARAFIÁT, M.; BURGET, L. Similarity Scoring for Recognizing Repeated Out-of-VocabularyWords. Proceedings of the 11th Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH 2010). Proceedings of Interspeech. Makuhari, Chiba: International Speech Communication Association, 2010. p. 897-900. ISBN: 978-1-61782-123-3. ISSN: 1990-9772.
Detail

OČENÁŠEK, P.; HRANÁČ, J. Regression Based Logic for Authentication Protocol Design. 2010 International Conference on Communication and Vehicular Technology. Chengdu: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010. p. 89-92. ISBN: 978-1-4244-9674-7.
Detail

DOLEŽEL, M.; LODROVÁ, D.; BUSCH, C.; DRAHANSKÝ, M. Fingerprint Area Detection in Fingerprint Images Based on Enhanced Gabor Filtering. In Bio-Science and Bio-Technology 2010. Jeju Island: Springer Verlag, 2010. p. 234-240. ISBN: 978-3-642-17622-7.
Detail

ROSE, R.; NOROUZIAN, A.; REDDY, A.; COY, A.; GUPTA, V.; KARAFIÁT, M. Subword-based spoken term detection in audio course lectures. Proc. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Proc. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Dallas: IEEE Signal Processing Society, 2010. p. 5282-5285. ISBN: 978-1-4244-4296-6. ISSN: 1520-6149.
Detail

JANČÍK, Z.; PLCHOT, O.; BRUMMER, J.; BURGET, L.; GLEMBEK, O.; HUBEIKA, V.; KARAFIÁT, M.; MATĚJKA, P.; MIKOLOV, T.; STRASHEIM, A.; ČERNOCKÝ, J. Data selection and calibration issues in automatic language recognition - investigation with BUT-AGNITIO NIST LRE 2009 system. In Proc. Odyssey 2010 - The Speaker and Language Recognition Workshop. Brno: International Speech Communication Association, 2010. p. 215-221. ISBN: 978-80-214-4114-9.
Detail

SALVADOR, R.; MORENO, F.; RIESGO, T.; SEKANINA, L. High level validation of an optimization algorithm for the implementation of adaptive Wavelet Transforms in FPGAs. Proc. of 13th Euromicro Conference on Digital System Design. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2010. p. 96-103. ISBN: 978-0-7695-4171-6.
Detail

KARAFIÁT, M.; SZŐKE, I.; ČERNOCKÝ, J. Using Gradient Descent Optimization for Acoustics Training from Heterogeneous Data. Proc. Text, Speech and Dialog 2010. Lecture Notes in Computer Science. LNAI 6231. Brno: Springer Verlag, 2010. p. 322-329. ISBN: 978-3-642-15759-2. ISSN: 0302-9743.
Detail

KOMBRINK, S.; HANNEMANN, M.; BURGET, L.; HEŘMANSKÝ, H. Recovery of Rare Words in Lecture Speech. Proc. Text, Speech and Dialogue 2010. Lecture Notes in Computer Science. Brno: Springer Verlag, 2010. p. 330-337. ISBN: 978-3-642-15759-2. ISSN: 0302-9743.
Detail

BARTOŠ, P. Optimalizace propojení řetězce scan po ukončení fyzického návrhu. Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. s. 21-26. ISBN: 978-80-214-4140-8.
Detail

KUNOVSKÝ, J.; SEHNALOVÁ, P.; ŠÁTEK, V. Stability and Convergence of the Modern Taylor Series Method. Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Vol. 2. Praha: Czech Technical University Publishing House, 2010. p. 56-61. ISBN: 978-80-01-04589-3.
Detail

POSPÍCHAL, P. GPU-Based Acceleration of the Genetic Algorithm. Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010. p. 75-80. ISBN: 978-80-214-4140-8.
Detail

PUŠ, V. Optimizations of packet classification algorithms. Počítačové architektury & diagnostika 2010. Češkovice: Faculty of Information Technology BUT, 2010. p. 153-158. ISBN: 978-80-214-4140-8.
Detail

ŽALOUDEK, L. Výpočetní systémy založené na celulárních automatech. Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. s. 177-182. ISBN: 978-80-214-4140-8.
Detail

KOLÁŘ, D.; KVĚTOŇOVÁ, Š. COMPARISON OF FORMAL MODELS FOR PROCESSES WITH SCATTERED INTER-DEPENDENCIES. Proceedings of The European Simulation and Modelling Conference - ESM'2010. Ghent: EUROSIS, 2010. p. 23-26. ISBN: 978-90-77381-57-1.
Detail

KOCKMANN, M.; BURGET, L.; GLEMBEK, O.; FERRER, L.; ČERNOCKÝ, J. Prosodic Speaker Verification using Subspace Multinomial Models with Intersession Compensation. Proceedings of the 11th Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH 2010). Proceedings of Interspeech. Makuhari, Chiba, Japan: International Speech Communication Association, 2010. p. 1061-1064. ISBN: 978-1-61782-123-3. ISSN: 1990-9772.
Detail

VESELÝ, K.; BURGET, L.; GRÉZL, F. Parallel Training of Neural Networks for Speech Recognition. Proceedings of the 11th Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH 2010). Proceedings of Interspeech. Makuhari, Chiba: International Speech Communication Association, 2010. p. 2934-2937. ISSN: 1990-9772.
Detail

KŘIVKA, Z.; OLŠAROVÁ, N.; VAŠÍČEK, Z.; JIRÁK, O. Odvozování propojení komponent pro podporu návrhu pro malé FPGA čipy. DATAKON 2010 Proceedings (Ed. Petr Šaloun). Mikulov: Ostravská univerzita, 2010. s. 81-90. ISBN: 978-80-7368-424-2.
Detail

KAŠTIL, J.; KOŘENEK, J. High Speed Pattern Matching Algorithm Based on Deterministic Finite Automata with Faulty Transition Table. Proceedings of the 6th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. La Jolla: Association for Computing Machinery, 2010. p. 1-2. ISBN: 978-1-4503-0379-8.
Detail

SZŐKE, I.; ČERNOCKÝ, J.; FAPŠO, M.; ŽIŽKA, J. SPEECH@FIT LECTURE BROWSER. Proceedings of the 2010 IEEE Spoken Language Technology Workshop. IEEE Catalog Number: CFP 10SLT-USB. Berkeley, California: IEEE Signal Processing Society, 2010. p. 157-158. ISBN: 978-1-4244-7902-3.
Detail

KOCKMANN, M.; BURGET, L.; ČERNOCKÝ, J. Brno University of Technology System for Interspeech 2010 Paralinguistic Challenge. Proceedings of the 11th Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH 2010). Proceedings of Interspeech. Makuhari, Chiba: International Speech Communication Association, 2010. p. 2822-2825. ISBN: 978-1-61782-123-3. ISSN: 1990-9772.
Detail

GRÉZL, F.; KARAFIÁT, M. Hierarchical Neural Net Architectures for Feature Extraction in ASR. Proceedings of the 11th Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH 2010). Proceedings of Interspeech. Makuhari, Chiba: International Speech Communication Association, 2010. p. 1201-1204. ISBN: 978-1-61782-123-3. ISSN: 1990-9772.
Detail

KŘIVKA, Z.; JIRÁK, O.; VAŠÍČEK, Z. Component Interconnection Inference Tool Supporting the Design of Small FPGA-based Embedded Systems. Proceedings of the IADIS International Conference Applied Computing 2010. Timisoara: International Association for Development of the Information Society, 2010. p. 230-234. ISBN: 978-972-8939-30-4.
Detail

ŠVÉDA, M.; TRCHALÍK, R. Development of Interconnecting SW for Intranets and Fieldbuses. Programmable devices and systems, 2010, vol. 2010, no. 10, p. 119-124. ISSN: 1474-6670.
Detail

PŘIKRYL, Z.; KŘOUSTEK, J.; HRUŠKA, T.; KOLÁŘ, D. Fast Translated Simulation of ASIPs. 6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masaryk University, 2010. p. 135-142. ISBN: 978-80-87342-10-7.
Detail

KAJAN, M.; KOŘENEK, J. Efficient packet classification algorithm based on entropy. Proceedings of the 6th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. La Jolla: Association for Computing Machinery, 2010. p. 11-12. ISBN: 978-1-4503-0379-8.
Detail

KOŘENEK, J.; KOŠAŘ, V. Architektura NFA Split pro rychlé hledání regulárních výrazů. Proceedings of the 6th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. La Jolla: Association for Computing Machinery, 2010. s. 1-2. ISBN: 978-1-4503-0379-8.
Detail

PROCHÁZKA, B.; VOJNAR, T.; DRAHANSKÝ, M. Hijacking the Linux Kernel. MEMICS 2010 - Sixth Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masaryk University, 2010. p. 143-150. ISBN: 978-80-87342-10-7.
Detail

MATES, V. Using Workflow Management System pro Analysis Based on Properties of Resources. DATAKON 2010 Proceedings (Ed. Petr Šaloun). Mikulov: University of Ostrava, 2010. p. 161-168. ISBN: 978-80-7368-424-2.
Detail

SALVADOR, R.; MORENO, F.; RIESGO, T.; SEKANINA, L. Implementation of bio-inspired adaptive wavelet transforms in FPGAs. Modelling, validation and profiling of the algorithm. Proceedings of the XXV Conference on Design of Circuits and Integrated Systems. Lanzarote: The Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2010. p. 210-215. ISBN: 978-84-693-7393-4.
Detail

CHMELAŘ, P.; LÁNÍK, A.; MLÍCH, J. An overview of SUNAR. Proceedings of ITAT 2010. Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2010. p. 9-16. ISBN: 978-80-970179-3-4.
Detail

OČENÁŠEK, P.; PAPEŽ, Z. A Knowledge-Belief Approach to the Security Protocol Analysis. 2010 International Conference on Communication and Vehicular Technology. Chengdu: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010. p. 85-88. ISBN: 978-1-4244-9674-7.
Detail

PŘIBYL, J.; ZEMČÍK, P. Multi-resolution Next Location Prediction for Distributed Virtual Environments. Proceedings IEEE/IFIP International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing. Hong Kong: IEEE Computer Society, 2010. p. 247-254. ISBN: 978-0-7695-4322-2.
Detail

PŘIKRYL, Z.; KŘOUSTEK, J.; HRUŠKA, T.; KOLÁŘ, D.; MASAŘÍK, K.; HUSÁR, A. Design and Debugging of Parallel Architectures Using the ISAC Language. Proceedings ot the Annual International Conference on Advanced Distributed and Parallel Computing and Real-Time and Embedded Systems. Singapore: Global Science & Technology Forum, 2010. p. 213-221. ISBN: 978-981-08-7656-2.
Detail

VAŠÍČEK, Z. Využití a akcelerace evolučních technik pro návrh číslicových obvodů. Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. s. 165-170. ISBN: 978-80-214-4140-8.
Detail

LÁNÍK, A.; MLÍCH, J.; ZEMČÍK, P.; JURÁNEK, R.; CHMELAŘ, P. Multimodal data acquisition on mobile devices. Proceedings of 7th International Workshop Digital Technologies 2010. Žilina: Zilina University Publisher, 2010. p. 57-58. ISBN: 978-80-554-0304-5.
Detail

HANÁČEK, P.; ŠVENDA, P. Cryptographic Protocols in Wireless Sensor Networks. Sborník příspěvků MKB 2010. Bílovice nad Svitavou: TNS, 2010. p. 59-76. ISBN: 978-80-904257-1-2.
Detail

CHMELAŘ, P.; LÁNÍK, A.; MLÍCH, J. SUNAR: Surveillance Network Augmented by Retrieval. ACIVS 2010. Lecture Notes in Computer Science. Sydney: Springer Verlag, 2010. p. 155-166. ISBN: 978-1-234-56789-7.
Detail

ZEMČÍK, P.; HRADIŠ, M.; HEROUT, A. Exploiting neighbors for faster scanning window detection in images. ACIVS 2010. Lecture Notes in Computer Science. Sydney: Springer Verlag, 2010. p. 100-111. ISBN: 978-3-642-17690-6.
Detail

HAVEL, J.; HEROUT, A. Rendering Pipeline Modelled by Category Theory. GraVisMa 2010 workshop proceedings. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2010. p. 101-105. ISBN: 978-80-86943-85-5.
Detail

KUNOVSKÝ, J.; KADÁK, M.; ŠÁTEK, V. Stiffness and Algebraic Manipulations in Electronic Circuits Simulations. Proceedings of The 2010 International Congress on Computer Applications and Computational Science. Singapore: International Research Alliance for Science and Technology, 2010. p. 529-532. ISBN: 978-981-08-6846-8.
Detail

BUSCH, C.; LODROVÁ, D.; TABASSI, E.; GROTHER, P.; KRODEL, W.; NEUMANN, L.; RUHLAND, T.; DOLEŽEL, M.; KORTE, U. Semantic Conformance Testing Methodology and intial Results for Fingeprint Minutia Encoding. In Proc. Of the International Biometric Performance Conference. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2010. p. 1-23.
Detail

BŘEZINOVÁ, E.; DRAHANSKÝ, M.; ORSÁG, F. Dermatologic Diseases and Fingerprint Recognition. In Database Theory and Application, Bio-Science and Bio-Technology 2010. Communications in Computer and Information Science. Berlín: Springer Verlag, 2010. p. 251-257. ISBN: 978-3-642-17621-0.
Detail

ZUZAŇÁK, J.; LÁNÍK, A.; ZEMČÍK, P. Description of image content by means of graph grammars. POSTER Papers proceedings. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2010. p. 43-47. ISBN: 978-80-86943-86-2.
Detail

SZŐKE, I.; GRÉZL, F.; ČERNOCKÝ, J.; FAPŠO, M. Acoustic keyword spotter - optimization from end-user perspective. Proceedings of the 2010 IEEE Spoken Language Technology Workshop. IEEE Catalog Number: CFP 10SLT-USB. Berkeley, California: IEEE Signal Processing Society, 2010. p. 177-181. ISBN: 978-1-4244-7902-3.
Detail

TEJEDOR, J.; SZŐKE, I.; FAPŠO, M. Novel Methods for Query Selection and Query Combination in Query-By-Example Spoken Term Detection. Proceedings of the ACM Multimedia 2010 International Conference. Copyright 2010 ACM 978-1-4503-0162-6/10/10. Florencie: Association for Computing Machinery, 2010. p. 15-20. ISBN: 978-1-60558-933-6.
Detail

KOPŘIVA, J.; KRAUS, M. Application of the Modern Taylor Series Method to a Multi-Torsion Chain. Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Vol. 2. Praha: Czech Technical University Publishing House, 2010. p. 100-106. ISBN: 978-80-01-04589-3.
Detail

ŽÁK, P.; BARTOŇ, R.; ZEMČÍK, P. Vision based user interface framework. Proceedings of the DT workshop. Žilina: 2010. p. 100-102. ISBN: 978-80-554-0304-5.
Detail

MARVAN, A.; HÁJEK, J.; VÁŇA, J.; DVOŘÁK, R.; DRAHANSKÝ, M. Scanning and Measuring Device for Diagnostic of Barrel Bore. In Signal Processing and Multimedia 2010. Jeju Island: Springer Verlag, 2010. p. 24-29. ISBN: 978-3-642-17640-1.
Detail

KRESLÍKOVÁ, J.; KVĚTOŇOVÁ, Š. Risk Assessment in Software Development Projects. Work in Progress 34th Euromicro SEAA Conference. Parma: Johannes Kepler University Linz, 2008. p. 13-14. ISBN: 978-0-7695-3276-9.
Detail

GAJDA, Z. Návrh a optimalizace polymorfních obvodů. Počítačová architektura a Diagnostika 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. s. 63-67. ISBN: 978-80-7318-847-4.
Detail

FIALA, J. The Design of Experiments for Hypothesis Testing: Multi-disciplinary as Informatics Model Extension. The 2010 International Conference on Behavioral, Cognitive and Psychological Sciences, BCPS 2010 Singapore, Singapore, February 26-28, 2010 Proceedings. Singapore: Waseda University, 2010. p. 1-5. ISBN: 978-1-84626-028-5.
Detail

VAŠÍČEK, Z.; SEKANINA, L.; BIDLO, M. A Method for Design of Impulse Bursts Noise Filters Optimized for FPGA Implementations. DATE 2010: Design, Automation and Test in Europe. Dresden: European Design and Automation Association, 2010. p. 1731-1736. ISBN: 978-3-9810801-6-2.
Detail

ŠVÉDA, M.; VRBA, R. An Embedded Application Regarded as Cyber-Physical System. Proceedings of the Fifth International Conference on Systems ICONS 2010. Les Menuires: IEEE Computer Society, 2010. p. 170-174. ISBN: 978-0-7695-3980-5.
Detail

OTRUSINA, L.; SMRŽ, P. A New Approach to Pseudoword Generation. Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10). Valletta: European Language Resources Association, 2010. p. 1-5. ISBN: 2-9517408-6-7.
Detail

PIWKO, K.; CHMELAŘ, P.; HERNYCH, R.; KUBÍČEK, D. NAXD: Native XML Interface for a Relational Database. XML Prague Conference Proceedings. Prague: Charles University, 2010. p. 307-316. ISBN: 978-80-7378-115-6.
Detail

FIŠER, P.; SCHMIDT, J.; VAŠÍČEK, Z.; SEKANINA, L. On Logic Synthesis of Conventionally Hard to Synthesize Circuits Using Genetic Programming. Proc. of the 13th Int. IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Vienna: IEEE Computer Society, 2010. p. 346-351. ISBN: 978-1-4244-6610-8.
Detail

KAŠTIL, J.; KOŘENEK, J. Hardware Accelerated Pattern Matching Based on Deterministic Finite Automata with Perfect Hashing. Proceedings of the 13th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS 2010. Vienna: IEEE Computer Society, 2010. p. 149-152. ISBN: 978-1-4244-6610-8.
Detail

KOŘENEK, J.; KOŠAŘ, V. Efficient Mapping of Nondeterministic Automata to FPGA for Fast Regular Expression Matching. Proceedings of the 13th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS 2010. Vienna: IEEE Computer Society, 2010. p. 54-59. ISBN: 978-1-4244-6610-8.
Detail

HAVEL, J. Functional Programming of Geometry Shaders. WSCG 2010 Communication Papers Proceedings. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2010. p. 9-13. ISBN: 978-80-86943-87-9.
Detail

BERAN, V.; ZEMČÍK, P. Visual Codebooks Survey for Video On-line Processing. In Second International Conference, ICCVG 2010, Proceedings Part 1. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science. Warsaw: Springer Verlag, 2010. p. 1-10. ISBN: 978-3-642-15909-1. ISSN: 0302-9743.
Detail

DVOŘÁK, V. Multi-Terminal BDDs in Microprocessor-Based Control. Proceedings ICINCO 2010. Funchal, Madeira: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2010. p. 140-145. ISBN: 978-989-8425-02-7.
Detail

SALVADOR, R.; MORENO, F.; RIESGO, T.; SEKANINA, L. Evolutionary design and optimization of Wavelet Transforms for image compression in embedded systems. Proc. of the 2010 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2010. p. 177-184. ISBN: 978-1-4244-5888-2.
Detail

ORSÁG, F.; DRAHANSKÝ, M. Image stabilization and object tracking in a video-stream. World and homeland security. Brno: University of Defence in Brno, 2010. p. 432-439. ISBN: 978-80-7231-728-8.
Detail

STRAKA, M.; KAŠTIL, J.; KOTÁSEK, Z. Methodology for Design of Highly Dependable Systems in FPGA. International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: The University of Technology Košice, 2010. p. 186-193. ISBN: 978-80-8086-164-3.
Detail

BIDLO, M.; SEKANINA, L. On Impact of Environment on the Complexity Generated by Evolutionary Development. In MENDEL 2010 - 16th International Conference on Soft Computing. Brno: Faculty of Mechanical Engineering BUT, 2010. p. 501-508. ISBN: 978-80-214-4120-0.
Detail

GAJDA, Z.; SEKANINA, L. When Does Cartesian Genetic Programming Minimize the Phenotype Size Implicitly?. Proceeding of Genetic and Evolutionary Computation Conference, GECCO 2010. New York: Association for Computing Machinery, 2010. p. 983-984. ISBN: 978-1-4503-0072-8.
Detail

POSPÍCHAL, P. GPU-Based Acceleration of the Genetic Algorithm. Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010. p. 234-238. ISBN: 978-80-214-4080-7.
Detail

KUNOVSKÝ, J.; ŠÁTEK, V.; VALENTA, V. Advanced Partial Differential Equations Solutions. Proceedings of the 16th International Scientific and Practical Conference of Students, Post-graduates and Young Scientists, MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT 2010. Tomsk: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010. p. 114-116. ISBN: 0-7803-8226-9.
Detail

BARTÍK, V. Text-Based Web Page Classification with Use of Visual Information. 2010 International Conference on Advances in Social Network Analysis and Mining. Odense: IEEE Computer Society, 2010. p. 416-420. ISBN: 978-0-7695-4138-9.
Detail

KOČÍ, R.; JANOUŠEK, V. OOPN and DEVS Formalisms for System Specification and Analysis. The Fifth International Conference on Software Engineering Advances. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2010. p. 305-310. ISBN: 978-0-7695-4144-0.
Detail

ROZMAN, J.; ZBOŘIL, F. Sampling-Based Algorithms for the Motion Planning. Proceedings of the 16th International Scientific and Practical Conference of Students, Post-graduates and Young Scientists, MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT 2010. Tomsk: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010. p. 110-112. ISBN: 0-7803-8226-9.
Detail

BURGET, R. Visual Area Classification for Article Identification in Web Documents. 21st International Workshop on Databases and Expert Systems Applications. Bilbao: IEEE Computer Society, 2010. p. 171-175. ISBN: 978-0-7695-4174-7.
Detail

PŘIKRYL, Z.; MASAŘÍK, K.; HRUŠKA, T.; HUSÁR, A. Generated Cycle-Accurate Profiler for C Language. 13th EUROMICRO Conference on Digital System Design, DSD'2010. Lille: IEEE Computer Society, 2010. p. 263-268. ISBN: 978-0-7695-4171-6.
Detail

GAJDA, Z.; SEKANINA, L. An Efficient Selection Strategy for Digital Circuit Evolution. Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2010. p. 13-24. ISBN: 978-3-642-15322-8.
Detail

BRUMMER, J.; BURGET, L.; KENNY, P.; MATĚJKA, P.; DE VILLIERS, E.; KARAFIÁT, M.; KOCKMANN, M.; GLEMBEK, O.; PLCHOT, O.; BAUM, D.; SENOUSSAUOI, M. ABC System description for NIST SRE 2010. Proc. NIST 2010 Speaker Recognition Evaluation. Brno: National Institute of Standards and Technology, 2010. p. 1-20.
Detail

VESELÝ, K.; BURGET, L.; GRÉZL, F. Parallel Training of Neural Networks for Speech Recognition. Prof. Text, Speech and Dialogue 2010. Lecture Notes in Computer Science. LNAI 6231. Brno: Springer Verlag, 2010. p. 439-446. ISBN: 978-3-642-15759-2. ISSN: 0302-9743.
Detail

KORČEK, P. Simulácie dopravy a ich akcelerácia. Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Department of Computer Systems FIT BUT, 2010. s. 63-68. ISBN: 978-80-214-4140-8.
Detail

VESELÝ, K. Parallel training of neural networks for speech recognition. Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010. Volume 3. Brno: Brno University of Technology, 2010. p. 74-76. ISBN: 978-80-214-4078-4.
Detail

KORČEK, P.; SEKANINA, L.; FUČÍK, O. Towards Scalable and Accurate Microscopic Traffic Simulation Using Advanced Cellular Automata Based Models. Proceedings of the 13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems Workshops. Madeira Island: IEEE Intelligent Transportation Systems Society, 2010. p. 27-35. ISBN: 978-972-8822-20-0.
Detail

BURGETOVÁ, I.; ZENDULKA, J.; LEXA, M. Clustering of Protein Substructures for Discovery of a Novel Class of Sequence-Structure Fragments. In Information Technology in Bio- and Medical Informatics, ITBAM 2010. Lecture Notes in Computer Science. Heidelberg: Springer Verlag, 2010. p. 94-101. ISBN: 978-3-642-15019-7.
Detail

ŠKARVADA, J.; KOTÁSEK, Z.; STRNADEL, J. The Use of Genetic Algorithm to Reduce Power Consumption during Test Application. Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743, Vol. 6274. Berlin: Springer Verlag, 2010. p. 181-192. ISBN: 978-3-642-15322-8. ISSN: 0302-9743.
Detail

KOTÁSEK, Z.; ŠKARVADA, J.; STRNADEL, J. The Use of Genetic Algorithm to Derive Correlation Between Test Vector and Scan Register Sequences and Reduce Power Consumption. Proceedings of 13th Euromicro Conference on Digital System Design Architectures, Methods and Tools. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2010. p. 644-651. ISBN: 978-0-7695-4171-6.
Detail

ROZMAN, J. Visualization of a 3D Textured Model for the World Modeling. Proceedings of CSE 2010 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Volume 1. Košice: The University of Technology Košice, 2010. p. 314-319. ISBN: 978-80-8086-164-3.
Detail

RŮŽIČKA, R. On Practical Aspects of Printable Polymer and Nanometal Logic. Proceedings of CSE2010 - International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: The University of Technology Košice, 2010. p. 202-207. ISBN: 978-80-8086-164-3.
Detail

MIKOLOV, T.; KARAFIÁT, M.; BURGET, L.; ČERNOCKÝ, J.; KHUDANPUR, S. Recurrent neural network based language model. Proceedings of the 11th Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH 2010). Proceedings of Interspeech. Makuhari, Chiba: International Speech Communication Association, 2010. p. 1045-1048. ISBN: 978-1-61782-123-3. ISSN: 1990-9772.
Detail

ŠIMEK, V.; DVOŘÁK, R.; ZBOŘIL, F.; DRÁBEK, V. Performance Evaluation of OpenCL Framework for Numerical Solver of Advection Diffusion Equation. Proceedings of CSE 2010 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: The University of Technology Košice, 2010. p. 279-286. ISBN: 978-80-8086-164-3.
Detail

PŘIKRYL, Z.; HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K.; HUSÁR, A. Fast Cycle-Accurate Compiled Simulator. 10th IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems, PDeS 2010. Programmable devices and systems. Pszczyna: IFAC, 2010. p. 97-102. ISBN: 978-3-902661-95-1. ISSN: 1474-6670.
Detail

TOMEC, M. Optimalizace rozpoznávání řeči pro mobilní zařízení. Proceedings of the 16th Conference and Competition STUDENT EEICT 2010. Volume 3. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. s. 120-123. ISBN: 978-80-214-4078-4.
Detail

KOTÁSEK, Z.; ŠKARVADA, J.; STRNADEL, J. Reduction of Power Dissipation Through Parallel Optimization of Test Vector and Scan Register Sequences. Proceedings of the 13th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Vienna: IEEE Computer Society, 2010. p. 364-369. ISBN: 978-1-4244-6610-8.
Detail

BRÜMMER, N.; BURGET, L.; GLEMBEK, O.; HUBEIKA, V.; JANČÍK, Z.; KARAFIÁT, M.; MATĚJKA, P.; MIKOLOV, T.; PLCHOT, O.; STRASHEIM, A. BUT-AGNITIO System Description for NIST Language Recognition Evaluation 2009. Proceedings NIST 2009 Language Recognition Evaluation Workshop. Baltimore, Maryland, USA: National Institute of Standards and Technology, 2009. p. 1-7.
Detail

BARABAS, M. Automated Processes in Computer Security. Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010. Volume 5. Brno: Brno University of Technology, 2010. p. 246-250. ISBN: 978-80-214-4079-1.
Detail

ŽÁDNÍK, M. Optimalizace sledování síťových toků. Počítačové architektury & diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. s. 171-176. ISBN: 978-80-214-4140-8.
Detail

SEDLÁČKOVÁ, J.; KRESLÍKOVÁ, J. SAFETY FACTORS IN EFFORT ESTIMATION. Information Systems Architecture and Technology - IT Models in Management Process. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2010. p. 475-485. ISBN: 978-83-7493-544-9.
Detail

NOVOTNÝ, T. Tachometr pro sportovce. Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010. Volume 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 41-43. ISBN: 978-80-214-4077-7.
Detail

TRMAČ, M.; HUSÁR, A.; HRANÁČ, J.; HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K. Instructor Selector Generation from Architecture Description. 6th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Masaryk University, 2010. p. 167-174. ISBN: 978-80-87342-10-7.
Detail

ŽÁK, J.; ZBOŘIL, F.; KOČÍ, R.; JANOUŠEK, V. Connecting Jade with PN agent. Proceedings of Seventh EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Vol. 2. Prague: Czech Technical University Publishing House, 2010. p. 97-105. ISBN: 978-80-01-04589-3.
Detail

MATOUŠEK, P. Bezpečné připojení jedním zařízením. Journal CONNECT!, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 62-63. ISSN: 1211-3085.
Detail

RÁB, J. Proxy servery v praxi. Journal CONNECT!, 2007, roč. 12, č. 2, s. 48-49. ISSN: 1211-3085.
Detail

BURGET, L.; MATĚJKA, P.; SCHWARZ, P.; GLEMBEK, O.; ČERNOCKÝ, J. Analysis of feature extraction and channel compensation in GMM speaker recognition system. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2007, vol. 15, no. 7, p. 1979-1986. ISSN: 1558-7916.
Detail

MEDUNA, A.; MASOPUST, T. Self-Regulating Finite Automata. Acta Cybernetica, 2007, vol. 18, no. 1, p. 135-153. ISSN: 0324-721X.
Detail

ERLEBACH, P.; ČEŠKA, M.; VOJNAR, T. Generalised Multi-Pattern-Based Verification of Programs with Linear Linked Structures. Formal Aspects of Computing, 2007, vol. 19, no. 3, p. 363-374. ISSN: 0934-5043.
Detail

MASOPUST, T.; MEDUNA, A. Descriptional complexity of semi-conditional grammars. Information Processing Letters, 2007, vol. 104, no. 1, p. 29-31. ISSN: 0020-0190.
Detail

MATOUŠEK, P. Kombinované řešení switch/router. Journal CONNECT!, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 40-41. ISSN: 1211-3085.
Detail

DRAHANSKÝ, M. Identita v nás ukrytá (detailní rozbor biometrických systémů). Journal CONNECT!, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 24-25. ISSN: 1211-3085.
Detail

ORSÁG, F.; DRAHANSKÝ, M. Institut für Intelligente Systeme. Informatik Spektrum, 2007, roč. 30, č. 2, s. 109-109. ISSN: 0170-6012.
Detail

VAŠÍČEK, Z.; SEKANINA, L. An Evolvable Hardware System in Xilinx Virtex II Pro FPGA. International Journal of Innovative Computing and Applications, 2007, vol. 1, no. 1, p. 63-73. ISSN: 1751-648X.
Detail

RÁB, J. Konsolidujte správu hlášení v síti. Journal CONNECT!, 2007, roč. 12, č. 5, s. 64-65. ISSN: 1211-3085.
Detail

SEKANINA, L. Evolutionary Functional Recovery in Virtual Reconfigurable Circuits. ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems, 2007, vol. 3, no. 2, p. 1-22. ISSN: 1550-4832.
Detail

MEDUNA, A.; TECHET, J. Canonical Scattered Context Generators of Sentences with Their Parses. Theoretical Computer Science, 2007, vol. 2007, no. 389, p. 73-81. ISSN: 0304-3975.
Detail

DVOŘÁK, V. LUT Cascade-Based Architectures for High Productivity Embedded Systems. International Review on Computers and Software, 2007, vol. 2, no. 4, p. 357-365. ISSN: 1828-600X.
Detail

DVOŘÁK, V. Efficient Evaluation of Multiple-Output Boolean Functions in Embedded Software or Firmware. Journal of Software, 2007, vol. 2, no. 5, p. 52-63. ISSN: 1796-217X.
Detail

BRÜMMER, N.; BURGET, L.; ČERNOCKÝ, J.; GLEMBEK, O.; GRÉZL, F.; KARAFIÁT, M.; VAN LEEUWEN, D.; MATĚJKA, P.; SCHWARZ, P.; STRASHEIM, A. Fusion of heterogeneous speaker recognition systems in the STBU submission for the NIST speaker recognition evaluation 2006. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2007, vol. 15, no. 7, p. 2072-2084. ISSN: 1558-7916.
Detail

SEKANINA, L. Evolved Computing Devices and the Implementation Problem. MINDS AND MACHINES, 2007, vol. 17, no. 3, p. 311-329. ISSN: 0924-6495.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; NEZHYBA, O. Testy obrazové kvality snímačů otisků prstů Suprema. Crypto-world, 2007, roč. 9, č. 11, s. 6-11. ISSN: 1801-2140.
Detail

KVĚTOŇOVÁ, Š.; KRESLÍKOVÁ, J. Integrovaný přístup k managementu rizik v projektu. Procesný manažér, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 16-22. ISSN: 1336-8680.
Detail

PŘIKRYL, Z.; HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K. Distributed Simulation and Profiling of Multiprocessor Systems on a Chip. WSEAS Transactions on Circuits, 2008, vol. 7, no. 8, p. 788-799. ISSN: 1109-2734.
Detail

CVRČEK, D.; KRHOVJÁK, J.; KUMPOŠT, M.; MATYÁŠ, V. Authorizing card payments with PINs. Computer, 2008, vol. 41, no. 2, p. 64-68. ISSN: 0018-9162.
Detail

MALINKA, K.; PECHO, P. Evoluční teorie v podání spear phishingu. Journal CONNECT!, 2008, roč. 2008, č. 6, s. 22-23. ISSN: 1211-3085.
Detail

PECHO, P. Nikdo se vás nedotkne. Journal CONNECT!, 2008, roč. 2008, č. 10, s. 16-17. ISSN: 1211-3085.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; LODROVÁ, D. Liveness Detection for Biometric Systems Based on Papillary Lines. International Journal of Security and Its Applications, 2008, vol. 2, no. 4, p. 29-37. ISSN: 1738-9976.
Detail

HRUBÝ, M. Algorithmic Approaches to Game-theoretical Modeling and Simulation. AUCO Czech Economic Review, 2008, vol. 2, no. 3, p. 268-300. ISSN: 1802-4696.
Detail

HANÁK, I.; ZEMČÍK, P.; ŽÁDNÍK, M.; HEROUT, A. Hologram synthesis accelerated in field programmable gate array by partial quadratic interpolation. Optical Engineering, 2009, vol. 8, no. 48, p. 1-7. ISSN: 0091-3286.
Detail

KORNECKI, A.; HILBURN, T.; GREGA, W.; ŠVÉDA, M.; THIRIET, J. ILERT - International Learning Environment for Real-Time Software-Intensive Control Systems. Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems, 2009, vol. 3, no. 1, p. 66-71. ISSN: 1897-8649.
Detail

RYŠAVÝ, O.; RÁB, J. A Formal Model of Composing Components: The TLA+ Approach. Innovations in Systems and Software Engineering, 2009, vol. 5, no. 2, p. 139-149. ISSN: 1614-5046.
Detail

CSUHAJ-VARJÚ, E.; MASOPUST, T.; VASZIL, G. Cooperating Distributed Grammar Systems with Permitting Grammars as Components. Romanian Journal of Information Science and Technology (ROMJIST), 2009, vol. 12, no. 2, p. 175-189. ISSN: 1453-8245.
Detail

MAREŠOVÁ, M.; DRAHANSKÝ, M. Collection of Different Face Gestures and Realization of Experiments. International Journal of Software Engineering and Its Applications, 2009, vol. 3, no. 2, p. 63-67. ISSN: 1738-9984.
Detail

MAZAL, Z.; KOČÍ, R.; JANOUŠEK, V.; ZBOŘIL, F. Modelling intelligent agents for autonomic computing in the PNagent framework. International Journal of Autonomic Computing, 2009, vol. 1, no. 2, p. 121-139. ISSN: 1741-8569.
Detail

PECHO, P.; ZBOŘIL, F.; DRAHANSKÝ, M.; HANÁČEK, P. Agent Platform for Wireless Sensor Network with Support for Cryptographic Protocols. Journal of Universal Computer Science, 2009, vol. 15, no. 6, p. 992-1006. ISSN: 0948-6968.
Detail

DRAHANSKÝ, M. Realization of Experiments with Image Quality of Fingerprints. International Journal of Advanced Science and Technology, 2009, vol. 6, no. 5, p. 71-79. ISSN: 2005-4238.
Detail

KOTÁSEK, Z.; STRAKA, M. The Design of On-line Checkers and Their Use in Verification and Testing. Acta Electrotechnica et Informatica, 2009, vol. 2009, no. 3, p. 8-15. ISSN: 1335-8243.
Detail

CHUDÝ, P.; RZUCIDŁO, P.; TOMCZYK, A. Safety enhanced digital flight control system. Aircraft Engineering and Aerospace Technology - An International Journal, 2009, vol. 2009, no. 5, p. 416-423. ISSN: 1748-8842.
Detail

KVĚTOŇOVÁ, Š.; KOLÁŘ, D. Project plan formalisation and modelling via timed coloured Petri nets. International Journal of Computer Aided Engineering and Technology, 2009, vol. 2009, no. 4, p. 388-399. ISSN: 1757-2665.
Detail

HOLÍK, L.; VOJNAR, T.; ABDULLA, P.; BOUAJJANI, A.; KAATI, L. Composed Bisimulation for Tree Automata. International Journal of Foundations of Computer Science, 2009, vol. 20, no. 4, p. 685-700. ISSN: 0129-0541.
Detail

GRULICH, L.; ZBOŘIL, F. Socio-Economic Modeling Using the DEVS Formalism. International Journal of Autonomic Computing, 2009, vol. 1, no. 2, p. 173-181. ISSN: 1741-8569.
Detail

ZBOŘIL, F.; JANOUŠEK, V.; KOČÍ, R.; MAZAL, Z.; ZBOŘIL, F. Framework for model-based design of mullti-agent systems. International Journal of Autonomic Computing, 2009, vol. 1, no. 2, p. 140-162. ISSN: 1741-8569.
Detail

KAŠPÁREK, T. Terabajty po Ethernetu. Journal CONNECT!, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 24-26. ISSN: 1211-3085.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; ORSÁG, F. Real-time video stabilisation. International Journal of Autonomic Computing, 2009, vol. 2009, no. 2, p. 202-210. ISSN: 1741-8569.
Detail

SEHNALOVÁ, P.; KUNOVSKÝ, J.; KALUŽA, V.; KOPŘIVA, J. Using differential equations in electrical circuits' simulation. International Journal of Autonomic Computing, 2009, vol. 1, no. 2, p. 192-201. ISSN: 1741-8569.
Detail

SCHÄFER, J.; MALINKA, K.; HANÁČEK, P. Peer-to-peer Networks: Security Analysis. International Journal On Advances in Security., 2009, vol. 2009, no. 1, p. 53-61. ISSN: 1942-2636.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; LODROVÁ, D.; ORSÁG, F.; BŘEZINOVÁ, E. Detekce živosti prstů. DSM Data Security Management, 2009, roč. 13, č. 2, s. 22-26. ISSN: 1211-8737.
Detail

HAVEL, J.; HEROUT, A. Yet Faster Ray-Triangle Intersection (Using SSE4). IEEE TRANSACTIONS ON VISUALIZATION AND COMPUTER GRAPHICS, 2010, vol. 2010, no. 3, p. 434-438. ISSN: 1077-2626.
Detail

DVOŘÁK, V.; MIKUŠEK, P. Optimalizace firmware pro vestavěné logcké řízení. Programmable devices and systems, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 109-114. ISSN: 1474-6670.
Detail

STRNADEL, J.; PEČENKA, T.; KOTÁSEK, Z. Measuring Design for Testability Tool Effectiveness by Means of FITTest_BENCH06 Benchmark Circuits. Computing and Informatics, 2008, vol. 27, no. 6, p. 913-930. ISSN: 1335-9150.
Detail

MASOPUST, T.; MEDUNA, A.; ŠIMÁČEK, J. Two Power-Decreasing Derivation Restrictions in Generalized Scattered Context Grammars. Acta Cybernetica, 2008, vol. 18, no. 4, p. 783-793. ISSN: 0324-721X.
Detail

VOJNAR, T.; ČEŠKA, M.; ROGALEWICZ, A.; ERLEBACH, P.; HOLÍK, L.; BOUAJJANI, A.; HABERMEHL, P.; TOUILI, T.; MORO, P. Automatická verifikace programů s dynamickými datovými strukturami. Inovační podnikání & transfer technologií, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 21-22. ISSN: 1210-4612.
Detail

RŮŽIČKA, R. On Bifunctional Polymorphic Gates Controlled by a Special Signal. WSEAS Transactions on Circuits, 2008, vol. 7, no. 3, p. 96-101. ISSN: 1109-2734.
Detail

KVĚTOŇOVÁ, Š.; KRESLÍKOVÁ, J. Integrated Approach to Risk Management in Software Projects. Computer and Software Engineering, 2008, vol. 2008, no. 1, p. 1-4. ISSN: 1844-539X.
Detail

KORNECKI, A.; HILBURN, T.; GREGA, W.; THIRIET, J.; ŠVÉDA, M. ILERT - International Learning Environment for Real-Time Software Intensive Control Systems. Computer Science and Information Technology, 2007, vol. 2007, no. 2, p. 943-948. ISSN: 1896-7094.
Detail

DVOŘÁK, V. Implementation of Combinational and Sequential Functions in Embedded Firmware. International Journal of Software Engineering and Its Applications, 2008, vol. 2, no. 1, p. 43-54. ISSN: 1738-9984.
Detail

VOJNAR, T.; HABERMEHL, P.; BOUAJJANI, A. Verification of parametric concurrent systems with prioritised FIFO resource management. FORMAL METHODS IN SYSTEM DESIGN, 2008, vol. 32, no. 2, p. 129-172. ISSN: 0925-9856.
Detail

SEKANINA, L.; STAREČEK, L.; KOTÁSEK, Z.; GAJDA, Z. Polymorphic Gates in Design and Test of Digital Circuits. International Journal of Unconventional Computing, 2008, vol. 4, no. 2, p. 125-142. ISSN: 1548-7199.
Detail

MASOPUST, T. Descriptional Complexity of Multi-Parallel Grammars. Information Processing Letters, 2008, vol. 108, no. 2, p. 68-70. ISSN: 0020-0190.
Detail

MASOPUST, T.; TECHET, J. Leftmost Derivations of Propagating Scattered Context Grammars: A New Proof. DISCRETE MATHEMATICS AND THEORETICAL COMPUTER SCIENCE, 2008, vol. 10, no. 2, p. 39-46. ISSN: 1365-8050.
Detail

ŽÁDNÍK, M. Využití NetFlow pro bezpečnost sítě. Journal CONNECT!, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 62-63. ISSN: 1211-3085.
Detail

ČEJKA, R. Zálohováním ke klidnějšímu spánku. Journal CONNECT!, 2008, roč. 2008, č. 7, s. 57-59. ISSN: 1211-3085.
Detail

PEČENKA, T.; SEKANINA, L.; KOTÁSEK, Z. Evolution of Synthetic RTL Benchmark Circuits with Predefined Testability. ACM TRANSACTIONS ON DESIGN AUTOMATION OF ELECTRONIC SYSTEMS, 2008, vol. 13, no. 3, p. 1-21. ISSN: 1084-4309.
Detail

HILBURN, T.; THIRIET, J.; KORNECKI, A.; GREGA, W.; ŠVÉDA, M. Credits and Accreditation in the U.S.A. and Europe: Towards a Framework for Trans-national Engineering Degrees. Inovations, 2008, vol. 2008, no. 1, p. 29-42. ISSN: 1553-9911.
Detail

GRÉZL, F.; ČERNOCKÝ, J. Audio Surveillance through Known Event Classification. Radioengineering, 2009, vol. 18, no. 4, p. 671-675. ISSN: 1210-2512.
Detail

DROZD, M. Boj s lidským faktorem v informační bezpečnosti. IT SYSTEM, 2007, roč. 2007, č. 10, s. 36-43. ISSN: 1212-4567.
Detail

MALINKA, K.; PECHO, P. Co když vás sledují?. Journal CONNECT!, 2008, roč. 2008, č. 12, s. 54-55. ISSN: 1211-3085.
Detail

MEDUNA, A.; TECHET, J. An Infinite Hierarchy of Language Families Generated by Scattered Context Grammars with n-Limited Derivations. Theoretical Computer Science, 2009, vol. 410, no. 21, p. 1961-1969. ISSN: 0304-3975.
Detail

MASOPUST, T.; MEDUNA, A. On context-free rewriting with a simple restriction and its computational completeness. RAIRO-THEORETICAL INFORMATICS AND APPLICATIONS, 2009, vol. 43, no. 2, p. 365-378. ISSN: 0988-3754.
Detail

KUNOVSKÝ, J.; ŠÁTEK, V.; KRAUS, M.; PINDRYČ, M. Comparison of TKSL to world standards. International Journal of Autonomic Computing, 2009, vol. 1, no. 2, p. 182-191. ISSN: 1741-8569.
Detail

ŠVÉDA, M.; VRBA, R. Meta-Design with Safe and Secure Embedded System Networking. International Journal On Advances in Security., 2009, vol. 2, no. 1, p. 8-15. ISSN: 1942-2636.
Detail

NEGOITA, M.; SEKANINA, L.; STOICA, A. Adaptive and evolvable hardware and systems: the state of the art and the prospectus for future development. Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems, 2009, vol. 3, no. 2, p. 70-75. ISSN: 1897-8649.
Detail

HOLÍK, L.; VOJNAR, T.; ABDULLA, P.; KAATI, L. A Uniform (Bi-)Simulation-Based Framework for Reducing Tree Automata. ELECTRONIC NOTES IN THEORETICAL COMPUTER SCIENCE, 2009, vol. 2009, no. 251, p. 27-48. ISSN: 1571-0661.
Detail

DROZDOVÁ, M.; ZBOŘIL, F. A new Java tool for discrete simulation. International Journal of Autonomic Computing, 2009, vol. 1, no. 2, p. 163-172. ISSN: 1741-8569.
Detail

RYCHLÝ, M. A Component Model with Support of Mobile Architectures and Formal Description. e-Informatica Software Engineering Journal, 2009, vol. 3, no. 1, p. 9-25. ISSN: 1897-7979.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; MARVAN, A.; HOLENDA, S.; POPELA, R. Flight Data Wireless Digital Acquisition System. Letecký zpravodaj, 2009, vol. 2008, no. 2, p. 15-17. ISSN: 1211-877X.
Detail

BIDLO, M.; ŠKARVADA, J. Instruction-based development: From evolution to generic structures of digital circuits. International Journal of Knowledge-Based and Intelligent Engineering Systems, 2008, vol. 12, no. 3, p. 221-236. ISSN: 1327-2314.
Detail

MASOPUST, T.; MEDUNA, A. On Descriptional Complexity of Partially Parallel Grammars. Fundamenta Informaticae, 2008, vol. 87, no. 3, p. 407-415. ISSN: 0169-2968.
Detail

ČEJKA, R. Nekempujte v serverovně. Journal CONNECT!, 2008, roč. 2008, č. 5, s. 44-45. ISSN: 1211-3085.
Detail

ŽÁDNÍK, M. Monitorování sítí na základě IP toků. Journal CONNECT!, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 14-15. ISSN: 1211-3085.
Detail

ŠKARVADA, J.; KOTÁSEK, Z.; HERRMAN, T. Testability Analysis Based on the Identification of Testable Blocks with Predefined Properties. Microprocessors and Microsystems, 2008, vol. 32, no. 5, p. 296-302. ISSN: 0141-9331.
Detail

MASOPUST, T. On the Descriptional Complexity of Scattered Context Grammars. Theoretical Computer Science, 2009, vol. 410, no. 1, p. 108-112. ISSN: 0304-3975.
Detail

MASOPUST, T. On the Terminating Derivation Mode in Cooperating Distributed Grammar Systems with Forbidding Components. International Journal of Foundations of Computer Science, 2009, vol. 20, no. 2, p. 331-340. ISSN: 0129-0541.
Detail

MEDUNA, A.; TECHET, J. Scattered Context Grammars that Erase Nonterminals in a Generalized k-Limited Way. Acta Informatica, 2008, vol. 45, no. 7, p. 593-608. ISSN: 0001-5903.
Detail

MASOPUST, T.; MEDUNA, A. On Pure Multi-Pushdown Automata that Perform Complete Pushdown Pops. Acta Cybernetica, 2009, vol. 19, no. 2, p. 537-552. ISSN: 0324-721X.
Detail

CHUDÝ, P.; RZUCIDŁO, P.; PIENIąŻEK, J. Flight Control System for Environmentally Friendly Light Aircraft. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2009, vol. 2009, no. 4, p. 21-25. ISSN: 1230-1485.
Detail

DROZD, M. Bezpečnost: 1:0 pro malware?. DSM Data Security Management, 2009, roč. 13, č. 4, s. 16-19. ISSN: 1211-8737.
Detail

SVOJANOVSKÝ, P.; NOVÁK, L. Přehled metodik pro strategické řízení IT. Professional Computing, 2009, roč. 10, č. 12, s. 27-29. ISSN: 1214-5335.
Detail

MEDUNA, A.; ZEMEK, P. One-Sided Random Context Grammars. Acta Informatica, 2011, vol. 48, no. 3, p. 149-163. ISSN: 0001-5903.
Detail

SMRČKA, A. Verification of Asynchronous and Parametrized Hardware Designs. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia, 2010, vol. 2, no. 2, p. 60-69. ISSN: 1338-1237.
Detail

MARTÍNEK, T. Evaluation of Biological Sequence Similarity Using FPGA Technology. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia, 2010, vol. 2, no. 2, p. 93-102. ISSN: 1338-1237.
Detail

SVOJANOVSKÝ, P.; KRESLÍKOVÁ, J. Řízení rizik v bezpečnosti služeb IT. European Risk Management, 2010, roč. 7, č. 1, s. 1-12. ISSN: 1802-0496.
Detail

KOVÁROVÁ, A.; SZALAYOVÁ, L. Semantics in the Field of Widgets: A Case Study in Public Transportation Departure Notifications. Studies in Computational Intelligence, 2010, vol. 2010, no. 279, p. 93-107. ISSN: 1860-949X.
Detail

KOŘENEK, J. Fast Regular Expression Matching Using FPGA. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia, 2010, vol. 2, no. 2, p. 103-111. ISSN: 1338-1237.
Detail

SEKANINA, L. Evoluční návrh elektronických obvodů. Automa, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 48-51. ISSN: 1210-9592.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; ORSÁG, F.; HANÁČEK, P. Accelerometer Based Digital Video Stabilization for General Security Surveillance Systems. International Journal of Security and Its Applications, 2010, vol. 2010, no. 1, p. 1-10. ISSN: 1738-9976.
Detail

HANÁČEK, P.; DRAHANSKÝ, M.; ORSÁG, F. Angriffe auf sichere Hardwarelösungen. Die Datenschleuder, 2010, roč. 2010, č. 94, s. 12-14. ISSN: 0930-1054.
Detail

HANÁK, I.; HEROUT, A.; ZEMČÍK, P. Acceleration of the Detail Driven Method for Hologram Generation. Optical Engineering, 2010, vol. 49, no. 8, p. 1-9. ISSN: 0091-3286.
Detail

SEDLÁČKOVÁ, J.; KRESLÍKOVÁ, J. Improvement of Function Point Analysis by Security Factor. Procesný manažér, 2010, vol. 5, no. 8, p. 4-8. ISSN: 1336-8680.
Detail

DVOŘÁK, R.; DRAHANSKÝ, M.; ORSÁG, F. Object Surface Reconstruction from One Camera System. International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering, 2010, vol. 5, no. 2, p. 27-38. ISSN: 1975-0080.
Detail

ŽALOUDEK, L.; SEKANINA, L.; ŠIMEK, V. Accelerating Cellular Automata Evolution on Graphics Processing Units. International Journal on Advances in Software, 2010, vol. 3, no. 1, p. 294-303. ISSN: 1942-2628.
Detail

DVOŘÁK, V.; MIKUŠEK, P. Design of Arbiters and Allocators Based on Multi-Terminal BDDs. Journal of Universal Computer Science, 2010, vol. 16, no. 14, p. 1826-1852. ISSN: 0948-6968.
Detail

ANTIKAINEN, J.; HAVEL, J.; JOŠTH, R.; HEROUT, A.; ZEMČÍK, P.; HAUTA-KASARI, M. Non-Negative Tensor Factorization Accelerated Using GPGPU. IEEE TRANSACTIONS ON PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS, 2011, vol. 2011, no. 1111, p. 0-0. ISSN: 1045-9219.
Detail

HANÁČEK, P.; DRAHANSKÝ, M. Analyse sicherer Hardwarelösungen. DuD - Datenschutz und Datensicherheit, 2010, roč. 2010, č. 11, s. 766-770. ISSN: 1614-0702.
Detail

RICHTA, T.; HRUBÝ, M. Dynamic Object-Oriented Geospatial Modeling. Proceedings of the Workshop Geoinformatics FCE CTU 2006, 2009, vol. 4, no. 1, p. 29-45. ISSN: 1802-2669.
Detail

IOSIF, R.; VOJNAR, T.; HABERMEHL, P. Automata-based Verification of Programs with Tree Updates. Acta Informatica, 2010, vol. 47, no. 1, p. 1-31. ISSN: 0001-5903.
Detail

BERAN, V.; ZEMČÍK, P.; HEROUT, A. On-line Video Synchronization Based on Visual Vocabularies. International Journal of Signal and Image Processing, 2010, vol. 2010, no. 2, p. 1-7. ISSN: 1737-9253.
Detail

ZEMČÍK, P. Průmyslová vizualizace. Automatizace, 2009, roč. 52, č. 12, s. 694-696. ISSN: 0005-125X.
Detail

KOČÍ, R.; JANOUŠEK, V.; ZBOŘIL, F. Object Oriented Petri Nets - Modelling Techniques Case Study. International Journal of Simulation Systems, Science & Technology, 2010, vol. 10, no. 3, p. 32-44. ISSN: 1473-8031.
Detail

RYCHLÝ, M. A Case Study on Behavioural Modelling of Service-Oriented Architectures. e-Informatica Software Engineering Journal, 2010, vol. 4, no. 1, p. 71-87. ISSN: 1897-7979.
Detail

RYCHLÝ, M. Formal-based Component Model with Support of Mobile Architecture. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia, 2010, vol. 2, no. 1, p. 13-25. ISSN: 1338-1237.
Detail

STRNADEL, J. Návrh časově kritických systémů I: specifikace a verifikace. Automa, 2010, roč. 2010, č. 10, s. 42-44. ISSN: 1210-9592.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; BŘEZINOVÁ, E.; ORSÁG, F.; LODROVÁ, D. Dermatologické faktory ovlivňující snímání otisků prstů pro biometrické účely. Kriminalistika, 2010, roč. 43, č. 3, s. 196-206. ISSN: 1210-9150.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; LODROVÁ, D. New Experiments with Optical Liveness Testing Methods. Journal of Information Hiding and Multimedia Signal Processing, 2010, vol. 1, no. 4, p. 301-309. ISSN: 2073-4212.
Detail

HEROUT, A.; JOŠTH, R.; JURÁNEK, R.; HAVEL, J.; HRADIŠ, M.; ZEMČÍK, P. Real-time object detection on CUDA. Journal of Real-Time Image Processing, 2011, vol. 2011, no. 3, p. 159-170. ISSN: 1861-8200.
Detail

JOŠTH, R.; ANTIKAINEN, J.; HAVEL, J.; HEROUT, A.; ZEMČÍK, P.; HAUTA-KASARI, M. Real-Time PCA Calculation for Spectral Imaging (using SIMD and GP-GPU). Journal of Real-Time Image Processing, 2012, vol. 7, no. 2, p. 95-103. ISSN: 1861-8200.
Detail

VAŠÍČEK, Z.; SEKANINA, L. Hardware Accelerator of Cartesian Genetic Programming with Multiple Fitness Units. Computing and Informatics, 2010, vol. 29, no. 6, p. 1359-1371. ISSN: 1335-9150.
Detail

HRUBÝ, M.; ČAMBALA, P.; TOUFAR, J. Game-Theoretic Modeling of Electricity Markets in Central Europe. AUCO Czech Economic Review, 2010, vol. 4, no. 1, p. 32-61. ISSN: 1802-4696.
Detail

ORSÁG, F. Speaker Dependent Coefficients for Speaker Recognition. International Journal of Security and Its Applications, 2010, vol. 2010, no. 1, p. 31-47. ISSN: 1738-9976.
Detail

LODROVÁ, D.; DVOŘÁK, R.; DRAHANSKÝ, M.; ORSÁG, F. A New Method of Finger Veins Detection. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology, 2010, vol. 2009, no. 4, p. 11-15. ISSN: 1976-118X.
Detail

PECHO, P.; HANÁČEK, P.; NAGY, J. Simulation and Evaluation of CTP and Secure-CTP Protocols. Radioengineering, 2010, vol. 2010, no. 1, p. 89-98. ISSN: 1210-2512.
Detail

DROZDOVÁ, M.; ZBOŘIL, F. Simulation of Queuing Systems using QS_PN_Simulation tool. EUROSIM - Simulation News Europe, 2010, vol. 2010, no. 1, p. 35-37. ISSN: 0929-2268.
Detail

STRNADEL, J. Návrh časově kritických systémů II: úlohy reálného času. Automa, 2010, roč. 2010, č. 12, s. 18-19. ISSN: 1210-9592.
Detail

LUKÁŠ, R.; MEDUNA, A. Multigenerative Grammar Systems and Matrix Grammars. Kybernetika, 2010, vol. 46, no. 1, p. 68-82. ISSN: 0023-5954.
Detail

DOLEŽEL, M.; LODROVÁ, D.; BUSCH, C.; DRAHANSKÝ, M. Segmentation Procedure for Fingerprint Area Detection in Image Based on Enhanced Gabor Filtering. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology, 2010, vol. 2010, no. 3, p. 39-50. ISSN: 1976-118X.
Detail

HANÁČEK, P.; MALINKA, K.; SCHÄFER, J. E-Banking Security - Comparative Study. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, 2010, vol. 25, no. 1, p. 29-34. ISSN: 0885-8985.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; BŘEZINOVÁ, E.; LODROVÁ, D.; ORSÁG, F. Fingerprint Recognition Influenced by Skin Diseases. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology, 2010, vol. 3, no. 4, p. 11-22. ISSN: 1976-118X.
Detail

POULI, T.; ZEMČÍK, P.; PRAŽÁK, M.; GUTIÉRREZ, D.; REINHARD, E. Rendering fur directly into images. COMPUTERS & GRAPHICS-UK, 2010, vol. 34, no. 5, p. 612-620. ISSN: 0097-8493.
Detail

HEROUT, A.; ZEMČÍK, P.; HRADIŠ, M.; JURÁNEK, R.; HAVEL, J.; JOŠTH, R.; ŽÁDNÍK, M. Low-Level Image Features for Real-Time Object Detection. In Pattern Recognition, Recent Advances. Vienna: IN-TECH Education and Publishing, 2010. p. 111-136. ISBN: 978-953-7619-90-9.
Detail

SEKANINA, L. Evoluční návrh hardware. In Umelá inteligencia a kognitívna veda II. Edícia výskumných textov FIIT STU. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2010. s. 437-465. ISBN: 978-80-227-3284-0.
Detail

BARTÍK, V.; ZENDULKA, J. Distance-Based Methods for Association Rules Mining. In Encyclopedia of Data Warehousing and Mining. Volume 2. Hershey, New York: IGI Global, 2008. p. 689-694. ISBN: 978-1-60566-010-3.
Detail

AVRITHIS, Y.; MYLONAS, P.; SOLACHIDIS, V.; GEYER-SCHULTZ, A.; HOSER, B.; CHAPMAN, S.; CIRAVEGNA, F.; STAAB, S.; SMRŽ, P.; KOMPATSIARIS, Y. Efficient Media Exploitation Towards Collective Intelligence. In Advances in Data Analysis, Data Handling and Business Intelligence. Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization. Berlin: Springer Verlag, 2010. p. 723-732. ISBN: 978-3-642-01043-9.
Detail

SEKANINA, L.; MARTÍNEK, T. Evolving Image Operators Directly in Hardware. In Genetic and Evolutionary Computation for Image Processing and Analysis. EURASIP Book Series on Signal Processing and Communications, Volume 8. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2007. p. 93-112. ISBN: 978-977-454-001-1.
Detail

ZENDULKA, J. Object-Relational Modeling. In Handbook of Research on Innovations in Database Technologies and Applications. Volume 1. Hershey, New York: IGI Global, 2009. p. 162-170. ISBN: 978-1-60566-242-8.
Detail

KVĚTOŇOVÁ, Š.; KRESLÍKOVÁ, J. Risk Management in Software Projects by Pmbok Standard Approach. In Information Systems Architecture and Technology. Models of Organisation´s Risk Management. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2008. p. 143-153. ISBN: 978-83-7493-413-8.
Detail

KILGARRIFF, A.; RYCHLÝ, P.; SMRŽ, P.; TUGWELL, D. The Sketch Engine. In Practical Lexicography: A Reader. Oxford: Oxford University Press, 2008. p. 297-306. ISBN: 978-0-19-929234-9.
Detail

SOLACHIDIS, V.; MYLONAS, P.; GEYER-SCHULTZ, A.; HOSER, B.; CHAPMAN, S.; CIRAVEGNA, F.; LANFRANCHI, V.; SCHERP, A.; STAAB, S.; CONTOPOULOS, C.; GKIKA, I.; BAKAIMIS, B.; SMRŽ, P.; KOMPATSIARIS, Y.; AVRITHIS, Y. Collective Intelligence Generation from User Contributed Content. In Advances in Data Analysis, Data Handling and Business Intelligence. Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization. Berlin: Springer Verlag, 2010. p. 765-774. ISBN: 978-3-642-01043-9.
Detail

SCHWARZ, J.; JAROŠ, J. Parallel Bivariate Marginal Distribution Algorithm with Probability Model Migration. In Linkage in Evolutionary Computation. LNSC, Studies in Computational Intelligence Vol. 157. Berlin / Heidelberg: Springer Verlag, 2008. p. 3-23. ISBN: 978-3-540-85067-0.
Detail

ŠVÉDA, M.; RYŠAVÝ, O.; VRBA, R. Pattern-driven Reuse of Behavioral Specifications in Embedded Control System Design. In Frontiers in Robotics, Automation and Control. Vienna: IN-TECH Education and Publishing, 2008. p. 151-164. ISBN: 978-953-7619-17-6.
Detail

KOVÁROVÁ, A.; SZALAYOVÁ, L. Semantics in the field of widgets: a case study in public transportation departure notifications. In Semantics in Adaptive and Personalized Services. Studies in Computational Intelligence. Berlín: Springer Verlag, 2010. p. 93-107. ISBN: 978-3-642-11683-4.
Detail

KORNECKI, A.; GREGA, W.; HILBURN, T.; THIRIET, J.; ŠVÉDA, M.; RYŠAVÝ, O.; PILAT, A. Transatlantic Engineering Programs: An Experience in International Cooperation. In Safeeullah Soomro (Editor): Engineering the Computer Science and IT. 2010. Vienna: IN-TECH Education and Publishing, 2010. p. 65-84. ISBN: 978-953-307-012-4.
Detail

MARTINEK, D. Heterogenní modelování a simulace systémů na diskrétních počítačích. In Šedesát let kybernetiky. Brno: Akademické nakladatelství CERM sro., 2009. s. 152-158. ISBN: 978-80-7204-662-1.
Detail

DRAHANSKÝ, M., VAŠÍČEK, Z. Image stabilization in a video-stream. IDET 2007, Brno: EVPU Defence, s.r.o., 2007.
Detail

KŘENA, B., LETKO, Z., TZOREF, R., UR, S., VOJNAR, T. SHADOWS - Deliverable D3.2.1: Research Report on Methodology for Self-Healing Concurrent Code Fixing. Brno: European Comission, 2007.
Detail

HRUBÁ, V., KŘENA, B., LETKO, Z., VOJNAR, T. SHADOWS - Deliverable D3.2.3: Report on Safety of Program Modifications. Brno: European Comission, 2007.
Detail

KOBIERSKÝ, P., KOŘENEK, J., HANK, A. Traffic Scanner. Příbram: CESNET, zájmové sdružení právnických osob, 2007. s. 55-67. ISBN: 978-80-239-9285-4.
Detail

HEŘMANSKÝ, H.; BURGET, L.; SCHWARZ, P.; MATĚJKA, P.; HANNEMANN, M.; RASTROW, A.; WHITE, C.; KHUDANPUR, S.; ČERNOCKÝ, J. Recovery from Model Inconsistency in Multilingual Speech Recognition. Baltimore: Johns Hopkins University, 2007. p. 0-0.
Detail

MATYÁŠ, V.; KRHOVJÁK, J.; LORENC, V.; KUMPOŠT, M.; ŘÍHA, Z.; CVRČEK, D.; STAUDEK, J.; HOLER, V.; MALINKA, K.; ŠVENDA, P.; HANÁČEK, P. Autentizace elektronických transakcí a autorizace dat i uživatelů. Brno: Masarykova universita, 2008. s. 0-0. ISBN: 978-80-210-4556-9.
Detail

HOLÍK, L.; VOJNAR, T. Simulations and Aintichains for Efficient Handling of Tree Automata. FIT Monograph. FIT Monograph. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010. 150 p. ISBN: 978-80-214-4217-7.
Detail

JAROŠ, J. Evolutionary Design of Collective Communications on Wormhole Networks. Brno: Publishing house of Brno University of Technology VUTIUM, 2010. 183 p. ISBN: 978-80-214-4208-5.
Detail

MASOPUST, T. Formal models: regulation and reduction. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2007. 103 p. ISBN: 978-80-214-3550-6.
Detail

RŮŽIČKA, R. Podpora návrhu pro snadnou testovatelnost číslicových obvodů popsaných na úrovni meziregistrových přenosů. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2007. 130 s. ISBN: 978-80-214-3551-3.
Detail

PEČIVA, J. Active Transactions in Collaborative Virtual Environments. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2007. 127 p. ISBN: 978-80-214-3549-0.
Detail

MEDUNA, A. Elements of Compiler Design. Taylor and Francis. Taylor and Francis. New York: Taylor & Francis Informa plc, 2008. 304 p. ISBN: 978-1-4200-6323-3.
Detail

OHLÍDAL, M. Evolutionary design of collective communication based on prediction of conflicts in interconnection networks. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2008. 145 p. ISBN: 978-80-214-3597-1.
Detail

KOPEČEK, T.; MEDUNA, A. Conditional Grammars and Their Reduction. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2008. 138 p. ISBN: 978-80-214-3750-0.
Detail

JANOUŠEK, V. Modelování objektů Petriho sítěmi. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008. 164 s. ISBN: 978-80-214-3749-4.
Detail

DOBEŠ, M.; ZEMČÍK, P. Zpracování obrazu a algoritmy v C#. Praha: BEN - technická literatura s.r.o., 2008. 144 s. ISBN: 978-80-7300-233-6.
Detail

MASAŘÍK, K. Systém pro souběžný návrh technického a programového vybavení počítačů. VUTIUM. VUTIUM. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008. 156 s. ISBN: 978-80-214-3863-7.
Detail

VOJNAR, T. Cut-offs and Automata in Formal Verification of Infinite-State Systems. FIT Monograph 1. FIT Monograph 1. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2007. 189 p. ISBN: 978-80-214-3547-6.
Detail

SMRČKA, A.; VOJNAR, T. Verification of Asynchronous and Parametrized Hardware Designs. FIT Monograph. FIT Monograph. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010. 115 p. ISBN: 978-80-214-4214-6.
Detail

STRNADEL, J. Analýza a zlepšení testovatelnosti číslicových obvodů na úrovni meziregistrových přenosů. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008. 187 s. ISBN: 978-80-214-3599-5.
Detail

PEČENKA, T. Prostředky a metody pro automatické generování testovacích obvodů. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008. 141 s. ISBN: 978-80-214-3603-9.
Detail

KŘIVKA, Z. Rewriting Systems with Restricted Configurations. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2008. 131 p. ISBN: 978-80-214-3722-7.
Detail

BIDLO, M. Evolutionary Design of Generic Structures Using Instruction-Based Development. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010. 124 p. ISBN: 978-80-214-4210-8.
Detail

MEDUNA, A.; TECHET, J. Scattered Context Grammars and their Applications. WIT Press, UK. WIT Press, UK. WIT Press, UK: WIT Press, 2010. 224 p. ISBN: 978-1-84564-426-0.
Detail

SEKANINA, L.; VAŠÍČEK, Z.; RŮŽIČKA, R.; BIDLO, M.; JAROŠ, J.; ŠVENDA, P. Evoluční hardware: Od automatického generování patentovatelných invencí k sebemodifikujícím se strojům. Edice Gerstner. Edice Gerstner. Praha: Nakladatelství Academia, 2009. 328 s. ISBN: 978-80-200-1729-1.
Detail

DRAHANSKÝ, M. Biometric Cryptography Based on Fingerprints. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2010. 152 p. ISBN: 978-3-8383-6361-5.
Detail

RYCHLÝ, M.; ZENDULKA, J. Modelling of Component-Based Systems with Mobile Architecture. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010. 139 p. ISBN: 978-80-214-4211-5.
Detail

BURGETOVÁ, I.; ZENDULKA, J.; LEXA, M. Clustering Techniques for Protein Fragments Analysis. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010. 102 p. ISBN: 978-80-214-4207-8.
Detail

MEDUNA, A.; ZEMEK, P. Regulated Grammars and Their Transformations. Brno: Brno University of Technology, 2010. 239 p. ISBN: 978-80-214-4203-0.
Detail

HOLÍK, L., VOJNAR, T., ABDULLA, P., BOUAJJANI, A., KAATI, L. Composed Bisimulation for Tree Automata. FIT-TR-2008-004, Brno: 2008.
Detail

ČERNOCKÝ, J.; SZŐKE, I.; HANNEMANN, M.; KOMBRINK, S. Word-subword based keyword spotting with implications in OOV detection. Pacific Grove: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010. p. 0-0.
Detail

CHMELAŘ, P. SUNAR at 2010 Multiple Camera Single Person Tracking Challenge Evaluation. Boston, MA: 2010. p. 1-8.
Detail

DRAHANSKÝ, M. Testen der Qualität von Fingerabdruckbildern. Berlín: 2007. s. 0-0.
Detail

DRAHANSKÝ, M. Přehled biometrických systémů a testování jejich spolehlivosti. Praha: 2007. s. 0-0.
Detail

ORSÁG, F.; DRAHANSKÝ, M. Präsentation der Forschungsgruppe Biometrie und BUSLab. Darmstadt: 2007. s. 0-0.
Detail

SZŐKE, I.; BURGET, L.; KARAFIÁT, M. Combination of Word and Phoneme Approach for Spoken Term Detection. Brno: 2007. p. 1 (1 s.).
Detail

HUBEIKA, V.; BURGET, L.; MATĚJKA, P.; ČERNOCKÝ, J. Channel Compensation for Speaker Recognition. Brno: 2007. p. 1 (1 s.).
Detail

MIKOLOV, T.; OPARIN, I.; GLEMBEK, O.; BURGET, L.; KARAFIÁT, M.; ČERNOCKÝ, J. Použití mluvených korpusů ve vývoji systému pro rozpoznávání českých přednášek. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2007. s. 1-5.
Detail

MATOUŠEK, P. Automatická analýza síťové bezpečnosti. Brno: 2007. s. 0-0.
Detail

DRAHANSKÝ, M. Methods for Quality Determination of Papillary Lines in Fingerprints. Gaithersburg: 2007. p. 1-25.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; LODROVÁ, D. Optical Principle for Liveness Detection. Alghero: 2008. p. 0-0.
Detail

HOLÍK, L., VOJNAR, T., ABDULLA, P., KAATI, L. A Uniform (Bi-)Simulation-Based Framework for Reducing Tree Automata. FIT-TR-2008-005, Brno: 2008.
Detail

HOLÍK, L., VOJNAR, T., ABDULLA, P., BOUAJJANI, A., KAATI, L. Computing Simulations over Tree Automata: Efficient Techniques for Reducing Tree Automata. FIT-TR-2008-001, Brno: 2008.
Detail

HABERMEHL, P., RADU, I., VOJNAR, T. A Logic of Singly Indexed Arrays. TR-2008-9, Grenoble: VERIMAG, 2008.
Detail

HABERMEHL, P., RADU, I., VOJNAR, T. What else is decidable about integer arrays?. TR-2007-8, Grenoble: VERIMAG, 2008.
Detail

LODROVÁ, D. Spoofing and anti-spoofing methods for fingerprint sensors. Oslo/Fornebu: 2008. p. 0-0.
Detail

HOLÍK, L., VOJNAR, T., BOUAJJANI, A., HABERMEHL, P., TOUILI, T. Antichain-based Universality and Inclusion Testing over Nondeterministic Finite Tree Automata. FIT-TR-2008-007, Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2008.
Detail

HORNBY, G.; SEKANINA, L.; HADDOW, P. Proceedings of Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2008. p. 0-0. ISBN: 978-3-540-85856-0.
Detail

SMRČKA, A. Verification of Asynchronous and Parametrized Hardware Designs. Brno: Department of Intelligent Systems FIT BUT, 2010.
Detail

KŘIVKA, Z. Přepisující systémy s omezenými konfiguracemi. Brno: 2007.
Detail

OHLÍDAL, M. Evolutionary Design of Collective Communication Based on Prediction of Conflicts in Interconnection Networks. Brno: 2007. p. (146 p.)
Detail

MALINKA, K. On Selected Issues of Behavioural Patterns in Computer Security. Brno: Department of Intelligent Systems FIT BUT, 2010. p. 0-0.
Detail

PRISTACH, M.; HUSÁR, A.; FUJCIK, L.; HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K. Digital Signal Soft-Processor for Video Processing. In Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2011 Proceedings. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. p. 180-185. ISBN: 978-80-214-4303-7.
Detail

PRISTACH, M.; HUSÁR, A.; FUJCIK, L.; HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K. Digital Signal Soft-Processor for Audio and Video Processing. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2011, vol. 2011, no. 4, p. 1-5. ISSN: 1802-4564.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; ORSÁG, F.; DVOŘÁK, R.; HÁJEK, J.; VÁŇA, J.; HERMAN, D.; KNĚŽÍK, J.; MARVAN, A.; LODROVÁ, D.; DOLEŽEL, M.; HANÁČEK, P.; MRÁČEK, Š.; STRUŽKA, J. Biometrie. Brno: Computer Press, s.r.o, 2011. 294 s. ISBN: 978-80-254-8979-6.
Detail

CHUDÝ, P.; RZUCIDŁO, P. Real-Time Simulations of Environmentaly Friendly Flight Control System. 9th IEEE international Symposium on Applied Machine Inteligence and Informatics. SAMI 2011. Smolenice: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011. p. 161-164. ISBN: 978-1-4244-7428-8.
Detail

ŠVÉDA, M.; VRBA, R. A Cyber-Physical System Design Approach. Proceedings of The Sixth International Conference on Systems - ICONS 2011. St. Maarten: International Academy, Research, and Industry Association, 2011. p. 12-18. ISBN: 978-1-61208-002-4.
Detail

CHMELAŘ, P.; HELLEBRAND, D.; HRUŠECKÝ, M.; BARTÍK, V. Nalezení slovních kořenů v češtině. Znalosti 2011: Sborník příspěvků 10. ročníku konference. Stará Lesná: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 66-77. ISBN: 978-80-248-2369-0.
Detail

DVOŘÁK, V.; JAROŠ, J. A Programmable Interconnection Network for Multiple Communication Patterns. Proceedings of the Sixth International Conference on Systems, ICONS 2011. St. Maarten: International Academy, Research, and Industry Association, 2011. p. 6-11. ISBN: 978-1-61208-002-4.
Detail

KVĚTOŇOVÁ, Š.; KOLÁŘ, D. People Transfer in City Transport Modeled via CPN. Proceedings of the 13th International Conference on Computer Aided Systems Theory. Universidad de Las Palmas de Canaria: The Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2011. p. 106-107. ISBN: 978-84-693-9560-8.
Detail

VOGEL, I.; ZEDEK, F.; OČENÁŠEK, P. Constructing Phylogenetic Trees Based on Intra-Group Analysis of Human Mitochondrial DNA. In Human Interface and the Management of Information. Interacting with Information. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2011. p. 165-169. ISBN: 978-3-642-21792-0. ISSN: 0302-9743.
Detail

HEROUT, A.; HRADIŠ, M.; ZEMČÍK, P. EnMS: Early non-Maxima Suppression. PATTERN ANALYSIS AND APPLICATIONS, 2012, vol. 2012, no. 2, p. 121-132. ISSN: 1433-7541.
Detail

JOŠTH, R.; JURÁNKOVÁ, M.; HEROUT, A.; HAVEL, J. Real-Time Line Detection Using Accelerated High-Resolution Hough Transform. Proceedings of SCIA 2011, LNCS. Ystad: Springer Verlag, 2011. p. 784-793. ISBN: 978-3-642-21226-0.
Detail

MARCEL, S.; MCCOOL, C.; MATĚJKA, P.; ČERNOCKÝ, J.; KITTLER, J.; GLEMBEK, O.; PLCHOT, O.; JANČÍK, Z.; LARCHER, A.; LÉVY, C. On the Results of the First Mobile Biometry (MOBIO) Face and Speaker Verification Evaluation. In Recognizing Patterns in Signals, Speech, Images, and Videos. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science. Istanbul: Springer Verlag, 2010. p. 210-225. ISBN: 978-3-642-17710-1. ISSN: 0302-9743.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; SEMERÁK, V. Rozpoznávání cílů v terči. In Signal Processing and Multimedia 2010. Jeju Island: Springer Verlag, 2010. s. 30-34. ISBN: 978-3-642-17640-1.
Detail

ŠVÉDA, M. Design Experience with Routing SW and Related Applications. Proceedings of The Tenth International Conference on Networks - ICN 2011. St. Maarten: International Academy, Research, and Industry Association, 2011. p. 133-138. ISBN: 978-1-61208-002-4.
Detail

ŠEBEK, M.; HLOSTA, M.; ZENDULKA, J. Knowledge Discovery in Data with FIT-Miner. Znalosti 2011: Sborník příspěvků 10. ročníku konference. Stará Lesná: VŠB-Technical University of Ostrava, 2011. p. 182-193. ISBN: 978-80-248-2369-0.
Detail

JAROŠ, J.; DVOŘÁK, V. Optimizing Collective Communications on the K-port Spidergon Network. Proceedings of the Sixth International Conference on Systems, ICONS 2011. St. Maarten: International Academy, Research, and Industry Association, 2011. p. 24-29. ISBN: 978-1-61208-002-4.
Detail

ZEMČÍK, P.; ZUZAŇÁK, J. Knowledge representation using graph grammar rewriting system. POSTER Papers proceedings. Plzeň, CZ: University of West Bohemia in Pilsen, 2010. p. 143-149. ISBN: 978-80-86943-85-5.
Detail

ŠVÉDA, M.; RYŠAVÝ, O.; MATOUŠEK, P. Supporting Safe and Secure Networked System Design. Computer Aided Systems Theory (EUROCAST´11), Extended Abstracts. Las Palmas de Gran Canaria: The Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2011. p. 22-23. ISBN: 978-84-693-9560-8.
Detail

KORČEK, P.; SEKANINA, L.; FUČÍK, O. Cellular automata based traffic simulation accelerated on GPU. Proceedings of the 17th International Conference on Soft Computing (MENDEL2011). Brno: Institute of Automation and Computer Science FME BUT, 2011. p. 395-402. ISBN: 978-80-214-4302-0.
Detail

ŠKARVADA, J.; KOTÁSEK, Z.; STRNADEL, J. Optimalizace aplikace testu číslicových systémů pro nízký příkon. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. 142 s. ISBN: 978-80-214-4209-2.
Detail

SALVADOR, R.; MORENO, F.; RIESGO, T.; SEKANINA, L. Evolutionary Approach to Improve Wavelet Transforms for Image Compression in Embedded Systems. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 1-20. ISSN: 1687-6172.
Detail

JURÁNKOVÁ, M.; HEROUT, A.; HAVEL, J. PClines - Line Detection Using Parallel Coordinates. Proceedings of CVPR 2011. Colorado Springs: IEEE Computer Society, 2011. p. 1489-1494. ISBN: 978-1-4577-0393-5.
Detail

STRAKA, M.; KAŠTIL, J.; NOVOTNÝ, J.; KOTÁSEK, Z. Advanced Fault Tolerant Bus for Multicore System Implemented in FPGA. IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS'2011. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011. p. 397-398. ISBN: 978-1-4244-9753-9.
Detail

STRNADEL, J. Návrh časově kritických systémů III: priorita úloh. Automa, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 50-52. ISSN: 1210-9592.
Detail

OČENÁŠEK, P. An Approach for Security Protocol Design Based on Zero-knowledge Primitives Composition. Human Interface and the Management of Information. Interacting with Information. Lecture Notes in Computer Science. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2011. p. 374-378. ISBN: 978-3-642-21792-0.
Detail

OČENÁŠEK, P. Analysis of Authentication Protocols with Scyter: Case Study. Human Interface and the Management of Information. Interacting with Information. Lecture Notes in Computer Science. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2011. p. 359-365. ISBN: 978-3-642-21792-0.
Detail

OČENÁŠEK, P.; HRANÁČ, J. Routing Functionality in the Logic Approach for Authentication Protocol Design. Human Interface and the Management of Information. Interacting with Information. Lecture Notes in Computer Science. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2011. p. 366-373. ISBN: 978-3-642-21792-0.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; DVOŘÁK, R.; VÁŇA, J. Personenerkennung mittels 3D Handgeometrie. DuD - Datenschutz und Datensicherheit, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 169-174. ISSN: 1614-0702.
Detail

KŘIVKA, Z.; JIRÁK, O.; VAŠÍČEK, Z. Integrated Development Environment for Virtual Laboratory. International Technology, Education and Development Conference. Valencia: International Association for Technology, Education and Development, 2011. p. 6109-6118. ISBN: 978-84-614-7423-3.
Detail

ŠTRBA, M.; HEROUT, A.; HAVEL, J. Handwritten Digits Recognition Improved by Multiresolution Classifier Fusion. Proceedings of IbPRIA 2011, LNCS. Berlin: Springer Verlag, 2011. p. 726-733. ISBN: 978-3-642-21256-7.
Detail

MEDUNA, A.; ČERMÁK, M.; MASOPUST, T. Some Power-Decreasing Derivation Restrictions in Grammar Systems. Schedae Informaticae, 2011, vol. 2010, no. 19, p. 23-34. ISSN: 0860-0295.
Detail

JIRÁK, O.; KOLÁŘ, D. Comparison of Classical and Lazy Approach in SCG Compiler. NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS ICNAAM 2011: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics. AIP Conference Proceedings. Halkidiki: American Institute of Physics, 2011. p. 873-876. ISBN: 978-0-7354-0956-9. ISSN: 1551-7616.
Detail

HOLÍK, L.; ROGALEWICZ, A.; ŠIMÁČEK, J.; VOJNAR, T.; HABERMEHL, P. Forest Automata for Verification of Heap Manipulation. Lecture Notes in Computer Science, 2011, vol. 2011, no. 6806, p. 424-440. ISSN: 0302-9743.
Detail

DUDKA, K.; PERINGER, P.; VOJNAR, T. Predator: A Practical Tool for Checking Manipulation of Dynamic Data Structures Using Separation Logic. Lecture Notes in Computer Science, 2011, vol. 2011, no. 6806, p. 372-378. ISSN: 0302-9743.
Detail

PŘIBYL, B.; ZEMČÍK, P. Simple Single View Scene Calibration. In Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science. Ghent: Springer Verlag, 2011. p. 748-759. ISBN: 978-3-642-23686-0. ISSN: 0302-9743.
Detail

ŽÁDNÍK, M.; CANINI, M. Evolution of Cache Replacement Policies to Track Heavy-hitter Flows. Passive and Active Measurement. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Note in Computer Science 6579. Atlanta: Springer Verlag, 2011. p. 21-31. ISBN: 978-3-642-19259-3. ISSN: 0302-9743.
Detail

DVOŘÁK, R.; ZBOŘIL, F. On the usage of ELLAM to solve advection-diffusion equation describing the pollutant transport in planetary boundary layer. Proceedings of the Eleventh International Conference on Informatics. Košice: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Košice, 2011. p. 227-230. ISBN: 978-80-89284-94-8.
Detail

VOGEL, I.; OČENÁŠEK, P.; ZEDEK, F. Computational molecular evolution - from mathematical models to novel distance metric based on intra-group analysis. EDS '11 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 264-269. ISBN: 978-80-214-4303-7.
Detail

ĎURFINA, L.; KOLÁŘ, D. Generic detection of register realignment. AIP Conference Proceedings. AIP Conference Proceedings. Kassandra, Halkidiki: American Institute of Physics, 2011. p. 806-809. ISBN: 978-0-7354-0956-9. ISSN: 1551-7616.
Detail

PŘIKRYL, Z.; KŘOUSTEK, J.; HRUŠKA, T.; KOLÁŘ, D. Fast Translated Simulation of ASIPs. OpenAccess Series in Informatics (OASIcs), 2011, vol. 16, no. 1, p. 93-100. ISSN: 2190-6807.
Detail

PŘIKRYL, Z.; KŘOUSTEK, J.; HRUŠKA, T.; KOLÁŘ, D.; MASAŘÍK, K.; HUSÁR, A. Design and Simulation of High Performance Parallel Architectures Using the ISAC Language. GSTF International Journal on Computing, 2011, vol. 1, no. 2, p. 97-106. ISSN: 2010-2283.
Detail

VAŠÍČEK, Z.; SEKANINA, L. A Global Postsynthesis Optimization Method for Combinational Circuits. Proc. of the Design, Automation and Test in Europe DATE 2011. Grenoble: European Design and Automation Association, 2011. p. 1525-1528. ISBN: 978-3-9810801-7-9.
Detail

MEDUNA, A. Finitely Expandable Deep PDAs. In Automata, Formal Languages and Algebraic Systems. Hong Kong: Hong Kong University of Scinece and Technology, 2010. p. 113-123. ISBN: 981-4317-60-8.
Detail

RYCHLÝ, M. A Metamodel for Modelling of Component-Based Systems with Mobile Architecture. Information Systems Development. New York: Springer US, 2011. p. 635-646. ISBN: 978-1-4419-9645-9.
Detail

VOJNAR, T.; IOSIF, R.; HABERMEHL, P.; BOUAJJANI, A.; BOZGA, M.; MORO, P. Programs with Lists are Counter Automata. FORMAL METHODS IN SYSTEM DESIGN, 2011, vol. 38, no. 2, p. 158-192. ISSN: 0925-9856.
Detail

MEDUNA, A.; VRÁBEL, L.; ZEMEK, P. On Nondeterminism in Programmed Grammars. 13th International Conference on Automata and Formal Languages. Debrecen: Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, 2011. p. 316-328. ISBN: 978-615-5097-19-5.
Detail

MATOUŠEK, J.; KORČEK, P. Precise IPv4/IPv6 Packet Generator Based on NetCOPE Platform. In Proceedings of the 2011 IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, DDECS 2011. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011. p. 319-324. ISBN: 978-1-4244-9756-0.
Detail

KORČEK, P.; SEKANINA, L.; FUČÍK, O. A Scalable Cellular Automata Based Microscopic Traffic Simulation. Proceedings of the IEEE Intelligent Vehicles Symposium 2011 (IV11). Baden-Baden: IEEE Intelligent Transportation Systems Society, 2011. p. 13-18. ISBN: 978-1-4577-0889-3.
Detail

BARTOŠ, P.; KOTÁSEK, Z.; DOHNAL, J. Decreasing Test Time by Scan Chain Reorganization. IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS'2011. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011. p. 371-374. ISBN: 978-1-4244-9753-9.
Detail

KŘOUSTEK, J.; PŘIKRYL, Z.; KOLÁŘ, D.; HRUŠKA, T. Retargetable Multi-level Debugging in HW/SW Codesign. The 23rd International Conference on Microelectronics (ICM 2011). Hammamet: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011. p. 1-6. ISBN: 978-1-4577-2209-7.
Detail

POSPÍCHAL, P. Gramatická evoluce. Kognice a umělý život XI. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011. s. 219-222. ISBN: 978-80-7248-644-1.
Detail

DVOŘÁK, V.; MIKUŠEK, P. On the cascade realization of sparse logic functions. Euromicro Proceedings. Oulu: IEEE Computer Society, 2011. p. 21-28. ISBN: 978-0-7695-4494-6.
Detail

ČERMÁK, M.; MEDUNA, A. n-Accepting Restricted Pushdown Automata Systems. 13th International Conference on Automata and Formal Languages. Nyíregyháza: Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, 2011. p. 168-183. ISBN: 978-615-5097-19-5.
Detail

PUŠ, V.; KAJAN, M.; KOŘENEK, J. Hardware Architecture for Packet Classification with Prefix Coloring. IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS'2011. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011. p. 231-236. ISBN: 978-1-4244-9753-9.
Detail

PŘIKRYL, Z.; KŘOUSTEK, J.; HRUŠKA, T.; KOLÁŘ, D. Fast Just-In-Time Translated Simulator for ASIP Design. In 14th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011. p. 279-282. ISBN: 978-1-4244-9753-9.
Detail

DVOŘÁK, R.; DRAHANSKÝ, M.; VÁŇA, J. Human Recognition by 3D Hand Geometry. Proceedings of Security and Protection of Information 2011. Brno: University of Defence in Brno, 2011. p. 169-177. ISBN: 978-80-7231-777-6.
Detail

SMRŽ, P.; DYTRYCH, J. Towards New Scholarly Communication: A Case Study of the 4A Framework. In Proceedings of the Workshop on Semantic Publications. CEUR Workshop Proceedings. Aachen: CEUR, 2011. p. 59-70. ISBN: 978-3-642-25952-4. ISSN: 1613-0073.
Detail

RŮŽIČKA, R.; ŠIMEK, V.; SEKANINA, L. Behavior of CMOS Polymorphic Circuits in High Temperature Environment. Proceedings of the 2011 IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011. p. 447-452. ISBN: 978-1-4244-9753-9.
Detail

MEDUNA, A.; ZEMEK, P. Workspace Theorems for Regular-Controlled Grammars. Theoretical Computer Science, 2011, vol. 412, no. 35, p. 4604-4612. ISSN: 0304-3975.
Detail

STRAKA, M.; KAŠTIL, J.; KOTÁSEK, Z. SEU Simulation Framework for Xilinx FPGA: First Step Towards Testing Fault Tolerant Systems. 14th EUROMICRO Conference on Digital System Design. Oulu: IEEE Computer Society, 2011. p. 223-230. ISBN: 978-0-7695-4494-6.
Detail

ZEMEK, P.; MEDUNA, A.; VRÁBEL, L. LL Leftmost k-Linear Scattered Context Grammars. AIP Conference Proceedings. AIP Conference Proceedings. Kassandra, Halkidiki: American Institute of Physics, 2011. p. 833-836. ISBN: 978-0-7354-0956-9. ISSN: 1551-7616.
Detail

GAJDA, Z.; SEKANINA, L. On Evolutionary Synthesis of Compact Polymorphic Combinational Circuits. JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING, 2011, vol. 17, no. 6, p. 607-631. ISSN: 1542-3980.
Detail

ČAMBALA, P.; HRUBÝ, M.; TOUFAR, J. Modelování českého trhu s elektřinou v hodinovém rozlišení. Proceedings of the 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2011. Tatry: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 285-288. ISBN: 978-80-553-0724-4.
Detail

HORÁČEK, J.; ZBOŘIL, F. Secured Agent Platform for Wireless Sensor Networks. Lecture Notes in Computer Science, 2011, vol. 2011, no. 4, p. 476-485. ISSN: 0302-9743.
Detail

STRNADEL, J. Návrh časově kritických systémů IV: realizace prostředky RTOS. Automa, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 58-60. ISSN: 1210-9592.
Detail

KAČIC, M. New Approach in Wireless Intrusion Detection System. Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Volume 3. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 590-594. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

VÁŇA, J.; DRAHANSKÝ, M.; DVOŘÁK, R. Thermal Face Recognition - Matching Algorithms Performance. Proceedings of the Conference Security and Protection of Information 2011. Brno: University of Defence in Brno, 2011. p. 140-149. ISBN: 978-80-7231-777-6.
Detail

HENZL, M. Security of Contactless Smart Cards. Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Volume 3. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 585-589. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

ĎURFINA, L.; KŘOUSTEK, J.; ZEMEK, P.; KOLÁŘ, D.; HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K.; MEDUNA, A. Design of a Retargetable Decompiler for a Static Platform-Independent Malware Analysis. The 5th International Conference on Information Security and Assurance. Communications in Computer and Information Science, Volume 200. Brno: Springer Verlag, 2011. p. 72-86. ISBN: 978-3-642-23140-7.
Detail

POLČÁK, L. Designing Lawful Interception System. Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011 Volume 3. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2011. p. 569-573. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

MACHALÍK, S.; JURÁNEK, R.; ZEMČÍK, P. Automatická klasifikace částic opotřebení. Tribilogické informace, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 14-15. ISSN: 1212-0081.
Detail

POSPÍCHAL, P.; SCHWARZ, J. Effective Mapping of Grammatical Evolution to CUDA Hardware Model. Proceedings of the 17th Conference Student EEICT 2011 Volume 3. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 574-578. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

TOBOLA, J.; KOŘENEK, J. Effective Hash-based IPv6 Longest Prefix Match. IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS'2011. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011. p. 325-328. ISBN: 978-1-4244-9753-9.
Detail

BAŘINA, D. Gabor Wavelets in Image Processing. Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Volume 3. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 522-526. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

PUŠ, V.; TOBOLA, J.; KAŠTIL, J.; KOŠAŘ, V.; KOŘENEK, J. Netbench - the Framework for Evaluation of Packet Processing Algorithms. Proceedings of the 7th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. New York: IEEE Computer Society, 2011. p. 95-96. ISBN: 978-0-7695-4521-9.
Detail

ŠVÉDA, M.; RYŠAVÝ, O.; DE SILVA, G.; MATOUŠEK, P.; RÁB, J. Reachability Analysis in Dynamically Routed Networks. Proceedings of the IEEE ECBS 2011. Piscataway, NJ: IEEE Computer Society, 2011. p. 197-205. ISBN: 978-0-7695-4379-6.
Detail

KORČEK, P.; SEKANINA, L.; FUČÍK, O. Microscopic traffic simulation using CUDA. Advanced Computer Architecture and Compilation for High-Performace and Embedded Systems (ACACES 2011) Poster Abstracts. Fiuggi: Academia Press, 2011. p. 207-210. ISBN: 978-90-382-1798-7.
Detail

OČENÁŠEK, P. Specification of Traces in the Security Protocols Analysis. Proceedings of 33rd International Conference on INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES. Dubrovnik: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011. p. 115-118. ISBN: 978-953-7138-20-2.
Detail

OČENÁŠEK, P.; TRCHALÍK, R. Approaches to the Security and Payment Protocols Design: State of the Art. International Conference on INFORMATION TECHNOLOGY INTERFACES. Dubrovnik: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-953-7138-21-9.
Detail

KORČEK, P. Simulácie dopravy pre dlhodobú predpoveď stavu dopravy. Počítačové architektury a diagnostika 2011. Bratislava: Faculty of Informatics and Information Technology Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. s. 115-120. ISBN: 978-80-227-3552-0.
Detail

ĎURFINA, L.; KŘOUSTEK, J.; ZEMEK, P.; KOLÁŘ, D.; HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K.; MEDUNA, A. Design of an Automatically Generated Retargetable Decompiler. 2nd European Conference of COMPUTER SCIENCE (ECCS'11). Puerto De La Cruz, Tenerife: North Atlantic University Union, 2011. p. 199-204. ISBN: 978-1-61804-056-5.
Detail

KADLČEK, F.; JURÁNEK, R.; ZEMČÍK, P. Automatic synthesis of classifiers in FGPA. International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2011. p. 1-12. ISBN: 978-80-7454-013-4.
Detail

MINAŘÍK, M.; SEKANINA, L. Evolution of Iterative Formulas Using Cartesian Genetic Programming. Lecture Notes in Computer Science, 2011, vol. 2011, no. 6881, p. 11-20. ISSN: 0302-9743.
Detail

DENECKE, K.; KIRCHNER, G.; DOLOG, P.; SMRŽ, P.; LINGE, J.; BACKFRIED, G.; DREESMAN, J. Event-Driven Architecture for Health Event Detection from Multiple Sources. Proceedings of the XXIII International Conference of the European Federation for Medical Informatics (MIE 2011). Oslo: IOS Press, 2011. p. 160-164. ISBN: 978-1-60750-805-2.
Detail

POLČÁK, L.; GRÉGR, M.; KAJAN, M.; MATOUŠEK, P.; VESELÝ, V. Designing Lawful Interception in IPv6 Networks. Security and Protection of Information. Brno: University of Defence in Brno, 2011. p. 114-126. ISBN: 978-80-7231-777-6.
Detail

ŠIROKÝ, V. Video Camera with FPGA Computational Unit. Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Volume 3. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 542-546. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

KŘOUSTEK, J.; ŽIDEK, S.; KOLÁŘ, D.; MEDUNA, A. Scattered Context Grammars with Priority. International Journal of Advanced Research in Computer Science, 2011, vol. 2, no. 4, p. 1-6. ISSN: 0976-5697.
Detail

GRÉGR, M.; MATOUŠEK, P.; PODERMAŃSKI, T.; ŠVÉDA, M. Practical IPv6 Monitoring - Challenges and Techniques. Proceedings of the 12th IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management (IM 2011). Dublin: IEEE Computer Society, 2011. p. 660-663. ISBN: 978-1-4244-9220-6.
Detail

ŠPANĚL, M.; KRŠEK, P.; ŠVUB, M.; ŠTANCL, V. Tetrahedral Meshing of Volumetric Medical Images Respecting Image Edges. Proceedings of the 14th International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns, CAIP 2011. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2011. p. 161-169. ISBN: 978-3-642-23671-6. ISSN: 0302-9743.
Detail

PUŠ, V. Packet Classification Algorithms. Počítačové architektury a diagnostika. Stará Lesná: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. p. 157-162. ISBN: 978-80-227-3552-0.
Detail

ŽÁK, J.; HORÁČEK, J.; ZBOŘIL, F.; KOČÍ, R.; GÁBOR, M. Remote controling and monitoring tool for wireless sensor network using WSageNt platform. Proceeding of the 2nd International Conference on Computer Modelling and Simulation. Brno: Department of Intelligent Systems FIT BUT, 2011. p. 1-8. ISBN: 978-80-214-4320-4.
Detail

DRAHANSKÝ, M. Fingerprint Recognition Technology - Related Topics. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2011. 172 p. ISBN: 978-3-8443-3007-6.
Detail

JURÁNEK, R.; MACHALÍK, S.; ZEMČÍK, P. Analysis Wear Debris Through Classification. Proceedings of Advanced Concepts of Inteligent Vision Systems (ACIVS 2011). Lecture Notes in Computer Science. Heidelberg: Springer Verlag, 2011. p. 273-283. ISBN: 978-3-642-23686-0.
Detail

HANÁČEK, P.; ŠVENDA, P. Cryptography for (partially) Compromised Sensor Networks. Information Security Summit 2011. Praha: Tate International s.r.o., 2011. p. 103-109. ISBN: 978-80-86813-22-6.
Detail

STRNADEL, J. Concept of Adaptive Embedded HW/SW Architecture for Dynamic Prevention from Interrupt Overloads. Proceedings of the Work in Progress Session held in connection with SEAA 2011, the 37th EUROMICRO Conference on Software Engineering and Advanced Applications and DSD 2011, the 14th EUROMICRO Conference on Digital System Design. Oulu: Johannes Kepler University Linz, 2011. p. 21-22. ISBN: 978-3-902457-30-1.
Detail

KOČÍ, R.; JANOUŠEK, V. Towards Design Method Based on Formalisms of Petri Nets, DEVS, and UML. ICSEA 2011, The Sixth International Conference on Software Engineering Advances. Barcelona: Xpert Publishing Services, 2011. p. 299-304. ISBN: 978-1-61208-165-6.
Detail

ŠEBEK, M.; HLOSTA, M.; KUPČÍK, J.; ZENDULKA, J.; HRUŠKA, T. Multi-level Sequence Mining Based on GSP. Proceedings of the Eleventh International Conference on Informatics INFORMATICS'2011. 1. Košice: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Košice, 2011. p. 185-190. ISBN: 978-80-89284-94-8.
Detail

KŘIVKA, Z.; VAŠÍČEK, Z. The Virtualization of Development Boards in the Virtual Laboratory of Microprocessor Technology. In 12th International Carpathian Control Conference (ICCC). Velké Karlovice: VŠB-Technical University of Ostrava, 2011. p. 424-428. ISBN: 978-1-61284-359-9.
Detail

BARTOŠ, P. Metody reorganizace řetězce scan. Počítačové architektury a diagnostika 2011. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2011. s. 97-102. ISBN: 978-80-227-3552-0.
Detail

POVEY, D.; KARAFIÁT, M.; GHOSHAL, A.; SCHWARZ, P. A Symmetrization of the Subspace Gaussian Mixture Model. Proceedings of 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Praha: IEEE Signal Processing Society, 2011. p. 4504-4507. ISBN: 978-1-4577-0537-3.
Detail

GLEMBEK, O.; BURGET, L.; KENNY, P.; KARAFIÁT, M.; MATĚJKA, P. Simplification and optimization of I-Vector Extraction. Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2011. Praha: IEEE Signal Processing Society, 2011. p. 4516-4519. ISBN: 978-1-4577-0537-3.
Detail

DEORAS, A.; MIKOLOV, T.; KOMBRINK, S.; KARAFIÁT, M.; KHUDANPUR, S. Variational Approximation of Long-span Language Models for LVCSR. Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2011. Praha: IEEE Signal Processing Society, 2011. p. 5532-5535. ISBN: 978-1-4577-0537-3.
Detail

SEKANINA, L. Evolutionary hardware design (Invited Paper). VLSI Circuits and Systems V. Proc. of SPIE Vol. 8067. Bellingham: SPIE - the international society for optics and photonics, 2011. p. 1-11. ISBN: 978-0-8194-8656-1.
Detail

SALVADOR, R.; VIDAL, A.; MORENO, F.; RIESGO, T.; SEKANINA, L. Bio-inspired FPGA architecture for self-calibration of an image compression core based on wavelet transforms in embedded systems. VLSI Circuits and Systems V. Proc. of SPIE Vol. 8067. Bellingham: SPIE - the international society for optics and photonics, 2011. p. 1-13. ISBN: 978-0-8194-8656-1.
Detail

KOŠAŘ, V. Redukce Zabraných Zdrojů FPGA pro Vyhledávání Vzorů Popsaných Regulárními Výrazy. Počítačové architektury a diagnostika 2011. Stará Lesná: Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-227-3552-0.
Detail

DITTRICH, P.; CHUDÝ, P. Application of Kalman Filter to oversampled data from Global Position System. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2011, vol. 2011, no. 2, p. 0-0. ISSN: 1802-4564.
Detail

POVEY, D.; BURGET, L.; AGARWAL, M.; AKYAZI, P.; GHOSHAL, A.; GLEMBEK, O.; GOEL, N.; KARAFIÁT, M.; RASTROW, A.; ROSE, R.; SCHWARZ, P.; THOMAS, S. The subspace Gaussian mixture model-A structured model for speech recognition. COMPUTER SPEECH AND LANGUAGE, 2011, vol. 25, no. 2, p. 404-439. ISSN: 0885-2308.
Detail

BURGET, L.; PLCHOT, O.; CUMANI, S.; GLEMBEK, O.; MATĚJKA, P.; BRÜMMER, N. Discriminatively Trained Probabilistic Linear Discriminant Analysis for Speaker Verification. In Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2011. Praha: IEEE Signal Processing Society, 2011. p. 4832-4835. ISBN: 978-1-4577-0537-3.
Detail

CUMANI, S.; BRÜMMER, N.; BURGET, L.; LAFACE, P. Fast Discriminative Speaker Verification in the I-Vector Space. Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2011. Praha: IEEE Signal Processing Society, 2011. p. 4852-4855. ISBN: 978-1-4577-0537-3.
Detail

KOCKMANN, M.; FERRER, L.; BURGET, L.; SHRIBERG, E.; ČERNOCKÝ, J. Recent Progress in Prosodic Speaker Verification. Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2011. Praha: IEEE Signal Processing Society, 2011. p. 4556-4559. ISBN: 978-1-4577-0537-3.
Detail

MATĚJKA, P.; GLEMBEK, O.; CASTALDO, F.; ALAM, J.; PLCHOT, O.; KENNY, P.; BURGET, L.; ČERNOCKÝ, J. Full-covariance UBM and Heavy-tailed PLDA in I-Vector Speaker Verification. In Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2011. Praha: IEEE Signal Processing Society, 2011. p. 4828-4831. ISBN: 978-1-4577-0537-3.
Detail

MIKOLOV, T.; KOMBRINK, S.; BURGET, L.; ČERNOCKÝ, J.; KHUDANPUR, S. Extensions of Recurrent Neural Network Language Model. Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2011. Praha: IEEE Signal Processing Society, 2011. p. 5528-5531. ISBN: 978-1-4577-0537-3.
Detail

ŽALOUDEK, L.; SEKANINA, L. Increasing Fault-Tolerance in Cellular-Based Systems. Lecture Notes in Computer Science, 2011, vol. 2011, no. 6714, p. 234-245. ISSN: 0302-9743.
Detail

JURÁNKOVÁ, M.; HAVEL, J.; HEROUT, A. Real-Time Detection of Lines using Parallel Coordinates and OpenGL. Proceedings of SCCG 2011. Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2011. p. 1-7. ISBN: 978-80-223-3018-3.
Detail

MLÍCH, J. Konference LinuxAlt 2010 - N900, Maemo, MeeGo a Mer. Olomouc: 2011. s. 0-0. ISBN: 978-80-904897-0-7.
Detail

MARTÍNEK, T.; LEXA, M. Architecture Model for Approximate Tandem Repeat Detection. 22nd IEEE International Conference on Application-specific Systems, Architectures and Processors. Santa Monica, California: IEEE Computer Society, 2011. p. 239-242. ISBN: 978-1-4577-1290-6.
Detail

KOCKMANN, M.; BURGET, L.; ČERNOCKÝ, J. Application of speaker- and language identification state-of-the-art techniques for emotion recognition. Speech Communication, 2011, vol. 53, no. 9, p. 1172-1185. ISSN: 0167-6393.
Detail

ZEMČÍK, P.; MARŠÍK, L.; ŠIROKÝ, V.; FUČÍK, O.; KORČEK, P.; ŠUSTEK, J. AX32 Low Power Embedded Video Enabled System Using FPGA. Proceedings of the 21th Conference on Field Programmable Logic and Applications Workshop. Chania: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011. p. 1-2. ISBN: 978-0-7695-4529-5.
Detail

VAŠÍČEK, Z.; BIDLO, M.; SEKANINA, L.; GLETTE, K. Evolutionary Design of Efficient and Robust Switching Image Filters. In Proceedings of the 2011 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2011. p. 192-199. ISBN: 978-1-4577-0599-1.
Detail

OTERO, A.; SALVADOR, R.; MORA, J.; DE LA TORRE, E.; RIESGO, T.; SEKANINA, L. A Fast Reconfigurable 2D HW Core Architecture on FPGAs for Evolvable Self-Adaptive Systems. Proceedings of the 2011 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2011. p. 336-343. ISBN: 978-1-4577-0599-1.
Detail

SALVADOR, R.; OTERO, A.; MORA, J.; DE LA TORRE, E.; RIESGO, T.; SEKANINA, L. Evolvable 2D computing matrix model for intrinsic evolution in commercial FPGAs with native reconfiguration support. Proceedings of the 2011 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2011. p. 184-191. ISBN: 978-1-4577-0599-1.
Detail

KUBÁT, D.; DRAHANSKÝ, M. Wireless Control of Intelligent Houses. International Journal of Control and Automation, 2011, vol. 4, no. 3, p. 123-126. ISSN: 2005-4297.
Detail

ZEMČÍK, P.; PŘIBYL, B.; ŽÁDNÍK, M.; KORČEK, P. Fast and Energy Efficient Image Processing Algorithms using FPGA. Proceedings of the 21th Conference on Field Programmable Logic and Applications Workshop. Chania: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011. p. 35-36. ISBN: 978-0-7695-4529-5.
Detail

KORČEK, P.; KOŠAŘ, V.; ŽÁDNÍK, M.; KORANDA, K.; KAŠTOVSKÝ, P. Hacking NetCOPE to run on NetFPGA-10G. Proceedings of the 2011 Seventh ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems (ANCS 2011). Brooklyn, New York: IEEE Computer Society, 2011. p. 1-2. ISBN: 978-0-7695-4521-9.
Detail

MALINKA, K.; HANÁČEK, P.; TRZOS, M. Evaluation of Biometric Authentication Based on Visual Evoked Potentials. Proceedings 45th International Carnahan Conference on Security Technology. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011. p. 13-19. ISBN: 978-1-4577-0901-2.
Detail

BURGET, R.; BURGETOVÁ, I. Automatic annotation of online articles based on visual feature classification. International Journal of Intelligent Information and Database System, 2011, vol. 5, no. 4, p. 338-360. ISSN: 1751-5858.
Detail

HOLÍK, L.; LENGÁL, O.; ŠIMÁČEK, J.; VOJNAR, T. Efficient Inclusion Checking on Explicit and Semi-Symbolic Tree Automata. Lecture Notes in Computer Science, 2011, vol. 2011, no. 6996, p. 243-258. ISSN: 0302-9743.
Detail

RŮŽIČKA, R.; ŠIMEK, V. On Properties of Basic Building Blocks for Printable Polymer and Nanometal Logic. Proc. of IMAPS CS International Conference on Electronic Devices and Systems. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 258-263. ISBN: 978-80-214-4303-7.
Detail

VANEK, J.; BENEŠ, B.; HEROUT, A.; ŠŤAVA, O. Large-Scale Physics-Based Terrain Editing Using Adaptive Tiles on the GPU. IEEE COMPUTER GRAPHICS AND APPLICATIONS, 2011, vol. 2011, no. 1, p. 0-0. ISSN: 0272-1716.
Detail

SEKANINA, L. Evolution of digital circuits. Proceedings of the 2011 GECCO conference companion on Genetic and evolutionary computation. New York: Association for Computing Machinery, 2011. p. 1343-1359. ISBN: 978-1-4503-0690-4.
Detail

VAŠÍČEK, Z.; SEKANINA, L. Formal verification of candidate solutions for post-synthesis evolutionary optimization in evolvable hardware. Genetic Programming and Evolvable Machines, 2011, vol. 12, no. 3, p. 305-327. ISSN: 1389-2576.
Detail

ABDULLA, P.; CHEN, Y.; CLEMENTE, L.; HOLÍK, L.; HONG, C.; MAYR, R.; VOJNAR, T. Advanced Ramsey-based Büchi Automata Inclusion Testing. Lecture Notes in Computer Science, 2011, vol. 2011, no. 6901, p. 187-202. ISSN: 0302-9743.
Detail

HANÁČEK, P.; JURNEČKA, P. Využitie grafických kariet na útoky silou. DSM Data Security Management, 2011, roč. 15, č. 2, s. 10-13. ISSN: 1211-8737.
Detail

KOUTNÝ, J.; KŘIVKA, Z.; MEDUNA, A. Pumping Properties of Path-Restricted Tree-Controlled Languages. 7th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 61-69. ISBN: 978-80-214-4305-1.
Detail

KŘIVKA, Z.; MASOPUST, T. Cooperating Distributed Grammar Systems with Random Context Grammars as Components. Acta Cybernetica, 2011, vol. 20, no. 2, p. 269-283. ISSN: 0324-721X.
Detail

ZACHARIÁŠOVÁ, M. Hardware Accelerated Functional Verification. Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2011. p. 321-323. ISBN: 978-80-214-4272-6.
Detail

ZACHARIÁŠOVÁ, M.; LENGÁL, O.; KAJAN, M. HAVEN: An Open Framework for FPGA-Accelerated Functional Verification of Hardware. Lecture Notes in Computer Science, 2012, vol. 2012, no. 7261, p. 247-253. ISSN: 0302-9743.
Detail

BARTOŠ, V.; ŽÁDNÍK, M. Hardware precomputation of entropy for anomaly detection. Proceedings of the 7th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. New York: IEEE Computer Society, 2011. p. 219-220. ISBN: 978-0-7695-4521-9.
Detail

KUNOVSKÝ, J.; ŠÁTEK, V.; SZÖLLÖS, A. Telegraph Equation and Corresponding Wave Forms. Proceeding of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

DRAHANSKÝ, M. Liveness Detection in Biometrics. In Advanced Biometric Technologies. Rijeka: InTech - Open Access Publisher, 2011. p. 179-198. ISBN: 978-953-307-487-0.
Detail

HOLÍK, L.; ŠIMÁČEK, J. Optimizing an LTS-Simulation Algorithm. Computing and Informatics, 2010, vol. 2010, no. 7, p. 1337-1348. ISSN: 1335-9150.
Detail

SZENTANDRÁSI, I. Modern Methods of Realistic Lighting in Real Time. Proceedings of The 15th Central European Seminar on Computer Graphics. Viničné: Technical University Wien, 2011. p. 17-24. ISBN: 978-3-9502533-3-7.
Detail

ŽÁDNÍK, M.; CANINI, M. Evaluation and Design of Cache Replacement Policies under Flooding Attacks. Proceedings of the 7th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference. Istanbul: IEEE Computer Society, 2011. p. 1292-1297. ISBN: 978-1-4244-9539-9.
Detail

FIEDOR, J.; GACH, M.; ČEŠKA, M. A Novel Approach to Modechart Verification of Real-Time systems. Proceedings of the 13th International Conference on Computer Aided Systems Theory. Universidad de Las Palmas de Canaria: The Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2011. p. 338-339. ISBN: 978-84-693-9560-8.
Detail

RŮŽIČKA, R.; ŠIMEK, V. Chip Temperature Selfregulation for Digital Circuits Using Polymorphic Electronics Principles. Proceedings of 14th Euromicro Conference on Digital System Design. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2011. p. 205-212. ISBN: 978-0-7695-4494-6.
Detail

ĎURFINA, L.; KŘOUSTEK, J.; ZEMEK, P.; KOLÁŘ, D.; HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K.; MEDUNA, A. Design of a Retargetable Decompiler for a Static Platform-Independent Malware Analysis. International Journal of Security and Its Applications, 2011, vol. 5, no. 4, p. 91-106. ISSN: 1738-9976.
Detail

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, D.; PLCHOT, O.; BURGET, L.; GLEMBEK, O.; MATĚJKA, P. Language Recognition in iVectors Space. In Proceedings of Interspeech 2011. Proceedings of Interspeech. Florence: International Speech Communication Association, 2011. p. 861-864. ISBN: 978-1-61839-270-1. ISSN: 1990-9772.
Detail

GRÉZL, F.; KARAFIÁT, M. Integrating recent MLP feature extraction techniques into TRAP architecture. Proceedings of Interspeech 2011. Proceedings of Interspeech. Florence: International Speech Communication Association, 2011. p. 1229-1232. ISBN: 978-1-61839-270-1. ISSN: 1990-9772.
Detail

SOUFIFAR, M.; KOCKMANN, M.; BURGET, L.; PLCHOT, O.; GLEMBEK, O.; SVENDSEN, T. iVector Approach to Phonotactic Language Recognition. In Proceedings of Interspeech 2011. Proceedings of Interspeech. Florence: International Speech Communication Association, 2011. p. 2913-2916. ISBN: 978-1-61839-270-1. ISSN: 1990-9772.
Detail

MIKOLOV, T.; DEORAS, A.; KOMBRINK, S.; BURGET, L.; ČERNOCKÝ, J. Empirical Evaluation and Combination of Advanced Language Modeling Techniques. Proceedings of Interspeech 2011. Proceedings of Interspeech. Florence: International Speech Communication Association, 2011. p. 605-608. ISBN: 978-1-61839-270-1. ISSN: 1990-9772.
Detail

KOMBRINK, S.; MIKOLOV, T.; KARAFIÁT, M.; BURGET, L. Recurrent Neural Network based Language Modeling in Meeting Recognition. Proceedings of Interspeech 2011. Proceedings of Interspeech. Florence: International Speech Communication Association, 2011. p. 2877-2880. ISBN: 978-1-61839-270-1. ISSN: 1990-9772.
Detail

KARAFIÁT, M.; BURGET, L.; MATĚJKA, P.; GLEMBEK, O.; ČERNOCKÝ, J. iVector-Based Discriminative Adaptation for Automatic Speech Recognition. Proceedings of ASRU 2011. Hilton Waikoloa Village, Big Island, Hawaii: IEEE Signal Processing Society, 2011. p. 152-157. ISBN: 978-1-4673-0366-8.
Detail

VESELÝ, K.; KARAFIÁT, M.; GRÉZL, F. Convolutive Bottleneck Network Features for LVCSR. Proceedings of ASRU 2011. Big Island, Hawaii: IEEE Signal Processing Society, 2011. p. 42-47. ISBN: 978-1-4673-0366-8.
Detail

ŠÁTEK, V.; KUNOVSKÝ, J.; KOPŘIVA, J. Advanced Stiff Systems Detection. Proceedings of the Eleventh International Scientific Conference on Informatics. Rožňava: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Košice, 2011. p. 208-212. ISBN: 978-80-89284-94-8.
Detail

HENZL, M.; HANÁČEK, P. NFC z pohledu bezpečnosti. DSM Data Security Management, 2011, roč. 15, č. 3, s. 0-0. ISSN: 1211-8737.
Detail

GRÉZL, F. The Role of Neural Network Size in TRAP/HATS Feature Extraction. Proceedings Text, Speech and Dialogue 2011. Lecture Notes in Computer Science. LNAI 6836. Plzeň: Springer Verlag, 2011. p. 315-322. ISBN: 978-3-642-23537-5. ISSN: 0302-9743.
Detail

GLEMBEK, O.; BURGET, L.; BRÜMMER, N.; PLCHOT, O.; MATĚJKA, P. Discriminatively Trained i-vector Extractor for Speaker Verification. In Proceedings of Interspeech 2011. Proceedings of Interspeech. Florence: International Speech Communication Association, 2011. p. 137-140. ISBN: 978-1-61839-270-1. ISSN: 1990-9772.
Detail

KOCKMANN, M.; FERRER, L.; BURGET, L.; ČERNOCKÝ, J. iVector Fusion of Prosodic and Cepstral Features for Speaker Verification. Proceedings of Interspeech 2011. Proceedings of Interspeech. Florence: International Speech Communication Association, 2011. p. 265-268. ISBN: 978-1-61839-270-1. ISSN: 1990-9772.
Detail

ŽIDEK, S. Scattered Context Grammars Generating Derivation Trees. Proceedings of the 17th Conference and Competition STUDENT EEICT 2011 Volume 3. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2011. p. 515-519. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

KADLČEK, F. Platforma pro akceleraci obrazových klasifikátorů. Počítačové architektury & diagnostika 2011. Bratislava: Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2011. s. 32-37. ISBN: 978-80-227-3552-0.
Detail

PETRLÍK, J. Multikriteriální kartézské genetické programování. Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011. s. 318-320. ISBN: 978-80-214-4272-6.
Detail

GRÉZL, F.; KARAFIÁT, M.; JANDA, M. Study of Probabilistic and Bottle-Neck Features in Multilingual Environment. Proceedings of ASRU 2011. Hilton Waikoloa Village, Big Island, Hawaii: IEEE Signal Processing Society, 2011. p. 359-364. ISBN: 978-1-4673-0366-8.
Detail

SCHWARZ, J.; POSPÍCHAL, P. Optimizing Code for Graphics Processing Units. Počítačové architektury a diagnostika 2011. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. p. 79-84. ISBN: 978-80-227-3552-0.
Detail

KOŠAŘ, V.; KOŘENEK, J. Reduction of FPGA Resources for Regular Expression Matching by Relation Similarity. IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS'2011. Cottbus: IEEE Computer Society, 2011. p. 401-402. ISBN: 978-1-4244-9753-9.
Detail

ĎURFINA, L.; KŘOUSTEK, J.; ZEMEK, P.; KOLÁŘ, D.; HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K.; MEDUNA, A. Advanced Static Analysis for Decompilation Using Scattered Context Grammars. Proceedings of the Applied Computing Conference 2011 (ACC'11). Angers: World Scientific and Engineering Academy, 2011. p. 164-169. ISBN: 978-1-61804-051-0.
Detail

SEKANINA, L.; VAŠÍČEK, Z. CGP Acceleration Using Field-Programmable Gate Arrays. In Cartesian Genetic Programming. Natural Computing Series. Berlin: Springer Verlag, 2011. p. 217-230. ISBN: 978-3-642-17309-7.
Detail

DRAHOŠOVÁ, M. Symbolická regrese s užitím kartézského genetického programování. Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011. s. 347-349. ISBN: 978-80-214-4272-6.
Detail

SEKANINA, L.; HARDING, S.; BANZHAF, W.; KOWALIW, T. Image Processing and CGP. In Cartesian Genetic Programming. Natural Computing Series. Berlin: Springer Verlag, 2011. p. 181-215. ISBN: 978-3-642-17309-7.
Detail

SEKANINA, L.; WALKER, J.; KAUFMANN, P.; PLATZNER, M. Evolution of Electronic Circuits. In Cartesian Genetic Programming. Natural Computing Series. Berlin: Springer Verlag, 2011. p. 125-179. ISBN: 978-3-642-17309-7.
Detail

LEXA, M.; MARTÍNEK, T.; BURGETOVÁ, I.; KOPEČEK, D.; BRÁZDOVÁ, M. A dynamic programming algorithm for identification of triplex-forming sequences. BIOINFORMATICS, 2011, vol. 27, no. 18, p. 2510-2517. ISSN: 1367-4803.
Detail

VAŠÍČEK, Z.; BIDLO, M. Evolutionary Design of Robust Noise-Specific Image Filters. In 2011 IEEE Congress on Evolutionary Computation. New Orleans: IEEE Computer Society, 2011. p. 269-276. ISBN: 978-1-4244-7834-7.
Detail

ZBOŘIL, F. Multiagentní systémy. Datakon 2011, Tutorials. Mikulov: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 75-100. ISBN: 978-80-214-4330-3.
Detail

ŘEZNÍČEK, I.; ZEMČÍK, P. On-line human action detection using space-time interest points. Zborník príspevkov prezentovaných na konferencii ITAT, september 2011. Praha: Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, 2011. p. 39-45. ISBN: 978-80-89557-01-1.
Detail

MATOUŠEK, J. Generátor paketů založený na FPGA. Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 312-314. ISBN: 978-80-214-4272-6.
Detail

POSPÍCHAL, P.; SCHWARZ, J.; JAROŠ, J. Acceleration of grammatical evolution using graphics processing units: computational intelligence on consumer games and graphics hardware. In Genetic and Evolutionary Computation Conference, GECCO'11 - Companion Publication. New York: Association for Computing Machinery, 2011. p. 431-438. ISBN: 978-1-4503-0690-4.
Detail

HORÁČEK, P.; MEDUNA, A. Regulated Rewriting in Natural Language Translation. 7th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 35-42. ISBN: 978-80-214-4305-1.
Detail

ŽALOUDEK, L. Permanent Errors May Contribute to Emergent Behavior in One-Dimensional Cellular Automata. Proceedings of the 2011 Third World Congress on Nature and Biologically Inspired Computing. Salamanca: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011. p. 58-63. ISBN: 978-1-4577-1123-7.
Detail

JAROŠ, J.; DVOŘÁK, V. Evolutionary Design of Collective Communications on Wormhole NoCs. In Autonomic Networking-On-Chip: Bio-Inspired Specification, Development, and Verification. Embedded Multi-Core Systems. London: CRC Press LLC, 2011. p. 60-94. ISBN: 978-1-4398-2911-0.
Detail

ŠOLONY, M.; ŽÁK, P.; BERAN, V.; ŠPANĚL, M. CAMERA LOCALIZATION USING INCOMPLETE CHESSBOARD PATTERN. In VISAPP 2011 - Proceedings of the International Conference on Computer Vision Theory and Application. Algarve: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2011. p. 415-418. ISBN: 978-989-8425-47-8.
Detail

HRUBÝ, M. Designing a New Raster Sub-System for GRASS-7. Proceedings of the Workshop Geoinformatics FCE CTU 2006, 2011, vol. 6, no. 1, p. 11-30. ISSN: 1802-2669.
Detail

SEKANINA, L.; KOMENDA, T. Global Control in Polymorphic Cellular Automata. Journal of Cellular Automata, 2011, vol. 6, no. 4, p. 301-321. ISSN: 1557-5969.
Detail

KŘOUSTEK, J.; MATULA, P.; ĎURFINA, L. Generic Plugin-Based Converter of Object File Formats and Its Usage in Retargetable Decompilation. Proceedings of the 6th International Scientific and Technical Conference (CSIT'2011). Lviv: Ministry of Education, Science, Youth and Sports of Ukraine, Lviv Polytechnic National University, Institute of Computer Science and Information Technologies, 2011. p. 127-130. ISBN: 978-966-2191-04-2.
Detail

ŽALOUDEK, L. Vliv defektů a zvyšování odolnosti proti poruchám v celulárních systémech. Počítačové architektury a diagnostika 2011. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2011. s. 145-150. ISBN: 978-80-227-3552-0.
Detail

ZENDULKA, J. Mining Moving Object Data. Proceedings of the Eleventh International Conference on Informatics. Košice: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Košice, 2011. p. 16-21. ISBN: 978-80-89284-94-8.
Detail

FIEDOR, J.; LETKO, Z.; VOJNAR, T.; KŘENA, B. A Uniform Classification of Common Concurrency Errors. Proceedings of the 13th International Conference on Computer Aided Systems Theory. Universidad de Las Palmas de Canaria: The Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2011. p. 326-327. ISBN: 978-84-693-9560-8.
Detail

ŽIDEK, S.; MEDUNA, A. Scattered Context Grammars Generating Sentences Followed by Derivation Trees. Theoretical and Applied Informatics, 2011, vol. 23, no. 2, p. 97-106. ISSN: 1896-5334.
Detail

OTRUSINA, L.; SMRŽ, P. Finding Indicators of Epidemiological Events by Analyzing Messages from Twitter and Other Social Media. 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management workshop proceedings by ACM. Glasgow: Association for Computing Machinery, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-1-4503-0950-9.
Detail

NAGY, J.; SCHÄFER, J.; ZADINA, M.; HANÁČEK, P. Návrh zabezpečeného monitorovacího systému v oblasti e-Health. Proceedings of the Annual Database conference Datakon 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 223-226. ISBN: 978-80-214-4329-7.
Detail

KAČIC, M.; HANÁČEK, P. WPA2: Útoky z vnútra siete. DSM Data Security Management, 2011, roč. 15, č. 4, s. 30-33. ISSN: 1211-8737.
Detail

DUDKA, K.; PERINGER, P.; VOJNAR, T. An Easy to Use Infrastructure for Building Static Analysis Tools. Proceedings of the 13th International Conference on Computer Aided Systems Theory. Universidad de Las Palmas de Canaria: The Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2011. p. 328-329. ISBN: 978-84-693-9560-8.
Detail

SALVADOR, R.; OTERO, A.; MORA, J.; DE LA TORRE, E.; SEKANINA, L.; RIESGO, T. Fault Tolerance Analysis and Self-Healing Strategy of Autonomous, Evolvable Hardware Systems. Proc. of the 2011 International Conference on ReConFigurable Computing and FPGAs. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2011. p. 164-169. ISBN: 978-0-7695-4551-6.
Detail

ZADINA, M.; NAGY, J.; HANÁČEK, P. Zabezpečení bezdrátových sítí založených na protokolu IEEE 802.11 v aplikaci rozsáhlých distribučních sítí. Sborník příspěvků z 39. konference EurOpen.CZ, 2.-5. října 2011. Plzeň: Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2011. s. 37-48. ISBN: 978-80-86583-22-8.
Detail

FIEDOR, J.; MAZUREK, J. The Evaluation of the Entropy of Decision Makers' Preferences in Ordinal Consensus Ranking Problem. Proceedings of the 29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011. Praha 4: Professional Publishing, 2011. p. 157-162. ISBN: 978-80-7431-059-1.
Detail

MALČÍK, D.; DRAHANSKÝ, M. Microscopic Analysis of Chips. In Security Technology. Communications in Computer and Information Science. Jeju, Jeju Island: Springer Verlag, 2011. p. 113-122. ISBN: 978-3-642-27188-5.
Detail

BARTÍK, V. Measuring Web Page Similarity Based on Textual and Visual Properties. In The 11th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 7268. Zakopane: Springer Verlag, 2012. p. 13-21. ISBN: 978-3-642-29349-8. ISSN: 0302-9743.
Detail

ZACHARIÁŠOVÁ, M. Hardware Accelerated Functional Verification - Framework for FPGA-Accelerated Functional Verification. Saarbrucken: Lambert Academic Publishing, 2011. 60 p. ISBN: 978-3-8465-5913-0.
Detail

ŽIŽKA, J.; ČERNOCKÝ, J.; FAPŠO, M.; SZŐKE, I. Web-Based Lecture Browser with Speech Search. Znalosti 2010. Sborník příspěvků 9. ročníku konference. Jindřichův Hradec: Fakulty of management and information, 2010. p. 287-290. ISBN: 978-80-245-1636-3.
Detail

ŘEZNÍČEK, I.; BAŘINA, D. Classifier creation framework for diverse classification tasks. Proceedings of the DT workshop. Žilina: Brno University of Technology, 2010. p. 50-52. ISBN: 978-80-554-0304-5.
Detail

KOČÍ, R.; JANOUŠEK, V. On the Simulation-Based Development of Systems Using Petri Nets. Proceedings of the 13th International Conference on Computer Aided Systems Theory. Las Palmas de Gran Canaria: The Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2011. p. 1-2. ISBN: 978-84-693-9560-8.
Detail

KVĚTOŇOVÁ, Š.; KOLÁŘ, D. Simulation of Petri Nets in Scattered Context Grammars. Proceedings of the International Conference on Communication, Computing and Control Applications. Tunisia: HyperSciences Publisher, 2011. p. 1-5. ISBN: 978-1-4244-9796-6.
Detail

ČAMBALA, P.; HRUBÝ, M.; TOUFAR, J. Obchodování s elektřinou v České republice v kontextu regionu střední Evropy. Proceedings of the 11th International Scientific Conference EPE 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 65-70. ISBN: 978-80-214-4094-4.
Detail

SCHAFFROTH, P.; SVOBODA, P. Fast corner point detection through machine learning. Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Volume 3. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 537-541. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

HRADIŠ, M.; ŘEZNÍČEK, I.; BEHÚŇ, K. Brno University of Technology at MediaEval 2011 Genre Tagging Task. Working Notes Proceedings of the MediaEval 2011 Workshop. CEUR Workshop Proceedings. Pisa, Italy: CEUR-WS.org, 2011. p. 1-2. ISSN: 1613-0073.
Detail

OČENÁŠEK, P.; MÍCHAL, L. Automation of Authentication and Key Distribution Schemes Design based on Trace Formulae. In Proceedings of 2011 International Conference on Mechatronics and Applied Mechanics (ICMAM 2011). Applied Mechanics and Materials. Hongkong: Trans Tech Publications Inc., 2012. p. 870-873. ISBN: 978-3-03785-380-1. ISSN: 1660-9336.
Detail

KVĚTOŇOVÁ, Š.; TELMOUDI, A. Extended BSC Model (eBSC) Based on Complex Analysis of Business Environment. International Journal of Arts and Sciences, 2011, vol. 2011, no. 6, p. 1-4. ISSN: 1943-6114.
Detail

MRÁČEK, Š. 3D Face Recognition. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2011. 81 p. ISBN: 978-3-8465-4450-1.
Detail

DRAHANSKÝ, M. A Study on the Security Vulnerabilities in Control Systems, Critical Infrastructure Systems and SCADA. Journal of Security Engineering, 2008, vol. 5, no. 6, p. 509-516. ISSN: 1738-7531.
Detail

DRAHANSKÝ, M. A Study on Novel Tool to Retort P2P Security Issues. Journal of Security Engineering, 2008, vol. 5, no. 2, p. 133-140. ISSN: 1738-7531.
Detail

JANOUŠEK, V. Simulace a návrh vyvíjejících se systémů. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011. 123 s. ISBN: 978-80-214-4414-0.
Detail

GAJDA, Z.; SEKANINA, L. Recent Advances in Evolutionary Synthesis and Optimization of Ordinary and Polymorphic Circuits. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2011. 111 p. ISBN: 978-80-214-4417-1.
Detail

CHMELAŘ, P.; HELLEBRAND, D.; HRUŠECKÝ, M.; BARTÍK, V. Nalezení slovních kořenů v češtině. CEUR Workshop Proceedings, 2011, roč. 2011, č. 802, s. 1-12. ISSN: 1613-0073.
Detail

PROCHÁZKA, B.; VOJNAR, T.; DRAHANSKÝ, M. Hijacking the Linux Kernel. Sixth Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS'10) -- Selected Papers. OpenAccess Series in Informatics (OASIcs). OASIcs proceedengs from MEMICS'10 papers. Dagstuhl: Schloss Dagstuhl--Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2011. p. 85-92. ISBN: 978-3-939897-22-4. ISSN: 2190-6807.
Detail

ZEMČÍK, P. European Industry and Universities - An Ongoing Challenge. Proceedings of NHIBE 2011. Chios: Technological Educational Institute of Crete. Heracleion, Gree, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-960-88785-8-7.
Detail

BEDNAŘÍK, R.; VRZÁKOVÁ, H.; HRADIŠ, M. What you want to do next: A novel approach for intent prediction in gaze-based interaction. ETRA '12 Proceedings of the Symposium on Eye Tracking Research and Applications. Santa Barbara: Association for Computing Machinery, 2012. p. 83-90. ISBN: 978-1-4503-1221-9.
Detail

PETRLÍK, J.; KORČEK, P.; FUČÍK, O.; BESZÉDEŠ, M.; SEKANINA, L. Estimation of traffic density map using evolutionary algorithm. In Proceedings of the 15th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Anchorage: IEEE Intelligent Transportation Systems Society, 2012. p. 632-637. ISBN: 978-1-4673-3062-6.
Detail

PROCHÁZKA, B.; DRAHANSKÝ, M.; HANÁČEK, P. Únos výpočetního toku v obsluze systémových volání na operačním systému Linux. IMEA 2012 Sborník příspěvků 12.ročníku doktorandské konference. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2012. s. 19-24. ISBN: 978-80-7435-185-3.
Detail

LETKO, Z.; VOJNAR, T.; KŘENA, B. Coverage Metrics for Saturation-based and Search-based Testing of Concurrent Software. Lecture Notes in Computer Science, 2012, roč. 2012, č. 7186, s. 177-192. ISSN: 0302-9743.
Detail

KVĚTOŇOVÁ, Š.; TELMOUDI, A. Extended BSC Model (eBSC) Based on Complex Analysis of Business Environment. International Journal of Multidisciplinary Thought, 2011, vol. 2011, no. 1, p. 153-157. ISSN: 2156-6992.
Detail

DE SILVA, G.; RYŠAVÝ, O.; MATOUŠEK, P.; ŠVÉDA, M. On formal reachability analysis in networks with dynamic behavior. TELECOMMUNICATION SYSTEMS, 2013, vol. 52, no. 2, p. 919-929. ISSN: 1018-4864.
Detail

DUDKA, K.; PERINGER, P.; VOJNAR, T. An Easy to Use Infrastructure for Building Static Analysis Tools. Lecture Notes in Computer Science, 2012, vol. 2012, no. 6927, p. 527-534. ISSN: 0302-9743.
Detail

FIEDOR, J.; KŘENA, B.; LETKO, Z.; VOJNAR, T. A Uniform Classification of Common Concurrency Errors. Lecture Notes in Computer Science, 2012, vol. 2012, no. 6927, p. 519-526. ISSN: 0302-9743.
Detail

ČEŠKA, M.; FIEDOR, J.; GACH, M. A Novel Approach to Modechart Verification of Real-Time systems. Lecture Notes in Computer Science, 2012, vol. 2012, no. 6927, p. 559-567. ISSN: 0302-9743.
Detail

KONEČNÝ, F.; IOSIF, R.; BOZGA, M. Deciding Conditional Termination. Lecture Notes in Computer Science, 2012, vol. 2012, no. 7214, p. 252-266. ISSN: 0302-9743.
Detail

ČERMÁK, M.; KOUTNÝ, J.; MEDUNA, A. Parsing Based on n-Path Tree-Controlled Grammars. Theoretical and Applied Informatics, 2011, vol. 23, no. 3, p. 213-228. ISSN: 1896-5334.
Detail

KOUTNÝ, J.; MEDUNA, A. Tree-controlled Grammars with Restrictions Placed upon Cuts and Paths. Kybernetika, 2012, vol. 48, no. 1, p. 165-175. ISSN: 0023-5954.
Detail

MEDUNA, A.; ZEMEK, P. Nonterminal Complexity of One-Sided Random Context Grammars. Acta Informatica, 2012, vol. 49, no. 2, p. 55-68. ISSN: 0001-5903.
Detail

MEDUNA, A.; ZEMEK, P. One-Sided Forbidding Grammars and Selective Substitution Grammars. International Journal of Computer Mathematics, 2012, vol. 89, no. 5, p. 586-596. ISSN: 0020-7160.
Detail

HRADIŠ, M.; ŘEZNÍČEK, I.; BEHÚŇ, K. Semantic Class Detectors in Video Genre Recognition. Proceedings of VISAPP 2012. Rome: SciTePress - Science and Technology Publications, 2012. p. 640-646. ISBN: 978-989-8565-03-7.
Detail

KŘENA, B.; LETKO, Z.; VOJNAR, T. Noise Injection Heuristics for Concurrency Testing. Lecture Notes in Computer Science, 2012, vol. 2012, no. 7119, p. 123-131. ISSN: 0302-9743.
Detail

DUDKA, V.; FIEDOR, J.; KŘENA, B.; VOJNAR, T. DA-BMC: A Tool Chain Combining Dynamic Analysis and Bounded Model Checking. Lecture Notes in Computer Science, 2012, vol. 2012, no. 7186, p. 1-5. ISSN: 0302-9743.
Detail

DVOŘÁK, V. Branching Program-Based Programmable Logic for Embedded Systems. Proceedings of ICONS 2012. New York: International Academy, Research, and Industry Association, 2012. p. 109-115. ISBN: 978-1-61208-184-7.
Detail

SEKANINA, L.; SALAJKA, V. Towards New Applications of Multi-Function Logic: Image Multi-Filtering. Proc. of the 2012 Design, Automation and Test in Europe. Dresden: European Design and Automation Association, 2012. p. 824-827. ISBN: 978-1-4577-2145-8.
Detail

SEKANINA, L.; VAŠÍČEK, Z. A SAT-based Fitness Function for Evolutionary Optimization of Polymorphic Circuits. Proc. of the 2012 Design, Automation and Test in Europe. Dresden: European Design and Automation Association, 2012. p. 715-720. ISBN: 978-1-4577-2145-8.
Detail

DVOŘÁK, V. O složitosti a optimalizaci větvících programů pro stroje DDM. Programmable Devices and Embedded Systems PDeS 2012. Programmable devices and systems. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2012. s. 84-89. ISBN: 978-3-902823-21-2. ISSN: 1474-6670.
Detail

JAROŠ, J.; POSPÍCHAL, P. A Fair Comparison of Modern CPUs and GPUs Running the Genetic Algorithm under the Knapsack Benchmark. Lecture Notes in Computer Science, 2012, vol. 2012, no. 7248, p. 426-435. ISSN: 0302-9743.
Detail

DRAHOŠOVÁ, M.; SEKANINA, L. Coevolution in Cartesian Genetic Programming. Proc. of the 15th European Conference on Genetic Programming. Lecture Notes in Computer Science. Heidelberg: Springer Verlag, 2012. p. 182-193. ISBN: 978-3-642-29138-8.
Detail

LENGÁL, O.; ŠIMÁČEK, J.; VOJNAR, T. VATA: A Library for Efficient Manipulation of Non-Deterministic Tree Automata. Lecture Notes in Computer Science, 2012, vol. 2012, no. 7214, p. 79-94. ISSN: 0302-9743.
Detail

DUDKA, K.; MÜLLER, P.; PERINGER, P.; VOJNAR, T. Predator: A Verification Tool for Programs with Dynamic Linked Data Structures. Lecture Notes in Computer Science, 2012, vol. 2012, no. 7214, p. 544-547. ISSN: 0302-9743.
Detail

WINKLEROVÁ, Z. Maturity of the Particle Swarm as a Metric for Measuring the Particle Swarm Intelligence. ANTS 2012. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science. Heidelberg: Springer Verlag, 2012. p. 348-349. ISBN: 978-3-642-32649-3. ISSN: 0302-9743.
Detail

KORČEK, P.; ŽÁDNÍK, M. Lightweight benchmarking of platforms for network traffic processing. Proceedings of the 2012 IEEE 15th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS). Tallin: IEEE Computer Society, 2012. p. 278-283. ISBN: 978-1-4673-1185-4.
Detail

HRADIŠ, M.; EIVAZI, S.; BEDNAŘÍK, R. Voice activity detection in video mediated communication from gaze. ETRA '12 Proceedings of the Symposium on Eye Tracking Research and Applications. Santa Barbara: Association for Computing Machinery, 2012. p. 329-332. ISBN: 978-1-4503-1221-9.
Detail

STRNADEL, J. Monitoring-Driven HW/SW Interrupt Overload Prevention for Embedded Real-Time Systems. In Proceedings of the 15th International IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS). Tallin: IEEE Computer Society, 2012. p. 121-126. ISBN: 978-1-4673-1188-5.
Detail

ŠVÉDA, M.; RYŠAVÝ, O.; DE SILVA, G.; MATOUŠEK, P.; RÁB, J. Static Analysis of Routing and Firewall Policy Configurations. In e-Business and Telecommunications. Communications in Computer and Information Science. LNCS CCIS, Vol.222. Heidelberg: Springer Science+Business Media B.V., 2012. p. 39-53. ISBN: 978-3-642-25205-1. ISSN: 1865-0929.
Detail

OČENÁŠEK, P.; HRANÁČ, J. Design of Authentication and Key Distribution Protocols with Routing Functionality. Journal of Information & Communication Technology, 2012, vol. 5, no. 1, p. 1-11. ISSN: 1816-613X.
Detail

BARTOŠ, V.; ŽÁDNÍK, M. Network Anomaly Detection: Comparison and Real-time Issues. Dependable Networks and Services. Lecture Notes in Computer Science. Heidelberg: Springer Verlag, 2012. p. 118-121. ISBN: 978-3-642-30632-7.
Detail

JURÁNEK, R.; HRADIŠ, M.; ZEMČÍK, P. Real-time Algorithms of Object Detection with Classifiers. In Real-Time System. Rijeka: InTech - Open Access Publisher, 2012. p. 1-22. ISBN: 9789535105107.
Detail

KVĚTOŇOVÁ, Š.; KOLÁŘ, D. People Transfer in City Transport Modeled via CPN. Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2011. Lecture Notes in Computer Science. Heidelberg: Springer Verlag, 2012. p. 192-199. ISBN: 978-3-642-27548-7.
Detail

ŠÁTEK, V.; KUNOVSKÝ, J.; KOPŘIVA, J. Advanced Stiff Systems Detection. Acta Electrotechnica et Informatica, 2012, vol. 11, no. 4, p. 66-71. ISSN: 1335-8243.
Detail

STRAKA, M.; KAŠTIL, J.; KOTÁSEK, Z.; MIČULKA, L. Fault Tolerant System Design and SEU Injection based Testing. Microprocessors and Microsystems, 2013, vol. 2013, no. 37, p. 155-173. ISSN: 0141-9331.
Detail

STRAKA, M.; MIČULKA, L.; KAŠTIL, J.; KOTÁSEK, Z. Test Platform for Fault Tolerant Systems Design Qualities Verification. 15th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Tallin: IEEE Computer Society, 2012. p. 336-341. ISBN: 978-1-4673-1185-4.
Detail

NOVOSAD, P.; ČEŠKA, M. Unfoldings of Bounded Hybrid Petri Nets. Lecture Notes in Computer Science, 2012, vol. 2012, no. 6927, p. 543-550. ISSN: 0302-9743.
Detail

SOUFIFAR, M.; CUMANI, S.; BURGET, L.; ČERNOCKÝ, J. Discriminative Classifiers for Phonotactic Language Recognition with iVectors. Proc. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 2012. Kyoto: IEEE Signal Processing Society, 2012. p. 4853-4856. ISBN: 978-1-4673-0044-5.
Detail

POVEY, D.; HANNEMANN, M.; BOULIANNE, G.; BURGET, L.; GHOSHAL, A.; JANDA, M.; KARAFIÁT, M.; KOMBRINK, S.; MOTLÍČEK, P.; QIAN, Y.; RIEDHAMMER, K.; VESELÝ, K.; VU, N. Generating Exact Lattices in The WFST Framework. Proceedings of 2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing. Kyoto: IEEE Signal Processing Society, 2012. p. 4213-4216. ISBN: 978-1-4673-0044-5.
Detail

PŘIBYL, B.; CHALMERS, A.; ZEMČÍK, P. Feature Point Detection under Extreme Lighting Conditions. Spring Conference on Computer Graphics. Smolenice: Comenius University in Bratislava, 2012. p. 156-163. ISBN: 978-80-223-3211-8.
Detail

KOMBRINK, S.; MIKOLOV, T.; KARAFIÁT, M.; BURGET, L. Improving Language Models for ASR Using Translated In-domain Data. Proceedings of 2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing. Kyoto: IEEE Signal Processing Society, 2012. p. 4405-4408. ISBN: 978-1-4673-0044-5.
Detail

KARAFIÁT, M.; JANDA, M.; ČERNOCKÝ, J.; BURGET, L. Region Dependent Linear Transforms in Multilingual Speech Recognition. In Proc. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 2012. Kyoto: IEEE Signal Processing Society, 2012. p. 4885-4888. ISBN: 978-1-4673-0044-5.
Detail

RYŠAVÝ, O.; ŠVÉDA, M.; VRBA, R. A Framework for Cyber-Physical Systems Design - A Concept Study. Proceedings ICONS 2012. Saint Gilles, Reunion Island: International Academy, Research, and Industry Association, 2012. p. 79-82. ISBN: 978-1-61208-184-7.
Detail

ŠVÉDA, M.; SEKLETÁR, M.; FIDLER, T.; RYŠAVÝ, O. A High-level Network-wide Router Configuration Language. Proceedings ICN 2012. Saint Gilles, Reunion Island: International Academy, Research, and Industry Association, 2012. p. 18-21. ISBN: 978-1-61208-183-0.
Detail

CUMANI, S.; PLCHOT, O.; KARAFIÁT, M. Independent Component Analysis and MLLR Transforms for Speaker Identification. Proc. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal P. Kyoto: IEEE Signal Processing Society, 2012. p. 4365-4368. ISBN: 978-1-4673-0044-5.
Detail

CUMANI, S.; GLEMBEK, O.; BRUMMER, J.; DE VILLIERS, E.; LAFACE, P. Gender Independent Discriminative Speaker Recognition in I-Vector Space. Proc. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal P. Kyoto: IEEE Signal Processing Society, 2012. p. 4361-4364. ISBN: 978-1-4673-0044-5.
Detail

HAIN, T.; BURGET, L.; DINES, J.; GARNER, P.; GRÉZL, F.; EL HANNANI, A.; HUIJBREGTS, M.; KARAFIÁT, M.; LINCOLN, M.; WAN, V. Transcribing Meetings with the AMIDA System. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2012, vol. 20, no. 2, p. 486-498. ISSN: 1558-7916.
Detail

KŘOUSTEK, J.; KOLÁŘ, D. Object-File-Format Description Language and Its Usage in Retargetable Decompilation. In AIP Conference Proceedings. AIP Conference Proceedings. Kos: American Institute of Physics, 2012. p. 466-469. ISBN: 978-0-7354-1091-6. ISSN: 1551-7616.
Detail

HULÍK, R.; BERAN, V.; ŠPANĚL, M.; KRŠEK, P.; SMRŽ, P. Fast and Accurate Plane Segmentation in Depth Maps for Indoor Scenes. In IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems. Vilamoura, Algarve: Department of Computer Graphics and Multimedia FIT BUT, 2012. p. 1665-1670. ISBN: 978-1-4673-1737-5. ISSN: 2153-0858.
Detail

GRÉGR, M.; PODERMAŃSKI, T.; ŠVÉDA, M. User identification in IPV6 network. In IP Networking 1 -- Theory and Practice. Žilina: Zilina University Publisher, 2012. p. 5-8. ISBN: 978-80-554-0494-3.
Detail

ROGALEWICZ, A.; VOJNAR, T.; HABERMEHL, P.; BOUAJJANI, A. Abstract Regular (Tree) Model Checking. International Journal on Software Tools for Technology Transfer, 2012, vol. 14, no. 2, p. 167-191. ISSN: 1433-2779.
Detail

KLICNAR, L.; BERAN, V. Robust motion segmentation for on-line application. In Proceedings of WSCG'12. 20th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision, WSCG 2012 - Conference Proceedings. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2012. p. 205-212. ISBN: 978-80-86943-79-4.
Detail

SAMEK, J. Multi-contextual Trust Model for Multi-Agent Systems. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia, 2012, vol. 4, no. 1, p. 44-54. ISSN: 1338-1237.
Detail

HULÍK, R.; KRŠEK, P. Local Projections Method and Curvature Approximation on 3D Polygonal Models. Communications proceedings of WSCG. June 25-28, 2012. Plzen: Department of Computer Graphics and Multimedia FIT BUT, 2012. p. 223-230. ISBN: 978-80-86943-79-4.
Detail

MOTLÍČEK, P.; VALENTE, F.; SZŐKE, I. Improving Acoustic Based Keyword Spotting Using LVCSR Lattices. Proc. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 2012. Kyoto: IEEE Signal Processing Society, 2012. p. 4413-4416. ISBN: 978-1-4673-0044-5.
Detail

METZE, F.; RAJPUT, N.; ANGUERA, X.; DAVEL, M.; GRAVIER, G.; HEERDEN, C.; MANTENA, G.; MUSCARIELLO, A.; PRAHALLAD, K.; SZŐKE, I.; TEJEDOR, J. The Spoken WEB Search Task At Mediaeval 2011. Proc. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal P. Kyoto: IEEE Signal Processing Society, 2012. p. 5165-5168. ISBN: 978-1-4673-0044-5.
Detail

LEI, Y.; BURGET, L.; FERRER, L.; GRACIARENA, M.; SCHEFFER, N. Towards Noise-Robust Speaker Recognition Using Probabilistic Linear Discriminant Analysis. Proc. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal P. Kyoto: IEEE Signal Processing Society, 2012. p. 4253-4256. ISBN: 978-1-4673-0044-5.
Detail

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, D.; BURGET, L.; FERRER, L.; SCHEFFER, N. Ivector-Based Prosodic System For Language Identification. Proc. International Conference on Acoustics, Speec. Kyoto: IEEE Signal Processing Society, 2012. p. 4861-4864. ISBN: 978-1-4673-0044-5.
Detail

POLÁČEK, O.; KLÍMA, M.; SPORKA, A.; ŽÁK, P.; HRADIŠ, M.; ZEMČÍK, P.; PROCHÁZKA, V. A comparative study on distant free-hand pointing. EuroiTV '12 Proceedings of the 10th European conference on Interactive tv and video. Berlin, Germany: Association for Computing Machinery, 2012. p. 139-142. ISBN: 978-1-4503-1107-6.
Detail

SZENTANDRÁSI, I.; HEROUT, A.; JURÁNKOVÁ, M. Fast Detection and Recognition of QR codes in High-Resolution Images. Proceedings of 28th Spring conference on Computer Graphics. Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2012. p. 1-8. ISBN: 978-1-4503-1977-5.
Detail

TRCHALÍK, R.; ŠVÉDA, M. Unified Sensor Gateway Interconnection of Sensor Networks. Proceedings 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Sy. Programmable devices and systems. Programmable Devices and Embedded Systems, Volume # 11 | Part# 1. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2012. p. 372-377. ISBN: 978-3-902823-21-2. ISSN: 1474-6670.
Detail

ZBOŘIL, F.; DRAHANSKÝ, M.; HANÁČEK, P.; HORÁČEK, J. Security in Wireless Sensor Networks with Mobile Codes. In Threats, Countermeasures, and Advances in Applied Information Security. Hershey: IGI Global, 2012. p. 411-425. ISBN: 978-1-4666-0978-5.
Detail

HALFAR, P.; RÁB, J.; RYŠAVÝ, O.; ŠVÉDA, M. A Formal Authorization Framework for Networked SCADA Systems. Proceedings IEEE ECBS 2012. Novy Sad: IEEE Computer Society, 2012. p. 298-302. ISBN: 978-0-7695-4664-3.
Detail

RŮŽIČKA, R.; ŠIMEK, V. NAND/NOR Gate Polymorphism in Low Temperature Environment. Proceedings of the 2012 IEEE 15th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems. Tallinn: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012. p. 34-37. ISBN: 978-1-4673-1185-4.
Detail

SEKANINA, L.; SALAJKA, V.; VAŠÍČEK, Z. Two-Step Evolution of Polymorphic Circuits for Image Multi-Filtering. In 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence. CA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012. p. 432-439. ISBN: 978-1-4673-1508-1.
Detail

BARABAS, M.; DROZD, M.; HANÁČEK, P. Behavioral signature generation using shadow honeypot. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2012, vol. 2012, no. 65, p. 829-833. ISSN: 2010-376X.
Detail

MEDUNA, A.; ZEMEK, P. One-Sided Random Context Grammars with Leftmost Derivations. In LNCS Festschrift Series: Languages Alive - Essays Dedicated to Jürgen Dassow on the Occasion of His 65th Birthday. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2012. p. 160-173. ISBN: 978-3-642-31643-2.
Detail

DLUHOŠ, O.; DVOŘÁK, R.; VÁŇA, J.; DRAHANSKÝ, M. Hand Surface as Biometric Identifier. Advanced Science and Technology Letters, Volume 4, 2012, vol. 8, no. 7, p. 351-356. ISSN: 2287-1233.
Detail

MEDUNA, A.; ZEMEK, P. Controlled Pure Grammar Systems. Journal of Universal Computer Science, 2012, vol. 18, no. 14, p. 2024-2040. ISSN: 0948-6968.
Detail

VAŠÍČEK, Z.; SEKANINA, L. On Area Minimization of Complex Combinational Circuits Using Cartesian Genetic Programming. In 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence. CA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012. p. 2379-2386. ISBN: 978-1-4673-1508-1.
Detail

BIDLO, M.; VAŠÍČEK, Z. Evolution of Cellular Automata Using Instruction-Based Approach. In 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence. CA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012. p. 1060-1067. ISBN: 978-1-4673-1508-1.
Detail

ŠEBEK, M.; HLOSTA, M.; KUPČÍK, J.; ZENDULKA, J.; HRUŠKA, T. Multi-level Sequence Mining Based on GSP. Acta Electrotechnica et Informatica, 2012, vol. 2012, no. 2, p. 31-38. ISSN: 1335-8243.
Detail

ĎURFINA, L.; KOLÁŘ, D. C Source Code Obfuscator. Kybernetika, 2012, vol. 48, no. 3, p. 0-0. ISSN: 0023-5954.
Detail

NAVRÁTIL, J.; ZEMČÍK, P.; JURÁNEK, R.; PEČIVA, J. A Skewed Paraboloid Cut for Better Shadow Rendering. Proceedings of Computer Graphics International 2012. Berlin: Springer Verlag, 2012. p. 1-4. ISBN: 978-1-85899-283-9.
Detail

ZENDULKA, J.; PEŠEK, M. Mining Moving Object Data. Central European Journal of Computer Science, 2012, vol. 2, no. 3, p. 183-193. ISSN: 1896-1533.
Detail

DVOŘÁK, R.; ZBOŘIL, F. On the usage of ELLAM to solve advection-diffusion equation describing the pollutant transport in planetary boundary layer. Acta Electrotechnica et Informatica, 2012, vol. 2012, no. 1, p. 44-48. ISSN: 1335-8243.
Detail

KORČEK, P.; SEKANINA, L.; FUČÍK, O. Evolutionary approach to calibration of cellular automaton based traffic simulation model. In Proceedings of the 15th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Anchorage: IEEE Intelligent Transportation Systems Society, 2012. p. 122-129. ISBN: 978-1-4673-3062-6.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; DOLEŽEL, M.; URBÁNEK, J.; BŘEZINOVÁ, E.; KIM, T. Influence of Skin Diseases on Fingerprint Recognition. JOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY, 2012, vol. 2012, no. 4, p. 1-14. ISSN: 1110-7243.
Detail

ŠÁTEK, V.; KUNOVSKÝ, J.; TOPOLÁNEK, D.; VOPĚNKA, V. Telegraph Equation and its Application in Medium Voltage Line. In Proceeding of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2012. p. 175-180. ISBN: 978-80-214-4514-7.
Detail

DITTRICH, P. Identification of Flight Parameters of Light Sport Aircraft. Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012. Volume 3. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 464-468. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

MRÁČEK, Š.; VÁŇA, J.; DVOŘÁK, R.; DRAHANSKÝ, M.; YANUSHKEVICH, S. 3D and Thermo-face Recognition. In New Trends and Developments in Biometrics. Rijeka: InTech - Open Access Publisher, 2012. p. 31-58. ISBN: 9789535108597.
Detail

BENDL, J.; ZENDULKA, J. Integration System for Functional Annotation of Single Nucleotide Polymorphism. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2012, vol. 2012, no. 5, p. 0-0. ISSN: 1802-4564.
Detail

STRNADEL, J.; SLIMAŘÍK, F. On Distribution and Impact of Fault Effects at Real-Time Kernel and Application Levels. Proceedings of the 15th Euromicro Conference on Digital System Design: Architectures, Methods and Tools. Pistacaway: IEEE Computer Society, 2012. p. 272-279. ISBN: 978-0-7695-4798-5.
Detail

ĎURFINA, L.; KŘOUSTEK, J.; ZEMEK, P. Generic Source Code Migration Using Decompilation. 10th Annual Industrial Simulation Conference (ISC'2012). Brno: EUROSIS, 2012. p. 38-42. ISBN: 978-90-77381-71-7.
Detail

MEDUNA, A.; VRÁBEL, L.; ZEMEK, P. An Infinite Hierarchy of Language Families Resulting from Stateless Pushdown Automata with Limited Pushdown Alphabets. DCFS'12: 14th International Workshop on Descriptional Complexity of Formal Systems. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science. Braga: Springer Verlag, 2012. p. 236-243. ISBN: 978-3-642-31622-7. ISSN: 0302-9743.
Detail

HERMAN, D.; ORSÁG, F.; DRAHANSKÝ, M. Object Tracking in Monochromatic Video Sequences Using Particle Filter. In 7th Scientific International Conference - Enviromental Protection of Population. Brno: Karel Englis College Inc., 2012. p. 120-128. ISBN: 978-80-86710-57-0.
Detail

MEDUNA, A.; ČERMÁK, M.; HORÁČEK, P. Rule-restricted automaton-grammar transducers: Power and linguistic applications. Mathematics for applications, 2012, vol. 1, no. 1, p. 13-35. ISSN: 1805-3610.
Detail

MALINKA, K.; HANÁČEK, P. Computational Social Networks - Security and Privacy. In Computational Social Networks - Security and Privacy. London: Springer London, 2012. p. 311-340. ISBN: 978-1-4471-4050-4.
Detail

SALVADOR, R.; VIDAL, A.; MORENO, F.; RIESGO, T.; SEKANINA, L. Accelerating FPGA-based evolution of wavelet transform filters by optimized task scheduling. Microprocessors and Microsystems, 2012, vol. 36, no. 5, p. 427-438. ISSN: 0141-9331.
Detail

DRAHOŠOVÁ, M.; SEKANINA, L. Acceleration of Evolutionary Image Filter Design Using Coevolution in Cartesian GP. Lecture Notes in Computer Science, 2012, vol. 2012, no. 7491, p. 163-172. ISSN: 0302-9743.
Detail

KORČEK, P.; SEKANINA, L.; FUČÍK, O. Calibrating Traffic Simulation Model using Vehicle Travel Times. Lecture Notes in Computer Science, 2012, vol. 2012, no. 7495, p. 807-816. ISSN: 0302-9743.
Detail

STRNADEL, J. Plánování úloh v systémech RT - I: závislé úlohy. Automa, 2012, roč. 18, č. 10, s. 42-45. ISSN: 1210-9592.
Detail

STRNADEL, J. Plánování úloh v systémech RT - II: neperiodické úlohy. Automa, 2012, roč. 18, č. 11, s. 44-46. ISSN: 1210-9592.
Detail

STRNADEL, J. Plánování úloh v systémech RT - III: přetížení systému. Automa, 2012, roč. 18, č. 12, s. 44-47. ISSN: 1210-9592.
Detail

HRADIŠ, M.; KOLÁŘ, M.; KRÁL, J.; LÁNÍK, A.; ZEMČÍK, P.; SMRŽ, P. Annotating images with suggestions - user study of a tagging system. Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science. Brno: Springer Verlag, 2012. p. 155-166. ISBN: 978-3-642-33139-8. ISSN: 0302-9743.
Detail

KUPČÍK, J.; HRUŠKA, T. Towards Online Data Mining System for Enterprises. Proceedings of the 7th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering (ENASE 2012). Wrocław: SciTePress - Science and Technology Publications, 2012. p. 187-192. ISBN: 978-989-8565-13-6.
Detail

MATES, V.; HRUŠKA, T. Context-Based Adaptation of Process Definition. BUSTECH 2012 : The Second International Conference on Business Intelligence and Technology. Nice: The International Academy, Research and Industry Association, 2012. p. 25-31. ISBN: 978-1-61208-223-3.
Detail

KŘOUSTEK, J.; MATULA, P.; KONČICKÝ, J.; KOLÁŘ, D. Accurate Retargetable Decompilation Using Debug Information. Proceedings of the Sixth International Conference on Emerging Security Information, Systems and Technologies (SECURWARE'12). Rome: International Academy, Research, and Industry Association, 2012. p. 79-84. ISBN: 978-1-61208-209-7.
Detail

MALČÍK, D.; DRAHANSKÝ, M. Anatomy of Biometric Passports. Advanced Science and Technology Letters, Volume 4, 2012, vol. 2012, no. 4, p. 258-263. ISSN: 2287-1233.
Detail

MALAČKA, O.; SAMEK, J.; ZBOŘIL, F.; ZBOŘIL, F. Interval Trust Representation. Proceedings of CSE 2012 International Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Košice, 2012. p. 175-182. ISBN: 978-80-8143-049-7.
Detail

HOLÍK, L.; ROGALEWICZ, A.; ŠIMÁČEK, J.; VOJNAR, T.; HABERMEHL, P. Forest Automata for Verification of Heap Manipulation. FORMAL METHODS IN SYSTEM DESIGN, 2012, vol. 2012, no. 41, p. 83-106. ISSN: 0925-9856.
Detail

ROZMAN, J. Proceedings of CSE 2012 International Scientific Conference on Computer Science and Engeneering. Proceedings of CSE 2012 International Scientific Conference on Computer Science and Engeneering. Košice: The University of Technology Košice, 2012. p. 1-10. ISBN: 978-80-8143-049-7.
Detail

OČENÁŠEK, P.; MÍCHAL, L. Automation of Authentication and Key Distribution Schemes Design based on Trace Formulae. Applied Mechanics and Materials, 2012, vol. 2012, no. 157, p. 870-873. ISSN: 1660-9336.
Detail

HENZL, M.; HANÁČEK, P.; JURNEČKA, P.; KAČIC, M. A Concept of Automated Vulnerability Search in Contactless Communication Applications. Proceedings 46th Annual IEEE International Carnahan Conference on Security Technology. Boston: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012. p. 180-186. ISBN: 978-1-4673-4807-2.
Detail

RYCHLÝ, M.; ŽOUŽELKA, M. Fault Injection for Web-services. In Proceedings of the 14th International Conference on Enterprise Information Systems, Volume 2. Wroclaw: SciTePress - Science and Technology Publications, 2012. p. 377-383. ISBN: 978-989-8565-11-2.
Detail

BARTOŠ, P.; KOTÁSEK, Z. Reduction of Test Vectors Number based on Parasitic Capacity Extraction of Scan Chain Wires. Proceedings of CSE 2012 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Košice, 2012. p. 162-169. ISBN: 978-80-8143-049-7.
Detail

DROZD, R.; HÁJEK, J.; DRAHANSKÝ, M. An algorithm for retina features extraction based on position of the blood vessel bifurcations. In Biometric Recognition. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science. Guangzhou: Springer London, 2012. p. 308-315. ISBN: 978-3-642-35135-8. ISSN: 0302-9743.
Detail

KONEČNÝ, F.; HOJJAT, H.; IOSIF, R.; KUNCAK, V.; RUMMER, P.; GARNIER, F. A Verification Toolkit for Numerical Transition Systems. Lecture Notes in Computer Science, 2012, vol. 2012, no. 7436, p. 247-251. ISSN: 0302-9743.
Detail

MALČÍK, D.; DRAHANSKÝ, M. Microscopic Analysis of The Chips: Chips deprocessing. Advanced Science and Technology Letters, Volume 4, 2012, vol. 2012, no. 7, p. 80-85. ISSN: 2287-1233.
Detail

JANDA, M. Grapheme Based Speech Recognition. Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 441-445. ISBN: 978-80-214-4460-7.
Detail

VAŠÍČEK, Z.; SLANÝ, K. Efficient Phenotype Evaluation in Cartesian Genetic Programming. In Proc. of the 15th European Conference on Genetic Programming. Lecture Notes in Computer Science. Heidelberg: Springer Verlag, 2012. p. 266-278. ISBN: 978-3-642-29138-8.
Detail

STRAKA, M.; KAŠTIL, J.; KOTÁSEK, Z. Methodology for Reliability Analysis of FPGA-based Fault Tolerant Systems. CSE'2012 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: The University of Technology Košice, 2012. p. 146-153. ISBN: 978-80-8143-049-7.
Detail

MIČULKA, L. Metoda návrh systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru na bázi FPGA. Počítačové architektury & diagnostika 2011. Bratislava: Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2011. s. 61-66. ISBN: 978-80-227-3552-0.
Detail

KOČÍ, R.; JANOUŠEK, V. Modeling and Simulation-Based Design Using Object-Oriented Petri Nets: A Case Study. CEUR Workshop Proceedings, 2012, vol. 851, no. 06, p. 253-266. ISSN: 1613-0073.
Detail

FERRER, L.; BURGET, L.; PLCHOT, O.; SCHEFFER, N. A Unified Approach for Audio Characterization and its Application to Speaker Recognition. Proceedings of Odyssey 2012, The Speaker and Language Recognition Workshop. Singapur: International Speech Communication Association, 2012. p. 317-323. ISBN: 978-981-07-3093-2.
Detail

BOUSQUET, P.; LARCHER, A.; MATROUF, D.; BONASTRE, J.; PLCHOT, O. Variance-Spectra based Normalization for I-vector Standard and Probabilistic Linear Discriminant Analysis. In Proceedings of Odyssey 2012: The Speaker and Language Recognition Workshop. Singapur: International Speech Communication Association, 2012. p. 157-164. ISBN: 978-981-07-3093-2.
Detail

BRUMMER, J.; CUMANI, S.; GLEMBEK, O.; KARAFIÁT, M.; MATĚJKA, P.; PEŠÁN, J.; PLCHOT, O.; SOUFIFAR, M.; DE VILLIERS, E.; ČERNOCKÝ, J. Description and analysis of the Brno276 system for LRE2011. In Proceedings of Odyssey 2012: The Speaker and Language Recognition Workshop. Singapur: International Speech Communication Association, 2012. p. 216-223. ISBN: 978-981-07-3093-2.
Detail

PLCHOT, O.; KARAFIÁT, M.; BRUMMER, J.; GLEMBEK, O.; MATĚJKA, P.; DE VILLIERS, E.; ČERNOCKÝ, J. Speaker vectors from Subspace Gaussian Mixture Model as complementary features for Language Identification. In Proceedings of Odyssey 2012, The Speaker and Language Recognition Workshop. Singapur: International Speech Communication Association, 2012. p. 330-333. ISBN: 978-981-07-3093-2.
Detail

MALČÍK, D.; DRAHANSKÝ, M. Anatomy of Biometric Passports. JOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY, 2012, vol. 2012, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1110-7243.
Detail

KVĚTOŇOVÁ, Š.; NĚMEC, M. Modelling of Project Portfolio in Renew Based on Object Oriented Petri Nets (OOPN). The Proceedings of the 10th annual Industrial Simulation Conference (ISC'2012). Belgie: EUROSIS, 2012. p. 5-9. ISBN: 978-90-77381-71-7.
Detail

ŽÁK, M.; KVĚTOŇOVÁ, Š. Tool for Collaborative Support in Pre-Project Phase. Proceedings of the European Simulation and Modelling Conference. Essen: EUROSIS, 2012. p. 239-241. ISBN: 978-90-77381-73-1.
Detail

FIEDOR, J.; VOJNAR, T. Noise-Based Testing and Analysis of Multi-threaded C/C++ Programs on the Binary Level. PADTAD '12. Proceedings of the 10th Workshop on Parallel and Distributed Systems. New York: Association for Computing Machinery, 2012. p. 36-46. ISBN: 978-1-4503-1456-5.
Detail

SAMEK, J.; MALAČKA, O.; KRÁL, J.; ZBOŘIL, F.; ZBOŘIL, F. HMTCsim: A simulation tool for multi-agent systems with using decision making based on trust. Proceedings of Third International Conference on Computer Modelling and Simulation. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2012. p. 80-85. ISBN: 978-80-214-4576-5.
Detail

RICHTA, T.; JANOUŠEK, V.; KOČÍ, R. Code Generation For Petri Nets-Specified Reconfigurable Distributed Control Systems. Proceedings of 15th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2012. Praha: Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University, 2012. p. 263-269. ISBN: 978-80-01-04985-3.
Detail

DOLÍHAL, L.; HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K. Usage of simulators in testing system. Industrial Simulation Conference. Brno: EUROSIS, 2012. p. 74-78. ISBN: 978-90-77381-71-7.
Detail

HORÁČEK, P.; MEDUNA, A. Synchronous Versions of Regulated Grammars: Generative Power and Linguistic Applications. Theoretical and Applied Informatics, 2012, vol. 24, no. 3, p. 175-190. ISSN: 1896-5334.
Detail

MIKOLOV, T.; KOMBRINK, S.; DEORAS, A.; BURGET, L.; ČERNOCKÝ, J. RNNLM - Recurrent Neural Network Language Modeling Toolkit. Proceedings of ASRU 2011. Hilton Waikoloa Village, Big Island, Hawaii: IEEE Signal Processing Society, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-1-4673-0366-8.
Detail

KUNOVSKÝ, J.; ŠÁTEK, V.; VOPĚNKA, V. Stiffness in Technical Initial Problems. In Proceedings of the 10th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. AIP Conference Proceedings. Kos: American Institute of Physics, 2012. p. 2221-2224. ISBN: 978-0-7354-1091-6. ISSN: 1551-7616.
Detail

KUNOVSKÝ, J.; KRAUS, M.; ŠÁTEK, V.; SZÖLLÖS, A. Parallel Computations Based on Numerical Integration Methods. In Proceedings of the 10th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. AIP Conference Proceedings. Kos: American Institute of Physics, 2012. p. 2217-2220. ISBN: 978-0-7354-1091-6. ISSN: 1551-7616.
Detail

RATH, S.; KARAFIÁT, M.; GLEMBEK, O.; ČERNOCKÝ, J. A factorized representation of FMLLR transform based on QR-decomposition. Proceedings of Interspeech 2012. Proceedings of Interspeech. Portland, Oregon: International Speech Communication Association, 2012. p. 1-4. ISBN: 978-1-62276-759-5. ISSN: 1990-9772.
Detail

D'HARO, L.; GLEMBEK, O.; PLCHOT, O.; MATĚJKA, P.; SOUFIFAR, M.; CORDOBA, R.; ČERNOCKÝ, J. Phonotactic Language Recognition using i-vectors and Phoneme Posteriogram Counts. Proceedings of Interspeech 2012. Proceedings of Interspeech. Portland, Oregon: International Speech Communication Association, 2012. p. 1-4. ISBN: 978-1-62276-759-5. ISSN: 1990-9772.
Detail

NG, T.; ZHANG, B.; NGUYEN, L.; MATSOUKAS, S.; ZHOU, X.; MESGARANI, N.; VESELÝ, K.; MATĚJKA, P. Developing a Speech Activity Detection System for the DARPA RATS Program. Proceedings of Interspeech 2012. Proceedings of Interspeech. Portland, Oregon: International Speech Communication Association, 2012. p. 1-4. ISBN: 978-1-62276-759-5. ISSN: 1990-9772.
Detail

IOSIF, R.; HOJJAT, H.; KONEČNÝ, F.; KUNCAK, V.; RUMMER, P. Accelerating Interpolants. Lecture Notes in Computer Science, 2012, vol. 2012, no. 7561, p. 187-202. ISSN: 0302-9743.
Detail

DOLÍHAL, L.; HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K. Testing of an automatically generated compiler, Review of retargetable testing system. International Journal on Advances in Software, 2012, vol. 2012, no. 1, p. 15-26. ISSN: 1942-2628.
Detail

SEKANINA, L. Evolvable hardware. In Handbook of Natural Computing. Berlin: Springer Verlag, 2012. p. 1657-1705. ISBN: 978-3-540-92909-3.
Detail

FIEDOR, J.; VOJNAR, T. ANaConDA: A Framework for Analysing Multi-threaded C/C++ Programs on the Binary Level. Lecture Notes in Computer Science, 2012, vol. 2012, no. 7687, p. 35-41. ISSN: 0302-9743.
Detail

BARTOŠ, V. Detekce anomálií v síťovém provozu. Počítačové architektury a diagnostika 2012. Milovy: Fakulta informačních technologií ČVUT, 2012. s. 29-34. ISBN: 978-80-01-05106-1.
Detail

CHUDÝ, P.; DITTRICH, P.; RZUCIDŁO, P. HIL Simulation of a Light Aircraft Flight Control System. In Proceedings of the 31st Digital Avionics Systems Conference. Williamsburg, VA: IEEE Computer Society, 2012. p. 1-11. ISBN: 978-1-4673-1699-6.
Detail

KOŘENEK, J.; KORČEK, P.; KOŠAŘ, V.; ŽÁDNÍK, M.; VIKTORIN, J. A New Embedded Platform for Rapid Development of Networking Applications. Proceedings of the 2012 Seventh ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems (ANCS 2012). Austin: IEEE Computer Society, 2012. p. 81-82. ISBN: 978-1-4503-1684-2.
Detail

HEROUT, A.; ZACHARIÁŠ, M.; JURÁNKOVÁ, M.; HAVEL, J. Fractal Marker Fields: No More Scale Limitations for Fiduciary Markers. Proceedings of the 2012 11th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality. Atlatnta, Georgia: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012. p. 1-2. ISBN: 978-1-4673-4660-3.
Detail

SZENTANDRÁSI, I.; ZACHARIÁŠ, M.; HAVEL, J.; HEROUT, A.; JURÁNKOVÁ, M.; KAJAN, R. Uniform Marker Fields: Camera Localization By Orientable De Bruijn Tori. Proceedings of the 2012 11th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality. Atlatnta, Georgia: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012. p. 1-2. ISBN: 978-1-4673-4661-0.
Detail

HEROUT, A.; JURÁNKOVÁ, M.; HAVEL, J. Real-Time Detection of Lines and Grids: By PClines and Other Approaches. Springerbriefs in Computer Science. Springerbriefs in Computer Science. London: Springer London, 2012. 88 p. ISBN: 978-1-4471-4413-7.
Detail

JANDA, M.; KARAFIÁT, M.; ČERNOCKÝ, J. Dealing with Numbers in Grapheme-Based Speech Recognition. Proceedings of 15th International Conference on Text, Speech and Dialogue. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science, 2012, Volume 7499. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012: Springer Verlag, 2012. p. 438-445. ISBN: 978-3-642-32789-6. ISSN: 0302-9743.
Detail

OČENÁŠEK, P. Effective Design and Implementation of Distributed Business Information Systems. In Proceedings of 2012 International Conference on Mechatronics and Applied Mechanics. Applied Mechanics and Materials. Hong Kong: National Taiwan University, 2013. p. 451-454. ISBN: 978-3-03785-659-8. ISSN: 1660-9336.
Detail

TŘÍSKA, V. Komprese shlukových dat s využitím geometrického dělení prostoru. Počítačové architektury & diagnostika 2012. Praha: České vysoké učení technické, 2012. s. 127-132. ISBN: 978-80-01-05106-1.
Detail

KOČÍ, R.; JANOUŠEK, V. Specification of UML Classes by Object Oriented Petri Nets. ICSEA 2012, The Seventh International Conference on Software Engineering Advances. Lisbon: Xpert Publishing Services, 2012. p. 361-366. ISBN: 978-1-61208-230-1.
Detail

MIČULKA, L. Metoda návrh systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru na bázi FPGA. Počítačové architektury & diagnostika 2012. Praha: Fakulta informačních technologií ČVUT, 2012. s. 109-115. ISBN: 978-80-01-05106-1.
Detail

TŘÍSKA, V. Aplikačně specifické předzpracování a komprese obrazu. Počítačové architektury & diagnostika 2011. Bratislava: Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2011. s. 38-43. ISBN: 978-80-227-3552-0.
Detail

MILIČKA, M.; BURGET, R. Využití ontologií k popisu vizuálních rysů dokumentu. Proceedings of 7th Workshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies (WIKT 2012). Smolenice: Vydavateľstvo STU, 2012. s. 85-88. ISBN: 978-80-227-3812-5.
Detail

MCCOOL, C.; MARCEL, S.; MATĚJKA, P.; ČERNOCKÝ, J.; KITTLER, J.; LARCHER, A.; LÉVY, C.; MATROUF, D.; BONASTRE, J. Bi-Modal Person Recognition on a Mobile Phone: using mobile phone data. 2012 IEEE International Conference on Multimedia and Expo Workshops. Melbourne, Victoria: IEEE Computer Society, 2012. p. 635-640. ISBN: 978-1-4673-2027-6.
Detail

KUČIŠ, M.; ZEMČÍK, P. Simulation of Camera Features. Proceedings of the 16th Central European Seminar on Computer Graphics. Smolenice: Technical University Wien, 2012. p. 117-123. ISBN: 978-3-9502533-4-4.
Detail

BEDNAŘÍK, R.; EIVAZI, S.; HRADIŠ, M. Gaze and Conversational Engagement in Multiparty Video Conversation: An annotation scheme and classification. 4th Workshop on Eye Gaze in Intelligent Human Machine Interaction. Santa Monica: Association for Computing Machinery, 2012. p. 1-5. ISBN: 978-1-4503-1516-6.
Detail

ŠÁTEK, V. Stiff Systems Analysis. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia, 2012, vol. 4, no. 3, p. 1-11. ISSN: 1338-1237.
Detail

PUŠ, V.; KOŘENEK, J. Reducing memory in high-speed packet classification. Proceedings of the 8th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference. Limassol: Frederick University, 2012. p. 437-442. ISBN: 978-1-4577-1377-4.
Detail

RŮŽIČKA, R.; ŠIMEK, V. Polymeric Polymorphic Electronics: Towards Multifunctional Logic Elements Based on Organic Semiconductor Materials. Proceedings of CSE 2012 International Scientific Conference on Computer Science and Engineerig. Košice: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Košice, 2012. p. 154-161. ISBN: 978-80-8143-049-7.
Detail

SZŐKE, I.; FAPŠO, M.; ŽIŽKA, J.; BERAN, V.; ČERNOCKÝ, J. Efektivní přístup ke znalostem v audio-vizuálních záznamech. Proceedings of the Annual Database Conference. Praha: Technická univerzita v Košiciach, 2012. s. 57-74. ISBN: 978-80-553-1049-7.
Detail

MLÍCH, J.; ZEMČÍK, P.; LÁNÍK, A. Vývoj aplikací v Qt pro mobilní zařízení. Sborník příspěvků z 41. konference EurOpen.CZ. Plzeň: Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2012. s. 93-104. ISBN: 978-80-86583-24-2.
Detail

TEJEDOR, J.; FAPŠO, M.; SZŐKE, I.; ČERNOCKÝ, J.; GRÉZL, F. Comparison of methods for language-dependent and language-independent query-by-example spoken term detection. ACM TRANSACTIONS ON INFORMATION SYSTEMS, 2012, vol. 2012, no. 30, p. 1-34. ISSN: 1046-8188.
Detail

SCHOITSCH, E.; HERZNER, W.; ALONSO-MONTES, C.; CHMELAŘ, P.; DALGAARD, L. Towards Composable Robotics: The R3-COP Knowledge-Base Driven Technology Platform. Computer Safety, Reliability, and Security (2012). Lecture Notes in Computer Science. LNCS. Magdeburg: Springer Verlag, 2012. p. 427-435. ISBN: 978-3-642-33674-4. ISSN: 0302-9743.
Detail

HAVEL, J.; JURÁNKOVÁ, M.; HEROUT, A.; JOŠTH, R. Real-Time Detection of Lines using Parallel Coordinates and CUDA. Journal of Real-Time Image Processing, 2014, vol. 2014, no. 9, p. 205-216. ISSN: 1861-8200.
Detail

KEKELY, L.; PUŠ, V.; KOŘENEK, J. Low-Latency Modular Packet Header Parser for FPGA. ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. Austin: Association for Computing Machinery, 2012. p. 77-78. ISBN: 978-1-4503-1685-9.
Detail

KUČIŠ, M.; ZEMČÍK, P. Simulation of Camera Features. Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012. Volume 2. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 234-236. ISBN: 978-80-214-4461-4.
Detail

ŽALOUDEK, L.; SEKANINA, L. Cellular automata-based systems with fault-tolerance. Natural Computing, 2012, vol. 11, no. 4, p. 673-685. ISSN: 1567-7818.
Detail

LENGÁL, O. An Efficient Finite Tree Automata Library: The Design of BDD-based Semi-symbolic Algorithms for Nondeterministic Finite Tree Automata. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012. 64 p. ISBN: 978-3-659-27069-7.
Detail

OČENÁŠEK, P.; ŠVÉDA, M. Communication in Business Information Systems - New Perspectives. Proceedings of ARC 2012 International Conference on Business and Management. Bangalore: Siemens, Corporate Research and Development, 2012. p. 257-262. ISBN: 978-0-615-73960-1.
Detail

OČENÁŠEK, P.; ŠVÉDA, M. On the Effective Internet Communication Filtering. In Proceedings of the 2012 ICMCM Conference. Applied Mechanics and Materials. Dubaj: Trans Tech Publications Inc., 2013. p. 478-481. ISBN: 978-3-03785-659-8. ISSN: 1660-9336.
Detail

ČERNOCKÝ, J. Dolování informací z mluvené řeči v BUT Speech@FIT. Hovory s informatiky 2012. Praha: Akademie věd ČR, 2012. s. 113-114. ISBN: 978-80-87136-14-0.
Detail

NAHHAS, I.; DRAHANSKÝ, M. Comparison of Fast Block Matching Algorithms for Motion Estimation. Proceedings of IMC2012. Hradec Králové: Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, 2012. p. 3139-3145. ISBN: 978-80-905243-3-0.
Detail

OČENÁŠEK, P.; ŠVÉDA, M. Analysis and Filtering of Network Communication in ISP Firewalls. Lecture Notes in Information Technology, 2012, vol. 2012, no. 38, p. 491-494. ISSN: 2070-1918.
Detail

BARTOŠ, V. Detekce anomálií v datech o síťovém provozu. Trilobit, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 1-6. ISSN: 1804-1795.
Detail

PŘIKRYL, Z. Advanced Methods of Microprocessor Simulation. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia, 2011, vol. 3, no. 3, p. 1-13. ISSN: 1338-1237.
Detail

DOLEŽEL, M.; DRAHANSKÝ, M.; URBÁNEK, J.; BŘEZINOVÁ, E.; KIM, T. Influence of Skin Diseases on Fingerprint Quality and Recognition. In New Trends and Developments in Biometrics. Rijeka: InTech - Open Access Publisher, 2012. p. 275-303. ISBN: 9789535108597.
Detail

ZEMČÍK, P.; ŠPANĚL, M.; KRŠEK, P.; RICHTER, M. Methods of 3D Object Shape Acquisition. In 3-D Surface Geometry and Reconstruction. Rourkela: IGI Global, 2012. p. 1-27. ISBN: 978-1-4666-0113-0.
Detail

CHARVÁT, L.; SMRČKA, A.; VOJNAR, T. Automatic Formal Correspondence Checking of ISA and RTL Microprocessor Description. Proceedings of the 13th International Workshop on Microprocessor Test and Verification (MTV 2012). Austin, TX: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012. p. 6-12. ISBN: 978-1-4673-4441-8.
Detail

MEDUNA, A.; ZEMEK, P. Jumping Finite Automata. International Journal of Foundations of Computer Science, 2012, vol. 23, no. 7, p. 1555-1578. ISSN: 0129-0541.
Detail

STRNADEL, J.; RAJNOHA, P. Reflecting RTOS Model During WCET Timing Analysis: MSP430/FreeRTOS Case Study. Acta Electrotechnica et Informatica, 2012, vol. 12, no. 4, p. 17-29. ISSN: 1335-8243.
Detail

KOTÁSEK, Z.; ŠKARVADA, J. Low Power Testing. In Design and Test Technology foír Dependable Systems-on-Chip. Hershey: IGI Global, 2012. p. 395-412. ISBN: 978-1-60960-212-3.
Detail

HOMOLIAK, I. Increasing Classification Accuracy in LibSVM Using String Kernel Functions. Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012. Student EEICT, Volume 2. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2012. p. 281-283. ISBN: 978-80-214-4461-4.
Detail

HRBÁČEK, R. Hardware Platform for Coevolutionary Design. In Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 2. Brno: LITERA, 2013. p. 279-281. ISBN: 978-80-214-4694-6.
Detail

ANTAL, L. Bezpečnost 801.1X WLAN sítí. Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012. Student EEICT, Volume 2. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2012. s. 279-281. ISBN: 978-80-214-4461-4.
Detail

MEDUNA, A.; ZEMEK, P. On the Generation of Sentences with Their Parses by Propagating Regular-Controlled Grammars. Theoretical Computer Science, 2013, vol. 477, no. 1, p. 67-75. ISSN: 0304-3975.
Detail

MEDUNA, A.; ZEMEK, P. Left Random Context ET0L Grammars. Fundamenta Informaticae, 2013, vol. 123, no. 3, p. 289-304. ISSN: 0169-2968.
Detail

MEDUNA, A.; ZEMEK, P. Generalized One-Sided Forbidding Grammars. International Journal of Computer Mathematics, 2013, vol. 90, no. 2, p. 172-182. ISSN: 0020-7160.
Detail

STRNADEL, J. Plánování úloh v systémech RT - IV: víceprocesorové prostředí. Automa, 2013, roč. 19, č. 1, s. 44-46. ISSN: 1210-9592.
Detail

STRNADEL, J. Plánování úloh v systémech RT - V: zvyšování provozuschopnosti systémů. Automa, 2013, roč. 19, č. 2, s. 46-49. ISSN: 1210-9592.
Detail

KRÁL, J.; ZBOŘIL, F.; ZBOŘIL, F. Flexible Intention Handling using Extended Environment. Proceedings of the 12th International Conference on Informatics. Košice: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Košice, 2013. p. 228-233. ISBN: 978-80-8143-127-2.
Detail

STRNADEL, J. On Design of Priority-Driven Load-Adaptive Monitoring-Based Hardware for Managing Interrupts in Embedded Event-Triggered Real-Time Systems. Proceedings of the IEEE 16th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Brno: IEEE Computer Society, 2013. p. 24-29. ISBN: 978-1-4673-6133-0.
Detail

BARABAS, M.; HOMOLIAK, I.; DROZD, M.; HANÁČEK, P. Automated Malware Detection Based on Novel Network Behavioral Signatures. International Journal of Engineering and Technology, 2013, vol. 5, no. 2, p. 249-253. ISSN: 1793-8236.
Detail

MATOUŠEK, J.; SKAČAN, M.; KOŘENEK, J. Memory Efficient IP Lookup in 100 Gbps Networks. In 2013 23rd International Conference on Field Programmable Logic and Applications, FPL 2013 - Proceedings. Porto: IEEE Circuits and Systems Society, 2013. p. 1-8. ISBN: 978-1-4799-0004-6.
Detail

STRNADEL, J. Load-Adaptive Monitor-Driven Hardware for Preventing Embedded Real-Time Systems from Overloads Caused by Excessive Interrupt Rates. Architecture of Computing Systems - ARCS 2013. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743, Vol. 7767. Berlin: Springer Verlag, 2013. p. 98-109. ISBN: 978-3-642-36423-5. ISSN: 0302-9743.
Detail

HERMAN, D.; ORSÁG, F. Exploring k-PSO Algorithm for Clustering. Proceedings of the IASTED International Conference Artificial Intelligence and Applications (AIA 2013). Innsbruck: ACTA Press, 2013. p. 161-168. ISBN: 978-0-88986-943-1.
Detail

POSPÍŠIL, M.; MATES, V.; HRUŠKA, T. Process Mining in Manufacturing Company. The Fifth International Conference on Information, Process, and Knowledge Managemen. Nice: International Academy, Research, and Industry Association, 2013. p. 143-148. ISBN: 978-1-61208-254-7.
Detail

POSPÍŠIL, M.; MATES, V.; HRUŠKA, T. Analysing Resource Performance and its Application in Company. The Fifth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management. Nice: The International Academy, Research and Industry Association, 2013. p. 149-154. ISBN: 978-1-61208-254-7.
Detail

SEKANINA, L.; RŮŽIČKA, R.; VAŠÍČEK, Z.; ŠIMEK, V.; HANÁČEK, P. Implementing a Unique Chip ID on a Reconfigurable Polymorphic Circuit. Information Technology and Control, 2013, vol. 42, no. 1, p. 7-14. ISSN: 1392-124X.
Detail

NOVOSAD, P.; ČEŠKA, M. Algorithm for Computing Unfoldings of Unbounded Hybrid Petri Nets. Proc. of Computer Aided System Theory 2013. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: The Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2013. p. 244-245. ISBN: 84-695-6971-6.
Detail

DOLEŽEL, M.; DRAHANSKÝ, M.; URBÁNEK, J. Einfluss von Hauterkrankungen auf den biometrischen Erkennungsprozess. DuD - Datenschutz und Datensicherheit, 2013, roč. 2013, č. 06, s. 358-362. ISSN: 1614-0702.
Detail

SEKANINA, L.; VAŠÍČEK, Z. Approximate Circuit Design by Means of Evolvable Hardware. In 2013 IEEE International Conference on Evolvable Systems (ICES). Proceedings of the 2013 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI). Singapur: IEEE Computer Society, 2013. p. 21-28. ISBN: 978-1-4673-5847-7.
Detail

KŘOUSTEK, J.; KOLÁŘ, D. Preprocessing of Binary Executable Files Towards Retargetable Decompilation. 8th International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology (ICCGI'13). Nice: International Academy, Research, and Industry Association, 2013. p. 259-264. ISBN: 978-1-61208-283-7.
Detail

RICHTA, T.; JANOUŠEK, V.; KOČÍ, R. Petri Nets-Based Development of Dynamically Reconfigurable Embedded Systems. CEUR Workshop Proceedings, 2013, vol. 2013, no. 989, p. 203-217. ISSN: 1613-0073.
Detail

OČENÁŠEK, P.; ŠVÉDA, M. Communication in Business Information Systems - New Perspectives. International Academic Research Journal of Business and Management, 2013, vol. 1, no. 7, p. 87-92. ISSN: 2227-1287.
Detail

OČENÁŠEK, P.; ŠVÉDA, M. On the Effective Internet Communication Filtering. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 2013, no. 307, p. 478-481. ISSN: 1660-9336.
Detail

OČENÁŠEK, P. Effective Design and Implementation of Distributed Business Information Systems. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 2013, no. 307, p. 451-454. ISSN: 1660-9336.
Detail

JANOUŠEK, V.; RICHTA, T. Operating System for Petri Nets-Specified Reconfigurable Embedded Systems. Proceedings of the 14th Computer Aided Systems Theory. Las Palmas de Grand Canaria: The Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2013. p. 248-249. ISBN: 978-84-695-6971-9.
Detail

KAŠTIL, J.; KOŠAŘ, V.; KOŘENEK, J. Hardware Architecture for the Fast Pattern Matching. 2013 IEEE 16th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS). Brno: IEEE Computer Society, 2013. p. 120-123. ISBN: 978-1-4673-6133-0.
Detail

HAVEL, J.; HEROUT, A.; JURÁNKOVÁ, M. Vanishing Points in Point-to-Line Mappings and Other Line Parameterizations. PATTERN RECOGNITION LETTERS, 2013, vol. 2013, no. 34, p. 703-708. ISSN: 0167-8655.
Detail

BIDLO, M.; VAŠÍČEK, Z. Functional-Level Development of Image Filters by Means of Cellular Automata. In 2013 IEEE International Conference on Evolvable Systems (ICES). Proceedings of the 2013 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI). Singapore: IEEE Computer Society, 2013. p. 29-36. ISBN: 978-1-4673-5847-7.
Detail

HOMOLIAK, I.; BARABAS, M.; CHMELAŘ, P.; DROZD, M.; HANÁČEK, P. ASNM: Advanced Security Network Metrics for Attack Vector Description. Proceedings of the 2013 International Conference on Security & Management. Las Vegas: Computer Science Research, Education, and Applications Press, 2013. p. 350-358. ISBN: 1-60132-259-3.
Detail

DUDKA, K.; MÜLLER, P.; PERINGER, P.; VOJNAR, T. Predator: A Tool for Verification of Low-Level List Manipulation (Competition Contribution). Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science Volume 7795. Berlin: Springer Verlag, 2013. p. 627-629. ISBN: 978-3-642-36742-7. ISSN: 0302-9743.
Detail

KAČIC, M.; HENZL, M.; JURNEČKA, P.; HANÁČEK, P. Malware injection in wireless networks. Proceedings of the 2013 IEEE 7th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS). Volume 1. Berlin: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013. p. 483-487. ISBN: 978-1-4799-1426-5.
Detail

KŘOUSTEK, J.; KOLÁŘ, D. Approaching Retargetable Static, Dynamic, and Hybrid Executable-Code Analysis. Acta Informatica Pragensia, 2013, vol. 2, no. 1, p. 18-29. ISSN: 1805-4951.
Detail

KAZZAZ, M.; RYCHLÝ, M. A Web Service Migration Framework. ICIW 2013, The Eighth International Conference on Internet and Web Applications and Services. Rome: The International Academy, Research and Industry Association, 2013. p. 58-62. ISBN: 978-1-61208-280-6.
Detail

NAHHAS, I.; DRAHANSKÝ, M. Analysis of Block Matching Algorithms with Fast Computational and Winner-update Strategies. International Journal of Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition, 2013, vol. 6, no. 3, p. 129-137. ISSN: 2005-4254.
Detail

NAHHAS, I. A New Algorithm for Fast Block-Matching Motion Estimation Based on Four-Neighborhood Blocks. Processing of EEICT 2013. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, 2013. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-4695-3.
Detail

JURNEČKA, P.; HANÁČEK, P.; KAČIC, M. Concept of parallel code generating and refactoring system for safety standards compliance. Proceedings of the 2013 IEEE 7th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS). Berlin: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013. p. 630-635. ISBN: 978-1-4799-1426-5.
Detail

KOVÁČIK, M.; KAJAN, M.; ŽÁDNÍK, M. Detecting IP-spoofing by modelling history of IP address entry points. Emerging Management Mechanisms for the Future Internet. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science. Barcelona: Springer Verlag, 2013. p. 73-83. ISBN: 978-3-642-38997-9. ISSN: 0302-9743.
Detail

MATOUŠEK, J.; SKAČAN, M.; KOŘENEK, J. Towards Hardware Architecture for Memory Efficient IPv4/IPv6 Lookup in 100 Gbps Networks. In Proceedings of the 2013 IEEE 16th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, DDECS 2013. Brno: IEEE Computer Society, 2013. p. 108-111. ISBN: 978-1-4673-6136-1.
Detail

ZACHARIÁŠOVÁ, M.; BOLCHINI, C.; KOTÁSEK, Z. Analysis and Comparison of Functional Verification and ATPG for Testing Design Reliability. IEEE 16th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Karlovy Vary: IEEE Computer Society, 2013. p. 275-278. ISBN: 978-1-4673-6133-0.
Detail

HLOSTA, M.; STRÍŽ, R.; KUPČÍK, J.; ZENDULKA, J.; HRUŠKA, T. Constrained Classification of Large Imbalanced Data by Logistic Regression and Genetic Algorithm. International Journal of Machine Learning and Computing, 2013, vol. 2013, no. 3, p. 214-218. ISSN: 2010-3700.
Detail

SOPUCH, Z. Comparative Attributes of High-frequency Market Making Algorithms. Proceedings of the 19th Conference and Competition STUDENT EEICT 2013 Volume 3. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2013. p. 212-216. ISBN: 978-80-214-4695-3.
Detail

WINKLEROVÁ, Z. Maturity of the Particle Swarm as a Metric for Measuring the Collective Intelligence of the Swarm. Advances in Swarm Intelligence. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science. Heidelberg: Springer Verlag, 2013. p. 40-54. ISBN: 978-3-642-38702-9. ISSN: 0302-9743.
Detail

VOJNAR, T.; KŘENA, B. Automated formal analysis and verification: an overview. INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL SYSTEMS, 2013, vol. 2013, no. 42, p. 335-365. ISSN: 0308-1079.
Detail

ŽÁK, J.; HORÁČEK, J.; ZBOŘIL, F.; ZBOŘIL, F. JADE Agents to Wireless Sensors: Easy Wireless Sensor Network Management. Journal of Network and Innovative Computing (JNIC), 2013, vol. 1, no. 1, p. 260-269. ISSN: 2160-2174.
Detail

HORÁČEK, J.; ZBOŘIL, F.; ŽÁK, J. Mobile Agents in Wireless Sensor Networks. Journal of Network and Innovative Computing (JNIC), 2013, vol. 1, no. 1, p. 214-223. ISSN: 2160-2174.
Detail

KADLČEK, F.; FUČÍK, O. Automatic synthesis of small AdaBoost Classifier in FPGA. IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS'2013. Brno: IEEE Computer Society, 2013. p. 1-6. ISBN: 978-1-4673-6133-0.
Detail

OČENÁŠEK, P. The Practice of Global Internet Filtering. In Human Aspects of Information Security, Privacy, and Trust. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2013. p. 332-337. ISBN: 978-3-642-39344-0. ISSN: 0302-9743.
Detail

OČENÁŠEK, P.; KARMAZÍN, J. On the Secure and Safe Data Synchronization. In Human Aspects of Information Security, Privacy, and Trust. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2013. p. 326-331. ISBN: 978-3-642-39344-0. ISSN: 0302-9743.
Detail

ŠVEC, T.; SAMEK, J. Trust Evaluation on Facebook Using Multiple Contexts. CEUR Workshop Proceedings, 2013, vol. 2013, no. 997, p. 23-32. ISSN: 1613-0073.
Detail

DRAHANSKÝ, M. Biometrics - Liveness Detection on Fingers, Finger Veins Recognition, 3D Hand Recognition and Thermo-Faces. Brno: 2013. p. 0-0.
Detail

FUCHS, G.; ŠÁTEK, V.; VOPĚNKA, V.; KUNOVSKÝ, J.; KOZEK, M. Application of the Modern Taylor Series Method to a multi-torsion chain. SIMULATION MODELLING PRACTICE AND THEORY, 2013, vol. 2013, no. 33, p. 89-101. ISSN: 1569-190X.
Detail

CUMANI, S.; PLCHOT, O.; LAFACE, P. Probabilistic Linear Discriminant Analysis Of I-Vector Posterior Distributions. Proceedings of ICASSP 2013. Vancouver: IEEE Signal Processing Society, 2013. p. 7644-7648. ISBN: 978-1-4799-0355-9.
Detail

KAČIC, M.; HANÁČEK, P.; HENZL, M.; HOMOLIAK, I. A Concept of Behavioral Reputation System in Wireless Networks. The 47th Annual International Carnahan Conference on Security Technology. Medellín: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013. p. 86-90. ISBN: 978-958-8790-65-7.
Detail

CHMELAŘ, P.; PEŠEK, M.; VOLF, T.; ZENDULKA, J.; FRÖML, V. VTApi: an Efficient Framework for Computer Vision Data Management and Analytics. Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems (ACIVS) - Proceedings of the 15th International Conference, ACIVS 2013. Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Volume 8192 2013. Poznań: Springer London, 2013. p. 378-388. ISBN: 978-3-319-02894-1.
Detail

BARABAS, M.; HOMOLIAK, I.; HANÁČEK, P.; KAČIC, M. Detection of Network Buffer Overflow Attacks: A Case Study. The 47th Annual International Carnahan Conference on Security Technology. Mendellin: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013. p. 128-131. ISBN: 978-958-8790-65-7.
Detail

HOLÍK, L.; LENGÁL, O.; ROGALEWICZ, A.; ŠIMÁČEK, J.; VOJNAR, T. Fully Automated Shape Analysis Based on Forest Automata. Proceedings of CAV'13. Lecture Notes in Computer Science. Heidelberg: Springer Verlag, 2013. p. 740-755. ISBN: 978-3-642-39798-1. ISSN: 0302-9743.
Detail

JANDA, M. Automatic Generation Of Pronunciation Dictionaries Based On Diarization. Proceedings of the 19th Conference Student EEICT 2013. Brno: Brno University of Technology, 2013. p. 228-232. ISBN: 978-80-214-4695-3.
Detail

HANNEMANN, M.; POVEY, D.; ZWEIG, G. Combining Forward and Backward Search in Decoding. Proceedings of ICASSP 2013. Vancouver: IEEE Signal Processing Society, 2013. p. 6739-6743. ISBN: 978-1-4799-0355-9.
Detail

KŘOUSTEK, J.; KOLÁŘ, D. Context Parsing (Not Only) of the Object-File-Format Description Language. COMPUT SCI INF SYST, 2013, vol. 10, no. 4, p. 1673-1702. ISSN: 1820-0214.
Detail

DUDKA, K.; PERINGER, P.; VOJNAR, T. Byte-Precise Verification of Low-Level List Manipulation. 20th Static Analysis Symposium. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science Volume 7935. Berlin: Springer Verlag, 2013. p. 215-237. ISBN: 978-3-642-38855-2. ISSN: 0302-9743.
Detail

ROGALEWICZ, A.; IOSIF, R. Automata-Based Termination Proofs. Computing and Informatics, 2013, vol. 2013, no. 4, p. 739-775. ISSN: 1335-9150.
Detail

POLČÁK, L.; HRANICKÝ, R.; MATOUŠEK, P. Hiding TCP Traffic: Threats and Counter-measures. Security and Protection of Information 2013, Proceedings of the Conference. Brno: University of Defence in Brno, 2013. p. 83-96. ISBN: 978-80-7231-922-0.
Detail

AKBACAK, M.; BURGET, L.; WENG, W.; VAN HOUT, J. Rich System Combination For Keyword Spotting In Noisy and Acoustically Heterogenous Audio Streams. Proceedings of ICASSP 2013. Vancouver: IEEE Signal Processing Society, 2013. p. 8267-8271. ISBN: 978-1-4799-0355-9.
Detail

ŠVÉDA, M.; VRBA, R. Cyber-Physical Systems Networking with TCP/IP -- A Security Application Approach. IEEE Proceedings AFRICON 2013. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013. p. 101-106. ISBN: 978-1-4673-5943-6.
Detail

HORVÁTH, Z.; HEROUT, A.; SZENTANDRÁSI, I.; ZACHARIÁŠ, M. Design and Detection of Local Geometric Features for Deformable Marker Fields. Proceedings of 29th Spring conference on Computer Graphics. Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2013. p. 85-92. ISBN: 978-80-223-3377-1.
Detail

CHARVÁT, L.; SMRČKA, A.; VOJNAR, T. An Abstraction of Multi-Port Memories with Arbitrary Addressable Units. Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2013. Lecture Notes in Computer Science. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2013. p. 460-468. ISBN: 978-3-642-53855-1.
Detail

ŠIMEK, V.; RŮŽIČKA, R. More Complex Polymorphic Circuits and Their Physical Implementation. Proceedings of the 20th Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference. Brno: Brno University of Technology, 2013. p. 189-194. ISBN: 978-80-214-4754-7.
Detail

DVOŘÁK, V.; MIKUŠEK, P. Easily Reprogrammable Embedded Logic Control. Proceedings of ICINCO 2013, Vol.1. Lisbon: SciTePress - Science and Technology Publications, 2013. p. 471-476. ISBN: 978-989-8565-70-9.
Detail

NOVOSAD, P.; ČEŠKA, M. Algorithm for Computing Unfoldings of Unbounded Hybrid Petri Nets. Computer Aided System Theory -EUROCAST 2013 - revised selected papers. Lecture Notes in Computer Science. Berín: Springer Verlag, 2013. p. 428-435. ISBN: 978-3-642-53855-1.
Detail

POLČÁK, L.; HOLKOVIČ, M.; MATOUŠEK, P. A New Approach for Detection of Host Identity in IPv6 Networks. In Proceedings of the 4th International Conference on Data Communication Networking, 10th International Conference on e-Business and 4th International Conference on Optical Communication Systems. Reykjavík: SciTePress - Science and Technology Publications, 2013. p. 57-63. ISBN: 978-989-8565-72-3.
Detail

ŘEZNÍČEK, I.; ZEMČÍK, P. Action recognition using combined local features. Proceedings of the IADIS Computer graphics, Visulisation, Coputer Vision and Image Processing 2013. Praha: IADIS, 2013. p. 111-118. ISBN: 978-972-8939-89-2.
Detail

CEDERBERG, J.; VOJNAR, T.; ABDULLA, P. Monotonic Abstraction for Programs with Multiply-Linked Structures. International Journal of Foundations of Computer Science, 2013, vol. 24, no. 2, p. 187-210. ISSN: 0129-0541.
Detail

PACNER, J.; RYŠAVÝ, O.; ŠVÉDA, M. On the Evaluation of Clock Synchronization Methods for Networked Control Systems. 3rd Eastern European Regional Conference on the Engineering of Computer-Based Systems. New York: IEEE Computer Society, 2013. p. 10-12. ISBN: 978-0-7695-3759-7.
Detail

MIČULKA, L.; KOTÁSEK, Z. Synchronization Technique for TMR System After Dynamic Reconfiguration on FPGA. The Second Workshop on Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale (MEDIAN 2013). Avignon: Politecnico di Milano, 2013. p. 53-56. ISBN: 978-2-11-129175-1.
Detail

MIČULKA, L.; STRAKA, M.; KOTÁSEK, Z. Methodology for Fault Tolerant System Design Based on FPGA Into Limited Redundant Area. 16th Euromicro Conference on Digital System Design: Architectures, Methods and Tools. Santander: IEEE Computer Society, 2013. p. 227-234. ISBN: 978-0-7695-5074-9.
Detail

DRAHOŠOVÁ, M. Koevoluční algoritmus v kartézském genetickém programování. Počítačové architektury a diagnostika PAD 2013. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 123-128. ISBN: 978-80-261-0270-0.
Detail

SVOBODA, J.; KLUBAL, O.; DRAHANSKÝ, M. Biometric Recognition of People by 3D Hand Geometry. In Proceedings of 9th International Conference on Digital Technologies 2013. Žilina: IEEE Computer Society, 2013. p. 173-177. ISBN: 978-80-554-0682-4.
Detail

KOČÍ, R.; JANOUŠEK, V. Object Oriented Petri Nets in Software Development and Deployment. ICSEA 2013, The Eighth International Conference on Software Engineering Advances. Venice: Xpert Publishing Services, 2013. p. 485-490. ISBN: 978-1-61208-304-9.
Detail

RYŠAVÝ, O.; RÁB, J.; ŠVÉDA, M. Improving security in SCADA systems through firewall policy analysis. Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Krakow: IEEE Computer Society, 2013. p. 1435-1440. ISBN: 978-1-4673-4471-5.
Detail

KOVÁČIK, M. Detekcia sieťových anomálií s využitím DNS dát. Počítačové architektury a diagnostika. Teplá: University of West Bohemia in Pilsen, 2013. s. 33-38. ISBN: 978-80-01-05106-1.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; DOLEŽEL, M.; VÁŇA, J.; BŘEZINOVÁ, E.; YIM, J.; SHIM, K. New Optical Methods for Liveness Detection on Fingers. BioMed Research International, 2013, vol. 2013, no. 9, p. 1-11. ISSN: 2314-6133.
Detail

HOLÍK, L.; JONSSON, B.; LENGÁL, O.; VOJNAR, T.; TRINH, Q.; ABDULLA, P. Verification of Heap Manipulating Programs with Ordered Data by Extended Forest Automata. Proceedings of ATVA'13. Heidelberg: Springer Verlag, 2013. p. 224-239. ISBN: 978-3-319-02443-1.
Detail

MATOUŠEK, J. Paměťově efektivní vyhledání nejdelšího shodného prefixu pro směrování ve 100 Gb/s sítích. Počítačové architektury a diagnostika PAD 2013. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 105-110. ISBN: 978-80-261-0270-0.
Detail

ZACHARIÁŠOVÁ, M.; BOLCHINI, C.; KOTÁSEK, Z. Analysis and Comparison of Functional Verification and ATPG for Testing Design Reliability. Proceedings of The Second Workshop on Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale. Avignon: COST, European Cooperation in Science and Technology, 2013. p. 35-38. ISBN: 978-2-11-129175-1.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; HANÁČEK, P.; ZBOŘIL, F.; ZBOŘIL, F.; BARABAS, M.; ANTAL, L. Threats in Networks using Agent and Biometric Systems. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology, 2013, vol. 5, no. 3, p. 119-133. ISSN: 2233-7849.
Detail

ŠVÉDA, M.; RYŠAVÝ, O. Dependable Cyber-Physical Systems Networking: An Approach for Real-Time, Software Intensive Systems. Programmable Devices and Embedded Systems. Programmable devices and systems. Volume #12. Laxenburg: IFAC, 2013. p. 1-4. ISBN: 978-3-902823-21-2. ISSN: 1474-6670.
Detail

HOMOLIAK, I.; BARABAS, M.; CHMELAŘ, P.; DROZD, M.; HANÁČEK, P. Advanced Security Network Metrics. In Emerging Trends in ICT Security. Waltham: Elsevier Science, 2013. p. 187-202. ISBN: 978-0-12-411474-6.
Detail

LUŽA, R.; ROZMAN, J.; ZBOŘIL, F. Remote Controlling of the Robotic Arm Mitsubishi Melfa. Informatics 2013. Košice: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Košice, 2013. p. 329-334. ISBN: 978-80-8143-127-2.
Detail

JURNEČKA, P.; HANÁČEK, P.; BARABAS, M.; HENZL, M.; KAČIC, M. A method for parallel software refactoring for safety standards compliance. System Safety 2013 collection of papers. INT. CONF. ON SIMULATORS, (BRIGHTON, U.K.: SEP. 26-30, 1983), LONDON, U.K., INST. ELECTR. ENGRS., 1983, P.267-273. (CONF. Cardiff: The Institution of Engineering and Technology, 2013. p. 1-6. ISBN: 978-1-84919-777-9. ISSN: 0537-9989.
Detail

KADLČEK, F.; FUČÍK, O. Fast and Energy Efficient AdaBoost Classifier. FPGAWorld'13. Copenhagen and Stockholm: Association for Computing Machinery, 2013. p. 1-5. ISBN: 978-1-4503-2496-0.
Detail

VRÁBELOVÁ, P.; BAŘINA, D.; ŠKODA, P.; VÁŽNÝ, J.; ZENDULKA, J. Classification of Spectra of Emission-line Stars Using Feature Extraction Based on Wavelet Transform. In Proceedings of 23rd Annual Astronomical Data Analysis Software and Systems (ADASS) Conference. San Francisco: Astronomical Society of the Pacific, 2013. p. 177-180. ISBN: 978-1-58381-854-1.
Detail

ZELENÝ, J.; BURGET, R. Isomorphic mapping of DOM trees for Cluster-Based Page Segmentation. Proceedings of the Twelfth International Conference on Informatics INFORMATICS'2013. Spišská Nová Ves: The University of Technology Košice, 2013. p. 256-261. ISBN: 978-80-8143-127-2.
Detail

VRÁBELOVÁ, P.; BAŘINA, D.; ŠKODA, P.; ZENDULKA, J.; VÁŽNÝ, J. Classification of Be Stars Using Feature Extraction Based on Discrete Wavelet Transform. Proceedings of conferences Datakon and Znalosti 2013. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, 2013. p. 95-102. ISBN: 978-80-248-3189-3.
Detail

KALMÁR, R.; ZBOŘIL, F.; ZBOŘIL, F. Security threats classification in wireless sensor networks with mobile codes. Proceedings of the 12th International Conference on Informatics. Košice: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Košice, 2013. p. 210-215. ISBN: 978-80-8143-127-2.
Detail

HLOSTA, M.; ŠEBEK, M.; ZENDULKA, J. Approach to Visualisation of Evolving Association Rule Models. Proceedings of The Second International Conference on Informatics & Applications (ICIA 2013). Łódź: The Society of Digital Information and Wireless Communications, 2013. p. 47-52. ISBN: 978-1-4673-5255-0.
Detail

JURÁNKOVÁ, M.; SZENTANDRÁSI, I.; ZACHARIÁŠ, M.; HEROUT, A. Poor Man's SimulCam: Real-Time And Effortless MatchMoving. Proceedings of the 2013 12th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality. Adelaide, S.A.: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013. p. 1-3. ISBN: 978-1-4673-4661-0.
Detail

VESELÝ, K.; GHOSHAL, A.; BURGET, L.; POVEY, D. Sequence-discriminative Training of Deep Neural Networks. Proceedings of Interspeech 2013. Proceedings of the 14th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2013). Lyon: International Speech Communication Association, 2013. p. 2345-2349. ISBN: 978-1-62993-443-3. ISSN: 2308-457X.
Detail

KARAFIÁT, M.; GRÉZL, F.; HANNEMANN, M.; VESELÝ, K.; ČERNOCKÝ, J. BUT BABEL System for Spontaneous Cantonese. Proceedings of Interspeech 2013. Proceedings of the 14th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2013). Lyon: International Speech Communication Association, 2013. p. 2589-2593. ISBN: 978-1-62993-443-3. ISSN: 2308-457X.
Detail

RATH, S.; POVEY, D.; VESELÝ, K.; ČERNOCKÝ, J. Improved Feature Processing for Deep Neural Networks. Proceedings of Interspeech 2013. Proceedings of the 14th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2013). Lyon: International Speech Communication Association, 2013. p. 109-113. ISBN: 978-1-62993-443-3. ISSN: 2308-457X.
Detail

MILIČKA, M.; BURGET, R. Web Document Description Based on Ontologies. Proceedings of the 2th annual conference ICIA 2013. Łódź: The Society of Digital Information and Wireless Communications, 2013. p. 288-293. ISBN: 978-1-4673-5255-0.
Detail

KAZZAZ, M.; RYCHLÝ, M. Web Service Migration with Migration Decisions Based on Ontology Reasoning. In Proceedings of the Twelfth International Conference on Informatics - Informatics'2013. Košice: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Košice, 2013. p. 186-191. ISBN: 978-80-8143-127-2.
Detail

ŠEBEK, M.; ZENDULKA, J. Generator of Synthetic Datasets for Hierarchical Sequential Pattern Mining Evaluation. Proceedings of the Twelfth International Conference on Informatics 2013. Košice: The University of Technology Košice, 2013. p. 289-292. ISBN: 978-80-8143-127-2.
Detail

SOLÁR, P. Deep Pushdown Transducers and Parallel Deep Pushdown Transducers. Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013 Volume 3. Brno: Brno University of Technology, 2013. p. 207-211. ISBN: 978-80-214-4695-3.
Detail

HLOSTA, M.; STRÍŽ, R.; ZENDULKA, J.; HRUŠKA, T. PSO-based Constrained Imbalanced Data Classification. Proceedings of the Twelth International Conference on Informatics INFORMATICS'2013. Spišská Nová Ves: The University of Technology Košice, 2013. p. 234-239. ISBN: 978-80-8143-127-2.
Detail

KOPŘIVA, J.; KUNOVSKÝ, J.; ŠÁTEK, V.; DROZDOVÁ, M.; KILLIAN, M. Parallel system based on the RNS. In The Proceedings of the 12th Conference Informatics'2013. Košice: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Košice, 2013. p. 323-328. ISBN: 978-80-8143-127-2.
Detail

KOPŘIVA, J.; KUNOVSKÝ, J.; ŠÁTEK, V.; KOCINA, F.; TALIC, E. Numerical integration in the RNS. In The Proceedings of the 12th Conference Informatics'2013. Košice: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Košice, 2013. p. 318-322. ISBN: 978-80-8143-127-2.
Detail

HON, J.; MARTÍNEK, T.; RAJDL, K.; LEXA, M. Triplex: an R/Bioconductor package for identification and visualization of potential intramolecular triplex patterns in DNA sequences. BIOINFORMATICS, 2013, vol. 29, no. 15, p. 1900-1901. ISSN: 1367-4803.
Detail

CUMANI, S.; BRUMMER, J.; BURGET, L.; LAFACE, P.; PLCHOT, O.; VASILAKAKIS, V. Pairwise Discriminative Speaker Verification in the I -Vector Space. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2013, vol. 2013, no. 6, p. 1217-1227. ISSN: 1558-7916.
Detail

MIČULKA, L. Metoda návrh systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru na bázi FPGA. Počítačové architektury & diagnostika 2013. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 63-68. ISBN: 978-80-261-0270-0.
Detail

SZURMAN, K. Fault Tolerant CAN Bus Control System Implemented into FPGA and its synchronization after failure and recovery. Počítačové architektury & diagnostika 2013. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2013. p. 21-26. ISBN: 978-1-4673-6136-1.
Detail

BRÁZDOVÁ, M.; MARTÍNEK, T.; LEXA, M. In silico search for secondary structures in p53 target genes using R/Bioconductor. ITAT 2013: Information Technologies - Applications and Theory. Donovaly: CreativeSpace Independent Publishing Platform, 2013. p. 42-46. ISBN: 978-1-4909-5208-6.
Detail

KUČIŠ, M.; ZEMČÍK, P.; ZENDEL, O.; HERZNER, W. Overview of Simulation of Video-Camera Effects for Robotic Systems in R3-COP. Computer Safety, Reliability, and Security - 32nd International Conference. Toulouse: Springer Science+Business Media B.V., 2013. p. 1-8. ISBN: 2-907801-09-0.
Detail

DVOŘÁK, V.; MIKUŠEK, P. Memory-Based Logic Control for Embedded Systems. Lecture notes in Electrical Engineering, 2015, vol. 325, no. 1, p. 367-379. ISSN: 1876-1100.
Detail

ŠVÉDA, M. Time Specification, Modeling and Measurement in frame of Cyber-Physical System Applications Design. International Journal of Systems Applications, Engineering & Development, 2013, vol. 7, no. 5, p. 263-270. ISSN: 2074-1308.
Detail

MATULA, P.; KOLÁŘ, D. Reconstruction of simple data types in decompilation. Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS Assn., 2013. p. 1-10. ISBN: 978-80-87952-00-9.
Detail

LETKO, Z. Analysis and Testing of Concurrent Programs. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia, 2013, vol. 5, no. 3, p. 1-8. ISSN: 1338-1237.
Detail

ZACHARIÁŠOVÁ, M. New Methods for Increasing Efficiency and Speed of Functional Verification. Počítačové architektury a diagnostika PAD 2013. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2013. p. 111-116. ISBN: 978-80-261-0270-0.
Detail

HOFSTEDE, R.; BARTOŠ, V.; SPEROTTO, A.; PRAS, A. Towards Real-Time Intrusion Detection for NetFlow and IPFIX. In Proceedings of the 9th International Conference on Network and Service Management. Zürich: International Federation for Information Processing, 2013. p. 1-6. ISBN: 978-3-901882-53-1.
Detail

HENZL, M.; HANÁČEK, P. Modeling of Contactless Smart Card Protocols and Automated Vulnerability Finding. 2013 International Symposium on Biometrics and Security Technologies (ISBAST). Chengdu: IEEE Computer Society, 2013. p. 141-148. ISBN: 978-0-7695-5010-7.
Detail

KOŠAŘ, V.; ŽÁDNÍK, M.; KOŘENEK, J. NFA Reduction for Regular Expressions Matching Using FPGA. Proceedings of the 2013 International Conference on Field Programmable Technology. Kyoto: IEEE Computer Society, 2013. p. 338-341. ISBN: 978-1-4799-2199-7.
Detail

KOŠAŘ, V. Optimalizace architektury NFA-Split. Počítačové architektury a diagnostika PAD 2013. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 81-86. ISBN: 978-80-261-0270-0.
Detail

ŠEBEK, M.; HLOSTA, M.; ZENDULKA, J.; HRUŠKA, T. MLSP: Mining Hierarchically-Closed Multi-Level Sequential Patterns. 9th International Conference, ADMA 2013. Lecture Notes in Computer Science. Hangzhou: Springer Verlag, 2013. p. 157-168. ISBN: 978-3-642-53913-8.
Detail

VESELÝ, V.; ŠVÉDA, M. Comparison of Proposals Suggesting Internet Architecture Change. Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS Assn., 2013. p. 1-11. ISBN: 978-80-87952-00-9.
Detail

RŮŽIČKA, R.; ŠIMEK, V. More Complex Polymorphic Circuits: A Way to Implementation of Smart Dependable Systems. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2013, vol. 7, no. 5, p. 1-6. ISSN: 1802-4564.
Detail

KOPŘIVA, J.; KUNOVSKÝ, J.; ŠÁTEK, V.; DROZDOVÁ, M.; SCHIRRER, A. Parallel Computations Based on Automatic Transformation of Ordinary Differential Equations. In Proceedings of the 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. AIP conference proceedings. Rhodes: American Institute of Physics, 2013. p. 2293-2296. ISBN: 978-0-7354-1184-5. ISSN: 0094-243X.
Detail

VALENTA, V.; ŠÁTEK, V.; KUNOVSKÝ, J.; HUMENÁ, P. Adaptive Solution of Laplace Equation. In Proceedings of the 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. AIP conference proceedings. Rhodes: American Institute of Physics, 2013. p. 2285-2288. ISBN: 978-0-7354-1184-5. ISSN: 0094-243X.
Detail

ŠÁTEK, V.; KUNOVSKÝ, J.; KOCINA, F.; CHALOUPKA, J. Taylor Series Based Computation and MATLAB ODE Solvers Comparison. In Proceedings of the 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. AIP conference proceedings. Rhodes: American Institute of Physics, 2013. p. 2289-2292. ISBN: 978-0-7354-1184-5. ISSN: 0094-243X.
Detail

HÁJEK, J.; DRAHANSKÝ, M.; DROZD, R. Extraction of Retina Features Based on Position of the Blood Vessel Bifurcation. Journal of Medical Research and Development, 2013, vol. 2, no. 3, p. 55-59. ISSN: 2303-9345.
Detail

KARAKOS, D.; SCHWARTZ, R.; TSAKALIDIS, S.; ZHANG, L.; RANJAN, S.; NG, T.; HSIAO, R.; NGUYEN, L.; GRÉZL, F.; HANNEMANN, M.; KARAFIÁT, M.; SZŐKE, I.; VESELÝ, K. Score Normalization and System Combination for Improved Keyword Spotting. In Proceedings of ASRU 2013. Olomouc: IEEE Signal Processing Society, 2013. p. 210-215. ISBN: 978-1-4799-2755-5.
Detail

HSIAO, R.; NG, T.; GRÉZL, F.; KARAKOS, D.; TSAKALIDIS, S.; NGUYEN, L.; SCHWARTZ, R. Discriminative Semi-supervised Training for Keyword Search in Low Resource Languages. Proceedings of ASRU 2013. Olomouc: IEEE Signal Processing Society, 2013. p. 440-445. ISBN: 978-1-4799-2755-5.
Detail

ZEMČÍK, P. Research Projects and Industry in Europe. Proceedings of New Horizons in Industry Business and Education. Chania: Technological Educational Institute of Crete. Heracleion, Gree, 2013. p. 257-261. ISBN: 978-960-99889-6-4.
Detail

ZHILA, A.; YIH, W.; MEEK, C.; MIKOLOV, T.; ZWEIG, G. Combining Heterogeneous Models for Measuring Relational Similarity. Proceedings of NAACL-HLT 2013. Atlanata, Georgia: Association for Computational Linguistics, 2013. p. 1000-1009. ISBN: 978-1-937284-47-3.
Detail

JURNEČKA, P.; HANÁČEK, P.; BARABAS, M.; HENZL, M.; KAČIC, M. A method for parallel software refactoring for safety standards compliance. In Resilience, Security & Risk in Transport. London: The Institution of Engineering and Technology, 2013. p. 42-48. ISBN: 978-1-84919-787-8.
Detail

ZELENÝ, J.; BURGET, R. Cluster-based Page Segmentation - a fast and precise method for web page pre-processing. In The Third International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics. Madrid: Association for Computing Machinery, 2013. p. 1-12. ISBN: 978-1-4503-1850-1.
Detail

HUSÁR, A.; PŘIKRYL, Z.; DOLÍHAL, L.; MASAŘÍK, K.; HRUŠKA, T. ASIP Design with Automatic C/C++ Compiler Generation. Haifa: 2013. p. 0-0.
Detail

MCLAREN, M.; ABRASH, V.; GRACIARENA, M.; LEI, Y.; PEŠÁN, J. Improving Robustness to Compressed Speech in Speaker Recognition. Proceedings of Interspeech 2013. Lyon: International Speech Communication Association, 2013. p. 3698-3702. ISBN: 978-1-62993-443-3.
Detail

VRÁBELOVÁ, P.; ŠKODA, P.; VÁŽNÝ, J. Classification of Spectra of Emission Line Stars Using Machine Learning Techniques. International Journal of Automation and Computing, 2013, vol. 11, no. 3, p. 265-273. ISSN: 1476-8186.
Detail

KAZZAZ, M.; RYCHLÝ, M. Ontology-based Context Modelling and Reasoning in the Web Service Migration Framework. Acta Electrotechnica et Informatica, 2013, vol. 13, no. 4, p. 5-12. ISSN: 1335-8243.
Detail

MEDUNA, A.; ZEMEK, P. One-Sided Random Context Grammars with a Limited Number of Right Random Context Rules. Theoretical Computer Science, 2014, vol. 516, no. 1, p. 127-132. ISSN: 0304-3975.
Detail

MEDUNA, A.; VRÁBEL, L.; ZEMEK, P. Solutions To Four Open Problems Concerning Controlled Pure Grammar Systems. International Journal of Computer Mathematics, 2014, vol. 91, no. 6, p. 1156-1169. ISSN: 0020-7160.
Detail

RYCHLÝ, M. Dynamically Reconfigurable Architectures: An Evaluation of Approaches for Preventing Architectural Violations. In Handbook of Research on Architectural Trends in Service-Driven Computing (2 Volumes). Advances in Systems Analysis, Software Engineering, and High Performance Computing. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2014. p. 26-43. ISBN: 978-1-4666-6178-3.
Detail

POLČÁK, L.; HOLKOVIČ, M.; MATOUŠEK, P. Host Identity Detection in IPv6 Networks. In E-Business and Telecommunications. Communications in Computer and Information Science. Berlin: Springer Verlag, 2014. p. 74-89. ISBN: 978-3-662-44787-1. ISSN: 1865-0929.
Detail

MEDUNA, A.; ZEMEK, P. Regulated Grammars and Automata. New York: Springer US, 2014. 694 p. ISBN: 978-1-4939-0368-9.
Detail

KOŠAŘ, V.; KOŘENEK, J. On NFA-Split Architecture Optimizations. In 2014 IEEE 17th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS). Warsaw: IEEE Computer Society, 2014. p. 274-277. ISBN: 978-1-4799-4558-0.
Detail

VRÁBELOVÁ, P. Comparison of Wavelet Based Feature Extraction Methods in Classification of Emission Line Stellar Spectra. Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014. Volume 3. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 254-258. ISBN: 978-80-214-4924-4.
Detail

MATOUŠEK, P. Síťové služby a jejich architektura. Brno: Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně VUTIUM, 2014. 396 s. ISBN: 978-80-214-3766-1.
Detail

PODIVÍNSKÝ, J.; ZACHARIÁŠOVÁ, M.; KOTÁSEK, Z. Complex Control System for Testing Fault-Tolerance Methodologies. Proceedings of The Third Workshop on Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale. Dresden: COST, European Cooperation in Science and Technology, 2014. p. 24-27. ISBN: 978-2-11-129175-1.
Detail

CUMANI, S.; LAFACE, P.; PLCHOT, O. On the use of i-vector posterior distributions in Probabilistic Linear Discriminant Analysis. IEEE/ACM TRANSACTIONS ON AUDIO, SPEECH AND LANGUAGE PROCESSING, 2014, vol. 22, no. 4, p. 846-857. ISSN: 2329-9290.
Detail

KEKELY, L.; PUŠ, V.; KOŘENEK, J. Software Defined Monitoring of Application Protocols. In Proceedings of IEEE INFOCOM 2014 - IEEE Conference on Computer Communications. Toronto: IEEE Computer Society, 2014. p. 1725-1733. ISBN: 978-1-4799-3360-0.
Detail

KEKELY, L. Software Defined Monitoring: Nový prístup k monitorovaniu vysokorýchlostných počítačových sietí. Počítačové architektury a diagnostika 2014. Liberec: Liberec University of Technology, 2014. s. 74-79. ISBN: 978-80-7494-027-9.
Detail

SZURMAN, K. Synchronization Methodology for Fault Tolerant System Recovery After Its Failure. Počítačové architektury & diagnostika 2014. Malá Skála: Liberec University of Technology, 2014. p. 111-116. ISBN: 978-80-7494-027-9.
Detail

OČENÁŠEK, P.; TRCHALÍK, R. System for Remote Monitoring of Engineering Services. International Conference on Advances in Manufacturing and Materials Engineering (ICAMME 2014). Chennai: Elsevier Science, 2015. p. 1-3. ISBN: 978-1-63439-365-2.
Detail

CHMELAŘ, P.; DROZD, M.; ŠEBEK, M.; ZENDULKA, J. Real-Time Indexing of Complex Data Streams. In Innovations and Advances in Computing, Informatics, Systems Sciences, Networking and Engineering. Lecture Notes in Electrical Engineering. Cham: Springer International Publishing, 2015. p. 371-378. ISBN: 978-3-319-06772-8.
Detail

ŠVÉDA, M.; RYŠAVÝ, O.; VESELÝ, V.; GRÉGR, M.; PODERMAŃSKI, T.; HALFAR, P.; MAREK, M. Design of Computer Networks Concerning Network Applications Support. Computer Aided Systems Theory. Las Palmas de Gran Canaria: University of Las Palmas, 2015. p. 23-24. ISBN: 978-84-606-5438-4.
Detail

KEKELY, L.; KUČERA, J.; PUŠ, V.; KOŘENEK, J.; VASILAKOS, A. Software Defined Monitoring of Application Protocols. IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS, 2015, vol. 65, no. 2, p. 615-626. ISSN: 0018-9340.
Detail

OČENÁŠEK, P. Effective Synchronization of Data in Distributed Systems. In Information, Computer and Application Engineering - Proceedings of the International Conference on Information Technology and Computer Application Engineering, ITCAE 2014. Leiden: CRC Press LLC, 2015. p. 177-180. ISBN: 978-1-138-02717-6.
Detail

OČENÁŠEK, P. Information and Communication Management in Business Information Systems. In 2015 International Conference on Simulation, Modelling and Mathematical Statistics (SMMS 2015). Lancaster: DEStech Publications, Inc., 2015. p. 384-388. ISBN: 978-1-60595-112-6.
Detail

MEDUNA, A.; SOUKUP, O.; ZEMEK, P. Ordered Pure Multi-Pushdown Automata. Theoretical and Applied Informatics, 2015, vol. 27, no. 1, p. 25-47. ISSN: 1896-5334.
Detail

BELICA, M.; BARTÍK, V. Systém pre sumarizáciu dokumentov na webe. WIKT 2013 - 8th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies 2013. Herĺany: 2013. s. 1-6.
Detail

KLÍMA, O. Neurocranial Shape Reconstruction Using Statistical Shape Models. Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 254-256. ISBN: 978-80-214-4694-6.
Detail

KLÍMA, O. Forensic Identification of Children Faces. In Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 150-152. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

LODROVÁ, D.; DRAHANSKÝ, M.; BetaLab s.r.o.: Testování živosti prstů vyvoláním optických změn. 19364, užitný vzor. Praha (2009)
Detail

SEKANINA, L.; VAŠÍČEK, Z.; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií: Nelineární obrazový filtr. UV020017, užitný vzor. Praha (2009)
Detail

DRAHANSKÝ, M.; DVOŘÁK, R.; ORSÁG, F.; Vysoké učení technické v Brně: A Method of Biometric Identification of Persons According to the Hand and Device for Biometric Identification of Persons According to the Hand. WO/2010/009683, patent. Geneva (2010)
Detail

DRAHANSKÝ, M.; FUNK, W.; NÖTZEL, R.; Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.: Method and Apparatus for Detecting Biometric Features. WO/2007/036370, patent. Geneva (2007)
Detail

MARVAN, A.; DRAHANSKÝ, M.; ORSÁG, F.; Vysoké učení technické v Brně: Robot pro soutěž MiniSumo. 34931, průmyslový vzor. Česká republika (2010)
Detail

DRAHANSKÝ, M.; LODROVÁ, D.; DVOŘÁK, R.; FIALA, J.; NEZHYBA, O.; VUT v Brně + MOVIBIO s.r.o.: Biometrické bezpečnostní zařízení pro snímání a rozpoznávání žil prstů lidské ruky. 21548, užitný vzor. Praha (2010)
Detail

ZEMČÍK, P.; BERAN, V.; ZUZAŇÁK, J.; ŽÁDNÍK, M.; HAVEL, J.; HEROUT, A.; HRADIŠ, M.; JURÁNEK, R.; Vysoké učení technické v Brně: Způsob distribuce dat smyčkou a distribuční blok smyčky k provádění tohoto způsobu. 303038, patent. (2012)
Detail

ZEMČÍK, P.; HEROUT, A.; SEEMAN, M.; PŘIBYL, B.; Vysoké učení technické v Brně: Způsob a zařízení pro digitální korekci obrazu. 303039, patent. (2012)
Detail

CHMELAŘ, P.; ZENDULKA, J.; Vysoké učení technické v Brně: Decentralizovaná dohledová síť umožnující dotazování a analýzu dohledových dat. 303854, patent. (2013)
Detail

SEKANINA, L.; VAŠÍČEK, Z.; Vysoké učení technické v Brně: Nelineární obrazový filtr. 304181, patent. (2013)
Detail

DRAHANSKÝ, M.; DVOŘÁK, R.; ORSÁG, F.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Způsob biometrické identifikace osob podle ruky a zařízení pro biometrickou identifikaci osob podle ruky. 305065, patent. (2015)
Detail

DRAHANSKÝ, M.; LODROVÁ, D.; DVOŘÁK, R.; FIALA, J.; NEZHYBA, O.; Vysoké učení technické v Brně: Biometrické bezpečnostní zařízení pro snímání a rozpoznávání žil prstů lidské ruky. 305276, patent. (2015)
Detail

ŽIŽKA, J.: VUT-SW-Search; Web-based demo for Language Identification. http://speech.fit.vutbr.cz/en/software/web-based-demo-language-identification. URL: http://speech.fit.vutbr.cz/en/software/web-based-demo-language-identification. (software)
Detail

POLOK, L.; SMRŽ, P.: RandomIngexing_GPU; Random Indexing on GPU. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=172. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=172. (software)
Detail

ŽIŽKA, J.; FAPŠO, M.; SZŐKE, I.: VUT-SW-Search; Web-based lecture browser. http://www.superlectures.com/ (http://www.superlectures.com/odyssey/) http://www.prednasky.com/. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/193/. (software)
Detail

MARTÍNEK, T.; LEXA, M.; KOPEČEK, D.; BURGETOVÁ, I.: Triplex; Identification of triplex-forming sequences. http://www.fit.vutbr.cz/research/view_product.php?id=194¬itle=1. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/view_product.php?id=194¬itle=1. (software)
Detail

MARTÍNEK, T.; LEXA, M.: PalDPl; Identification of palindrome-forming sequences. http://www.fit.vutbr.cz/research/view_product.php?id=195¬itle=1. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/view_product.php?id=195¬itle=1. (software)
Detail

ŠPERKA, S.; SMRŽ, P.: connexion; Connexion. https://bitbucket.org/.beho/connexion/overview. URL: https://bitbucket.org/.beho/connexion/overview. (software)
Detail

HORÁČEK, J.; ZBOŘIL, F.: WSageNt; WSageNt. http://www.fit.vutbr.cz/~ihoracek/WSageNt. URL: http://www.fit.vutbr.cz/~ihoracek/WSageNt. (software)
Detail

ZBOŘIL, F.; HORÁČEK, J.; SAMEK, J.: T-Mass; T-Mass(X), A Tool for Multi-agent System Simulation. http://www.fit.vutbr.cz/~zborilf/tmass. URL: http://www.fit.vutbr.cz/~zborilf/tmass. (software)
Detail

LETKO, Z.; VOJNAR, T.; KŘENA, B.: SearchBestie; Search-based Testing Environment (SearchBestie). http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/SearchBestie. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/SearchBestie. (software)
Detail

DUDKA, K.; PERINGER, P.; VOJNAR, T.: code-listener; An Easy to Use Infrastructure for Building Static Analysis Tools.    - http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/code-listener. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/150/. (software)
Detail

LENGÁL, O.; HOLÍK, L.; VOJNAR, T.: libSFTA; libSFTA: A Semi-symbolic Nondeterministic Finite Tree Automata Library Prototype. https://github.com/ondrik/libsfta. URL: https://github.com/ondrik/libsfta. (software)
Detail

FIEDOR, J.; GACH, M.; ČEŠKA, M.: zetav; Tool for verification of systems specified in RT-Logic language. http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/zetav. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/zetav. (software)
Detail

GACH, M.; FIEDOR, J.; ČEŠKA, M.: verif; Tool for verification of systems described using the Modechart formalism. http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/verif. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/verif. (software)
Detail

ŠIMÁČEK, J.; HOLÍK, L.; ROGALEWICZ, A.; VOJNAR, T.; HABERMEHL, P.: fapointers; Forester: A Tool for Verification of Programs with Pointers. Nástroj i dokumentaci lze získat na URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/forester/. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/142/. (software)
Detail

DUDKA, K.; PERINGER, P.; VOJNAR, T.: predator; Predator: A Tool for Checking Manipulation of Dynamic Data Structures Using Separation Logic.    - http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/predator. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/149/. (software)
Detail

DOLEŽEL, M.: GSEGMENTATOR; GSegmentator. Projekt: http://www.gsegmentator.wz.cz. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/156/. (software)
Detail

SAMEK, J.; ZBOŘIL, F.; MALAČKA, O.: ContextGraph; ContextGraph: Simulation tool for Hierarchical Model of Trust In Contexts. http://www.fit.vutbr.cz/~samejan/ContextGraph/. URL: http://www.fit.vutbr.cz/~samejan/ContextGraph/. (software)
Detail

KONEČNÝ, J.; HOLAIN, M.; VÁVRA, M.; TICHÁČEK, J.; DRAHANSKÝ, M.; ORSÁG, F.: ELKO_RF-Touch; Ovládací dotyková jednotka RF Touch. Prototyp je umístěn v sídle společnosti ELKO EP s.r.o.. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/170/. (prototyp)
Detail

KONEČNÝ, J.; KOLÁŘ, Z.; VÁVRA, M.; DRAHANSKÝ, M.; ORSÁG, F.; VÁŇA, J.; DVOŘÁK, R.: ELKO_RFTI-10B; RF vysílač: Bezdrátový teplotní senzor RFTI-10B. Prototyp je umístěn v sídle společnosti ELKO EP s.r.o.. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/182/. (prototyp)
Detail

KONEČNÝ, J.; VÁVRA, M.; KOLÁŘ, Z.; DRAHANSKÝ, M.; ORSÁG, F.; MARVAN, A.; HÁJEK, J.: ELKO_RFTSI-11B; Spínací aktor s teplotním senzorem RFTSI-11B. Prototyp je umístěn v sídle společnosti ELKO EP s.r.o.. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/183/. (prototyp)
Detail

KORČEK, P.; KOŠAŘ, V.; KORANDA, K.: NetCOPEtoNetFPGA; NetCOPE for the NetFPGA-10G card. Realizační výstup je umístěn u společnosti Invea-tech a.s.. (software)
Detail

BURGET, R.: Pdf2Dom; PDF DOM Parser. http://cssbox.sourceforge.net/pdf2dom. URL: http://cssbox.sourceforge.net/pdf2dom. (software)
Detail

DUDKA, V.; FIEDOR, J.; VOJNAR, T.; KŘENA, B.: DA-BMC; A Tool Chain Combining Dynamic Analysis and Bounded Model Checking. http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/da-bmc. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/da-bmc. (software)
Detail

LENGÁL, O.; ŠIMÁČEK, J.; VOJNAR, T.: vata; VATA: A Library for Efficient Manipulation of Non-Deterministic Tree Automata. Nástroj i dokumentaci lze získat na URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/libvata/. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/223/. (software)
Detail

FIEDOR, J.: OCRP Solver; OCRP Solver: A Tool for Solving the OCRP Problem. http://www.fit.vutbr.cz/~ifiedor/ocrpsolver/. URL: http://www.fit.vutbr.cz/~ifiedor/ocrpsolver/. (software)
Detail

HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K.; FUJCIK, L.; PŘIKRYL, Z.; HUSÁR, A.; PRISTACH, M.: ADOP; ADOP mikroprocesor. UIFS, ww.fit.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

JAROŠ, J.: GPUGA 1.0; GPGPU implementation of the GA running the knapsack benchmark. https://github.com/jarosjir/GPU-GA-Knapsack. URL: https://github.com/jarosjir/GPU-GA-Knapsack. (software)
Detail

ZACHARIÁŠOVÁ, M.; LENGÁL, O.; KAJAN, M.: haven; HAVEN: An Open Framework for FPGA-Accelerated Functional Verification of Hardware. Nástroj i dokumentaci lze získat na URL http://www.fit.vutbr.cz/~isimkova/haven/ (http://www.fit.vutbr.cz/%7Eisimkova/haven/). URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/234/. (software)
Detail

HRUBÝ, M.: RG7; Rastrová knihovna pro GIS systém GRASS 7. Domovská stránka RG7 (http://perchta.fit.vutbr.cz/RG7/1). (software)
Detail

POSPÍŠIL, T.; CHMELAŘ, P.: FastX; PostgreSQL XML Index FastX. http://github.com/killteck/indexing-xml. URL: http://github.com/killteck/indexing-xml. (software)
Detail

CHMELAŘ, P.: CamSafe; CamSafe. www.securitis.sk. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/240/. (software)
Detail

JANOUŠEK, V.: Prototypes-2012; Prototypes-2012. http://perchta.fit.vutbr.cz/projekty/32. URL: http://perchta.fit.vutbr.cz/projekty/32. (software)
Detail

JANOUŠEK, V.: SmallDEVSforSqueak4.3; SmallDEVS for Squeak 4.3. http://perchta.fit.vutbr.cz/projekty/31. URL: http://perchta.fit.vutbr.cz/projekty/31. (software)
Detail

ŠIMEK, V.; RŮŽIČKA, R.: Modules with CAN; Prototypovací moduly s rozhraním CAN. Funkční vzorek vývojových platforem je v současnosti využíván na pracovišti řešitele: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno, http://www.fit.vutbr.cz/units/UPSY/prod/index.php?id=247¬itle=1. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/247/. (funkční vzorek)
Detail

BARTÍK, V.; MILOŠ, R.: SKWICClustering; SKWIC Text Clustering Tool. http://www.fit.vutbr.cz/~bartik/Arcbc/cluster.htm. URL: http://www.fit.vutbr.cz/~bartik/Arcbc/cluster.htm. (software)
Detail

JAROŠ, J.: MPIGA 1.0; MPI Island-based CPU Implementation of GA Running the Knapsack Benchmark. https://github.com/jarosjir/MPI-GA-Knapsack. URL: https://github.com/jarosjir/MPI-GA-Knapsack. (software)
Detail

KORČEK, P.; KOŘENEK, J.; ŠIMEK, V.: uG4-150; Embedded development platform for gigabit network applications based on FPGA. http://www.fit.vutbr.cz/research/view_product.php?id=251. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/view_product.php?id=251. (funkční vzorek)
Detail

JAROŠ, J.: MPIGPUGA 1.0; MPI Island-based GPU Implementation of GA Running the Knapsack Benchmark. viz níže. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/253/. (software)
Detail

BURGET, R.; BIELIK, P.: swingbox; SwingBox Rendering Component. http://cssbox.sourceforge.net/swingbox. URL: http://cssbox.sourceforge.net/swingbox. (software)
Detail

FIEDOR, J.; VOJNAR, T.: ANaConDA; ANaConDA: A Framework for Analysing Multi-threaded C/C++ Programs on the Binary Level. http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/anaconda/. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/anaconda/. (software)
Detail

POKORNÝ, L.; BARTÍK, V.: TextSum; Text Summarization Tool. http://www.fit.vutbr.cz/~bartik/Arcbc/summar.htm. URL: http://www.fit.vutbr.cz/~bartik/Arcbc/summar.htm. (software)
Detail

ŠIMEK, V.; RŮŽIČKA, R.: MINERVA; Hybridní platforma pro prototypování bezpečných vestavěných systémů. Ústav počítačových systémů, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/290/. (funkční vzorek)
Detail

CHMELAŘ, P.; FRÖML, V.; VOLF, T.; ZENDULKA, J.: VTApi; VTApi: Framework pro správu dat počítačového vidění. http://vidte.fit.vutbr.cz/vtapi.html. URL: http://vidte.fit.vutbr.cz/vtapi.html. (software)
Detail

CHMELAŘ, P.; PEŠEK, M.; VOLF, T.: SUNAR-ED; SUNAR-ED: Evend Detection in a Surveillance Network. https://sourceforge.net/projects/sunar-ed/. URL: https://sourceforge.net/projects/sunar-ed/. (software)
Detail

CHMELAŘ, P.; DALGAARD, L.; SMRŽ, P.; ZEMČÍK, P.: R3-KB; R3-COP Knowledge Base. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=294. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=294. (software)
Detail

STRNADEL, J.; ŠIMEK, V.: INTMAN; intMAN: Priority-Driven Load-Adaptive Monitoring-Based Hardware for Managing Interrupts in Embedded Event-Triggered Real-Time Systems. Ústav počítačových systémů, Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/303/. (prototyp)
Detail

KOČÍ, R.: PNtalk-2.0; PNtalk 2.0. http://perchta.fit.vutbr.cz/pntalk2k. URL: http://perchta.fit.vutbr.cz/pntalk2k. (software)
Detail

HON, J.; LEXA, M.; MARTÍNEK, T.; RAJDL, K.: R_triplex; R/Bioconductor package for identification of triplex-forming sequences. http://www.bioconductor.org/packages/release/bioc/html/triplex.html. URL: http://www.bioconductor.org/packages/release/bioc/html/triplex.html. (software)
Detail

BARABAS, M.; DROZD, M.; HOMOLIAK, I.; CHMELAŘ, P.: VlastniHoneypot; Vysoce interaktivní honeypot s taint analýzou. https://wis.fit.vutbr.cz/FIT/db/vav/product.php?file=%2Fproduct%2F322%2Fhoneypot.zip&id=322. URL: https://wis.fit.vutbr.cz/FIT/db/vav/product.php?file=%2Fproduct%2F322%2Fhoneypot.zip&id=322. (software)
Detail

HRUBÝ, M.: PSP-Solver; Nástroj pro optimalizaci výrobních rozvrhů. http://perchta.fit.vutbr.cz/PSP-Solver. URL: http://perchta.fit.vutbr.cz/PSP-Solver. (software)
Detail

HRUŠKA, T.; MASAŘÍK, K.; KOLÁŘ, D.; PŘIKRYL, Z.: ASIPSTLissom; Lissom tools for simulation of Application Specific Instruction-set Processors.    - Nástroje dostupné přes webové rozhranní (http://lissom.aps-brno.cz/ide/index.php)    - Popis produktu (http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/lissom). URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/58/. (software)
Detail

STRNADEL, J.: TASTE; TASTE: Testability Analysis SuiTE. http://www.fit.vutbr.cz/~strnadel/diag/taste. URL: http://www.fit.vutbr.cz/~strnadel/diag/taste. (software)
Detail

SEKANINA, L.; RŮŽIČKA, R.; VAŠÍČEK, Z.; PROKOP, R.; FUJCIK, L.: REPOMO32; REPOMO32 - Rekonfigurovatelný polymorfní integrovaný obvod. Ústav počítačových systémů, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno, http://www.fit.vutbr.cz/units/UPSY/. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/60/. (funkční vzorek)
Detail

VAŠÍČEK, Z.; SEKANINA, L.: Tools4CGP; Nástroje pro kartézské genetické programování. Software je  ke stažení z URL: http://www.fit.vutbr.cz/~vasicek/cgp/tools. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/61/. (software)
Detail

HRUBÝ, M.: CE-Solver; CESolver: A tool for determination of the correlated game equilibrium. Domovská stránka CE-Solveru (http://perchta.fit.vutbr.cz/CE-Solver/1). (software)
Detail

PIWKO, K.; ŠVERCL, J.; BURGET, R.: jStyleParser; jStyleParser Library. http://cssbox.sourceforge.net/jstyleparser. URL: http://cssbox.sourceforge.net/jstyleparser. (software)
Detail

KOLÁŘ, R.; BARTÍK, V.: ARC-R; ARC-R Classifier. http://www.fit.vutbr.cz/~bartik/Arcbc/download.htm. URL: http://www.fit.vutbr.cz/~bartik/Arcbc/download.htm. (software)
Detail

KOČÍ, R.: PNtalk-08; PNtalk. Domovská stránka projektu (http://perchta.fit.vutbr.cz/pntalk2k/28). URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/66/. (software)
Detail

HRADIŠ, M.; JURÁNEK, R.: FRDC; Framework for Research on Detection Classifiers. http://pcjuranek.fit.vutbr.cz/trenovadlo/. URL: http://pcjuranek.fit.vutbr.cz/trenovadlo/. (software)
Detail

BOHÁČ, M.; CHMELAŘ, P.; FILUS, M.; POSPĚCH, L.: XMLVisualization; XML Visualization. http://sourceforge.net/projects/xmlvisualizer/. URL: http://sourceforge.net/projects/xmlvisualizer/. (software)
Detail

KOPŘIVA, A.; CHMELAŘ, P.: JWordDB; JWordDB. http://sourceforge.net/projects/jworddb/. URL: http://sourceforge.net/projects/jworddb/. (software)
Detail

CHMELAŘ, P.: TrecvidSearch; TrecvidSearch. http://minerva3.fit.vutbr.cz:8080/. URL: http://minerva3.fit.vutbr.cz:8080/. (software)
Detail

LETKO, Z.; VOJNAR, T.; KŘENA, B.: JRDH-AT; Java Atomicity Violation Detector & Healer. Nástroj i dokumentaci lze získat na URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/racedetect/. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/90/. (software)
Detail

KŘENA, B.; BRAIONE, P.; DENARO, G.; PEZZE, M.: MUSE; Model checking Using Symbolic Execution. http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/muse/. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/muse/. (software)
Detail

HRUŠKA, T.; KOLÁŘ, D.; LUKÁŠ, R.; MASAŘÍK, K.: ISTLissom; Instruction Set Tools Lissom.    - Nástroje dostupné přes webové rozhranní (http://lissom.aps-brno.cz/ide/index.php)    - Popis produktu (http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/lissom). URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/52/. (software)
Detail

DRAHANSKÝ, M.: FQT; Fingerprint Quality Testing. Standardy (drafty): ISO/IEC JTC 1/SC 37 N 2202 & ISO/IEC JTC 1/SC 37 N 2211.. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/34/. (produkt převzatý do právního předpisu nebo normy)
Detail

BURGET, R.: CSSBox; CSSBox Rendering Engine. http://cssbox.sourceforge.net. URL: http://cssbox.sourceforge.net. (software)
Detail

NOVOSAD, P.: CESim; CESim. http://www.fit.vutbr.cz/~novosad/CESim/. URL: http://www.fit.vutbr.cz/~novosad/CESim/. (software)
Detail

ROGALEWICZ, A.; VOJNAR, T.: ARTMC-v1; ARTMC - Abstract Regular Tree Model Checking. http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/artmc/. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/artmc/. (software)
Detail

LETKO, Z.; VOJNAR, T.; KŘENA, B.: JRDH; Java Race Detector & Healer. Nástroj i dokumentaci lze získat na URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/racedetect/. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/49/. (software)
Detail

MARTINSKÝ, O.; ZBOŘIL, F.; DRAHANSKÝ, M.: JavaANPR; Algorithmic and mathematical principles of automatic number plate recognition systems. http://javaanpr.sourceforge.net/. URL: http://javaanpr.sourceforge.net/. (software)
Detail

CHMELAŘ, P.: JKalman; Kalmanův Filtr (Java). http://sourceforge.net/projects/jkalman/. URL: http://sourceforge.net/projects/jkalman/. (software)
Detail

PEČENKA, T.; KOTÁSEK, Z.: Cirgen; RTL benchmark circuit generator. Software je společně se sadou vytvořených testovacích obvodů ke stažení z URL: http://www.fit.vutbr.cz/~pecenka/cirgen/. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/55/. (software)
Detail

ŠKARVADA, J.; KOTÁSEK, Z.: RUZ; Set of tools for RTL circuits testability analysis. Domácí stránka produktu: http://www.fit.vutbr.cz/~skarvada/ruz/. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/56/. (software)
Detail

PERINGER, P.; MARTINEK, D.: SIMLIB3; Simulation Library SIMLIB, version 3. http://www.fit.vutbr.cz/~peringer/SIMLIB/. URL: http://www.fit.vutbr.cz/~peringer/SIMLIB/. (software)
Detail

SMRČKA, A.; VOJNAR, T.: VHD2CA; Translator of VHDL Design to Counter Automaton. http://www.fit.vutbr.cz/~smrcka/projects/vhd2ca/. URL: http://www.fit.vutbr.cz/~smrcka/projects/vhd2ca/. (software)
Detail

HERRMAN, T.; KOTÁSEK, Z.: TB; Tools for split RTL circuit into Testable blocks. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=57¬itle=1. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=57¬itle=1. (software)
Detail

BERAN, V.; POTÚČEK, I.; SUMEC, S.: TETA; TETA: Tracking Evaluation Tool. Produkt je umístěn ve webovém systému VUT FIT (http://www.fit.vutbr.cz/research/prod).. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/39/. (software)
Detail

JANOUŠEK, V.; KIRONSKÝ, E.: SmallDEVS-07; SmallDEVS-07. http://www.fit.vutbr.cz/~janousek/smalldevs/. URL: http://www.fit.vutbr.cz/~janousek/smalldevs/. (software)
Detail

ZEMČÍK, P.; HANÁK, I.; KOVÁŘ, L.; HAVEL, J.; SEEMAN, M.: HOLODISPLAY; Holografický displej. Laboratoř L0203 (2. np), budova FIT VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno, Česká republika. (funkční vzorek)
Detail

VAŠÍČEK, Z.; SEKANINA, L.: EHWFILTER; Hardware Accelerator for Evolutionary Image Filters Design. Ústav počítačových systémů, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno, http://www.fit.vutbr.cz/units/UPSY/. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/94/. (funkční vzorek)
Detail

ŠIMEK, V.; RŮŽIČKA, R.; SEKANINA, L.; VAŠÍČEK, Z.: REPOMOkit; REPOMOkit - univerzální vývojová platforma pro polymorfní elektroniku. Ústav počítačových systémů, Fakulta informačních technologií VUT v Brně. (funkční vzorek)
Detail

SMRČKA, A.: fast2armc; Překladač modelu FAST pro ARMC. http://fast2armc.sourceforge.net/. URL: http://fast2armc.sourceforge.net/. (software)
Detail

VAŠÍČEK, Z.; VAVRUŠA, M.: pyGreylist; DNS-based White/Black/Grey-list.    - http://www.fit.vutbr.cz/~vasicek/nic-vip/greylist/ (http://www.fit.vutbr.cz/%7Evasicek/nic-vip/greylist/). URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/75/. (software)
Detail

SLANÝ, K.; VAŠÍČEK, Z.: DNS-check; PyLDNS based tool for DNS configuration check. http://www.fit.vutbr.cz/~slany/nic-vip/dnscheck/. URL: http://www.fit.vutbr.cz/~slany/nic-vip/dnscheck/. (software)
Detail

ZUZAŇÁK, J.; ZEMČÍK, P.: RapidPrototypingParserGenerator; Generátor pro rychlé prototypování překladačů. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=101. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=101. (software)
Detail

ZUZAŇÁK, J.; ZEMČÍK, P.: GraphIsomorphismDetector; Detektor isomorfismů grafů a podgrafů.    - http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=102. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/102/. (software)
Detail

ANTIKAINEN, J.; HAVEL, J.; HEROUT, A.; JOŠTH, R.: CUDANTF; CUDA Nonnegative Tensor Factorization Library. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=103. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=103. (software)
Detail

POTÚČEK, I.; SUMEC, S.; POLOK, L.; ZEMČÍK, P.: AMI_OmniViewPackage; OmniView system. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=104. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=104. (software)
Detail

HAVEL, J.; JURÁNEK, R.; JOŠTH, R.; POLOK, L.; BERAN, V.; HEROUT, A.; HRADIŠ, M.; ZEMČÍK, P.: ObjectDetectionFramework; Object Detection Framework. http://www/research/prod/index.php.cs?id=107¬itle=1. URL: http://www/research/prod/index.php.cs?id=107¬itle=1. (software)
Detail

BERAN, V.: SlideSync; Synchronizace slajdů v záznamu z přednášky. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=110¬itle=1. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=110¬itle=1. (software)
Detail

ŘEZNÍČEK, I.; ZEMČÍK, P.: AutomaticSVMCreatorInSGE; Automatic SVM creator in SGE environment. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php.cs?id=111. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php.cs?id=111. (software)
Detail

SUMEC, S.; ZEMČÍK, P.; KUBÍČEK, R.; ŽÁK, P.; HRADIŠ, M.; NAVRÁTIL, J.; KAJAN, R.: AutomaticVideoEditing; Automatic Video Editing Software. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php.cs?id=113¬itle=1. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php.cs?id=113¬itle=1. (software)
Detail

POTÚČEK, I.; BERAN, V.; ZEMČÍK, P.: AMI_Camera_Localization_RANSAC; Camera Localization using RANSAC. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=114. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=114. (software)
Detail

BERAN, V.; CHMELAŘ, P.; ŘEZNÍČEK, I.; HEROUT, A.; ZEMČÍK, P.; HRADIŠ, M.; JURÁNEK, R.; BAŘINA, D.: VideoAndFeatureProcessing; Video and Feature processing. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php.cs?id=115. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php.cs?id=115. (software)
Detail

ANTIKAINEN, J.; HAVEL, J.; HEROUT, A.; JOŠTH, R.: CUDAPCA; CUDA PCA Matlab Library. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=118. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=118. (software)
Detail

BURGET, R.: WebVector; WebVector. http://cssbox.sourceforge.net/webvector. URL: http://cssbox.sourceforge.net/webvector. (software)
Detail

SMRČKA, A.: CDCreveal; Analyzátor CDC asynchronních komponent. http://www.fit.vutbr.cz/~smrcka/w/doku.php?id=research:cdcreveal. URL: http://www.fit.vutbr.cz/~smrcka/w/doku.php?id=research:cdcreveal. (software)
Detail

HRUBÝ, M.: FDDS-Solver; FDDS-Solver: A tool for Fast Detection of Dominant Strategies. Domovská stránka FDDS-Solveru (http://perchta.fit.vutbr.cz/FDDS-Solver). (software)
Detail

SVOBODA, P.; BARTÍK, V.: kNN Classifier; Klasifikátor založený na k-nejbližším sousedství. http://www.fit.vutbr.cz/~bartik/Arcbc/kNN.htm. URL: http://www.fit.vutbr.cz/~bartik/Arcbc/kNN.htm. (software)
Detail

KŘIVKA, Z.: PBCC; PicoBlaze C Compiler.    - Oficiální stránky projektu (http://www.vlam.cz/index.html.cz)    - Stránka softwarového produktu (volně ke stažení, anglicky) (http://www.fit.vutbr.cz/~meduna/work/doku.php?id=projects:vlam:pbcc:pbcc). URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/126/. (software)
Detail

CHMELAŘ, P.; POKORNÝ, J.: MobileAlert; MobileAlert. http://sourceforge.net/projects/mobilealert/. URL: http://sourceforge.net/projects/mobilealert/. (software)
Detail

CHMELAŘ, P.; MLÍCH, J.; ZEMKO, M.: MediaDiff; MediaDiff. https://gitorious.org/mediadiff (verze 2012). URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/122/. (software)
Detail

SZŐKE, I.; FAPŠO, M.: VUT-SW-Search; Lattice Spoken Term Detection toolkit (LatticeSTD). http://speech.fit.vutbr.cz/en/software/lattice-spoken-term-detection-toolkit-latticestd. URL: http://speech.fit.vutbr.cz/en/software/lattice-spoken-term-detection-toolkit-latticestd. (software)
Detail

JAROŠ, J.: EvoCCs; EvoCCs - Tool for evolutionary design of broadcast and scatter based collective communications on wormhole networks. viz. níže. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/173/. (software)
Detail

DROZDOVÁ, M.; ZBOŘIL, F.: QS_PN_Simulation; Nástroj pro simulaci systémů hromadné obsluhy pomocí Petriho sítí. http://www.fit.vutbr.cz/~zboril/public/qs_pn_simulation.zip. URL: http://www.fit.vutbr.cz/~zboril/public/qs_pn_simulation.zip. (software)
Detail

DUDKA, V.; FIEDOR, J.; KŘENA, B.; LETKO, Z.; VOJNAR, T.: RecRev; Replay Tracer & BMC. http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/RecRev. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/RecRev. (software)
Detail

ŠIMEK, V.; RŮŽIČKA, R.: DEVBOARD; Flexibilní platforma pro rychlé prototypování vestavěných systémů. Ústav počítačových systémů, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/159/. (funkční vzorek)
Detail

CHUDÝ, P.; BARTOŇ, R.; BÍLEK, J.: SimStar; Simulátor malého sportovního letounu SimStar. Laboratoř P206, budova FIT VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno, Česká republika. (funkční vzorek)
Detail

CHMELAŘ, P.; ŠEBEK, M.; ZENDULKA, J.; DROZD, M.: ReTIN; ReTIN: Real-Time Indexing. http://www.fit.vutbr.cz/research/view_product.php?id=129. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/view_product.php?id=129. (software)
Detail

HELLEBRAND, D.; CHMELAŘ, P.: CSS; Český stemmer v jazyce Snowball. http://www.fit.vutbr.cz/research/view_product.php?id=133. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/view_product.php?id=133. (software)
Detail

BERAN, V.: AutoProfilephotoMaker; Auto Profile-photo Maker. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=148¬itle=1. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=148¬itle=1. (software)
Detail

DLUHOŠ, O.; DOLEŽEL, M.; LODROVÁ, D.: FFPR - GUI; GUI for fast fingerprinting. http://sourceforge.net/projects/fastfingerprint. URL: http://sourceforge.net/projects/fastfingerprint. (software)
Detail

DYTRYCH, J.; SMRŽ, P.: KiWiAnnotS; Server for sharing annotations. http://nlp.fit.vutbr.cz/annotations/server/server.zip. URL: http://nlp.fit.vutbr.cz/annotations/server/server.zip. (software)
Detail

SCHMIDT, M.; SMRŽ, P.: KiWiIES; KiWi Information Extraction Service. http://code.google.com/p/kiwi/. URL: http://code.google.com/p/kiwi/. (software)
Detail

POLOK, L.; SMRŽ, P.: CLucene_indexer; CLucene indexing tool. http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=177. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=177. (software)
Detail

VESELÝ, K.: VUT-SW-Search; Neural Network Trainer TNet. http://speech.fit.vutbr.cz/en/software/neural-network-trainer-tnet. URL: http://speech.fit.vutbr.cz/en/software/neural-network-trainer-tnet. (software)
Detail

LAMPA, P.: cosign-php; Cosign filter implementation in PHP. http://www.fit.vutbr.cz/~lampa/cosign-php/. URL: http://www.fit.vutbr.cz/~lampa/cosign-php/. (software)
Detail

GLEMBEK, O.: VUT-SW-Search; Joint Factor Analysis Matlab Demo. http://speech.fit.vutbr.cz/en/software/joint-factor-analysis-matlab-demo. URL: http://speech.fit.vutbr.cz/en/software/joint-factor-analysis-matlab-demo. (software)
Detail

KONEČNÝ, F.; VOJNAR, T.; BOZGA, M.; IOSIF, R.: FLATA; FLATA. http://www-verimag.imag.fr/FLATA.html. URL: http://www-verimag.imag.fr/FLATA.html. (software)
Detail

ŠIMÁČEK, J.; HOLÍK, L.; VOJNAR, T.: SA; Tool for Computing Simulations. Nástroj i dokumentaci lze získat na URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/sa/. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/131/. (software)
Detail

LODROVÁ, D.: GTD-GUI; GUI for dactyloscopy. Projekt: http://www.igd.fraunhofer.de/~busch/gtd/ Program: http://www.igd.fraunhofer.de/~busch/gtd/gtd-gui.zip Help: http://www.igd.fraunhofer.de/~busch/gtd/gtd-gui-help.pdf. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/134/. (software)
Detail

SMRČKA, A.; VOJNAR, T.: cdcreloaded; Framework for Formal Verification of Clock Domain Crossing. http://www.fit.vutbr.cz/~smrcka/w/doku.php?id=research:cdcreloaded. URL: http://www.fit.vutbr.cz/~smrcka/w/doku.php?id=research:cdcreloaded. (software)
Detail

ŠABATKA, O.; BARTÍK, V.: TextPreprocess; Text Preprocessing Tool. http://www.fit.vutbr.cz/~bartik/Arcbc/download.htm. URL: http://www.fit.vutbr.cz/~bartik/Arcbc/download.htm. (software)
Detail

BIDLO, M.: EvoSort; EvoSort - System for Evolutionary Development of Generic Sorting Networks. http://www.fit.vutbr.cz/research/view_product.php?id=178¬itle=1. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/view_product.php?id=178¬itle=1. (software)
Detail

BIDLO, M.: EvoMult; EvoMult - System for Evolutionary Development of Generic Combinational Multipliers. http://www.fit.vutbr.cz/research/view_product.php?id=179¬itle=1. URL: http://www.fit.vutbr.cz/research/view_product.php?id=179¬itle=1. (software)
Detail

BIDLO, M.: CASim; CASim - Cellular Automata Simulator. http://www.fit.vutbr.cz/~bidlom/CASim/. URL: http://www.fit.vutbr.cz/~bidlom/CASim/. (software)
Detail

OTRUSINA, L.; SMRŽ, P.: ADFSN; Analysis of data from social networks. http://athena3.fit.vutbr.cz:12780/xrylko00/archiv/meco.tar. URL: http://athena3.fit.vutbr.cz:12780/xrylko00/archiv/meco.tar. (software)
Detail

Odkaz