Projekty ze strukturálních fondů


 • Národní plán obnovy

  Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.

  Zjistit více

 • Operační program Jan Amos Komenský

  Cílem programu je podpora rozvoje společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech, která povede k růstu konkurenceschopnosti ČR a zlepšení životních podmínek.

  Zjistit více

 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

  Tento víceletý program v gesci MŠMT umožnil v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

  Zjistit více

 • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

  Tematický program v gesci MŠMT umožnil v letech 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie.

  Zjistit více

 • Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

  Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) přispívá k posílení růstu konkurenceschopnosti státu a orientaci na znalostní ekonomiku.

  Zjistit více

 • 36

  Počet realizovaných projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

 • 27

  Počet podaných žádostí Operačního programu Jan Amos Komenský

 • >227 mil. Kč

  Objem finančních prostředků z výzvy Národní program obnovy pro VŠ

 • 126

  Počet realizovaných projektů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková