Detail publikace

Symbolická regrese s užitím kartézského genetického programování

DRAHOŠOVÁ, M.

Originální název

Symbolická regrese s užitím kartézského genetického programování

Anglický název

Symbolic Regression Using Cartesian Genetic Programming

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Symbolická regrese je úloha identifikace matematického popisu skryté závislosti experimentálně získaných dat. Symbolická regrese je úzce spjata se základními úlohami strojového učení. Tato práce se zabývá symbolickou regresí a jejím řešením založeném na principu kartézského genetického programování. Kartézské genetické programování je evolucí inspirovaná metoda strojového učení, která automaticky generuje celé programy v určitém programovacím jazyce reprezentované orientovaným acyklickým grafem. 

Anglický abstrakt

Symbolic regression is the problem of identifying the mathematical description of a hidden system from experimental data. Symbolic regression is closely related to general machine learning. This work deals with symbolic regression and its solution based on the principle of cartesian genetic programming. Cartesian genetic programming is an evolution-based machine learning metod, which automaticaly generates whole programs represented as directed acyclic graph.

Klíčová slova v angličtině

symbolic regression, cartesian genetic programming

Autoři

DRAHOŠOVÁ, M.

Rok RIV

2011

Vydáno

20. 5. 2011

Nakladatel

Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4272-6

Kniha

Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011

Strany od

347

Strany do

349

Strany počet

3

URL

BibTex

@inproceedings{BUT76459,
  author="Michaela {Drahošová}",
  title="Symbolická regrese s užitím kartézského genetického programování",
  booktitle="Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011",
  year="2011",
  pages="347--349",
  publisher="Fakulta informačních technologií VUT v Brně",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-4272-6",
  url="http://www.feec.vutbr.cz/EEICT/2011/sbornik/02-Magisterske%20projekty/11-Inteligentni%20systemy/08-xsikul06.pdf"
}