Detail publikace

Plánování úloh v systémech RT - I: závislé úlohy

STRNADEL, J.

Originální název

Plánování úloh v systémech RT - I: závislé úlohy

Anglický název

Scheduling tasks in RT systems - I: dependent tasks

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Tento první článek nového seriálu (Plánování úloh v systémech RT) je věnován principům přiřazování priorit závislým úlohám RT, tj. úlohám, mezi kterými existují časové a prostorové závislosti plynoucí ze specifikace systému. Díl představuje vliv těchto závislostí na způsob přiřazování priorit a typická řešení problémů spojených s těmito závislostmi. Začínající seriál je volným pokračováním seriálu (Návrh časově kritických systémů) dříve publikovaného v časopise Automa v číslech 10/2010 (str. 42-44), 12/2012 (str. 18-19), 2/2011 (str. 50-52) a 4/2011 (str. 58-60).

Anglický abstrakt

This first article of a new series (Task scheduling in RT systems) is dedicated to the principles of assigning priorities to dependent RT tasks, i.e. tasks, among which there are timing and spatial dependencies resulting from an RT system specification. The article presents an impact of the dependencies to a priority assignment policy and typical problems associated with these dependencies. The starting series is a loose sequel to the series (Design of time-critical systems) previously published in the Automa journal, numbers 10/2010 (pp. 42-44), 12/2012 (pp. 18-19), 2/2011 (pp. 50-52 ) and 4/2011 (pp. 58-60).

Klíčová slova v angličtině

dependent task, timing dependency, spatial dependency, critical section, mutual exclusion, starving, blocking, priority inversion, deadlock, resource access protocol

Autoři

STRNADEL, J.

Rok RIV

2012

Vydáno

2. 10. 2012

ISSN

1210-9592

Periodikum

Automa

Ročník

18

Číslo

10

Stát

Česká republika

Strany od

42

Strany do

45

Strany počet

4

URL

BibTex

@article{BUT96951,
  author="Josef {Strnadel}",
  title="Plánování úloh v systémech RT - I: závislé úlohy",
  journal="Automa",
  year="2012",
  volume="18",
  number="10",
  pages="42--45",
  issn="1210-9592",
  url="https://www.fit.vut.cz/research/publication/9971/"
}