Detail projektu

Výzkum účinků číslicově řízeného impulsního magneticko-laserového pole a příprava vývoje nového typu léčebného přístroje

Období řešení: 01.01.2004 — 31.12.2007

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Ostatní projekty MPO

- částečně financující (2004-01-01 - 2007-12-31)

Označení

FT-TA/007

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vrba Kamil, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Komosný Dan, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šimek Milan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (15.11.2005 - nezadáno)

Výsledky

Pavel Hanak, Kamil Vrba. An experimental device with flexible applicator suitable for dermal magnetic therapy. In Proceedings of International Conference on Signals and Electronic Systems, vol. 2. Technical University of Lodz: CMYK Studio Poligrafii i Reklamy, 2006. p. 662 ( p.)ISBN: 83-921172-5-5.
Detail

Pavel Hanak, Kamil Vrba, Jaroslav Koton. Method of Magnetic Field Generation for Use in Dermal Magnetotherapy. In Proceedings of ICONS06 International Conference on Circuits and Systems. Los Alamitios, USA: IEEE Computer Society, Conference Publishing Services, 2006. p. 1-5. ISBN: 0-7695-2552-0.
Detail

Rampl,I., Palko,I. Experimentální léčebný přístroj II s oddělenými generátory. 2005. s. 1 ( s.)
Detail

RAMPL, I. Digitized bio-physical therapy of skin and mucosae. 2006. p. 1 ( p.)
Detail

RAMPL, I. Profilometrie. odb.monografie. Brno: Enjoy spol. s r.o., 2005. s. 1-46.
Detail

Vrba, K. Roční výzkumná zpráva k řešení projektu "Výzkum účinku číslicovově řízeného impulstního magneticko-laserového pole a příprava nového typu léčebného přístroje", reg.č. FT-TA/007, 2006. VUT v Brně: 2006. s. 1 ( s.)
Detail

PALKO, L., RAMPL, I. Digitized bio-physical therapy of skin. In First International Conference on the Digital Society. Guadeloupe, French Caribbean: ICDS 2007, 2007. p. 20 ( p.)ISBN: 0-7695-2760-4.
Detail

PALKO, L. Universal Serial Bus. Automa, 2006, vol. 2006, no. 7, p. 10 ( p.)ISSN: 1210-9592.
Detail

Palko, L. Úvod do Gaborovy transformace a její srovnání s vlnkovou transformací. 2006, roč. 2006, č. 33, s. 1 ( s.)
Detail

Resl, V., Cetkovská, P., Leba, M., Rampl, I. Fotometrické zařízení pro měření nerovností kožního povrchu. 2006, roč. 81, č. 4, s. 212-216 ( s.)
Detail

Resl, V., Cetkovská, P., Leba, M., Rampl, I. Měření hydratace kůže. 2006, roč. 81, č. 5, s. 298-304 ( s.)
Detail

RAMPL, I. Měření elasticity kůže. Česko-Slovenská dermatologie, 2007, roč. 82, č. 4, s. 202-205. ISSN: 0009-0514.
Detail

Rampl,I., Palko, L. Přístroj pro výzkum magnetického a světelného působení na biologický materiál. 2006. s. 1 ( s.)
Detail

Rampl,I., Leba,M., Resl,V., Martinková,G. Ovlivnění morfologických a funkčních vlastností kůže přístrojem TANDEM. 2006. s. 1 ( s.)
Detail

Doc. Ing. Ivan Rampl, CSc., Prof. Ing. Kamil Vrba, CSc., Ing. Pavel Hanák, Ing. Michal Kohoutek. Výzkum a vývoj experimentálního léčebného zařízení LMG-4 pro kombinovanou magnetickou a optickou terapii. Brno: 2006. s. 1 ( s.)
Detail

Ivan Rampl: Skenovací magnetoterapeutický přístroj pro impulsní plošnou magnetoterapii. 296991, patent. Praha ČR (2006)
Detail

HANÁK, P.; VRBA, K.; KOHOUTEK, M.: GP-P1; Prototyp zařízení GP-P1 pro léčbu kožního onemocnění Adipositas oedematosa. Prototyp je uložen ve firmě ENJOY s.r.o., Brno.. (prototyp)
Detail

Pavel Hanák, Michal Kohoutek, Kamil Vrba: LMG-4; Prototyp léčebného zařízení LMG-4 pro kombinovanou magnetickou a optickou terapii. Protoyp je uložen na pracovišti: Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR Purkyňova 118 61200 Brno. (prototyp)
Detail

Pavel Hanák, Michal Kohoutek, Ivan Koula, Kamil Vrba: MG-3; Prototyp léčebného zařízení MG-3 s pružným aplikátorem využívající planární cívky pro kožní magnetoterapii. Protoyp je uložen na pracovišti: Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR Purkyňova 118 61200 Brno. (prototyp)
Detail

VRBA, K.: MOG-3; Prototyp zařízení pro plošnou magneticko-optickou terapii schválený k výrobě v Enjoy s.r.o. SZÚ Brno certifikátem č. B-31-00154-06 ze dne 22.3.2006. Enjoy s.r.o.. URL: http://www.enjoy.cz/. (prototyp)
Detail