Udržitelná
univerzita

Oblasti udržitelného rozvoje na VUT

Vzdělávání

Naše studenty vzděláváme tak, aby se z nich stali nejen odborníci v daných oblastech, ale také osobnosti prosazující zodpovědný a respektující přístup k okolnímu světu.   

Více informací

Věda a výzkum

Z pozice technické univerzity je naší hlavní devízou schopnost vyvíjet nová řešení vedoucí ke kvalitnějšímu, udržitelnému a bezpečnějšímu životu. 

Více informací

Provoz univerzity

Prosazujeme odpovědný přístup k budování i péči o univerzitní infrastrukturu, hospodárnému nakládání se zdroji energie, vodou a odpady.

Více informací

Třetí role

Jsme otevřenou institucí s potenciálem reagovat na dění ve společnosti a ovlivňovat jej.  

Více informací

Jak přispíváme k principům udržitelnosti?

Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková