Detail projektu

Národní videokonferenční centrum pro vědeckovýzkumná pracoviště ČR

Období řešení: 23.03.2004 —

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2004-03-23 - nezadáno)

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vrba Kamil, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (23.03.2004 - nezadáno)