Detail publikace

Plánování úloh v systémech RT - V: zvyšování provozuschopnosti systémů

STRNADEL, J.

Originální název

Plánování úloh v systémech RT - V: zvyšování provozuschopnosti systémů

Anglický název

Scheduling tasks in RT systems - V: increasing system operability

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek je věnován přehledu základních pojmů, jakož i popisu a nástinu řešení problémů souvisejících s provozuschopností RT systémů. Provozuschopností, nebo také spolehlivostí v širším smyslu se v tomto článku rozumí schopnost systému plnit funkci v souladu a za podmínek vymezených jeho specifikací. Provozuschopnost je určena řadou činitelů, které ji ovlivňují - např. bezporuchovostí, pohotovostí/dostupností, udržovatelností či bezpečností ve smyslu dopadu možných následků jeho činnosti či ve smyslu schopnosti zaručit důvěrnost informací. Cílem tohoto článku není vyčerpávajícím způsobem pokrýt obecnou problematiku zajištění provozuschopnosti, ale představit typické problémy, jejich příčiny a vybraná řešení související s konstrukcí RT systémů řízených pomocí RTOS s ohledem na bezporuchovost.

Anglický abstrakt

The article outlines basic terms, problems and their solutions related to dependability of RT systems. A system is called dependable if it is able to operate according to its specification. Dependability can be quantified on basis of several quantities such as reliability, availability, maintainability, safety or security. This paper does not present related concepts in an exhaustive way. Rather, it outlines typical representatives of problems and their solutions applicable for designing RT systems controled by an RTOS regarding dependability aspects.

Klíčová slova v angličtině

fault, error, transient, permanent, intermittent, fault coverage, failure, fail-operational, fail-stop, fail-safe, latency, fault tolerance, redundancy, control-flow checking, n-version programming, voter, backup, recovery, watchdog

Autoři

STRNADEL, J.

Rok RIV

2013

Vydáno

14. 2. 2013

ISSN

1210-9592

Periodikum

Automa

Ročník

19

Číslo

2

Stát

Česká republika

Strany od

46

Strany do

49

Strany počet

4

URL

BibTex

@article{BUT103416,
  author="Josef {Strnadel}",
  title="Plánování úloh v systémech RT - V: zvyšování provozuschopnosti systémů",
  journal="Automa",
  year="2013",
  volume="19",
  number="2",
  pages="46--49",
  issn="1210-9592",
  url="https://www.fit.vut.cz/research/publication/9975/"
}