Detail projektu

Výzkum komunikačních systémů a sítí

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

O projektu

Výzkumné aktivity budou prováděny v oblastech: Síťové služby, Síťové technologie, Bezpečnost informačních systémů a sítí, Obvody pro komunikační systémy, Multimediální systémy, Zvukové systémy, Zobrazovací systémy. Postatou projektu je rozvoj klíčových oblastí výzkumu a vytýčení jednoletých cílů v dané oblasti, které doktorandi mají dosáhnout v rámci svých specifických vysokoškolských výzkumných činností. Úroveň plánovaných výzkumných prací a výstupů bude garantována odborným vedením akademických pracovníků, tzv. spoluřešitelů projektu.

Označení

FEKT-S-10-16

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vrba Kamil, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Atassi Hicham, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Balík Miroslav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Beneš Radek, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Burda Karel, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Číka Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Číž Radim, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Daněček Vít, Ing. - spoluřešitel
Doležel Radek, Ing. - spoluřešitel
Filka Miloslav, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Hanák Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Herencsár Norbert, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Holešinský Pavel, Ing. - spoluřešitel
Hošek Jiří, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jelínek Mojmír, Ing. - spoluřešitel
Jeřábek Jan, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kacálek Jan, Ing. - spoluřešitel
Karásek Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Komosný Dan, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Koton Jaroslav, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kouřil Jiří, Ing. - spoluřešitel
Koutný Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Krajsa Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kubánek David, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Lambertová Petra, Ing. - spoluřešitel
Lattenberg Ivo, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mačák Jaromír, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mácha Tomáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Malý Jan, Ing. - spoluřešitel
Martinásek Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Matocha Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Míča Ivan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mišurec Jiří, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Mlýnek Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Molnár Karol, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Nagy Ľuboš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Novotný Vít, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pelka Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Pfeifer Václav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Polívka Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Přinosil Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rajmic Pavel, prof. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Rášo Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Reichert Pavel, Ing. - spoluřešitel
Růčka Lukáš, Ing. - spoluřešitel
Říha Kamil, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Schimmel Jiří, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Skořepa Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Sobotka Jiří, Ing. - spoluřešitel
Stančík Peter, Ing. - spoluřešitel
Sysel Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šilhavý Pavel, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Šmirg Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šporik Jan, Ing. - spoluřešitel
Tejkal Vladimír, Ing. - spoluřešitel
Trzos Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vychodil Petr, Ing. - spoluřešitel
Vymazal Michal, Ing. - spoluřešitel
Younes Dina, Ph.D. - spoluřešitel
Zeman Václav, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zukal Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Výsledky

PFEIFER, V.; BALÍK, M. Frame based phoneme classification using large margin and kernel methods. In Telecomunications and Signal Processing - TSP 2010. 2010. p. 1-4. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

PŘINOSIL, J.; SMÉKAL, Z.; BARTUŠEK, K. Wavelet Thresholding Techniques in MRI Domain. In Proceedings of the First International Conference on Biosciences BioSciencesWorld 2010. IEEE Computer Society Conference Publishing Services (, 2010. p. 58-63. ISBN: 978-0-7695-3968-3.
Detail

KARÁSEK, J.; BENEŠ, R. Image Filter Design Based on Evolution. In Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: NOVPRES, 2010. p. 251-255. ISBN: 978-80-214-4080-7.
Detail

HANÁK, P.; VRBA, K.; ŠMIRG, O. Ampere-Range Linear Voltage Controlled Current Source and Generator ZS1. In The 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 1. Szent Ustvan krt. 7, Budapest: Asszisztencia Szerverzo Kft., 2010. p. 18-22. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

MÁCHA, T.; MARTINÁSEK, Z.; NAGY, Ľ. Analysis of Different Architectures for VoIP Connections. In NEW INFORMATION AND MULTIMEDIA TECHNOLOGIES - NIMT 2010. Brno: VUT Brno, 2010. p. 38-41. ISBN: 978-80-214-4126-2.
Detail

MORÁVEK, P.; KOMOSNÝ, D.; GIRBAU, D.; LÁZARO, A. Received Signal Strength Uncertainty in Energy-Aware Localization in Wireless Sensor Networks. In 9th International Conference on Environment and Electrical Engineering 2010. 2010. p. 538-541. ISBN: 978-1-4244-5371-9.
Detail

SCHIMMEL, J. Performance Analysis of Parallel Signal Processing Algorithms in Audio Mixing Systems. In Proceedings of The Ninth International Conference on Networks ICN 2010. IEEE Computer Society, 2010. p. 61-64. ISBN: 978-0-7695-3979-9.
Detail

MORÁVEK, P.; KOMOSNÝ, D.; ŠIMEK, M.; JELÍNEK, M.; GIRBAU, D.; LÁZARO, A. Signal Propagation and Distance Estimation in Wireless Sensor Networks. In The 33rd International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2010. 2010. p. 35-40. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

KUBÁNEK, D. Experimental Laboratory of Diploma Projects at Brno University of Technology. In Proceedings of the Second Forum of Young Researchers (Education Quality 2010). 1. Izhevsk, Russian Federation: Izhevsk State Technical University, 2010. p. 359-363. ISBN: 978-5-7526-0442-3.
Detail

ŘÍHA, K.; BENEŠ, R. Circle Detection in Pulsative Medical Video Sequence. In Proceedings of International Conference on Signal Processing, vol. I. Beijing: IEEE Press, 2010. p. 674-677. ISBN: 978-1-4244-5898-1.
Detail

KOUŘIL, J.; LAMBERTOVÁ, P. Performance analysis and comparison of virtualization protocols, RDP and PCoIP. In Latest Trends on Computers - Volume II. Corfu (Greece): WSEAS Press, 2010. p. 782-787. ISBN: 978-960-474-213-4.
Detail

KRAJSA, O.; ŠILHAVÝ, P.; KOUTNÝ, M. Non-overlapped FMT modulation in wireless networks. In Proceedings of the 4th International Conference on Circuits, Systems and Signals (CSS'10). 1. Corfu: WSEAS Press, 2010. p. 174-178. ISBN: 978-960-474-208-0.
Detail

SYSEL, P.; KRAJSA, O. Optimization of FIR filter implementation for FMT on VLIW DSP. In Proceedings of the 4th International Conference on Circuits, Systems and Signals (CSS'10). 1. Corfu: WSEAS Press, 2010. p. 169-173. ISBN: 978-960-474-208-0.
Detail

HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; VRBA, K.; LAHIRI, A. Novel mixed-mode KHN-equivalent filter using z-copy CFTAs and grounded capacitors. In In Proceedings of the 4th International Conference on Circuits, Systems and Signals (CSS'10). WSEAS, 2010. p. 87-90. ISBN: 978-960-474-208-0.
Detail

KARÁSEK, J.; BURGET, R.; BENEŠ, R.; NAGY, Ľ. Grammar Guided Genetic Programming for Automatic Image Filter Design. In The 10th International Conference on Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics. Ostrava: VSB-Technical University of Ostrava, 2010. p. 205-210. ISBN: 978-80-248-2330-0.
Detail

MÍČA, I.; ATASSI, H.; PŘINOSIL, J.; NOVÁK, P. Voice activity detection under the highly fluctuant recording conditions of call centres. In Advances in Communications, Computers, Systems, Circuits and Devices. 2010. p. 334-336. ISBN: 978-960-474-250-9.
Detail

SKOŘEPA, M.; KLÜGL, R. Analytical method for L3 handover latency evaluation. In Advances in Communications, Computers, Systems, Circuits and Devices. 2010. p. 342-347. ISBN: 978-960-474-250-9.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; VRBA, K. Fully-Differential Universal Filter with Current Active Elements. In In Proceedings of the 4th International Conference on Circuits, Systems and Signals (CSS'10). WSEAS, 2010. p. 83-86. ISBN: 978-960-474-208-0.
Detail

KOTON, J.; HERENCSÁR, N.; JEŘÁBEK, J.; VRBA, K. Fully Differential Current-Mode Band-Pass Filter: Two Design Solutions. In Proc. 33rd International conrefence on Telecommunications and Signal Procesing, TSP 2010. 2010. p. 1-4. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

KOTON, J.; HERENCSÁR, N.; VRBA, K. Current and Voltage Conveyors in Precision Full-Wave Rectifiers. In Proc. 33rd International conrefence on Telecommunications and Signal Procesing, TSP 2010. 2010. p. 10-13. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

KOTON, J.; HERENCSÁR, N.; CICEKOGLU, O.; VRBA, K. Current-Mode KHN Equivalent Frequency Filter Using ECCIIs. In Proc. 33rd International conrefence on Telecommunications and Signal Procesing, TSP 2010. 2010. p. 27-30. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

KUBÁNKOVÁ, A.; PŘINOSIL, J.; KUBÁNEK, D. Recognition of Digital Modulations Based on Mathematical Classifier. In Proceedings of the European Conference of Communications (ECCOM '10). Spain: WSEAS Press, 2010. p. 245-249. ISBN: 978-960-474-250-9.
Detail

MAČÁK, J.; SCHIMMEL, J. Real-Time Guitar Tube Amplifier Simulation Using an Approximation of Differential Equations. In Proceedings of the 13th International Conference on Digital Audio Effects DAFx10. 2010. p. 34-41. ISBN: 978-3-200-01940-9.
Detail

MARTINÁSEK, Z.; MÁCHA, T.; ZEMAN, V. Power side channel information measurement. In Research in telecommunication technologies RTT2010. 2010. p. 1-5. ISBN: 978-80-248-2261-7.
Detail

MARTINÁSEK, Z.; MÁCHA, T.; ZEMAN, V. Classifier of power side channel. In Sborník NIMT2010. 2010. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4126-2.
Detail

HOŠEK, J.; RŮČKA, L.; MOLNÁR, K.; MATOCHA, T.; BARTL, M. Data Exchange between Real Network Component and OPNET Modeler Simulation Environment. In Latest Trends on Communication - Proceedings of the 14th WSEAS International Conference on Communications. 1. Korfu, Řecko: WSEAS Press, 2010. p. 184-188. ISBN: 978-960-474-200-4.
Detail

DANĚČEK, V.; ŠILHAVÝ, P. INTRODUCTION THE CONCEPT OF MAJORITY VOTING WITH PRIORITIES INTO FAULT-TOLERANT SOFTSWITCH. In The 33rd International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2010. H-1055 Budapest Szent István krt. 7.: Asszisztencia SzervezoKft., 2010. p. 456-460. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; VRBA, K. Fully-differential current amplifier and its application to universal and adjustable filter. In 2010 International Conference on Applied Electronics. Plzeň: University of West Bohemia, 2010. p. 141-144. ISBN: 978-80-7043-865-7.
Detail

PŘINOSIL, J. Effective Facial Feature Keypoint Detection Using Active Shape Models Composition. In In Proceeding of the 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP 2010. Asszisztencia Szervezo Kft., 2010. p. 200-203. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

RAJMIC, P.; MOLNÁR, K. Optimized Algorithm for Probabilistic Evaluation of Enhanced Distributed Coordination Access According to IEEE 802.11e. In Proceedings of the 33rd International Conference Telecommunications and Signal Processing. 2010. p. 297-303. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

KOUŘIL, J.; HOŠEK, J. Testing and Comparison of Protocols for Desktop Virtualization. In Proceedings of Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2010 - KTTO 2010. Ostrava: VSB-Technical University of Ostrava, 2010. p. 140-145. ISBN: 978-80-248-2330-0.
Detail

MARTINÁSEK, Z.; MÁCHA, T.; STANČÍK, P. An areal temperature meter. In 33nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP'2010. 2010. p. 94-97. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Analysis of DFE Equalizer Order for Filtered MultiTone Modulation. In The 33rd International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2010. 1. H-1055 Budapest Szent István krt. 7.: Asszisztencia SzervezoKft., 2010. p. 119-123. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

SCHIMMEL, J. Subjective Evaluation of Latency in Real-Time Audio Signal Processing Systems. In Proceedings of 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP 2010. Budapest: Asszisztencia Szervezo Kft., 2010. p. 74-77. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

PFEIFER, V.; VRBA, K.; MÜLLER, J. An Efficient training algorithm for frame-based phoneme classification. In Research in Telecomunication Technology - RTT 2010. 2010. p. 1-5. ISBN: 978-80-248-2261-7.
Detail

TRZOS, M. The Design and Evaluation of Two-Dimensional Ambisonic System. In Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 4. 2010. p. 52-57. ISBN: 978-80-214-4079-1.
Detail

KOTON, J.; HERENCSÁR, N.; VRBA, K.; CICEKOGLU, O. Versatile Precision Full-Wave Rectifier Using Current and Voltage Conveyor. In Proc. Int. Conf. Applied Electronics 2010. Plzeň: University of West Bohemia, 2010. p. 175-178. ISBN: 978-80-7043-865-7.
Detail

MÁCHA, T.; NAGY, Ľ.; OCHODNICKÝ, J. High-speed Data Transmission in Wireless and Mobile Networks. In KTTO 2010 Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2010. 2010. p. 1-4. ISBN: 978-80-248-2330-0.
Detail

JEŘÁBEK, J.; VRBA, K. Fully Differential Universal Filter with Differential and Adjustable Current Followers and Transconductance Amplifiers. In In Proceeding of the 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP 2010. Asszisztencia Szervezo Kft., 2010. p. 5-9. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

HOŠEK, J.; MOLNÁR, K.; RŮČKA, L.; DOLEŽEL, R. Network Optimatization for Interactive Telemedicine Services. In Proceedings of the 12th International Conference RTT 2010. 1. 2010. p. 1-4. ISBN: 978-80-248-2261-7.
Detail

HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; VRBA, K.; LAHIRI, A.; CICEKOGLU, O. Current-Controlled CFTA-Based Current-Mode SITO Universal Filter and Quadrature Oscillator. In Proc. Int. Conf. Applied Electronics 2010. Plzeň: University of West Bohemia, 2010. p. 121-124. ISBN: 978-80-7043-865-7.
Detail

HERENCSÁR, N.; LAHIRI, A.; KOTON, J.; VRBA, K. VM and CM Quadrature Sinusoidal Oscillators Using Commercially Available Active Devices. In Proc. Int. Conf. Applied Electronics 2010. Plzeň: University of West Bohemia, 2010. p. 125-128. ISBN: 978-80-7043-865-7.
Detail

MAČÁK, J. Modified Blockwise Method for Simulation of Guitar Tube Amplifiers. In Proceedings of 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP 2010. Budapest: Asszisztencia Szervezo Kft, 2010. p. 47-51. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

KOTON, J.; HERENCSÁR, N.; VRBA, K. Minimal Configuration Versatile Precision Full-Wave Rectifier Using Current Conveyors. In Proc. Advances in Communications, Computers, Systems, Circuits and Devices. WSEAS Press, 2010. p. 111-114. ISBN: 978-960-474-250-9.
Detail

ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V. New Methods for Face Recognition. In Proceedings of 33th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Baden near Vienna: Asszistencia, 2010. p. 156-159. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

MÁCHA, T.; NOVOTNÝ, V.; MARTINÁSEK, Z.; NAGY, Ľ. DiffServ and IntServ Mapping in IMS. In 33nd International Conference on Telecommunication and Signal Processing - TSP'2010. 2010. p. 325-330. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

MORÁVEK, P.; VERNER, L.; KOMOSNÝ, D. Automated configuration of network devices for laboratory purposes. In Sborník konference NEW INFORMATION AND MULTIMEDIA TECHNOLOGIES - NIMT 2010. 2010. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4126-2.
Detail

RÁŠO, O.; BALÍK, M.; KOUŘIL, J. Origin and Suppression of Musical Tonal Noise in Thresholding Methods. In 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2010. p. 84-89. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; VRBA, K.; CICEKOGLU, O. New Active-C Grounded Positive Inductance Simulator Based on CFTAs. In In Proceeding of the 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP 2010. Asszisztencia Szervezo Kft., 2010. p. 35-37. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

HERENCSÁR, N.; LAHIRI, A.; KOTON, J.; VRBA, K. Realizations of Second-Order Inverse Active Filters Using Minimum Passive Components and DDCCs. In In Proceeding of the 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP 2010. Asszisztencia Szervezo Kft., 2010. p. 38-41. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; VRBA, K.; CICEKOGLU, O. High-Input and Low-Output Impedance Voltage-Mode All-Pass Filter Using Single Universal Voltage Conveyor. In In Proceeding of the 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP 2010. Asszisztencia Szervezo Kft., 2010. p. 42-46. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

JEŘÁBEK, J.; VRBA, K. Current-mode tunable and adjustable filter with digitally adjustable current amplifier and transconductance amplifiers. In Proceedings of the European Conference of Circuits Technology and Devices (ECCTD'10). NAUN, 2010. p. 101-104. ISBN: 978-960-474-250-9.
Detail

TRZOS, M.; KHADDOUR, H. Localization Blur of 2D Ambisonic Reproduction in Small Rooms. In Proceedings of 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP 2010. Budapest: Asszisztencia Szervezo Kft., 2010. p. 56-59. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

ŠPORIK, J.; DANĚČEK, V.; ŠILHAVÝ, P.; FILKA, M.; TEJKAL, V. AVAILABILITY OF VOIP SERVICE. In The 33rd International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2010. H-1055 Budapest, Szent István krt. 7.: Asszisztencia Szervezo Kft., 2010. p. 314-318. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

KUBÁNEK, D. Laboratory for Students Working on Diploma Projects at Brno University of Technology. In Proceedings of the 33rd International Conference Telecommunications and Signal Processing, TSP 2010. Baden, Austria: Asszisztencia Szervezo Kft., 2010. p. 1-3. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

HANÁK, P.; VRBA, K. High-Voltage and High-Amperage Current Pulse Generator for Experimental Magnetic Therapy. In Advances in Communications, Computers, Systems, Circuits and Devices. 1. Puerto de la Cruz: NAUN & IEEEAM Press, 2010. p. 311-315. ISBN: 978-960-474-250-9.
Detail

HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; VRBA, K.; LAHIRI, A. Floating Simulators Based on Current Follower Transconductance Amplifiers (CFTAs). In Proc. Int. Conf. European Conference of Circuits Technology and Devices (ECCTD'10). NAUN & IEEEAM, 2010. p. 23-26. ISBN: 978-960-474-250-9.
Detail

KRAJSA, O.; ŠILHAVÝ, P.; SYSEL, P.; KOUTNÝ, M. Optimized implementation of FMT modulation on DSP. In Advances in Communictions, Computers, Systems, Circuits and Devices. Puerto De La Cruz: wseas, 2010. p. 268-271. ISBN: 978-960-474-250-9.
Detail

HOŠEK, J.; RŮČKA, L.; MOLNÁR, K.; BARTL, M. Management of network devices from OPNET Modeler simulation environment. In Proceedings of the 33rd International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2010. Budapest: Asszisztencia Szervezo Kft., 2010. p. 263-268. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

ZUKAL, M.; QUI, X. Algorithms for Interest Points Detection. In 6th International Conference on Teleinformatics 2011 - ICT 2011. Antonínská 548/1, 601 90 Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. p. 163-167. ISBN: 978-80-214-4231-3.
Detail

MÁCHA, T.; NAGY, Ľ.; NOVOTNÝ, V. Video telephony over wireless and mobile networks. In 6th International Conference on Teleinformatics 2011. Vysoké učení technické v Brně: 2011. p. 129-131. ISBN: 978-80-214-4231-3.
Detail

MÁCHA, T.; OCHODNICKÝ, J. Virtual Keyboard Adaptation. In Proceedings of the 17th Conference Student EEICT 2011. Brno: VUT v Brně, 2011. p. 51-55. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

RŮČKA, L. Možnosti využití balíčku Wireless Messaging API na platformě Java ME. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 29, s. 1-11. ISSN: 1213-1539.
Detail

MORÁVEK, P.; KOMOSNÝ, D.; BURGET, R.; HANDL, T.; ŠVÉDA, J.; FOJTOVÁ, L. Lokalizační metody v IP sítích - Vivaldiho algoritmu s výškou. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 4, s. 1-15. ISSN: 1213-1539.
Detail

MORÁVEK, P.; KOMOSNÝ, D.; BURGET, R.; HANDL, T.; ŠVÉDA, J.; FOJTOVÁ, L. Study and Performance of Localization Methods in IP Based Networks: Vivaldi Algorithm. JOURNAL OF NETWORK AND COMPUTER APPLICATIONS, 2011, vol. 34, no. 1, p. 1-17. ISSN: 1084-8045.
Detail

RÁŠO, O.; BALÍK, M. Adaptive Thresholding of DFT Coefficients based on Probability Distribution of Additive Noise. WSEAS Transactions on Signal Processing, 2010, vol. 2009, no. 12, p. 390-399. ISSN: 1790-5052.
Detail

SYSEL, P.; RAJMIC, P. Zobecněný Goertzelův algoritmus pro neceločíselné násobky základního harmonického kmitočtu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 27, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

HOŠEK, J. Přehled moderních bezdrátových digitálních komunikačních systémů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 8, s. 1-17. ISSN: 1213-1539.
Detail

JEŘÁBEK, J.; VRBA, K. SIMO type low-input and high-output impedance current-mode universal filter employing three universal current conveyors. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 2010, vol. 64, no. 6, p. 588-593. ISSN: 1434-8411.
Detail

MÁCHA, T. Analýza komunikace při realizaci spojení VoIP. Sdělovací technika, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 22-26. ISSN: 0036-9942.
Detail

JEŘÁBEK, J.; VRBA, K.; JELÍNEK, M. Univerzální a řiditelný filtr s proudovými sledovači, transkonduktančními zesilovači a minimálním počtem komponent. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 46, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

KHADDOUR, H.; TRZOS, M. Representation of Sound Field Using Ambisonic. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, vol. 2010, no. 41, p. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; VRBA, K. Univerzální filtr s proudovými sledovači a transkonduktančními zesilovači. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 3, s. 1-4. ISSN: 1213-1539.
Detail

MLÝNEK, P.; KOUTNÝ, M.; MIŠUREC, J. Modelování silnoproudých vedení I - metody. Access Server, 2010, roč. 2010, č. 7, s. 1-6. ISSN: 1214-9675.
Detail

MLÝNEK, P.; KOUTNÝ, M.; MIŠUREC, J. Modelování silnoproudých vedení II - simulace ukázkové sítě. Access Server, 2010, roč. 2010, č. 7, s. 1-6. ISSN: 1214-9675.
Detail

HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; VRBA, K.; LATTENBERG, I. New voltage-mode universal filter and sinusoidal oscillator using only single DBTA. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, 2010, vol. 97, no. 4, p. 365-379. ISSN: 0020-7217.
Detail

TEJKAL, V.; FILKA, M.; REICHERT, P.; ŠPORIK, J. Měření pasivních optických sítí. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 16, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

MATOCHA, T. Omezování provozu pomocí Hierarchical Token Bucket a jeho závislost na procesoru. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 33, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

MORSKÝ, O. Základy zpracování signálů na GPU. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 13, s. 1-8. ISSN: 1213-1539.
Detail

SKOŘEPA, M. Bezpečnost optimalizace cesty v MIPv6. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 43, s. 1-4. ISSN: 1213-1539.
Detail

ČÍKA, P.; JANDERA, P. Vývoj videokonferenčních aplikací. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 48, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; VRBA, K.; KOUDAR, I. Plně diferenční univerzální a řiditelný filtr s proudovými aktivními prvky. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 7, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

KOTON, J.; HERENCSÁR, N.; VRBA, K. Minimal configuration precision full-wave rectifier using current and voltage conveyors. IEICE Electronics Express, 2010, vol. 7, no. 12, p. 844-849. ISSN: 1349-2543.
Detail

HERENCSÁR, N.; VRBA, K.; KOTON, J.; LAHIRI, A. Realisations of single-resistance-controlled quadrature oscillators using a generalised current follower transconductance amplifier and a unity-gain voltage-follower. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, 2010, vol. 97, no. 8, p. 897-906. ISSN: 0020-7217.
Detail

SCHIMMEL, J. Using Parallel Signal Processing in Real-Time Audio Matrix Systems. WSEAS Transactions on Computers, 2010, vol. 9, no. 2, p. 174-183. ISSN: 1109-2750.
Detail

KARÁSEK, J. Konstrukce hashovací funkce MD5 a kolize dvou souborů se stejným hashem. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 50, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

NAGY, Ľ.; KARÁSEK, J.; VYCHODIL, P.; HOLEŠINSKÝ, P. Lokalizácia senzorov založená na RSSI. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 55, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

MARTINÁSEK, Z.; MÁCHA, T. Měřič plošného teplotního rozložení. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 51, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

KUBÁNEK, D.; VRBA, K. Přesné usměrňovače s proudovým buzením diod a vliv závěrné zotavovací doby diod na jejich funkci. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 6, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

SCHIMMEL, J.; TRZOS, M. Digitální zvukové efekty pro Surround Sound. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 2, s. 1-10. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Modulace Filtered MultiTone (FMT), implementace ekvalizéru a analýza jeho optimálního řádu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 11, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

KOUTNÝ, M.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J. A mass communication in Wirelles Sensor Networks. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, vol. 2010, no. 83, p. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; VRBA, K. Realization of Current-Mode KHN-Equivalent Biquad Using Current Follower Transconductance Amplifiers (CFTAs). IEICE TRANSACTIONS ON FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS COMMUNICATIONS AND COMPUTER SCIENCES, 2010, vol. 93, no. 10, p. 1816-1819. ISSN: 0916-8508.
Detail

KUBÁNKOVÁ, A.; KUBÁNEK, D. Algorithms of digital modulation classification and their verification. WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS, 2010, vol. 9, no. 9, p. 563-572. ISSN: 1109-2742.
Detail

MIŠUREC, J.; MRÁKAVA, P. Modely silnoproudých vedení pro počítačovou simulaci přenosu dat technologií PLC. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 12, s. 1-8. ISSN: 1213-1539.
Detail

MAČÁK, J. Verification of Blockwise Method for Simulation of Guitar Amplifiers on a Guitar Tube Preamp. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, vol. 2010, no. 85, p. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

DOLEŽEL, R.; HUMPOLÍK, J.; JELÍNEK, M.; JIRKOVSKÁ, Š.; LÚDIK, M. Zabezpečený komunikační řetězec sloužící pro bezpečný přístup k informačním zdrojům. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 118, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

ZUKAL, M.; ČÍKA, P. VoIP softphone v programovacím jazyce Java. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 66, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Alternatives of Converged Network Control. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, vol. 2010, no. 11, p. 100-1 (100-5 p.)ISSN: 1213-1539.
Detail

PŘINOSIL, J.; MÍČA, I. Efektivní detekce významných bodů částí obličeje. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 57, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

REICHERT, P.; TEJKAL, V.; FILKA, M.; ŠPORIK, J. Měření optických přenosových parametrů brněnské akademické počítačové sítě. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 53, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

MLÝNEK, P.; KOUTNÝ, M.; MIŠUREC, J. Multipath channel model of power lines. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, vol. 2010, no. 83, p. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

SOBOTKA, J.; DOLEŽEL, R. Multifactor authentication systems. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 78, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

HOŠEK, J.; RŮČKA, L.; MOLNÁR, K.; BARTL, M.; MATOCHA, T. Integration of Real Network Components into OPNET Modeler Co-simulation Process. WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS, 2010, vol. 9, no. 9, p. 553-562. ISSN: 1109-2742.
Detail

REICHERT, P. Testování služby VoIP. Sdělovací technika, 2010, roč. 2010, č. 10, s. 18-19. ISSN: 0036-9942.
Detail

TEJKAL, V.; FILKA, M.; REICHERT, P.; ŠPORIK, J. Dvoustavové modulační formáty v optických přístupových sítích. Advances in Electrical and Electronic Engineering - intenetový časopis (http://advances.utc.sk), 2010, roč. 2010 (8), č. 4, s. 96-101. ISSN: 1804-3119.
Detail

HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; VRBA, K. CFTA-Based Active-C Grounded Positive Inductance Simulator And Its Application. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, vol. 1, no. 1, p. 24-27. ISSN: 1213-1539.
Detail

PFEIFER, V.; BALÍK, M. Rámcová hiearchická klasifikace fonému českého jazyka. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 69, s. 1-9. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠMIRG, O.; SMÉKAL, Z.; ČÍKA, P.; MÍČA, I. A methods for recognition and separation human body. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, vol. 2010, no. 11, p. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

BENEŠ, R. Autentizační metody založené na biometrických informacích. Access Server, 2010, roč. 8, č. 1, s. 1-9. ISSN: 1214-9675.
Detail

KOTON, J.; HERENCSÁR, N.; VRBA, K. Electronically Tunable Current-Mode KHN Equivalent Frequency Filter Using ECCIIs. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, vol. 2010, no. 89, p. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

KOTON, J.; HERENCSÁR, N.; VRBA, K.; JEŘÁBEK, J. Digitally Adjustable Current Amplifier and its Application in Fully Differential Current-Mode Band-Pass Filter Design. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, vol. 2010, no. 90, p. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

MÁCHA, T.; NAGY, Ľ.; MARTINÁSEK, Z.; NOVOTNÝ, V. IMS Mapping of QoS Requirements on the Network Level. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, vol. 2010, no. 11, p. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

JEŘÁBEK, J.; VRBA, K. Design of Fully Differential Filters with Basic Active Elements Working in the Current Mode. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, vol. 2010, no. 87, p. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠKORPIL, V.; NOVÁK, D. Services for Advanced Communication networks. WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS, 2010, vol. 9, 2010, no. 10, p. 636-645. ISSN: 1109-2742.
Detail

RÁŠO, O.; SOBOTKA, J. Základní techniky skenování TCP portů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 11, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

RÁŠO, O.; BALÍK, M. Method for Suppression of Musical Tonal Noise in Audio Signals. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, vol. 2010, no. 11, p. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

RÁŠO, O.; BALÍK, M. Special Types of Thresholding Rules Based on Wiener Filer and Spectral Subtraction. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, vol. 2010, no. 11, p. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

MIŠUREC, J.; MRÁKAVA, P. Využití matematických modelů xDSL pro silnoproudá vedení. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 12, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠPORIK, J.; FILKA, M.; TEJKAL, V.; REICHERT, P. Broadband point to point connection in metropolitan networks. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, vol. 2010, no. 101, p. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

MLÝNEK, P.; KOUTNÝ, M.; MIŠUREC, J. Power line modelling for creating PLC communication system. INTERNATIONAL JOURNAL of COMMUNICATIONS, 2010, vol. 4, no. 1, p. 13-21. ISSN: 1998-4480.
Detail

TEJKAL, V.; FILKA, M.; ŠPORIK, J.; REICHERT, P. Possibilities of increasing Power Budget in optical networks. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, vol. 2010, no. 81, p. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠPORIK, J.; TEJKAL, V.; REICHERT, P. Possibilities of using Free-Space Optics data link. Second Forum of Young Researchers. Izhevsk, Russia: Publishing House of Izhevsk State Technical University, 2010. p. 398-403. ISBN: 978-5-7526-0442-3.
Detail

FILKA, M.; MLEJNEK, Z. Monitoring simulation of optical route. Brno: SEI TU Brno, 2010. p. 83-87. ISBN: 978-80-214-4126-2.
Detail

FILKA, M. Nové trendy optických komunikací. Brno: VUTIUM, 2010. s. 1-40.
Detail

MÁCHA, T.; SYSEL, P. New Virtual Keyboard for Handicapped People on Android. In The 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies RTT - 2011. Brno University of Technology, 2011. p. 15-17. ISBN: 978-80-214-4283-2.
Detail

MARTINÁSEK, Z.; PETŘÍK, T.; STANČÍK, P. Conditions affecting the measurement of power analysis. In The 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies RTT 2011. 2011. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-4283-2.
Detail

MARTINÁSEK, Z.; PETŘÍK, T.; STANČÍK, P. Parametry ovlivňující proudovou analýzu mikroprocesoru vykonávajícího funkci AddRoundKey. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 51, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠEDÝ, J.; ŠILHAVÝ, P. Turbo konvoluční kódy. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 35, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

MÁCHA, T.; MARTINÁSEK, Z.; ŠŤASTNÝ, M. Keyboard for smartphones. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2, no. 3, p. 60-62. ISSN: 1213-1539.
Detail

MARTINÁSEK, Z.; MÁCHA, T.; RÁŠO, O.; MARTINÁSEK, J.; ŠILHAVÝ, P. Optimization of differential power analysis. Przeglad Elektrotechniczny, 2011, vol. 2011, no. 12, p. 140-144. ISSN: 0033-2097.
Detail

MARTINÁSEK, Z.; NEČAS, O.; ZEMAN, V.; MARTINÁSEK, J. Diferenciální elektromagnetická analýza. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 60, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

PELKA, T.; POLÍVKA, M.: SimPP_v0.9; SimPP. UTKO (http://srv-126-boo.utko.feec.vutbr.cz/pa126/simpp/). URL: http://srv-126-boo.utko.feec.vutbr.cz/pa126/simpp/. (software)
Detail

HANÁK, P.; VRBA, K.: H02; Vysokonapěťový proudový pulsní generátor H02. Prototyp je uložen na pracovišti: Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR Purkyňova 118 61200 Brno. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~hanak/products/h02/generator_H02.html. (prototyp)
Detail

JELÍNEK, M.; KOMOSNÝ, D.; MORÁVEK, P.: IS RouterOS; Informační systém evidence uživatelů s automatickou konfigurací směrovačů sítě. Wolkerova 13 Prostějov. URL: http://www.dinesgroup.org/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=88. (software)
Detail

KUBÁNKOVÁ, A.; KUBÁNEK, D.: Mod-Recog; Software for recognition of digital modulations. www.utko.feec.vutbr.cz/~kubanek/Mod-Recog/. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~kubanek/mod-recog/. (software)
Detail

PŘINOSIL, J.: FaceDetection software; Detekce obličejů ve videozáznamech pro media-informační systém. Ústav telekomunikací Brno, Purkyňova 118, místnost 242, http://spl.utko.feec.vutbr.cz/cs/component/content/article/28-projects/254-detekce-obliceju-ve-videozaznamech-pro-media-informacni-system. URL: http://spl.utko.feec.vutbr.cz/cs/component/content/article/28-projects/254-detekce-obliceju-ve-videozaznamech-pro-media-informacni-system. (software)
Detail

ZUKAL, M.; SMÉKAL, Z.; BURGET, R.: Extrakce príznaku; Knihovna pro extrakci príznaku z obrazových dat. VUT v Brne Ústav telekomunikací Purkynova 118 Brno. URL: http://splab.cz/download/software/knihovna-pro-extrakci-priznaku. (software)
Detail

JEŘÁBEK, J.; VRBA, K.; KOUDAR, I.: COAK_UTEPS; Funkční vzorek integrovaného obvodu širokopásmový řiditelný čtyřnásobný Current Operational Amplifier (COAK). Funkční vzorky jsou uloženy na pracovištích: 1) ON Semiconductor, Design Centre Brno, Vídeňská 125, Brno. 2) Ústav telekomunikací, FEKT VUT Purkyňova 118 61200 Brno. 3) http://www.utko.feec.vutbr.cz/~jerabekj/coak.pdf. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~jerabekj/coak.pdf. (funkční vzorek)
Detail

JEŘÁBEK, J.; VRBA, K.; KOUDAR, I.: DACA_N; Prototyp obvodu dvojitý digitálně řiditelný proudový zesilovač (DACA). Prototypy jsou uloženy na pracovištích: 1) ON Semiconductor, Design Centre Brno, Vídeňská 125, Brno. 2) Ústav telekomunikací, FEKT VUT Purkyňova 118 61200 Brno 3) http://www.utko.feec.vutbr.cz/~jerabekj/daca.pdf. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~jerabekj/daca.pdf. (prototyp)
Detail

MAČÁK, J.: Gallien-Krueger Amplification; Systém pro modelování analogových systémů pro zpracování zvukových signálů. DISK Multimedia, s.r.o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice. URL: http://www.audiffex.com/EN/gallien.html. (software)
Detail

KRAJSA, O.; VOLAŘÍK, T.: GravityCorrectionTool; GravityCorrectionTool. http://anca.utko.feec.vutbr.cz. URL: http://anca.utko.feec.vutbr.cz. (software)
Detail

ZUKAL, M.; ČÍKA, P.: VNC server; VNC server pro sdílení plochy. VUT v Brně Ústav telekomunikací Purkyňova 118 Brno http://splab.cz/download/software/vnc-server. URL: http://splab.cz/download/software/vnc-server. (software)
Detail

ZUKAL, M.; ČÍKA, P.: VNC klient; VNC klient pro sdílení plochy. VUT v Brně Ústav telekomunikací Purkyňova 118 Brno http://splab.cz/download/software/vnc-klient. URL: http://splab.cz/download/software/vnc-klient. (software)
Detail

KUBÁNEK, D.: Rizeni-Digpot; Program pro řízení digitálních potenciometrů. www.utko.feec.vutbr.cz/~kubanek/Rizeni-Digpot/. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~kubanek/rizeni-digpot/. (software)
Detail

MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; KUBÍČEK, P.; KOUTNÝ, M.: MEg202.2; Prototyp komunikační jednotky pro indikátory zemních spojení a zkratových proudů. Prototyp uložen na pracovišti: MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s., Okružní 834/29a, 638 00 Brno. URL: http://e-mega.cz/doc/2010/meg202.2.pdf. (prototyp)
Detail

MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; KUBÍČEK, P.; KOUTNÝ, M.: MEg61.4; Prototyp indikátoru zemních spojení a zkratových proudů. Prototyp uložen na pracovišti: MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s., Okružní 834/29a, 638 00 Brno. URL: http://e-mega.cz/doc/2010/meg61.4.pdf. (prototyp)
Detail

BENEŠ, R.; ATASSI, H.: GoEmotionally; GoEmotionally. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací, PA-380. URL: http://www.stud.feec.vutbr.cz/~xbenes30/GoEmotionally/. (software)
Detail

KOUŘIL, J.: Remaud App; Aplikace pro vzdálené řízení hardwarového modulu pro zpracování zvukových signálů. Ústav telekomunikací, Brno, Purkyňova 118, pracovna PA-444. URL: http://anca.utko.feec.vutbr.cz/produkty. (software)
Detail

KOUŘIL, J.: IPAudioAplifierUnit; Řídící jednotka síťového audio zesilovače. Ústav telekomunikací, Brno, Purkyňova 118, pracovna PA-444. (funkční vzorek)
Detail

MORSKÝ, O.; PELKA, T.: Horus; Horus 0.9. UTKO - http://srv-126-boo.utko.feec.vutbr.cz/pa126/horus/. URL: http://srv-126-boo.utko.feec.vutbr.cz/pa126/horus/. (software)
Detail

PLCH, J.; LATTENBERG, I.: GPSApplicationMobile5; GPS mapovací software pro PDA ( http://www.utko.feec.vutbr.cz/~latt/GPSApp/ ). UTKO, FEKT, VUT v Brně. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~latt/GPSApp/. (software)
Detail

ŠILHAVÝ, P.: HUF1; Generátor zadání a řešení pro návrh Huffmanova kódu. UTKO, FEKT, VUT v Brně. URL: http://anca.utko.feec.vutbr.cz/produkty. (software)
Detail

KRAJSA, O.; ŠILHAVÝ, P.: FMTtoolbox; FMTtoolbox. http://anca.utko.feec.vutbr.cz/. URL: http://anca.utko.feec.vutbr.cz/. (software)
Detail

KRAJSA, O.; ŠILHAVÝ, P.; KOUTNÝ, M.: FMTmodem; Filtered Multitone Modem. http://anca.utko.feec.vutbr.cz/. URL: http://anca.utko.feec.vutbr.cz/. (software)
Detail

KRAJSA, O.; KOUTNÝ, M.: AsteriskPHP; Rusterisk. http://anca.utko.feec.vutbr.cz/. URL: http://anca.utko.feec.vutbr.cz/. (software)
Detail

KRAJSA, O.; ČÍŽ, R.: BiosignalToolbox; Biosignal Toolbox. http://anca.utko.feec.vutbr.cz. URL: http://anca.utko.feec.vutbr.cz. (software)
Detail

KARÁSEK, J.; BURGET, R.; SMÉKAL, Z.: JEF; Java Evolutionary Framework. Fakulta elektrotechniky a komunikacních technologií, Ústav telekomunikací, PA-326, volně ke stažení přímo ze stránek http://spl.utko.feec.vutbr.cz. URL: http://spl.utko.feec.vutbr.cz/cs/component/content/article/28-projects/258. (software)
Detail

ČÍKA, P.; ZUKAL, M.: Audio applet; Audiokonferenční klient. VUT v Brně Ústav telekomunikací Purkyňova 118 Brno http://spl.utko.feec.vutbr.cz/cs/component/content/article/28-projects/262-audiokonferencni-klient. URL: http://spl.utko.feec.vutbr.cz/cs/component/content/article/28-projects/262-audiokonferencni-klient. (software)
Detail