• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Open Access week 2021

Ústřední knihovna VUT v Brně

Provozní doba

PondělíPátek 8:0018:00
V pátek 29. října zavřeno
Prodej propagačních předmětů denně 8–15 hod.

Chcete vrátit knihu?

  • Knihy vracejte primárně do knihovního boxu umístěného ve vstupní hale, vlevo od vrátnice.
  • Všechny vypůjčky již nejsou automaticky prodlužovány.

Rezervace týmových studoven

Aktuality

více ...

Poslání UK VUT

Základním posláním Ústřední knihovny VUT je shromažďovat a zpřístupňovat literaturu převážně mezioborového charakteru náležící do oblasti zájmů technické univerzity. Mezi další funkce UK VUT patří: akvizice zahraniční literatury, informační výchova studentů VUT a ostatních uživatelů, konzultace a poradenství pro knihovny VUT, navrhování a realizace automatizovaných knihovnických agend aj.

Více informací o fakultních knihovnách najdete na:
Portále knihoven VUT

Předpisy VUT v Brně týkající se Ústřední knihovny:

Zákony a předpisy:

  • Knihovní zákon č. 257/2001 Sb. a návazné prováděcí předpisy
  • Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů č. 121/2000 Sb.
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.
  • Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů č. 101/2000 Sb.

22.10.2021 06:33:31
php 0.20s, sql 0.00s
bulldog4, cdbx1