Pro média

Mgr. Jana Vyklická

Mgr.

JanaVyklická

Tisková mluvčí

+420 608 927 036
media@vut.cz



Mgr. Petr Kubíček

Mgr.

PetrKubíček

Specialista komunikace

+420 771 281 478
media@vut.cz

Zpravodajský portál zVUT.cz

Časopis Události

Časopis Události je čtvrtletníkem Vysokého učení technického v Brně, jehož hlavním posláním je informovat o dění na univerzitě. Časopis vydává nakladatelství VUTIUM.

Aktuální číslo Archiv časopisu