Detail projektu

Systém distribuovaného dohledu nad síťovým provozem L2/L3 dle vyhlášky č. 317/2014 Sb. a zákona 181/2014 Sb.

Období řešení: 01.07.2019 — 30.06.2022

Zdroje financování

Ministerstvo vnitra ČR - Program bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015-2022 (BV III/1-VS)

- plně financující (2019-06-07 - 2022-12-27)

O projektu

Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj systému distribuovaného dohledu nad síťovým provozem vrstvy L2/L3, které je nezbytné pro subjekty dle vyhlášky č. 317/2014 Sb. a zákona 181/2014 Sb. Analýzou provozu nižších vrstev lze efektivně detekovat útoky mužem uprostřed využívající manipulaci s MAC adresami.

Označení

VI20192022149

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (25.09.2018 - nezadáno)

Výsledky

MIKHAYLOV, K.; FUJDIAK, R.; POUTTU, A.; VOZNAK, M.; MALINA, L.; MLYNEK, P. Energy Attack in LoRaWAN: Experimental Validation. In Proceedings of the 14th International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES 2019). Canterbury, United Kingdom: ACM, 2019. p. 1-6. ISBN: 978-1-4503-7164-3.
Detail

HIRŠ, D.; MARTINÁSEK, Z. Přehled kybernetických útoků na linkové a transportnívrstvě. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2020, roč. 22, č. 1, s. 1-15. ISSN: 1213-1539.
Detail

LŐVINGER, N. Detekcia falošných prístupových bodou. Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. s. 131-133. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

LŐVINGER, N.; GERLICH, T.; MARTINÁSEK, Z.; MALINA, L. Detection of wireless fake access points. In 2020 12th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and W orkshops (ICUMT). Brno, Czech Republic, Czech Republic: IEEE, 2020. p. 113-118. ISBN: 978-1-7281-9281-9.
Detail

HIRŠ, D.; SAFONOV, Y.; MARTINÁSEK, Z.; GERLICH, T. Nízkonákladový detektor využívající Raspberry Pi. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2022, roč. 24, č. 1, s. 35-42. ISSN: 1213-1539.
Detail

DZADÍKOVÁ, S.; SAFONOV, Y. Dynamic security log processing using deep learning techniques. In Proceedings II of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. p. 184-187. ISBN: 978-80-214-6030-0.
Detail

HIRŠ, D.; MARTINÁSEK, Z. NÁVRH VYUŽITÍ DETEKTORU KYBERNETICKÉ HROZBY RASPBERRY PI. PROCEEDINGS I OF THE 27TH STUDENT EEICT 2021 ELECTRICAL ENGINEERING, INFORMATION SCIENCE, AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2021. s. 192-195. ISBN: 978-80-214-5942-7.
Detail

DZADÍKOVÁ, S.; SAFONOV, Y. Dynamic security log processing using deep learning techniques. In Proceedings II of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 Selected Papers. 1. Brno: Brno University of Technology; The Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. p. 184-189. ISBN: 978-80-214-6030-0.
Detail

SAFONOV, Y. Phishing detection using deep learning attention techniques. In Proceedings II of the 27th Student EEICT 2021 selected papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 131-135. ISBN: 978-80-214-5943-4.
Detail

KALENDA, M.; VRBA, K.; MARTINÁSEK, Z.; MORES, T.; SAFONOV, Y.; GERLICH, T.; EFFENEBERGER, T.; HIRŠ, D.: síťová sonda; Systém lokální detekce kybernetických útoků (síťová sonda). Nethost s.r.o.. URL: https://www.deepscope.net/. (software)
Detail

KALENDA, M.; VRBA, K.; MARTINÁSEK, Z.; MORES, T.; SAFONOV, Y.; GERLICH, T.; EFFENEBERGER, T.; HIRŠ, D.: Systém distribuovaného dohledu a monitoringu bezpečnosti sítí L2/L3 (Deepscope); Systém distribuovaného dohledu a monitoringu bezpečnosti sítí L2/L3 (Deepscope). Nethost s.r.o.. URL: https://www.deepscope.net/. (software)
Detail