Detail projektu

Druhy citlivostí a jejich využití při srovnávání vlastností obvodů

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2002

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2002-04-29 - nezadáno)

O projektu

Projekt je zaměřen především na citlivostní vlastnosti obvodů. Budou zkoumány různé druhy citlivostí jako jsou např. semirelativní, kořenová citlivost nebo citlivost koeficientů přenosové funkce. Velký důraz bude kladen na víceparametrovou citlivost. Stanovené postupy budou aplikovány na nově navržené filtry převážně s moderními aktivními prvky (např. CCx, ICCx, OTA, BOTA).

Popis anglicky
The project is oriented to the area of sensitivity characteristics of circuits. Different types of sensitivities, for example semi-relative, root or coefficients of transfer function sensitivities will be examined. The stress will lie on the multi-parameter sensitivity. Appointed approaches will be applied on the newly design filters mainly with modern active elements (for example CCx, ICCx, OTA, BOTA).

Označení

1825/2002/G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Matějíček Lukáš, Ing. - hlavní řešitel
Gubek Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Vrba Kamil, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (29.04.2002 - nezadáno)

Výsledky

MATĚJÍČEK, L., VRBA, K., DOSTÁL, T. Sixth-order All-pass Filters with OTAs and their Characteristics. In Proceedings of 2002 Fourth IEEE International Caracas Conference on Devices, Circuits and Systems. Aruba: 2002. p. C035-1 ( p.)ISBN: 0-7803-7381-2.
Detail

MATĚJÍČEK, L., VRBA, K. Sensitivity Analysis and Fifth-order High-pass Filter with OTAs. In Conference proceedings of 12th International Scientific Conference Radioelektronika 2002. Bratislava, Slovak Republic: 2002. p. 1 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

MATĚJÍČEK, L., VRBA, K., GUBEK, T. Characteristics of Newly Designed Filters in Current Mode. In Proceedings of Internatinal Conference Research in Telecommunication Technology 2002. Žilina, Slovak Republic: 2002. p. 11 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

MATĚJÍČEK, L., VRBA, K. Juxtaposition of characteristics of high-order filters. In Proceedings of International Conference Telecommunications and Signal Processing 2002. Brno, Czech Republic: 2002. p. 106 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

MATĚJÍČEK, L., OLŠÁK, M., VRBA, K. Nový multifunkční filtr v proudovém módu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 39, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

MATĚJÍČEK, L., VRBA, K., GUBEK, T. Nové kmitočtové filtry vyšších řádu s netradičními aktivními prvky, oponovaná výzkumná zpráva k projektu FRVŠ 1825/G1/2002 (52 stran). neuvedeno. 2002.
Detail

MATĚJÍČEK, L., VRBA, K. Frequency Filters in Current and Voltage Mode with OTAs. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 11/2002, no. 2, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

MATĚJÍČEK, L., VRBA, K. Srovnání citlivostí aktivních kmitočtových filtrů s OZ, CC a OTA. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 2, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

MATĚJÍČEK, L. Druhy citlivostí a jejich využití při srovnávání vlastností obvodů - závěrečná zpráva k projektu FRVŠ č. 1825/G1/2002. neuvedeno. 2002.
Detail

MATĚJÍČEK, L., VRBA, K. Definice citlivostních funkcí a příklady využití, oponovaná výzkumná zpráva k projektu FRVŠ 1825/G1/2002 (57 stran). neuvedeno. 2002.
Detail

MATĚJÍČEK, L., PORUBA, J. Kmitočtové filtry pro úpravu analogových signálů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 49, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail