Detail produktu

Lissom tools for simulation of Application Specific Instruction-set Processors

HRUŠKA, T. MASAŘÍK, K. KOLÁŘ, D. PŘIKRYL, Z.

Typ produktu

software

Abstrakt

ASIPSTLissom are tools for a simulation of the ASIP (Application Specific Instruction-set Processor). Tools enable automatic generation of the simulators based on a model in ISAC architecture description language. An Eclipse platform and web development environment is used for a tools' usage.

Klíčová slova

Hardware/software co-design, architecture description language, instruction set, ASIP, DSP

Datum vzniku

17.06.2008

Umístění

   - Nástroje dostupné přes webové rozhranní (http://lissom.aps-brno.cz/ide/index.php)    - Popis produktu (http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/lissom)

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty