Detail projektu

Vývoj prototypu silové elektroniky pro masážní vany

Období řešení: 01.01.2014 — 31.03.2014

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Neveřejné zdroje financování projektů (zahraniční, neveřejné tuzemské zdroje)
- plně financující (2014-01-01 - 2014-03-31)

O projektu

Návrh a realizace zařízení, osazení, oživení, měření v teplotní komoře

Označení

2014_HS18457001

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vrba Kamil, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Chmelař Jakub, Ing. - spoluřešitel
Strašil Ivo, Ing. - spoluřešitel

Útvary

oddělení-TKO-SIX
- příjemce (01.01.2014 - nezadáno)
Santech plus s.r.o.
- objednatel (01.01.1900 - nezadáno)

Výsledky

VRBA, K. Výzkum a vývoj prototypu silové elektroniky pro masážní vany. 2014. s. 1-4.
Detail