Diskriminace, obtěžování ani šikana nejsou normální.
Ocitli jste se v takové situaci? Víme, jak to řešit.

Nevhodné chování?

Přečtěte si, jak jej rozpoznat a jak se mu efektivně bránit.   

Více informací

Na koho se obrátit

Jste-li obětí či svědkem nevhodného chování, nebojte se s naší pomocí zakročit. 

socialnibezpeci@vutbr.cz


Více informací

Poradenství na VUT

Nevíte-li kudy kam, využijte některou z našich interních i externích poradenských služeb.

Více informací

4

Férové studijní a pracovní prostředí

Ať už prostory VUT navštěvujete jako student či zaměstnanec, záleží nám na tom, abyste se zde vždy cítili příjemně a bezpečně. Uděláme vše proto, aby vám VUT poskytovalo vždy zdravé a férové studijní či pracovní podminky, které vám umožní naplno se věnovat své práci.

Kdo vám může pomoci

Stali jste se svědkem nebo dokonce objektem nevhodného typu chování? Pomůžeme vám ho zastavit.
Neváhejte a kontaktujte nás na e-mailu socialnibezpeci@vutbr.cz
Pro osobní radu můžete oslovit Koordinátorku pro sociální bezpečí Bohdanu Šlégrovou - ochránkyni práv VUT (slegrova@vutbr.cz), která má s řešením různých situací bohaté profesní zkušenosti. Nebo můžete oslovit přímo kontaktní osobu na vaší součásti či vložit váš podnět v listinné podobě do některé ze schránek důvěry na VUT.

Zpráva koordinátorky, legislativa a informace

Sociální bezpečí řeší všechny formy narušování osobní důstojnosti – od agrese, zastrašování, zneužívání, šikany až po diskriminaci. V české legislativě je navíc diskriminace zakázána v Listině základních práv a svobod.
Závěrečná zpráva o činnosti Koordinátorky (2022-03/2024).

Více o legislativě

Deklarace sociálního bezpečí na VUT

VUT zajišťuje svým studentům a zaměstnancům pozitivní a trvale bezpečné prostředí pro studium a práci. VUT současně považuje za důležité vytvářet pro všechny studentky, studenty, zaměstnankyně a zaměstnance důstojné, bezpečné, inspirující a motivující prostředí. Pro VUT mají klíčový význam slova kolegialita, bezúhonnost, rovnost, respekt, otevřenost a vzájemná pozornost.

Na VUT není a nebude tolerována žádná forma nežádoucího jednání, včetně sexuálního či genderově podmíněného obtěžování, agrese, nátlaku či zastrašování, šikany nebo diskriminace založené na jakémkoli důvodu. VUT usiluje a bude nadále usilovat o posilování kultury vzájemného respektu, jehož součástí je prevence výskytu nežádoucích jevů, a to na všech úrovních univerzity.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají vytvářet pozitivní a sociální bezpečné univerzitní prostředí.

Ladislav Janíček
Rektor VUT

Odpovědnost: Ing. Bohdana Šlégrová