Detail projektu

Nástroj pro sběr, analýzu a vizualizaci statistických dat o využívání produktů s cílem zvýšit efektivitu vývoje

Období řešení: 01.07.2014 — 30.06.2017

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- plně financující (2014-07-01 - nezadáno)

Označení

TA04011024

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vrba Kamil, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

oddělení-TKO-SIX
- příjemce (01.07.2014 - nezadáno)

Výsledky

SYSEL, P.; RUBÁŠ, M.; BURGET, R. Souhrnná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014. Praha: 2N telekomunikace, 2014.
Detail

SYSEL, P.; BURGET, R.; MAŠEK, J. Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014: Analýza a zprovoznění build systému. Brno: VUT v Brně, 2014.
Detail

SYSEL, P.; BURGET, R.; MAŠEK, J. Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014: Analýza metodiky programování zdrojových kodů. Brno: VUT v Brně, 2014.
Detail

SYSEL, P.; BURGET, R.; MAŠEK, J. Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014: Analýza nástrojů a pravidel pro tvorbu dokumentace. Brno: VUT v Brně, 2014.
Detail

SYSEL, P.; BURGET, R.; MAŠEK, J. Odborná zpráva o postupu prací za rok 2015: Databázové úložiště. Brno: VUT v Brně, 2015.
Detail

RUBÁŠ, M.; SYSEL, P.; BURGET, R.; MARTINÁSEK, Z. Souhrnná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015. Praha: 2N telekomunikace, 2015.
Detail

SYSEL, P.; MÍŠEK, J. Odborná zpráva o postupu prací za rok 2015: Analýza legislativy ochrany osobních dat v rámci ČR a EU. Brno: VUT v Brně, 2015.
Detail

SYSEL, P.; MARTINÁSEK, Z. Odborná zpráva o postupu prací za rok 2015: Zabezpečení přenášených dat a autorizace přístupu. Brno: VUT v Brně, 2015.
Detail

SYSEL, P.; BURGET, R.; MAŠEK, J. Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014: Analýza problematiky vhodného vývojového prostředí. Brno: VUT v Brně, 2014.
Detail