Detail projektu

Syntetické prvky s imitancí vyšších řádů využívající netradiční aktivní obvodové prvky

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2004

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Postdoktorandské granty

- plně financující (2002-03-20 - nezadáno)

O projektu

Projekt je zaměřen na problematiku imitančních obvodů vyšších řádů. Při syntéze lineárních filtrů se v některých případech využívají syntetické obvodové prvky charakterizované imitancí druhého řádu. To vede k myšlence, že by mohly existovat i syntetické prvky vyšších řádů. Jejich paralelním respektive sériovým uspořádáním lze pak provést syntézu lineárního filtru vyššího řádu. Cílem tohoto projektu je aplikovat nově navržené aktivní prvky pro realizaci syntetických prvků vyšších řádů. Tyto syntetické prvky budeme realizovat jak se známými netradičními aktivními obvodovými prvky tak i s prvky novými. Tyto netradiční prvky díky své vnitřní struktuře dávají možnost dosahovat vyšších kmitočtů. Dalším cílem bude navrhnout nový aktivním prvek, který by byl pro realizaci syntetických prvků vyšších řádů nejvhodnější dle různých kritérií. Půjde-li o nový, dosud nepublikovaný prvek, pokusíme se jej navrhnout na úrovni vnitřní struktury. V případě již existujícího prvku se zaměříme na optimalizaci známých struktur. Projekt navazuje na nosný projekt GAČR reg. č. 102/00/1037 "Nové typy proudových konvejorů a jejich aplikace".

Popis anglicky
The project is focused on a problem of high-order immittance circuits. During synthesis of linear filters, synthetic circuit elements characterized by second order immittance are used in some cases. It leads to an idea that synthetic elements of higher-order could also exist. It is then possible to make a synthesis of a higher-order linear filter using its parallel or serial configuration. The aim of this project is to apply newly designed active elements suitable for higher order synthetic element realization. We will compose these synthetic elements using both the well-known nonconventional active circuit elements and the newly designed elements. These nonconventional elements give the possibility of reaching higher frequencies thanks to their internal structure. Another aim is to design a new active element that would be the most suitable for composing higher-order synthetic elements using various criteria. If it turns out to be a new, not yet published element we will try to design it on the level of internal structure. In case of the element exists, we will focus on the optimization of well-known structures. This project is a follow-up on carrier project GAČR reg. no. 102/00/1037 "New types of current conveyors and its applications".

Označení

GP102/02/P130

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (20.03.2002 - nezadáno)

Výsledky

LATTENBERG, I., VRBA, K., DOSTÁL, T., KOUDAR, I. Synthetic circuit elements of higher order with current conveyors. In Proc. of 2002 IEEE Asia pacific conference on circuits and systems. Bandung: Dept. of Electrical Engineering Institut Teknologi Bandung, 2002. p. 21 ( p.)ISBN: 0-7803-7690-0.
Detail

LATTENBERG, I.; VRBA, K.; DOSTÁL, T. Bipolar CCIII+ and CCIII- conveyors and their current mode-filter application. In Proc. of Fourth IEEE International Caracas Conference on Devices, Circuits and Systems. Aruba: ICCDCS Publications, 2002. p. 1 ( p.)ISBN: 0-7803-7381-2.
Detail

LATTENBERG, I., BIOLEK, D. Univerzální schématický editor. In Sborník semináře teorie obvodů STO8. Brno, Česká republika: Katedra elektrotechniky a elektroniky VA Brno a Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky FEKT VUT Brno, 2002. s. 102 ( s.)ISBN: 80-214-2190-8.
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Analysis of circuits with voltage conveyors. In Proc. of the conference TSP 2002. Brno, Česká republika: VUT BRNO, SEI-UTKO, TSP 2002, 2002. p. 102 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Synthetic imitance element with gyrator for filter realization. In Proceedings of the 7th WSEAS International Multiconference CSCC. WSEAS, 2003. p. 0 ( p.)ISBN: 960-8052-82-3.
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Filters with higher-order gyrators. In Proceedings of the 26th International Conference Telecommunications and Signal Processing. TSP‘2003, 2003. p. 91 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Synthetic imitance element with gyrator for filter realization. In Computational Methods in Circuits and Systems Applications. Electrical and Computer Engineering Series. Corfu, Greece: WSEAS, 2003. p. 217 ( p.)ISBN: 960-8052-88-2.
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Novel filter design using synthetic elements with immittance converters. In Proceedings of the International Conference. MWSCAS'2003, 2003. p. 1 ( p.)
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Universal filter with current buffers. In Proceedings of the 27th International Conference Telecommunications and Signal Processing. TSP‘2004, 2004. p. 75 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Pure current-mode biquad and its application. In Proceedings of the International Conference Research in Telecommunication Technology. RTT 2004, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Novel structure of filters for high-speed data communication systems. In 3rd International Conference on Networking (ICN'2004). Guadeloupe, French Caribbean: ICN 2004, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 0-86341-326-9.
Detail

ČAJKA, J., DOSTÁL, T., VRBA, K. High-order lowpass filters using DVCC elements. Radioengineering, 2002, vol. 11, no. 2, p. 14 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Special Second-order Synthetic Immittance Elements for Filter Realization. In Proceedings of the International Conference Research in Telecommunication Technology. RTT 2003, 2003. p. 194 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail