Celoživotní
vzdělávání

Institut celoživotního vzdělávání VUT (ICV) zaštiťuje široké spektrum aktivit a služeb, které slouží k systematickému rozvoji vzdělávání na VUT. Jsou to zejména vzdělávací a rozvojové programy a kurzy, různé druhy poradenství, provoz Univerzity třetího věku atd. Využít služeb, které ICV nabízí, mohou jak studenti a zaměstnanci VUT, tak i široká veřejnost. 

Více informací na webu ICV


Univerzita třetího věku (U3V)
 je velmi populární vzdělávací aktivitou, která je určena zejména seniorům. Probíhá prostřednictvím přednášek, seminářů a cvičení zaměřených na velmi rozmanitý soubor témat. Cílem této formy vzdělávání je nejen zvýšení odborné kvalifikace (přestože získané vědomosti většinou neslouží k výkonu povolání), ale také zlepšení kvality života seniorů, jejich duševní aktivity a navázání kontaktu s mladší generací. Nejvíce jsou rozšířeny tematicky zaměřené cykly přednášek s frekvencí jedné lekce týdne. 

Více informací na webu U3V


Manažerské studium (MBA)
 je manažerský vzdělávací program, který organizuje Fakulta podnikatelská ve spolupráci s americkou University of St. Francis v Chicagu. Během tří semestrů si absolventi rozšíří manažerské znalosti a dovednosti v oblasti financí, řízení rizik, mezinárodního obchodu, strategického managementu, marketingu a dalších.  

Více informací na webu

Nabídka služeb Institutu celoživotního vzdělávání

  • Vzdělávací kurzy pro zaměstnance (PC, soft-skills, pedagogické, jazykové...)
  • Rozvojové a vzdělávací kurzy pro studenty
  • Poradenství (psychologické, studijní, právní...)
  • Alfons - poradenské centrum pro studenty se specifickými potřebami
  • Univerzita třetího věku
  • Vzdělávací kurzy pro veřejnost (pedagogické, manažerské, jazykové...)