Univerzitní sítě

Existence mezinárodních univerzitních sítí představuje spolupráci s velkým potenciálem. Jejím výsledkem je nejen podpora internacionalizace zapojených institucí, ale také možnost ovlivňovat politiku vzdělávání a výzkumu, sdílet znalosti a příklady dobré praxe, prohlubovat spolupráci ve vědě a výzkumu a vytvářet mezinárodní klima nejen pro studium, ale i práci.

  VUT je na celouniverzitní úrovni zapojeno do tří mezinárodních univerzitních sítí:
  EULiST, CESAER a EUA.

  „Spolupráce prostřednictvím těchto prestižních sítí posiluje postavení VUT v mezinárodním prostředí, a to zejména prací našich kolegů a studentů na fakultách a součástech, kteří jsou zapojení v jednotlivých tematických oblastech nebo strukturách těchto sítí. Otevírá se tím potenciál pro spolupráci na tématech a výzvách, jež mohou být základem nových řešení s velkým dopadem jak pro univerzitu a její další strategické národní i mezinárodní partnery, tak i pro celou společnost.“

  Iveta Šimberová

  Prorektorka pro internacionalizaci

  Odpovědnost: Ing. et Ing. Mariana Tesařová, M.Sc.