Detail projektu

Výzkum technologií a systémů zpracování zvuku v reálném čase

Období řešení: 29.08.2002 — 12.12.2003

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Projektová konsorcia

- částečně financující (2003-05-01 - 2003-12-31)

O projektu

Cílem projektu je realizace systému nové koncepce pro distribuované zpracování zvukových signálů v reálném čase. Tento systém bude umožnovat současné zpracování několika hudebních a/nebo řečových signálů v reálném čase pomocí moderních metod digitálního zpracování a záznamu signálu. Systém bude také umožňovat decentralizované dálkové řízení a přenos signálů.

Popis anglicky
Aim of the project is realisation of new-conception system of real-time distributed audio signal processing. The system allows simultaneous real-time processing of several music and/or speech signals using modern methods of digital signal processing and recording. The system allows decentralized remote control and signal transfer.

Označení

FD-K3/036

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (05.09.2002 - 31.12.2005)

Výsledky

Schimmel, J., Sysel, P. Control of Digital Audio Signal Processing over Communication Networks. In Proceedings of 4th International Conference on Networking, Reunion Island France, April 2005, Part II. Springer, 2005. p. 425-432. ISBN: 3-540-25338-6.
Detail

Schimmel, J. Řízení zpracování signálů v reálném čase pomocí komunikačních sítí. In Proceedings of the 6th Conference of Czech Student AES Section on Audio Technologies and Processing 2005. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. s. 29 ( s.)ISBN: 80-214-2925-9.
Detail

SCHIMMEL, J. Aplikace se signálovými procesory. In Signálové procesory. Praha: Nakladatelství Sdělovací technika, 2005. s. 257-269. ISBN: 80-86645-08-8.
Detail

SCHIMMEL, J.; SYSEL, P. Control of Digital Audio Signal Processing. Lecture Notes in Computer Science, 2005, vol. 2005, no. 3421, p. 1-13. ISSN: 0302-9743.
Detail

Jiří Přinosil. Rozhraní Plug-In modulů pro číslicové zpracování zvukových signálů v reálném čase. In Sborník konference: Elektrotechnika a informatika 2005, část druhá - Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. s. 113-116. ISBN: 80-7043-374-4.
Detail