Pro média

Mgr. Kamil Gregorek, MBA

Mgr.

KamilGregorek

MBA

Kancléř

+420541145319
media@vut.cz



Zpravodajský portál zVUT.cz

Časopis Události

Časopis Události je čtvrtletníkem Vysokého učení technického v Brně, jehož hlavním posláním je informovat o dění na univerzitě. Časopis vydává nakladatelství VUTIUM.

Aktuální číslo Archiv časopisu