Detail projektu

Symbolické, semisymbolické a numerické metody analýzy, návrhu a optimalizace elektrických obvodů

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2003

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2001-01-01 - 2001-12-31)

O projektu

Podstatou projektu je zdokonalování stávajících a vývoj nových symbolických, semisymbolických a numerických metod a algoritmů analýzy, návrhu a optimalizace linearizovaných elektrických obvodů. Současně je to hledání a konkrétní řešení aplikací těchto metod v oblasti počítačové podpory návrhu a testování elektronických systémů. Očekáváme teoretické přínosy v oblasti perspektivních metod symbolické, semisymbolické a numerické analýzy elektrických obvodů, jejich plné algoritmizace a aplikace v běžných úlohách optimalizace a testování. Předpokládáme vývoj unikátního programového nástroje pro analýzu a optimalizaci linearizovaných obvodů, jehož využití bude mít univerzální charakter. Výsledky projektu budou mít univerzální uplatnění na všech pracovištích, kde je řešena problematika počítačem podporované analýzy, návrhu, testování a optimalizace linearizovaných systémů, přičemž nemusí jít pouze o systémy elektrické.

Popis anglicky
The project substance consists in the improvement of the current and the development of new symbolic, semisymbolic and numerical methods and algorithms of the analysis, design and optimization of linearized electrical circuits. It concurrently consists in finding applications of given methods and their concrete solution of in the area of computer supported design and testing of electronic systems. Theoretical contributions are expected to the area of perspective methods of symbolic, semisymbolic, and numerical analyses of electrical circuits, including their full algorithmization and application in current tasks of optimization and testing. We plan to develop a unique program tool for the analysis and optimization of linearized circuits. Its utilization will have a universal character. The research results will have universal application in all the institutions that deal with computer supported analysis, design, testing and optimization of linearized systems. Of course, these systems need not be of electrical nature.

Klíčová slova
Algoritmus, program, analýza

Klíčová slova anglicky
algorithm, program, analysis

Označení

GA102/01/0432

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (01.01.2001 - 31.12.2003)

Výsledky

KOLKA, Z. Enhanced Algorithm for Approximate Symbolic Analysis. In Radioelektronika 2002. Bratislava: FEI SUT Bratislava, 2002. p. 20 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

BIOLEK, D. a kol. Symbolické, semisymbolické a numerické metody analýzy, návrhu a optimalizace elektrických obvodů. Symbolické, semisymbolické a numerické metody analýzy, návrhu a optimalizace elektrických obvodů - Dílčí výzkumná zpráva grantového projektu GAČR č. 102/01/0432. Brno: Grantová agentura České republiky, 2001.
Detail

OLŠÁK, M., GUBEK, T. Electronically controlled bandpass filter design. In Student EEICT 2002. Brno: 2002. p. 383 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

GUBEK, T., OLŠÁK, M. Simplification of Frequency Transformation for High-Order Filters using Functional Interpolation. In International Conference Research in Telecommunication Technology RTT'2002. Žilina - Slovak Republic: University of Zilina, 2002. p. 7 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

GUBEK, T., OLŠÁK, M. Simplification of Frequency Transformation for High-Order Filters using Functional Approximation. In International Conference Telecommunications and signal processing TSP-2002. Brno: VUT Brno, 2002. p. 207 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

OLŠÁK, M., VRBA, K., GUBEK, T. Current-Controlled High-Order Bandpass and Notch Filters. In International Conference Research in Telecommunication Technology RTT'2002. Zilina - Slovak Republic: University of Zilina, 2002. p. 21 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

OLŠÁK, M., VRBA, K. Transformation Cells for Adjustable Nth-Order Immittances. In International Conference Telecommunications and Signal Processing TSP-2002. Brno: VUT Brno, 2002. p. 212 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

KOLKA, Z. Symbolic Analysis of Transistor-level Models. In Proc. of the Electronic Devices and Systems Conference (EDS 2002). Brno: FEKT VUT Brno, 2002. p. 246 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

KOLKA, Z. Approximate Symbolic Analysis for Large Circuits. In Proc. of Applied Electronics 2002. Pilsen: University of West Bohemia, 2002. p. 102 ( p.)ISBN: 80-7082-881-1.
Detail

KOLKA, Z. Symbolická analýza rozsáhlých obvodů programem Snap. In Sborník článků konference Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky (STO-8). Brno: Vojenská akademie Brno, 2002. s. 114 ( s.)ISBN: 80-214-2190-8.
Detail

KOLKA, Z. Approximate Symbolic Analysis of Real Circuits. In Proceedings of Telecommunication and Signal Processing TSP-2002. Brno: FEKT VUT Brno, 2002. p. 98 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

VLK, M.; KOLKA, Z. New Topological Approach to Simplification Before Generation. In Proceedings of 7th International Workshop on Symbolic Methods and Applications to Design. Sinaia, Rumunsko: "Polytehnica" University Sinaia, 2002. p. 120-123. ISBN: 973-85072-5-1.
Detail

GUBEK, T. Possibilities of ARC Oscillator Electronic Tuning. In Telecommunications and Signal Processing 2001. Brno: 2001. p. 120 ( p.)ISBN: 80-214-1962-8.
Detail

GUBEK, T. Electronic Tuning by Using Impedance Modification Method. In RTT 2001 (Research in Telecommunication Technology). Lednice: 2001. p. 133 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

GUBEK, T. ARC Oscillator with Low THD Factor Value. In Radioelektronika 2001. Brno: 2001. p. 127 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

GUBEK, T. ARC Oscillator with automatic magnitude stabilization. In Student FEI 2001. Brno: VUT Brno, 2001. p. 205 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V., VRBA, K. Teaching Linear Circuits analysis effectively. In Proceedings of the 4th UICEE Annual Conference on Engineering Education. Melbourne: Unesco International centrefor Engineering EDUCATION (UICEE), 2001. p. 277 ( p.)ISBN: 0-7326-2146-1.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Computer-Aided Education in Electrical Engineering in Light of Didactic Principles. In Proceedings of the 4th UICEE Annual Conference on Engineering Education. Melbourne: Unesco International centrefor Engineering EDUCATION (UICEE), 2001. p. 306 ( p.)ISBN: 0-7326-2146-1.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Algorithmic s-z Transformations for Continuous-Time to Discrete-Time Filter Conversion. In Proceedings of the IEEE International Symposium on Circuits and SystemsISCAS'01. Sydney, Australia: IEEE, 2001. p. 588 ( p.)ISBN: 0-7803-6687-5.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Analysis of Circuits Containing Active Elements by using Modified T-graphs. In Proceedings of the 5th WSES International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2001). Rethymno: WSES Press, 2001. p. 4431 ( p.)ISBN: 960-8052-33-5.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V., DOBEŠ, J. (Semi) Symbolic Modeling of Large Linear Systems: Pending Issues. In Proceedings of the 2001 International Symposium on Signals, Systems, and Electronics ISSSE´2001. 2001. p. 397 ( p.)
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Signal-Invariance S-Z Transform for Effective Digital Filter Design. In Signal and Image Processing (Proceedings of the IASTED International Conference SIP2001). Anaheim*Calgary*Zurich: ACTA Press, 2001. p. 373 ( p.)ISBN: 0-88986-297-4.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Signal Flow Graphs Suitable for Teaching Circuit Analysis. In 11th International Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2001. Brno: Institute of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2001. p. 310 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. VERTEX and Casual Graphs of Linear Systems. In Telecommunications and Signal Processing TSP 2001. Brno: Institute of Telecommunications, Brno University of Technology, 2001. p. 125 ( p.)ISBN: 80-214-1962-8.
Detail

BIOLKOVÁ, V., VRBOVÁ, J., BIOLEK, D., VRBA, K. OAHU - Object Analysis Hake Utility. In Proceedings of the International ConferenceResearch in Telecommunication Technology RTT 2001. Brno: BUT Brno, 2001. p. 205 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

KOLKA, Z. Application of Block Decomposition to Symbolic Analysis. In Proc. of Electronic Devices and Systems Conference (EDS’03). Brno: 2003. p. 94 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

KOLKA, Z. Hierarchical Symbolic Analysis. In Proc. of the 13th Czech-Slovak Conf. RADIOELEKTRONIKA 2003. Brno: 2003. p. 17 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

KOLKA, Z. Approximate Analysis of Circuits with Functional Blocks. In Proc. of Telecommunication and Signal Processing TSP-2003. Brno: 2003. p. 100 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

KOLKA, Z., VLK, M. Combined Approach to Symbolic Approximation. In Proc. of 7th WSEAS CSCC Multiconference (CSCC'2003). Corfu: 2003. p. 224 ( p.)ISBN: 960-8052-82-3.
Detail

HORÁK, M. Formulation methods for approximate symbolic analysis of circuits. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Ing. Zdeněk Novotný, 2003. p. 406 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

KOLKA, Z.; VLK, M. Combined Approach to Symbolic Analysis. In Proceeding of the 6th WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC'2002). Atény: WSEAS Press, 2003. p. 22-25. ISBN: 960-8052-63-7.
Detail

GUBEK, T. Použití řízeného napěťového zesilovače v oscilátoru ARC. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 20, s. 0 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

BIOLEK, D. Object Analysis Hake Utility. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2001, vol. 2001, no. 12, ISSN: 1213-161X.
Detail

OLŠÁK, M., ČAJKA, J., VRBA, K. New electronically tunable high-order highpass filters using OTAs and BOTAs. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. 3, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

BIOLEK, Z., VRBA, K. Stabilita integrovaného zdroje proudu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, č. 14, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

OLŠÁK, M., MATĚJÍČEK, L., VRBA, K. Transformační články pro realizaci přeladitelných imitancí vyššího řádu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 65, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

LARES, M., BIOLEK, D. Comparison of Two Analog Realizations of Linear-Phase Discrete-Time FIR Filters. In Advances in Systems Science: Measurement, Circuits and Control. Athens: WSES Press, 2001.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Analysis of Circuits Containing Active Elements by using Modified T-graphs. In Advances in Systems Science: Measurement, Circuits and Control. Athens: WSES Press, 2001. p. 279 ( p.)ISBN: 960-8052-3.
Detail

BIOLEK, D., KOLKA, Z., DIBLÍK, J., ČAJKA, J., BIOLKOVÁ, V. Symbolické, semisymbolické a numerické metody analýzy, návrhu a optimalizace elektrických obvodů. 1. VA Brno: GAČR, 2002.
Detail

DIBLÍK, J., SADOVSKÝ, P. Využití principu přírůstku argumentu pro hledání kořene polynomu. In 1. mezinárodní matematický workshop, Brno, 21.11.2002. Brno: FAST VUT Brno, 2002. s. 1 ( s.)ISBN: 80-86433-16-1.
Detail