Detail projektu

Výzkum a aplikace metod časově-frekvenční analýzy pro logopedii

Období řešení: 01.01.2005 — 31.12.2009

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Ostatní projekty MPO

- částečně financující (2005-01-01 - 2009-12-31)

Označení

FT-TA2/072

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vrba Kamil, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (31.01.2006 - nezadáno)

Výsledky

VRBA, K.; ČAJKA, J.; MIŠUREC, J.; NOVOTNÝ, V. Design of Universal Filter with Current Conveyors. In Proc. of International Conference on Instrumentation, Communication and Information Technology 2005. Institut Teknologi Bandung, Indonesia, 2005. p. 224 ( p.)ISBN: 979-96520-1-4.
Detail

SYSEL, P. Statistical Based Voice Activity Detector. In Proceedings of International Conference on Signals and Electronic Systems. Lodz, Poland: Lodz, 2006. p. 687 ( p.)ISBN: 83-921172-5-5.
Detail

SYSEL, P.; SMÉKAL, Z. Power Spectral Density Noise Estimation using Wavelet Transform in Spectral Domain. In Proceedings of 17th Czech-German Workshop Speech Processing. Praha: 2007. p. 98-105. ISBN: 978-80-86269-00-9.
Detail

STEJSKAL, V.; ČERMÁK, J. Using fuzzy system for prosody modelling. In Electronic Speech Signal Processing, Proceedings of the 16th Conference Joined with the 15th Czech-German Workshop "Speech Processing". Studientexte zur Sprachkommunikation. Dresden: TUDpress, 2005. p. 84-90. ISBN: 393886317X.
Detail

Sysel P. Kmitočtové a časově kmitočtové metody analýzy řečového signálu. Brno, Czech Republic: 2006. s. 1 ( s.)
Detail

Rajmic P. Alternativní metody analýzy řečového signálu. Brno, Czech Republic: 2006. s. 1 ( s.)
Detail

Vrba, K. Roční výzkumná zpráva k projektu "Výzkum a aplikace metod časově-frekvenční analýzy pro logopedii", reg.č. FT-TA2/072, 2006. VUT v Brně: 2006. s. 1 ( s.)
Detail

Radomír Kurečka Zdeněk Bouša Petr Dub Petr Sysel. Databáze nahrávek řeči. Brno, Czech Republic: 2006. s. 1 ( s.)
Detail

SMÉKAL, Z.; SYSEL, P.; SCHIMMEL, J. Signálové procesory. Praha: Sdělovací technika, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-86645-08-8.
Detail

KUREČKA, R.; SYSEL, P.; SMÉKAL, Z.; VONDRA, M.; BOUŠA, Z. Stanovení příznaků chybné výslovnosti. Výzkumná zpráva k projektu MPO ČR ev. č. FT-TA2/072. FT-TA2/072. 2007. s. 1-43.
Detail

KUREČKA, R.; BOUŠA, Z.; SYSEL, P.: MAZ-01; Prototyp modulární aplikace zpracování řeči v signálových procesorech. ApS Brno s.r.o., Purkyňova 93a, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

KUREČKA, R.; SYSEL, P.; ATASSI, H.: LDNv1.5; Labelovaná databáze nahrávek. Ústav telekomunikací FEKT VUT v Brně Purkyňova 464/118 612 00 Brno. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~sysel/projekty/. (software)
Detail

ATASSI, H.; KUREČKA, R.; SYSEL, P.: DPVv1.7; Detektor poruch výslovnosti. Ústav telekomunikací FEKT VUT v Brně Purkyňova 464/118 612 00 Brno. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~sysel/projekty/. (software)
Detail