• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Letní otevírací doba

Ústřední knihovna VUT v Brně

Provozní doba do 30. 6.

Pondělípátek 9:0016:00

Prodej propagačních předmětů denně 8:00–16:00.

Chcete vrátit knihu?

  • Knihy můžete vracet také do knihovního boxu umístěného ve vstupní hale, vlevo od vrátnice.

Rezervace týmových studoven

Aktuality

více ...

Poslání UK VUT

Základním posláním Ústřední knihovny VUT je shromažďovat a zpřístupňovat literaturu převážně mezioborového charakteru náležící do oblasti zájmů technické univerzity. Mezi další funkce UK VUT patří: akvizice zahraniční literatury, informační výchova studentů VUT a ostatních uživatelů, konzultace a poradenství pro knihovny VUT, navrhování a realizace automatizovaných knihovnických agend aj.

Více informací o fakultních knihovnách najdete na:
Portále knihoven VUT

Předpisy VUT v Brně týkající se Ústřední knihovny:

Zákony a předpisy:

  • Knihovní zákon č. 257/2001 Sb. a návazné prováděcí předpisy
  • Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů č. 121/2000 Sb.
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.
  • Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů č. 101/2000 Sb.

03.06.2023 06:41:38
php 0.15s, sql 0.00s
bulldog2, cdbx1