• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Aktualni oteviraci doba

Ústřední knihovna VUT v Brně

Provozní doba od 15. července

Pondělípátek 9:0014:00
pouze po předchozí domluvě nebo na zazvonění

Prodej propagačních předmětů denně 9:00–16:00.

Chcete vrátit knihu?

  • Knihy můžete vracet také do knihovního boxu umístěného ve vstupní hale, vlevo od vrátnice.

Rezervace týmových studoven

Aktuality

více ...

Poslání UK VUT

Základním posláním Ústřední knihovny VUT je shromažďovat a zpřístupňovat literaturu převážně mezioborového charakteru náležící do oblasti zájmů technické univerzity. Mezi další funkce UK VUT patří: akvizice zahraniční literatury, informační výchova studentů VUT a ostatních uživatelů, konzultace a poradenství pro knihovny VUT, navrhování a realizace automatizovaných knihovnických agend aj.

Více informací o fakultních knihovnách najdete na:
Portále knihoven VUT

Předpisy VUT v Brně týkající se Ústřední knihovny:

Zákony a předpisy:

  • Knihovní zákon č. 257/2001 Sb. a návazné prováděcí předpisy
  • Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů č. 121/2000 Sb.
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.
  • Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů č. 101/2000 Sb.

25.07.2024 11:11:31
php 0.10s, sql 0.00s
bulldog4, cdbx1