Detail projektu

Výzkum a vývoj obousměrné komunikační technologie pro varování obyvatelstva

Období řešení: 01.01.2006 — 31.12.2009

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Ostatní projekty MPO

- částečně financující (2006-01-01 - 2009-12-31)

Označení

FT-TA3/001

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vrba Kamil, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (03.11.2006 - nezadáno)

Výsledky

KŘIVÁNEK, V. Využití počítačové simulace pro výuku principů zabezpečovacích kódů. In 5. ročník konference Alternativní metody výuky. GAUDEAMUS, Universita Hradec Králové: Univerzita Karlova v Praze, 2007. s. 1 ( s.)ISBN: 978-80-7041-129-2.
Detail

KOTON, J.; VRBA, K.; HERENCSÁR, N. Tuneable filter using voltage conveyors and current active elements. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, 2009, vol. 96, no. 8, p. 787-794. ISSN: 0020-7217.
Detail

KŘIVÁNEK, V. Verification of the error-control security process by means of simulation. International Transactions on Communication and Signal Processing, 2006, vol. 9, no. 1, p. 128 ( p.)ISSN: 1738-9682.
Detail

KŘIVÁNEK, V. Verification of the error-control security process. In International Conf. on Electrical Engineering: Applications, SCOSMS 2006. Corea: Science and Technology Society, 2006. p. 28 ( p.)ISBN: 89-953729-6-6.
Detail

KŘIVÁNEK, V. Correction Error Data Rising in the Transmission Channel. International Transaction on Computer Science and Engineering, 2007, vol. 43, no. 1, p. 9-17. ISSN: 1738-6438.
Detail

Vrba, K. Roční výzkumná zpráva k řešení projektu "Výzkum a vývoj technologie multifunkčního komunikačního systému pro narovnání obyvatelstva", reg.č. FT-TA3/001, 2006. VUT v Brně: 2006. s. 1 ( s.)
Detail

STEJSKAL, V. Provozované a perspektivní systémy pro varování obyvatelstva. 2006. s. 1 ( s.)
Detail

ČÍKA, P. Možnosti aplikace kódovacích a modulačních obvodů v rádiového přenosu systému pro varování obyvatelstva. - závěrečná zpráva k projektu FT-TA3/001 - Výzkum a vývoj obousměrné komunikační technologie pro varování obyvatelstva. 2006. s. 1 ( s.)
Detail

KŘIVÁNEK, V. Computer Simulation Forward-Eror-Corection Principles. In 8th International Conference, Research in Telecommunication Technology RTT - 2007 Liptovský Ján, SR. 2007. p. 209-214. ISBN: 978-80-8070-735-4.
Detail

KOUŘIL, J.; ATASSI, H. Objective Speech Quality Evaluation. A primarily Experiments on a Various Age and Gender Speakers Corpus. In Proceedings of The 8th WSEAS International Conference on CIRCUITS, SYSTEMS, ELECTRONICS, CONTROL & SIGNAL PROCESSING. Puerto De La Cruz, Spain: WSEAS Press, 2009. p. 333-336. ISBN: 978-960-474-139-7.
Detail

KŘIVÁNEK, V. The Use of Matlab for the Simulation of the Burst Error Correction. International Journal of Computer Science and Network Security, 2006, vol. 6, no. 7B, p. 141 ( p.)ISSN: 1738-7906.
Detail

ČÍKA, P., KŘIVÁNEK, V., KOTON, J. Samoopravné Reed-Solomonovy kódy. Access Server, 2006, roč. 2006, č. 10, s. 1-6. ISSN: 1214-9675.
Detail

Křivánek, V., Číka, P. Simulace shlukových chyb v Matlabu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2006, roč. 2006, č. 35, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

PŘINOSIL, J.; BURDA, K.: SOPZ; Systém obousměrného přenosu zpráv. Ústav telekomunikací Brno, Purkyňova 118, místnost 242. URL: http://www.satturn.cz/varovani_software.htm. (software)
Detail

BURDA, K.; PŘINOSIL, J.; STRAŠIL, I.: ZMARS; Zabezpečovací modul autentizace řečového signálu. Ústav telekomunikací Brno, Purkyňova 118, místnost 242. (prototyp)
Detail