Detail projektu

Hybridní telefonní ústředna s přímým napojením na optickou síť

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2015

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP

- plně financující (2012-05-01 - nezadáno)

Označení

FR-TI4/580

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vrba Kamil, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Krajsa Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Sysel Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (01.05.2012 - nezadáno)

Výsledky

KRAJSA, O.; SYSEL, P.; OMRAN, Y.; ŠEDÝ, J. A Comparison of VoIP performance and capacity over PON and metallic networks. In Research in Telecommunication Technologies 2012. 1. 2012. p. 81-84. ISBN: 978-80-554-0570-4.
Detail

KOVÁČ, D.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; PAVLOVA, M.; KRAJSA, O. Analysis of Network Parameters Influencing Performance of Hybrid Multimedia Networks. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2014, vol. 2, no. 3, p. 122-128. ISSN: 1805-5443.
Detail

ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; KRAJSA, O.; FILKA, M. Simulation of bidirectional traffic in WDM-PON networks. Przeglad Elektrotechniczny, 2014, vol. 90, no. 1, p. 95-100. ISSN: 0033-2097.
Detail

KRAJSA, O.; ŠEDÝ, J. VoIP Performance Testing with Asterisk PBX. In Proceedings of 15th International Conference on Research in Telecommunication Technologies. 2013. p. 128-130. ISBN: 978-80-227-4026-5.
Detail

KRAJSA, O.; ŠIFTA, R.; ŠEDÝ, J. A Comparative Study of The Modern Access Networks. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 1. 2013. p. 123-126. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
Detail

KRAJSA, O.; MÍČA, I.; OMRAN, Y.; SYSEL, P. Secure VoIP protocols, its comparison and performance analysis. In Proceedings of the 2012 International Conference on Telecommunication Systems. 1. Praha: ATSMA, 2012. p. 150-153. ISBN: 978-0-9820958-6-7.
Detail

MOUČKA, M.; KRAJSA, O.: HTU WebInterface; Webové rozhraní IP ústředny. http://www.utko.feec.vutbr.cz/~krajsa/produkty/webrozhrani.htm. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~krajsa/produkty/webrozhrani.htm. (software)
Detail

POSPÍCHAL, P.; KRAJSA, O.: HTU_PBX; HTU – LMSB-14.1 – zodolněná ústředna. Optokon a.s.. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~krajsa/produkty/ustredna.htm. (prototyp)
Detail

JURČÍK, M.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; KRAJSA, O.; FILKA, M.: SNSM; Software pro návrh metropolitních sítí. http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=495. URL: http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=495. (software)
Detail

KRAJSA, O.; DZURENDA, P.: HTU_vrátník; Modul pro kontrolu přístupů pro HTU. 5.73. (funkční vzorek)
Detail

JURČÍK, M.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; ČUČKA, M.: Software; Software pro vizualizaci komunikace mezi jednotkami OLT a ONU v sítích XG-PON. http://www.optolab.utko.feec.vutbr.cz. URL: http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=305. (software)
Detail

KRAJSA, O.; HANÁK, P.; SYSEL, P.: Analogová účastnická karta; Analogová účastnická karta. SD5.73. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~krajsa. (funkční vzorek)
Detail

KRAJSA, O.: HTU_Test; Dedikovaný tester nastavení VoIP zařízení. SC5.73. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~krajsa/produkty/tester.htm. (funkční vzorek)
Detail

KRAJSA, O.; SYSEL, P.; HANÁK, P.: BeaglePhone; BeaglePhone. PA-338. (funkční vzorek)
Detail

KRAJSA, O.; HANÁK, P.: VoIP modul; VoIP modul. SD5.73. (funkční vzorek)
Detail