Detail projektu

Interaktivní oborové knihovnické centrum

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2002

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2002-04-23 - nezadáno)

O projektu

S rozvojem multimediálních tehnologií ustupují do pozadí klasické výpůjčky titulů v tištěné formě. V rámci neustále se rozšiřujícího informačního oborového knihovnického centra se stále častěji prosazuje mnohem efektivnější a pružnější přístup k digitálním titulům a databázím přes Internet, a to pomocé standardního internetového WWW rozhraní. Cílem našeho projektu je tedy jednak doplnění stávajícího knihovního fondu o nejnovější tituly v digitální formě, ale také zajištění kvalitního technického zázemí oborového centra takovým způsobem, který by umožňoval využití informací velkému počtu zájemců současně.

Popis anglicky
The main goal of the project is both the extension of current library fund by the latest books in the digital form and the quality technical support of the branc centre in such form which enables the usage of available information by many users simultaneously.

Klíčová slova
multimédia, informační služby, knihovna

Klíčová slova anglicky
multimedia,information services, library

Označení

1837/2002/E1/FE

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Studená Michaela, Ing. - hlavní řešitel
Molnár Karol, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vrba Kamil, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (23.04.2002 - 31.12.2002)