Detail projektu

Tvorba nového bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika jako součást strukturovaného studia na Fakultě elektrotechniky a informatiky

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2001

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující

O projektu

Projekt byl vypracován v rámci projektu MŠMT "Program rozvoje bakalářských studijních programů jako výraz podpory realizace Boloňské deklarace". Cílem projektu bylo vytvořit a připravit k akreditaci nové studijní programy a to tříletý bakalářský studijní program "Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika" a dále dvouletý magisterský studijní program téhož názvu.

Popis česky
Příprava nového bakalářského studijního programu k akreditaci. Akreditace úspěšně proběhla v říjnu 2001.

Klíčová slova
Strukturovaný studijní program, bakalářský studijní program, Boloňská deklarace

Označení

BC 410 171

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav automatizace a měřicí techniky
- příjemce (01.01.2001 - nezadáno)

Výsledky

BAXANT, P., DRÁPELA, J. Užití elektrické energie. Numerická a laboratorní cvičení. Užití elektrické energie. Numerická a laboratorní cvičení. Brno: FEKT VUT v Brně, 2002.
Detail

VRBA, R. Studijní obor Mikroelektronika a technologie na FEI VUT (bakalářský studijní program). In 17th International Microworkshop 2001. Brno: VUT 2001, 2001. s. 99 ( s.)ISBN: 80-214-2034-0.
Detail

Odkaz