prof. Ing.

Kamil Vrba

CSc.

FEKT, UTKO – profesor

+420 54114 6989
vrbak@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.

Projekty

 • 2023

  Kybernetická bezpečnost elektronických komunikačních a informačních systémů a sítí, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2021

  VJ01010066, Elektronické omezení rychlosti vozidel při mimořádných a krizových situacích bezpečnostními sbory, zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.12.2025
  Detail

  TM02000036, Umělá inteligence pro praxi, zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2020

  Výzkum elektronických komunikačních a informačních a systémů a jejich využití pro zabezpečení kritických infrastruktur, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  VI20192022149, Systém distribuovaného dohledu nad síťovým provozem L2/L3 dle vyhlášky č. 317/2014 Sb. a zákona 181/2014 Sb. , zahájení: 01.07.2019, ukončení: 30.06.2022
  Detail

  Modulární hardwarový akcelerátor pro kryptografické operace, zahájení: 01.07.2019, ukončení: 30.06.2022
  Detail

 • 2017

  FV20354, Automatizovaná správa a monitoring ochranného vybavení, zahájení: 01.07.2017, ukončení: 30.06.2020
  Detail

  Výzkum informačních a komunikačních systémů a jejich bezpečnost, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  VI20172019093, Adaptivní síťová filtrace kybernetických útoků typu (D)DoS, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  VI20162018036, Kryptografické zabezpečení pro 100 GbE sítě, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  VI20162018003, Bezpečné řízení přístupu pro kritické infrastruktury, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  GA16-06175S, Syntéza a analýza systémů fraktálního řádů využívající netradiční aktivní prvky, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2015

  Výzkum komunikačního protokolu SUSKP v 2.1 , zahájení: 10.11.2015, ukončení: 18.12.2015
  Detail

  Identifikace a analýza typu skrytých vad DSP, zahájení: 13.10.2015, ukončení: 15.10.2015
  Detail

  Analýza prasklin piezoelektrických senzorů, zahájení: 22.09.2015, ukončení: 01.10.2015
  Detail

  Analýza vlastností mobilní sítě, zahájení: 02.09.2015, ukončení: 16.09.2015
  Detail

  Smart Multi-Purpose Home Gateway 2.0 – proof of concept demonstrator, zahájení: 15.06.2015, ukončení: 30.11.2015
  Detail

  Testování a analýza odolnosti sítě vůči útokům DDoS, zahájení: 06.06.2015, ukončení: 08.08.2015
  Detail

  Návrh metodiky hodnocení pilotních Power Line Communication projektů, zahájení: 18.05.2015, ukončení: 31.08.2015
  Detail

  Rentgenová analýza DP, zahájení: 09.04.2015, ukončení: 11.05.2015
  Detail

  Analýza vlastností plynových regulátorů, zahájení: 13.02.2015, ukončení: 23.04.2015
  Detail

  Provedení zátěžového testování síťového filtru v ČSOB Bratislava, zahájení: 16.01.2015, ukončení: 04.03.2015
  Detail

  Analýza ústředny PBX Asterisk SS7, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 12.02.2015
  Detail

 • 2014

  Výzkum a vývoj "Template attack", zahájení: 20.11.2014, ukončení: 02.03.2015
  Detail

  Vývoj přijímače - širokopásmového modulu TETRA-TEDS transcivieru, zahájení: 30.09.2014, ukončení: 31.05.2015
  Detail

  Analýza zranitelnosti síťové infrastruktury zákazníka a zátěžové testy, zahájení: 19.09.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  TA04011024, Nástroj pro sběr, analýzu a vizualizaci statistických dat o využívání produktů s cílem zvýšit efektivitu vývoje, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 30.06.2017
  Detail

  Měření a analyzáza přijímací části nové základnové stanice, zahájení: 07.04.2014, ukončení: 23.04.2014
  Detail

  Výzkum a vývoj pro firmu TestEX, s.r.o., zahájení: 13.03.2014, ukončení: 27.08.2017
  Detail

  Universal Smart Home Gateway Demonstrator, zahájení: 12.03.2014, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Analýza vlastností elektroakustických měničů recorderu termostatů, zahájení: 17.02.2014, ukončení: 12.03.2014
  Detail

  Kmitočtová analýza hluku, zahájení: 05.02.2014, ukončení: 16.03.2014
  Detail

  Identifikace a analýza skrytých vad na DSP, zahájení: 10.01.2014, ukončení: 14.02.2014
  Detail

  Identifikace a analýza skrytých vad na DSP, zahájení: 07.01.2014, ukončení: 16.01.2014
  Detail

  Studie a výzkum možnosti využití technologie mobilních sítí 4. generace, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.03.2014
  Detail

  Vývoj prototypu silové elektroniky pro masážní vany, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.03.2014
  Detail

  Výzkum elektronických komunikačních a informačních systémů , zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Aplikovaný výzkum komunikačních parametrů nové technologie IEEE 802.15.4a , zahájení: 15.11.2012, ukončení: 15.12.2012
  Detail

  Analýza a testování vysokorychlostních sond, zahájení: 15.11.2012, ukončení: 26.12.2012
  Detail

  TA02011260, Systém pro kryptografickou ochranu elektronické identity, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 01.12.2014
  Detail

  FR-TI4/580, Hybridní telefonní ústředna s přímým napojením na optickou síť, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  FR-TI4/647, Integrační server s kryptografickým zabezpečením, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2011

  Inovace přístrojové techniky laboratoře Analogové techniky, zahájení: 01.02.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Výzkum elektronických komunikačních systémů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Modernizace laboratorního vybavení a úplná inovace přednášek kurzu Analogová technika, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  FR-TI3/170, Inteligentní videomoduly pro systémy kontroly vstupů do objektů kritické infrastruktury, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  Příprava specialistů pro ICT - bakalářské studium Teleinformatiky, zahájení: 01.09.2010, ukončení: 31.08.2013
  Detail

  VG20102014033, Zvyšování účinnosti zabezpečení rizikových prostor kombinovanými metodami biometrické identifikace osob, zahájení: 01.09.2010, ukončení: 31.08.2014
  Detail

  FR-TI2/571, Adaptabilní bezdrátové senzorové sítě s vizualizací dat pro krizové řízení, zahájení: 01.04.2010, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Výzkum komunikačních systémů a sítí, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  FR-TI2/220, Výzkum modulárního systému pro komunikační technologie a ověření na 2N communication serveru, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Inovace předmětu Konstrukce elektronických zařízení, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  FR-TI1/495, Vícenásobně využitelný systém číslicového zpracování multimediálních signálů, zahájení: 01.07.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  FR-TI1/444, Výzkum a vývoj systému pro optimalizaci výrobních procesů, zahájení: 01.07.2009, ukončení: 31.07.2013
  Detail

  FR-TI1/481, Technologie pokročilých analýz mluvené řeči pro kontaktní centra a bezpečnostní složky, zahájení: 01.03.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Realizační laboratoř pro bakalářské a diplomní práce, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  GA102/09/1681, Počítačové automatizování metod syntézy lineárních funkčních bloků a výzkum nových aktivních prvků, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2008

  FT-TA5/012, Decentralizované čistění odpadních vod s telemetrickým řídícím systémem pro malé obce, zahájení: 01.06.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  2B08063, Výzkum vlivu kombinace látek pro cílenou imunoterapii a inhibičního působení pole impulsního vektorového magnetického potenciálu na nádorová onemocnění , zahájení: 01.04.2008, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2007

  Analýza technického řešení vysokorychlostního internetu pro obce JmK, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  Zavedení počítačového modelování analogových obvodů do laboratorní výuky , zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2006

  2B06111, Nové diagnostické metody zjišťování parametrů oběhového systému založené na infračerveném snímání obrazu krevního řečiště., zahájení: 01.07.2006, ukončení: 30.06.2011
  Detail

  FT-TA3/001, Výzkum a vývoj obousměrné komunikační technologie pro varování obyvatelstva, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  Provázání počítačové výuky předmětu Konstrukce elektronických zařízení na praktickou výuku, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  FT-TA3/121, Výzkum a ověření systému pro záznam a dlouhodobou archivaci multimediálních dat s inteligentním vyhledáváním, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  FT-TA3/010, Prostorové akustické efekty pro systémy vícekanálového digitálního zpracování zvuku, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  GA102/06/1383, Obvody s universálními proudovými a napěťovými konvejory a proudovými operačními zesilovači, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2005

  Nové metody návrhu kmitočtových filtrů s konvejory, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  1ET110540521, Výzkum nové generace infúzních pump s centrálním dispečingem, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  FT-TA2/072, Výzkum a aplikace metod časově-frekvenční analýzy pro logopedii, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  FT-TA2/073, Výzkum a vývoj systému zabezpečené datové komunikace GPRS, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  MSM0021630513, Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací (ELKOM). Výzkumný záměr MŠMT ČR MSM 0021630513. 2005 - 2011 , zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2004

  Zlepšení úrovně aktivní znalosti anglického jazyka vysokoškolských pedagogů vyučujících na oboru Teleinformatics, zahájení: 13.04.2004, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Zavedení poznatků výzkumu do výuky analogových obvodů, zahájení: 02.04.2004, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Národní videokonferenční centrum pro vědeckovýzkumná pracoviště ČR, zahájení: 23.03.2004
  Detail

  FT-TA/081, Výzkum a vývoj architektury pro informační a videokonferenční systémy, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  GA102/04/0442, Nové elektronické obvody s moderními vícebranovými funkčními bloky, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  FT-TA/007, Výzkum účinků číslicově řízeného impulsního magneticko-laserového pole a příprava vývoje nového typu léčebného přístroje, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2003

  Filtrační obvody s napěťovými konvejory, zahájení: 31.03.2003, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  Inovace a modernizace výuky předmětů zaměřených na A/D a D/A převod, zahájení: 31.03.2003, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  Restrukturalizace předmětu Analogová technika, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2002

  FD-K3/045, Výzkum uživatelsky přátelských videokonferenčních technologií, zahájení: 29.08.2002, ukončení: 12.12.2003
  Detail

  FD-K3/036, Výzkum technologií a systémů zpracování zvuku v reálném čase, zahájení: 29.08.2002, ukončení: 12.12.2003
  Detail

  Komunikační protokoly s dynamickým směrováním, zahájení: 15.04.2002, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Inovace a podpora výuky konstrukce elektronických zařízení, zahájení: 12.04.2002, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  GA102/03/1465, Vývoj nových aktivních prvků UCC, UVC, MOTA a jejich aplikace, zahájení: 28.03.2002, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  GP102/02/P130, Syntetické prvky s imitancí vyšších řádů využívající netradiční aktivní obvodové prvky, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  Interaktivní oborové knihovnické centrum, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  Druhy citlivostí a jejich využití při srovnávání vlastností obvodů, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  Inovace a podpora výuky digitálních modulací, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  Elektronicky řízené aktivní kmitočtové filtry, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  Zavedení bakalářského programu na novém oboru Teleinormatika, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  FD-K2/01, Výzkum nových metod zpracování obrazu pro přesná měření rozměrů ve stavebnictví a jejich ověření na typu 2D testeru., zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2001

  Projekt OOM II, zahájení: 01.09.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

  Interaktivní oborové knihovnické centrum, zahájení: 23.04.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

  FD-K/125, Aplikace digitální separace řeči v komunikačních technologiích, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  Tvorba nového bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika jako součást strukturovaného studia na Fakultě elektrotechniky a informatiky, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

  LP01060, Vytvoření encyklopedie komunikačních technologií a její zpřístupnění pomocí internetu, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  LI002008, Interaktivní oborová knihovna, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  Zavedení studijního zaměření Teleinformatika , zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

  Inovace výuky předmětu "Konstrukce elektronických zařízení", zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

  FD-K/040, Aplikovaný výzkum technologií pro multimediální a hypermediální služby, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  GA102/01/0432, Symbolické, semisymbolické a numerické metody analýzy, návrhu a optimalizace elektrických obvodů, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  GA102/01/0228, Elektronické obvody pracující v nekonvenčních módech a jejich aplikace, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  Zavedení výsledků výzkumu nových typů proudových konvejorů do výuky - F1, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

  Inovace výuky předmětu "Konstrukce elektronických zařízení", zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

 • 2000

  GA102/00/1037, Nové typy proudových konvejorů a jejich aplikace, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  LB98201, CENTRUM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ pro obory technické a aplikované chemie, elektrotechniky a informatiky, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2000
  Detail

 • 1999

  MSM 262200011, Výzkum elektronických komunikačních systémů a technologií, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 1998

  Centrum informačních technologií pro obory technické a aplikované chemie, elektrotechniky a informatiky - převedeno na FCH 370tis.Kč, zahájení: 01.01.1998, ukončení: 31.12.1999
  Detail