Detail projektu

Elektronické omezení rychlosti vozidel při mimořádných a krizových situacích bezpečnostními sbory

Období řešení: 01.01.2021 — 31.12.2025

Zdroje financování

Ministerstvo vnitra ČR - PROGRAM STRATEGICKÁ PODPORA ROZVOJE BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) PODPROGRAMU 1 SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY (BV IMP1/1VS)

- plně financující (2020-10-07 - 2025-12-30)

O projektu

Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj systému elektronického omezení rychlosti osobních vozidel, který je aktivován výhradně bezpečnostními sbory při mimořádných a krizových situacích. Primárním účelem systému je ochrana zdraví a životů příslušníků bezpečnostních sborů, dále zvýšení bezpečnosti osob a majetku při pronásledování vozidel a jejich bezpečné zastavení bez použití destruktivních donucovacích prostředků (vytlačování vozidlem, zásah střelnou zbraní, zastavovací pás atd.). Výsledkem projektu jsou funkční vzorky komunikační modulů navrhovaného systému. Výzkum datové komunikace mezi jednotlivými bloky systému bude realizován s důrazem na silné zabezpečení vůči kybernetickým hrozbám, útokům a možnému zneužití neautorizovanými osobami.

Klíčová slova
Bezpečnost; bezpečnostní sbor; V2V; V2I; krizová situace

Označení

VJ01010066

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (16.03.2020 - nezadáno)

Výsledky

POKORNÝ, J.; ŠEDA, P.; DVOŘÁK, J.; MALINA, L.; MARTINÁSEK, Z. The Security Testbed for the Purposes of the ITS-G5 Communication Attacks Prevention. In 2021 13th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). online: 2021. p. 1-6. ISBN: 978-1-6654-0219-4.
Detail

KAMAL, M.; TARIQ, M.; SRIVASTAVA, G.; MALINA, L. Optimized Security Algorithms for Intelligent and Autonomous Vehicular Transportation Systems. IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS, 2021, vol. 0, no. 2021, p. 1-7. ISSN: 1558-0016.
Detail

POSPÍŠIL, J.; DVOŘÁK, J.; ŠEDA, P.; MALINA, L.; MARTINÁSEK, Z. Capturing the Vehicle to Everything Communication Using Software Defined Radio in ITS-G5. In 45nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2022). IEEE, 2022. IEEE, 2022. p. 238-241. ISBN: 978-1-6654-6948-7.
Detail

MALINA, L.; ŠEDA, P.; MARTINÁSEK, Z.; ŠROTÝŘ, M.; VANIŠ, M.; LOKAJ, Z.; POKORNÝ, J. On Security and Privacy in Vehicle Speed Limiting Services in the Internet of Vehicles. IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine, 2022, vol. 2022, no. 9, p. 2-16. ISSN: 1941-1197.
Detail

DVOŘÁK, J.; POSPÍŠIL, J.; ŠEDA, P.; MALINA, L.; MARTINÁSEK, Z.; ŠROTÝŘ, M.; MIKLÓŠIK, I.; TÁBORSKÝ, V. Implementation and Field Testing of V2V Vehicle Stopping System. In 2023 15th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). 2023. p. 22-27. ISBN: 979-8-3503-9328-6.
Detail

LOKAJ, Z.; ŠROTÝŘ, M.; VANIŠ, M.; MIKLÓŠIK, I.; MARTINÁSEK, Z.; POSPÍŠIL, J.; DVOŘÁK, J.; ŠEDA, P.: VJ01010066-V1; Mobilní komunikační jednotka do vozidla s napojením na CAN sběrnici. Ústav aplikované informatiky v dopravě, FD, ČVUT v Praze a Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně. (funkční vzorek)
Detail