Detail projektu

Projekt OOM II

Období řešení: 01.09.2001 — 31.12.2001

Zdroje financování

Ministerstvo obrany ČR - Ostatní projekty MO

- plně financující (2002-05-10 - nezadáno)

Označení

00M II

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (10.05.2002 - nezadáno)

Výsledky

VRBA, K., VRBA, K. a kol. Možnosti distribuce audiovizuálních dat. Dílčí výzkumná zpráva MPO reg.č. FD-K/040. Dílčí výzkumná zpráva MPO reg.č. FD-K/040. Možnosti distribuce audiovizuálních dat. Dílčí výzkumná zpráva MPO reg.č. FD-K/040. 2001. s. 1 ( s.)
Detail

VASS, J., VRBA, K. a kol. Dílčí zpráva k projektu Systém OOM-II pro MO ČR, reg.č. OOM-II/420/23/3/2001-2519, 2001. Dílčí zpráva k projektu systému OOM-II MO ČR, reg.č.OOM-II/420/23/3/2001-2519. VTUPV Vyškov. Vyškov: VTUPV Vyškov, 2001. s. 1 ( s.)
Detail