Detail projektu

Výzkum informačních a komunikačních systémů a jejich bezpečnost

Období řešení: 01.03.2017 — 29.02.2020

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

O projektu

Specifický výzkum je cíleně zaměřen na moderní techniky kryptografických systémů a na bezpečnost v kyberprostoru. Oblast elektronických informačních a komunikačních systémů bude pak dále zaměřena na výzkum konvergovaných telekomunikačních a informačních systémů a služeb, zabývá se optimalizací těchto systémů a sítí, obvodovou technikou pro tyto systémy a netradičním využitím optických vláken pro rozprostřené senzory.

Označení

FEKT-S-17-4184

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vrba Kamil, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Bečková Zuzana, Ing. - spoluřešitel
Blažek Petr, Ing. - spoluřešitel
Burian Vojtěch, Ing. - spoluřešitel
Červenák Rastislav, Ing. - spoluřešitel
Číka Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Čučka Milan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dvořák Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dzurenda Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Filka Miloslav, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Frolka Jakub, Ing. - spoluřešitel
Fujdiak Radek, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Grenar David, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hajný Jan, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Herencsár Norbert, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Horváth Tomáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hošek Jiří, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Iľko Pavol, Ing. - spoluřešitel
Jeřábek Jan, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kartci Aslihan, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Kenyeres Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kočí Lukáš, Ing. - spoluřešitel
Komosný Dan, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Koton Jaroslav, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Koton Radka, Mgr. - spoluřešitel
Kováč Dominik, Ing. - spoluřešitel
Krajsa Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kubánek David, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Malina Lukáš, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Martinásek Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mašek Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mišurec Jiří, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Mlýnek Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Münster Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Novotný Bohumil, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pokorný Jiří, Ing. - spoluřešitel
Polák Josef, Ing. - spoluřešitel
Sláčik Ján, Ing. - spoluřešitel
Sládok Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Smékal David, Ing. - spoluřešitel
Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Štůsek Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Troják David, Ing. - spoluřešitel
Urban František, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zeman Kryštof, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zeman Václav, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- interní (01.01.2017 - 31.12.2019)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2019)

Výsledky

KENYERES, M.; NOVOTNÝ, B. Impact of message losses on push-sum protocol in chosen topologies. European Scientific Journal, 2017, roč. 13, č. 7, s. 1-12. ISSN: 1857-7881.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; POLÁK, J.; LANGHAMMER, L.; HERENCSÁR, N.; PROKOP, R.; VRBA, K. Resistor-less Single-purpose or Reconfigurable Biquads Utilizing Single Z-Copy Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor. JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, 2017, vol. 26, no. 3, p. 1-21. ISSN: 1793-6454.
Detail

HAJNÝ, J.; MALINA, L.; DZURENDA, P. Modern Cryptography in Physical Access Control Systems. In Fifth Forum of Young Researchers. 2017. p. 1-5. ISBN: 978-5-7526-0753-0.
Detail

POKORNÝ, J.; HOŠEK, J. Time Distribution within Industry 4.0 Platform: Controlling Slave Clocks via Master Clock HN50. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2017, vol. 19, no. 1, p. 17-24. ISSN: 1213-1539.
Detail

KOMOSNÝ, D.; MRDOVIC, S.; IĽKO, P.; GREJTÁK, M.; POSPÍCHAL, O. Testing Internet applications and services using PlanetLab. Computer Standards & Interfaces, 2017, vol. 53, no. 1, p. 33-38. ISSN: 0920-5489.
Detail

HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; HANÁK, P. Universal Voltage Conveyor and its Novel Dual-Output Fully-Cascadable VM APF Application. Applied Sciences - Basel, 2017, vol. 7, no. 3, p. 1-8. ISSN: 2076-3417.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; DVOŘÁK, J.; POLÁK, J.; KUBÁNEK, D.; HERENCSÁR, N.; KOTON, J. Reconfigurable Fractional-Order Filter with Electronically Controllable Slope of Attenuation, Pole Frequency and Type of Approximation. JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, 2017, vol. 26, no. 10, p. 1750157-1 (1750157-21 p.)ISSN: 1793-6454.
Detail

HORVÁTH, T.; OUJEZSKÝ, V.; MÜNSTER, P.; VOJTĚCH, J.; HAVLIŠ, O.; SIKORA, P. Modified GIANT Dynamic Bandwidth Allocation Algorithm of NG-PON. Journal of Communications Software and Systems, 2017, vol. 13, no. 1, p. 15-22. ISSN: 1845-6421.
Detail

KENYERES, M.; KENYERES, J.; ŠKORPIL, V.; BURGET, R. Distributed Aggregate Function Estimation by Biphasically Configured Metropolis-Hasting Weight Model. Radioengineering, 2017, vol. 26, no. 2, p. 479-495. ISSN: 1210-2512.
Detail

KUBÁNEK, D.; KOTON, J.; USHAKOV, P. Fractional-Order Multiple-Feedback Filter Employing RC Element with Distributed Parameters. In Fifth Forum of Young Researchers: Proceedings. Izhevsk, Russia: Publishing House of Kalashnikov ISTU, 2017. p. 70-74. ISBN: 978-5-7526-0753-0.
Detail

BERTSIAS, P.; KHATEB, F.; KUBÁNEK, D.; KHANDAY, F.; PSYCHALINOS, C. Capacitorless Digitally Programmable Fractional-Order Filters. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 2017, vol. 2017 (78), no. , IF: 1.147, p. 228-237. ISSN: 1434-8411.
Detail

SMÉKAL, D.; BLAŽEK, P. High-Speed anomaly detection system using entropy calculation on FPGA. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. p. 415-419. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

FROLKA, J.; HAJNÝ, J.; SMÉKAL, D. Generátor kybernetických útoků. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2017, roč. 19, č. 2, s. 53-57. ISSN: 1213-1539.
Detail

ČUČKA, M.; ŠALÍK, P. Simulation and measurement of Mach-Zehnder interferometer. In Proceedings of the 23st Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2017. s. 385-390. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

NOVOTNÝ, B. Origin and elimination of interference resulting in coexistence of LTE, DVB-T and SDARS. In STUDENT EEICT. Brno: 2017. p. 400-404. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

SMÉKAL, D.; HAJNÝ, J.; MARTINÁSEK, Z. Packet Generators on Field Programmable Gate Array Platform. In 2017 40th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Barcelona, Španělsko: 2017. p. 97-100. ISBN: 978-1-5090-3982-1. ISSN: 1805-5435.
Detail

BLAŽEK, P.; SMÉKAL, D.; MARTINÁSEK, Z. Porovnání technik směrování paketů pro adaptivní filtrační systém DDoS útoků. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2017, roč. 19, č. 5, s. 1-8. ISSN: 1213-1539.
Detail

ZEMAN, K.; MAŠEK, P.; KREJČÍ, J.; OMETOV, A.; HOŠEK, J.; ANDREEV, S.; KRÖPFL, F. Wireless M-BUS in Industrial IoT: Technology Overview and Prototype Implementation. In European Wireless 2017. 2017. p. 40-45. ISBN: 978-3-8007-4426-8.
Detail

SADREDDINI, Z.; MAŠEK, P.; CAVDAR, T.; HOŠEK, J.; GULER, E. Dynamic Decision-Based Spectrum Sharing Framework for Next-generation (5G) Systems. In 25th Signal Processing and Communications Applications Conference. 2017. p. 1-4. ISBN: 978-1-4673-8817-7.
Detail

MOKROV, E.; SOPIN, E.; MARKOVA, E.; POLUEKTOV, D.; GUDKOVA, I.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J. MODELING AND RESPONSE TIME ANALYSIS FOR WEB BROWSING UNDER INTERRUPTIONS IN LTE NETWORK. In 31st European Conference on Modelling and Simulation. England: European Council for Modelling and Simulation, 2017. p. 706-712. ISBN: 978-0-9932440-4-9.
Detail

GRENAR, D. SIMULATION OF INTERFERENCES IN MOBILE NEXT GENERATION ACCESS NETWORK - NGA. In 17th International Multidisciplinary Sciencific GeoConference SGEM 2017. SGEM 2017. Bulgaria: SGEM, 2017. p. 565-572. ISBN: 9786197408263.
Detail

KHATEB, F.; JAIKLA, W.; KULEJ, T.; KUMNGERN, M.; KUBÁNEK, D. Shadow filters based on DDCC. IET Circuits, Devices and Systems, 2017, vol. 2017 (11), no. 6, IF: 1.092, p. 631-637. ISSN: 1751-858X.
Detail

KOMOSNÝ, D.; PANG, S.; MEHIC, M.; VOZŇÁK, M. Evaluation of Device-Independent Internet Spatial Location. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2017, vol. 6, no. 6, p. 1-17. ISSN: 2220-9964.
Detail

MARTINÁSEK, Z.; IGLESIAS, F.; MALINA, L.; MARTINÁSEK, J. Crucial pitfall of DPA Contest V4.2 Implementation. Security and Communication Networks (online), 2017, vol. 9, no. 18, p. 1-17. ISSN: 1939-0122.
Detail

MARTINÁSEK, Z.; HAJNÝ, J.; MALINA, L.; MATOUŠEK, D. Hardware-Accelerated Encryption with Strong Authentication. In Security and Protection of Information. Security and Protection of Information. 2017. p. 1-10. ISSN: 2336-5587.
Detail

HORVÁTH, T. Fyzická a přenosová vrstva PON. In Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. Brno: Centa, 2018. s. 263-300. ISBN: 978-80-86785-29-5.
Detail

DVOŘÁK, J.; LANGHAMMER, L.; JEŘÁBEK, J.; KOTON, J.; ŠOTNER, R.; POLÁK, J. Synthesis and Analysis of Electronically Adjustable Fractional-Order Low-Pass Filter. JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, 2018, vol. 27, no. 2, p. 1850032-1 (1850032-18 p.)ISSN: 0218-1266.
Detail

ČUČKA, M. Úvod do optických senzorických systémů. In Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. Brno: M. Filka, 2017. s. 401-415. ISBN: 978-80-86785-29-5.
Detail

KUBÁNEK, D.; FREEBORN, T. (1+α) Fractional-order transfer functions to approximate low-pass magnitude responses with arbitrary quality factor. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 2017, vol. 2017 (78), no. , IF: 0.786, p. 1-10. ISSN: 1434-8411.
Detail

GRENAR, D. Sítě nové generace. In Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. Brno: M. Filka, 2017. s. 393-401. ISBN: 9788086785141.
Detail

MAŠEK, P.; SADREDDINI, Z.; CAVDAR, T.; HOŠEK, J. Modeling of Spectrum Handoff in 3GPP LTE-A Indoor Deployment. In 40th Anniversary of International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2017). Barcelona, Španělsko: 2017. p. 204-207. ISBN: 978-1-5090-3981-4.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; KOTON, J.; HERENCSÁR, N.; VRBA, K. Pseudo-Differential Electronically Controllable Second-Order Band-Pass Filter Using Modified Current Differencing/Summing Units. In Proceedings of the 40th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2017). 2017. p. 320-324. ISBN: 978-1-5090-3981-4.
Detail

KOVÁČ, D.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; FROLKA, J.; NOVIKOV, D.; GILMUTDINOV, M. Usability Study of ITU-T P.1201 Amd.2 Standard for Video Quality Estimation in HTTP-based Online Streaming Services. In 40th Anniversary of International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Barcelona, Španělsko: 2017. p. 20-25. ISBN: 978-1-5090-3981-4.
Detail

ZEMAN, K.; POKORNÝ, J.; ŠTŮSEK, M.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; ANDREEV, S.; DVOŘÁK, P.; JOŠTH, R. Emerging 5G Applications over mmWave: Hands-on Assessment of WiGig Radios. In 40th Anniversary of International Conference on Telecommunications and Signal. Barcelona: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017. p. 86-90. ISBN: 978-1-5090-3982-1.
Detail

GRENAR, D.; FILKA, M. NEXT GENERATION ACCESS NETWORK. QUAERE. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Česká republika, 2017, 2017. p. 715-722. ISBN: 978-80-87952-20-7.
Detail

FUJDIAK, R.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; SLÁČIK, J. Software Optimization of Advanced Encryption Standard for Ultra-Low-Power MSP430. In Artificial Intelligence Trends in Intelligent Systems. Advances in Intelligent Systems and Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing. Cham: Springer, 2017. p. 469-478. ISBN: 978-3-319-57261-1. ISSN: 2194-5357.
Detail

FUJDIAK, R.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; SLÁČIK, J. Simulation of intelligent public light system in smart city. In 2017 Progress In Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS). 2017. p. 2515-2519. ISBN: 978-1-5090-6269-0.
Detail

SLÁČIK, J.; MLÝNEK, P.; FUJDIAK, R.; MIŠUREC, J. Equipment for power line communication based on single-carrier system for home automation system. In 2017 Progress In Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS). 2017. p. 1787-1792. ISBN: 978-1-5090-6269-0.
Detail

FUJDIAK, R.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; SLÁČIK, J.; BRYCHTA, J. Efficiency Evaluation for Different kind of Localization Methods for Android Devices. In 24 Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems Proceedings. 2017. p. 192-199. ISBN: 978-5-91995-044-8.
Detail

SLÁČIK, J.; MLÝNEK, P.; FUJDIAK, R.; DOBEŠOVÁ, K. Experimental Measurements of Multi-carrier Power Line Communication Systems. In Proc. 40th Int. Conf. Telecommunications and Signal Processing. Barcelona: 2017. p. 91-96. ISBN: 978-1-5090-3981-4.
Detail

FUJDIAK, R.; DZURENDA, P.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; ORGOŇ, M.; BEZZATEEV, S. Anomalous Behaviour of Cryptographic Elliptic Curves over Finite Field. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2017, vol. 23, no. 5, p. 82-88. ISSN: 1392-1215.
Detail

POLEŠÁKOVÁ, Z.; JEŘÁBEK, J. A High Speed Middle Accuracy 9-bit SAR-ADC in 0.35-um CMOS for Sensor Application in Automotive Industry. In Proceedings of the 40th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2017). 2017. p. 325-329. ISBN: 978-1-5090-3981-4.
Detail

FILKA, M.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; ČUČKA, M.; ŠIFTA, R.; URBAN, F.; GRENAR, D.; KYSELÁK, M. Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. 2017. 487 s. ISBN: 978-80-86785-29-5.
Detail

KARTCI, A.; HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; BRANČÍK, L.; VRBA, K.; TSIRIMOKOU, G.; PSYCHALINOS, C. Fractional-Order Oscillator Design Using Unity-Gain Voltage Buffers and OTAs. In Proceedings of the 2017 IEEE 60th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS). Boston, USA: IEEE, 2017. p. 555-558. ISBN: 978-1-5090-6389-5.
Detail

METIN, B.; ATASOYU, M.; ARSLAN, E.; HERENCSÁR, N.; CICEKOGLU, O. A Tunable Immitance Simulator with a Voltage Differential Current Conveyor. In Proceedings of the 2017 IEEE 60th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS). Boston, USA: IEEE, 2017. p. 739-742. ISBN: 978-1-5090-6389-5.
Detail

HERENCSÁR, N.; KARTCI, A. Resistorless Electronically Tunable Grounded Inductance Simulator Design. In Proceedings of the 2017 40th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Barcelona, Spain: IEEE, 2017. p. 279-282. ISBN: 978-1-5090-3982-1.
Detail

DZURENDA, P.; HAJNÝ, J.; MALINA, L.; RICCI, S. Anonymous Credentials with Practical Revocation using Elliptic Curves. In Proceedings of the 14th International Joint Conference on e-Business and Telecommunications. SCITEPRESS, 2017. p. 534-539. ISBN: 978-989-758-259-2.
Detail

POLEŠÁKOVÁ, Z.; JEŘÁBEK, J. Možnosti inovace struktury CMOS Miller OTA s využitím Teorie řešení inovačních zadání (TRIZ). Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2017, roč. 18, č. 10, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

KRAJSA, O.; FUJDIAK, R.; MLÝNEK, P. Communication unit for energy networks control system. In Fifth Forum of Young Researchers: Proceedings. Izhevsk, Russia: Publishing House of Kalashnikov ISTU, 2017. p. 65-69. ISBN: 978-5-7526-0753-0.
Detail

MEHIC, M.; MAUHART, O.; RASS, S.; KOMOSNÝ, D.; ŘEZÁČ, F.; VOZŇÁK, M. Analysis of the Public Channel of Quantum Key Distribution Link. IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS, 2017, vol. 53, no. 5, p. 1-8. ISSN: 0018-9197.
Detail

BALEJ, J.; KOMOSNÝ, D.; ZACH, P. How can measurement of delay be helpful for geolocation databases?. In Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings. 2017. p. 24-32. ISBN: 978-80-7509-499-5.
Detail

HERENCSÁR, N.; KARTCI, A.; KOTON, J.; TSIRIMOKOU, G.; PSYCHALINOS, C. Voltage Gain-Controlled Third-Generation Current Conveyor and its All-Pass Filter Verification. In Proceedings of the 2017 23 European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD 2017). Catania, Italy: IEEE, 2017. p. 1-4. ISBN: 978-1-5386-3974-0.
Detail

KARTCI, A.; HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; PSYCHALINOS, C. Compact MOS-RC Voltage-Mode Fractional-Order Oscillator Design. In Proceedings of the 2017 23 European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD 2017). Catania, Italy: IEEE, 2017. p. 1-4. ISBN: 978-1-5386-3974-0.
Detail

DZURENDA, P.; RICCI SARA; HAJNÝ, J.; MALINA, L. Performance Analysis and Comparison of Different Elliptic Curves on Smart Cards. In In 2017 the 15th International Conference on Privacy, Security and Trust (PST). 2017. p. 1-10. ISBN: 978-1-5386-2487-6.
Detail

MAŠEK, P.; DEVOS, M. Battery Monitoring within Industry 4.0 Landscape: Solution as a Service (SaaS) for Industrial Power Unit Systems. In Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. St. Petersburg: 2017. p. 1-13. ISBN: 978-3-319-67379-0.
Detail

MALINA, L.; BENES, V.; HAJNÝ, J.; DZURENDA, P. Efficient and Secure Access Control System Based on Programmable Smart Cards. In Proccedings on 40th Anniversary of International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). IEEE, 2017. p. 32-36. ISBN: 978-1-5090-3981-4.
Detail

KOMOSNÝ, D.; VOZŇÁK, M.; REHMAN, S. Location Accuracy of Commercial IP Address Geolocation Databases. Information Technology and Control, 2017, vol. 46, no. 3, p. 333-344. ISSN: 1392-124X.
Detail

ŠTŮSEK, M.; POKORNÝ, J.; ZEMAN, K.; HÁJEK, J.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J. Prototyping Minimal Footprint NFC-based User Access Control System for IoT Applications. In Distributed Computer and Communication Networks. Moscow: 2017. p. 27-40. ISBN: 978-3-319-66836-9.
Detail

YILDIZ, H. A.; HERENCSÁR, N.; KARTCI, A. A New Low Voltage Operational Transresistance Amplifier and Its Applications in Analog Circuit Design. In Proceedings of the 2017 10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO). Bursa, Turkey: IEEE, 2017. p. 1238-1241. ISBN: 978-605-01-0737-1.
Detail

CICEKOGLU, O.; HERENCSÁR, N.; METIN, B. Supplementary MOS-Only Butterworth LP BP Filter Circuits. In Proceedings of the 2017 24th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS). Batumi, Georgia: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017. p. 194-197. ISBN: 978-1-5386-1911-7.
Detail

KOTON, J.; HERENCSÁR, N.; KUBÁNEK, D.; PSYCHALINOS, C. Fractional-Order Elements of Complement Order. In Proc. 10th Int. Conf. Electrical and Electronics Engineering. Bursa: IEEE, 2017. p. 1212-1215. ISBN: 978-605-01-0737-1.
Detail

KOMOSNÝ, D.; BULÍN, M.; ILGNER, P. Internet Geography and Real Estate Market. IEEE Access, 2017, vol. 5, no. 1, p. 25750-25758. ISSN: 2169-3536.
Detail

KOMOSNÝ, D.; MEHIC, M.; VOZŇÁK, M. Macroscopic Geographical Speed of Data Transmission in European Internet. Information Technology and Control, 2017, vol. 46, no. 4, p. 521-529. ISSN: 1392-124X.
Detail

BURDA, K. Základy elektronických zabezpečovacích systémů. Brno: CERM, 2017. 124 s. ISBN: 978-80-7204-967-7.
Detail

MARTINÁSEK, Z.; BLAŽEK, P.; ŠILHAVÝ, P.; SMÉKAL, D. Methodology for Correlations Discovery in Security Logs. In 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Mnichov, Německo: 2017. p. 294-298. ISBN: 978-1-5386-3434-9.
Detail

HOŠEK, J.; MAŠEK, P.; ANDREEV, S.; GALININA, O.; OMETOV, A.; KRÖPFL, F.; WIEDERMANN, W.; KOUCHERYAVY, Y. A SyMPHOnY of Integrated IoT Businesses: Closing the Gap between Availability and Adoption. IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE, 2017, vol. 56, no. 12, p. 1-9. ISSN: 0163-6804.
Detail

SIKORA, M.; BLAŽEK, P. Systém prevence průniku Slow HTTP DoS a DDoS útoků. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2017, roč. 19, č. 4, s. 1-8. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠEDA, P.; KOVÁČ, D.; HOŠEK, J.; ŠEDA, M. Mobile Platform for Online QoE Assessment in Video Streaming Services. In 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Mnichov: 2017. p. 393-398. ISBN: 978-1-5386-3434-9.
Detail

MÜNSTER, P. Simulační programy pro optické sítě. In Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. 2. Brno: M. Filka, 2017. s. 263-300. ISBN: 978-80-86785-29-5.
Detail

KENYERES, M.; KENYERES, J. Influence of random leader appointment on convergence rate of network size estimation. SCIENTIFIC BULLETIN, Series C Electrical Engineering and Computer Science, 2017, vol. 79, no. 4, p. 57-68. ISSN: 2286-3540.
Detail

ČLUPEK, V.; ZEMAN, V.; DZURENDA, P. Light-weight Mutual Authentication with Non-repudiation. Radioengineering, 2018, vol. 27, no. 1, p. 143-150. ISSN: 1210-2512.
Detail

MAŠEK, P.; SADREDDINI, Z.; CAVDAR, T.; HOŠEK, J. Dynamic User-centric Spectrum Handoff in 5G Systems: Optimized Criteria Based Resource Management Framework. In 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Mnichov: 2017. p. 167-172. ISBN: 978-1-5386-3434-9.
Detail

ŠTŮSEK, M.; POKORNÝ, J.; MAŠEK, P.; HAJNÝ, J.; HOŠEK, J. A Non-invasive Electricity Measurement within the Smart Grid Landscape: Arduino-based Visualization Platform for IoT. In 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Mnichov: 2017. p. 418-424. ISBN: 978-1-5386-3434-9.
Detail

ZEMAN, K.; MAŠEK, P.; ŠTŮSEK, M.; HOŠEK, J.; ŠILHAVÝ, P. Accuracy Comparison of Propagation Models for mmWave Communication in NS-3. In 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Mnichov: 2017. p. 334-340. ISBN: 978-1-5386-3434-9.
Detail

STASTNY, J; SKORPIL, V. Object Recognition by Means of Early Parser Effective Implementation. In Proc. 40th. Int. Conf. Telecommunications and Signal Processing. Barcelona: 2017. p. 271-274. ISBN: 978-1-5090-3981-4.
Detail

SLÁČIK, J.; MLÝNEK, P.; FUJDIAK, R.; MIŠUREC, J.; ŠILHAVÝ, P. Performance Evaluation of Multi-carrier Power Line Communication Systems in Real Condition for Smart Grid Neighborhood Area Networks. In 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT) (ICUMT 2017). Mnichov: 2017. p. 386-392. ISBN: 978-1-5386-3434-9.
Detail

MALINA, L.; KONEČNÝ, J.; DZURENDA, P.; HAJNÝ, J. On Practical Deployment of Smart Card Based Authenticated Key Agreement Schemes. In 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Mnichov: 2017. p. 277-282. ISBN: 978-1-5386-3434-9.
Detail

ŠKORPIL, V.; ČÍKA, P.; MOJŽIŠ, Ľ. Comparison of Switch Controlling Alternatives. In Progress In Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS). Peterburg: Spring (PIERS), 2017. p. 772-775. ISBN: 978-1-5090-6269-0.
Detail

SLÁDOK, O.; KOTON, J.; HERENCSÁR, N. Universal Pseudo-Differential Filter Using DDCC and DVCCs. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2017, vol. 23, no. 6, p. 46-52. ISSN: 1392-1215.
Detail

MLÝNEK, P.; FUJDIAK, R.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J. Experimentální měření a metodika pro volbu vhodných komunikačních technologií pro Smart Grid scénáře. In Sborník konference ČK CIRED 2017. 2017. s. 1-17. ISBN: 978-80-905014-6-1.
Detail

HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; CYMOREK, P.; OUJEZSKÝ, V.; VOJTĚCH, J. Implementation of NG-PON2 Transmission Convergence Layer into OPNET Modeler. In FOAN2017. 2017. p. 1-5. ISBN: 978-1-5386-2413-5.
Detail

HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; VOJTĚCH, J.; HAVLIŠ, O.; GALLO, M. Transmission Convergence Layer of NG-PON2 in VPIphotonics Tool. Journal of Communications Software and Systems, 2017, vol. 13, no. 3, p. 101-107. ISSN: 1845-6421.
Detail

MALINA, L.; DZURENDA, P.; HAJNÝ, J. Evaluation of anonymous digital signatures for privacy-enhancing mobile applications. International Journal of Security and Networks (online), 2018, vol. 13, no. 1, p. 27-41. ISSN: 1747-8405.
Detail

FUJDIAK, R.; MLÝNEK, P.; BEZZATEEV, S.; MUKA, R.; SLÁČIK, J.; MIŠUREC, J.; RÁŠO, O. Lightweight Structures of Big Numbers for Cryptographic Primitives in Limited Devices. In 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Mnichov: 2017. p. 289-293. ISBN: 978-1-5386-3434-9.
Detail

MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T.; SYSEL, P.; VOJTĚCH, J.; VELC, R. Comparison of Interferometry Based and Polarization Based Sensing Systems for Use in Fiber Infrastructure Protection. In FOAN2017. 2017. p. 1-3. ISBN: 978-1-5386-2413-5.
Detail

ŠEDA, P.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J. Autentizace IoT zařízení protokolem OAuth2 nebo HTTP(S) pro ukládání Big Data přes REST API. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2017, roč. 20, č. 4, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

LANGHAMMER, L.; DVOŘÁK, J.; JEŘÁBEK, J.; KOTON, J.; ŠOTNER, R. Fractional-Order Low-Pass Filter with Electronic Tunability of Its Order and Pole Frequency. Journal of Electrical Engineering, 2018, vol. 69, no. 1, p. 3-13. ISSN: 1335-3632.
Detail

SMÉKAL, D.; HAJNÝ, J.; MARTINÁSEK, Z.; MALINA, L.; VRBA, K.; MATOUŠEK, D. Vysokorychlostní šifrování se silnou autentizací na platformě FPGA. In Sborník MKB 2017. 2017. s. 45-53.
Detail

KENYERES, M.; KENYERES, J. Comparative Study of Distributed Estimation Precision by Average Consensus Weight Models. Journal of Communications Software and Systems, 2017, vol. 13, no. 4, p. 165-177. ISSN: 1845-6421.
Detail

GRENAR, D.; FILKA, M.; GREGOR, L. MEASUREMENT OF PARAMETERS IN IP NETWORKS. MMK 2017 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. 2017. p. 1211-1218. ISBN: 978-80-87952-22-1.
Detail

MAŠEK, P.; SADREDDINI, Z.; CAVDAR, T.; HOŠEK, J. On the Performance of Spectrum Handoff Framework for Next-generation 5G Networks. Infocommunications Journal, 2018, vol. XIII, no. 1, p. 7-14. ISSN: 2061-2079.
Detail

GERLICH, T.; BLAŽEK, P. Srovnání systémů Suricata a Snort pro detekci útoků cílených na odepření služeb. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2017, roč. 19, č. 6, s. 188-194. ISSN: 1213-1539.
Detail

URBAN, F.; URBAN, F. Quo vadis Optoelectronics. In Abstracts Proceedings, International flash Conference IMAPS - Czech and Slovak chapter. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2017. p. 41-45. ISBN: 978-80-214-5535-1.
Detail

MLÝNEK, P.; FUJDIAK, R.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J. Experimentální měření LTE na 450 MHz. In Sborník konference CIRED 2017. 2017. s. 1-10. ISBN: 978-80-905014-6-1.
Detail

MOKROV, E.; PONOMARENKO-TIMOFEEV, A.; GUDKOVA, I.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; ANDREEV, S.; KOUCHERYAVY, Y.; GAIDAMAKA, Y. Modeling Transmit Power Reduction for a Typical Cell with Licensed Shared Access Capabilities. IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY, 2018, vol. 99, no. 1, p. 1-5. ISSN: 0018-9545.
Detail

DVOŘÁK, J.; POLEŠÁKOVÁ, Z.; JEŘÁBEK, J.; LANGHAMMER, L.; KARTCI, A.; KOTON, J. Non-Integer-Order Low-Pass Filter with Electronically Controllable Parameters. In 2018 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS). Itálie-Florencie: 2018. p. 1-5. ISBN: 978-1-5386-4881-0.
Detail

POTISK, L; HALLON, J; ORGOŇ, M.; FUJDIAK, R. Electromagnetic compatibility of PLC adapters for in-home/domestic networks. Journal of Electrical Engineering, 2018, vol. 69, no. 1, p. 79-84. ISSN: 1335-3632.
Detail

KARTCI, A.; AGAMBAYEV, A.; HERENCSÁR, N.; SALAMA, K. N. Series-, Parallel-, and Inter-Connection of Solid-State Arbitrary Fractional-Order Capacitors: Theoretical Study and Experimental Verification. IEEE Access, 2018, vol. 6, no. 1, p. 10933-10943. ISSN: 2169-3536.
Detail

SADREDDINI, Z.; MAŠEK, P.; CAVDAR, T.; HOŠEK, J.; GUDKOVA, I.; ANDREEV, S. Dynamic Resource Sharing in 5G with LSA: Criteria-Based Management Framework. Wireless Communications and Mobile Computing, 2018, vol. 99, no. 1, p. 1-11. ISSN: 1530-8677.
Detail

DVOŘÁK, J.; JEŘÁBEK, J.; POLEŠÁKOVÁ, Z.; KUBÁNEK, D.; BLAŽEK, P. Multifunctional Electronically Reconfigurable and Tunable Fractional-Order Filter. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2019, vol. 25, no. 1, p. 26-30. ISSN: 1392-1215.
Detail

TSIRIMOKOU, G.; KARTCI, A.; KOTON, J.; HERENCSÁR, N.; PSYCHALINOS, C. Comparative Study of Discrete Component Realizations of Fractional-Order Capacitor and Inductor Active Emulators. JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, 2018, vol. 27, no. 11, p. 1850170-1 (1850170-26 p.)ISSN: 0218-1266.
Detail

POLEŠÁKOVÁ, Z. TUNABLE UNIVERSAL FULLY-DIFFERENTIAL FILTER WITH OPERATIONAL TRANSRESISTANCE AMPLIFIER. In STUDENT EEICT: Proceedings of the 24th conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. p. 312-316. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

POKORNÝ, J.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; MLÝNEK, P.; ŠEDA, P. Simulations of Network Bottlenecks in Smart Grids. In The 3rd International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG 2018). Yilan, Taiwan: 2018. p. 1-4. ISBN: 9781467361217.
Detail

ŠEDA, P.; HOŠEK, J.; MAŠEK, P.; POKORNÝ, J. Performance Testing of NoSQL and RDBMS for Storing Big Data in e-Applications. In The 3rd International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG 2018). Yilan, Taiwan: 2018. p. 1-4. ISBN: 9781467361217.
Detail

MAŠEK, P.; HUDEC, D.; KREJČÍ, J.; OMETOV, A.; HOŠEK, J.; ANDREEV, S.; KRÖPFL, F.; KOUCHERYAVY, Y. Advanced Wireless M-Bus Platform for Intensive Field Testing in Industry 4.0-Based Systems. In In European Wireless 2018. Katánie, Itálie: 2018. p. 1-6. ISBN: 978-3-8007-4560-9.
Detail

ILGNER, P. Platform for collecting user identifiers on IEEE 802.11 wireless networks. In Proceedings of the 24th conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. p. 337-341. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

DVOŘÁK, J.; JEŘÁBEK, J.; LANGHAMMER, L.; KAPOULEA, S.; PSYCHALINOS, C. Design of Fully-Differential Frequency Filter with Fractional-Order Elements. In Proceedings of IEEE 2018 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP2018). International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Atény, Řecko: IEEE, 2018. p. 360-366. ISBN: 978-1-5386-4695-3. ISSN: 1805-5435.
Detail

HUDEC, D. M2M Data Generator Utilizing Wireless M-BUS Within Smart Grid Infrastructure. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: 2018. p. 286-288. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

ŠEDA, P. Vector Graphics in LaTeX for Academic Papers. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: 2018. p. 347-351. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

ŠTŮSEK, M.; POKORNÝ, J.; HOŠEK, J. Narrowband Internet of Things: Prototype Design and Hands-on Experiences. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: 2018. p. 342-346. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

HERENCSÁR, N.; ŠOTNER, R.; KARTCI, A.; VRBA, K. A Novel Pseudo-Differential Integer/Fractional-Order Voltage-Mode All-Pass Filter. In Proceedings of the 2018 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS). Florence, Italy: IEEE, 2018. p. 1-5. ISBN: 978-1-5386-4881-0.
Detail

GRENAR, D.; FILKA, M. MEASUREMENT OF PERFORMANCE AND TESTING OF MOBILE NEXT GENERATION ACCESS NETWORK. International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries. London: CER 2018 - Comparative European Research, 2018. p. 100-102. ISBN: 978-0-9935191-7-8.
Detail

FILKA, M.; GRENAR, D. Ochrana osobních údajů v oblasti telekomunikací. 2018. s. 20-24.
Detail

DOBRÍK, A. Amazon Alexa Weather Skill Implementation. Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: 2018. p. 147-149. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

MAŠEK, P.; ŠTŮSEK, M.; KREJČÍ, J.; ZEMAN, K.; POKORNÝ, J.; KUDLÁČEK, M. Unleashing Full Potential of Ansible Framework: University Labs Administration. In 22st Conference of Open Innovations Association FRUCT. Jyvaskyla, Finland: 2018. p. 144-150. ISBN: 978-952-68653-4-8.
Detail

URAMA, J.; GERASIMENKO, M.; ŠTŮSEK, M.; MAŠEK, P.; ANDREEV, S.; HOŠEK, J.; KOUCHERYAVY, Y. A Multi-Purpose Automated Vehicular Platform with Multi-Radio Connectivity Capabilities. In 2018 IEEE 87th Vehicular Technology Conference Proceedings (VTC2018-Spring). Porto, Portugalsko: 2018. p. 1-7. ISBN: 978-1-5090-5936-2.
Detail

MIKHAYLOV, K.; ŠTŮSEK, M.; MAŠEK, P.; PETROV, V.; PETÄJÄJÄRVI, J.; ANDREEV, S.; POKORNÝ, J.; HOŠEK, J.; POUTTU, A.; KOUCHERYAVY, Y. Multi-RAT LPWAN in Smart Cities: Trial of LoRaWAN and NB-IoT Integration. In IEEE International Conference on Communications 2018 (ICC 2018). Kansas City, MO, USA: 2018. p. 1-6. ISBN: 978-1-5386-3180-5.
Detail

KUBÁNEK, D.; FREEBORN, T.; KOTON, J.; HERENCSÁR, N. Evaluation of (1 + α) Fractional-Order Approximated Butterworth High-Pass and Band-Pass Filter Transfer Functions. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2018, vol. 24, no. 2, p. 37-41. ISSN: 1392-1215.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; HERENCSÁR, N.; DVOŘÁK, J.; VRBA, K. Electronically Controllable Square/Triangular Wave Generator with Current-Controlled Differential Difference Current Conveyors. In Proceedings of 2018 41th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2018. p. 74-79. ISBN: 978-1-5386-4695-3.
Detail

MAŠEK, P.; KUPKA, L.; HOŠEK, J. Modeling Electromagnetic Wireless Nanonetworks in Terahertz Band within NS-3 Platform. In In 41th Anniversary of International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2018). Athens, Greece: 2018. p. 17-21. ISBN: 978-1-5386-4695-3.
Detail

AGAMBAYEV, A.; KARTCI, A.; HASSAN, A. H.; HERENCSÁR, N.; BAGCI, H.; SALAMA, K. N. Fractional-Order Hartley Oscillator. In Proceedings of the 2018 14th Conference on PhD Research in Microelectronics and Electronics (PRIME). Prague, Czech Republic: IEEE, 2018. p. 45-48. ISBN: 978-1-5386-5387-6.
Detail

KARTCI, A.; AGAMBAYEV, A.; HERENCSÁR, N.; SALAMA, K. N. Analysis and Verification of Identical-Order Mixed Matrix Fractional-Order Capacitor Networks. In Proceedings of the 2018 14th Conference on PhD Research in Microelectronics and Electronics (PRIME). Prague, Czech Republic: IEEE, 2018. p. 277-280. ISBN: 978-1-5386-5387-6.
Detail

ZEMAN, K.; ŠTŮSEK, M.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J. Improved NLOS Propagation Models for Wireless Communication in mmWave bands. In Proceedings of the 8th International Conference on Localization and GNSS 2018. Guimarães, Portugal: 2018. p. 1-7. ISBN: 978-1-5386-6984-6.
Detail

FREEBORN, T.; KUBÁNEK, D.; KOTON, J.; DVOŘÁK, J. Fractional-order Lowpass Elliptic Responses of (1 + a)-order Transfer Functions. In Proceedings of 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Athens: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018. p. 346-349. ISBN: 978-1-5386-4695-3. ISSN: 1805-5435.
Detail

ČUČKA, M.; ŠALÍK, P.; RÓKA, R.; MÜNSTER, P.; FILKA, M. Simulation Models of Pulse Generator for OTDR in Matlab and VPIphotonics. In The 2018 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2018. p. 179-182. ISBN: 978-1-5386-4695-3.
Detail

BLAŽEK, P.; GERLICH, T.; MARTINÁSEK, Z.; FROLKA, J. Comparison of Linux Filtering Tools for Mitigation of DDoS Attacks. In 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Athens: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018. p. 145-149. ISBN: 978-1-5386-4695-3. ISSN: 1805-5435.
Detail

MALINA, L.; DZURENDA, P.; HAJNÝ, J.; MARTINÁSEK, Z. Assessment of Cryptography Support and Security on Programmable Smart Cards. In 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2018. p. 269-273. ISBN: 978-1-5386-4695-3.
Detail

MALINA, L.; POPELOVÁ, L.; DZURENDA, P.; HAJNÝ, J.; MARTINÁSEK, Z. On Feasibility of Post-Quantum Cryptography on Small Devices. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER), 2018, vol. 51, no. 6, p. 1-6. ISSN: 2405-8963.
Detail

ŠEDA, P.; MAŠEK, P.; ŠTŮSEK, M.; HOŠEK, J.; ŠEDOVÁ, J. Visualization and Managing Platform for Narrowband-IoT Devices. In In International Workshop on the Internet of Things and Smart Services 2018 (ITSS 2018). Vienna, Austria: 2018. p. 134-139. ISBN: 978-3-319-75604-2.
Detail

HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; OUJEZSKÝ, V.; VOJTĚCH, J. Activation Process of ONU in EPON/GPON Networks. In 2018 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Athény, Řecko: IEEE, 2018. p. 38-42. ISBN: 978-1-5386-4695-3.
Detail

HERENCSÁR, N. Balanced-Output CCCFOA and Its Utilization in Grounded Inductance Simulator with Various Orders. In Proceedings of the 2018 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Athens, Greece: IEEE, 2018. p. 188-191. ISBN: 978-1-5386-4695-3.
Detail

SMÉKAL, D.; HAJNÝ, J.; MARTINÁSEK, Z. Hardware-Accelerated Twofish Core for FPGA. In 2018 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Atény, Řecko: 2018. p. 338-341. ISBN: 978-1-5386-4695-3. ISSN: 1805-5435.
Detail

MAŠEK, P.; MOKROV, E.; ZEMAN, K.; PONOMARENKO-TIMOFEEV, A.; PYATTAEV, A.; NESTEROV, S.; ANDREEV, S.; HOŠEK, J.; SAMOUYLOV, K.; KOUCHERYAVY, Y. A Practical Perspective on 5G-Ready Highly Dynamic Spectrum Management with LSA. Wireless Communications and Mobile Computing, 2018, vol. 2018, no. 1, p. 1-9. ISSN: 1530-8677.
Detail

POKORNÝ, J.; OMETOV, A.; PASCUAL, P.; BAQUERO, C.; MAŠEK, P.; PYATTAEV, A.; GARCIA, A.; CASTILLO, C.; ANDREEV, S.; HOŠEK, J.; KUCHERYAVY, E. Concept Design and Performance Evaluation of UAV-based Backhaul Link with Antenna Steering. JOURNAL OF COMMUNICATIONS AND NETWORKS, 2018, vol. 99, no. 1, p. 1-11. ISSN: 1229-2370.
Detail

HAJNÝ, J.; DZURENDA, P.; MALINA, L. Multidevice Authentication with Strong Privacy Protection. WIRELESS COMMUNICATIONS & MOBILE COMPUTING, 2018, vol. 2018, no. 3295148, p. 1-12. ISSN: 1530-8669.
Detail

LIESKOVAN, T. Útoky postranními kanály na Last-level cache na architekturách ARM a x86. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2018, roč. 20, č. 6, s. 166-171. ISSN: 1213-1539.
Detail

HAJNÝ, J.; DZURENDA, P.; MALINA, L.; RICCI, S. Anonymous Data Collection Scheme from Short Group Signatures. In SECRYPT 2018 Proceedings. 2018. p. 1-10. ISBN: 978-989-758-319-3.
Detail

MALINA, L.; HAJNÝ, J.; DZURENDA, P.; RICCI, S. Lightweight Ring Signatures for Decentralized Privacy-preserving Transactions. In Proceedings of the 15th International Joint Conference on e-Business and Telecommunications (ICETE 2018) - Volume 2: SECRYPT. 2018. p. 526-531. ISBN: 978-989-758-319-3.
Detail

METIN, B.; HERENCSÁR, N.; CICEKOGLU, O. Memristor Emulator Applications Using the MOS-Only Technique. In Proceedings of the 2018 61st IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS). Windsor, Canada: IEEE, 2018. p. 254-257. ISBN: 978-1-5386-7392-8.
Detail

KARTCI, A.; HERENCSÁR, N.; BRANČÍK, L.; SALAMA, K. N. CMOS-RC Colpitts Oscillator Design Using Floating Fractional-Order Inductance Simulator. In Proceedings of the 2018 61st IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS). Windsor, Canada: IEEE, 2018. p. 905-908. ISBN: 978-1-5386-7392-8.
Detail

ŠOTNER, R.; HERENCSÁR, N.; KLEDROWETZ, V.; KARTCI, A.; JEŘÁBEK, J. New Low-Voltage CMOS Differential Difference Amplifier (DDA) and an Application Example. In Proceedings of the 2018 61st IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS). Windsor, Canada: IEEE, 2018. p. 133-136. ISBN: 978-1-5386-7392-8.
Detail

HERENCSÁR, N.; KARTCI, A.; TLELO-CUAUTLE, E.; METIN, B.; CICEKOGLU, O. All-Pass Time Delay Circuit Magnitude Response Optimization Using Fractional-Order Capacitor. In Proceedings of the 2018 61st IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS). Windsor, Canada: IEEE, 2018. p. 129-132. ISBN: 978-1-5386-7392-8.
Detail

FUJDIAK, R.; MLÝNEK, P.; BLAŽEK, P.; BARABAS, M.; MRNUŠTÍK, P. Seeking the Relation between Performance and Security in Modern Systems: Metrics and Measures. In 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2018. p. 288-293. ISBN: 978-1-5386-4695-3. ISSN: 1805-5435.
Detail

KARTCI, A.; AGAMBAYEV, A.; HASSAN, A. H.; BAGCI, H.; SALAMA, K. N. Experimental Verification of a Fractional-Order Wien Oscillator Built Using Solid-State Capacitors. In Proceedings of the 2018 61st IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS). Windsor, Canada: IEEE, 2018. p. 544-545. ISBN: 978-1-5386-7392-8.
Detail

BURDA, K. Diffie-Hellman Protocol as a Symmetric Cryptosystem. International Journal of Computer Science and Network Security, 2018, vol. 18, no. 7, p. 33-37. ISSN: 1738-7906.
Detail

FUJDIAK, R.; ORGOŇ, M; HALLON, J; POTISK, L; SLÁČIK, J.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J. Radiation of an Electromagnetic Field from the Power Line Communication Adapters. In 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2018. p. 754-757. ISBN: 978-1-5386-4695-3.
Detail

FUJDIAK, R.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; ŠTRAJT, M. Simulated Coverage Estimation of Single Gateway LoRaWAN Network. In 25th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP 2018) Slovenia, Maribor. 2018. p. 1-4. ISBN: 978-1-5386-6979-2.
Detail

FUJDIAK, R.; BLAŽEK, P.; MIKHAYLOV, K.; MALINA, L.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; BLAŽEK, V. On Track of Sigfox Confidentiality with End-to-End Encryption. In Proceedings of the 13th International Conference on Availability, Reliability and Security. 2019. p. 1-6. ISBN: 978-1-4503-6448-5.
Detail

SLÁČIK, J.; MLÝNEK, P.; FUJDIAK, R. Broadband Power-line Devices Comparison and HomePlug AV2 Experimental Measurement. In 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2018. p. 63-666. ISBN: 978-1-5386-4695-3.
Detail

SMÉKAL, D.; HAJNÝ, J.; MARTINÁSEK, Z. Comparative Analysis of Different Implementations of Encryption Algorithms on FPGA Network Cards. In 15th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDeS 2018. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Ostrava: IFAC-PapersOnLine, 2018. p. 312-317. ISSN: 2405-8963.
Detail

MARTINÁSEK, Z.; HAJNÝ, J.; SMÉKAL, D.; MALINA, L.; MATOUŠEK, D.; KEKELY, M.; MENTENS, N. 200 Gbps Hardware Accelerated Encryption System for FPGA Network Cards. In The Second Workshop on Attacks and Solutions in Hardware Security (ASHES’18). Toronto, Canada: ACM, 2018. p. 11-17. ISBN: 978-1-4503-5996-2.
Detail

FROLKA, J.; MLÝNEK, P. Měření a testování optické trasy a aktivních prvků. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2018, roč. 20, č. 4, s. 112-117. ISSN: 1213-1539.
Detail

FROLKA, J.; MLÝNEK, P. Measurement of encrypted data transmissions on Mikrotik devices. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2018, p. 1-5. ISSN: 1805-5443.
Detail

ŠEDA, P.; MAŠEK, P.; ŠEDOVÁ, J.; ŠEDA, M.; KREJČÍ, J.; HOŠEK, J. Efficient Architecture Design for Software as a Service in Cloud Environments. In 2018 10th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Moskva: 2018. p. 317-322. ISBN: 978-1-5386-9361-2.
Detail

KENYERES, M.; KENYERES, J.; BURGET, R. Evaluation of Natural Robustness of Best Constant Weights to Random Communication Breakdowns. Journal of Communications Software and Systems, 2018, vol. 14, no. 3, p. 201-210. ISSN: 1845-6421.
Detail

SZYMECZEK, A. INTERNETOVÁ TELEVIZE V PŘÍSTUPOVÉ SÍTÍ NOVÉ GENERACE. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: 2018. s. 144-146. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

PONOMARENKO-TIMOFEEV, A.; SEMKIN, V.; MAŠEK, P.; GALININA, O. Characterizing mmWave radio propagation at 60GHz in a conference room scenario. In In Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. The 18th International Conference on Next Generation Wired/Wireless Advanced Networks and Systems NEW2AN 2018. St. Petersburg: 2018. p. 381-393. ISBN: 978-3-030-01168-0.
Detail

ŠEDA, M.; ŠEDA, P. Minimisation of Networks Based on Computational Geometry Data Structures. In 2018 10th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Moskva: 2018. p. 143-147. ISBN: 978-1-5386-9361-2.
Detail

HOLÍK, M.; HORVÁTH, T.; OUJEZSKÝ, V.; DEJDAR, P. Návrh databáze pro ukládání GPON rámců. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2018, roč. 20, č. 3, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

HORVÁTH, T.; CHLÁPEK, J.; MÜNSTER, P.; VOJTĚCH, J.; FILKA, M. High Speed (100G) Access Networks. Journal of Communications Software and Systems, 2018, vol. 14, no. 3, p. 258-263. ISSN: 1845-6421.
Detail

MAŠEK, P.; HUDEC, D.; KREJČÍ, J.; OMETOV, A.; HOŠEK, J.; SAMOUYLOV, K. Communication Capabilities of Wireless M-BUS: Remote Metering within SmartGrid Infrastructure. In Proceedings: Distributed Computer and Communication Networks: DCCN 2018. Moscow: 2018. p. 31-42. ISBN: 978-3-319-99447-5.
Detail

GIERTL, J. Dekóder seríových zberníc na platforme Arduino. In Student EEICT. Brno: 2016. s. 41-43. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

GIERTL, J. Emulation of infrastructure unit for inteligent transport system. In Students EEICT. Brno: 2018. s. 283-285. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

HORVÁTH, T.; CYMOREK, P.; MÜNSTER, P.; OUJEZSKÝ, V.; VOJTĚCH, J. Simulations of Grant Allocation in NG-PON2 Networks Using OPNET Modeler. Journal of Communications Software and Systems, 2018, vol. 14, no. 4, p. 281-289. ISSN: 1845-6421.
Detail

DEJDAR, P.; MÜNSTER, P.; HOLÍK, M. Návrh univerzálního řídicího software pro optické moduly EDFA komunikující přes sériovou linku. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2018, roč. 20, č. 3, s. 63-67. ISSN: 1213-1539.
Detail

PAASOVAARA, S.; VÄÄNÄNEN, K.; MALAPASCHAS, A.; OLSHANNIKOVA, E.; OLSSON, T.; JARUSRIBOONCHAI, P.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J. Playfulness and Progression in Technology-Enhanced Social Experiences between Nearby Strangers. In The 10th Nordic Conference. Oslo: 2018. p. 1-12. ISBN: 978-1-4503-6437-9.
Detail

KOMOSNÝ, D.; MEHIC, M. The Value of Geographic Locations Submitted by Internet Users. IEEE Access, 2018, vol. 6, no. 1, p. 62699-62706. ISSN: 2169-3536.
Detail

KOMOSNÝ, D. Cybergeography and Cybersecurity. VUTIUM, 2018. p. 1-32.
Detail

FUJDIAK, R.; UHER, V.; MLÝNEK, P.; BLAŽEK, P.; SLÁČIK, J.; MIŠUREC, J.; VOLKOVA, M; CHMELAŘ, P.; SEDLÁČEK, V. IP traffic generator using container virtualization technology. In 10th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). 2018. p. 1-6. ISBN: 978-1-5386-9361-2.
Detail

FUJDIAK, R.; SLÁČIK, J.; ORGOŇ, M.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; HALLON, J.; HALGOS, J. Investigation of Power Line Communication and Wi-Fi Co-existence in Smart Home. In 10th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). 2018. p. 1-4. ISBN: 978-1-5386-9361-2.
Detail

FUJDIAK, R.; MLÝNEK, P.; MALINA, L.; ORGOŇ, M.; SLÁČIK, J.; BLAŽEK, P.; MIŠUREC, J. Development of IQRF Technology: Analysis, Simulations and Experimental Measurements. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2019, vol. 25, no. 1, p. 72-79. ISSN: 1392-1215.
Detail

HAJNÝ, J.; DZURENDA, P.; RICCI, S.; MALINA, L.; VRBA, K. Performance Analysis of Pairing-Based Elliptic Curve Cryptography on Constrained Devices. In Proceedings of ICUMT 2018 conference. 2018. p. 1-6. ISBN: 978-1-5386-9361-2.
Detail

SLÁDOK, O.; VELIC, L.; KOTON, J.; HERENCSÁR, N. Pseudo-differential filter operating in current mode. In 2018 10th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems. International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops. IEEE, 2018. p. 252-257. ISBN: 978-1-5386-9361-2. ISSN: 2157-023X.
Detail

JURÁNEK, L.; ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V. Effectect of Low-pass Filters as a Shi-Tomas Corner Detector´s Window Functions. In 2018 41th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. Greece, Athens: IEEE, 2018. p. 623-626. ISBN: 978-1-5386-4695-3.
Detail

ŠKORPIL, V; OUJEZSKÝ, V.; PÁLENÍK, L. Internet of Things Security Overview and Practical Demonstration. In 2018 10th International Conference on Ultra Modern Telecommunications and Control systems and Workshops (ICUMT). Moskva: 2018. p. 186-192. ISBN: 978-1-5386-9361-2.
Detail

JEŘÁBEK, J.; DVOŘÁK, J.; ŠOTNER, R.; HERENCSÁR, N.; KOTON, J. Experimental Verification of Pseudo-Differential Electronically Controllable Multifunction Filter Using Modified Current Differencing/Summing Units. JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, 2019, vol. 28, no. 6, p. 1950098-1 (1950098-30 p.)ISSN: 0218-1266.
Detail

HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; VOJTĚCH, J. Simultaneous transmission of photonic services over one fiber with ITU 100 GHz grid. Taiwan: MDPI, 2018. p. 76-76.
Detail

FUJDIAK, R.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J. Krizové řízení v kontextu kybernetické bezpečnosti. In Conference on Crisis Management and Crisis Situations Solutions. 2018. s. 1-10. ISBN: 978-80-7454-821-5.
Detail

ZEMAN, K.; ŠTŮSEK, M.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; ŠEDOVÁ, J. Enhanced 3D Propagation Loss Model for mmWave Communications. In 2018 10th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Moskva: 2018. p. 5-11. ISBN: 978-1-5386-9360-5.
Detail

MAŠEK, P.; ŠTŮSEK, M.; ZEMAN, K.; HOŠEK, J.; MIKHAYLOV, K.; ANDREEV, S.; KOUCHERYAVY, Y.; ZEMAN, O.; VOTÁPEK, J.; ROUBÍČEK, M. Tailoring NB-IoT for Mass Market Applications: A Mobile Operator's Perspective. In GLOBECOM 2018 - 2018 IEEE Global Communications Conference. Abu Dhabi: 2018. p. 1-7. ISBN: 978-1-4673-9526-7.
Detail

BRYCHTA, J. Multiplatformní testovací prostředí pro analýzu výkonnosti kryptografických primitiv na eliptických křivkách. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. 2018. Brno: 2018. s. 289-291. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

KOTON, J.; STAVNESLI, J.; FREEBORN, T. Performance Analysis of Oustaloup Approximation for the Design of Fractional-Order Analogue Circuits. In Proceedings 10th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems - ICUMT 2018. IEEE, 2018. p. 1-4. ISBN: 978-1-5386-9361-2.
Detail

KUBÁNEK, D.; FREEBORN, T.; KOTON, J.; DVOŘÁK, J. Validation of Fractional-Order Lowpass Elliptic Responses of (1 + α)-Order Analog Filters. Applied Sciences - Basel, 2018, vol. 8, no. 12, p. 1-17. ISSN: 2076-3417.
Detail

MIŠUREC, J.; ORGOŇ, M. High-Speed Data Transfer Using PLC. In 25th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP 2018) Slovenia, Maribor. 2018. p. 1-5. ISBN: 978-1-5386-6979-2.
Detail

FILKA, M.; ČUČKA, M. Optické vlákno nejen jako přenosové médium. NEXT GENERATION TELEKOMUNIKACE, 2018, roč. 1, č. 4, s. 29-34. ISSN: 2570-8570.
Detail

BLAŽEK, P.; FUJDIAK, R.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J. Development of Cyber-physical security testbedbased on IEC61850 architecture. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2019, vol. 25, no. 5, p. 82-87. ISSN: 1392-1215.
Detail

ŠEDA, P.; MARK, M.; SU, K.; ŠEDA, M.; HOŠEK, J.; LEU, J. The Minimisation of Public Facilities With Enhanced Genetic Algorithms Using War Elimination. IEEE Access, 2019, vol. 7, no. 1, p. 9395-9405. ISSN: 2169-3536.
Detail

KASKOUTA, E.; KAMILARIS, T.; JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; PSYCHALINOS, C. Single-Input Multiple-Output and Multiple-Input Single-Output Fractional-Order Filter Designs. In Proceedings of 2018 41th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2018. p. 356-359. ISBN: 978-1-5386-4695-3.
Detail

SEHNOUTKA, M. Extending security of package manager with DNS. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: 2018. p. 295-297. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

MICHALEC, P. Kvantově rezistivní kryptografické aplikace pro zabezpečení datových úložišť na OS Android. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. 2018. s. 120-122. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

POPELOVÁ, L. Aplikovaná postkvantová kryptografie pro IoT. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. 2018. s. 123-125. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

CÍBIK, P. Cipher Twofish Implementation on FPGA Board. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: 2018. p. 126-128. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

BLAŽEK, V. EFFICIENT SECURITY OF MODERN LOW-POWER WIRELESS COMMUNICATION TECHNOLOGIES. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: 2018. p. 129-131. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

ŠTRAJT, M. EXPERIMENTAL NETWORK COVERAGE MEASUREMENT. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: 2018. p. 141-143. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

BENEŠ, P. COMMUNICATIONS TECHNOLOGY INTERNET OF THINGS IN CISCO PACKET TRACER. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: 2018. p. 166-168. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

HERBRYCH, D. PROPOSAL OF CRYPTOGRAPHIC ELLIPTIC CURVES GENERATOR. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: 2018. p. 298-300. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

SRNEC, T. APPLICATION PROTOCOLS TESTING IN JMETER. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. první. 2018. s. 292-294. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

REHMAN, S.; ULLAH, S.; CHONG, P.; YONGCHAREON, S.; KOMOSNÝ, D. Visible Light Communication: A System Perspective - Overview and Challenges. SENSORS, 2019, vol. 19, no. 5, p. 1-22. ISSN: 1424-8220.
Detail

KUBÁT, P. Řiditelný filtr s prvkem fraktálního řádu. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: 2018. s. 48-50. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

LIGOCKI, R. Detection of deferred luggage in public areas. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: 2018. p. 138-140. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

KOVÁŘ, A. TOPOLOGY FOR NEXT GENERATION ACCESS NETWORK. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: 2018. p. 132-134. ISBN: 978-80-214-5614-3.
Detail

OMETOV, A.; BEZZATEEV, S.; DAVYDOV, V.; SHCHESNIAK, A.; MAŠEK, P.; LOHAN, E.; KOUCHERYAVY, Y. Positioning Information Privacy in Intelligent Transportation Systems: an Overview and Future Perspective. SENSORS, 2019, vol. 19, no. 7, p. 1-23. ISSN: 1424-8220.
Detail

ILGNER, P.; KOMOSNÝ, D.; REHMAN, S. Website Hosting Data and Analysis. Statistika, 2019, vol. 99, no. 4, p. 33-48. ISSN: 0322-788X.
Detail

DVOŘÁK, J.; KUBÁNEK, D.; HERENCSÁR, N.; KARTCI, A.; BERTSIAS, P. Electronically Adjustable Emulator of the Fractional-Order Capacitor. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2019, vol. 25, no. 6, p. 28-34. ISSN: 1392-1215.
Detail

ŠEDA, P. The Optimisation of Large Scale Logical Circuits. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: 2019. p. 469-473. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

SIKORA, M. SLOW DOS ATTACKS DETECTION AND MITIGATION. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2019. p. 510-514. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

ILGNER, P. Virtualizační platformy na vestavěných systémech. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2019, roč. 21, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1213-1539.
Detail

UHLÍŘ, D.; SEDLÁČEK, P.; MAŠEK, P. A New Data Processing Platform for LTE-Advanced Networks in Indoor Environments. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2019, vol. 20, no. 6, p. 1-10. ISSN: 1213-1539.
Detail

LIESKOVAN, T. Bezpečnost autentizačních systémů založených na kartách Mifare Classic a ověřování pomocí UID. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2019, roč. 21, č. 1, s. 16-20. ISSN: 1213-1539.
Detail

KARTCI, A.; AGAMBAYEV, A.; FARHAT, M.; HERENCSÁR, N.; BRANČÍK, L.; BAGCI, H.; SALAMA, K. N. Synthesis and Optimization of Fractional-Order Elements Using a Genetic Algorithm. IEEE Access, 2019, vol. 7, no. 1, p. 80233-80246. ISSN: 2169-3536.
Detail

DEJDAR, P. Universal Graphical User Interface for Multi Vendor EDFA Optical Modules Control. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. p. 530-534. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

HAJNÝ, J.; DZURENDA, P.; CAMENISCH, J.; DRIJVERS, M. Fast Keyed-Verification Anonymous Credentials on Standard Smart Cards. In ICT Systems Security and Privacy Protection. Springer Nature Switzerland, 2019. p. 286-298. ISBN: 978-3-030-22312-0.
Detail

BRYCHTA, J. Benchmarks with points on elliptic curves. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. 2019. Brno: 2019. p. 520-524. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

BACHOREC, J.; MARTINÁSEK, Z.; GERLICH, T. Graficko-uživatelské rozhraní pro systém adaptivní síťové filtrace DoS útoků. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2019, roč. 21, č. 2, s. 43-49. ISSN: 1213-1539.
Detail

HERENCSÁR, N.; KARTCI, A.; YILDIZ, H. A.; ŠOTNER, R.; DVOŘÁK, J.; KUBÁNEK, D.; JEŘÁBEK, J.; KOTON, J. Comparative Study of Op-Amp-based Integrators Suitable for Fractional-Order Controller Design. In Proceedings of the 2019 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Budapest, Hungary. Budapest, Hungary: IEEE, 2019. p. 740-743. ISBN: 978-1-7281-1864-2.
Detail

BLAŽEK, P.; GERLICH, T.; MARTINÁSEK, Z. Scalable DDoS Mitigation System. In 42st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2019. p. 617-620. ISBN: 978-1-7281-1864-2. ISSN: 1805-5435.
Detail

KARTCI, A.; HERENCSÁR, N.; DVOŘÁK, J.; VRBA, K. VDIBA-Based Fractional-Order Oscillator Design. In Proceedings of the 2019 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Budapest, Hungary. Budapest, Hungary: IEEE, 2019. p. 744-747. ISBN: 978-1-7281-1864-2.
Detail

MOŽNÝ, R.; MAŠEK, P.; ŠTŮSEK, M.; ZEMAN, K.; OMETOV, A.; HOŠEK, J. On the Performance of Narrow-band Internet of Things (NB-IoT) for Delay-tolerant Services. In 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2019). Budapest, Hungary: 2019. p. 637-642. ISBN: 978-1-7281-1864-2.
Detail

MAŠEK, P.; ŠTŮSEK, M.; ZEMAN, K.; MOŽNÝ, R.; OMETOV, A.; HOŠEK, J. A Perspective on Wireless M-Bus for Smart Electricity Grids. In 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2019). Budapest, Hungary: 2019. p. 730-735. ISBN: 978-1-7281-1864-2.
Detail

ŠOTNER, R.; PETRŽELA, J.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; ANDRIUKAITIS, D. Design of Fractional-Order Integrator Controlled by Single Voltage Gain. In Proceedings of the 2019 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Budapest, Hungary. Budapest, Hungary: IEEE, 2019. p. 360-364. ISBN: 978-1-7281-1864-2.
Detail

DEJDAR, P.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T. High-speed Data Acquisition and Signal Processing Using Cost Effective ARM plusFPGA Processors. In 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Budapešť, Maďarsko: IEEE, 2019. p. 593-596. ISBN: 978-1-7281-1864-2.
Detail

ŠEDA, P.; ŠEDA, M.; HOŠEK, J.; DVOŘÁK, J.; ŠEDOVÁ, J. The Improvement of Quine-McCluskey Method Using Set Covering Problem for Safety Systems. In The 4rd International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG 2019). New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019. p. 282-286. ISBN: 978-1-7281-2148-2.
Detail

BRYCHTA, J.; FUJDIAK, R. Měření generování náhodných bodů a aritmetických operací s body na eliptických křivkách. Trilobit, 2019, č. 2, s. 1-7. ISSN: 1804-1795.
Detail

FUJDIAK, R.; BLAŽEK, P.; CHMELAŘ, P.; DITTRICH, P.; VOZŇÁK, M.; MLÝNEK, P.; SLÁČIK, J.; MUSIL, P.; JURKA, P.; MIŠUREC, J. Communication Model of Smart Substation for Cyber-Detection Systems. In CN 2019: Computer Networks. Communications in Computer and Information Science. 26th International Conference, CN 2019, Kamień Śląski, Poland, June 25–27, 2019, Proceedings. 2019. p. 256-271. ISBN: 978-3-030-21951-2. ISSN: 1865-0929.
Detail

MUSIL, P.; ČÍŽ, R. Demonstrace metod snižujících pravděpodobnost chybného příjmu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2019, roč. 21, č. 2, s. 50-53. ISSN: 1213-1539.
Detail

MUSIL, P. Cycling of VRLA lead-acid batteries for use in Uninterruptible Power Supplies and measurement of failed batteries. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. p. 759-763. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

KUBÁNEK, D.; FREEBORN, T.; KOTON, J.; DVOŘÁK, J. Transfer Functions of Fractional-Order Band-Pass Filter with Arbitrary Magnitude Slope in Stopband. In Proceedings of the 2019 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Budapest, Hungary. Budapest, Hungary: IEEE, 2019. p. 655-659. ISBN: 978-1-7281-1864-2.
Detail

HERENCSÁR, N.; BENEDETTO, F.; CRICHIGNO, J. Special Issue “Selected Papers from the 2018 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP)”. Applied Sciences - Basel. Basel, Switzerland: MDPI, 2019. p. 1-5. ISSN: 2076-3417.
Detail

GERASIMENKO, M.; POKORNÝ, J.; SCHNEIDER, T.; ŠIRJOV, J.; ANDREEV, S.; HOŠEK, J. Prototyping Directional UAV-based Wireless Access and Backhaul Systems. In GLOBECOM 2019 - 2019 IEEE Global Communications Conference. 2019. p. 1-6. ISBN: 978-1-4673-9526-7.
Detail

SLÁDOK, O. Psedo-Differential High-Order Frequency Filter. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. 2019. p. 764-768. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

DEJDAR, P.; HORSKÝ, T.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T.; OUJEZSKÝ, V. Model of Fiber Optic Transmission System Based on the Red Pitaya. In 8th International Conference on Fiber Optics in Access Networks (FOAN). Sarajevo, Bosna a Hercegovina: IEEE, 2019. p. 83-85. ISBN: 978-1-7281-1563-4.
Detail

BARCÍK, P.; MÜNSTER, P.; DEJDAR, P.; HORVÁTH, T.; VOJTĚCH, J. Measurement of Polarization Transient Effects Caused by Mechanical Stress on Optical Fiber. In 8th International Conference on Fiber Optics in Access Networks (FOAN). Sarajevo, Bosna a Hercegovina: IEEE, 2019. p. 26-28. ISBN: 978-1-7281-1563-4.
Detail

DWIVEDI, A.; MALINA, L.; DZURENDA, P.; SRIVASTAVA, G. Optimized Blockchain Model for Internet of Things based Healthcare Applications. In Proceedings of the 2019 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Budapest, Hungary. Budapest, Hungary: IEEE, 2019. p. 135-139. ISBN: 978-1-7281-1864-2.
Detail

GRENAR, D. NETWORK PERFORMANCE OPTIMIZATION. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. p. 515-518. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

KIAC, M. Utilization of modern image processing methods in control of laboratory processes. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2019. p. 427-432.
Detail

LÁTAL, M. Simultaneous transmission of 200 Gbps, 10 Gbps and accurate time transmission over 100 km using only one step amplification. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: 2019. s. 259-261. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

MOŽNÝ, R. ON THE PERFORMANCE OF NARROWBAND IOT (NB-IOT): UNIVERSAL HANDHELD MEASUREMENT DEVICE. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: 2019. p. 419-422. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

POSPÍŠIL,O. SOFTWARE DEFINED RADIO FOR LORAWAN. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: 2019. p. 266-269. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

POSPÍŠIL, J. LOCALIZATION IN LORAWAN TECHNOLOGY. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: 2019. p. 416-418. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

KOLÁČKOVÁ, A. Simulation Scenarios for the Analysis of Mobile Transport Network Behavior. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: 2019. p. 245-248. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

HÁJEK, J. SMART HOME SYSTEM. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: 2019. p. 423-426. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

MÜNSTER, P.; HELÁN, R.; ŠIFTA, R. Intelligent Non-woven Textiles Based on Fiber Bragg Gratings for Strain and Temperature Monitoring. In 8th International Conference on Fiber Optics in Access Networks (FOAN). Sarajevo: IEEE, 2019. p. 20-22. ISBN: 978-1-7281-1563-4.
Detail

CASTILLO, C.; PYATTAEV, A.; VILLA, J.; MAŠEK, P.; MOLTCHANOV, D.; OMETOV, A. Autonomous UAV Landing on a Moving Vessel: Localization Challenges and Implementation Framework. In 19th International Conference, NEW2AN 2019, and 12th Conference, ruSMART 2019, St. Petersburg, Russia, August 26–28, 2019, Proceedings. 2019. p. 342-354. ISBN: 978-3-030-30858-2.
Detail

MIKHAYLOV, K.; FUJDIAK, R.; POUTTU, A.; VOZNAK, M.; MALINA, L.; MLYNEK, P. Energy Attack in LoRaWAN: Experimental Validation. In Proceedings of the 14th International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES 2019). Canterbury, United Kingdom: ACM, 2019. p. 1-6. ISBN: 978-1-4503-7164-3.
Detail

SLÁČIK, J.; MLÝNEK, P.; FUJDIAK, R.; MUSIL, P.; VOZNAK, M.; ORGON, M.; HLAVNICKA, J. Capabilities and Visions of Broadband Power-Line in Smart Grids Applications. In 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2019. p. 595-599. ISBN: 978-1-7281-1334-0.
Detail

FUJDIAK, R.; MLÝNEK, P.; SLÁČIK, J.; MIŠUREC, J.; VOZNAK, M.; ORGON, M. Investigating the Suitability of Blockchain for Smart Grid. In 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2019. p. 225-230. ISBN: 978-1-7281-1334-0.
Detail

FUJDIAK, R.; BLAŽEK, P.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J. Developing Battery of Vulnerability Tests for Industrial Control Systems. In 2019 10th IFIP International Conference on New Technologies, Mobility and Security (NTMS). 2019. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-1542-9.
Detail

FUJDIAK, R.; MLÝNEK, P.; MRNUSTIK, P.; BARABAS, M.; BLAŽEK, P.; BORCIK, F.; MIŠUREC, J. Managing the Secure Software Development. In 2019 10th IFIP International Conference on New Technologies, Mobility and Security (NTMS). 2019. p. 1-4. ISBN: 978-1-7281-1542-9.
Detail

FUJDIAK, R.; BLAŽEK, P.; APVRILLE, L.; MARTINÁSEK, Z.; MLÝNEK, P.; PACALET, R.; SMÉKAL, D.; MRNUSTIK, P.; BARABAS, M.; ZOOR, M. Modeling the trade-off between security and performance to support the product life cycle. In 2019 8th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO). 2019. p. 92-97. ISBN: 978-1-7281-1740-9.
Detail

BLAŽEK, P.; FUJDIAK, R.; HODOŇ, M.; ZOLOTOVÁ, I.; MIŠUREC, J.; MLÝNEK, P. Communication Anomaly Detection in Cyber-Physical Systems. In Sensors and Electronic Instrumentation Advances: Proceedings of the 5th International Conference on Sensors and Electronic Instrumentation Advances. 2019. p. 311-316. ISBN: 978-84-09-14413-6.
Detail

SMÉKAL, D.; NÉMETH, F.; DVOŘÁK, J. An FPGA-Based Priority Packet Queues. In 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDeS 2019. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). 52. High Tatras, Slovakia: IFAC-PapersOnLine, 2019. p. 377-381. ISSN: 2405-8963.
Detail

SMÉKAL, D.; RICCI, S.; DZURENDA, P.; MARTINÁSEK, Z. Privacy-enhancing Cloud Computing Solution for Big Data. In 2019 1th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems (ICUMT). International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops. Dublin, Ireland: IEEE Computer Society, 2019. p. 1-6. ISBN: 9781728157634. ISSN: 2157-023X.
Detail

POLUEKTOV, D.; POLOVOV, M.; KHARIN, P.; ŠTŮSEK, M.; ZEMAN, K.; MAŠEK, P.; GUDKOVA, I.; HOŠEK, J.; SAMUYLOV, K. On the Performance of LoRaWAN in Smart City: End-Device Design and Communication Coverage. In In Proceedings: Distributed Computer and Communication Networks: DCCN 2019. Springer, 2019. p. 15-29. ISBN: 9783030366131.
Detail

DVOŘÁK, J.; KUBÁNEK, D.; KOTON, J.; JEŘÁBEK, J.; SMÉKAL, D. Adjustable Multiphase Sinusoidal Oscillator with Fractional–Order Elements. In Proceedings of the 10th IEEE International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems (ICUMT 2019). International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops. Dublin, Irsko: IEEE, 2019. p. 1-6. ISBN: 978-1-7281-5763-4. ISSN: 2157-023X.
Detail

SIKORA, M.; GERLICH, T.; MALINA, L. On Detection and Mitigation of Slow Rate Denial of Service Attacks. In 2019 11th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Dublin, Irsko: IEEE, 2019. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-5764-1.
Detail

MAUNDY, B. J.; ELWAKIL, A. S.; BELOSTOTSKI, L.; HERENCSÁR, N. Single transistor RC-only second-order allpass filters. International Journal of Circuit Theory and Applications, 2020, vol. 48, no. 2, p. 162-169. ISSN: 1097-007X.
Detail

ČERVENÁK, R.; MAŠEK, P. ARKit as indoor positioning system. In In 2019 11th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Ireland, Dublin: 2019. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-5763-4.
Detail

SLAVÍČEK, K.; DOSTÁL, O.; LIESKOVAN, T.; HAJNÝ, J. Ensuring security of a telemedicine project in compliance with GDPR. In Proceedings of ICUMT 2019 Conference. 2019. p. 1-4. ISBN: 978-1-7281-5764-1.
Detail

LIESKOVAN, T.; HAJNÝ, J.; ČÍKA, P. Smart Grid Security: Survey and Challenges. In 2019 11th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). 2019. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-5764-1.
Detail

KUBÁNEK, D.; KOTON, J.; DVOŘÁK, J. Influence of Fractional-Order Element Properties on Frequency Filter Characteristics. In Proceedings of the 2019 11th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT), Dublin, Ireland. Dublin, Ireland: 2019. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-5763-4.
Detail

ŠKORPIL, V.; OUJEZSKÝ, V.; TULEJA, M. Comparison of Models of Parallelized Genetic Algorithms. In Proceedings of the 11th IEEE International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems (ICUMT 2019). International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops. Dublin, Irsko: IEEE, 2019. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-5763-4. ISSN: 2157-023X.
Detail

MAŠEK, P.; ŠTŮSEK, M.; ZEMAN, K.; DRÁPELA, R.; OMETOV, A.; HOŠEK, J. Implementation of 3GPP LTE Cat-M1 Technology in NS-3: System Simulation and Performance. In 2019 11th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Ireland, Dublin: 2019. p. 1-7. ISBN: 978-1-7281-5763-4.
Detail

ŠTŮSEK, M.; ZEMAN, K.; MAŠEK, P.; ŠEDOVÁ, J.; HOŠEK, J. IoT Protocols for Low-power Massive IoT: A Communication Perspective. In 2019 11th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Ireland, Dublin: 2019. p. 1-7. ISBN: 978-1-7281-5763-4.
Detail

FUJDIAK, R.; MIKHAYLOV, K.; ŠTŮSEK, M.; MAŠEK, P.; AHMED, I.; MALINA, L.; PARAMBAGE, P.; VOZŇÁK, M.; MLÝNEK, P.; POUTTU, A. Book on LPWAN Technologies for IoT and M2M Applications: Security in Low Power Wide Area Networks: State-of-the-Art and Development towards the 5G. In LPWAN Technologies for IoT and M2M Applications. 1st Edition. Academic Press, 2020. p. 1-25. ISBN: 978-0-1281-8880-4.
Detail

OMETOV, A.; BEZZATEEV, S.; VOLOSHINA, N.; MAŠEK, P.; KOMAROV, M. Environmental Monitoring with Distributed Mesh Networks: An Overview and Practical Implementation Perspective for Urban Scenario. SENSORS, 2019, vol. 19, no. 24, p. 1-19. ISSN: 1424-8220.
Detail

SLÁDOK, O.; MILOTA, M.; KOTON, J.; HERENCSÁR, N. Systematic Design of Pseudo-Differential Frequency Filter. In 2019 11th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Ireland, Dublin: IEEE, 2019. p. 1-6. ISBN: 978-1-7281-5763-4.
Detail

LAUCKA, A.; ANDRIUKAITIS, D.; VALINEVICIUS, A.; ZILYS, M.; MARKEVICIUS, V.; NAVIKAS, D.; ŠOTNER, R.; PETRŽELA, J.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; KLIMENTA, D. Research of the Operator's Advisory System Based on Fuzzy Logic for Pelletizing Equipment. Symmetry, 2019, vol. 11, no. 11, p. 1-17. ISSN: 2073-8994.
Detail

ŠEDA, M.; ŠEDA, P.; ŠEDOVÁ, J. Job Shop Scheduling and Its Fuzzification Based on Operations and Disjunctive Graph Representations. In 2019 11th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems (ICUMT). Dublin: 2019. p. 161-165. ISBN: 978-1-7281-5763-4.
Detail

FUJDIAK, R.; POKORNÝ, J.; ZOBAL, L.; POPOV, P.; STANKOVIČ, V.; MLÝNEK, P.; MRNUŠŤÍK, P.; BLAŽEK, P.; MUSIL, P.; MIŠUREC, J. Security and Performance Trade-offs for Data Distribution Service in Flying Ad-Hoc Networks. In 2019 11th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Ireland, Dublin: 2019. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-5763-4.
Detail

HERENCSÁR, N.; BENEDETTO, F.; CRICHIGNO, J. Selected Papers from the 2018 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Selected Papers from the 2018 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). MDPI AG, 2019. ISBN: 978-3-03921-040-4.
Detail

MILOTA, M. Pseudo-diferenčný kmitočtový filter s využitím konvejorov. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. 2019. s. 66-69. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

MALINA, L. APPLIED MODERN CRYPTOGRAPHY ON CONSTRAINED DEVICES. 2019. p. 1-166.
Detail

GRENAR, D.; FILKA, M.; SLAVÍČEK, K. TESTING OF TRANSMISSION PARAMETERS WITHIN IP NETWORKS BY NEW STANDARD IN ETHERNET SERVICE. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018. SGEM18. Bulgaria: SGEM, 2018. p. 757-764. ISBN: 978-619-7408-39-3.
Detail

Domingo-Ferrer, Josep, David Sanchez, Sara Ricci, and Monica Munoz-Batista. Outsourcing analyses on privacy-protected multivariate categorical data stored in untrusted clouds. Knowledge and Information Systems, 2020, vol. -, no. -, p. 2301-2326. ISSN: 0219-3116.
Detail

HIRŠ, D. Proudová analýza šifry odlehčené šifry PRESENT a HW protiopatření. In Proceedings of the 25 th Conference STUDENT EEICT 2019. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

MLÝNEK, P.; FUJDIAK, R.; SLÁČIK, J.; MUSIL, P.; BLAŽEK, P.; BENEŠL, L.; HLAVNIČKA, J. Zátěžový generátor provozu energetických protokolů - emulace provozu distribuční trafostanice pro ověření komunikačních technologií. In ČK CIRED 2019. 2019. s. 1-8. ISBN: 978-80-905014-8-5.
Detail

BREZANY, P.; LUDESCHER, T.; FEILHAUER, T. Towards a Novel Infrastructure for Conducting High Productive Cloud-Based Scientific Analytics. In 2016 39th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO). NEW YORK: IEEE, 2016. p. 186-191. ISBN: 978-953-233-088-5.
Detail

BREZANY, P.; LUDESCHER, T.; FEILHAUER, T. Cloud-Dew Computing Support for Automatic Data Analysis in Life Sciences. In 2017 40th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO). NEW YORK: IEEE, 2017. p. 365-370. ISBN: 978-953-233-090-8.
Detail

KYSELAK, M.; SIMAK, P.; DVORAK, F.; VLCEK, C. Using Polarization Maintaining Fibers for the Purpose of a Polarization Multiplex. In Proceedings Volume 10452, 14th Conference on Education and Training in Optics and Photonics: ETOP 2017. BELLINGHAM: SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2017. p. 1-4. ISBN: 978-1-5106-1381-2.
Detail

KROPFREITER, T.; HLAWATSCH, F. Multiobject Tracking with Track Continuity: An Efficient Random Finite Set Based Algorithm. In 2018 SYMPOSIUM ON SENSOR DATA FUSION: TRENDS, SOLUTIONS, APPLICATIONS (SDF). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018. p. 1-6. ISBN: 978-1-5386-9398-8.
Detail

KYSELAK, M.; DVORAK, F.; MAFKA, M. BER Measurement of Functional Optical Fiber Channel that Uses Polarization Multiplex. In 2017 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SCIENCE AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES (ICISCT) - APPLICATIONS, TRENDS AND OPPORTUNITIES. 2017. p. 1-4. ISBN: 978-1-5386-2168-4.
Detail

CEVIK, I.; METIN, B.; HERENCSÁR, N.; CICEKOGLU, O.; KUNTMAN, H. Transimpedance Type MOS-C Bandpass Filter Cores. In Proceedings of the International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO). Bursa, Turkey: 2019. p. 371-374. ISBN: 978-605-01-1275-7.
Detail

POSPÍŠIL, O. EXPERIMENTAL VERIFICATION OF LONG-RANGE WIDE AREA NETWORK. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. p. 46-48. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

LÁTAL, M. Simultaneous transmission of amplified optical signals of selected photonic services. In Proceedings II of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. 1st. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: 2020. p. 225-228. ISBN: 978-80-214-5868-0.
Detail

KIAC, M. Control of laboratory processes using modern methods of image processing. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2020. p. 335-339.
Detail

DEJDAR, P. Continuous Data Acquisition by MyRIO Used for Measurement of Polarization Transient Effects. In Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. 1st. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: 2020. p. 499-503. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

CÍBIK P. Cryptographic externs support in P4_16/VHDL compiler for FPGA board target platform. Proceedings of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: 2020. p. 168-171. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

BAO, N.; SAHOO, S.; MING, K.; LI, G.; HORVÁTH, T. Synchronous Evacuation for Dual Virtual Machines Under Disaster Risks. In 2020 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). USA: IEEE, 2020. p. 27-30. ISBN: 978-1-7281-6376-5.
Detail

SELIMOVIC, N.; MEHIC, M.; KOMOSNÝ, D. About the Connectivity of Xiaomi Internet-of-Things Smart Home Devices. In 2019 XXVII International Conference on Information, Communication and Automation Technologies (ICAT). IEEE, 2019. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-4543-3.
Detail

KROPFREITER, T.; MEYER, F.; HLAWATSCH, F. A Fast Labeled Multi-Bernoulli Filter Using Belief Propagation. IEEE TRANSACTIONS ON AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS, 2019, vol. 56, no. 3, p. 2478-2488. ISSN: 0018-9251.
Detail

SHUJAIRI, M.; ŠKORPIL, V. SVM Algorithm Training for DDoS on SDN Networks. In Proceedings of the 28 Conference STUDENT EEICT 2022 General papers. 1. Brno: Brno university of technology, Faculty of Electronic Engineering and Communication, 2022. p. 475-479. ISBN: 978-80-214-6029-4.
Detail

HELÁN, R.; SOMER, J.; URBAN, F.; URBAN, F. Apodizace FBG dynamickým předepnutím vlákna. Sborník příspěvků multioborové konference LASER58. Brno: Ústav pĜístrojové techniky AV ýR, v.v.i., 2018. s. 21-23. ISBN: 978-80-87441-25-1.
Detail

MÜNSTER, P.; VOJTĚCH, J.; HORVÁTH, T.: CLDS-PhiOTDR; Fázově citlivé OTDR s přímou detekcí. http://www.utko.feec.vutbr.cz/. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
Detail

ŠEDA, P.; HOŠEK, J.: Wislab SCP SA solver 1.0; Solving Set Covering Problem Using Simulated Annealing. Kanceláři SE5.124, Technická 12, 616 00 Brno. URL: http://wislab.cz/our-work. (software)
Detail

KEKELY, M.; MATOUŠEK, D.; SMÉKAL, D.; MARTINÁSEK, Z.; MALINA, L.; HAJNÝ, J.; VRBA, K.: Crypto100; Hardwarová akcelerace kryptografického zabezpečení pro vysokorychlostní sítě. Netcope Technologies a.s.. (funkční vzorek)
Detail

MAŠEK, P.; ŠTŮSEK, M.; ZEMAN, K.; MAŠEK, J.; KREJČÍ, J.; HOŠEK, J.: G-WMBUS-02; Univerzální testovací zařízení pro přenos Wireless M-BUS dat. T12, SE5.118.. URL: http://wislab.cz/our-work/universal-tester-for-wireless-m-bus-data-transmissions. (prototyp)
Detail

MAŠEK, P.; ŠTŮSEK, M.; ZEMAN, K.; MAŠEK, J.; KREJČÍ, J.; HOŠEK, J.: R-WMBUS-01; Generátor M2M dat bezdrátového komunikačního protokolu Wireless M-BUS v sítích SmartGrid. T12, SE5.118. URL: http://wislab.cz/our-work/m2m-data-generator-utilizing-comunication-protocol-wireless-m-bus-within-the-smartgrid-infrastructure. (software)
Detail

SMÉKAL, D.; MARTINÁSEK, Z.; MALINA, L.; HAJNÝ, J.; VRBA, K.; MATOUŠEK, D.: Šifrovací jádro AES; Software symetrického šifrování v FPGA. Ústav telekomunikací, Technická 12, 616 00 Brno. URL: http://crypto.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=54. (software)
Detail

ŠTŮSEK, M.; POKORNÝ, J.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; MLÝNEK, P.: NB-IoT 1.0; Komunikační zařízení pro přenos M2M dat v rámci platformy Internetu věcí využívající technologii NB-IoT. Kanceláře SE5.124, Technická 12, 616 00 Brno. URL: http://www.wislab.cz. (funkční vzorek)
Detail

ŠEDA, P.; ŠTŮSEK, M.; POKORNÝ, J.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J.: NB-IoT tracking 1.0; Platforma pro vizualizaci a správu NB-IoT zařízení. Kanceláři SE5.124, Technická 12, 616 00 Brno. URL: http://www.wislab.cz/. (software)
Detail

ILGNER, P.; KOMOSNÝ, D.: Nástroj pro analýzu hostování webů; Web hosting analysis software. https://github.com/xilgne00/web-hosting-analysis. URL: https://github.com/xilgne00/web-hosting-analysis. (software)
Detail

MÜNSTER, P.; VOJTĚCH, J.; HORVÁTH, T.: CLDS-PhiOTDR; Modulární efektivní distribuovaný optický vláknový senzorický systém. http://www.utko.feec.vutbr.cz/. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
Detail

FUJDIAK, R.; MLÝNEK, P.; SLÁČIK, J.; BLAŽEK, V.; PRIŠČÁK, J.; MIŠUREC, J.; RYŠAVÝ, O.; LICHTNER, O.: R-OTP-Sigfox; Knihovna kryptografických primitiv pro zabezpečenou komunikaci. SE5-118. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~fujdiak/OTP/cz.html. (software)
Detail

UHER, V.; FUJDIAK, R.; MLÝNEK, P.; BLAŽEK, P.; SLÁČIK, J.; MIŠUREC, J.; MILSHYNA, I.; DUŠIČKOVÁ, K.; SOBOTKA, L.; MOUDRÁ, L.; MERTA, M.: V-TJ01000381-1; Generátor provozu pro aplikační síťové protokoly. SE5-118. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~fujdiak/L7Gen/cz.html. (software)
Detail

FUJDIAK, R.; MAŠEK, P.; HANÁK, P.; ŠTŮSEK, M.; KRAJSA, O.; POKORNÝ, J.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.: G-KS-2018-1; Prototyp NB-IoT senzoru pro kontrolu katodické ochrany plynovodu u kontrolních bodů. SE5-118. (prototyp)
Detail

FUJDIAK, R.; MAŠEK, P.; HANÁK, P.; ŠTŮSEK, M.; KRAJSA, O.; POKORNÝ, J.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.: G-KB-2018-1; Prototyp NB-IoT senzoru pro kontrolu katodické ochrany plynovodu v katodických stanicích. SE5-118. (prototyp)
Detail

HERENCSÁR, N.: 2017 23 European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD 2017). Catania (04.09.2017)
Detail

HERENCSÁR, N.: 2017 24th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS). Batumi (05.12.2017)
Detail

HERENCSÁR, N.: 2017 10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO). Bursa (30.11.2017)
Detail

MAŠEK, P.: NEW2AN 2017. St. Petersburg (28.08.2017)
Detail

HERENCSÁR, N.: 2017 IEEE 60th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS 2017). Boston (06.08.2017)
Detail