Detail publikace

Vliv defektů a zvyšování odolnosti proti poruchám v celulárních systémech

ŽALOUDEK, L.

Originální název

Vliv defektů a zvyšování odolnosti proti poruchám v celulárních systémech

Anglický název

The Influence of Defects and Increasing of Fault-Tolerance in Cellular Systems

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Mezi problémy, se kterými je třeba se potýkat při fyzické implemenaci celulárních automatů, patří zejména obtížnost dosažení dokonalé synchronizace mezi buňkami a neexistující odolnost proti poruchám. Tento příspěvek navrhuje jednoduché řešení druhého jmenovaného problému založené na statické modulové redundanci, která by měla být přijatelnější pro výrobu celulárních strojů, než existující složitá řešení. Na rozdílných testovacích případech jsou experimentálně ověřeny tří- a pětimodulová redundance za přítomnosti defektů na úrovni fukčních modulů uvnitř buněk. Za zmínku stojí i zajímavé chování celulárních automatů, které bylo objeveno v souvislosti se zaváděním defektů, které bylo sledováno z pohledu rozdělení chování automatů do Wolframových tříd. V závěru je naznačeno další směřování disertace.

Anglický abstrakt

One of the problems when implementing cellular automata in hardware is the absence of fault-tolerance in the model. This article describes a simple solution of the problem which could be more feasible in manufacturing then existing complex solutions. TMR and 5-MR are experimentally verified, using several common benchmarks with the presence of defects on the level of function modules inside the cells. Discovery regarding the behavior of CA with the presence of defects is mentioned along with the subsequent plan for the dissertation. 

Klíčová slova v angličtině

Celular automata, fault-tolerance, NMR, TMR, static module redundancy, Wolfram Classes

Autoři

ŽALOUDEK, L.

Rok RIV

2011

Vydáno

12. 9. 2011

Nakladatel

Vydavateľstvo STU

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-227-3552-0

Kniha

Počítačové architektury a diagnostika 2011

Strany od

145

Strany do

150

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT76479,
  author="Luděk {Žaloudek}",
  title="Vliv defektů a zvyšování odolnosti proti poruchám v celulárních systémech",
  booktitle="Počítačové architektury a diagnostika 2011",
  year="2011",
  pages="145--150",
  publisher="Vydavateľstvo STU",
  address="Bratislava",
  isbn="978-80-227-3552-0"
}