Detail projektu

Interaktivní oborová knihovna

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2003

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Informační zdroje pro výzkum a vývoj (2000-2003)

- plně financující

O projektu

Záměrem projektu je zřídit interaktivní oborové knihovnické centrum FEI VUT v Brně. Výsledkem řešení projektu bude zpřístupnění nejmodernějších informačních technologií široké technické a zejména vědecké veřejnosti.

Popis anglicky
The project aim at establishing BUT interactive branch library. Project solution will result in making the latest information technologies accesible to wide technical public, scientific public in particular.

Klíčová slova
interaktivní oborová knihovna, informační technologie

Klíčová slova anglicky
interactive branch library, information technologies

Označení

LI002008

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vrba Kamil, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (01.01.2001 - nezadáno)