Detail projektu

Inovace výuky předmětu "Konstrukce elektronických zařízení"

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2001

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující

O projektu

Projekt je zaměřen na podporu studijního programu povinného kursu "Konstrukce elektronických zařízení" oboru Elektronika a sdělovacítechnika". Ročně kurs absolvuje průměrně 130 studentů. Projekt si klade zacíl využít všech dostupných možností multimediální počítačové sítě prozkvalitnění výuky. Pro naplnění tohoto záměru je třeba vytvořit učební materiály jenž budou mít multimediální charakter, doplnit stávající počítačovou síť o zařízení podporující multimediální aplikace a v neposlední řadě doplnit síť o návazná technologická zařízení určená pro počítačově podporovaný návrh elektronických systémů.

Označení

0182

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (01.01.2001 - 31.12.2001)