Detail projektu

Syntéza a analýza systémů fraktálního řádů využívající netradiční aktivní prvky

Období řešení: 01.01.2016 — 31.12.2018

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2016-01-01 - 2016-12-31)

O projektu

Projekt se věnuje problematice návrhu analogových obvodů určených pro zpracování signálů a popisovaných funkcemi fraktálního řádu. Jde především o návrh fraktálních kmitočtových filtrů, oscilátorů a dalších funkčních bloků, jako jsou syntetické prvky nebo PID kontroléry. Jsou využity různé návrhové přístupy jako je aproximace fraktálního systému či náhrada fraktálních prvků jejich blízkým ekvivalentem a také je řešen vlastní popis a návrh fraktálních prvků pomocí rezistivně kapacitních struktur s rozprostřenými parametry. Navrhované struktury funkčních bloků využívají kromě operačních zesilovačů především netradiční aktivní prvky jako jsou proudové a napěťové konvejory a další typy aktivních prvků popisované v literatuře. V rámci řešení projektu jsou využity zkušenosti řešitelského kolektivu v oblasti návrhu analogových obvodů, kdy výstupem projektu je především popis původních řešení obvodových struktur, jejichž chování je ověřováno jak simulacemi tak i experimentálními měřeními. Takto získané výstupy jsou publikovány v renomovaných časopisech, které se věnují dané výzkumné oblasti.

Popis anglicky
The project deals with the design of analogue function blocks suitable for signal processing and described by means of fractional-order functions. These are mainly the fractal frequency filters, oscillators and others, such as synthetic elements or PID controllers. For the design, various techniques such as approximation of the fractal system or replacement of the fractal element by its close equivalent are used, whereas the description and design on fractal elements by means of resistive-capacitance elements with distributed parameters is also performed. Besides opamps, the proposed structures of the function blocks use mainly non-conventional active elements, i.e. current and voltage conveyors, and other types described in literature. Within the project, the experience of the research team in the area of analogue circuit design is used, when the project outputs mainly describe original solutions of structures, whose behaviour is verified both by simulations and experimental measurements. The obtained results are published in journals with the scope in this research area.

Klíčová slova
zpracování signálů;obvody fraktálního řádu;kmitočtové filtry;oscilátory; syntetické prvky; aproximace;

Klíčová slova anglicky
signal processing;fractional-order circuits;frequency filters; oscillators; synthetic elements; approximation;

Označení

GA16-06175S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

oddělení-TKO-SIX
- odpovědné pracoviště (26.10.2016 - 31.10.2016)
Ústav telekomunikací
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2018)

Výsledky

DVOŘÁK, J.; LANGHAMMER, L.; JEŘÁBEK, J.; KOTON, J.; ŠOTNER, R.; POLÁK, J. Electronically Tunable Fractional-Order Low-Pass Filter with Current Followers. In Proceedings of 2016 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2016. p. 587-592. ISBN: 978-1-5090-1287-9.
Detail

SLÁDOK, O. Psedo-Differential High-Order Frequency Filter. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. 2019. p. 764-768. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

KUBÁNEK, D.; KOTON, J.; JEŘÁBEK, J. Design and Properties of Fractional-Order Multifunction Filter with DVCCs. In Proceedings of 2016 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2016. p. 620-624. ISBN: 978-1-5090-1287-9.
Detail

USHAKOV, P.; SHADRIN, A.; KUBÁNEK, D.; KOTON, J. Passive Fractional-Order Components Based On Resistive-Capacitive Circuits With Distributed Parameters. In Proceedings of 2016 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2016. p. 638-642. ISBN: 978-1-5090-1287-9.
Detail

KOTON, J.; SLÁDOK, O.; SALÁŠEK, J.; USHAKOV, P. Current-mode Fractional Low- and High-pass Filters Using Current Conveyors. In 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops - ICUMT. 2016. p. 231-234. ISBN: 978-1-4673-8817-7.
Detail

KOTON, J.; SLÁDOK, O.; KUBÁNEK, D.; USHAKOV, P. Impedance transformation of RC-EDP based fractional-order elements. In Fifth Forum of Young Researchers: Proceedings. 2017. p. 94-101. ISBN: 9785752607530.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; DVOŘÁK, J.; POLÁK, J.; KUBÁNEK, D.; HERENCSÁR, N.; KOTON, J. Reconfigurable Fractional-Order Filter with Electronically Controllable Slope of Attenuation, Pole Frequency and Type of Approximation. JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, 2017, vol. 26, no. 10, p. 1750157-1 (1750157-21 p.)ISSN: 1793-6454.
Detail

KUBÁNEK, D.; KOTON, J.; USHAKOV, P. Fractional-Order Multiple-Feedback Filter Employing RC Element with Distributed Parameters. In Fifth Forum of Young Researchers: Proceedings. Izhevsk, Russia: Publishing House of Kalashnikov ISTU, 2017. p. 70-74. ISBN: 978-5-7526-0753-0.
Detail

LANGHAMMER, L.; ŠOTNER, R.; DVOŘÁK, J.; JEŘÁBEK, J.; POLÁK, J. Fully-Differential Tunable Fractional-Order Filter with Current Followers and Current Amplifiers. In Proceedings of 27th International Conference Radioelektronika 2017. Brno: IEEE, 2017. p. 102-107. ISBN: 978-1-5090-4591-4.
Detail

LANGHAMMER, L.; ŠOTNER, R.; DVOŘÁK, J.; DOMANSKÝ, O.; JEŘÁBEK, J.; UHER, J. A 1+α Low-Pass Fractional-Order Frequency Filter with Adjustable Parameters. In Proceedings of 2017 40th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2017. p. 724-729. ISBN: 978-1-5090-3981-4.
Detail

DVOŘÁK, J.; LANGHAMMER, L.; JEŘÁBEK, J.; KOTON, J.; ŠOTNER, R.; POLÁK, J. Synthesis and Analysis of Electronically Adjustable Fractional-Order Low-Pass Filter. JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, 2018, vol. 27, no. 2, p. 1850032-1 (1850032-18 p.)ISSN: 0218-1266.
Detail

KUBÁNEK, D.; FREEBORN, T. (1+α) Fractional-order transfer functions to approximate low-pass magnitude responses with arbitrary quality factor. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 2017, vol. 2017 (78), no. , IF: 0.786, p. 1-10. ISSN: 1434-8411.
Detail

LANGHAMMER, L.; DVOŘÁK, J.; ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J. Electronically Tunable Fully-Differential Fractional-Order Low-Pass Filter. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2017, vol. 23, no. 3, p. 47-54. ISSN: 1392-1215.
Detail

TSIRIMOKOU, G.; ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; KOTON, J.; PSYCHALINOS, C. Programmable Analog Array of Fractional-Order Filters with CFOAs. In Proc. 40th Int. Conf. Telecommunications and Signal Processing. Barcelona: 2017. p. 706-709. ISBN: 978-1-5090-3981-4.
Detail

TSIRIMOKOU, G.; KARTCI, A.; KOTON, J.; HERENCSÁR, N.; PSYCHALINOS, C. Comparative Study of Fractional-Order Differentiators and Integrators. In Proc. 40th Int. Conf. Telecommunications and Signal Processing. Barcelona: 2017. p. 714-717. ISBN: 978-1-5090-3981-4.
Detail

KARTCI, A.; HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; BRANČÍK, L.; VRBA, K.; TSIRIMOKOU, G.; PSYCHALINOS, C. Fractional-Order Oscillator Design Using Unity-Gain Voltage Buffers and OTAs. In Proceedings of the 2017 IEEE 60th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS). Boston, USA: IEEE, 2017. p. 555-558. ISBN: 978-1-5090-6389-5.
Detail

KARTCI, A.; HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; PSYCHALINOS, C. Compact MOS-RC Voltage-Mode Fractional-Order Oscillator Design. In Proceedings of the 2017 23 European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD 2017). Catania, Italy: IEEE, 2017. p. 1-4. ISBN: 978-1-5386-3974-0.
Detail

KOTON, J.; KUBÁNEK, D.; SLÁDOK, O.; VRBA, K.; SHADRIN, A.; USHAKOV, P. Fractional-Order Low- and High-Pass Filters Using UVCs. JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, 2017, vol. 26, no. 12, p. 1-22. ISSN: 0218-1266.
Detail

KOTON, J.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; KUBÁNEK, D. Current conveyors in current-mode circuits approximating fractional-order low-pass filter. In Proceedings of the 2017 23 European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD 2017). Catania, Italy: 2017. p. 1-4. ISBN: 978-1-5386-3974-0.
Detail

KOTON, J.; KUBÁNEK, D.; USHAKOV, P.; MAKSIMOV, K. Synthesis of fractional-order elements using the RC-EDP approach. In Proceedings of the 2017 23 European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD 2017). Catania, Italy: 2017. p. 1-4. ISBN: 978-1-5386-3974-0.
Detail

KOTON, J.; HERENCSÁR, N.; KUBÁNEK, D.; PSYCHALINOS, C. Fractional-Order Elements of Complement Order. In Proc. 10th Int. Conf. Electrical and Electronics Engineering. Bursa: IEEE, 2017. p. 1212-1215. ISBN: 978-605-01-0737-1.
Detail

LANGHAMMER, L.; DVOŘÁK, J.; JEŘÁBEK, J.; KOTON, J.; ŠOTNER, R. Fractional-Order Low-Pass Filter with Electronic Tunability of Its Order and Pole Frequency. Journal of Electrical Engineering, 2018, vol. 69, no. 1, p. 3-13. ISSN: 1335-3632.
Detail

DVOŘÁK, J.; POLEŠÁKOVÁ, Z.; JEŘÁBEK, J.; LANGHAMMER, L.; KARTCI, A.; KOTON, J. Non-Integer-Order Low-Pass Filter with Electronically Controllable Parameters. In 2018 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS). Itálie-Florencie: 2018. p. 1-5. ISBN: 978-1-5386-4881-0.
Detail

KARTCI, A.; AGAMBAYEV, A.; HERENCSÁR, N.; SALAMA, K. N. Series-, Parallel-, and Inter-Connection of Solid-State Arbitrary Fractional-Order Capacitors: Theoretical Study and Experimental Verification. IEEE Access, 2018, vol. 6, no. 1, p. 10933-10943. ISSN: 2169-3536.
Detail

DVOŘÁK, J.; JEŘÁBEK, J.; POLEŠÁKOVÁ, Z.; KUBÁNEK, D.; BLAŽEK, P. Multifunctional Electronically Reconfigurable and Tunable Fractional-Order Filter. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2019, vol. 25, no. 1, p. 26-30. ISSN: 1392-1215.
Detail

TSIRIMOKOU, G.; KARTCI, A.; KOTON, J.; HERENCSÁR, N.; PSYCHALINOS, C. Comparative Study of Discrete Component Realizations of Fractional-Order Capacitor and Inductor Active Emulators. JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, 2018, vol. 27, no. 11, p. 1850170-1 (1850170-26 p.)ISSN: 0218-1266.
Detail

DVOŘÁK, J.; JEŘÁBEK, J.; LANGHAMMER, L.; KAPOULEA, S.; PSYCHALINOS, C. Design of Fully-Differential Frequency Filter with Fractional-Order Elements. In Proceedings of IEEE 2018 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP2018). International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Atény, Řecko: IEEE, 2018. p. 360-366. ISBN: 978-1-5386-4695-3. ISSN: 1805-5435.
Detail

KUBÁNEK, D.; FREEBORN, T.; KOTON, J.; HERENCSÁR, N. Evaluation of (1 + α) Fractional-Order Approximated Butterworth High-Pass and Band-Pass Filter Transfer Functions. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2018, vol. 24, no. 2, p. 37-41. ISSN: 1392-1215.
Detail

KARTCI, A.; AGAMBAYEV, A.; HERENCSÁR, N.; SALAMA, K. N. Analysis and Verification of Identical-Order Mixed Matrix Fractional-Order Capacitor Networks. In Proceedings of the 2018 14th Conference on PhD Research in Microelectronics and Electronics (PRIME). Prague, Czech Republic: IEEE, 2018. p. 277-280. ISBN: 978-1-5386-5387-6.
Detail

FREEBORN, T.; KUBÁNEK, D.; KOTON, J.; DVOŘÁK, J. Fractional-order Lowpass Elliptic Responses of (1 + a)-order Transfer Functions. In Proceedings of 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Athens: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018. p. 346-349. ISBN: 978-1-5386-4695-3. ISSN: 1805-5435.
Detail

KARTCI, A.; HERENCSÁR, N.; BRANČÍK, L.; SALAMA, K. N. CMOS-RC Colpitts Oscillator Design Using Floating Fractional-Order Inductance Simulator. In Proceedings of the 2018 61st IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS). Windsor, Canada: IEEE, 2018. p. 905-908. ISBN: 978-1-5386-7392-8.
Detail

DOMANSKÝ, O.; ŠOTNER, R.; LANGHAMMER, L.; JEŘÁBEK, J.; PSYCHALINOS, C.; TSIRIMOKOU, G. Practical Design of RC Approximants of Constant Phase Elements and Their Implementation in Fractional-Order PID Regulators Using CMOS Voltage Differencing Current Conveyors. CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 2019, vol. 38, no. 4, p. 1520-1546. ISSN: 0278-081X.
Detail

KOTON, J.; KUBÁNEK, D.; HERENCSÁR, N.; DVOŘÁK, J.; PSYCHALINOS, C. Designing constant phase elements of complement order. ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, 2018, vol. 97, no. 1, p. 107-114. ISSN: 0925-1030.
Detail

KOTON, J.; JEŘÁBEK, J.; KUBÁNEK, D.; DVOŘÁK, J. Analog Filters With Arbitrarily Adjustable Frequency Response. In Fractional Order Systems: Optimization, Control, Circuit Realizations and Applications. Advances in Nonlinear Dynamics and Chaos (ANDC). Academic Press, 2018. p. 383-419. ISBN: 9780128161524.
Detail

KOTON, J.; STAVNESLI, J.; FREEBORN, T. Performance Analysis of Oustaloup Approximation for the Design of Fractional-Order Analogue Circuits. In Proceedings 10th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems - ICUMT 2018. IEEE, 2018. p. 1-4. ISBN: 978-1-5386-9361-2.
Detail

KUBÁNEK, D.; FREEBORN, T.; KOTON, J.; DVOŘÁK, J. Validation of Fractional-Order Lowpass Elliptic Responses of (1 + α)-Order Analog Filters. Applied Sciences - Basel, 2018, vol. 8, no. 12, p. 1-17. ISSN: 2076-3417.
Detail

KOTON, J.; KUBÁNEK, D.; VRBA, K.; SHADRIN, A.; USHAKOV, P. Universal Voltage Conveyors in Fractional-Order Filter Design. In Proc. 39t Int. Conf. Telecommunications and Signal Processing - TSP 2016. 2016. p. 593-598. ISBN: 978-1-5090-1288-6.
Detail