Detail publikace

Plánování úloh v systémech RT - II: neperiodické úlohy

STRNADEL, J.

Originální název

Plánování úloh v systémech RT - II: neperiodické úlohy

Anglický název

Scheduling tasks in RT systems - II: nonperiodic tasks

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Tento článek je druhým dílem seriálu a nepřímo navazuje na předchozí díl "Plánování úloh v systémech RT - I: závislé úlohy", kde byly představeny základní mechanismy přiřazování statických (pevných) priorit periodickým RT úlohám. Mezi neperiodickými úlohami RT jsou obvykle rozlišovány úlohy aperiodické (intervaly příchodů úloh tohoto typu jsou předem neznámé) a úlohy sporadické (je u nich známa nejkratší doba mezi příchody). V tomto článku jsou představeny základní mechanismy společného (tzv. hybridního) plánování množin periodických a neperiodických úloh (hybrid/joint scheduling); pozornost je věnována zejména tzv. serverům úloh.

Anglický abstrakt

This article is the second one from the "Task scheduling in RT system" series. It builds on the first article, in which basic static and dynamic priority assignment policies were introduced for periodic RT tasks. Among nonperiodic tasks, the following groups are typically distinguished: aperiodic tasks (their interarrival times are unknown apriori) and sporadic tasks (their interarrival times are bounded). In this article, basic mechanisms of hybrid/joint scheduling of periodic and aperiodic RT tasks; a special attention is paid especially to task server mechanisms.

Klíčová slova v angličtině

aperiodic task, sporadic task, joint scheduling, hybrid scheduling, task server, background scheduling, polling server, deferrable server, priority exchange server, sporadic server

Autoři

STRNADEL, J.

Rok RIV

2012

Vydáno

8. 11. 2012

ISSN

1210-9592

Periodikum

Automa

Ročník

18

Číslo

11

Stát

Česká republika

Strany od

44

Strany do

46

Strany počet

3

URL

BibTex

@article{BUT96952,
  author="Josef {Strnadel}",
  title="Plánování úloh v systémech RT - II: neperiodické úlohy",
  journal="Automa",
  year="2012",
  volume="18",
  number="11",
  pages="44--46",
  issn="1210-9592",
  url="https://www.fit.vut.cz/research/publication/9972/"
}