Detail projektu

Analýza a testování vysokorychlostních sond

Období řešení: 15.11.2012 — 26.12.2012

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (2012-11-15 - 2012-12-26)

O projektu

Náplní zakázky smluvního výzkumu byla analýza a testování vysokorychlostních sond objednatele určených pro optické páteřní počítačové sítě. Zejména šlo o analýzu, zda jsou sondy objednatele schopny bezeztrátového zpracování veškerého provozu na úrovni vrstev L2 a L3 podle ISO/OSI za všech okolností, tzv. wire-speed. Testy byly prováděny dle předpisů RFC 2544 a RFC 2889. Pro analýzy a testy byl použit protokolový analyzátor IXIA XM2-02 a analyzátor dlouhodobého provozu ENDACE PROBE EP7000/7010.

Popis anglicky
Náplní zakázky smluvního výzkumu byla analýza a testování vysokorychlostních sond objednatele určených pro optické páteřní počítačové sítě. Zejména šlo o analýzu, zda jsou sondy objednatele schopny bezeztrátového zpracování veškerého provozu na úrovni vrstev L2 a L3 podle ISO/OSI za všech okolností, tzv. wire-speed. Testy byly prováděny dle předpisů RFC 2544 a RFC 2889. Pro analýzy a testy byl použit protokolový analyzátor IXIA XM2-02 a analyzátor dlouhodobého provozu ENDANCE PROBE EP7000/7010.

Klíčová slova
Optická páteřní síť, vysokorychlostní sonda, Wire speed, RFC 2544, RFC 2889, Ixia, Endace

Klíčová slova anglicky
Optical Backbone Network, High-speed borrow pit, Wire speed, RFC 2544, RFC 2889, Ixia, Endace

Označení

2012_HS18257051

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vrba Kamil, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

oddělení-TKO-SIX
- příjemce (15.11.2012 - 26.12.2012)
Flowmon Networks a.s.
- objednatel (01.01.1900 - nezadáno)

Výsledky

VRBA, K. Souhrrná výzkumná zpráva k HS: Analýza a testování vysokorychlostních sond. 2012.
Detail