Detail projektu

Výzkum elektronických komunikačních systémů a technologií

Období řešení: 01.01.1999 — 31.12.2004

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC)

- částečně financující (2000-01-01 - 2004-12-31)

O projektu

Předmětem výzkumného záměru je problematika moderních komunikačních technik, metod, obvodů, systémů a technologií v rozsahu celého elektronického komunikačního řetězce. Výzkumný záměr zahrnuje jak obvodový, tak systémový pohled, nízkofrekvenční, vysokofr Záměr, který v sobě soustřeďuje okruhy základního i aplikovaného výzkumu a vývoje, je realizován v následujících pěti výzkumných oblastech: 1. Moderní elektronické obvody pro komunikační systémy; 2. Číslicové metody analýzy a zpracování signálů a obrazů; 5. Vysokofrekvenční, mikrovlnné a optické struktury komunikačních systémů.

Popis anglicky
The subject of the research plan are the problems of modern communication techniques, methods, networks, systems, and technologies in the whole range of electronic communication string. The research plan comprises both the network and the systems approac The research plan, which includes both fundamental and applied research topics, is realized in the following five research areas: 1. Modern electronic circuits for communication systems; 2. Digital methods of signal and image processing and analysis; 3. 5. HF, microwave, and optical structures of communication systems.

Označení

MSM 262200011

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (01.01.1999 - 31.12.2004)
Ústav biomedicínského inženýrství
- spolupříjemce (01.01.1999 - 31.12.2004)
Ústav mikroelektroniky
- spolupříjemce (01.01.1999 - 31.12.2004)
Ústav telekomunikací
- spolupříjemce (01.01.1999 - 31.12.2004)
Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
- spolupříjemce (01.01.1999 - 31.12.2004)

Výsledky

GESCHEIDTOVÁ, E., STEINBAUER, M. Automated serial comparative method for resistances measurement. In TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING - TSP 99. 22th, International Conference. VUT FEI Brno: VUT FEI Brno, 1999. p. 183 ( p.)ISBN: 80-214-1154-6.
Detail

STEINBAUER, M. Time-Domain Simulation of Lossy Multiconductor Transmission Lines under Arbitrary Initial and Boundary Conditions. In 9th International Czech-Slovak Scientific Conference Radioelektronika 99. VUT FEI Brno: VUT FEI Brno, 1999. p. 356 ( p.)ISBN: 80-214-1327-1.
Detail

VALSA, J.; STEINBAUER, M. Two Approaches How to Simulate Wave Propagation on Transmission Lines under Nonzero Initial Condition. In TE&EM 99 Košice 99. FEI TU Košice: FEI TU Košice, 1999. p. 22 ( p.)
Detail

BRANČÍK, L. Time-Domain Simulation of Transmission Lines under Nonzero Initial Conditions Using Convolution Integral and Numerical ILT. In 9th International Scientific Conference Radioelektronika '99. VUT FEI Brno: VUT FEI Brno, 1999. p. 344 ( p.)ISBN: 80-214-132.
Detail

BRANČÍK, L. Simulation of Transient Phenomena in Distributed Linear Networks by the Two-Dimensional Laplace Transformation. In 22. International Conference on Fundamentals of Electrotechn. Gliwice-Ustron, Polsko: Gliwice-Ustron, Polsko, 1999. p. 275 ( p.)ISBN: 83-85940-2.
Detail

BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. Generalized Pascal Matrix of First Order s-z Transforms. In Proceedings of the 6th International Conference on Electronics, Circuits and Systems ICECS 99. Pafos, Cyprus: University of Patras, Greece, 1999. p. 929 ( p.)ISBN: 0-7803-569.
Detail

VLK, M. Axproximation Symbolic Analysis of Linear Circuits in Matlab. In Proceedings of the 9th International Czech-Slovak Scientific. Brno: Brno University of Technology, 1999. p. 348 ( p.)ISBN: 80-214-132.
Detail

PROKEŠ, A. Reconstruction of Band-Limited and Band-Pass signals with Lost Samples. In Proceedings of the 22nd International Conference Telecommunication and Signal Processing, TSP'99. Brno University of Technology, 1999. p. 137 ( p.)ISBN: 80-214-115.
Detail

PROKEŠ, A., HRŮZA, B. Computing Images of Reconstructing Function for the Signal Reconstruction from Groups of Samples. In Proceedings of the 9th International Czech-Slovak Scientific Conference Radoelektronika 2000. Brno University of Technology, 1999. p. 233 ( p.)ISBN: 80-214-132.
Detail

ŘÍČNÝ, V. System for the Velocity Measurement with the Optical Spatial Filter. In Proceedings of the 9th International Czech-Slovak Scientific RADIOELKTRONIKA 1999. Brno: Brno University of Technology, 1999. p. 50 ( p.)ISBN: 80-214-132.
Detail

ŘÍČNÝ, V., PROKEŠ, A. The Velocity Meter with the Optical Spatial Filter. In Proceedings of the 8th Electrotechnical and Computer Science. Portorož (Slovenia): University of Ljubljana, 1999. p. 501 ( p.)ISBN: 961-6062-1.
Detail

POMĚNKA, P. Experience with Teaching CAD in Microwaves. In Proceedings of the 9th International Czech-Slovak Scientific Conference Radioenelktronika 1999. Brno: Brno University of Technology, 1999. p. 328 ( p.)ISBN: 80-214-132.
Detail

POMĚNKA, P. Teaching CAD in Microwaves: An Interdisciplinary Approach. In Proceedings of the International Conference on Applied Electromagnetics in Communications ICECom 1999. Dubrovnik (Croatia): University of Zagreb, 1999. p. 189 ( p.)ISBN: 953-6037-2.
Detail

POMĚNKA, P. Use of Internet in Teaching Microwaves. In Proceedings of the International Conference on Applied Electromagnetics ICECom 1999. Dubrovnik (Croatia): University of Zagreb, 1999. p. 193 ( p.)ISBN: 953-6037-2.
Detail

RAIDA, Z. Full-Wave Design of Frequency-Selective Surfaces Using Neural Networks and Genetic Algorithms. In Proceedings of the URSI General Assembly '99. Toronto (Canada): University of Toronto, 1999. p. 60 ( p.)
Detail

RAIDA, Z. Optimization of Frequency-Selective Surfaces: Comparison of Various Approaches. In Proceedings of the 9th International Czech-Slovak Scientific. Brno: Brno University of Technology, 1999. p. 261 ( p.)ISBN: 80-214-132.
Detail

ŠKORPIL, V. Research into New ATM Potentialities. In Proc. of the 4th International Conference "Digital Signal Processing". 1999. Košice: Technical University in Košice, 1999. p. 8-12.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Better High-Speed Operation. In TSP99. Brno: Brno University of Technology, 1999. p. 5 ( p.)
Detail

ŠKORPIL, V.; AFANA, A.; ŠKORPILOVÁ, M. Control of Multimedia Network. In TSP99. Brno: Brno University of Technology, 1999. p. 25-29.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Filtering methods for Picture Processing. In TSP99. Brno: Brno University of Technology, 1999. p. 42 ( p.)
Detail

ŠKORPIL, V. Multimedia Transmission. In RTT99. Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. p. 11-15.
Detail

ŠKORPIL, V. Optimální návrh multimediální sítě ATM. In Transfer 99. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1999. s. 1-3.
Detail

ŠKORPIL, V.; BRÁZDA, R. Optimální návrh multimediálního systému. In STO-7. Brno: Vojenská akademie v Brně, 1999. s. 227-231.
Detail

ZEMAN, V. Novel types of inverting current conveyors: ICCI and ICCIII. In EDS’99. Brno: Brno University of Technology, 1999. p. 104 ( p.)ISBN: 80-214-146.
Detail

KREJČÍ, J. Audio Signal Spectral Analysis Based on FFT for automatic Notation. In TSP’99. Brno: Brno University of Technology, 1999. p. 176 ( p.)ISBN: 80-214-115.
Detail

SMÉKAL, Z., OBOŘIL, D., KREJČÍ, J. Využití jazyka Matlab pro výuku v oblasti návrhu digitálních zvukových efektů. In STO-7. Brno: Vojenská akademie v Brně, 1999. s. 99 ( s.)ISBN: 80-214-139.
Detail

KREJČÍ, J. Rozpoznávání tónů hraných v akordu pomocí algoritmu FFT. In Sborník prací studentů a doktorandů FEI, VUT v Brně. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky, VUT v Brně, 1999. s. 161 ( s.)ISBN: 80-214-115.
Detail

SVOBODA, R. NMR Signal Dual Filtering By FIR Filters with Variable Parameters. In TSP’99. Brno: Brno University of Technology, 1999. p. 114 ( p.)ISBN: 80-214-115.
Detail

SVOBODA, R. Číslicová filtrace při měření NMR gradientů. In II.seminář Katedry elektroniky a telekomunikační techniky FE. Ostrava: FEI VŠB-TU Ostrava, 1999. s. 50 ( s.)ISBN: 80-7078-72.
Detail

ROZMAN, J., ZONA, M., PEROUTÍK, J. Digital signal processing used for functional peripheral vascular diagnostics. In Digital Signal Processing - DSP 99. Košice: COMPUGRAPH spol. s r.o., Košice, 1999. p. 141 ( p.)ISBN: 80-88896-4.
Detail

RAIDA, Z. Genetic Optimization of Microwave Transmission Lines. In Proceedings of the International Conference on Microwave Techniques. Pardubice: University of Pardubice, 1999. p. 81 ( p.)ISBN: 80-902-4173-5.
Detail

SVAČINA, J. Practical EMC Training in an University Lab. In Proceedings of the 9th International Czech-Slovak Scientific. Brno: Brno University of Technology, 1999. p. 470 ( p.)ISBN: 80-214-132.
Detail

SVAČINA, J. Some Educational and Research Results in EMC at Brno University of Technology. In Proceedings of the 8th Electrotechnical and Computer Science. Portorož (Slovenia): University of Ljubljana, 1999. p. 505 ( p.)ISBN: 961-6062-1.
Detail

RAIDA, Z. Softwarový balíček pro výuku CAD v mikrovlnné technice. In Proceedings of the Workshop on CAD & CAE in Microwaves. Pardubice: Universita Pardubice, 1999. s. 13 ( s.)ISBN: 80-902417-.
Detail

SVAČINA, J. Volitelný předmět "Speciální elektronické součástky a jejich aplikace" - teorie a laboratorní experimenty. In Sborník 7. celostátního semináře z teorie obvodů STO-7. Brno: Vojenská akademie Brno, 1999. s. 144 ( s.)ISBN: 80-214-139.
Detail

MARŠÁLEK, R. Evaluation of the Potential of the VLIW Digital Signal Processor TMS320C6201 for UMTS FDD Standard Baseband Processing Implementation. In Proceedings of the 8th Electrotechnical and Computer Science conference ERK. Portorož (Slovenia): Slovinska Sekcija IEEE, 1999. p. 113 ( p.)ISBN: 961-6062-1.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. LDI Matrix and its Utilization for the Circuit Analysis and Design. In Radioelektronika'99. Brno: Brno University of Technology, 1999. p. 38-41.
Detail

KÉPESI, M. An Effective Algorithm for Automatic Speaker Verification. In Elektro'99. Žilina: University of Žilina, 1999. p. 15818 ( p.)ISBN: 80-7100-60.
Detail

KÉPESI, M., NAGY, Z. Speech identification in noisy recordings. In TSP’99. Brno: Brno University of Technology, 1999. p. 110 ( p.)ISBN: 80-214-115.
Detail

KÉPESI, M., KREJČÍ, J. Tone-Mapping Method for Automatic Notation. In EDS’99. Brno: Brno University of Technology, 1999. p. 233 ( p.)ISBN: 80-214-146.
Detail

KÉPESI, M., KREJČÍ, J. Algorithm for Spectrum Peaks Estimation using Two Moving Thresholds for Automatic Notation. In RTT’99. Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. p. 49 ( p.)ISBN: 80-01-0212.
Detail

KÉPESI, M., PUTZOVÁ, I., HUSTÁKOVÁ, I. Neural Network Application for Grinding Surface Prediction. In Proc. of the 1st International Conference Nástroje'99. Zlín: Faculty of Technology in Zlín, Brno University of, 1999. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-142.
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Active current mode filters with current conveyors. In EDS’99. Brno: Brno University of Technology, 1999. p. 196 ( p.)ISBN: 80-214-146.
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K., LAJKA, J. Universal eight-port RC network. In ICECS’99. Pafos: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1999. p. 1317 ( p.)ISBN: 0-7803-568.
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K., LAJKA, J. Universal filter with OTA elements. In TSP’99. Brno: Brno University of Technology, 1999. p. 46 ( p.)ISBN: 80-214-115.
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Use of current conveyors in Sallen-Key current mode filters. In RTT’99. Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. p. 87 ( p.)ISBN: 80-01-0212.
Detail

LATTENBERG, I. Proudové konvejory III. generace CCIII+ a CCIII-. In Transfer +99. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1999. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-134.
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Využití programu PSpice pro simulaci CCIII+ a CCIII-. In STO-7. Brno: Vojenská akademie v Brně, 1999. s. 76 ( s.)ISBN: 80-214-139.
Detail

LATTENBERG, I. Nové generace proudových konvejorů. In Sborník prací studentů a doktorandů FEI, VUT v Brně. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky, VUT v Brně, 1999. s. 167 ( s.)ISBN: 80-214-115.
Detail

ŘÍČNÝ, V., MIKULEC, J. Měření traťové rychlosti letadel pomocí řádkových světlocitlivých snímačů CCD. In Měření traťové rychlosti letadel pomocí řádkových světlocitl. Sborník celostátního semináře FE TU Košice, 1992. Košice -SR: Katedra rádioelektroniky Elektrotechnické fakulta, 1992. s. 186 ( s.)
Detail

SVAČINA, J. Special types of coplanar transmission lines suitable up to mm-wavebands. In 6th IEEE Top.Meeting on El.Perform. of Elec.Packaging EPEP97. San José, California, USA: Eng.Professional Development, The University of Ar, 1997. p. 99 ( p.)ISBN: 0-7803-4203-8.
Detail

SVAČINA, J. Multilayered Uni-Planar Transmission Structures. In Proc. of the 8th Int. Conference Radioelektronika 98. 2. Brno, Česká republika: Int.Conference RADIOELEKTRONIKA 96, VUT v Brně, 1998. p. 434 ( p.)ISBN: 80-214-098.
Detail

SVAČINA, J. Practical Training in Microwave Education. In Proc. of the 8th Int. Conference Radioelektronika 98. 2. Brno, Česká republika: Int.Conference RADIOELEKTRONIKA 96, VUT v Brně, 1998. p. 471 ( p.)ISBN: 80-214-098.
Detail

SVAČINA, J. Educational Software for Evaluation and Verification of Microwave Measurements in an University Lab. In Proc. of the IEEE & IEE Workshop CAD & CAE 98. 1. Praha, Česká republika: Czech Sections of IEEE and IEE, 1998. p. 44 ( p.)ISBN: 80-902-417.
Detail

MARŠÁLEK, R., ŠEBESTA, V. Methods with Reduced Computational Load for Power Amplifier Adaptive Predistortion. In Proceeding of Int. Conference RADIOELEKTRONIKA 2000. Bratislava: STU Bratislava, 2000. p. 42 ( p.)ISBN: 80-227-1389-9.
Detail

SVAČINA, J. Microstrip Line on Segmented Substrate. In Proceedings of the 10th International Czech-Slovak Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2000. Bratislava(Slovakia): FEI STU Bratislava, 2000. p. 106 ( p.)ISBN: 80-227-1389-9.
Detail

ŠEBESTA, J.; KASAL, M. DSP I&Q Demodulator. In Proceedings of the 10th Internatona Czech-Slovak Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2000. 1. Bratislava (Slovakia): FEI STU Bratislava, 2000. p. 38-41. ISBN: 80-227-1389-9.
Detail

URBANEC, T.; SVAČINA, J. Počítačově řízený skalární obvodový analyzátor. In Proceedings of the CAD&CAE Workshop 2000. Praha(Czech Republic): FEI STU Praha, 2000. s. 34-36. ISBN: 80-902417-6-3.
Detail

SYSEL, P. Speech Segmentation into Phonemes by Wavelet Transform. In Proceedings of the 23rd International Conference TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING TSP-2000. Brno: FEI VUT Brno, 2000. p. 126-129. ISBN: 80-7204-161-4.
Detail

SYSEL, P. Reduction of Pulsing of Wavelet Transformation. In Volume of the Works Written by Students and Postgraduate Students. Brno: FEI VUT Brno, 2000. p. 455 ( p.)ISBN: 80-7204-155-X.
Detail

BALÍK, M. Simplified Perceptual Binaural Early Reverberation Model for Real Time Applications. In Proceedings of the International Conference "Research in Telecommunication Technology 2000". Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2000. p. 7 ( p.)ISBN: 80-7078-817-8.
Detail

MOUČKA, P. Main parameters of telecommunication circuits and their measurement. In Proceedings of the 23rd International Conference Telecommunications and Signal Processing. Brno,Czech Republic: BUT,EES, 2000. p. 211 ( p.)ISBN: 80-7204-161-4.
Detail

MOUČKA, P. Utilizing ATM analyzer to monitor data. In Volume of the Works Written by Students and Postgraduate Students VI. Brno: CERN,s.r.o., 2000. p. 437 ( p.)ISBN: 80-7204-155-X.
Detail

MARŠÁLEK, R., ŠEBESTA, V., JARDIN, P. Non-Uniform LUT-Points distribution for EDGE/8-PSK Power Amplifier Linearisation. In Telecommunications and Signal Processing - TSP 2000. Proceedings of the 23-rd International Conference. Brno: FEI VUT Brno, 2000. p. 86 ( p.)ISBN: 80-7204-161-4.
Detail

KUREČKA, R., KOZUMPLÍK, J., SLEZÁK, J. Image Compression Using Wavelets with Integer Lifting and ROI Oriented SPIHT Image Compression. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM Press, 2000. p. 404 ( p.)ISBN: 80-214-1610-6.
Detail

ŘÍČNÝ, V. Digital Realization of the sin2(2T)Generator. In Radioelektronika 2001 Conference Proceedings. Brno: Ústav radioelektroniky, FEI VUT v Brně Tiskl MJ Servis Brno, 2001. p. 115 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

KRATOCHVÍL, T., ŘÍČNÝ, V. Possibilities of the Digital Signal Transmission in TV Technique. In RADIOELEKTRONIKA 2001 - Conference Proceedings. Brno, Czech Republic: Ustav radioelektroniky FEI VUT v Brně, 2001. p. 111 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

KRATOCHVÍL, T.; ŘÍČNÝ, V. Computer Simulation of the Real Television Transmission Channel Using the Digital Filtering. In RADIOELEKTRONIKA 2000 - International Scientific Conference Proceedings. Bratislava (Slovenská republika): FEI Technická Universita Bratislava, 2000. p. 64-67. ISBN: 80-227-1389-9.
Detail

KRATOCHVÍL, T., ŘÍČNÝ, V. Characteristis of an Ideal Low-Pass Digital Filter for Transmission of the Video SignaL in TV Technique. In Proceedings of the International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2000. Portorož (Slovinská republika): Slovinská sekce IEEE, 2000. p. 25 ( p.)ISBN: 961-6062-19-0.
Detail

PROKEŠ, A., ŘÍČNÝ, V. Rozbor problematiky měření rychlosti pohybu s využitím proužkového filtru. In Sborník přednášek vědecké konference s mezinárodní účastí "Nové smery ve zpracování signalov". Liptovský Mikuláš (Slovenská republika): Vojenská akademie Liptovský Mikuláš, 2000. s. 96 ( s.)ISBN: 80-8040-125-X.
Detail

KRATOCHVÍL, T., ŘÍČNÝ, V. Simplified Simulation Model of the Digital Television Transmission System. In Proceedings of International Scientific Conference DSP-MCOM 2001. Košice (Slovenská republika): FEI Technická universita Košice, 2001. p. 71 ( p.)ISBN: 80-89061-49-4.
Detail

SVAČINA, J. Dispersion Characteristic of Microstrip Lines on Segmented Dielectric Substrates. In Conference Proceedings ICECom 2001. Dubrovnik, Croatia: KoREMA, Zagreb, Croatia, 2001. p. 293 ( p.)ISBN: 953-6037-36-X.
Detail

SVAČINA, J. Interference Signal Measurements in EMC Test Laboratory. In Algorithms and Software for Mobile Communications - Proceedings. Aachen, Germany: VDE Verlag GmbH, Berlin, Germany, 2001. p. 249 ( p.)ISBN: 3-8007-2610-6.
Detail

SVAČINA, J., NAVRÁTIL, V. Technical Assistance and Training Center - EMC Compliance. In COMITE 2001 - Industry, Research and Education Forum. Pardubice, Czech Republic: Czechoslovakia Section of IEEE, Technická 2, Praha, Czech Republic, 2001. p. 28 ( p.)ISBN: 80-86582-01-9.
Detail

SVAČINA, J., NAVRÁTIL, V., URBANEC, T., ŠÁDEK, V. Innovative Education of Special Electronic Devices. In COMITE 2001 - Industry, Research and Education Forum. Pardubice, Czech Republic: Czechoslovakia Section of IEEE, Technická 2, Praha, Czech Republic, 2001. p. 26 ( p.)ISBN: 80-86582-01-9.
Detail

SVAČINA, J., NAVRÁTIL, V. Emissions Measurements in the Open-Field Test Site. In Conference Proceedings COMITE 2001. Pardubice, Czech Republic: Czechoslovakia Section of IEEE, 2001. p. 251 ( p.)ISBN: 80-902417-9-4.
Detail

PIŠTĚK, M., ŘÍČNÝ, V. Utilization of Computers in the TV Technique Teaching. In Proceedings of the 9th International Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 1999. Brno: Ústav radioelektroniky, FEI VUT v Brně, 1999. p. 232 ( p.)ISBN: 80-214-1326-1.
Detail

PIŠTĚK, M., ŘÍČNÝ, V. Computer Video Signal Processing. In Proceedings of the International Scientific Conference DSP 1999. Košice(Slovenská republika): TU Košice, 1999. p. 42 ( p.)ISBN: 80-88896-40-1.
Detail

PIŠTĚK, M., ŘÍČNÝ, V. Computer Simulation in the Video Signal Processing. In Proceedings of the International Workshop on Video Processing and Multimedia Communications VIPROMCOM 1999. Zadar (Chorvatsko): 1999. p. 89 ( p.)ISBN: 953960305-6.
Detail

ŠEBESTA, V. Integer-Number Pseudo-Chaotic Generator. In Electronics Devices and Systems EDS 01. Brno: Brno University of Technology, 2001. p. 157 ( p.)ISBN: 80-214-1960-1.
Detail

PIŠTĚK, M., ŘÍČNÝ, V. Metody vyšetřování vlastností obrazových signálů při průchodu přenosovým kanálem pomocí DFT. In Sborník vědecké konference Nové smery v spracovanii signalov. Liptovský Mikuláš: Vojenská akademie Liptovský Mikuláš (Slovenská republika), 1998. s. 59 ( s.)ISBN: 80-8040-071-7.
Detail

KOLKA, Z. Using Similarity Transformation for Nonlinear System Synthesis. In Proc. of the 11th Czech-Slovak Conf. RADIOELEKTRONIKA 2001. Brno: VUT Brno, 2001. p. 5 ( p.)ISBN: 80-214-1864-3.
Detail

KOLOUCH, J. Behavioral VHDL Description of the Gray-Code Counters. In Radioelektronika 2001, Conference Proceedings. Brno: ÚREL FEI VUT v Brně, 2001. p. 70-73. ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

KOLOUCH, J. Programmable Logic Devices – facultative course at the IREL BUT. In Applied Electronics 2001. Plzeň: Západočeská univerzita Plzeň, 2001. p. 134 ( p.)ISBN: 80-7082-758-0.
Detail

KOLÁŘ, R., KOZUMPLÍK, J. Fuzzy approach in ultrasound image segmentation. In Computational Intelligence, Theory and Applications. Lecture Notes in Computer Science 2206. Springer-Verlag Berlin Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2001. p. 924 ( p.)ISBN: 3-540-42732-5.
Detail

PIŠTĚK, M., Říčný, V. Analogue Switch for Videosignal. In Sborník Workshop ČVUT Praha, 1997. Praha: ČVUT Praha, 1997. p. 921 ( p.)ISBN: 0000.0000.
Detail

MUSIL, J. Ortogonalizace signálů EKG ze záznamu pomocí standardního 12 svodového systému. In Sborník prací studentů a doktorandů VI. (2000). Brno: VUT FEI, 2000. s. 76 ( s.)ISBN: 80-7204-155-X.
Detail

RAIDA, Z. Planar Transmission Lines of Atypical Cross-Section: Shape Optimization Exploring Low Accuracy Neural Networks. In Proceedings of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications ICEAA 2001. Torino (Italy): Polytecnico di Torino, 2001. p. 627 ( p.)ISBN: 8882020983.
Detail

RAIDA, Z., ČERNOHORSKÝ, D., GALA, D., GOŇA, S., MICHÁLEK, V., NAVRÁTIL, V., NOVÁČEK, Z., OTEVŘEL, V., POMĚNKA, P., ŠEBESTA, J., URBANEC, T. A Multimedia Textbook of EM Theory and Techniques. In Proceedings of the 16th International Conference on Applied Electromagnetics and Communications ICECOM 2001. Dubrovnik (Croatia): KoREMA, 2001. p. 216 ( p.)ISBN: 95-360-3736-X.
Detail

RAIDA, Z. Shape Optimization of Planar Transmission Lines. In Proceedings of the International Conference on Microwave techniques COMITE 2001. Pardubice: Universita Pardubice, 2001. p. 173 ( p.)ISBN: 8090241794.
Detail

RAIDA, Z., ČERNOHORSKÝ, D., GALA, D., GOŇA, S., MICHÁLEK, V., NAVRÁTIL, V., NOVÁČEK, Z., OTEVŘEL, V., POMĚNKA, P., ŠEBESTA, J., URBANEC, T. A Multimedia Textbook of EM Theory and Techniques. In Proceedings of the International Conference on Microwave Techniques COMITE 2001: Industry, Research and Education Forum. Pardubice: University of Pardubice, 2001. p. 22 ( p.)ISBN: 80-865-8201-9.
Detail

NAVRÁTIL, V. The Introduction to the Normalization on EMC. In Proceedings of the 10th International Czech-Slovak Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2001. Brno: VUT FEI ÚREL, 2001. s. 124 ( s.)ISBN: 80-227-1389-9.
Detail

NAVRÁTIL, V. The Measuring of the Normalised Site Attenuation (NSA). In Proceedings of the 10th International Scientific Conference on Applied Electronics. Plzeň: Katedra aplikované elektroniky, Západočeská univerzita, 2001. p. 55 ( p.)ISBN: 80-7082-758-0.
Detail

NAVRÁTIL, V. The Introduction to G-TEM cells. In Proceedings of the International Conference on Microwave Techniques COMITE 2001. Pardubice: University of Pardubice, 2001. p. 125 ( p.)ISBN: 80-8658-201-9.
Detail

NAVRÁTIL, V. The Electromagnetic Laboratory at Brno University of Technology, Czech Republic. In Proceedings of the 3rd International Conference of PhD Students. Miskolc (Hungary). Miskolc, Hungary: University of Miskolc, Hungary, 2001. p. 75 ( p.)ISBN: 963-661-480-6.
Detail

NAVRÁTIL, V. The Educational Approach to Terms Used on EMC. In Proceedings of 7th conference STUDENT FEI 2001. Brno: VUT FEI, 2001. p. 98 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

BIOLKOVÁ, V., WILFERT, O., BIOLEK, D. Optical Free-Space Communication Link. In 2001 Asia-Pacific Radio Science Conference AP-RASC´01 - Conference Digest. Tokyo, Japan: Chuo University, Tokyo, Japan, 2001. p. 119 ( p.)
Detail

SMÉKAL, Z., SYSEL, P. Influence of Signal Processor Architecture on Generating Optimum Algorihm of Digital Signal Processing Methods. In Proceedings of the 5th WSEW/IEEE Multiconference CSCC-MPC-MCME 2001. Rethymno, Kréta: 2001. p. 4291 ( p.)ISBN: 960-8052-33-5.
Detail

SYSEL, P. Wiener Filtering with Spectrum Estimation by Wavelet Transformation. In Proceedings of International Conference on Trends in Communications. Bratislava, Slovensko: FEI STU, 2001. p. 471 ( p.)ISBN: 0-7803-6490-2.
Detail

SYSEL, P., RAJMIC, P. Application of Wavelet Transform to Audio Signal Compression. In Proceedings of Telecommunications and Signal Processing. Brno, Česká republika: BUT Brno, ESS, 2001. p. 143 ( p.)ISBN: 80-214-1962-8.
Detail

SYSEL, P. Modified Spectral Subtraction Method Utilizing Wavelet Transform. In Proceedings of Research in Telecommunication Technology. Brno: BUT Brno, 2001. p. 123 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

VRBA, K., ČAJKA, J., DOSTÁL, T. How to design universal filters with the aid of general current conveyors. In Proc. Int. Conf. RADIOELEKTRONIKA 2001. Brno: VUT Brno, 2001. p. 34 ( p.)ISBN: 80-214-4861-3.
Detail

HABR, M. Face Localisation Using Neural Networks. In Proceedings of 7th conference Student FEI 2001, Volume 2. Brno: 2001. p. 210 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

HABR, M. Asymptotic expansions of solution of integro-diferential equations. In Proceedings of 7th conference Student FEI 2001. Brno: 2001. p. 316 ( p.)ISBN: 20-214-1860-5.
Detail

HABR, M. Image Compression Using Principal Component Analysis. In Proceedings of the international conference Radioelektronika 2001. Brno: 2001. p. 404 ( p.)
Detail

HABR, M. Doppler Diagnostic Analyzer. In The Proceedings of the International Conference Applied Electronics 2001. Plzen: 2001. p. 83 ( p.)ISBN: 80-7082-758-0.
Detail

HABR, M. Methods for Face Recognition Tasks. In Proceedings of the International Conference Research in Telecommunication and Technology 2001. Lednice: 2001. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

MOUČKA, P. Rate-Based and Credit-Based algorithms for ABR flow control in ATM networks. In Proceedings of the 24rd International Conference Telecommunications and Signal Processing. Brno,Czech Republic: BUT,ESS, 2001. p. 147 ( p.)ISBN: 80-214-1962-8.
Detail

MOUČKA, P. Rate-Based algorithms for ABR flow control in ATM networks. In Proceedings of International Conference Research in Telecommunications Technology. Lednice,Czech Republic: BUT Brno, 2001. p. 25 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

KOLKA, M., PROVAZNÍK, I. Connecting of Turtles in a Programming Language Based on L-Systems. In Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2001. p. 244 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

VRBA, K., ČAJKA, J. High-order allpass filter design using the pole-zero mirroring technique. In Proceedings of the Conference TSP´2001. Brno: 2001. p. 6 ( p.)ISBN: 80-214-1962-8.
Detail

ČAJKA, J., VRBA, K., BIOLEK, D. New procedure of active filter and structure design. In Proceedings of the IASTED International Conference. Calgary: ACTA Press, 2001. p. 390 ( p.)ISBN: 0-88986-297-4.
Detail

GOŇA, S., RAIDA, Z. Computationally efficient analysis of planar structures by method of moments. In International conference on applications in advanced electronics. Torino, Italy: Torino Polytechnica, 2001. p. 481 ( p.)ISBN: 88820202983.
Detail

VRBA, K., ČAJKA, J. Mutually adjoint voltage conveyors. In Proceedings of the International Conference RTT´2001. Brno: BUT Brno, 2001. p. 38 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

GOŇA, S., RAIDA, Z. Matlab based planar 2D MoM simulator. In Proccedings of the conference COMITE 2001. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001. p. 73 ( p.)ISBN: 8090241794.
Detail

VRBA, K., ČAJKA, J. Novel universal filter and novel oscillator. In Proceedings of the International Conference ECCTD 01 (Europian Conference on Circuit Theory and Design). Finland: ESPOO, 2001. p. 133 ( p.)ISBN: 951-22-5572-3.
Detail

VÁCLAVÍK, V., ROZMAN, J., ČÍP, O., MIKEL, B. Digital controlled electronics for three-dimension hydrophone position system. In Radioelektronika 2001, Conference Proceedings. Institute of Radio Electronics, Brno University of Technolog: Brno University of Technology, 2001. p. 78 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

PEROUTÍK, J., ROZMAN, J. Application of neural networks for classification of AVG signals. In Radioelektronika 2001 Conference Proceedings. Institute of Radio Electronics, Brno University of Technolo: Brno University of Technology, 2001. p. 139 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

OREL, D., ROZMAN, J. The modelling of ultrasound fields. In Radioelektronika 2001 Conference Proceedings. Institute of Radio Electronics, Brno University of Technolo: Brno University of Technology, 2001. p. 186 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

OREL, D., ROZMAN, J. The model studies of ultrasound transducer´s radiation. In Symbiosis 2001, Proceedings of the VI International Conference. Silesian University of Technology, Poland: Silesian University of technology, Poland, 2001. p. 77 ( p.)ISBN: 80-214-0893-6.
Detail

POSPÍŠIL, J., BRZOBOHATÝ, J., HORSKÁ, J., DOSTÁL, T. Dynamical Systems with Low Eigenvalue Sensitivities. In Proc. of the IASTED International Conference Modelling, Identification and Control (MIC'2001). Innsbruck, 2001: 2001. p. 217 ( p.)ISBN: 0-88986-316-4.
Detail

FILKA, M., DOSTÁL, O., PETRENKO, M. Multimedia Communications in Telemedicine. In Prcesses of convergence in telecommunication systems and services. Bratislava: ADAPT, Bratislava, 2001. p. 117 ( p.)ISBN: 80-968042-3-5.
Detail

DOSTÁL, T., AXMAN, V., MACURA, P. Conveyor-based elliptic-function filters. In EDS’01 “Electronic Devices and Systems. Brno: Faculty of el. eng. and comp. science, BUT, Brno, 2001. p. 184 ( p.)ISBN: 80-214-1960-1.
Detail

BRANČÍK, L. Time-Domain Simulation of Multiconductor Transmission Line Systems under Nonzero Initial Conditions. In Proceedings of the 15th European Conference on Circuit Theory and Design ECCTD’01. Espoo, Finland: Helsinky University of Technology, 2001. p. I-73 ( p.)ISBN: 951-22-5572-3.
Detail

BRANČÍK, L. Simulation of Multiconductor Transmission Lines Using Two-Dimensional Laplace Transformation. In Proceedings of the 15th European Conference on Circuit Theory and Design ECCTD’01. Espoo, Finland: Helsinky University of Technology, 2001. p. II-133 ( p.)ISBN: 951-22-5573-1.
Detail

HANUS, S. The Laboratory of Wireless and Mobile Communications on Institute of Radio Electronics. In Proceedings of the 11th International Czech-Slovak Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2001. Brno: 2001. p. 306 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

HANUS, S. The Laboratory of Wireless and Mobile Communications. In Proceedings of the 10th Aachen Symposium on Signal Theory. Aachen, Germany: 2001. p. 425 ( p.)ISBN: 3-8007-2610-6.
Detail

HANUS, S. The Laboratory for Practical Training of the Mobile Communications Problems. In Proceedings of the 11th Conference on Microwave Techniques COMITE 2001. Pardubice: 2001. p. 30 ( p.)ISBN: 80-86582-01-9.
Detail

HANUS, S. Současné trendy v mobilních komunikacích. In Sborník konference Teleinformatika 2001. Praha: Wirelesscom Praha, s.r.o., Grafický návrh, sazba a výroba ARTEA Graphics, 2001. s. 27 ( s.)
Detail

HANUS, S. Systémy UMTS a Bluetooth. In Nová technika v telekomunikacích IV - ČTÚ. Brno: Ústav telekomunikací, FEI VUT v Brně, SEI, pobočka při FEI VUT v Brně., 2001. s. 37 ( s.)
Detail

SIGMUND, M. Effectiveness of Various Phonemes for Speaker Recognition. In Radioelektronika 2001. Brno: UREL, 2001. p. 158 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

SIGMUND, M., ŘEZNÍČEK, F. Visualization of Speech for Teaching of Signal Processing. In 12th annual conference EAEEIE. Nancy: EAEEIE, 2001. p. 557 ( p.)ISBN: 2-9516740-0-7.
Detail

SIGMUND, M.; SEVERŇÁK, O. Eine neue Sprachdatenbank mit der Sprache unter Stress. In Elektronische Sprachsignalverarbeitung. Bonn: Wolfgang Hess, 2001. s. 323 ( s.)ISBN: 3-935712-62-6.
Detail

URBANEC, T. Design and Verification of Antenna for WLAN. In The 11th Conference on Microwave Technique COMITE 2001. Pardubice, Czech Republic: University of Pardubice,the Czech Republic, 2001. p. 259-260. ISBN: 80-902417-9-4.
Detail

URBANEC, T. Approach to Vertical Installed Planar Circuit Structures. In Proceedings of 7th Conference STUDENT FEI 2001. nakladatelství Ing.Zdeněk Novotný CSc.,Ondráčkova 105,Brno: Vysoké učení technické v Brně,Fakulta elektrotechniky a informatiky,Brno, 2001. p. 306 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

DOSTÁL, T. Second order ARC filters using transconductance amplifiers and voltage buffers for high-frequency applications. In Proceedings of 5th WSES international conference on circuits, systems, communication and computers CSCC 2001. Rethymno: WSES, 2001. p. 3271 ( p.)ISBN: 960-8052-39-5.
Detail

KOLÁŘ, R., KOZUMPLÍK, J. Denoising with real and complex wavelets. In DSP-MCOM 2001. Košice, Slovenská republika: Mercury Smékal Publishing House, 2001. p. 11 ( p.)ISBN: 80-89061-49-4.
Detail

KOLÁŘ, R., KOZUMPLÍK, J. FILTRACE SIGNÁLŮ POMOCÍ KOMPLEXNÍ VLNKOVÉ TRANSFORMACE. In Matlab 2001. Praha: Humusoft, 2001. s. 164 ( s.)ISBN: 80-7080-446-7.
Detail

KOLÁŘ, R., KOZUMPLÍK, J. ELIMINACE ŠUMU V ULTRAZVUKOVÝCH OBRAZECH. In Medifórum - Kongres Mefa 2001. Brno: BVV Veletrhy Brno, 2001. s. 1 ( s.)
Detail

SVAČINA, J., RAIDA, Z. Ústav radioelektroniky FEI VUT v Brně: výchova inženýrů pro oblast mikrovlnné a anténní techniky. In Proceedings of the International Conference of Microwave Techniques COMITE 2001: Industry, Research and Educational Forum. Pardubice: University of Pardubice, 2001. s. 18 ( s.)ISBN: 8089582019.
Detail

DRASTICH, A. Vliv metod rekonstrukce obrazu SPECT na kvalitu zobrazení. In XXXVII. Dny nukleární medicíny. České Budějovice: ČSNM ČLS JEP, 2000. s. 60 ( s.)
Detail

MOTLÍČEK, P., ČERNOCKÝ, J., BAUDOIN, G. Diphone-like units for very low bit rate speech coder. In Proceeding of Internal Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Salt Lake City, USA: IEEE Signal Processing Society, 2001.
Detail

MOTLÍČEK, P., ČERNOCKÝ, J., BAUDOIN, G., CHOLLET, G. Minimization of transition noise and HNM synthesis in very low bit rate speech coding. In Proceeding of 4th International Conference Text, Speech,Dialogue - TSD 2001. No 2166. Zelezna Ruda: Springer Verlag, Series Elctures in Artifical Inteligence, 2001. p. 305 ( p.)ISBN: 3-540-42557-8.
Detail

MOTLÍČEK, P., ČERNOCKÝ, J. Minimization of transition noise in very low bit rate speech coding. In Radioelektronika 2001. Brno: 2001.
Detail

MOTLÍČEK, P., ČERNOCKÝ, J., BAUDOIN, G. Diphone-like units without phonemes-option for very low bit rate speech coding. In Eurocon2001. Bratislava: 2001. p. 463 ( p.)ISBN: 0-7803-6490-2.
Detail

BURGET, L., HERMANSKY, H. Data Driven Design of Filter Bank for Speech Recognition. In Proc. 4th Intl. Conference Text, Speech Dialogue. Zelezna Ruda: Springer Verlag, 2001. p. 299 ( p.)ISBN: 3-540-42557-8.
Detail

MOTLÍČEK, P. Aplication of re-segmentation in very low bit rate speech coding. In Proceedings of 7th conference STUDENT FEI 2001. Brno: VUT Brno, 2001. p. 269 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

BENITEZ, C., BURGET, L., CHEN, B., DUPONT, S., GARUDADRI, H., HERMANSKY, H., JAIN, P., KAJAREKAR, S., MORGAN, N., SIVADAS, S. Robust ASR front-end using spectral-based and discriminant features: experiments on Aurora tasks. In Proc. EUROSPEECH. Aalborg: 2001. p. 429 ( p.)ISBN: 87-90834-09-7.
Detail

SEDLÁČEK, J., ZAPLETAL, Z. A Variable Method in the Band-Pass Filter Synthesis. In AMTEE´01. Plzeň: KTE-FEL-ZČU Plzeň, 2001. p. B39 ( p.)ISBN: 80-7082-756-4.
Detail

HÁJEK, K., SEDLÁČEK, J. The Comparison of Various Realizations of ARC Band-Pass Filters with Transmission Zeros. In AMTEE´01. Plzeň: KTE-FEL-ZČU Plzeň, 2001. p. B13 ( p.)ISBN: 80-7082-756-4.
Detail

HÁJEK, K., SEDLÁČEK, J. Multiple LC Filter Solutions. In AMTEE´01. Plzeň: KTE-FEL-ZČU Plzeň, 2001. p. B17 ( p.)ISBN: 80-7082-756-4.
Detail

HÁJEK, K., SEDLÁČEK, J. Classification of the 2 nd order LPN and HPN Filters and Minimization of their Transmission Zeros Sensitivities. In Radioelektronika 2001. Brno: VUT FEKT Brno, 2001. p. 26 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

HÁJEK, K., SEDLÁČEK, J., SVIEZENY, B. Minimization of Some Real Properties of the 1 st and 2 nd Order All – Pass LC Filters. In ISTET´01. Linz: Johannes Kepler Universitat Linz, 2001. p. 166 ( p.)ISBN: 3-9501491-0-4.
Detail

HÁJEK, K., SEDLÁČEK, J., SVIEZENY, B. The New Universal Tunable Biquad with Optimization for the High Frequency Band. In ISTET´01. Linz: Johannes Kepler Universitat Linz, 2001. p. 139 ( p.)ISBN: 3-9501491-0-4.
Detail

KASAL, M., ŠEBESTA, J. Experimental Satellite Phase 3D and Activities of IREL in the AMSAT Space Programme. In Radioelektronika 2001. Institute of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2001. p. I-1 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

BRANČÍK, L. Improved Numerical Inversion of Laplace Transforms Applied to Simulation of Distributed Circuits. In Proceedings of the XI. International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET’01. Linz: Johannes Kepler University Linz, 2001. p. 51 ( p.)ISBN: 3-9501491-0-4.
Detail

BRANČÍK, L. Utilization of Quotient-Difference Algorithm in FFT-based Numerical ILT Method. In Proceedings of the 11th International Czech-Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2001. Brno: The Institute of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2001. p. 352 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

BRANČÍK, L. Numerical Inversion of Two-Dimensional Laplace Transforms with Improved Numerical Stability. In Proceedings of the 8th Electronic Devices and Systems Conference 2001 and Noise and Non-Linearity Testing of Modern Electronics Components. Brno: Brno University of Technology, 2001. p. 153 ( p.)ISBN: 80-214-1960-1.
Detail

BRANČÍK, L. Comparison of Epsilon and Quotient-Difference Algorithms in Numerical Inverse Laplace Transformation. In Proceedings of the 5th International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power Systems AMTEE’01. Plzeň: University of West Bohemia, 2001. p. F01 ( p.)ISBN: 80-7082-756-4.
Detail

BRANČÍK, L. Numerical Inversion of Vector Laplace Transforms in Matlab Language with Applications. In Proceedings of International Symposium on Signals, Circuits and Systems SCS‘2001. Iasi, Rumunsko: "Gh. Asachi" Technical University Iasi, 2001. p. 281 ( p.)ISBN: 973-8050-99-5.
Detail

HALÁMEK, J., KASAL, M., HÚSEK, V., VILLA, M., COFRANCESCO, P. Phase Coherence and Digital Receiver. In Radioelektronika 2001. Institute of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2001. p. 86 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

ŠEBESTA, J., KASAL, M. Carrier Regeneration and Fading Suppression of BPSK Signal from Satellite. In Radioelektronika 2001. Brno, Czech Republic: Institute of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2001. p. 214 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

BĚLOHRAD, D., KASAL, M. Saddle Coil Magnetic Field Calculation. In Radioelektronika 2001. Brno, Czech Republic: Institute of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2001. p. 262 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

ŠEBESTA, J., KASAL, M. Digital Costas Loop Application in FSK Demodulator. In 10th Aachen Symposium on Signal Theory – Algorithms and Software for Mobile Communications. Aachen, SRN: 2001. p. 435 ( p.)
Detail

HALÁMEK, J., VIŠČOR, I., KASAL, M. Dynamic Range and Acquisition System. In MEASUREMENT 2001. Smolenice, Slovak Republic: 2001. p. 45 ( p.)ISBN: 80-967402-5-3.
Detail

POSPÍŠIL, J., HORSKÁ, J., MICHÁLEK, V. Eigenvalue Sensitivities of Optimized Second-Order Dynamical Systems. In Proc. of the 11th Czech-Slovak Conf. RADIOELEK-TRONIKA 2001. Brno: 2001. p. 8 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

POSPÍŠIL, J., HANUS, S., MICHÁLEK, V., HORSKÁ, J., BRZOBOHATÝ, J. Low Sensitivity Chaotic Oscillator. In Proc. of the 11th Czech-Slovak Conf. RADIOELEKTRONIKA 2001. Brno: 2001. p. 11 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HORSKÁ, J., MICHÁLEK, V., HANUS, S. Optimized State Model of Chaotic Oscillator. In Proc. of CSCC Multiconf. Greece: 2001. p. 360 ( p.)ISBN: 960-8052-33-5.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., BRZOBOHATÝ, J., HORSKÁ, J. Piecewise-Linear Dynamical Systems with Minimized Eigenvalue Sensitivities. In Proc. of the ECCTD’2001. Espoo: 2001. p. 133 ( p.)ISBN: 951-22-5582-0.
Detail

FILKA, M. First Experiencies With Picture Archiving and Communications Systems in Brno Hospital. In Conference on Trends in Communication. Bratislava: IEEE, 2001. p. 17 ( p.)ISBN: 0-7803-6490-2.
Detail

POSPÍŠIL, J., HANUS, S., MICHÁLEK, V., KOLKA, Z., BRZOBOHATÝ, J. State Models of Class C Dynamical Systems and Their Optimization. In Proc. of the KIT’2001. Liptovský Mikuláš: 2001. p. 212 ( p.)ISBN: 80-8040-159-4.
Detail

POSPÍŠIL, J., HANUS, S., MICHÁLEK, V., KOLKA, Z., BRZOBOHATÝ, J. Optimized State Model of Hyper-Chaotic Oscillator. In Proc. of the EDS’01. Brno: 2001. p. 147 ( p.)ISBN: 80-214-1960-1.
Detail

OTEVŘEL, V., RAIDA, Z. Design of Microstrip Antennas: Novel Polytope Algorithms Versus Genetic Optimization. In Proceedings of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA 01). Torino (Italy): Polytecnico di Torino, 2001. p. 431 ( p.)ISBN: 88-8202-098-3.
Detail

FILKA, M., DOSTÁL, O., PETRENKO, M. Technické a forenzní aspekty obrazové dokumentace v endoskopii. In Komplikace v ginekologii a porodnictví. Luhačovice: ČGPS, 2001. s. 40 ( s.)ISBN: 80-238-7755-0.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., BRZOBOHATÝ, J., MICHÁLEK, V. Dynamical Systems of Class C and Their Simple State Models. In Proc.of the EDS’00. Brno: 2001. p. 23 ( p.)ISBN: 80-214-1780-3.
Detail

OTEVŘEL, V., RAIDA, Z. Optimization of Frequency-Selective Surfaces: MCL II Algorithm Versus Genetic Optimization. In Proceedings of the International Conference on Misrowave Techniques COMITE 2001. Pardubice: University of Pardubice, 2001. p. 69 ( p.)ISBN: 80-902-4179-4.
Detail

FRANEK, O., NOVÁČEK, Z. Program pro výpočet záření a impedance soustav lineárních antén. In WORKSHOP CAD&CAE´2001. Praha: Československá sekce IEEE, 2001. s. 7 ( s.)ISBN: 80-86582-04-3.
Detail

KASAL, M. Remote Controlled P3D Ground Station. In Proceedings of the AMSAT-DL Workshop 2001. Marburg, SRN: AMSAT-DL, 2001. p. 10 ( p.)
Detail

NOVOTNÝ, V., MACHYL, J. Computer Methods for Linear Switched Network Analysis. In Proceedings of the Conference TSP'2001. Brno, Czech Republic: 2001. p. 139 ( p.)ISBN: 80-214-1962-8.
Detail

NOVOTNÝ, V. Modelling of Erroneous Telecommunication Circuits. In Proceedings of RTT'2001. Lednice, CR: VUT FEI, 2001. p. 230 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

NOVOTNÝ, V. Transmission Efficiency Enhancements. In Proceedings of international conference RTT'2001. Lednice, CR: 2001. p. 63 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

MÍŠEK, A., JAN, J. TISSUE ATTENUATION ESTIMATION BASED ON STANDARD ULTRASONOGRAPHIC DATA. In Proc. 23rd Annual Int. Conf. IEEE-EMBS 2001. IEEE. Istanbul, Turkey: IEEE, 2001. p. 1111 ( p.)ISBN: 0-7803-7213-1.
Detail

JAN, J., JANOVÁ, D. Similarity Criteria for Stereo-Based Surface Reconstruction in Bimodal SEM. In Proc. 4th int. conf. NNSMED 2001. 1. Crete - Greece: Technol. Edu. Inst. of Crete, 2001. p. 275 ( p.)ISBN: 960-85316-5-9.
Detail

JIŘÍK, R., JAN, J. IMPROVEMENT OF SPATIAL RESOLUTION IN ULTRASOUND IMAGES USING 2D HOMOMORPHIC FILTERING. In Proceedings of VI. Int. Conf. SYMBIOSIS 2001. 1. Sczyrk, Poland: Silesian TU Gliwice, 2001. p. 57 ( p.)ISBN: 80-214-0893-6.
Detail

JAN, J., JANOVÁ, D. Bimodal-image based stereo reconstruction modified for bio-substrate surface analysis. In Proc. DSP-MCOM 2001 5th intern. conf. 1. Košice, SR: TU Košice Slovakia, 2001. p. 50 ( p.)ISBN: 80-89061-49-4.
Detail

JIŘÍK, R., JAN, J. Restoration of Ultrasound Images Using 2D Homomorphic Filtering. In Proc.11th Int. Conf. Radioelektronika 2001. 1. Brno: 2001. p. 210 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

JAN, J. NEW GRADUATE BME CURRICULUM AT THE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BRNO. In Proc. 23rd. Annual Int. Conference IEEE - EMBS 2001. 1. Istanbul Turkey: IEEE, 2001. p. n ( p.)ISBN: 0-7803-7213-1.
Detail

KOLKA, Z. Enhanced Algorithm for Approximate Symbolic Analysis. In Radioelektronika 2002. Bratislava: FEI SUT Bratislava, 2002. p. 20 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

HLAVÁČ, D., WILFERT, O. 155-MBPS ATM FREE-SPACE LINK RELIABILITY. In Radiolelektronika 2002 Conference Proceedings. Bratislava: Department of Radio Electronics, FEI SUT Bratislava, 2002. p. 71 ( p.)ISBN: 80-277-1700-2.
Detail

SVAČINA, J. Komplexní pojetí výuky elektromagnetické kompatibility. In Sborník přednášek semináře Teorie obvodů "Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky" STO-8. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2002. s. 203 ( s.)ISBN: 80-214-2190-8.
Detail

MATĚJKA, P., SCHWARZ, P., KARAFIÁT, M., ČERNOCKÝ, J. Some like it Gaussian ... In Proceedings of the conference TSD'2002. Brno 2002: 2002. p. 321 ( p.)ISBN: 3-540-44129-8.
Detail

LUKEŠ, Z., RAIDA, Z. Analysis of Vivaldi antenna with Method of Moments in Matlab. In Matlab 2002, Sborník příspěvků 10. ročníku konference. Praha: Humusoft, 2002. p. 289 ( p.)ISBN: 80-7080-500-5.
Detail

URBANEC, T. Návrh planárních mikrovlnných filtrů a mikrovlnná měření. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2002, ev.č. REL01V. Brno: UREL FEKT VUT v Brne, 2002. s. 232 ( s.)
Detail

DOLEŽAL, M. Algorithm for Analysis of Limited Microstrip Lines. In Proceedings of the 8th International Czech-Slovak Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 98. Brno: FEI VUT v Brně, 1997. p. 430 ( p.)ISBN: 80-214-0983-5.
Detail

DOLEŽAL, M. A Novel Conformal Transformation for Analysis of Multilayered Side Shielded Microstrip Lines. In Proceedings of the 43. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium IWK’98. Ilmenau: TU Ilmenau, 1998. p. 83 ( p.)
Detail

MOTL, M. Quasi-cubic Splines for Finite Element Method. In PROCEEDINGS OF 8th CONFERENCE STUDENT EEICT 2002 Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 327 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

FRANEK, O. Assembling of Elementary Hexahedrons in 3D Finite Element Method. In Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002, Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2002. p. 297 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

MOTL, M. High-Order Aproximation in Finite Element Method for EM Problems. In Sborník anotací Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2002, Konaná jako Workshop v rámci mezinárodní konference ICCC 2002. Ostrava: Slezskomoravský svaz vědeckotechnických společností a poboček, pobočka č. 159, Komitét aplikované kybernetiky a informatiky Ostrava, 2002. p. 56 ( p.)
Detail

FRANEK, O. Comparison of Hexahedron Superelement Decompositions in 3D Finite Element Method. In Proceedings of Student Competition STOC 2002. Ostrava: TU Ostrava, 2002. p. 53 ( p.)
Detail

MOTL, M., RAIDA, Z. Implementation of Finite Element Methods in Time Domain. In Sborník příspěvků 10. ročníku konference Matlab 2002. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2002. p. 343 ( p.)ISBN: 80-7080-500-5.
Detail

MOTL, M. High Order Approximation for Finite Element Method in Frequency and Time Domain. In Proceedings of 12th International Travelling Summer School on Microwacves & Lighwaves. Minsk: Institute of Electronics of National academy of Sciences of Belarus, 2002. p. 240 ( p.)
Detail

FRANEK, O., RAIDA, Z. Time-Domain Analysis of Microwave Structures Using MATLAB. In Sborník příspěvků 10. ročníku konference MATLAB 2002, díl I. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2002. p. 97 ( p.)ISBN: 80-7080-500-5.
Detail

FRANEK, O. On the Accuracy of Resonant Frequencies Obtained by FDTD Method. In Elektrotechnika a informatika 2002. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002. p. 68 ( p.)ISBN: 80-7082-904-4.
Detail

MOTL, M. Časová analýza EM struktur: Úvod do TD-FEM. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2002. REL01V. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2002. s. 87 ( s.)
Detail

FRANEK, O. Časová analýza EM struktur: Implementace metody FDTD. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2002, ev.č. REL01V. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2002. s. 46 ( s.)
Detail

AXMAN, V. SECOND ORDER FILTERS BY VOLTAGE AND CURRENT FOLLOWERS. In 12-th International Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2002 conference proceedings. Bratislava: Department of Radio and Electronics, FEI SUT Bratislava, 2002. p. 413 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

AXMAN, V. Biquads by current conveyor second generation and one voltage follower. In Procendings of 8-th conference STUDENT EEICT 2002 Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2002. p. 282 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

MOTL, M., FRANEK, O., RAIDA, Z. Comparison of Finite Element Complex Frequency Hopping (FE/CFH) and Finite-Difference Time-Domain (FDTD) Methods. In Radioelektronika 2002 - Conference Proceedings. Bratislava: Department of Radio and Electronics, FEI SUT Bratislava, 2002. p. 70 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

AXMAN, V. Využití transimpedančních zesilovačů v aktivních filtrech. In Proccedings of the 3-rd Conference of Czech Student AES Section on Audio Technologies and Processing. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2002. s. 53 ( s.)ISBN: 80-214-2128-2.
Detail

AXMAN, V., MACURA, P. Přelaďování aktivních filtrů pomocí napěťově řízených zesilovačů. In Proccedings of the 3-rd Conference of Czech Student AES Section on Audio Technologies and Processing. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2002. s. 91 ( s.)ISBN: 80-214-2128-2.
Detail

MOTL, M., FRANEK, O., RAIDA, Z. Comparison of Time-Domain Finite Element (TD-FE) and Finite-Difference Time-Domain (FDTD) Methods. In Journées Internationales de Nice sur les Antennes - Conférences, Volume I. Nice: S.E.E. GRéCA, 2002. p. 79 ( p.)ISBN: 1168-3848.
Detail

AXMAN, V., DOSTÁL, T. Conveyor based eliptic function filters. In Elektrotechnika a informatika 2002. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, 2002. p. 10 ( p.)ISBN: 80-7082-904-4.
Detail

AXMAN, V., DOSTÁL, T. Přeladitelné aktivní filtry pro laboratorní výuku. In Elektrotechnika a informatika 2002. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, 2002. s. 14 ( s.)ISBN: 80-7082-904-4.
Detail

AXMAN, V. Aktivní filtry s obvodem AD844. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2002, ev.č. REL01V. Brno: UREL FEKT VUT v Brne, 2002. s. 28 ( s.)
Detail

AXMAN, V. Přeladitelné aktivní filtry pro výuku v laboratořích. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2002, ev.č. REL01V. Brno: UREL FEKT VUT v Brne, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

OTEVŘEL, V. Optimization of a three-part Yagi antenna: The MCL2 versus the genetic optimization. In Proceedings of the 8th Conference Student EEICT 2002. Volume 3. Brno: VUT Brno, 2002. p. 332 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

OTEVŘEL, V., RAIDA, Z. Optimization of an eight-part Yagi antenna: The MCL2 versus the genetic optimization. In 12th International Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2002. Bratislava (Slovakia): FEI SUT Bratislava (Slovakia), 2002. p. 85 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

OTEVŘEL, V. Návrh elektromagnetických systémů v časové oblasti. In Workshop Grantové fórum. Praha: FEL ČVUT Praha, 2002. s. 84 ( s.)ISBN: 80-86582-06-X.
Detail

OTEVŘEL, V. Alternativní optimalizační postupy při návrhu EM struktur. In Sborník příspěvků a prezentací akce "Odborné semináře 2002", ev.č. REL01V. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2002. s. 126 ( s.)
Detail

OTEVŘEL, V. Časová analýza EM struktur. In Sborník příspěvků a prezentací akce "Odborné semináře 2002", ev.č. REL01V. Brno: UREL FEKT VUT v Brne, 2002. s. 150 ( s.)
Detail

GOŇA, S.; RAIDA, Z. A Study of Influence of Dielectric Cover on FSS Properties. In Proceedings of the International Conference Radioelektronika 2002. Bratislava (Slovensko): Slovak University of Technology, 2002. p. 86-89. ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

RAIDA, Z.; GOŇA, S.; MICHÁLEK, V.; NAVRÁTIL, V.; NOVÁČEK, Z.; OTEVŘEL, V.; ŠEBESTA, J.; POMĚNKA, P.; URBANEC, T.; FROEHLING, K. A Multimedia Textbook of Electromagnetic Waves: An English Version. In Workshop "Vzdělávací fórum". Praha: Československá sekce IEEE, 2002. p. 3-8. ISBN: 80-86582-07-8.
Detail

RŮŽIČKA, B., WILFERT, O. Residual Reflectivity of Amplification Media for Extended-Cavity Laser. In Seveth International Symposium on Laser Metrology Applied to Science, Industry, and Everyday Life. Washington, USA: SPIE-The International Society for Optical Engineering, 2002. p. 352 ( p.)ISBN: 0-8194-4686-6.
Detail

NOVOTNÝ, V., ŠPONAR, R. Interface for Graphical Circuit Definition in Matlab Environment. In Proceedings of scientific international conference RTT'2001. Lednice,CR: 2001. p. 177 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

FILKA, M. The Theoretical and Practical Problems of WDM (DWDM). In Reseearch in Telecommunication Technology. Brno, BUT: 2001. p. 257-261. ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

MARŠÁLEK, R. Simulace systemu HIPERLAN 2 v programu ADS. In Sbornik odbornych seminaru 2001. Brno, UREL FEI VUT: UREL FEI VUT Brno, 2001. s. 4 ( s.)
Detail

SMÉKAL, Z., VONDRA, M. Composite Cepstral Model for Speech Synthesis. In Proceedings of the IASTED International Conference APPLIED INFORMATICS, Innsbruck, Austria, February 18-21,2002. Calgary: M.H.Hamza, 2002. p. 81 ( p.)ISBN: 0-88986-321-0.
Detail

HLAVÁČ, M., HOLČÍK, J. Model of a water and electrolyte management in human body. In Proceedings of 8th conference STUDENT EEICT 2002. Volume 2. Brno: VUT v Brně, FECT, 2002. p. 34 ( p.)ISBN: 80-214-2115-0.
Detail

ČERMÁK, K. Electro-optical methods of distance and velocity measurement. In Proceedings of the 8th conference Student EEICT 2002, volume 3. VUT Brno: 2002. p. 287 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

ČERMÁK, K. Laser and Physical Optics Design Software. In Proceedings of the Radioelektronika 2002. Department of Radio and Electronics, FEI SUT Bratislava: 2002. p. 83 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

STANČÍK, P. System for contactless surface measuring. In Proceedings of 8th conference STUDENT EEICT 2002, volume 3. Brno: -, 2002. p. 347 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

ŠÁDEK, V. THE LOW IMPEDANCE COAXIAL LINE WITH SQUARE CROSS SECTION- THE SIMPLE METHOD FOR THE SYNTHESIS. In Proceedings of 8th conference Student EEICT 2002 vol.3. Brno: Ing.Zdeňek Novotný,CSc., 2002. p. 352 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

SCHIMMEL, J. Implementace metod číslicového zpracování signálů v multi-procesorových DSP systémech. In Proceedings of the 3rd Conference of Czech Student AES Section on Audio Technologies and Processing. Brno: VUT, 2002. s. 110 ( s.)ISBN: 80-214-2128-2.
Detail

ŠÍP, J. Quenching circuits for single photon avalanche photodiodes. In Student EEICT 2002 Volume 3. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2002. p. 361 ( p.)ISBN: 80-2142-116-9.
Detail

DÝMAL, P. The Application of Modern Surface Devices (SMD). In Proceedins of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2002. p. 292 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

DÝMAL, P. Special Transmitter for EGSM Band. In Proceedings of 12th International Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2002. Bratislava: Department of Radio and Elesctronics, FEI SUT Bratislava, 2002. p. 78 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

DÝMAL, P. Přístroje a nástroje pro práci s moderními součástkami. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2002. ev.č. REL01V. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2002. s. 43 ( s.)
Detail

ŠEBESTA, J. Software for TNC86. In Proceedings of áth conference student EEICT 2002 volume 3. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: Ing. Zdeněk novotný CSc., Ondráčkova 70a, Brno, 2002. p. 357 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

ŠÁDEK, V., SVAČINA, J. ANALYSIS OF TWO-WIRE TRANSMISSION LINE BY A CONFORMAL MAPPING METHOD. In Conference Proceedings od 12th International Scientific Conference Radiolektronika 2002. Bratislava: FEI SUT Bratislava, 2002. p. 77 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

URBANEC, T. WLAN Cards Parameters and Possibility of their Improvement. In Radioelektronika 2002 - Conference proceedings. Bratislava: Department of Radio and Electronics,FEI SUT Bratislava, 2002. p. 94 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

URBANEC, T. Improvement of Communication Parameters of the WLAN Cards. In Conference and Competition Student EEICT 2002. Brno: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Electrical Engineering and Communication Faculty of Information Technology, 2002. p. 1 ( p.)
Detail

NAVRÁTIL, V. Electromagnetic Radiation Problems from PCB. In Seminare UREL 2002. UREL FEKT VUT Brno: UREL VUT Brno, 2002. p. 99 ( p.)
Detail

PROKEŠ, A., ZEMAN, V. Modulation Characteristic of VCSELs. In Proocedings of the Telecommunications and signal processing TSP-2002. VUT Brno: SEI-UTKO, 2002. p. 243 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

GOŇA, S. Phase centre extraction of antennas and scatterers. In Proceedings of International Symposium on Antennas JINA 2002. Nice (francie): France Telecom, 2002. p. 249 ( p.)
Detail

HANUS, S. Vývoj mobilních komunikací. In Nová technika v telekomunikacích V. Brno: SEI, pobočka při FEKT VUT v Brně, 2002. s. 54 ( s.)
Detail

ČERMÁK, K. Infrared measurement of distance and velocity. In Proceedings of the 12th International Traveling Summer School on Microwaves & Lightwaves. Institute of Electronics of National Academy of Sciences of Belarus: Institute of Electronics of National Academy of Sciences of Belarus, 2002. p. 234 ( p.)
Detail

SCHWARZ, D., PROVAZNÍK, I. Rigid and Elastic Registration of Multimodal Volume Images in Medicine. In IFMBE Proceedings. Vienna, Austria: Verlag der Technischen Universitat Graz, 2002. p. 604 ( p.)ISBN: 3-901351-62-0.
Detail

NOVOTNÝ, V. Filter design with current conveyors in relation to their real properties. In Telecommunications and Signal Processing TSP-2002. Brno, Česká republika: VUT Brno, 2002. p. 110 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

NOVOTNÝ, V., ŠILHAVÝ, P. MODELLING OF COMMUNICATION CHANNELS IN MATLAB/SIMULINK ENVIRONMENT. In Telecommunications and Signal Processing TSP-2002. Brno, Česká republika: VUT Brno, 2002. p. 225 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

NOVOTNÝ, V., RADWAN, A. POINT-TO-MULTIPOINT DATA TRANSMISSION VIA SHORT RANGE RADIO CONNECTION. In Telecommunications and Signal Processing TSP-2002. Brno, Česká republika: VUT Brno, 2002. p. 221 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

NOVOTNÝ, V., RADWAN, A. MULTIPLE POINT-TO-MULTIPOINT DATA TRANSMISSION VIA SHORT-RANGE RADIO CONNECTION. In Telecommunications and Signal Processing TSP-2002. Brno, Česká republika: VUT Brno, 2002. p. 56 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

URBANEC, T. IMPROVEMENT OF COMMUNICATION PARAMETERS OF THE WLAN CARDS. In Sborník anotací Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ'2002. Ostrava: Slezskomoravský svaz vědeckotechnických společností a poboček,pobočka č.150,Komitét aplikované kybernetiky a informatiky Ostrava, 2002. p. 59 ( p.)
Detail

ŠEBESTA, V. Filtering A Heart Rate Signal. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Brno University of Technology VUTIUM PRESS, 2002. p. 123 ( p.)ISBN: 80-214-2120-7.
Detail

KRATOCHVÍL, T., ŘÍČNÝ, V. The Digital Image Transmission Simulation by the Model of the Digital Transmission Channel. In Proceedings VIPromCom-2002. Zadar, Chorvatsko: Croatian Society Electronics in Marine - ELMAR, Zadar, Croatia, 2002. p. 401 ( p.)ISBN: 953-7044-01-7.
Detail

ŠÁDEK, V. The conformal mapping method applied to the coaxial line with air cells in dielectric layer. In ITSS-2002 12th international Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves. Minsk, Belarus: Bestprint, 2002. p. 248 ( p.)
Detail

POSPÍŠIL, J., BRZOBOHATÝ, J., HANUS, S., MICHÁLEK, V., DOSTÁL, T. RL Equivalent Circuits of the Simplest Op-Amp Structures. In Proc. of CSCC Multiconference. Greece: 2002. p. 4680 ( p.)ISBN: 960-8052-63-7.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., MICHÁLEK, V., BRZOBOHATÝ, J. General form of Optimised State Model of the Second-Order Dynamical systems. In Proc. of CSCC Multiconference. Greece: 2002. p. 4691 ( p.)ISBN: 960-8052-63-7.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., BRZOBOHATÝ, J., HANUS, S., DOSTÁL, T. Optimized Higher-Order Dynamical Systems. In Proc. of the IASTED International Conference Modelling, Identification and Control (MIC'2002). Innsbruck: 2002. p. 496 ( p.)ISBN: 0-88986-319-9.
Detail

FEDRA, P., PROVAZNÍK, I. Complex-Valued Wavelets for Medical Image Enhancement. In Analysis of Biomedical Signals and Images. 16-th Biennial International EURASIP Conference Biosignal 2002 Proceedings. Brno, Česká republika: Brno University of Technology, VUTIUM Press 2002, 2002. p. 344 ( p.)ISBN: 80-214-2120-7.
Detail

ŠEBESTA, V. Chaotic Spreading Sequences. In 2002 IEEE Seventh International Symposium on Spread Spectrum Techniques and Applications. Praha: ICARIS Ltd, Conference Management, 2002. p. 585 ( p.)ISBN: 7803-7627-7.
Detail

ŠEBESTA, V. Digitising a non-linear chaotic map. In Electronic Devices and Systems EDS'02. Proceedigs. Brno: Brno University of Technology, 2002. p. 297 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

NOVOTNÝ, V. Design of an Adaptive Error Protection System and its Modelling. In Research in Telecommunication Technology RTT'2002. Žilina, Slovenská republika: University of Zilina, Slovak Republic, 2002. p. 112 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

NOVOTNÝ, V.; VRBA, K. NOVEL VOLTAGE- AND CURRENT-MODE FILTER DESIGN. In Proceedings of Int. conf. Asia-Pacific Conference on Circuits And Systems, vol. 1. Singapore, Singaporská republika: IEEE, 2002. p. 229 ( p.)ISBN: 0-7803-7690-0.
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K., DOSTÁL, T., KOUDAR, I. Synthetic circuit elements of higher order with current conveyors. In Proc. of 2002 IEEE Asia pacific conference on circuits and systems. Bandung: Dept. of Electrical Engineering Institut Teknologi Bandung, 2002. p. 21 ( p.)ISBN: 0-7803-7690-0.
Detail

SCHWARZ, D., PROVAZNÍK, I. Segmentation and Visualization of Medical Images with the Use of Multimodal Registration. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Analysis of Biomedical Signals and Images. Analysis of Biomedical Signals and Images, Vol. 16. Brno: Vutium Press, 2002. p. 362 ( p.)ISBN: 80-214-2120-7. ISSN: 1211-412X.
Detail

HOLČÍK, J., HÉDL, R. Linear Feedback Analysis of the Cardiovascular Control. In IFMBE Proc. 2nd European Medical & Biological Engineering Conference EMBEC ’02. Vienna: 2002. p. 632 ( p.)ISBN: 3-901351-62-0.
Detail

BURHAN, R., HOLČÍK, J. New Software Tool for Modelling Biological Systems. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Proc. 16th biennial International EURASIP Conf. BIOSIGNAL 2002. Brno Univ. of Technology: VUTIUM Press 2002, 2002. p. 480 ( p.)ISBN: 80-214-2120-7.
Detail

SCHWARZ, D., PROVAZNÍK, I. Rigid Body and Elastic Registration of CT and MR Volume Image Data. In Student EEICT 2002. Brno: VUT v Brně, 2002. p. 54 ( p.)ISBN: 80-214-2115-0.
Detail

HOLČÍK, J., HLAVÁČ, M., MUSIL, J. O ortogonalitě elektrokardiografických svodových systémů pro humánní a veterinární medicínu. In Zborník abstraktov XXV. Dní lekárskej biofyziky. UK v Bratislave, JLF v Martině: 2002. s. 20 ( s.)
Detail

BURHAN, R., HOLČÍK, J. Modelling Biological Systems Using a New Software Tool. In Proc. 8th Conf. STUDENT EEICT 2002. FEEC BUT Brno 2002: 2002. p. 15 ( p.)ISBN: 80-214-2115-0.
Detail

KOTALA, V., KOZUMPLÍK, J. Two Dimensional Nuclear Magnetic Resonance Signal Processing. In BIOSIGNAL 2002 (Analysis of Biomedical Signals and Images). Brno: VUTIUM PRESS, Brno University of Technology, 2002. p. 189 ( p.)ISBN: 80-214-2120-7.
Detail

BURHAN, R., HOLČÍK, J. Prediction Based on HMM Theory. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Proc. 16th biennial International EURASIP Conf. BIOSIGNAL 2002. Brno Univ. of Technology: VUTIUM Press 2002, 2002. p. 223 ( p.)ISBN: 80-214-2120-7.
Detail

MAHDAL, V., KUREČKA, R., KOZUMPLÍK, J. ULTRASOUND SPECKLE REDUCTION WITH NON-SEPARABLE WAVELET TRANSFORM. In Elektrotechnika a informatika 2002. Plzeň: Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni, 2002. p. 169 ( p.)ISBN: 80-7082-904-4.
Detail

KUREČKA, R. QUANTITATIVE ASSESSMENT OF RADIOFIBROSIS OF BREAST CONTOUR AND NIPPLE POSITION ASYMMETRY USING PHOTOGAMMETRY METHOD. In ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA 2002. Plzeň: Fakulta elektotechnická, Západočeská univerzita v Plzni, 2002. p. 162 ( p.)ISBN: 80-7082-904-4.
Detail

ZADRAŽIL, M., KOZUMPLÍK, J., KOLÁŘ, R. Denoising of ECG Signal with Real and Complex Wavelets. In Elektrotechnika a informatika 2002. Zapadočeská univerzita v Plzni: Zapadočeská univerzita v Plzni, 2002. p. 329 ( p.)ISBN: 80-7082-904-4.
Detail

KUREČKA, R., KOZUMPLÍK, J. Segmentation Of Ultrasound Images Using Active Contour Method. In Analysisi of Biomedical Signals and Images. Brno: Brno University of Technology VUTIUM Press, 2002. p. 356 ( p.)ISBN: 80-214-2120-7.
Detail

KUREČKA, R., KOZUMPLÍK, J. Segmentation of 3D ultrasound images. In Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002 (Volume 2). Brno: FEKT VUT, 2002. p. 39 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

MAHDAL, V., KUREČKA, R. Multiscale Thresholding Method With Quincunx Transform For Ultrasound Speckle Suppression. In Analysis of biomedical signals and images. Brno: Brno University of Technology, 2002. p. 359 ( p.)ISBN: 80-214-2120-7.
Detail

SMÉKAL, Z., SCHIMMEL, J. State-Space Representation of the Goertzel Digital Filter for Spectral Analysis. In Proceedings of the International Research Conference in Telecommunication Technology (RTT 2002). Žilina, Slovak Republic: University of Žilina, 2002. p. 47 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

PROKOPEC, J. Digitální synchronizace nosné. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2002, ev.č. REL01V. Brno: UREL FEKT VUT v Brne, 2002. s. 161 ( s.)
Detail

VALSA, J. Skripty a funkce v MATLABu pro simulaci elektrických obvodů. In Sborník Semináře teorie obvodů STO-8. Brno: VA Brno, 2002. s. 106 ( s.)ISBN: 80-214-2190-8.
Detail

ČAJKA, J. high-order lowpass filters operating in two modes. In Research in Telecommunication Technology. Žilina: TU Žilina, 2002. p. 20 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

ŠÁDEK, V. KONFORMNÍ ZOBRAZENÍ A JEHO VYUŽITÍ PŘI ANALÝZE MIKROVLNNÝCH PŘENOSOVÝCH STRUKTUR. In "Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2002, ev.č. REL01V". Brno: UREL FEKT VUT v Brne, 2002. s. 186 ( s.)
Detail

OREL, D., ROZMAN, J. The modeling of tissue heating caused by applied diagnostic. In Analysis of Biomedical Signals and Images. 16-th Biennial International EURASIP Conference BIOSIGNAL 2002. Brno: Brno University of Technology - VUTIUM Press, 2002. p. 431 ( p.)ISBN: 80-214-2120-7.
Detail

VRBA, K., ČAJKA, J. RC oscillators. In International Conference Electronic Devices and Systems. Brno: 2002. p. 243 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

ČERNOHORSKÝ, D., NOVÁČEK, Z. Effect of Internal Capacitances in a Slot Excited Dipole Array. In Proceedings of the 12th International Czech-Slovak Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2002. Bratislava: STU Bratislava, 2002. p. 278 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

KOLOUCH, J. A VHDL Testbench Used for Comparison of Different Architecture Versions of a Digital Design. In Applied Electronics 2002, Conference Proceedings. Plzeň: University of West Bohemia, 2002. p. 106-109. ISBN: 80-7082-881-1.
Detail

HOLEC, A., POLÁK, K. Smart data analyzing. In Research in Telecommunication Technology. Žilina, Slovak Republic: EDIS-Žilina University publisher, 2002. p. 201 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

POLÁK, K., HOLEC, A. Adaptive coding system with Fire code. In Telecommunications and signal processing TSP-2002. Brno: 2002. p. 121 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

POLÁK, K., NĚMEC, K. Transferring biological signals through GSM networks. In Telecommunications and signal processing TSP-2002. Brno: 2002. p. 74 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

POLÁK, K., HOLEC, A. Fire Code In Adaptive Coding System. In Research in Telecommunication Technology. Žilina, Slovak Republic: EDIS-Žilina University publisher, 2002. p. 279 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

POLÁK, K. GSM Networks And Biological Transfers. In Research in Telecommunication Technology. Žilina, Slovak Republic: EDIS-Žilina University publisher, 2002. p. 108 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

FRÝZA, T. Trojrozměrná diskrétní kosinová transformace 3D-DCT a metody jejího výpočtu. In Proceedings of 8th Conference Student EEICT 2002. Brno: FEKT VUT, 2002. s. 57 ( s.)ISBN: 80-214-2114-2.
Detail

TKADLEC, R. Kompaktní kruhově polarizované mikropáskové antény. In PROCEEDINGS OF 8th CONFERENCE STUDENT EEICT 2002 Volume 1. Brno: 2002. s. 76 ( s.)ISBN: 80-214-2114-2.
Detail

VRBA, K., ČAJKA, J. High-Order Lowpass Filters Operating in Two Modes. In Research in Telecommunication Technology. Žilina: 2002. p. 3 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

HOVOŘÁK, P. Vliv atmosféry na optické směrové spoje (OSS) a jejich spolehlivost. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2002, ev.č. REL01V. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2002. s. 76 ( s.)
Detail

BRANČÍK, L. Numerical Inversion of Two-Dimensional Laplace Transforms Based on FFT and Quotient-Difference Algorithm. In Proceedings of The International Conference on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences ICFS 2002. Waseda University, Tokyo, Japan: The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, Tokyo, Japan, 2002. p. 15 ( p.)
Detail

NOVÁK, Z., ŘÍHA, I., DRASTICH, A., DUB, P. Radikulární lése v termovizním obraze – využití moderních infrazobrazovacích systémů. In Procesy selární a supraselární oblasti. Opočno: Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradce Králové, 2002. s. 13 ( s.)ISBN: 80-238-8751-3.
Detail

BRANČÍK, L. Matlab Oriented Matrix Laplace Transforms Inversion for Distributed Systems Simulation. In Proceedings of 12th International Scientific Conference Radioelektronika2002. Department of Radio and Electronics, FEI STU Bratislava, Slovak Republic: Department of Radio and Electronics, FEI STU Bratislava, Slovak Republic, 2002. p. 114 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

OLŠÁK, M., GUBEK, T. Electronically controlled bandpass filter design. In Student EEICT 2002. Brno: 2002. p. 383 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

VONDRA, M. Ralization of Real-time Parametric Speech Synthesiser on DSP. In Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. Brno: MSD, 2002. p. 402 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

KRATOCHVÍL, T. The Digital Image Transmission Simulation. In Proceedings of the 8th Conference STUDENT EEICT 2002 Volume 3. Brno, Česká Republika: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2002. p. 312 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

DUB, P., DRASTICH, A. Stability of Infrared Camera. In Proceedings of the 8th STUDENT EEICT 2002 conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 24 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

DUB, P., DRASTICH, A., NOVÁK, Z., ŘÍHA, I. Thermography In Neurosurgery. In Proceedings of the 8th STUDENT EEICT 2002 conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 29 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

MUSIL, J., HOLČÍK, J. Software for Dynamic Analysis of Long-term signals ECG in Horses. In Proceedings of 8th conference STUDENT EEICT 2002. Volume 2. Brno: VUT v Brne, FEKT, 2002. p. 44 ( p.)ISBN: 80-214-2115-0.
Detail

RŮŽIČKA, B. Current Source for Laser Diodes With High Level of Protection Against EMI. In Poster 2002. 2002. p. 124 ( p.)
Detail

RŮŽIČKA, B., WILFERT, O. Current Source for Laser Diodes with High Protection Against EMI. In 12th International Scientific Conference Radioelektronika 2002. Bratislava: INTERLINGUA Bratislava, 2002. p. 266 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

RŮŽIČKA, B. Electromagnetic Interference Protected Current Controller for Laser Diodes. In Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 200. Brno: VUT Brno, FEKT, 2002. p. 342 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

SMÉKAL, Z., SYSEL, P. Souvislost mezi různými popisy diskrétních systémů pomocí diferenčních rovnic. In Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky. Brno: VUT v Brně ve spolupráci s VA Brno, 2002. s. 62 ( s.)ISBN: 80-214-2190-8.
Detail

SCHIMMEL, J., SMÉKAL, Z. Optimizing Digital Musical Effect Implementation for Multiple Processor DSP Systems. In Proceedings of the 5th International Conference on Digital Audio Effects DAFx-02. Hamburg, Germany: University of the Federal Armed Forces - Hamburg, 2002. p. 81-84. ISBN: 3-00-010151-9.
Detail

VONDRA, M. Speech Parameter Modifications in Cepstral Vocoder. In Int. Conf. Telecommunications and Signal Processing TSP - 2002. VUT Brno: FEKT VUT Brno, 2002. p. 197 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

RAIDA, Z.; ČERNOHORSKÝ, D.; GALA, D.; GOŇA, S.; MICHÁLEK, V.; NAVRÁTIL, V.; NOVÁČEK, Z.; OTEVŘEL, V.; POMĚNKA, P.; ŠEBESTA, J.; URBANEC, T. Experience with the development of multimedia textbooks. In Proceedings of the International Conference Radioelektronika 2002. Bratislava (Slovensko): Slovak University of Technology, 2002. p. 86-89.
Detail

RAIDA, Z. Optimization of Microwave Structures. In Summer School Proceedings: 12th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves. Minsk (Belarus): National Academy of Sciences of Belarus, 2002. p. 106 ( p.)
Detail

KOLÁŘ, R., KOZUMPLÍK, J. Speckle suppression and contrast enhancement in ultrasound images. In Analysis of biomedical signals and images. Brno: VUTIUM Press, 2002. p. 353 ( p.)ISBN: 80-214-2120-7.
Detail

KOLÁŘ, R., KOZUMPLÍK, J. Noise suppression in ultrasound images in packet wavelet transform. In Radioelektronika 2002. Bratislava: 2002. p. 210 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

KOZUMPLÍK, J., KOLÁŘ, R. Wavelet Denoising of Electrocardiograms. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Vutium Press, 2002. p. 220 ( p.)ISBN: 80-214-2120-7.
Detail

BRANČÍK, L. Novel FFT-Based Method for Numerical Inversion of Two-Dimensional Laplace Transforms. In Proceedings of 25th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory IC-SPETO 2002. Gliwice-Ustroň, Poland: Institute of Theoretical and Industrial Electrical Engineering of Silesian University of Technology, 2002. p. 199 ( p.)ISBN: 83-85940-24-3.
Detail

BRANČÍK, L. Transient Analysis of Linear Mixed Lumped-Distributed Circuits in Matlab Environment. In Proceedings of 9th Electronic Devices and Systems Conference 2002. Vysoké učení technické v Brně: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 263 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

BRANČÍK, L. Improved Method of Numerical Inversion of Two-Dimensional Laplace Transforms for Dynamical Systems Simulation. In Proceedings of The 9th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems. Dubrovnik, Croatia: Zagreb University of Technology, 2002. p. 385-388. ISBN: 0-7803-7596-3.
Detail

BRANČÍK, L. Comment to One Method for Numerical Inversion of Laplace Transforms. In Sborník Seminář Teorie obvodů "Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky". Brno: Katedra elektrotechniky a elektroniky FL a PVO VA Brno, 2002. p. 38 ( p.)ISBN: 80-214-2190-8.
Detail

ČAJKA, J., DOSTÁL, T., VRBA, K. Nth-order allpass filter design. In Radioelektronika 2002. Bratislava: 2002. p. 63 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

SKOKAN, M., Skoupý, A., JAN, J. Registration of Multimodal Images of Retina. In Proc. 2nd IEEE-EMBE-BMES conf. 2002. EMBS/BMES Conference, 2002. Proceedings of the Second Joint. Houston: IEEE, 2002. p. 1094 ( p.)ISBN: 0-7803-7613-7. ISSN: 1094-687X.
Detail

ČAJKA, J., VRBA, K. Conveyors - novel active devices. In Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky. Brno: 2002. p. 26 ( p.)ISBN: 80-214-2190-8.
Detail

RŮŽIČKA, B. LabVIEW a jeho využití. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2002, ev.č. REL01V. Brno: UREL FEKT VUT v Brne, 2002. s. 173 ( s.)
Detail

ČAJKA, J., VRBA, K., OLŠÁK, M. Filter for two modes. In Telecommunications and signal processing. Brno: 2002. p. 94 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

ČAJKA, J., VRBA, K., OLŠÁK, M., KOUDAR, I., LATTENBERG, I. Novel immittance inverters. In APCCAS 2002. Denpasar: 2002. p. 351 ( p.)ISBN: 0-7803-7690-0.
Detail

SYSEL, P., SMÉKAL, Z. Architecture-Dependent Optimization of TI VLIW Digital Signal Processors. In Proceedings of the 25th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2002). Brno, Czech Republic: 2002. p. 168 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

URBANEC, T., SVAČINA, J. Scalar Network Analyzer. In Sborník 3. ročníku konference ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA 2002. Plzeň: ZČU v Plzni, 2002. p. 309 ( p.)
Detail

KOLOUCH, J. Verification of Digital Design Using Non-Synthesizable Description. In Radioelektronika 2002, Conference Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2002. p. 417-420. ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

ŘÍČNÝ, V. Measurement of the Signal-to-Noise Ratio of Videosignals. In Conference Proceedings of 12th International Scientitfic Conference RADIOELEKTRONIKA 2002. Slovak University of Technology, Faculty of Electrical Engineering anf Information Technology, Bratislava: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, STU Bratislava, 2002. p. 91 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

KOMOSNÝ, D.; VAJDÍK, M. Monitoring Data Communication Over Local Area Network. In Research in Telecommunication Technology. Žilina: 2002. p. 275 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

KOMOSNÝ, D., VAJDÍK, M. Monitoring real-time bandwith utilization in LAN. In Telecommunitations and signal processing 2002. Brno: 2002. p. 90 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

GUBEK, T., OLŠÁK, M. Simplification of Frequency Transformation for High-Order Filters using Functional Interpolation. In International Conference Research in Telecommunication Technology RTT'2002. Žilina - Slovak Republic: University of Zilina, 2002. p. 7 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

GUBEK, T., OLŠÁK, M. Simplification of Frequency Transformation for High-Order Filters using Functional Approximation. In International Conference Telecommunications and signal processing TSP-2002. Brno: VUT Brno, 2002. p. 207 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

OLŠÁK, M., VRBA, K., GUBEK, T. Current-Controlled High-Order Bandpass and Notch Filters. In International Conference Research in Telecommunication Technology RTT'2002. Zilina - Slovak Republic: University of Zilina, 2002. p. 21 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

OLŠÁK, M., VRBA, K. Transformation Cells for Adjustable Nth-Order Immittances. In International Conference Telecommunications and Signal Processing TSP-2002. Brno: VUT Brno, 2002. p. 212 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

MATĚJÍČEK, L., VRBA, K., DOSTÁL, T. Sixth-order All-pass Filters with OTAs and their Characteristics. In Proceedings of 2002 Fourth IEEE International Caracas Conference on Devices, Circuits and Systems. Aruba: 2002. p. C035-1 ( p.)ISBN: 0-7803-7381-2.
Detail

MATĚJÍČEK, L., VRBA, K. Sensitivity Analysis and Fifth-order High-pass Filter with OTAs. In Conference proceedings of 12th International Scientific Conference Radioelektronika 2002. Bratislava, Slovak Republic: 2002. p. 1 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

MATĚJÍČEK, L., VRBA, K., GUBEK, T. Characteristics of Newly Designed Filters in Current Mode. In Proceedings of Internatinal Conference Research in Telecommunication Technology 2002. Žilina, Slovak Republic: 2002. p. 11 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

MATĚJÍČEK, L., VRBA, K. Juxtaposition of characteristics of high-order filters. In Proceedings of International Conference Telecommunications and Signal Processing 2002. Brno, Czech Republic: 2002. p. 106 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

HALÁMEK, J., VIŠČOR, I., KASAL, M., VILLA, M., COFRANCESCO, P. Harmonic Distortion and Statistical Analysis. In Proceedings of 4th International Conference on Advanced A/D and D/A Conversion Techniques and their Applications & 7th European Workshop on ADC Modelling and Testing. Prague: 2002. p. 91 ( p.)ISBN: 80-01-02540-3.
Detail

BĚLOHRAD, D., KASAL, M. Optimalized Magnetic Field Homogenity for MR Coils. In Proceedings of RADIOELEKTRONIKA 2002 12th International Czech-Slovak Scientific Conference, May 2002. Bratislava: 2002. p. 445 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

HABR, M., ŠTEFÍČEK, R. Three-level Abstraction of Human Faces for Classification. In Research in Teecommunication Technology. Žilina: 2002. p. 122 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

HABR, M., ŠTEFÍČEK, R. Neural network for classifying faces by gender. In Telecommunications and Signal Processing. Brno: 2002. p. 134 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

HABR, M., HOLEC, A. METHODS FOR OBJECTS SEPARATION FOR RECOGNITION TASKS. In Radioelektronika 2002. Bratislava: 2002. p. 105 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

ŠTEFÍČEK, R., HABR, M. Digital watermark for MPEG video. In International Conference Research in Telecommunication Technology RTT'2002. Žilina: 2002. p. 84 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

ŠILHAVÝ, P. COMPARISON OF TEQ EQUALISEE DESIGN ALGORITHMS IN DMT MODULATION. In TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING TSP-2002. BRNO, Czech Republic: BUT-FEEC, 2002. p. 191 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Equalisation in Systems Using DMT Modulation. In International Conference Research in Telecommunication Technology. Žilina, Slovak Republic: EDIS-Žilina University publisher, 2002. p. 249 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

VAJDÍK, M., HERMAN, I. Wireless communication in the 2.4 GHz band. In Telecommunications and signal processing TSP - 2002. Brno: 2002. p. 86 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

VAJDÍK, M., HERMAN, I. Increasing the RS-232 Communication Rate. In Research in Telecommunication Technology RTT 2002. Žilina - Slovak Republic: 2002. p. 283 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

MOUČKA, P. Basic flow control algorithms for ABR service in ATM network. In Proceedings of the 25th International Conference Telecommunications and Signal Processing. Brno,Czech Republic: BUT,SEI-UTKO, 2002. p. 216 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

RAJMIC, P. Určení směru přicházejícího zvuku: metoda časových posunů. In Proceedings of the 3rd Conference of Czech Student AES. Brno: 2002. s. 44 ( s.)ISBN: 80-214-2128-2.
Detail

RAJMIC, P. Statistical Approach to Wavelet Spectrum Thresholding. In Proceedings of the International Conference Telecommunications and Signal Processing 2002. Brno: VUT Brno, 2002. p. 187 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

KOMOSNÝ, D., HERMAN, I. The H.323 standard and its cooperation with radio network. In Telecommunication and signal processing 2002. Brno: 2002. p. 79 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

KOMOSNÝ, D., HERMAN, I. Communication Protocol for Mobile Radio Network. In Research in telecommunication technology. Žilina - Slovak Republic: 2002. p. 100 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

MUSIL, J., HOLČÍK, J. Environmental influence on variability of equine long-term ECG signal parameters. In Elektrotechnika a informatika 2002. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002. s. 188 ( s.)ISBN: 80-7082-904-4.
Detail

HOFÍREK, P., FILKA, M. Application of structural cabling for xDSL. In Int. Conf. Telecommunications and signal processing TSP - 2002. Brno: TU Brno Czech Republic, 2002. p. 66 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

SOUMAR, M., KUČEROVÁ, V. The way to efficient communication. In Conf.: Small and medium firm management with computer support. Brno. VUT, Faculty of Business and Management: Brno, 2002. p. 20 ( p.)ISBN: 80-86510-56-5.
Detail

HOFÍREK, P., FILKA, M. Spectral compatibility of xDSL systems. In Int. Conf. International Conference Research in Telecommunication Technology. EDIS-Žilina University publisher: EDIS-Žilina University publisher, 2002. p. 193 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

KOLOUCH, J. Výuka obvodů PLD a jazyka VHDL na Ústavu radioelektroniky FEKT VUT v Brně. In STO-8, sborník konference. Brno: Vojenská akademie Brno, 2002. s. 210-213. ISBN: 80-214-2190-8.
Detail

DUB, P., DRASTICH, A. Thermography In Overuse Tendon Injuries Of Race Horses. In Elektrotechnika a informatika. Zámek Nečtiny: Západočeská univerzita v Plzni, 2002. p. 54 ( p.)ISBN: 80-7082-904-4.
Detail

DUB, P., DRASTICH, A. Short-time Stability Of Infrared Array Detectors. In Elektrotechnika a informatika. Zámek Nečtiny: Západočeská univerzita v Plzni, 2002. p. 50 ( p.)ISBN: 80-7082-904-4.
Detail

ŠÍP, J., WILFERT, O. Active quenching circuit for single-photon avalanche diodes. In Elektrotechnika a informatika 2002. Plzeň: Zapadočeská unverzita v Plzni, 2002. p. 280 ( p.)ISBN: 80-7082-904-4.
Detail

STANČÍK, P. TV contactless area meter. In Proceedings of 12th International Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2002. Bratislava: 2002. p. 89 ( p.)ISBN: 80–227–1700-2.
Detail

KASAL, M., KUTÍN, P. Universal Microwave Chain. In Proceedings of the first AMSAT P3-E Design/Experimenters Meeting. Marburg: AMSAT-DL, Marburg, FRG, 2002. p. 74 ( p.)
Detail

ZÁVODNÝ, L. Programování CPLD pomocí VHDL a jak bylo v Belgii. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2002, ev.č. REL01V. Brno: UREL FEKT VUT v Brne, 2002. s. 248 ( s.)
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., BRZOBOHATÝ, J., HANUS, S., MICHÁLEK, V. New All-Pass Filter Design Procedure Using Optimized PWL Autonomous System. In In Proc. of NOLTA 2002 Conference. Xiang, China: 2002. p. 382 ( p.)ISBN: 3-86005-230-6.
Detail

DOSTÁL, T., POSPÍŠIL, J., MICHÁLEK, V., HANUS, S. State Models of Dynamical Systems in Current Mode. In 12 international scientific conference Radioelektronika 2002. Bratislava: Dep. of Radio and Electronics, FEI SUT Bratislava, 2002. p. 99-1 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

DOSTÁL, T. Versatile multi-output switched-current integrator. In Electronic devices and systems EDS'02. Brno: FEKT BUT, 2002. p. 234 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

DOSTÁL, T. Several types of switched-current integrator. In Telecommunications and signal Processing TSP-2002. Brno: FEKT BUT, 2002. p. 114 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

DOSTÁL, T., VRBA, K., LATTENBERG, I. Conveyor-based notch filters. In Proc. of APCCAS 2002 Asia pacific conference on circuits and systems. vol. 2. Bandung: Institut of Technology Bandung., 2002. p. 415 ( p.)ISBN: 0-7803-7690-0.
Detail

DOSTÁL, T. Nový model výuky analogových obvodů. In STO-8 Seminář Teorie Obvodů. Brno: VA Brno, 2002. s. 177 ( s.)ISBN: 80-214-2190-8.
Detail

OLŠÁK, M., VRBA, K., ČAJKA, J. Higher-order admittance function synthesis suitable for highpass filter design. In 12th International Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2002. Department of Radio and Electronics, FEI SUT Bratislava Ilkovičova 3 812 19 Bratislava Slovak Republic: 2002. p. 63 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

MARŠÁLEK, R., ŠEBESTA, V. Adaptive Baseband Predistortion Linearization for modern communication systems. In Proceedings of 8th conference STUDENT EEICT 2002. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc. Ondráčkova 105, Brno, 2002. p. 322 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

MARŠÁLEK, R., ŠEBESTA, V. Adaptive Predistortion Linearization in modern communication systems. In RADIOELEKTRONIKA 2002 - Conference Proceedings. Bratislava: Department of Radio and Electronics, FEI SUT Bratislava, 2002. p. 92 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

MATĚJKA, P., SIGMUND, M., ČERNOCKÝ, J. Data adaptation for Hidden Markov Model in speech recognition. In Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. Brno: 2002. p. 317 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

MATĚJKA, P., ČERNOCKÝ, J. Feature Gaussianization for Speech Recognition. In Conference Proceedings. Bratislava,Slovak Republic: Slovak University of Technology in Bratislava, 2002. p. 93 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

NĚMEC, K. Antierror Correction Coding with Bit Interleaving. In Telecommunications and Signal Processing TSP-2002. Brno: SEI-UTKO, 2002. p. 118 - 120 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

NĚMEC, K., POLÁK, K. Optimization of Anti-error Coded Systém with Interleaving Matrix. In Telecommunications and Signal Processing, TSP-2002. Brno: 2002. p. 138 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X..
Detail

KRATOCHVÍL, T.; ŘÍČNÝ, V. Digital Video: Education in Laboratory of Television Technique, FEEC BUT. In Elektrotechnika a informatika 2002. Plzeň: Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni, 2002. p. 147 ( p.)ISBN: 80-7082-904-4.
Detail

KRATOCHVÍL, T., ŘÍČNÝ, V. Utilization of Digital Filter Design for Digital Transmission Simulation. In Radioelektronika 2002 - Conference Proceedings. Bratislava: Department of Radipo Electronics, FEI STU Bratislava, 2002. p. 81 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

HLAVÁČ, D., WILFERT, O. Availability of free-space link. In Elektrotechnika a informatika 2002. Nečtiny: Fakulta elektrotechnická, ZCU Plzeň, 2002. p. 83 ( p.)ISBN: 80-7082-904-4.
Detail

LATTENBERG, I.; VRBA, K.; DOSTÁL, T. Bipolar CCIII+ and CCIII- conveyors and their current mode-filter application. In Proc. of Fourth IEEE International Caracas Conference on Devices, Circuits and Systems. Aruba: ICCDCS Publications, 2002. p. 1 ( p.)ISBN: 0-7803-7381-2.
Detail

LATTENBERG, I., BIOLEK, D. Univerzální schématický editor. In Sborník semináře teorie obvodů STO8. Brno, Česká republika: Katedra elektrotechniky a elektroniky VA Brno a Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky FEKT VUT Brno, 2002. s. 102 ( s.)ISBN: 80-214-2190-8.
Detail

KRATOCHVÍL, T. Utilization of Matlab for Education of the Digital Image Transmission. In Matlab 2002, Sborník příspěvků 10. ročníku konference. Praha: VŠCHT Praha, 2002. p. 261 ( p.)ISBN: 80-7080-500-5.
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Analysis of circuits with voltage conveyors. In Proc. of the conference TSP 2002. Brno, Česká republika: VUT BRNO, SEI-UTKO, TSP 2002, 2002. p. 102 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

SIGMUND, M., MATĚJKA, P. An Environment for Automatic Speech Signal Labeling. In Applied Informatics. Innsbruck: ACTA Press, 2002. p. 298 ( p.)ISBN: 0-88986-324-5.
Detail

HLAVÁČ, M., HOLČÍK, J., MOUDR, J. Model of short and long-term control of cardiovascular system. In Analysis of biomedical signals and images. Brno: Brno University of Technology VUTIUM Press, 2002. p. 427 ( p.)ISBN: 80-214-2120-7.
Detail

HUČKA, R. Multirate access based on tree-structured orthogonal codes. In Proceedings of 8th conference Student EEICT 2002. Brno: Faculty of electrical engineering and communication, Faculty of Information technology, 2002. p. 307 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

HUČKA, R. Spread spectrum multirate user access using orthogonal Walsh codes. In Proceedings of Radioelektronika 2002. Bratislava: 2002. p. 90 ( p.)
Detail

HLAVÁČ, M., HOLČÍK, J. Matematický model kardiovaskulárního systému. In Elektrotechnika a informatika 2002. Západočeská univerzita v Plzni: Západočeská univerzita v Plzni, 2002. s. 87 ( s.)ISBN: 80-7082-904-4.
Detail

URBANEC, T. WLAN CARD PARAMETERS AND POSSIBILITY OF THEIR IMPROVEMENT. In ITSS-2002. Minsk, Belarus: Institute of Electronics of National Academy of Sciences of Belarus, 2002. p. 254 ( p.)
Detail

DUB, P., DRASTICH, A., NOVÁK, Z., ŘÍHA, I. Infradiagnostika onemocnění nervových kořenů. In MediFórum 2002 - sborník abstrakt. Brno: Kongresové centrum Brno, a.s., 2002. s. 36 ( s.)ISBN: 80-86607-01-1.
Detail

MOLNÁR, K. Neural Networks for Solving Optimisation Problems. In International Conference Research in Telecommunication Technology RTT'2002. Žilina: 2002. p. 221 ( p.)
Detail

NAGY, Z., VRBA, K. An overview of image data acquisition in analog and digital cameras. In Proceeding of Int. Conf. Telecommunication and Signal Processing. Brno: 2002. p. 239 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

BALÍK, M. Principles of Designing an Algorithm for Acoustic Room Multichannel Simulation. In Proceedings APCCAS 2002. Singapore: 2002. p. 303 ( p.)ISBN: 0-7803-7691-9.
Detail

BALÍK, M. New methods for digital reverberation. In Telecommunication and signal processing TSP 2002. Brno: 2002. p. 126 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

BALÍK, M. Sound Source Panning Methods for Multichannel Reverberator. In Proceedings of International Conference RTT 2002. EDIS-Žilina University publisher: 2002. p. 34 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

ZÁVIŠEK, M., DUB, P., DRASTICH, A. Diagnostika mammokarcinomu s využitím infrakamery. In MediFórum 2002 - sborník abstrakt. Brno: Kongresové centrum Brno, a.s., 2002. s. 15 ( s.)ISBN: 80-86607-01-1.
Detail

KOLÁŘ, R., KOZUMPLÍK, J. Komplexní vlnková transformace a filtrace obrazů. In Matlab 2002. Humusoft s.r.o. Praha: Humusoft, s.r.o., 2002. s. 252 ( s.)ISBN: 80-7080-500-5.
Detail

HOLOUBKOVÁ, Z., DRASTICH, A. Diagnostika mammokarcinomu infrakamerou. In Proceedings of the 8th STUDENT EEICT 2002 conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. s. 12 ( s.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

ZÁVIŠEK, M., DRASTICH, A. Breast Cancer Diagnostics Using Infrared Camera. In Proceedings of the 8th STUDENT EEICT 2002 conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 21 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

FEDRA, P., PROVAZNÍK, I. Complex-Valued Wavelets for Edge Enhancement in Medical Images. In IFMBE Proceedings - 2nd European Medical and Biological Engineering Conference EMBEC'02. Vienna, Austria: Verlag der Technischen Universitat Graz, Austria, 2002. p. 950 ( p.)ISBN: 3-901351-62-0.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., MICHÁLEK, V., BRZOBOHATÝ, J. Generalized Conditions for Optimized State Model of the Second-Order Dynamical Systems. In Proceedings of the 12th Czech-Slovak Conf. RADIOELEKTRONIKA 2002. Bratislava: STU Bratislava, 2002. p. 1 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

POSPÍŠIL, J., BRZOBOHATÝ, J., HANUS, S., MICHÁLEK, V. Single Op-Amp Structures and Their RL Circuit Equivalents. In Proc. of the 12th Czech-Slovak Conf. RADIOELEKTRO-NIKA 2002. Bratislava: STU Bratislava, 2002. p. 47 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

BRZOBOHATÝ, J., POSPÍŠIL, J., HANUS, S., MICHÁLEK, V., KOLKA, Z. State Model of the Optimized Dynamical Systems. In Proc. of the EDS’02. Brno: FEKT VUT Brno, 2002. p. 256 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

BRZOBOHATÝ, J., POSPÍŠIL, J., HANUS, S., MICHÁLEK, V. RL Circuit Equivalents of Single Op-Amp Structures. In Proc. of the EDS’02. Brno: FEKT VUT Brno, 2002. p. 238 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., BRZOBOHATÝ, J., HANUS, S., DOSTÁL, T. Second-Order All-Pass Filter Design Using Optimized PWL Autonomous System. In Sborník konference Nové směry výuky elektrotechniky a elektroniky (STO-8). Brno: VA Brno, 2002. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2190-8.
Detail

NĚMEC, K. Antierror Correction Coding with Bit Interleaving. In Proc. of TSP2002. Brno: 2002. p. 138 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

POLÁK, K., NĚMEC, K. Transferring Biological Signals through GSM Networks. In Proc. of TSP 2002. 25. Brno: 2002. p. 74 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

SCHEJBAL, V., RAIDA, Z., NOVÁČEK, Z. Comparison of CAD Formulas, Moment Method and Experiments for Rectangular Microstrip Antennas. In Proceedings of 2002 International Conference on Mathematical methods in Electromagnetic Theory. vol. 1. Kharkov (Ukraine): IEEE AP/MTT/AES/ED/GRS/NPS/EMB Societies East Ukraine Joint Chapter, 2002. p. 254 ( p.)ISBN: 0-7803-7391-X.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., BRZOBOHATÝ, J., HANUS, S., DOSTÁL, T. Second-Order Band-Eliminated Filter Design Using Optimized PWL Autonomous System. In Proc. of Telecommunication and Signal Processing TSP-2002. Brno: FEKT VUT Brno, 2002. p. 233 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

KOLKA, Z. Symbolic Analysis of Transistor-level Models. In Proc. of the Electronic Devices and Systems Conference (EDS 2002). Brno: FEKT VUT Brno, 2002. p. 246 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

KOLKA, Z. Approximate Symbolic Analysis for Large Circuits. In Proc. of Applied Electronics 2002. Pilsen: University of West Bohemia, 2002. p. 102 ( p.)ISBN: 80-7082-881-1.
Detail

KOLKA, Z. Symbolická analýza rozsáhlých obvodů programem Snap. In Sborník článků konference Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky (STO-8). Brno: Vojenská akademie Brno, 2002. s. 114 ( s.)ISBN: 80-214-2190-8.
Detail

KOLKA, Z. Approximate Symbolic Analysis of Real Circuits. In Proceedings of Telecommunication and Signal Processing TSP-2002. Brno: FEKT VUT Brno, 2002. p. 98 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

VLK, M.; KOLKA, Z. New Topological Approach to Simplification Before Generation. In Proceedings of 7th International Workshop on Symbolic Methods and Applications to Design. Sinaia, Rumunsko: "Polytehnica" University Sinaia, 2002. p. 120-123. ISBN: 973-85072-5-1.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Flow Graphs for Analysis (not only) Current-Mode Analogue Blocks. In Proceedings of the 6th WSEAS Multi-Conference on: Circuits, Systems, Communications and Computers. Athens, Greece: WSEAS, 2002. p. 4311 ( p.)ISBN: 960-8052-63-7.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V., DOSTÁL, T. OAHU - Object Analysis Hake Utility. In 4th International Caracas Conference on Devices, Circuits and Systems. Caracas, Venezuela: IEEE, 2002. p. T024-1 ( p.)ISBN: 0-7803-7381-2.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. MC Flow Graphs with Hybride Nodes. In Proceedings of the 2002 Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems APCCAS´02. Bandung, Indonesia: IEEE, 2002. p. 9 ( p.)ISBN: 0-7803-7690-0.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Teaching Numerical Methods of Solving Technical Problems. In Conference Proceedings of the 12th International Scientific Conference Radioelektronika 2002. Bratislava: INTERLINGUA Bratislava, 2002. p. 72 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

BIOLEK, D. Řád modelu spínaného obvodu v rovině z. In Seminář Teorie obvodů STO-8. Brno: VUT Brno, 2002. s. 50 ( s.)ISBN: 80-214-2190-8.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Modifikované M-C grafy. In Seminář Teorie obvodů STO-8. Brno: VUT Brno, 2002. s. 54 ( s.)ISBN: 80-214-2190-8.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Fast Analysis of Blocks with Current Conveyors. In Proceedings of the 2002 International Conference on Electronics, Control & Signal Processing. Singapore: Paper No. 451-147, 2002. p. 123 ( p.)
Detail

KOLKA, Z., BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Approximate Symbolic Analysis with Interval Error Estimation. In Proceedings of the 2002 International Conference on Electronics, Control & Signal Processing. Singapore: Paper No. 451-220, 2002. p. 123 ( p.)
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V., WILFERT, O. Reliability of Optical Wireless Links. In Proceedings of the 2002 International Conference on Electronics, Control & Signal Processing. Singapore: Paper No. 451-293, 2002. p. 83 ( p.)
Detail

RAJMIC, P., SYSEL, P. Wavelet Spectrum Thresholding Rules. In Proceedings of International Conference Research in Telecommunication Technology 2002. Žilina: Žilina University, 2002. p. 60 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

RAJMIC, P. Wavelet Spectrum Thresholding Rules. In Proceedings of the Fourth International Conference on Recent Advances in Soft Computing. Nottingham, GB: Nottingham University Press, 2002. p. 477 ( p.)ISBN: 1-84233-0764.
Detail

DOSTÁL, T., POSPÍŠIL, J., RYBIN, A. Homogeneous models of the current conveyors regular to the nodal analysis. In Proceedings of the IASTED int. conf. Modelling, idetification, and control. Anaheim: Acta Press, 2002. p. 28 ( p.)ISBN: 0-88986-319-9.
Detail

DOSTÁL, T. Cauerovy filtry s vícebranovými proudovými konvejory. In Nové smery v spracovaní signalov VI. Liptovský Mikuláš: SES VA, 2002. s. 24 ( s.)ISBN: 80-8040-180-2.
Detail

DOSTÁL, T., BIOLEK, D., VRBA, K. Adjoint voltage-current mode transformation for circuits based on modern current conveyors. In 4th IEEE international Caracas conference on devices, circuits and systems. Aruba: IEEE, 2002. p. T034-1 ( p.)ISBN: 0-7803-7381-2.
Detail

SVAČINA, J. Interference Measurements in the Presence of Ambient Signals. In Applied Electronics 2002 - Conference Proceedings. ZČU v Plzeni: ZČU Plzeň, 2002. p. 163 ( p.)ISBN: 80-7082-881-1.
Detail

SVAČINA, J. Analytical Analysis of Side Shielded Microstrip Lines. In Proceedings of the 11th Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2002. Portorož (Slovenia): University of Ljubljana, 2002. p. 502 ( p.)ISBN: 961-6064-1.
Detail

ČERNOHORSKÝ, D., NOVÁČEK, Z. Radiation pattern and impedance of a dipole excited by a slot in its coaxial feeder. In Proceeding of 11th International Czech-Slovak Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA´2001. Institute of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2001. p. 250 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

NOVÁČEK, Z. Počítačová podpora výuky elektromagnetických vln a vedení. In WORKSHOP CAD&CAE´2001. Sborník referátů. Praha: Československá sekce IEEE, 2001. s. 4 ( s.)ISBN: 80-86582-04-3.
Detail

NOVÁČEK, Z., LAČÍK, J. Šíření prostorové vlny na trase v terénu. In WORKSHOP CAD&CAE´2001. Praha: Československá sekce IEEE, 2001. s. 1 ( s.)ISBN: 80-86582-04-3.
Detail

ČÍŽ, R.; ŠILHAVÝ, P. Measuring the Fujitsu ADSL Modem Performance. In Proceedings of the International Conference "Research in Telecommunication Technology 2001". Brno: Brno University of Technology, 2001. p. 164 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

ČAJKA, J. Chatting about conveyors. In Fifth Internation Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering applied to power systems. Plzeň: KTE-FEL-ZČU v Plzni, 2001. p. B05 ( p.)ISBN: 80-7082-756-4.
Detail

PROKEŠ, A.; ZEMAN, V. Optical Receiver Performance Analysis. In Proceedings IST 2001. Tehran, Iran: International Symposium on Telecommunications, Tehran, Iran, 2001. p. 135 ( p.)
Detail

RŮŽIČKA, B. Deposition and Measurement of Antireflection Coatings for Semiconductor Laser. In Proceedings of 7th conference Student FEI 2001. Brno: Ing.Zdeněk Novotný, 2001. p. 291 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

FRANEK, O. Vstupní impedance soustav lineárních antén. In Proceedings of 7th Conference STUDENT FEI 2001 Volume 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2001. s. 169 ( s.)ISBN: 80-214-1859-1.
Detail

MARŠÁLEK, R., BAUDOIN, G. Influence of the nonlinearities of power amplifier on a transmitter/receiver for wireless local area network standard HIPERLAN 2. In 2001 European Conference on Wireless Technology Conference Proceedings. London: Microwave Engineering Europe, 2001. p. 223 ( p.)ISBN: 0-86213-163-4.
Detail

MARŠÁLEK, R., ŠEBESTA, V. Reducing the effects of power amplifier nonlinearities in modern communication systems. In Proceedings DSP-MCOM 2001. Kosice: Technical University of Kosice, 2001. p. 38 ( p.)ISBN: 80-89061-49-4.
Detail

MARŠÁLEK, R., ŠEBESTA, V. Simulation of a Transmitter / Receiver for Wireless Local Area Network Standard HIPERLAN 2. In Sbornik praci studentu a doktorandu. Brno: FEI VUT BRNO, 2001. p. 264 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

MARŠÁLEK, R., ŠEBESTA, V. A Demonstration Software For Power Amplifier Linearisation Using Predistortion. In Workshop CAD & CAE. Praha: CVUT Praha, 2001. p. 20 ( p.)ISBN: 80-865-8204-3.
Detail

POMĚNKA, P. Experience with Building Wireless Networks. In Proceedings of the 7th Conference STUDENT FEI 2001. Brno, Czech Republic: FEI VUT Brno, 2001. p. 283 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

POMĚNKA, P., RAIDA, Z. Electromagnetic Waves and Microwave Techniques: A Multimedia Textbook. In Proceedings of the International Conference Radioelektronika 2001. Brno, Czech Republic: Brno UT, 2001. p. 322 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

GRÉZL, F., ČERNOCKÝ, J. Robustness of MFC and RASTA-PLP parameterizations in Recognition of Distorted Czech Words. In Proc. Radioelektronika 2001. Brno: 2001. p. 392 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

GRÉZL, F., ČERNOCKÝ, J. Comparison of MFC and RASTA-PLP parameterizations in recognition of distorted Czech words. In Proc. 10th Aachen Symposium on signal theory algorithms and software for mobile communications. Aachen: 2001. p. 429 ( p.)ISBN: 3-8007-2610-6.
Detail

GRÉZL, F. Comparison of MFC and RASTA-PLP parameterizations in recognition of Czech words. In Proc. 7th conference STUDENT FEI 2001, Vol. 1. Brno: 2001. p. 200 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

GOŇA, S., RAIDA, Z. Analysis of planar structures by method of moments. In Proceedings of the conference Radioelektronika 2001. Brno: 2001. p. 242 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

PROKEŠ, A., ZEMAN, V. Non-Cascade Structures of Filters. In Proceedings IST2001. Tehran: International Symposium on Telecommunications, Tehran, Iran, 2001. p. 662 ( p.)
Detail

WILFERT, O., KOLKA, Z., HLAVÁČ, D., BIOLKOVÁ, V. Statistický model optického směrového spoje. In Optické komunikace O.K.´2001. Praha: TECH-MARKET Praha, 2001. s. 71 ( s.)ISBN: 80-86114-42-2.
Detail

SEDLÁČEK, J. An Optimization of RLC Band-Pass Filter Prototypes. In IC-SPETO 2001. Gliwice-Ustroň: Instytut elektrotechniky teoretycznej i przemyslowej politechniky slazskiej, 2001. p. 441 ( p.)ISBN: 83-85940-23-5.
Detail

PROKEŠ, A., ZEMAN, V. Front-End Architecture of the Optical Directional Link. In Proceedings of the 24rd International Conference Telecommunications and Signal Processing – TSP’2001. Brno: VUT Brno, 2001. p. 132 ( p.)ISBN: 80-7204-161-4.
Detail

POSPÍŠIL, J. Simple State Models of Dynamical Systems OF CLASS C. In Proc. of scientific conference “Nové trendy ve fyzice”. Brno: VUT Brno, 2001. p. 10 ( p.)
Detail

ŠEBESTA, V. Digital-Linearizer Side-Effects in the Frequency Domain. In Radioelektronika 2001. Brno: Institute of Radio Electronics, 2001. p. 382 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

KOMOSNÝ, D. Microsoft telephony application program interface and its utilization for the connection of a computer and a radio network. In Telecommunications and signal processing. Brno: 2001. p. 75 ( p.)ISBN: 80-214-1962-8.
Detail

KOMOSNÝ, D. IP Phone. In STUDENT FEI 2001. Brno: 2001. p. 249 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

LARES, M., BIOLEK, D. Comparison of Two Analog Realizations of Linear-Phase Discrete-Time FIR Filters. In Proceedings of the 5th WSES International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2001). Rethymno: WSES, 2001. p. 4691 ( p.)ISBN: 960-8052-33-5.
Detail

LARES, M., BIOLEK, D. Analog Filter with Approximately Linear Phase Based on Discrete-Time IIR Filter. In 11th International Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2001. Brno: Institute of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2001. p. 54 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

HLAVÁČ, D., WILFERT, O. Stationary model of free-space link. In Proceedings of the 11thInternational Czech-Slovak Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2001. Brno: 2001. p. 302 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

HLAVÁČ, D., WILFERT, O. Free-space link modelling. In Proceedings of the Conference STUDENT FEI 2001. Brno: 2001. p. 215 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

HÁJEK, K., SEDLÁČEK, J. An Optimization of Narrow Band-Pass Filter Prototypes. In Radioelektronika 2001. Brno: VUT FEI Brno, 2001. p. 22 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

RŮŽIČKA, B., WILFERT, O. Measurement of Residual Reflectivity and Wavelength of Coated Laser Diodes. In RADIOELEKTRONIKA 2001. Institute of Radio Electronics, Brno UT, 2001. p. 286 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

HOLČÍK, J. Modelování biologických systémů (přehled koncepcí výuky předmětu). In Zborník referátov z konferencie s medzinárodnou účasťou bionika a biomedicínske inžinierstvo. Častá – Píla: FEI STU v Bratislave, 2001. s. 5 ( s.)ISBN: 80-227-1611-1.
Detail

HRUBÝ, R., HOLČÍK, J., KOZUMPLÍK, J., KOLÁŘ, R. Wavelet Based Filtering of Myopotentials in Equine ECG. In SYMBIOSIS 2001. Proc. VI. Intern. Conference. Szczyrk, Poland: Szczyrk, Poland, 2001. p. 223 ( p.)ISBN: 121-829X.
Detail

HOLČÍK, J., LHOTSKÁ, L. BME Research and Development in the Czech Republic. In IFMBE Proceedings MEDICON 2001. Pula, Croatia: IFMBE, 2001. p. 203 ( p.)ISBN: 953-184-024-5.
Detail

HOLČÍK, J., HANÁK, J., HRUBÝ, R., VÁCLAVÍK, V., SEDLINSKÁ, M., JAHN, P. Database of Equine ECG Signals. In IFMBE Proceedings MEDICON 2001. Pula, Croatia: IFMBE, 2001. p. 885 ( p.)ISBN: 953-184-024-5.
Detail

BURHAN, R., HOLČÍK, J., FOJT, O. A New Segmentation Algorithm. In Proc. of 7th Conference STUDENT FEI 2001. Brno: FEI VUT v Brně, 2001. p. 187 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

HRUBÝ, R., HOLČÍK, J. Orthogonal Transforms of ECG Signals in Large Animals. In Proc. of 7th Conference STUDENT FEI 2001. Brno: FEI VUT v Brně, 2001. p. 225 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

RYBIN, A., KOROLJOV, J., ŠEBESTA, V. Image Recostruction in the Frequency Domain Using Weighted Filtering. In Conference Procedings 11th International Czech - Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2001. Brno: ÚREL, 2001. p. 334 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

KULHÁNEK, M., ŠEBESTA, V. Modulační postupy pro přenos HDTV podle standardu ATSC A/53. In Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. vol.1. Brno: VUT v Brně, 2001. s. 181 ( s.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

BALÍK, M. Late reverberation algorithms for real-time applications. In Proceedings of the International Conference Research in Telecommunication Technology RTT 2001. Lednice, Czech Republic: VUT FEI Brno, 2001. p. 110 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

ŠVIRÁK, M., ŠEBESTA, V. Vyrovnavač typu DFE pro rádiový digitální spoj. In Proceedings of 7th Conference STUDENT FEI 2001. vol 1. Brno: VUT v Brně, 2001. s. 214 ( s.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

BALÍK, M., SCHIMMEL, J. 8-Channel Surround Sound Processing in Nuendo Digital Audio Workstation. In Proceedings of the 24th International Conference Telecommunications and Signal Processing TSP-2001. Brno, Czech Republic: Utko FEI VUT, 2001. p. 107 ( p.)ISBN: 80-214-1962-8.
Detail

HEUVEL, H., BOUDY, J., BAKCSI, Z., ČERNOCKÝ, J., KOCHANINA, J., MAJEWSKI, W., POLLÁK, P., RUSKO, M., GALUNOV, V., SADOWSKI, J., STARONIEWICZ, P., TROPF, H. SpeechDat-East: Five multilingual speech databases for voice-operated teleservices completed. In Proc. EUROSPEECH 2001. Aalborg: 2001. p. 2059 ( p.)ISBN: 87-90834-09-7.
Detail

SCHWARZ, P. Rozpoznávač řeči pro ovládání telefonnních aplikací. In Proceedings of 7th conference STUDENT FEI 2001. Vol. 1. FEI VUT BRNO: 2001. s. 199 ( s.)ISBN: 80-214-1859-1.
Detail

VLK, M. New Version of the Approximative Symbolical Analysis Program. In Proceedings of Radioelektronika 2001. Brno, Czech Republic: 2001. p. 66 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

VLK, M. Improved Approximative Symbolical Analysis of Analogue Linearized Circuits in Frequency Domain. In Proccedings of 7th conference STUDENT FEI 2001. Brno, Czech republic: 2001. p. 309 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

ŠVÉDA, M., VRBA, K., VRBA, R., ZEZULKA, F. Frameworks for Interconnecting Smart Sensors. In Proceedings of the International Conference IEEE/IEE Real-Time Embedded System RTES´01. London: British University, 2001. p. 3.12:1 ( p.)
Detail

HOLEC, A. New FPGA architectures. In Research in telecomunication technology 2001. Lednice: 2001. ISBN: 80-314-1938-5.
Detail

FEDRA, P., PROVAZNÍK, I. Medical Images Interpolation With Complex Wavelets. In Proceeding of BMEEDU 2001. Praha: 2001. p. 0 ( p.)
Detail

SCHIMMEL, J. Digital Synthesis by Plug-In Method in Java Media Framework Environment. In COST-G6 Conference on Digital Audio Effects DAFx-01 Proccedings. Limerick, Ireland: University of Limerick, 2001. p. 189 ( p.)ISBN: 187465363-1.
Detail

WILFERT, O. Optické bezkabelové spoje. In Sborník přednášek Teleinformatika 2001. WIRELESSCOM, s.r.o., Praha, listopad 2001: WIRELESSCOM, s.r.o., 2001. s. 41 ( s.)
Detail

BARDOŇOVÁ, J., PROVAZNÍK, I. Rozpoznávání ischemické choroby srdeční pomocí skrytých Markovových modelů. In 8. konference Matlab 2000. Praha: 2000. s. 35 ( s.)ISBN: 80-7080-401-7.
Detail

BARDOŇOVÁ, J., PROVAZNÍK, I., SZABÓ, Z. Rozpoznávání izolovaných slov pomocí Markovových modelů. In AES ATP 2000. Brno: 2000. s. 99 ( s.)ISBN: 80-214-1602-5.
Detail

BARDOŇOVÁ, J., PROVAZNÍK, I. Hidden Markov Models in Wavelet Analysis. In Sborník prací studentů a doktorandů. Brno: 2000. s. 47 ( s.)ISBN: 80-7204-155-X.
Detail

FILKA, M. First Experiwencies With Picture Archiving and Communications Systems in Brno Hospital. In Trnds in communication. Bratislava: IEEE, 2001. p. 17 ( p.)ISBN: 0-7803-6490-2.
Detail

FILKA, M. Telecommunication Optical Measurement and Control. In Processes of convergence in telecommunication systems nad services. Bratislava: ADAPT, Bratislava, 2001. p. 143 ( p.)ISBN: 80-968042-3-5.
Detail

FILKA, M. Telecommunication Optical Measurement and Control. In Processes of convergence in telecommunication systems nad services. Bratislava: ADAPT, Bratislava, 2001. p. 143 ( p.)ISBN: 80-968042-3-5.
Detail

FILKA, M. Telecommunication Optical Measurement and Control. In Processes of convergence in telecommunication systems nad services. Bratislava: ADAPT, Bratislava, 2001. p. 143 ( p.)ISBN: 80-968042-3-5.
Detail

MATĚJKA, P. Verifikace mluvčího podle jeho hlasu. In Proceedings of 7th Conference STUDENT FEI 2001. vol. 1. FEI VUT BRNO: 2001. s. 47 ( s.)ISBN: 80-214-1851-1.
Detail

SCHWARZ, P. Speaker Verification. In Proceedings of 24th International Conference on Telecommunications and signal processing TSP 2001. FEI VUT BRNO: 2001. p. 87 ( p.)ISBN: 80-214-1962-8.
Detail

VALSA, J. How to Find Poles and Zeros of a Network Function. In 24-th IC-SPETO. Gliwice: Silesian University of Technology, 2001. s. 257 ( s.)ISBN: 83-85940-23-5.
Detail

KOLÁŘ, R., KOZUMPLÍK, J. Adaptive noise suppression in ultrasound images via wavelet transform. In Proceedings of 7th Conference STUDENT FEI 2001. 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FEI, 2001. p. 234 ( p.)ISBN: 80-214-1861-5.
Detail

MAHDAL, V., KUREČKA, R. Neseparabilní vlnková transformace použitím schématu lifting. In Proceedings of 7th conference Student FEI 2001. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2001. s. 187 ( s.)ISBN: 80-214-1859-1.
Detail

KUREČKA, R., KOZUMPLÍK, J. Ultrasound Image Segmentation using Active Contour. In Proceedings of 11th Internation Czech-Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2001. Brno: VUT Brno, 2001. p. 408 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

KUREČKA, R., KOZUMPLÍK, J. Segmentace ultrazvukových obrazů použitím metod aktivních kontur pomocí B-splajnů. In Sborník příspěvků 9. ročníku konference Matlab 2001. Praha: Humusoft s.r.o., 2001. s. 204 ( s.)ISBN: 80-7080-446-7.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V., VRBA, K. Teaching Linear Circuits analysis effectively. In Proceedings of the 4th UICEE Annual Conference on Engineering Education. Melbourne: Unesco International centrefor Engineering EDUCATION (UICEE), 2001. p. 277 ( p.)ISBN: 0-7326-2146-1.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Computer-Aided Education in Electrical Engineering in Light of Didactic Principles. In Proceedings of the 4th UICEE Annual Conference on Engineering Education. Melbourne: Unesco International centrefor Engineering EDUCATION (UICEE), 2001. p. 306 ( p.)ISBN: 0-7326-2146-1.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Algorithmic s-z Transformations for Continuous-Time to Discrete-Time Filter Conversion. In Proceedings of the IEEE International Symposium on Circuits and SystemsISCAS'01. Sydney, Australia: IEEE, 2001. p. 588 ( p.)ISBN: 0-7803-6687-5.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Optimization of Frequency Filters via VERTEX Graphs. In Proceedings ISCAS'01 (the IEEE International Symposium on Circuits and Systems). Sydney: IEEE, 2001. p. 188 ( p.)ISBN: 0-7803-6687-5.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Analysis of Circuits Containing Active Elements by using Modified T-graphs. In Proceedings of the 5th WSES International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2001). Rethymno: WSES Press, 2001. p. 4431 ( p.)ISBN: 960-8052-33-5.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V., DOBEŠ, J. (Semi) Symbolic Modeling of Large Linear Systems: Pending Issues. In Proceedings of the 2001 International Symposium on Signals, Systems, and Electronics ISSSE´2001. 2001. p. 397 ( p.)
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Signal-Invariance S-Z Transform for Effective Digital Filter Design. In Signal and Image Processing (Proceedings of the IASTED International Conference SIP2001). Anaheim*Calgary*Zurich: ACTA Press, 2001. p. 373 ( p.)ISBN: 0-88986-297-4.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Signal Flow Graphs Suitable for Teaching Circuit Analysis. In 11th International Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2001. Brno: Institute of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2001. p. 310 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. VERTEX and Casual Graphs of Linear Systems. In Telecommunications and Signal Processing TSP 2001. Brno: Institute of Telecommunications, Brno University of Technology, 2001. p. 125 ( p.)ISBN: 80-214-1962-8.
Detail

BIOLKOVÁ, V., VRBOVÁ, J., BIOLEK, D., VRBA, K. OAHU - Object Analysis Hake Utility. In Proceedings of the International ConferenceResearch in Telecommunication Technology RTT 2001. Brno: BUT Brno, 2001. p. 205 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

DOSTÁL, T., BRZOBOHATÝ, J. Behavioral modelling of modern active devices for simulation of analog circuits in PSPICE. In IASTED international conference “Modelling, identification and control“. Innsbruck: IASTED, 2001. p. 539 ( p.)ISBN: 0-88986-316-4.
Detail

DOSTÁL, T., RYBIN, A. Analysis of current conveyor based circuits by method of diakoptic modification. In 11th International Czech-Slovak scientific conference RADIOELEKTRONIKA 2001. Brno: Institute of Radio Electronics, BUT Brno, 2001. p. 30 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

Wavelet Processing of Colour Images – Lifting-Scheme-Based Wavelet Transform. In IMAGE PROCESSING III: Mathematical Methods, Algorithms & Applications. 1. Leicester, UK: Horwood Publishing, 2001. p. 123 ( p.)ISBN: 1-898563-72-1.
Detail

VRBA, K., ČAJKA, J. Oscillators employing voltage conveyors. In Proceedings of International Conference EDS´01 (Electronic Devices and Systems). Brno: BUT Brno, 2001. p. 180 ( p.)ISBN: 80-214-1960-1.
Detail

RAIDA, Z., ŠKVOR, Z. Time-Domain Modeling of Microwave Structures. In The 11th Conference on Microwave Techniques: Grant Forum. Pardubice: University of Pardubice, 2001. p. 8 ( p.)ISBN: 8086582027.
Detail

ZELINKA, L., SZABÓ, Z. Lossy ECG compression using different approximation algorithms. In POSTER 2001, Book of Extended abstracts. 2001. p. E34 ( p.)
Detail

DOSTÁL, T., RYBIN, A. Symbolical analysis of current conveyor based circuits. In 24rd International conference TPS 2001 “Telecommunications and signal processing. Brno: Dep. of Telecommunication BUT Brno, 2001. p. 11 ( p.)ISBN: 80-214-1960-1.
Detail

MOLNÁR, K. Developing Multimedia Applications in Java. In Proceedings of the conference TSP'2001. BRNO: Foerster, 2001. p. 135 ( p.)ISBN: 80-214-1962-8.
Detail

ŠNAJDAR, J., SZABÓ, Z. EXTERNAL FORCE DEFINITION USED IN ACTIVE CONTOUR MODEL. In POSTER 2001 Book of Extended Abstracts. 2001. p. IC43 ( p.)
Detail

PETRŽELA, R., SZABÓ, Z. POLIGONAL SHAPE-COMPRESSION IN CONTEXT WITH MPEG-4 STANDARD. In POSTER 2001 Book of Extended Abstracts. 2001. p. C11 ( p.)
Detail

MOLNÁR, K. HTTP Support in Java. In Research in Telecommunication Technology 2001. Brno: FEI VUT, 2001. p. 289 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

KOLÁŘ, R., KOLKA, M., KOZUMPLÍK, J., PROVAZNÍK, I. Wavelet Based Enhancement of Ultrasonic Signals for Edge Detection. In Proceedings of the 11-th International Conference Radioelektronika 2001. Brno: VUT BRNO, 2001. p. 198 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

KOLÁŘ, R., KOZUMPLÍK, J. Noise suppression in ultrasound images using wavelets. In Applied Electronics 2001. Plzeň: Západočeská universita, 2001. p. 130 ( p.)ISBN: 80-7082-758-0.
Detail

KRATOCHVÍL, T. Model of the Digital Transmission System i TV technique Used for Error Rate Determination. In Proceedings of the 7th Conference STUDENT FEI 2001 Volume 2. Brno: FEI VUT v Brně, 2001. p. 254 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

ZELINKA, L., SZABÓ, Z., FEDRA, P. Lossy ECG compression using different approximation algorithms. In Proceedings of BMEEDU 2001. Praha: 2001. p. 0 ( p.)
Detail

OLŠÁK, M., MATĚJÍČEK, L., VRBA, K., SMÉKAL, Z. Realization of Nth-order electronically tunable highpass filter employing only N OTAs. In 10th International Conference on Telecommunications ICT‘2003. Tahiti, Papeete – French Polynesia: IEEE Operations Center, 2003. p. 671 ( p.)ISBN: 0-7803-7662-5.
Detail

KOLOUCH, J. LFSR Counters with Arbitrary Cycle Length. In Radioelektronika 2003, Conference Proceedings. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2003. p. 360-363. ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Simulation of Passive Ladder LC Structures by Active Filters Containing CDBA Elements. In Proceedings of the Conference Radioelektronika 2003. Brno: Brno University of Technology, FEEC, Institute of Radio Electronics, 2003. p. 9 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

ŠEBESTA, V. Pseudo-Chaotic Binary Sequences. In Radioelektronika 2003 Conference Proceedings. Brno, Czech Republic: Institute of Radio Electronics, 2003. p. 415 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

RAIDA, Z. Broadband Modeling of Planar Transmission Lines by Elman Neural Network. In Proceedings of Radioelektronika 2003. Brno: Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, 2003. p. 268 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

ŠMÍD, P., RAIDA, Z. Exploitation of Artificial neural Networks to the Design of Planar Filters. In Proceedings of Radioelektronika 2003. Brno: Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, 2003. p. 340 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

LUKEŠ, Z., RAIDA, Z. Analysis of wire dipole in frequency and time domain. In 13th International Czech-Slovak Scientific Conference : RADIOELEKTRONIKA 2003. BUT, FEEC, UREL , Pukynova 118, 612 00 Brno, Czech Republic: BUT, FEEC, UREL , Pukynova 118, 612 00 Brno, Czech Republic, 2003. p. 237 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

ŘÍČNÝ, V. Instrument for Display of Diagram "Eye". In SIBCON-2003 Proceedings. Tomsk Polytechnic University, Russia: 2003. p. 36 ( p.)ISBN: 0-7803-7854-7.
Detail

SVAČINA, J. Multimedia Education in Electromagnetic Compatibility (EMC). In Proceedings of the 13th International Czech-Slovak Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2003. Brno: VUT v Brně, 2003. p. 336 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

ZÁVIŠEK, M. Breast Cancer Diagnostics Using Infrared Camera. In Proceedings of the 9th conference and competetion Student EEICT 2003. volume 2. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc, 2003. p. 204 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

SYSEL, P., VRÁNA, J. Signálové procesory typu VLIW. In Proceedings of Audio Technologies and Processing ATP2003. Brno: Nakladatelstvi VUT, Brno, 2003, 2003. s. 76 ( s.)ISBN: 80-214-2391-9.
Detail

SCHIMMEL, J. Non-linear Dynamics Processing. In 114th AES Convention Preprint 5775. Amsterdam, The Netherlans: Audio Enginnering Society, 2003. p. 1 ( p.)
Detail

HOVOŘÁK, P. Decreasing of turbulent atmosphere effect by multi beam transmission in FSO. In RADIOELEKTRONIKA 2003 - Conference Proceeding. Brno: MJ Servis Ltd., Kouty 16, Brno, 612 00, 2003. p. 288 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

SCHIMMEL, J. Nelineární dynamické zpracování signálu. In Proceedings of the 4th Conference of Czech Student AES Section on Audio Technologies and Processing. Brno: VUT v Brně, 2003. s. 113 ( s.)ISBN: 80-214-2391-9.
Detail

STANČÍK, P. Principy fotogrammetrie. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2003. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

EKSLER, V. Lokalizace zdroje akustického signálu pomocí pole mikrofonů metodou časových zpoždění. In Proceedings of the 4th Conference of Czech Student AES Section on Audio Technologies and Processing. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. s. 30 ( s.)ISBN: 80-214-2391-9.
Detail

RAJMIC, P.; KLIMEK, J. Odstranění "praskání" LP desky pomocí waveletové analýzy. In Audio Technologies and Processing ATP 2003. Proceedings o the 4th Conference of Czech Student AES Section on Audio Technologies and Processing. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 126 ( s.)ISBN: 80-214-2391-9.
Detail

PROKOPEC, J. Synchronizace nosné v základním pásmu. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2003. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

LUKEŠ, Z. Analysis of wire dipole by time domain moments method. In Proceeding of the international conference and competation : Student EEICT 2003. Brno: BUT, FEEC, UREL , Pukynova 118, 612 00 Brno, Czech Republic, 2003. p. 61 ( p.)ISBN: 80-214-2401-X.
Detail

ŠÁDEK, V., SVAČINA, J. THE LOW IMPEDANCE COAXIAL LINE WITH SQUARE CROSS SECTION- THE SIMPLE METHOD FOR THE SYNTHESIS. In 4th International Conference of PhD Students. Miskolc, Hungary: 2004. p. 123 ( p.)ISBN: 963-661-590-X.
Detail

KUTÍN, P., ZAMAZAL, M. Družicový přijímač 29,4 MHz pro provoz PSK31. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2003. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

KUBÁNEK, D. Multifunctional Second-Order Filters with Current and Voltage Conveyors. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003 Volume 2. Brno: VUT Brno, FEKT, 2003. p. 87 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

ZÁVIŠEK, M. Breast Cancer Diagnostics Using Infrared Camera. In Proceedings of the international conference and competetion Student EEICT 2003. Brno: 2003. p. 79 ( p.)ISBN: 80-214-2401.
Detail

KUTÍN, P. 10 GHz Transverter. In Proceedings of The International Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: FEEC BUT, 2003. p. 56 ( p.)ISBN: 80-214-2401-X.
Detail

KOLÁŘ, R., FEDRA, P., ROHEL, J., KUREČKA, R., JAN, J., CHALOUPKA, V. 3D interpolation for ultrasound volume reconstruction. In Proceedings of Radioelektronika 2003. Brno: Brno University of Technology, 2003. p. 119 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

KOLÁŘ, R., JAN, J. 3D imaging of retina laser images with Visualization Toolkit. In Proceedings of Radioelektronika 2003. VUTIUM BRNO. Brno: Brno University of Technology, 2003. p. 123 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

BOŠTÍK, M.; SIGMUND, M. Methods for Estimation of Glottal Pulses Waveforms Exciting Voiced Speech. In Eurospeech 2003. European Conference EUROSPEECH. Geneva, Switzerland: 2003. p. 2389 ( p.)ISSN: 1018-4074.
Detail

HOVOŘÁK, P. Decreasing of Intensity Fluctuations by Multi Beam Transmission. In Poster 2003. Praha: 2003. p. 1 ( p.)
Detail

ZÁVODNÝ, L., HANUS, S. The Convergence of Genetic Algorithms in GSM Network Optimization. In Conference Proceeding ICECom 2003. Neuveden. Dubrovník: KoREMA, Croatian Society for Communications, Computing, Electronics, Measurement and Control, 2003. p. 91 ( p.)ISBN: 953-6037-39-4.
Detail

BAUDOIN, G., JARDIN, P., MARŠÁLEK, R. Linearisation des amplificateurs de puissance par pre-distorsion avec prise en compte des effets memoire. In 19e colloque GRETSI sur le traitement du signal et des images. Neuveden. Paris, FRANCE: 2003. s. 347 ( s.)
Detail

HANUS, S. Education in Mobile Communications on Institute of Radio Electronics FEEC BUT. In Proceedings of the 13th International Czech – Slovak Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2003. Neuveden. Brno, Czech Republic: Institute of Radio Electronics, 2003. p. 8 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

SOUMAR, M. Application development for mobile devices. In Telecommunications and Signal Processing TSP - 2003. Neuveden. Neuveden: 2003. p. 187 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

HANUS, S. Security Techniques in Mobile Systems. In Proceedings of the 13th International Czech – Slovak Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2003. Neuveden. Brno, Czech Republic: Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, 2003. p. 344 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

HANUS, S., ZÁPECA, M. Carrier to Interference GSM Network Model. In Proceedings of the 13th International Czech – Slovak Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2003. Neuveden. Brno, Czech Republic: Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, 2003. p. 433 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

ZAČAL, J., JAN, J. Kompilace 3D ultrazvukových dat snímaných metodou free-hand. In Měřící a řídící technika v biomedicíně. Neuveden. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 284 ( s.)ISBN: 80-248-0432-8.
Detail

TKADLEC, R. PLANE RECTANGULAR NEAR-FIELD MEASUREMENT MODELING IN MATLAB. In Proceeding of the 13th INTERNATIONAL TRAVELLING SUMMER SCHOOL ON MICROWAVES & LIGHTWAVES. 2003. p. 231 ( p.)
Detail

BARDOŇOVÁ, J., PROVAZNÍK, I., NOVÁKOVÁ, M. Detection of Myocardial Ischemia Using Hidden Markov Models. In Proceedings of Annual International Conference IEEE EMBS 2003. Cancun: IEEE, 2003. p. 1 ( p.)
Detail

KIČMEROVÁ, D., PROVAZNÍK, I. Wavelet Detection of Significant Points in ECG Signals. In RADIOELEKTRONIKA 2003 Conference Proceedings. Brno: 2003. p. 395 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

LUKEŠ, Z., RAIDA, Z. Analysis of Vivaldi antenna in frequency and time domain. In 13th international travelling Summer school on Microwaves & Lightwaves 2003. Institute of Microwave Engineering-University of Technology,Darmstadt, Germany: Institute of Microwave Engineering-University of Technology,Darmstadt, Germany, 2003. p. 320 ( p.)
Detail

RAIDA, Z. Optimization of Microwave Structures. In Proceedings of the 13th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves 2003. Darmstadt: Technische Universitat Darmstadt, 2003. p. 45 ( p.)
Detail

FRANEK, O. Application of Finite-Difference Time-Domain Method to Gigahertz TEM Cell Homogeneity Problem. In Proceedings of the 13th International Travelling Summer School on Microwaves & Lightwaves 2003. Darmstadt, Germany: Institute of Microwave Engineering, University of Technology Darmstadt, 2003. p. 1 ( p.)
Detail

HOVOŘÁK, P., WILFERT, O. A Possibility Of Decreasing Turbulent Atmosphere Effects By Multi Beam Transmission In Free Space Optics. In 4th International Conference of PhD Students. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2003. p. 305 ( p.)ISBN: 963-661-591.
Detail

GREGOŘICA, M., ŠILHAVÝ, P. Comparing the approaches to design the time domain equalizer used in ADSL transceivers. In University of Miskolc. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, 2003. p. 293 ( p.)ISBN: 9636615918.
Detail

URBANEC, T.; SVAČINA, J. MICROWAVE VECTOR MEASUREMENTS WITH SIX-PORT TECHNIQUE. In 4th International Conference of PhD Students. Engineering Sciences I. Miskolc,Hungary: 2003. p. 459 ( p.)ISBN: 963-661-590-X.
Detail

DOSTÁL, T., SIGMUND, M. Universal third-order state-variable based filter in current mode. In Proceedings of the 13th international Czech-Slovak scientific conference Radioelektronika 2003. Brno: FEEC BUT, 2003. p. 328 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

KRATOCHVÍL, T. Simulation and Analysis of the Digital Television Signal Transmission. In Eurocon 2003 Computer as a Tool Proceedings Vol. 1. Ljubljana, Slovinsko: 2003. p. 459 ( p.)ISBN: 0-7803-7763-X.
Detail

KRATOCHVÍL, T. The DVB Television Signal Transmission Simulation Using the Forward Error Correction Codes. In Conference proceedings ICECom 2003. Dubrovnik, Chorvatsko: 2003. p. 113 ( p.)ISBN: 953-6037-39-4.
Detail

NOVÁČEK, Z., ČERNOHORSKÝ, D. Radiation pattern, input impedance and the frequency band of the slot excited dipole array. In Conference proceedings of 13th international Czech-Slovak Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2003. Brno: 2003. p. 261 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

JIŘÍK, R., JAN, J. Restaurace ultrazvukových dat s využitím kepstrální analýzy. In Sborník abstrakt, kongres MEFA 2000. Brno: 2000. s. 0 ( s.)
Detail

JIŘÍK, R., JAN, J. 2D Homomorphic Approach to Deconvolution of Ultrasonograms. In Proceedings of 7th conference Student FEI 2001. Papers written by postgraduate students, Volume 2. Brno: 2001. p. 229 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

JIŘÍK, R.; TAXT, T.; JAN, J. Imaging of Ultrasound Attenuation Coefficient. In Abstracts of ESEM-ESAO Conference 2003. Halle, Germany: 2003. p. 188 ( p.)
Detail

NAVRÁTIL, V. Effect of Driver Parameters and Line Termination on the EMI Behaviour of Differential Signalling. In Proceedings of the international conference and competition Student EEICT 2003. FEEC VUT Brno: Ing. Zdeněk Novotný, 2003. p. 66 ( p.)ISBN: 80-214-2401-X.
Detail

NAVRÁTIL, V. The Effect of Differential Driver Asymmetries on Common- and Differential-Mode Frequency Spectrum with Regards to EMC. In Proceedings of the 4th International PhD Conference. Miskolc Hungary: University of Miskolc Hungary, 2003. p. 133 ( p.)ISBN: 963661590X.
Detail

DOSTÁL, T. Universal N-order ARC Filters Using Current Conveyors and Multi-output Current followers. In Proceeding of the 7th WSEAS International Multiconference CSCC. Corfu: 2003. p. 457-158 ( p.)ISBN: 960-8052-82-3.
Detail

OTEVŘEL, V. Shape Optimization of Planar Transmission Lines using Genetic and Polytope Algorithms. In Proceedings of the 13th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves 2003. Darmstadt (Germany): Technische Universitat Darmstadt, 2003. p. 230 ( p.)
Detail

DOSTÁL, T., POSPÍŠIL, J., HANUS, S., MICHÁLEK, V. Current Mode State Models of Third-Order Dynamical Systems. In Proceeding of the 7th WSEAS International Multiconference CSCC. Corfu: WSEAS, 2003. p. 457-163 ( p.)ISBN: 960-8052-82-3.
Detail

NAVRÁTIL, V. Analysis of the Common-Mode Radiation from Differential Signalling on Printed Circuit Boards. In Proc. of the 15th Int. Zürich Symp. on Electromagn. Compatibility. Zurich Switzerland: ETHZ Switzerland, 2003. p. 437 ( p.)ISBN: 3-9521199-7-0.
Detail

DOSTÁL, T. High-Order Filters with Multi-Loop Structure in Current Mode. In Proceeding of the European Conference on Circuit Theory and Design. Krakow: EAII AGH UST, 2003. p. I-373 ( p.)ISBN: 83-88309-95-1.
Detail

NAVRÁTIL, V. Effect of Current Imbalance on the EMI Behaviour of Differential Signalling. In Procee. Brno: VUT FEEC Brno, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 00000.
Detail

BRANČÍK, L.; STEINBAUER, M. Two Approaches How to Simulate Wave Propagation on Transmission Lines Under Nonzero Initial Conditions. In Proceedings of 8th Scientific Conference Theoretical Electrical Engineering and Electrical Measurement. Košice: 1999. p. 22 ( p.)
Detail

MOLNÁR, K. Peer-to-peer Applications. In Budapest: Ericsson, 2003. p. 1 ( p.)
Detail

MOLNÁR, K. Java-based communication system with multimedia support. In Brno: Vutium, 2003. p. 97 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

MOLNÁR, K. New methods of switch fabric optimization. In Praha: Sdělovací technika spol. s r.o., 2003. p. 142 ( p.)
Detail

MOLNÁR, K. Peer-to-peer DHCP. In Budapest: Ericsson, 2003. p. 1 ( p.)
Detail

SVAČINA, J. Měření a testování v EMC – metody a zařízení. In Sborník 19. odborného semináře Ústřední odborné skupiny Mikrovlnná technika České elektrotechnické společnosti. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

PROVAZNÍK, I.; NOVÁKOVÁ, M.; VESELÝ, Z.; BLAHA, M.; CHMELAŘ, M. Electro-Optical Recording System for Myocardial Ischemia Studies in Animal Experiments. In Computers in Cardiology. Danvers, USA: IEEE, 2003. p. 573-576. ISBN: 0-7803-7266-2.
Detail

SCHIMMEL, J. Using Nonlinear Amplifier Simulation in Dynamic Range Controllers. In Proceedings of 6th International Conference on Digital Audio Effects DAFx-03. London: 2003. p. 49-52. ISBN: 0904188973.
Detail

NOVOTNÝ, V., SOUMAR, M. VoIP convergence implementation. In Research in Telecommunication Technology 2003. Neuveden. STU Bratislava, SR: 2003. p. 246 ( p.)
Detail

EKSLER, V., ZEZULA, R. Direction-of-Arrival Estimation Methods for Speaker Localization. In International Conference Research in Telecommunication Technology 2003. Neuveden. FEI STU Bratislava: 2003. p. 71 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

EKSLER, V., MALENOVSKÝ, V. Approaches to Blind Signal Processing Problems. In 26th International Conference Telecommunications and Signal Processing TSP-2003. Neuveden. Brno: 2003. p. 108 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

EKSLER, V. Beamforming Technique for Direction of Arrival Estimation. In Proceedings of the 10th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing: Recent Trends in Multimedia Information Processing. Neuveden. Praha: 2003. p. 89 ( p.)ISBN: 80-86645-05-3.
Detail

FRÝZA, T.; HANUS, S. DCT Velocity Test in Dissimilar Programming Environments. In Conference Proceedings ICECom 2003. Dubrovnik (Croatia): KoREMA, 2003. p. 117-119. ISBN: 953-6037-39-4.
Detail

ŠÁDEK, V.; SVAČINA, J. A NEW SIMPLE METHOD FOR ANALYSIS OF A NARROW MICROSTRIP LINE WITH TRAPEZOIDAL DIELECTRIC SUBSTRATE. In COMITE 2003. Neuveden: 2003. p. 179 ( p.)ISBN: 80-86582-09-4.
Detail

LUKEŠ, Z., RAIDA, Z. Design of Microwave Antennas: Neural Network Approach to Time Domain Modeling of V-Dipole. In Proceedings of of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications ICEAA 03. Neuveden. Geda Grafica&Stampa Nichelino (Torino) Italy: Polytecnico di Torino, 2003. p. 7 ( p.)ISBN: 88-8202-008-8.
Detail

OLŠÁK, M., VRBA, K., MATĚJÍČEK, L. Electronically Tunable Elliptic Leapfrog Ladder Filter Using MOTAs. In Proceedings of the 10th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing IWSSIP’03 – Recent Trends in Multimedia Information Processing. Neuveden. Praha: 2003. p. 61 ( p.)ISBN: 80-86645-05-3.
Detail

HUJKA, P. Transmission of Video Signal from Web Camera over Internet. In Recent trends in multimedia information processing. Neuveden. Prague, Czech republic: 2003. p. 82 ( p.)ISBN: 80-86645-05-3.
Detail

OLŠÁK, M., ZAJAČEK, J., VRBA, K. Controlled Filters Employing Current-Controlled CDBAs. In Proceedings of the International Conference Research in Telecommunication Technology RTT‘2003. Neuveden. Bratislava: 2003. p. 51 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

OLŠÁK, M., VRBA, K., ZAJAČEK, J. Current-Controlled CDBA-based Filters Derived from LC Ladder Filters. In Proceedings of the 26th International Conference Telecommunications and Signal Processing TSP‘2003. Neuveden. Brno: 2003. p. 87 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

ŠEBESTA, V. Chaotic Spreading Sequences. In Telecommunications and Signal Processing TSP - 2003. Neuveden. Brno: 2003. p. 125 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

KUBÁNEK, D., VRBA, K. Multifunction Biquads Employing Three UCCs and All Grounded Passive Elements. In Telecommunications and Signal Processing TSP - 2003. Neuveden. Brno, Czech Republic: VUT Brno, SEI-UTKO, 2003. p. 104 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

KUBÁNEK, D., VRBA, K. Three-Mode Biquads with UCCs. In Recent Trends in Multimedia Information Processing. Neuveden. Prague, Czech Republic: Sdělovací technika spol. s r. o., 2003. p. 57 ( p.)ISBN: 80-86645-05-3.
Detail

KUBÁNEK, D., VRBA, K. Realization of Multifunction Biquads Using Two UCCs and All Grounded Passive Elements. In International Conference RESEARCH IN TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY 2003. Neuveden. Bratislava, Slovak Republic: FEI STU Bratislava, 2003. p. 164 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

RAIDA, Z. Broadband Design of Planar Transmission Lines: Feed-Forward Neural Approach Versus Recurrent One. In Proceedings of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications. Torino: Polytecnico di Torino, 2003. p. 155 ( p.)ISBN: 8882020088.
Detail

RAIDA, Z., ČERNOHORSKÝ, D., GOŇA, S., MICHÁLEK, V., NAVRÁTIL, V., NOVÁČEK, Z., OTEVŘEL, V., POMĚNKA, P., ŠEBESTA, J., ŠKVOR, Z., URBANEC, T., FROEHLING, K. Internetová učebnice elektromagnetických vln a mikrovlnné techniky. In 12. konference o mikrovlnné technice COMITE 2003: Vzělávací fórum. Praha: Česko-slovenská sekce IEEE, 2003. s. 18 ( s.)ISBN: 8086582116.
Detail

FRANEK, O., NAVRÁTIL, V., LEONE, M., RAIDA, Z. Analysis of Gigahertz TEM Cell Using Contour-Path and Nonorthogonal FDTD Methods. In Proceedings of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications ICEAA '03. Torino, Italy: Politecnico di Torino, 2003. p. 115 ( p.)ISBN: 88-8202-008-8.
Detail

PIŠTĚK, M., ŘÍČNÝ, V. Algorithm for Testing of Video Channels. In SIBCON-2003 Proccedings. Tomsk Polytechnic University, Russia: 2003. p. 13 ( p.)ISBN: 0-7803-7854-7.
Detail

ŘÍČNÝ, V. Laboratory Instrument for Measurement of Bit Error Rate. In RADIOELEKTRONIKA 2003 Conference Proceedings. FEKT VUT Brno, Česká republika: 2003. p. 68 ( p.)ISBN: 80-214-383-8.
Detail

KASAL, M., KUTÍN, P., ZAMAZAL, M. PSK Slow Rate Data Transmission in Satellite Communication. In 17th International Conference on Applied Electromagnetics and Communications. ICECom 2003. Dubrovnik: Zagreb, 2003. p. 22 ( p.)ISBN: 953-6037-39-4.
Detail

KRATOCHVÍL, T. Modelování a analýza přenosu signálu v oblasti DTV a DVB. In Sborník příspěvků Radešín 2003. Radešín: FEKT VUT v Brně, 2003. s. 37 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

ZEZULA, R., MALENOVSKÝ, V. Content protection and watermarking of audio signals. In International Conference Research in Telecommunication Technology 2003. FEI UST Bratislava: 2003. p. 48 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

ZEZULA, R., EKSLER, V. Technique of digital watermarking for audio signals. In Proceedings of the Conference TSP 2003. Brno, Česká republika: 2003. p. 155 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

ZAMAZAL, M. Ranging - problematika měření polohy družic. In Radešín 2003. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: 2003. s. 53 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

ZEZULA, R. Implementation of digital effect into Buzz composer. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. VUT Brno, FEKT: 2003. p. 227 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

ZEZULA, R. Audio watermarking in the temporal domain. In Proceedings of the 10th international workshop on systems, signals and image processing. Recent trends in multimedia information processing. Praha: 2003. p. 119 ( p.)ISBN: 80-86645-05-3.
Detail

DOSTÁL, T. Realisation of Arbitrary Filter Characteristics Using Current Conveyors. In Proceeding 10th Anniversary Electronic Devices and Systems conference 2003. Neuveden. Brno: FEEC BUT, 2003. p. 257 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

BAUDOIN, G., MARŠÁLEK, R., JARDIN, P. A new approach for LUT- based digital predistorters adaptation. In Proceedings of the 10th Electronics Devices and Systems Conference. Neuveden. Brno: 2003. p. 162 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

DOSTÁL, T. State-variable Based structures of N-order Universal ARC Filters in Current Mode. In Telecommunication and Signal Processing TSP-2003. Neuveden. Brno: 2003. p. 83 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

MOTL, M., RAIDA, Z. Time-Domain Parameters of Microwave Transmission Lines. In Proceedings of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications. Neuveden. Torino: Polytecnico di Torino, 2003. p. 147 ( p.)ISBN: 88-8202-008-8.
Detail

KOLOUCH, J. Comparison of RAM Realization Possibilities in Spartan-II FPGAs. In 10th Electronic Devices and Systems Conference 2003. Brno: Brno University of Technology, 2003. p. 110-113. ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

SMÉKAL, Z., SYSEL, P., ČERMÁK, J. Optimization of Parallel Processing in VLIW Digital Signal Processors. In Proceedings of the 10th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. Neuveden. Neuveden: 2003. p. 280 ( p.)ISBN: 80-86645-05-3.
Detail

KUBÁNEK, D. Univerzální napěťový konvejor a jeho aplikace. In Elektrotechnika a informatika 2003. Plzeň: ZČU Plzeň, 2003. s. 67 ( s.)ISBN: 80-7082-993-1.
Detail

ZAČAL, J., JAN, J. KOMPILACE 3D ULTRAZVUKOVÝCH DAT SNÍMANÝCH METODOU FREE-HAND. In Elektrotechnika a informatika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 169 ( s.)ISBN: 80-7082-992-3.
Detail

ZAČAL, J. Kompilace 3D ultrazvukových dat. In Sborník příspěvků Radešín 2003. Radešín: FEKT VUT Brno, 2003. s. 68 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

VACULÍN, T. Optická metoda měření torzních vibrací. In Elektrotechnika a informatika 2003. Elektronika. Plzeň: 2003. s. 157 ( s.)ISBN: 80-7082-992-3.
Detail

ŠEBESTA, J. Realizace GMSK modulace s využitím rychlé datové fitrace. In 4. ročník přehlídky doktroských prací konference Elektrotechnika a informatika 2003, část druhá Elektronika. Západočeská univerzita v Plzni: 2003. s. 131 ( s.)ISBN: 80-7082-992-3.
Detail

ZAMAZAL, M. Ranging a experimentální implementace. In Elektrotechnika a informatika 2003 - část druhá Elektronika. Západočeská univerzita v Plzni: 2003. s. 173 ( s.)ISBN: 80-7082-992-3.
Detail

LUKEŠ, Z. Analýza mikrovlnných antén ve frekvenční a časové oblasti. In Sborník přízpěvků Radešín 2003. VUT v Brně, FEKT: Česko-slovenská sekce IEEE, 2003. s. 82 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

LUKEŠ, Z., LÁČÍK, J. Analysis of wire dipole in frequency and time domain. In Elektrotechnika a informatika 2003. Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. p. 77 ( p.)ISBN: 80-7082-992-3.
Detail

MALENOVSKÝ, V., EKSLER, V. Adaptive Signal Processing for Reducing Effects of Car-cockpit Environment. In Proceedings of Intl. Conference Research in Telecommunication Technology - RTT 2003. Bratislava, Slovak Republic: FEI STU Bratislava, 2003. p. 12 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

MALENOVSKÝ, V., SMÉKAL, Z. DSP Implementation Aspects of a FLMS Frequency-Domain Adaptive Filter. In Proceedings of the 10th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing - IWSSIP 2003. Praha, Czech Republic: Sdělovací technika, s.r.o., 2003. p. 276 ( p.)ISBN: 80-86645-05-3.
Detail

ŠÍP, J. Příjem velmi slabých optických signálů - čítače fotonů. In Sborník příspěvků RADEŠÍN 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechnicky a komunikačních technologií, 2003. s. 89 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

VÍTEK, M. H.323 Signalling Using MAP Protocol. In Telecommunications and Signal Processing. Brno: VUT Brno, 2003. p. 230 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

VÍTEK, M., HERMAN, I. Conception of Control System of Network with Dynamic Endpoints. In Telecommunications and Signal Processing 2003. Brno: VUT Brno, 2003. p. 233 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

VÍTEK, M. Módy komunikace v hromadné radiové síti. In Elektrotechnika a informatika. Plzeň: ZČU Plzeň, 2003. s. 165 ( s.)ISBN: 80-7082-992-3.
Detail

VÍTEK, M. Using SOAP and Web Services Technologies for Communication Protocol Design. In Research in Telecommunication Technology 2003. Bratislava: FEI STU Bratislava, 2003. p. 241 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

OLŠÁK, M. Struktury elektronicky řiditelných filtrů s jedinečnými dynamickými vlastnostmi. In Elektrotechnika a informatika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 104 ( s.)ISBN: 80-7082-993-1.
Detail

ŠILHAVÝ, P., RAJMIC, P. Similarity between MMSE and MSSNR design algorithm for time domain equalization in ADSL technology. In In The 48th International Scientific Colloquium IWK'2003. Ilmenau 2003: Ilmenau 2003, 2003. p. 85 ( p.)ISBN: 1619-4098.
Detail

SVAČINA, J. Příprava bakalářů ve vysokofrekvenční a mikrovlnné technice a v souvisejících oblastech na Ústavu radioelektroniky FEKT VUT v Brně. In Proceedings of the 12th Conference on Microwave Technique COMITE 2003 - Education Forum. Pardubice: Čs. sekce IEEE, 2003. s. 22 ( s.)ISBN: 80-86582-11-6.
Detail

KABEŠ, R., MUSIL, J. Comparison of accuracy of two pulse oximeters during inhalation anesthesia in the horse. In Congress proceedings 8th World Congress of Veterinary Anaesthesia. Knoxville, Tennessee USA: University of Tennessee, Department of Conferences, 2003. p. 217 ( p.)
Detail

RAIDA, Z. Wideband neural modeling of wire antennas: Feed-forward neural networks versus recurrent ones. In Proceedings of the Progress In Electromagnetics Research Symposium PIERS 2003. Honolulu (Hawaii): The Electromagnetics Academy, 2003. p. 717 ( p.)
Detail

MOTL, M. Metoda konečných prvků pro širokopásmové modelování. In Sborník příspěvků konference Radešín 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. s. 79 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

ŠMÍD, P. Využití umělých neuronových sítí při návrhu planárních filtrů. In IEEE Sborník příspěvků konference Radešín 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. s. 111 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

BOŠTÍK, M.; SIGMUND, M. Speaker Stress Detection by Analysis of Glottal Excitation. In Proceedings of the MAVEBA 2003. Firenze, Italy: Firenze University Press, 2003. p. 87 ( p.)ISBN: 88-8453-155-1.
Detail

POLÁK, K., NĚMEC, K. Approaches to realization of coding systems. In Telecommunications and signal processing. Brno: VUT Brno, 2003. p. 112 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

HOFÍREK, P., FILKA, M. Comparsion of cable parameters. In Telecommunications and signal processing TSP - 2003. Brno: 2003. p. 243 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

POLÁK, K. Ciphering algorithms for the H.323 standard. In Telecommunications and signal processing. Brno: VUT Brno, 2003. p. 238 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

POLÁK, K. Security and H.323 recommendation. In International Conference RESEARRCH IN TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY 2003. Bratislava: STU Bratislava, 2003. p. 170 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

HOFÍREK, P., VONDRA, M. ADSL is coming to users in the Czech Republic. In International Conference Research In Telecommunication Technology 2003 RTT 2003. Bratislava: 2003. p. 16 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

HOFÍREK, P., ŠILHAVÝ, P. Matlab model of access network based on its tree structure. In International Conference Research In Telecommunication Technology 2003 RTT 2003. Bratislava: 2003. p. 104 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

EKSLER, V. Slepá separace zdrojů použitím algoritmu CoBliSS. In Elektrotechnika a informatika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 23 ( s.)ISBN: 80-7082-992-3.
Detail

KOLOUCH, J. Implementace procesorů v obvodech PLD a FPGA. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2003. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1-10.
Detail

VONDRA, M., HOFÍREK, P. Speech parameters Vector Quantization for Voice Transformation. In Telecommunications and signal processing TSP - 2003. Brno: 2003. p. 159 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

HUJKA, P., VRBA, K. Geometric Distortion and its elimination. In Telecommunications and signal processing TSP - 2003. Brno, Czech Republic: 2003. p. 191 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

HUJKA, P. Transmission of real-time data over internet. In Research in telecomunication technology 2003. Bratislava, Slovak Republic: 2003. p. 235 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

GREGOŘICA, M., ŠILHAVÝ, P. Time Domain Equaliser Design methods. In RTT 2003. Bratislava: FEI SUT Bratislava, 2003. p. 115 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

GREGOŘICA, M. ADSL technology. In TSP 2003. Brno: VUT v Brne, 2003. p. 130 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

ŠTEFÍČEK, R., NAGY, Z. Watermark method for wavelet transform. In TSP-2003. Brno: a, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

ŠTEFÍČEK, R., NAGY, Z. Digital watermarking for wavelet compression. In RTT 2003. Bratislava. In Proceedings of International Conference Research in Telecommunication Technology: 2003. p. 63 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

HOLČÍK, J., MUSIL, J. Model lineárního zpětnovazebního řízení kardiovaskulární soustavy a jeho omezení. In Sborník konference MĚŘICÍ A ŘÍDICÍ TECHNIKA V BIOMEDICÍNĚ. Rožnov p.Radhoštěm: VŠB-TU Ostrava, 2003. s. 71 ( s.)ISBN: 80-248-0432-8.
Detail

HOLČÍK, J., HRUBÝ, L. Vliv zpoždění v šíření akčních potenciálů v nervové soustavě na vznik Mayerových oscilací. In Sborník konference MĚŘICÍ A ŘÍDICÍ TECHNIKA V BIOMEDICÍNĚ. Rožnov p.Radhoštěm: VŠB-TU Ostrava, 2003. s. 65 ( s.)ISBN: 80-248-0432-8.
Detail

VESELÝ, Z. Zpracování biologických signálů. In Sborník příspěvků konference Radešín 2003. Brno: FEKT VUT v Brně, 2003. s. 78 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

PRAJZNER, V., AXMAN, V. Zařízení pro měření vlastností elektronických obvodů počítačem. In Elektrotechnika a informatika 2003, část druhá, Elektronika. Plzeň: 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7082-992-3.
Detail

ŠMÍD, P., RAIDA, Z. The Design of Microwave Filters MATLAB. In MATLAB 2003 Sborník příspěvků 11. ročníku konference. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2003. p. 543 ( p.)ISBN: 80-7080-526-9.
Detail

MARŠÁLEK, R., KOLOUCH, J. Power Amplifier Linearization using Digital Predistortion - Simulation and Implementation. In Sborník příspěvků 11. ročníku konference MATLAB 2003. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2003. p. 348 ( p.)ISBN: 80-7080-526-9.
Detail

KUBEČKA, L. Optimalization methods for image registration. In Proceedings of 9th conference and competition STUDENT EEICT 2003, Volume1. Brno: FEKT VUT Brno, 2003. s. 240 ( s.)ISBN: 80-214-2377-3.
Detail

FILIPÍK, A. An Active Video System for Real-time Object Tracking. In Poster 2003. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, 2003. p. IC11 ( p.)
Detail

KUBEČKA, L., SKOKAN, M., JAN, J. Optimization Methods for Registration of Multimodal Images of Retina. In Proc. 25th Internat. Conf. IEEE-EMBS. Cancún, Mexico: IEEE, 2003. p. 599 ( p.)ISBN: 0-7803-7790-7.
Detail

ZADRAŽIL, M., KOZUMPLÍK, J. Filtrace EKG pomocí pyramidové tranfomce s medianovými bloky. In Měřící a řídící technika v biomedicíně. VŠB- Technická univerzita Ostrava: VŠB- Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 290 ( s.)ISBN: 80-248-0432-8.
Detail

ZADRAŽIL, M., KOZUMPLÍK, J. Filtrace signálů EKG s využitím mediánové pyramidové transformace. In EDS 2003 Electronic Devices and Systems Conference. FEKT 2003, VUT v Brně: VUT Brno, 2003. p. 158 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

ZÁVIŠEK, M., DRASTICH, A., DUB, P. Diagnostika mammokarcinomu s využitím termokamery. In Elektrotechnika a informatika 2003, část druhá Elektronika. Plzeň: Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 177 ( s.)ISBN: 80-7082-992-3.
Detail

ZÁVIŠEK, M., DRASTICH, A., DUB, P. Hybridní metody analýzy termogramu v diagnostice mammokarcinomu. In Elektrotechnika a informatika 2003, část druhá Elektronika. Plzeň: Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 181 ( s.)ISBN: 80-7082-992-3.
Detail

RAJMIC, P. Statistical analysis of wavelet spectrum thresholding rules in order to suppress noise in signal. In Proceedings of the summer school DATASTAT 03, Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brunensis, Mathematica 15. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-210-3564-1.
Detail

FRANEK, O. Numerická analýza mikrovlnných struktur pomocí vlnkové transformace: Úvod do metody MRTD. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2003. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

LUKEŠ, Z. Širokopásmová analýza drátových antén pomocí TD-MoM. In Odborné semináře 2003. VUT v Brně: UREL, FEEC, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

LÁČÍK, J. Numerická analýza mikrovlnných planárních struktur pomocí TD-MOM. In Odborné semináře 2003. Brno: UREL, FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., BRZOBOHATÝ, J., DOSTÁL, T. Synthesis of Second-Order Filters Using Optimized PWL Autonomous Systems. In Proc. of the IASTED International Conference Modelling, Identification and Control (MIC'2003). Innsbruck: IASTED, 2003. p. 124 ( p.)
Detail

PROKEŠ, A. Compensation of the Temperature Effect on Avalanche Photodiode Gain Using Temperature Controlled Power Supply. In Sborník příspěvků z celostátní konference Elektrické pohony a výkonová elektronika EPVE 2003. Brno: FEKT VUT v Brně, UVEE, 2003. p. 121 ( p.)ISBN: 80-214-2497-4.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., BRZOBOHATÝ, J. Generalized Reference State Model of Piecewise-Linear Dynamical Systems. In Proc. of 7th WSEAS CSCC Multiconference (CSCC'2003). Řecko: WSEAS Press, 2003. p. 282 ( p.)ISBN: 960-8052-82-3.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., BRZOBOHATÝ, J. Optimized State Model of the Second-Order Dynamical System. In Proc. of ECCTD 2003. Krakow: 2003. p. 291 ( p.)ISBN: 83-88309-95-1.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., BRZOBOHATÝ, J. Higher-Order State Model of PWL Dynamical Systems with Unity Particular Transformation Matrix. In Proc. of ECCTD 2003. Krakow: 2003. p. 94 ( p.)ISBN: 83-88309-95-1.
Detail

PROKEŠ, A. Data Logger Based on 16-Bit Microcontroller XA-S3. In Proocedings of Telecommunications and Signal Processing, TSP-2003. Brno: FEEC BUT Brno, Department of Telecommunications, 2003. p. 259 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

PROKEŠ, A., ZEMAN, V. Temperature Compensated High Voltage Power Supply for Avalanche Photodiode. In Proocedings of Telecommunications and Signal Processing, TSP-2003. Brno: FEEC BUT Brno, Department of Telecommunications, 2003. p. 255 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., BRZOBOHATÝ, J. Reference State Model of Higher-Order Piecewise-Linear Dynamical Systems. In Proc. of the 13th Czech-Slovak Conf. RADIOELEKTRONIKA 2003. Brno: 2003. p. 439 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., BRZOBOHATÝ, J. Unified State Model of the Lorenz and Rössler Dynamical Systems. In Proc. of the 13th Czech-Slovak Conf. RADIOELEKTRONIKA 2003. Brno: 2003. p. 502 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

PROKEŠ, A.; ZEMAN, V. Temperature Compensation of the Responsivity of Avalanche Photodiodes in Free-Space Optical Communication Systems. In Proocedings of the IEEE-Siberian Conference on Control and Communications. Tomsk: IEEE GOLD Affinity Group of the Siberia Section, 2003. p. 102 ( p.)ISBN: 0-7803-7854-7.
Detail

PETRŽELA, J., POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, J. Lorenz and Rössler Systems having Piecewise-Linear Vector Fields. In Proc. of Conf. “Komunikačné a informačné technológie” KIT 2003. Liptovský Mikuláš: 2003. p. 20 ( p.)ISBN: 80-968711-4-5.
Detail

POSPÍŠIL, V. Algoritmy pro Aproximační Symbolickou Analýzu. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003 - Volume 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. s. 41 ( s.)ISBN: 80-214-2377-3.
Detail

BRZOBOHATÝ, J., POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S. RLC Circuit Model of the Second-order Piecewise-linear Dynamical System Using VCVS. In Proc. of the EDS’03. Brno: 2003. p. 89 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., BRZOBOHATÝ, J. RLC Circuit Model of the Second-order Piecewise-linear Dynamical System Using CCCS. In Proc. of Telecommunication and Signal Processing TSP-2003. Brno: 2003. p. 274 ( p.)ISBN: 80-214-2433-3.
Detail

PETRŽELA, J., POSPÍŠIL, J., HANUS, S. Linear Topological Conjugacy Between Linearized Lorenz and Rössler System and System of Class C. In Proc. of Telecommunication and Signal Processing TSP-2003. Brno: 2003. p. 209 ( p.)ISBN: 80-214-2433-3.
Detail

PETRŽELA, J., POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S. Lorenz and Rössler Systems with Piecewise-Linear Vector Fields. In Proc. of WSEAS Conf ."NOLASC 2003”. Atény: WSEAS Press, 2003. p. 155 ( p.)
Detail

PROKEŠ, A. Elekronický systém pro sběr dat a metody jejich vyhodnocení. In Sborník příspěvků konference 30. KART Brno. Brno: Moravský svaz elektrotechniků, 2003. s. 57 ( s.)
Detail

BRZOBOHATÝ, J., POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S. Active RLC Circuit Model of the Second-order Dynamical System with Piecewise-linear Controlled Sources. In Proc. of WSEAS Conf ."NOLASC 2003”. WSEAS Press, 2003. p. 136 ( p.)
Detail

DÝMAL, P., PROKOPEC, J., ŠÁDEK, V. Nezávislé srovnávací měření sítí GSM. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2003. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

KAPOUN, V. Nová technika v telekomunikacích VI. In Přístupové sítě, tarifikační systémy. Brno: SEI, pobočka FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1-5.
Detail

MATĚJKA, P. Fonémové rozpoznávání pro identifikaci jazyka. In Sborník příspěvků a prezentací akce. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

FILKA, M. Selection Strategy of Telecommunication Instalations. In Bratislava: DaD, Studio, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-967019-4-0.
Detail

KOLKA, Z. Application of Block Decomposition to Symbolic Analysis. In Proc. of Electronic Devices and Systems Conference (EDS’03). Brno: 2003. p. 94 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

KOLKA, Z. Hierarchical Symbolic Analysis. In Proc. of the 13th Czech-Slovak Conf. RADIOELEKTRONIKA 2003. Brno: 2003. p. 17 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

KOLKA, Z. Approximate Analysis of Circuits with Functional Blocks. In Proc. of Telecommunication and Signal Processing TSP-2003. Brno: 2003. p. 100 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

KOLKA, Z., VLK, M. Combined Approach to Symbolic Approximation. In Proc. of 7th WSEAS CSCC Multiconference (CSCC'2003). Corfu: 2003. p. 224 ( p.)ISBN: 960-8052-82-3.
Detail

WILFERT, O.; KOLKA, Z.; ŠÍP, J. Optical Receiver for Single-Photon Transmission. In Proc. of 7th WSEAS CSCC Multiconference (CSCC'2003). Corfu: 2003. p. 374 ( p.)ISBN: 960-8052-82-3.
Detail

KOLKA, Z.; WILFERT, O. Free Space Optics and Transmission Security. In Proc. of International Workshop Digital Communications 2003. Žilina: 2003. p. 95 ( p.)ISBN: 80-8070-165-2.
Detail

OTEVŘEL, V., RAIDA, Z. Wide Band Global Optimization of Microstrip Line Using Novel Polytope and Real Genetic Algorithms. In Proceedings of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications. Torino (Italy): Polytecnico di Torino, 2003. p. 131 ( p.)ISBN: 88-8202-008-8.
Detail

OTEVŘEL, V., RAIDA, Z. Complex Optimization of Yagi Antenna Using Polytope Algorithms. In Proceedings of the Conference on Microwave Techniques COMITE 2003. Pardubice (Czech Republic): University of Pardubice, 2003. p. 61 ( p.)ISBN: 80-86582-09-4.
Detail

RŮŽIČKA, B., WILFERT, O. Single Frequency Semiconductor Laser at 635 nm Stabilized by Means of Linear Absorption of Molecular Iodine with Spectral Analyser. In Conference Proceedings ICEcom 2003. KoREMA, 2003. p. 282 ( p.)ISBN: 953-6037-39-4.
Detail

RŮŽIČKA, B., WILFERT, O. Workplace for demonstration of frequency stabilization of laser using personal computer. In Eurocom 2003. KoREMA, 2003. p. 142 ( p.)ISBN: 0-7803-7763-X.
Detail

RŮŽIČKA, B. Polovodičové lasery pro metrologii a telekomunikace. In Sborník příspěvků RADEŠÍN 2003. 2003. s. 18 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

BALÍK, M. Optimized Structure for Multichannel Digital Reverberation. In Proceedings of. Tenerife: WSEAS, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8052-92-0.
Detail

HALÁMEK, J., VIŠČOR, I., KASAL, M., VILLA, M., COFRANCESCO, P. Dynamic nonlinearity at undersampling, fast ADC. In Proceedings of the 8th International Workshop on ADC Modelling and Testing. Universita degli Studi di Perugia (Italy): Universita degli Studi di Perugia (Italy), 2003. p. 105 ( p.)
Detail

BALÍK, M. New Structure for 8-Channel Digital Reverberation. In Proceedings of. Brno: VUT Brno, 2003. p. 270 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

BALÍK, M. Function Generator Based on NEDCF. In Proceedings of. Bratislava: Publisher STU, 2003. p. 84 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

JAN, J. Signal and Image Data Processing in Ultrasonic Imaging. In Proceedings EC-VIP-MC 2003. Zagreb, Croatia: Faculty of EE and Computing, University Zagreb, 2003. p. 59 ( p.)ISBN: 953-184-054-7.
Detail

ZEMAN, V., MIŠUREC, J. Modely blokovacích kondenzátorů. In EPVE 2003 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 251 ( s.)ISBN: 80-214-2497-4.
Detail

JAN, J. Innovated MSc Curriculum in Biomedical and Ecological Engineering at the UT Brno. In Proceedings of VII Intern. Conference SYMBIOSIS 2003. St. Petersburg, Russia: St. Petersburg Electrotech. University, 2003. p. 22 ( p.)ISBN: 80-214-0893-6.
Detail

JAN, J. Present Directions in Ultrasonographic Data Analysis. In Proceedings of VII Intern. Conference SYMBIOSIS 2003. St. Petersburg, Russia: St. Petersburg Electrotech. University, 2003. p. 32 ( p.)ISBN: 80-214-0893-6.
Detail

JAN, J. Signal and Image Processing in Ultrasonic Imaging. In Proceedings 11th Intern. Symposium Computer-Aided Noninvasive Vascular Diagnostics. Prague: CVUT Praha, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

JAN, J. Generalised MRI signal model - a transparent way from RF signal to images. In Proc. 17th International EURASIP conference BIOSIGNAL 2004. Brno: VUTIUM Brno, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2633-0.
Detail

FRANEK, O. Rozšíření metody FDTD pomocí vlnkové transformace. In Sborník příspěvků konference Radešín 2003. Brno: FEKT VUT v Brně, 2003. s. 52 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

Kolář R., Kurečka R., Rohel J., Jan J., Chaloupka V. 3D Freehand Ultrasound Measurement System. In 3D Freehand Ultrasound Measurement System. Craiova,Rumunsko: The University of Medicine and Pharmacy of Craiova, 2003. p. 425 ( p.)
Detail

MUSIL, J., HOLČÍK, J. Analýza detekčního algoritmu QT intervalů u EKG koní. In Medifórum 5.11.2003. Brno: Kongresové centrum Brno, a.s., 2003. s. 20 ( s.)ISBN: 80-86607-05-4.
Detail

TKADLEC, R. MODELING OF NEAR-FIELD SCANING IN MATLAB. In MATLAB 2003 Sboník příspěvků 11.ročníku konference díl II. Praha: 2003. p. 566 ( p.)ISBN: 80-7080-526-9.
Detail

KRATOCHVÍL, T. Utilization of Matlab for the Digital Signal Transmission Simulation and Analysis in DTV and DVB Area. In Matlab 2003 Sborník příspěvků 11. ročníku konference. díl I. Praha: VŠCHT Praha, 2003. p. 318 ( p.)ISBN: 80-7080-526-9.
Detail

VACULÍN, T. OPTICAL BEAM POSITION METER. In The Sixth Scientific Conference on Electrical Engineering & Information Technology for PhD. students. 2003. p. 82 ( p.)
Detail

ŠVIRÁK, M. SIMULATION OF SPACE-TIME BLOCK CODING IN BROADBAND INDOOR FADING CHANNEL USING MATLAB. In Matlab 2003 Sborník příspěvků 11.ročníku konference. Praha: 2003. p. 556 ( p.)ISBN: 80-7080-526-9.
Detail

ZEMAN, V., PROKEŠ, A. Fast setling lowpass filter. In Telecommunications and Signal Processing, TSP-2003. 2003. p. 199 ( p.)
Detail

ZEMAN, V., MIŠUREC, J. On PCB power supply decupling for high-speed applications. In Telecommunications and Signal Processing, TSP-2003. 2003. p. 267 ( p.)
Detail

ZEMAN, V., ČAJKA, J., VRBA, K. A four-port network operating as lowpass, hghpass and bandpass filter in two modes. In Conference Proceedings of the 13th International Scientific Conference Radioelektronika 2003. 2003. p. 33 ( p.)
Detail

KOLÁŘ, R., JAN, J. VISUALIZATION OF THE RETINA LASER IMAGES IN MATLAB. In Proceedings of Matlab 2003. Praha: Humusoft s.r.o., 2003. s. 306 ( s.)ISBN: 80-7080-526-9.
Detail

ZÁVODNÝ, L. Systém GSM z pohledu interferencí a kmitočtového skákání. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2003. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

ŠVIRÁK, M. Úvod do problematiky časoprostorového kódování v bezdrátových komunikacích. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2003. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

FILKA, M. Selection Strategy of Telecommunication Instalations. In International Scientific Conference - COFAX 2003. Bratislava: DaD Studio, 2003. p. 53 ( p.)ISBN: 80-967019-4-0.
Detail

SIGMUND, M., DOSTÁL, T. Speaker-Specific Long-Time Spectrum. In 21st IASTED International Conference Applied Informatics. Innsbruck: IASTED, 2003. p. 216 ( p.)ISBN: 0-88986-341-5.
Detail

FILKA, M., KŘEPELKA, V. LLU Expectations: Dreams vs. Reality. In Proceceeding of 26th International Scientific Conference TSP 2003. Brno: EES - Brno, University of Technology, 2003. p. 20 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

FILKA, M., DOSTÁL, O., SLAVÍČEK, K. Transport of IP Protocol over SDH Network. In Proceeding of 26th International Scietific Conference TSP 2003. Brno: EES - Brno University of Technology, 2003. p. 28 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

FILKA, M. New Trends in Education. In Proceeding of Research in Telecommunication Technology. Bratislava: STU Bratislava, 2003. p. 139 ( p.)ISBN: 80-227-1943-X.
Detail

FILKA, M., HOFÍREK, P. Optical Measurements. In Proceeding of 26th Internationale Conference TSP 2003. Brno: EES - Brno University of Technology, 2003. p. 242 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

FRANEK, O., RAIDA, Z. Multiresolution Time-Domain Analysis of Microwave Structures Using MATLAB. In Sborník příspěvků 11. ročníku konference MATLAB 2003, díl I. Praha: VŠCHT, 2003. p. 147 ( p.)ISBN: 80-7080-526-9.
Detail

NOVOTNÝ, V., ZEMAN, V. Adaptive Error Protection System and Modelling of Telecommunication Circuits Causing Transmission Errors. In Recent Trends in Multimedia Information Processing. Prague, Czech Republic: CVUT Prague, 2003. p. 170 ( p.)ISBN: 8086645053.
Detail

LUKEŠ, Z., RAIDA, Z. Design of Microwave Antennas: Neural Network Approach to Time Domain Modeling of V-Dipole. In MATLAB 2003 Sborník příspěvků 11. ročníku konference. 2. Praha: VSCHT ,Technická 5, Praha, 2003. p. 341 ( p.)ISBN: 80-7080-526-9.
Detail

BRANČÍK, L. Simulation of Transient Phenomena in Lumped-Distributed Networks Using Matlab Language. In Proceedings of SSD´03, 2nd International Conference on Signals, Systems, Decision & Information Technology. Sfax: 2003. p. 1 ( p.)
Detail

BRANČÍK, L. Matlab Oriented Simulation of Linear Lumped-Distributed Circuits. In Proceedings of IC-SPETO 2003, 26th International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. Vol. 2. Gliwice: 2003. p. 343 ( p.)ISBN: 83-85940-25-1.
Detail

BRANČÍK, L. Two-Dimensional Laplace Transformation in Linear Circuit Simulation. In Proceedings of ISTET´03, XII. International Symposium on Theoretical Electrical Engineering. Vol. 1. Warsaw: 2003. p. 101 ( p.)ISBN: 83-916444-1-3.
Detail

BRANČÍK, L. Matlab Based Time Domain Simulation of Multiconductor Transmission Line Systems. In Proceedings of EUROCON 2003, Computer as a Tool. Vol. 1. Ljubljana: 2003. p. 464 ( p.)ISBN: 0-7803-7763-X.
Detail

BRANČÍK, L. Sensitivities Assesment in Electrical Impedance Tomography Based on Reciprocity Theorem. In Proceedings of EDS 2003, Electronic Devices and Systems Conference. Brno: 2003. p. 146 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

BRANČÍK, L. Numerical Inversion of Z Transforms and its Application in Linear System Analysis. In Proceedings of 6th International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering applied to power systems AMTEE'03. Plzeň: 2003. p. 7 ( p.)ISBN: 80-7082-960-5.
Detail

BRANČÍK, L. Simulation of Multiconductor Transmission Line Circuits Combining 1D and 2D Laplace Transformations. In Proceedings of ICECS 2003 10th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems. Sharjah: 2003. p. 774 ( p.)ISBN: 0-7803-8163-7.
Detail

WILFERT, O. Optická bezdrátová technologie. In Bezdrátové technologie. Praha: DCD publishing s.r.o., 2003. s. 1 ( s.)
Detail

WILFERT, O. Výzkum vlivu atmosféry na optické bezkabelové spoje. In Sborník příspěvků Radešín 2003. Brno: IEEE, 2003. s. 106 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Order of Z-Domain model of Switched Circuit. In Proceedings of the 4th WSEAS International Conference On Automation & Information ICAI'03. Puerto De La Cruz, Tenerife, Spain: 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8052-92-0.
Detail

PROVAZNÍK, I., HOLČÍK, J. Dynamic adaptive recurrent filter for stress-test ECG processing. In Proceedings of 15th Annual International Conference IEEE EMBS. Paris: IEEE, 1993. p. 736 ( p.)
Detail

VAVRDA, M. Automatizace měření výkonu v síti GSM. In Proceedings of 9th conference and competition STUDENT EEICT 2003 - Volume 1. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2003. s. 47 ( s.)ISBN: 80-214-2377-3.
Detail

HLAVÁČ, M., HOLČÍK, J., MOUDR, J. Matematická analýza vlivu založení arteriovenózní spojky v paži. In MediFórum, Kongres MEFA Brno, sborník abstrakt. Brno: Kongresové centrum Brno, 2003, 2003. s. 14 ( s.)ISBN: 80-86607-05-4.
Detail

NAGY, Z., VRBA, K., ŠTEFÍČEK, R. Dimensional Measurement Using Highly Telecentric Illumination. In Proceedings of International Conference Research in Telecommunication Technology - RTT 2003. Bratislava: 2003. p. 67 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

NAGY, Z., VRBA, K. Accurate Imaging and Calibration Setup for 2D Non-contact Optical Measurements. In VIIP. Benalmadena: VIIP, 2003. p. 200 ( p.)ISBN: 0-88986-382-2.
Detail

NAGY, Z. Vowel identification using image processing techniques. In Recent trends in Multimedia Information Processing. Praha: CVUT, 2003. p. 131 ( p.)ISBN: 80-86645-05-3.
Detail

NOVOTNÝ, V., NEUMANN, J. Methods and Programs for General Switched Circuit Analysis. In International Conference Research in Telecommunication Technology 2003. Bratislava: 2003. p. 108 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

NOVOTNÝ, V. Applications with Voltage Conveyors and Influence of their Parasitic Properties. In Telecommunications and Signal Processing TSP-2003. Brno, CR: FEKT VUT Brno, 2003. p. 121 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

NOVOTNÝ, V., LUKL, T. Algorithms for Non-linear Switched Network Simulation. In Telecommunications and Signal Processing TSP-2003. Brno, CR: FEKT VUT Brno, 2003. p. 205 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

NOVOTNÝ, V., MOLNÁR, K. Data Communication in WLAN Environment. In International Conference Research in Telecommunication Technology 2003. Zilina, Slovak Republic: University of Zilina, 2003. p. 201 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

NOVOTNÝ, V., VRBA, K. Applications with Voltage Conveyors. In 2nd WSEAS International Conference on Electronics, Control and Signal Processing. Singapore: 2003. p. 1 ( p.)
Detail

BRANČÍK, L. Time-Domain Simulation of Nonuniform Multiconductor Transmission Lines under Nonzero Initial Conditions Using Matlab Language. In Proceedings of the European Conference on Circuit Theory and Design ECCTD'99. Vol. 2. Torino: 1999. p. 1135 ( p.)
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Synthetic imitance element with gyrator for filter realization. In Proceedings of the 7th WSEAS International Multiconference CSCC. WSEAS, 2003. p. 0 ( p.)ISBN: 960-8052-82-3.
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Filters with higher-order gyrators. In Proceedings of the 26th International Conference Telecommunications and Signal Processing. TSP‘2003, 2003. p. 91 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Special Second-order Synthetic Immittance Elements for Filter Realization. In Proceedings of the International Conference Research in Telecommunication Technology. RTT 2003, 2003. p. 194 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Novel filter design using synthetic elements with immittance converters. In Proceedings of the International Conference. MWSCAS'2003, 2003. p. 1 ( p.)
Detail

ZADRAŽIL, M., KOZUMPLÍK, J. Filtrace signálů EKG s využitím vlnkové transformace. In Sborník příspěvků konference Raděšín 2003. VUT v Brně, FEKT: VUT v Brně, FEKT, 2003. s. 62 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

RŮŽIČKA, B. Laser diode supply protection against EMI. In Elektotechnika a informatika 2002. Plzen: ZČU Plzeň, 2002. p. 243 ( p.)ISBN: 80-7082-904-4.
Detail

HUČKA, R. Multirate access based on tree-structured orthogonal codes. In Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ. Ostrava: VSB TU Ostrava, 2002. s. 45 ( s.)
Detail

SIGMUND, M. Use of Mathcad 2001 for Teaching and Presentation of Digital Signal Processing. In EAEEIE Inter. Conference on Innovations in Education for Electrical and Information Engineering. York: University of York, 2002. p. 10 ( p.)ISBN: 1-85911-008-8.
Detail

EKSLER, V. Time Delay Estimate Method for detection of acoustic source location. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003, Volume 2. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2003. p. 216 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

SMÉKAL, Z., TAHER, A. Twisted-Pair Modelling for xDSL Applications. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Radioelektronika 2002. Bratislava, Slovak Republic: 2002. p. 100 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

KAPOUN, V. Development of Acces Network. In International Conference Research in Telecommunication Technology RTT 2002. Žilina: 2002. p. 205 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

OREL, D., ROZMAN, J. Models of heating induced by ultrasound. In Conference Proceedings of 12th International Scietific Conference Radioelektronika 2002. 12. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2002. p. 48 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

OREL, D., ROZMAN, J. Modelování možného rizika ohřevu embryonální tkáně v důsledku ultrazvukového vyšetření. In Sborník konference Inteligentní systémy ve zdravotní péči 2002. Praha: Česká společnost Biomedicínského inženýrství, 2002. s. 6 ( s.)
Detail

VÁCLAVÍK, V., ROZMAN, J., OREL, D. The ultrasound measuring system. In Proceedings of International Conference Applied Electronics 2002. 1. Plzeň: Západočeská universita v Plzni, 2002. p. 179 ( p.)ISBN: 80-7082-881-1.
Detail

OREL, D., ROZMAN, J. A simple model of embryonic tissue heating during ultrasound diagnostics. In Proceedings of 14th Congres of European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology. 1. Warsaw - Poland: Polish Ultrasound Society, 2002. p. 59 ( p.)
Detail

RAMPL, I. Blind Signal Source Separation by a Sensor Array System. In Proceedings of the 25th International Conference TSP-2002. Brno: VUT Brno, 2002. p. 229 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

BIOLEK, D.; ČAJKA, J.; VRBA, K. Current-Mode Universal Biquad. In 4th International Caracas Conference on Devices, Circuits and Systems. Aruba: IEEE, 2002. p. T023-1 ( p.)ISBN: 0-7803-7381-2.
Detail

PORUBA, J. Speech Enhancement Based on Nonlinear Spectral Subtraction. In Proceedings of 2002 Fourth IEEE International Caracas Conference on Devices, Circuits and Systems. Aruba: 2002. p. T031-1 ( p.)ISBN: 0-7803-7381-2.
Detail

PORUBA, J. Experiments with Dynamic Spectral Subtraction Using the Human Ear Masking Characteristics. In Conference proceedings of 12th International Scientific Conference Radioelektronika 2002. Bratislava, Slovak Republic: 2002. p. 62 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

PORUBA, J. Speech Detection in Noisy Speech Signal. In Proceedings of International Conference Research in Telecommunication Technology RTT 2002. Žilina, Slovak Republic: 2002. p. 138 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

PORUBA, J. Separation of Acoustic Signal Sources. In Proceedings of International Conference Telecommunications and Signal Processing 2002, TSP2002. Brno, Czech Republic: 2002. p. 203 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

WILFERT, O., HLAVÁČ, D., BIOLKOVÁ, V. Nové principy optických bezkabelových komunikací. In Sborník příspěvků z konference Optické komunikace 2002. PRAHA: 2002. s. 81 ( s.)ISBN: 80-86114-48-1.
Detail

WILFERT, O. Optické bezkabelové spoje - metody zvyšování spolehlivosti. In Sborník národní konference TELEINFORMATIKA 2002 (CD-ROM). Praha: 2002. s. 2.d, 2.s ( s.)
Detail

HALÁMEK, J., JURÁK, P., CHLÁDEK, J., ROMAN, R., SOCHŮRKOVÁ, D., KASAL, M. Accumulation of Non-Coherent Signal. In Proceedings of RADIOELEKTRONIKA 2002 12th International Czech-Slovak Scientific Conference, May 2002. Bratislava: Slovak University of Technology Bratislava, 2002. p. 174 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

VONDRA, M., VÍCH, R. Design of FIR Vocal Tract Models with Linear and Nonlinear Phase. In Proceedings of the 12th Czech-German Workshop SPEECH PROCESSING. URE AV CR Praha: Institute of Radio Engineering and Electronics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2002. p. 31 ( p.)ISBN: 80-86269-09-4.
Detail

SKOKAN, M.; SKOUPÝ, A.; JAN, J. Registration of Multimodal Images of Retina. In Proceedings of the 24th Annual Inernational Conference of EMB Society of IEEE. New Jersey USA: IEEE USA, 2002. p. 1094 ( p.)ISBN: 0-7803-7612-9.
Detail

JAN, J. Methods of Ultrasonographic Image Data Processing (invited lecture). In Analysis of Biomedical Signals and Images 16th EURASIP Conference BIOSIGNAL Proceedings. Brno: VUTIUM Press Brno, 2002. p. 277 ( p.)ISBN: 80-214-2120-7.
Detail

JIŘÍK, R., JAN, J. Spatial Resolution Enhancement in Ultrasonography by 2D Formalised Restoration. In Analysis of Biomedical Signals and Images 16th EURASIP internat. conf. BIOSIGNAL proceedings. Brno: VUTIUM Press Brno, 2002. p. 365 ( p.)ISBN: 80-214-2120-7.
Detail

JAN, J., JANOVÁ, D. Stereo based quantitative evaluation of microscopic bio-substrate surfaces. In Analysis of Biomedical Signals and Images 16th EURASIP intern. conf. BIOSIGNAL proceedings. Brno: VUTIUM Press Brno, 2002. p. 368 ( p.)ISBN: 80-214-2120-7.
Detail

JAN, J. New graduate biomedical & ecological engineering curriculum at the University of Technology Brno. In Analysis of Biomedical Signals and Images 16th EURASIP intern. conf. BIOSIGNAL proceedings. Brno: VUTIUM Press Brno, 2002. p. 483 ( p.)ISBN: 80-214-2120-7.
Detail

JAN, J. Vybrané metody zpracování dat v ultrazvukové tomografii. In Inteligentní systémy ve zdravotní péči - sborník konference. Praha: ČVUT Praha, 2002. s. 12 ( s.)
Detail

KAPOUN, V. Vlastnosti a problémy prístupových a transportných sietí. In 8.medzinárodná vedecká konferencia COFAX-TELEKOMUNIKÁCIE 2002. Bratislava: DaD Bratislava, 2002. s. 153 ( s.)ISBN: 80-9671019-5-9.
Detail

STANČÍK, P. Digital Contactless Area Meter. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Volume 3. FEKT VUT v Brně: 2003. p. 160 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

STANČÍK, P. Digital Contactless Area Meter and its Attainable Measuring Accuracy. In Proceedings of 13th International Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2003. 2003. p. 372 ( p.)ISBN: 80–214–2383-8.
Detail

KRATOCHVÍL, T. Digital Video Broadcasting Channel Encoding and Decoding Simulation. In Proceedings EC-VIP-MC 2003. Zagreb, Chorvatsko: 2003. p. 851 ( p.)ISBN: 953-184-054-7.
Detail

KRATOCHVÍL, T.; FRÝZA, T. Video Compression Hardware Implementation Using Programmable Media Processor. In Proceedings EC-VIP-MC 2003. Zagreb, Chorvatsko: 2003. p. 299 ( p.)ISBN: 953-184-054-7.
Detail

KRATOCHVÍL, T.; ŘÍČNÝ, V. Hardware Implementation of Modern Video Compression Methods in DTV a DVB area. In Radioelektronika 2003 - Conference Proceedings. Brno: MJ Servis Ltd., Kouty 16, 621 00 Brno, 2003. p. 143 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

KRATOCHVÍL, T. Present Techology for Capture, Editing and Record of Digital Video in Laboratory of Television Technique, FEEC BUT. In Proceedings of 9th Conference and Competition Student EEICT 2003, Volume 2. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2003. p. 82 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

KRATOCHVÍL, T. Digital Video Broadcasting Reed-Solomon Channel Coding and Simulation. In Proceedings of 9th Conference and Competition Student EEICT 2003, Volume 2. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2003. p. 77 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

TKADLEC, R. NEAR-FIELD ANTENNA MEASUREMENTS. In PROCEEDINGS OF 9th CONFERENCE AND COMPETITION STUDENT EEICT 2003 Volume 2. Brno: 2003. p. 184 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

FRÝZA, T. Implementace 2D a 3D diskrétní kosinové transformace v Matlabu. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2003. Brno, Czech Republic: UREL FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

TKADLEC, R. DETERMINATION OF FAR-FIELD ANTENNA PATTERN FROM NEAR-FIELD PLANAR MEASUREMENTS. In RADIOELEKTRONIKA 2003. Brno: 2003. p. 229 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

FRÝZA, T. Optimal Conditions of Video Cube Composition for 3D-DCT Encoder and Decoder. In Proceedings of 9th Conference and Competition Student EEICT 2003. Volume 2. Brno, Czech Republic: VUT FEKT, 2003. p. 52 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

DÝMAL, P. Design of a Low-cost Colpitts Oscillator in Serenade 8.5. In Proceedings of 9th conference and competition STUDENT EEICT 2003. VUT v Brně, FEKT, 2003. p. 42 ( p.)
Detail

FRÝZA, T.; HANUS, S. Video Signals Transparency in Consequence of 3D-DCT Transform. In Radioelektronika 2003 Conference Proceedings. Brno, Czech Republic: Institute of Radio Electronics, FEEC BUT, 2003. p. 127-130. ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

DÝMAL, P., HANUS, S. Application of Optimization in Serenade 8.5. In RADIOELEKTRONIKA 2003 - Conference Proceedings. VUT v Brně, FEKT, 2003. p. 71 ( p.)
Detail

ZÁVODNÝ, L. Radiowaves Propagation Modelling for GSM System. In Proceedings of 9th Comference and Competition STUDENT EEICT 2003. Volume 2. Brno: FEKT VUT v Brně, 2003. p. 209 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

FRÝZA, T.; HANUS, S. Relation Between Character of Real Video Sequences and 3D-DCT Compression. In Proceedings EC-VIP-MC 2003. Zagreb (Croatia): FEEC, 2003. p. 107-112. ISBN: 953-184-054-7.
Detail

KUTÍN, P. 10 GHz Transverter. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003 Volume 2. Brno: FEEC BUT, 2003. p. 102 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

MATĚJKA, P., SCHWARZ, P., KARAFIÁT, M., ČERNOCKÝ, J. Some like it Gaussian... In Proc. 5th International Conference Text, Speech and Dialogue, TSD2002. Lecture notes in artificial intelligence 2448. Berlin: Springer Verlag, 2002. p. 321-324. ISBN: 3-540-44129-8.
Detail

FILKA, M. The Possibilities of Wave Multiplex Applications in Metropolitan Networks. In Telecommunications and Signla Processing. BTU: VUT SEI, 2002. p. 60 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

FILKA, M., DOSTÁL, O., PETRENKO, M. University Computer Network and its Application for Multimedia Transmission in Medicine. In Proceeding of the WSEAS. Rio, Brazil: 2002. p. 1961 ( p.)ISBN: 960-8052-74-9.
Detail

FILKA, M. Experimental Optical Network. In Int.Conf. Research in Telecommunication Technology. Zilina: 2002. p. 186 ( p.)ISBN: 80-7100-991-4.
Detail

FILKA, M., DOSTÁL, O., SLAVÍČEK, K. Network infrasttructue for trnsport of medicine video data. In Int.Conf. Telecommunications and Signal Processing. Brno: BTU SIE, 2002. p. 13 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

FILKA, M., DOSTÁL, O., PETRENKO, M. New Trends in Telemedicine. In Int.Conf. Telecommunications 2002. Bratislava: 2002. p. 201 ( p.)ISBN: 80-9670019-5-9.
Detail

FILKA, M. Multimedia Communication Transmission in Medicine. In Electronic communication. Bratislava: DaD studio, 2002. p. 121 ( p.)ISBN: 80-967019-5-9.
Detail

FILKA, M. Multimedia Communication Transmission in Medicine. In COFAX. Bratislava: DaD Studio, 2002. p. 317-319. ISBN: 80-967019-4-0.
Detail

FILKA, M., DOSTÁL, O., PETRENKO, M. Multimedia Communication Transmission in Medicine. In Int.Conf. Transformation of CEEC Economies to EU Standards. Trento - Itali: 2002. p. 58 ( p.)ISBN: 80-865510-27-1.
Detail

FILKA, M. The Application of Wavelength Multiplexes in Telecommunication Networks. In Int.Conf. Telecommunications 2002. Bratislava: DaD, Bratislava, 2002. p. 156 ( p.)ISBN: 80-967019-5-9.
Detail

FILKA, M., DOSTÁL, O., PETRENKO, M. Multimedia Communication Transmissin in Medicine. In Int.Conf.on Video, Image and Multimedia Communications. Zadar: 2002. p. 53 ( p.)ISBN: 963-7044-01-7.
Detail

FILKA, M., KŘEPELKA, V. Spektral Load of Transmmiting Media. In Int. Conf. Telecommunications nad Signal Processing. Brno: 2002. p. 7 ( p.)ISBN: 80-214-2173-X.
Detail

FILKA, M. Vysokorychlostní optické přenosy. In TSP 02. Brno: SEI - TU Brno, 2002. s. 60 ( s.)ISBN: 80-214-2172-.
Detail

FILKA, M. Vysokorychlostní optické přenosy. In Nová technika v telekomunikacích. Nová technika v telekomunikacích. Brno: SEI UTKO VUT Brno, 2002. s. 10 ( s.)
Detail

ZÁVODNÝ, L. Optimisation GSM Network by Genetic Algorithm. In Radioelektronika 2003 Conference Proceedings. Brno: 2003. p. 494 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

HUČKA, R. New Approach To Design Of The Non-linear Digital Chaotic Maps. In Proceedings of Radioelectronika 2003. Brno: FEKT VUT Brno, Department of Radioelectronics, 2003. p. 103 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

ŠÍP, J., WILFERT, O. MICROCOMPUTER-CONTROLLED QUENCHING CIRCUIT. In RADIOELEKTRONIKA 2003 - Conference Proceedings. Brno: BUT FEEC IREL Purkyňova 118, Brno, 2003. p. 352 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

ŠÍP, J. Mixed Passive-Active Quenching Circuit. In Proceedings of 9th conference and competition STUDENT EEICT 2003 Volume 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. p. 175 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

ŠVIRÁK, M. SPACE-TIME BLOCK CODING IN INDOOR FADING CHANNELS. In Proceedings of the 8th conference Student EEICT 2003. Brno: 2003. p. 147 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

HUČKA, R. Design of the non-linear digital chaotic map using switching piece-wise linear map. In Proceedings of Student EEICT2003. Volume 2. Brno: VUT FEKT, 2003. p. 67 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

ZAMAZAL, M., KUTÍN, P., KASAL, M. On-Board Satellite Receiver for Experimental Slow Rate Data Communication. In 13th International Czech - Slovak Scientific Conference. Brno: FEEC BUT, 2003. p. 356 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

ZAMAZAL, M. Application of PSK Modulation for Very Slow Data Transmision. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003 Volume 2. Brno, Česká republika: FEKT VUT v Brně, 2003. p. 199 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

URBANEC, T. DESIGN OF THE SCALAR NETWORK ANALYZER. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: FEEC VUT Brno, 2003. p. 189 ( p.)
Detail

URBANEC, T.; SVAČINA, J. SIMPLE SIX PORT MEASUREMENT SYSTEM DESIGN. In Proceedings of the 13th International Czech-Slovak Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2003. Brno: FEEC VUT Brno, 2003. p. 100 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

HORÁK, M. Formulation methods for approximate symbolic analysis of circuits. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Ing. Zdeněk Novotný, 2003. p. 406 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

MARŠÁLEK, R., BAUDOIN, G., JARDIN, P. Expression analytique de l’EVM et relation entre EVM et probabilité d’erreurs pour une liaison OFDM avec amplificateur de puissance non-linéaire. In XIIemes Journées Nationales Microondes. Lille, France: Institut d'Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie, 2003. s. 6D8 ( s.)
Detail

RŮŽIČKA, B. Demonstrační pracoviště stabilizace polovodičového laseru lineární absorpcí. In Odborné semináře 2003. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

ŠÁDEK, V. A Simply Method for Analysis of a Narrow Microstrip Line with Trapezoidal Dielectric Substrate. In Proceedings of 9th conference and competition Student EEICT 2003. Brno: Ing.Z.Novotný CSc., 2003. p. 165 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

ŠÁDEK, V., SVAČINA, J. The Synthesis of the Low Impedance Coaxial Line with Square Cross Section. In Proceedings of the 13th International Czech-Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2003. Brno: 2003. p. 249 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

MARŠÁLEK, R., JARDIN, P., BAUDOIN, G. De la post-distorsion a la pré-distorsion pour la linéarisation des amplificateurs de puissance. In XIIémes Journées Nationales Microondes. Lille: Institut d'Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie, 2003. s. 1C5 ( s.)
Detail

BAUDOIN, G.; JARDIN, P.; MARŠÁLEK, R. Power amplifier lineariation using pre-distortion with memory. In Radioelektronika 2003, Conference Proceedings. Brno: VUT FEKT, 2003. p. 193 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

MARŠÁLEK, R. Analytical EVM calculation for OFDM systems with nonlinear power amplifiers. In Proceedings of conference Student EEICT 2003. Brno: VUT FEKT, 2003. p. 115 ( p.)
Detail

MOTL, M., RAIDA, Z. Comparison of Finite Element Complex Frequency Hopping (FEM/CFH) and Time-Domain Finite Element (TD-FEM) Methods. In Radioelektronika 2003 - Conference Proceedings. Brno: Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně., 2003. p. 264 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

MOTL, M. Asymptotic Expansions of Solutions of First-Order Singular Integro-Differential Equations. In Proceedings of 9th Conference and Competition Student EEICT 2003 Volume 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. p. 120 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

FRANEK, O. Singular Points of Systems of Integro-Differential Equations. In Proceedings of the 9th Conference STUDENT EEICT 2003. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2003. p. 402 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

FRANEK, O., NAVRÁTIL, V., RAIDA, Z. Analysis of Gigahertz TEM Cell Using Finite-Difference Time-Domain (FDTD) Method. In Radioelektronika 2003 - Conference Proceedings. Brno: FEKT VUT, 2003. p. 272 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

LUKEŠ, Z. Analysis of wire dipole by time domain moments method. In Proceeding of 9th conference and competation : Student EEICT 2003. 2. Vysoké učení tecnické v Brně , fakulta Elektrotechniky a komunikačních technologií: Vysoké učení tecnické v Brně , fakulta Elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. p. 107 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

MUSIL, J. CONDITIONS FOR MEASUREMENT OF EQUINE LONG-TERM ECG SIGNALS AND DETECTION OF RR AND QT INTERVALS ABSTRACT. In In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. VUT v Brně: UBMI FEKT VUT BRNO, 2003. p. 125 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

HLAVÁČ, M., HOLČÍK, J. Analysis of long-term cardiovascular system control. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: FEKT VUT Brno, 2003. p. 57 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

OLŠÁK, M. Programmable elliptic lowpass filter using analog multiplexers. In Proceedings of the 9th Conference and Competition Student EEICT 2003. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2003. p. 130 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

HOVOŘÁK, P. Reduction of intensity fluctuations by multi beam transmission. In Student EEICT 2003. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2003. p. 62 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

ZÁVODNÝ, L. Genetic Algorithm in GSM Network Optimisation. In POSTER 2003 Book of Extended Abstracts. Praha: 2003. s. C35 ( s.)
Detail

RŮŽIČKA, B., WILFERT, O. Practical education of semiconductor laser frequency stabilization by linear absorption. In Radioelektronika 2003. 2003. p. 308 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

RŮŽIČKA, B. Device for education of frequency stabilization of semiconductor laser by linear absorption. In Proceedings of the international conference and competition STUDENT EEICT 2003. VUT v Brně, FEKT, 2003. p. 71 ( p.)ISBN: 80-214-2401-X.
Detail

BOŠTÍK, M. Influence of Psychical States of Speaker on Excitation of his Vocal Tract. In Elektrotechnika a informatika 2002. Plzeň: 2002. p. 21 ( p.)ISBN: 80-7082-904-4.
Detail

ŠÍP, J. Avalanche photodiodes in Geiger mode. In 7th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2003. Praha: Faculty on Electrical Engineering Czech Technical University in Prague, 2003. p. EI33 ( p.)
Detail

ZADRAŽIL, M., KOZUMPLÍK, J. Denoising of ECG with Wavelet Transform and Median Thresholds. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003, Volume 1. Brno: FEKT VUT Brno, 2003. p. 194 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

ZADRAŽIL, M., KOZUMPLÍK, J. Wavelet filtering with median thresholds. In Radioelektronika 2003. Brno: FEKT VUT v Brne, 2003. p. 249 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

KOMOSNÝ, D., BALÍK, M. Quality of Service in Trunked Radio Network. In ICN'2004 - 3rd International Conference on Networking. Gosier, Guadeloupe, French Carribbean: IEEE, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

ŠVIRÁK, M. AN INTERPOLATION OF MIMO COEFFICIENTS IN FAST VARYING CHANNELS WITH NON-ORTHOGONAL SPACE-TIME BLOCK CODING. In Proceedings of the 10th conference Student EEICT 2004 Volume 2. Brno: VUT FEKT, 2004. p. 160 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

ŠVIRÁK, M., ŠEBESTA, V. ESTIMATION OF FAST VARYING CHANNELS FOR NON-ORTHOGONAL SPACE-TIME BLOCK CODING. In Proceedings of 14th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava: 2004. p. 362 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

VOJTĚCH, M. Use Error LPC for Humanity TTS Systems. In Proceedings of the 10th Confernce and Competition STUDENT EEICT 2004 Volume 1. Brno, Czech Republic: FIT BUT & FEEC BUT, 2004. p. 292 ( p.)ISBN: 80-214-2634-9.
Detail

KOLOUCH, J. Pipelined LFSR Counters. In Radioelektronika 2004, Conference Proceedings. Bratislava: 2004. p. 335 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

HAMPL, M. Utilization of fibre optics components in free space optical communication. In Radioelektronika 2004 Conference proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 473 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

HAMPL, M. Utilization of fibre optics components for generation of optical beams in free space optical communication. In Proceedings of the 10th Conference and Competition Student EEICT 2004 Volume 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta informačních technologií, 2004. p. 41 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

KRATOCHVÍL, T. Picture and Video Quality Measurements in Modern Television Systems. In Radioelektronika 2004 Conference Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology Bratislava, 2004. p. 390 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Prvek CDTA pro analogové zpracování signálů. In Sborník konference Nové smery v spracovaní signálov VII NSSS 2004. L. Mikuláš, Slovensko: VVŠ L. Mikuláš, 2004. s. 160 ( s.)ISBN: 80-8040-232-9.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Analysis of Circuit Structures Containing Behavioral Models of CDTA Elements. In Proceedings of the International Conference Radioelektronika 2004. Bratislava, Slovensko: STU Bratislava, 2004. p. 28 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

CHMELKA, L., KOZUMPLÍK, J. Using Median Filter for Modify Wavelet Coefficients of Decomposed ECG Signal. In Analysis of Biomedical Signal and Images. Brno: VUTIUM, 2004. p. 217 ( p.)ISBN: 80-214-2633-0.
Detail

KUIPER, A., RICHTER, D., PHILIPPI, H. Analysis of Dependencies Between Polygraphic Oscillation Patterns and the Influence of Osteopathy. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Analysis of Biomedical Signals and Images. 17-th Biennial International Eurasip Conference Biosignal 2004. Brno: VUTIUM PRESS, 2004. p. 100 ( p.)ISBN: 8021426330. ISSN: 1211-412X.
Detail

MUSIL, J., HOLČÍK, J., SEDLINSKÁ, M. Analysis of Dynamics of Equine ECG Parameters. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM Press 2004, 2004. p. 167 ( p.)ISBN: 80-214-2633-0.
Detail

HLAVÁČ, M., HOLČÍK, J. Estimation of Arterial Segment Parameters. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Brno University of Technolgy, VUTIUM Press, 2004. p. 414 ( p.)ISBN: 80-214-2633-0.
Detail

BARTUŠEK, K., GESCHEIDTOVÁ, E., KUBÁSEK, R., SMÉKAL, Z. Digital filtering for instantaneous frequency measurements in MR tomography. In 3rd International Conference on Networking - ICN'2004. Gosier: University of Haute Alsace, 2004. p. 1035-1040. ISBN: 0-86341-326-9.
Detail

ANAGNOSTOUDIS, A., JAN, J. Volumetric and Sequential Freehand Three-Dimensional Ultrasound Imaging: A Survey. In Proc. 17th International EURASIP conference BIOSIGNAL 2004. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUTIUM Press, 2004. p. 331 ( p.)ISBN: 80-214-2633-0. ISSN: 1211-412X.
Detail

OLŠÁK, M.; NOVOTNÝ, V.; VRBA, K.; ZAJAČEK, J. Electronically Tunable Filter Topologies with the Excellent Dynamic Range Properties. In Proceedings of International Conference on Networking ICN'04. Guadeloupe, France: IEEE/Comsoc CSIM committee, IEEE/Computer, IEE, 2004. p. 1044 ( p.)ISBN: 0863413269.
Detail

ŠTĚPÁN, M., MAREŠ, M. Adaptibility of Levenberg - Marquardt algorithm to different signal models. In Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004, Volume 2. MSD, spol. s r.o., Skorkovského 70a, Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSs.,Ondráčkova 105, Brno, 2004. p. 231 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

ANAGNOSTOUDIS, A. 3D Freehand Ultrasound Reconstruction and Cross-Wire Calibration. In Proceedings of the 10th conference Student EEICT 2004 Volume 2. Brno: VUTIUM, 2004. p. 12 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

ZAČAL, J. Method for Compilation of 3D Ultrasonic Data Based on Image Matching Technique. In Proceedings of 10th Conference and Competition the STUDENT EEICT 2004. Brno: FEKT, VUT v Brne, 2004. p. 183 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

ZÁVIŠEK, M., DUB, P. Breast Cancer Diagnostics Using Infrared Camera. In Elektrotechnika a informatika 2003, část druhá Elektronika. Plzeň: Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni, 2003. p. 187 ( p.)ISBN: 80-7082-992-3.
Detail

STANČÍK, P. Algorithm for 3D Point Coordinates Reconstruction. In RADIOELEKTRONIKA 2004 - Conference Proceedings. 2004. p. 323 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

ŠÁDEK, V., SVAČINA, J., RAIDA, Z. ANALYSIS OF THE CYLINDRICAL SEGMENTS. In Radioelektronika 2004 Conference Proceedings. 2004. p. 209 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

LÁČÍK, J., RAIDA, Z. Computing Transient Responses of Antennas and Scatterers of Arbitrary Shape. In RADIOELEKTRONIKA 2004 - Conference Proceedings. Bratislava: STU in Bratislava, 2004. p. 221 ( p.)ISBN: 80-227-1017-8.
Detail

LÁČÍK, J. Proporties of Explicit and Implicit Form Solution by TD-EFIE. In STUDENT EEICT 2004 Volume 2. Brno: VUT v Brně, 2004. p. 95 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

KUBÁSEK, R., GESCHEIDTOVÁ, E., SMÉKAL, Z. Denoising digital quadrature miror filter banks using remez algorithm. In Analysis of biomedical signals and images. Brno: VUTIUM, 2004. p. 223 ( p.)ISBN: 80-214-2633-0.
Detail

BERKA, P. Problematika zajištění kvality služeb (QoS) v IP sitích. In COFAX Telekomunikácie 2004 - sborník přednášok. Bratislava: D&D Studio, spol. s r.o., Bratislava, 2004. s. 203 ( s.)ISBN: 80-967019-6-7.
Detail

HOFÍREK, P., FILKA, M. Possibilities of ADSL in the Czech Republic. In COFAX-Telekomunikácie 2004. Bratislava: D&D Studio, spol. s r.o., Bratislava, 2004. p. 85 ( p.)ISBN: 80-967019-6-7.
Detail

HERTL, I. Far Field from Near Field Antenna Pattern Evaluation - Impact of Phase Measurement Inaccuracy. In ITSS 204, Brno. Brno: Dept. of Radio Electronics FEEC BUT, 2004. p. 417 ( p.)
Detail

RAIDA, Z. Optimization in Microwaves. In 14th International Travelling Summer School on Microwave and Lightwaves. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. p. 347 ( p.)
Detail

VRBA, V. WAP: WML Implemantation. In International conference on Telecommunications ICT 2000. Acapulco, Mexico 2000, vol. 3. 2000. s. 1 ( s.)
Detail

PROVAZNÍK, I.; NOVÁKOVÁ, M.; KOZUMPLÍK, J.; VESELÝ, Z.; BLAHA, M.; CHMELAŘ, M.; NOVÁKOVÁ, Z. Acquisition and Pre-Processing Of Action Potentials Optically Recorded From Animal Heart. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUTIUM, 2004. p. 229-231. ISBN: 80-214-2633-0.
Detail

OZER, M., ERDEM, R., PROVAZNÍK, I. A New Approach to Dynamic Modeling Of Voltage-Dependent Ion Channel Gates. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Vutium Press, 2004. p. 381 ( p.)ISBN: 80-214-2633-0. ISSN: 1211-412X.
Detail

OZER, M., PROVAZNÍK, I., ZENGIN, K. A Statistical Physics Model Of Voltage-Dependent Ion Channels. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Vutium Press, 2004. p. 387 ( p.)ISBN: 80-214-2633-0. ISSN: 1211-412X.
Detail

PROVAZNÍK, I.; BARDOŇOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, M.; VESELÝ, Z.; BLAHA, M. Analysis of Optical Recording Stability Using Wavelet Entropy of Action Potentials. In Proceedings of 26th Annual IEEE EMBS International Conference. San Francisco: IEEE, 2004. p. 1-3. ISBN: 0-7803-8440-7.
Detail

VÍTEK, M., HERMAN, I. Principle of Multifunctional Server based on Ticket Processing. In Parellel and Distributed Computing and Networks. Innsbruck: IASTED, 2004. p. 508 ( p.)ISBN: 0-88986-385-7.
Detail

JAROŠ, J., ROZMAN, J. Three-dimensional measured ultrasound field. In Proceedings of 14th international conference Radioelektronika 2004. Bratislava: 2004. p. 307 ( p.)
Detail

JAROŠ, J. Measuring of ultrasound probes. In Proceedings of 10th Conference and Competition Student EEICT 2004, Volume 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. p. 70 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

PROVAZNÍK, I.; KOZUMPLÍK, J. Wavelet-based Compression of ECG Signals. In Proceedings of the 18th Annual International Conference of the IEEE EMBS. Amsterdam: IEEE, 1996. p. 1210 ( p.)
Detail

GRAMATIKOV, B., PROVAZNÍK, I., THAKOR, N. Depolarization changes during ischemia detected through time-frequency analysis of the intracardiac electrogram. In Computers in Cardiology. Cleveland: 1998. p. 289 ( p.)
Detail

PROVAZNÍK, I.; HOLČÍK, J. Adaptive recurrent system for noise cancellation and arrhythmia detection. In Proceedings of the 16th Annual International Conference of the IEEE EMBS. Baltimore: IEEE, 1994. p. 1270-1271.
Detail

HOLČÍK, J., PROVAZNÍK, I., KOZUMPLÍK, J. Time - Varying Filters For ECG Processing. In Proceedings of the 14th Annual International Conference of the IEEE EMBS. Paris: IEEE, 1992. p. 502 ( p.)
Detail

RAJMIC, P.; KLIMEK, J. Removing crackle from an LP record via wavelet analysis. In Proceedings of the 7th International Conference on Digital Audio Effects DAF'x04. Napoli, Italy: Federico II University of Napoli, 2004. p. 100-104.
Detail

LÁČÍK, J. Computing Transient Reponses of Antennas and Scatterers of Arbitrary Shape in Time and Frequency Domain. In ITSS 2004, Brno. Brno: FEEC BUT, 2004. p. 405 ( p.)
Detail

URBANEC, T. SIMPLE VNA BY THE SIX-PORT MEASUREMENT SYSTEM. In ITSS 2004, Brno, Summer School Proceedings. Brno,Czech Republic: Department of Radio&Elektronics, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, 2004. p. 432 ( p.)
Detail

ŠPONAR, R. Principles of ARC Filter Synthesis Involving Current and Voltage Conveyors. In Proceedings of the 10th Conference Student EEICT 2004, Vol 2. Brno: Ondráček, Brno, 2004. p. 226 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

ŠPONAR, R., KUBÁNEK, D. Generalized Canonical Forms of ARC Filters. In International Conference on Signals and Electronic Systems 2004. Poznan: Poznan University of Technology, Institute of Electronics and TelecommunicationsPiotrowo 3A, 60-965 Poznan, POLAND, 2004. p. 200 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

HOFÍREK, P., FILKA, M. MODEL OF COMPUTING PARAMETERS OF ACCESS NETWORK. In PROCEEDINGS ELMAR-2004, 46th International Symposium Electronics in Marine. ITG, Zagreb: Croatian Society Electronics in Marine - ELMAR, Zadar, 2004. p. 166 ( p.)
Detail

MOLNÁR, K., VRBA, V. Frame priorization support for switch fabrics. In Proceedings of 2004 International Conference on Networking. Gosier: Gosier, 2004. p. 141 ( p.)ISBN: 0-86341-326-9.
Detail

ŠVIRÁK, M., ŠEBESTA, V. Performance of Non-orthogonal Space-time Block Coding in Fast Varying Fading Channels. In Proceedings of the thirteenth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2004. Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006. Portoroz, Slovenija: 2004. p. 147 ( p.)ISSN: 1581-4572.
Detail

ŠVIRÁK, M., ŠEBESTA, V. An Educational Software for the Ph.D. Study Course. In ERK 2004. Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006. Portoroz, Slovenija: 2004. p. 285 ( p.)ISSN: 1581-4572.
Detail

ŠEBESTA, V. Weak Traps of the Quantised Chaotic Map. In Telecommunications and Signal Processing TSP 2004. Brno: BUT, Department of Telecommunications, 2004. p. 133 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

HANUS, S., MIKULKA, J. Bluetooth and WLAN Systems Coexistence. In Telecommunications and Signal Processing TSP-2004. Brno, Czech Republic: SEI - UTKO, TSP 2004, 2004. p. 181 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

SMÉKAL, Z. Methods for Analysing Discrete and Digital Systems. In Telecommunications and Signal Processing TSP-2004. 1.September 2004. Brno: VUT Brno, 2004. p. 115 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

LAKKUNDI, V. Air Interface Design Options for WiMAX. In the proceedings of. Brno, Czech Republic: VUT Brno, 2004. p. 177 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

HUČKA, R. A Ciphering Algorithm Based on Discrete Chaotic Map. In Radioelektronika 2004 Conference Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 87 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

HUČKA, R. Message Digest Function Based on Non-linear Discrete Chaotic Maps. In 8th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2004. Praha: CVUT, 2004. p. C200 ( p.)
Detail

CVRK, L., ZEMAN, V. Encryption of real-time media transported over TCP/IP networks. In Proceeding of 27th International Conference Telecommunications and Signal Processing. Brno: 2004. p. 285 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

ŠEBESTA, V., ŠVIRÁK, M., PROKOPEC, J. Software Support of the Ph.D. study. In Electronics Devices and Systems EDS'04. Brno: BUT Brno, 2004. p. 237 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J., MOTL, M. Specific Conditions for EMI Filters Measuring. In 2004 High Frequency Postgraduate Student Colloquium. Manchester, Great Britain: UMIST, Manchester, 2004. p. 139 ( p.)ISBN: 0-7803-8426-1.
Detail

ŠMÍD, P., RAIDA, Z. Broadband Modelling of Wire Antennas by Genetic Neural Networks. In RADIOELEKTRONIKA 2004 - Conference Proceedings. Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 484 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

ZAMAZAL, M., KASAL, M. PLL Frequency Synthesis in On-Board Satellite L-Band Front-End. In 2004 High Frequency Postgraduate Student Colloquium. Department of Electrical and Electronic Engineering UMIST, Manchester, GB: IEEE MTT/ED/AP/LEO Societies Joint Chapter United Kingdom and Republic of Ireland Section, 2004. p. 107 ( p.)ISBN: 0-7803-8426-1.
Detail

ŠMÍD, P. Artificial Neural Networks For Modelling Wire Antennas. In STUDENT EEICT 2004 - Proceedings of the 10-th conference. Vysoké učení technické v Brně, FEKT, 2004. p. 155 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

URBANEC, T.; LÁČÍK, J. Practical Implementation of the Six port Measurement System. In 2004 High Frequency Postgraduate Student Colloquium. Manchester, Great Britain: UMIST Manchester, GB, 2004. p. 163 ( p.)ISBN: 0-7803-8426-1.
Detail

VÍTEK, M., HERMAN, I., MIKLÁNEK, T. Stateful Communication with Web Services. In Telecommmunications and signal processing. Brno: Department of Telecommunications, Electrical Engineering Society, 2004. p. 158 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

VÍTEK, M., HERMAN, I. IO Interface of Communication Components. In Telecommunications and signal processing TSP-2004. Brno: Department of Telecommunications, Electrical Engineering Society, 2004. p. 205 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

ZÁVODNÝ, L.; HANUS, S. Cellular radio network optimization based on the C/I ratio and transmission capacity. In 2004 High Frequency Postgraduate Student Colloquium. Manchster: UMIST Manchester, 2004. p. 67 ( p.)ISBN: 0-7803-8426-1.
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Universal filter with current buffers. In Proceedings of the 27th International Conference Telecommunications and Signal Processing. TSP‘2004, 2004. p. 75 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

BLAHA, M.; PROVAZNÍK, I.; VESELÝ, Z.; NOVÁKOVÁ, M. Influence of Voltage-Sensitive Dye on ECG Parameters. In MEDSIP 2004, 2nd International Conference on Advances in Medical Signal and Information Processing. Valletta, Malta: University of Southampton, 2004. p. 83-86. ISBN: 0-7803-8894-1.
Detail

HORÁK, M., KOLKA, Z. Two-Graph Implementation of SBG method. In Proceedings of the conference TSP 2004. SEI-UTKO, 2004. p. 83 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

HORÁK, M., KOLKA, Z. Simplification before Generation Using the Two-Graph method. In Electronic devices and systems 04 - proceedings. Brno: Zdeněk Novotný, Brno, 2004. p. 23 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

ŠTĚPÁN, M. A new hybrid approach for parameter estimation of signals NMR. In 11 th. International Workshop on Systems, Signals and Image Processing proc. IWSSIP 04. Poznan, Poland: Poznan Un. of Technology, 2004. p. 47 ( p.)ISBN: 83-906074-8-4.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Secondary Root Polishing: Increasing the Accuracy of Semisymbolic Analysis of Electronic Circuits. In Proceedings of the WSEAS and IASME Conference on Applied Mathematics. Corfu, Greece: WSEAS, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 968-8457-01-7.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V., GUBEK, T. Optimization of CDTA-based circuits simulating ladder structures. In Proceedings of the WSEAS and IASME Conference on Applied Mathematics. Corfu, Greece: WSEAS Press, 2004. p. 111 ( p.)ISBN: 968-8457-01-7.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. CTTA Current-Mode Filters Based on Current Dividers. In Proc. of the 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004. Brno: VUT Brno, 2004. p. 2 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

EKSLER, V., MALENOVSKÝ, M. Locally adaptive learning algorithm for separation of mixed signals. In RTT 2004 - communication with future. Praha: ČVUT, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

EKSLER, V., ČERMÁK, J., ZEZULA, R. Microphone arrays for multiple sources localization. In Proceedings of the conference TSP'2004. Brno: VUT v Brně, 2004. p. 137 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

EKSLER, V. Direction-of-Arrival Estimation of Speech Source Using 8-microphone Array in 3D. In Proceedings IWSSIP'04 - ambient multimedia. Poznaň, Poland: PTETiS, 2004. p. 335 ( p.)ISBN: 83-906074-8-4.
Detail

MOTL, M. Higher-order algorithm in time-domain finite element method. In Proceedings of the 10th conference Student EEICT 2004. 2. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. p. 114 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

MOTL, M., RAIDA, Z., FRANEK, O. Envelope finite element method for modeling resonators. In RADIOELEKTRONIKA 2004 conference proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004. p. 441 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

MOTL, M. Exploiting of Boundary-Element Method in Electromagnetics. In ITSS 2004 Summer School Proceedings. Brno: Dept. of Radio Electronic, 2004. p. 422 ( p.)
Detail

OLŠÁK, M., VRBA, K. Universal Current-mode Electronically Controlled Biquad Employing MOTAs. In Proceedings of the 27th International Conference Telecommunications and Signal Processing TSP‘2004. Brno: VUT Brno, 2004. p. 91 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

DOSTÁL, T., VOCHYÁN, J. Filtry s více smyčkami zpětné vazby v proudovém módu. In Nové smery v spracovaní signálov VII. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 2004. s. 156 ( s.)ISBN: 80-8040-232-9.
Detail

ZAJAČEK, J., OLŠÁK, M., VRBA, K. Electronically Tunable Current-mode Nth-order Allpass Filter Based on the FLF Topology. In Proceedings of the 27th International Conference Telecommunications and Signal Processing TSP‘2004. Brno: VUT Brno, 2004. p. 103 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

HAMPL, M. Prostorové dělení optických svazků. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109 Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2003. Brno: 2004. s. 25 ( s.)ISBN: 80-214-2559-8.
Detail

KRATOCHVÍL, T.; ŘÍČNÝ, V. Present Television and Video Technique - Teaching of Seniors at University of the Third Age Course. In Applied Electronics 2004. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2004. p. 121 ( p.)ISBN: 80-7043-274-8.
Detail

KRATOCHVÍL, T. Simulation System used for Picture Quality and BER Evaluation in DVB Transmission Area. In Proceedings IWSSIP'04 Ambient Multimedia. Poznaň: Poznan University of Technology, 2004. p. 51 ( p.)ISBN: 83-906074-8-4.
Detail

CVRK, L., ZEMAN, V. Multimedia transmissions and symmetric ciphers. In Proceeding of Research in Telecommunication Technology 2004. Praha: 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

SMÉKAL, Z. Analytical Solution of Non-Homogenous Difference Equation of 2nd order with Complex Conjugate Roots of Characteristic Equation. In Proc. of the Interantional Conference RTT2004. Prague: Dep. of Telecommunications, CUT Prague, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

HOVOŘÁK, P., WILFERT, O. Improvement Of Free Space Optics Model By Using Correction Curves. In Radiolelektronika 2004. Bratislava: FEI STU v Bratislavě, 2004. p. 465 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

KOMOSNÝ, D. RTP/RTCP protocol adoption for large multimedia conferences. In Research in Telecommunication Technology 2004. Praha: CVUT, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

KOMOSNÝ, D., HERMAN, I. Protocol for Voice/Data Communication in Municipal Transport Environment. In Proceedings of Telecommunications and signal processing 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

DOSTÁL, T., ČAJKA, J., VRBA, K. Special filter design procedure. In Proceedings of 27th International Conference Telecommunication and Signal Processing. Brno: Brno University of Technology, 2004. p. 67 ( p.)ISBN: 8-214-2684-5.
Detail

VRBA, K., ZEMAN, V. Návrh filtrů vyššího řádu pracujících v proudovém módu s použitím konvejorů UCCX. In The 11th Electronic Devices and Systems Conference. Brno: 2004. s. 119 ( s.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

NOVOTNÝ, V., ČAJKA, J. Universal current conveyor utilization in filtering applications. In Proceedings of scientific conference RTT'2004. Prague, CR: CVUT Prague, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

VRBA, K., ČAJKA, J. Biquad filters using UCCX devices. In TSP. 2004. p. 5 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

HÁJEK, K., SEDLÁČEK, J., ZAPLETAL, Z. A new method of low - pass ARC filter optimization. In Applied Electronics 2004. Plzeň: ZČU Pllzeň, 2004. p. 60 ( p.)ISBN: 80-7043-274-8.
Detail

SEDLÁČEK, J., ZAPLETAL, Z. Synthesis of active low-pass filters using lossy GIC. In IC-SPETO 2004. Gliwice,Polsko: Silesian University of Technology, 2004. p. 327 ( p.)ISBN: 83-85940-26-X.
Detail

HÁJEK, K., SEDLÁČEK, J., SVIEZENY, B. Tunable LP Filters with Zero Offset. In Radioelektronika2004. Bratislava: Slovak University of Technology Bratislava, 2004. p. 20 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

HERTL, I. Fraktální antény, 2-pásmová anténa pro adaptivní aplikace. In Radešín 2004. Brno: VUT Brno, 2004. s. 46 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

BRANČÍK, L. Convergence Problems and Optimal Parameter Estimation in FFT-based Method of Numerical Inversion of Two-Dimensional Laplace Transforms. In The 47th IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems. Hiroshima: 2004. p. 113 ( p.)ISBN: 0-7803-8346-X.
Detail

BRANČÍK, L. Convergence Acceleration and Optimal Parameter Estimation at FFT-based 2D-NILT Method. In Proceedings of VI. International Workshop "Computational Problems of Electrical Engineering". Zakopane: 2004. p. 173 ( p.)ISBN: 83-916444-4-8.
Detail

BRANČÍK, L. Comparative Study of Jacobian Calculation Techniques in Electrical Impedance Tomography. In Proceedings of VI. International Workshop "Computational Problems of Electrical Engineering". Zakopane: 2004. p. 101 ( p.)ISBN: 83-916444-4-8.
Detail

BRANČÍK, L. Efficient Techniques of Sensitivity Calculation for Electrical Impedance Tomography. In Proceedings of ICSES'04. International Conference on Signals and Electronic Systems. Poznaň: 2004. p. 167 ( p.)ISBN: 83-906074-7-6.
Detail

KUIPER, A. Restoration of Global Faults on Optical Sound Tracks using Digital Image Processing. In 14th Czech-German Workshop on Speech Processing. Praha: 2004. p. 000000 ( p.)ISBN: 80-86269-11-6.
Detail

ZAMAZAL, M. Generace pseudonáhodné posloupnosti pro ranging. In Sborník příspěvků konference Radešín 2004. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2004. s. 125 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

KUBÁNEK, D., VRBA, K. Two-function Filters Employing UCCX Element. In Proceednigs of the 27th International ConferenceTELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSINGTSP - 2004. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. p. 107 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

KUBÁNEK, D., ŠPONAR, R., VRBA, K. Active Filter with UVCs Based on the State-Variable Topology. In Proceedings of the International Conference on Signals and Electronic Systems 2004. Poznan, Poland: 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 83-906074-7-6.
Detail

KUBÁNEK, D. Simulation Model of the Universal Current Conveyor. In Proceedings of the int. conference Research in Telecommunications Technology 2004. Praha: ČVUT Praha, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

LUKL, T., NOVOTNÝ, V. Computer Analysis of Switched Circuits. In Sborník příspěvků konference Radešín 2004. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2004. p. 80 ( p.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

LUKL, T., NOVOTNÝ, V. Switched Circuits Simulation System. In Electronic Devices and Systems 04 - Proceedings. Brno: Zdeněk Novotný, Brno, 2004. p. 39 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

VAVRDA, M. Softwarová anténa. In RADEŠÍN 2004 - sborník příspěvků z konference. 2004. s. 119 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

LAKKUNDI, V. Turbo Codes for Mobile Satellite Data Communications: PROS & CONS. In the proceedings of. Brno, Czech Republic: FEEC, Brno University of Technology, 2004. p. 74 ( p.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

FRÝZA, T. Vývoj kompresních formátů pro video signály. In Sborník příspěvků konference Radešín 2004. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2004. s. 37 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

FRÝZA, T. Použití 3D DCT transformace při kompresi video signálů. In Sborník příspěvků konference RADEŠÍN 2004. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2004. s. 38 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

DÝMAL, P., HANUS, S. Simulation and Design of L-Band Low Noise Amplifier in Ansoft Serenade 8.5. In Proceedings of the thirteen International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2004. Ljubljana, Slovinsko: Slovenian Section IEEE, 2004. p. 45 ( p.)
Detail

HUJKA, P., ŘÍHA, K. Image preprocessing and geometric distortion. In RESEARCH IN TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY 2004. Praha, Czech Republic: 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

ŘÍHA, K., HUJKA, P. Generation of novel views from image completed with depth information. In Research in telecomunication technology 2004. Prague, Czech republic: 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

LUKEŠ, Z., LÁČÍK, J. Multiobjektívní analýza drátových antén pomocí momentové metodu v časové oblasti. In Sborník příspěvků konference Radešín 2004. VUT FEKT Brno: VUT Brno, 2004. s. 78 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Pure current-mode biquad and its application. In Proceedings of the International Conference Research in Telecommunication Technology. RTT 2004, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

VÍTEK, M., HERMAN, I. Remote Communication Using WSE 2.0. In Research in telecommunication technology 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra telekomunikační techniky, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

ŠÍP, J., WILFERT, O. Detekce velmi slabých optických signálů. In Sbroník příspěvků konference Radešín 2004. Brno: VUT FEKT, 2004. s. 114 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

HAMPL, M. Tvarování optických svazků v bezkabelových optických spojích. In Seminář o řešení projektu Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2004-Sborník. Brno: 2004. s. 47 ( s.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

SÝKORA, M., UCHYTIL, S. H.323 Library protocol stack. In RESEARCH IN TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY 2004. CTU in PragueTechnická 2166 27 Praha 6: CTU in PragueTechnická 2166 27 Praha 6, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

SÝKORA, M. H.323 Standard implementation. In Telecommunications and signal processing 2004. VUT Brno: SEI-UTKO, TSP 2004, 2004. p. 281 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Novel structure of filters for high-speed data communication systems. In 3rd International Conference on Networking (ICN'2004). Guadeloupe, French Caribbean: ICN 2004, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 0-86341-326-9.
Detail

HUČKA, R. Trap Behaviour Of Chaotic Maps And Its Correction. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004 Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 2004. p. 126 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

ZÁVODNÝ, L., HANUS, S. VYUŽITÍ UMĚLÉ NEURONOVÉ SÍTĚ PRO EMPIRICKÝ MODEL ŠÍŘENÍ SIGNÁLU. In Sborník článků Konference MATLAB2004. Praha: Humusoft, 2004. s. 597 ( s.)ISBN: 80-7080-550-1.
Detail

KUTÍN, P. Povelovací přijímač pro družici P3E. In Seminář o řešení projektu GAČR 102/03/H109. Radešín: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 26 ( s.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

ZEZULA, R., MALENOVSKÝ, V., VRÁNA, J. Comparing basic methods of audio signal watermarking. In Telecommunications and signal processing TSP - 2004. SEI-UTKO, TSP 2004: VUT Brno, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

ŠEBESTA, J. Komunikační systém s prvky DSP pro komunikaci s experimentálnímy satelity. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. VUT v Brně, FEKT, ÚREL, 2004. s. 28 ( s.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

FRÝZA, T.; HANUS, S. Dissimilarity Detection in Video Sequences Using Variation in Time Domain. In Radioelektronika 2004 Conference Proceedings. Bratislava (Slovakia): Slovak University of Technology, 2004. p. 162-165. ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

FRÝZA, T. Realizace systému pro přenos dat v oblasti digitální terestriální televize, zdrojové kódování. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2004. s. 50 ( s.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

FRÝZA, T. Implementace OFDM kodéru a dekodéru na signálový procesor TMS320C6711. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

HUČKA, R. Ciphering With Chained Discrete Chaotic Maps. In Proceeding of Student EEICT 2004. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communications, 2004. p. 200 ( p.)
Detail

ZEZULA, R. Seznámení s problematikou vodoznačení audio signálů. In RADEŠÍN 2004. IEEE workshop Radešín 2004: Brno : Vysoké učení technické, 2004. s. 129 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

KUBEČKA, L.; JAN, J. Registration of Bimodal Retinal Images improving modifications. In Proc. 26th Internat. Conf. IEEE-EMBS. San Francisco: IEEE, 2004. p. 1695 ( p.)ISBN: 0-7803-8440-7.
Detail

SVAČINA, J. Quasi-Static Analysis of U-Shielded Microstrip Lines. In Proceedings of the Open Poster Desk on 34th European Microwave Conference. Amsterdam (Holland) 2004. Horizon House, U.K., 2004. p. 11 ( p.)
Detail

BALÍK, M. Feedback Delay Networks for Auditory Space Simulation. In Proceedings of International Conference Research in Telecommunication technology - RTT 2004. ČVUT Praha, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

MIKL, M., CHLEBUS, P., BRÁZDIL, M., DRASTICH, A., KRUPA, P. Vliv prostorového vyhlazení snímků na výsledky skupinové analýzy ve fMRI. In MEFA MediFórum 2004. Brno: BVV, 2004. s. 18 ( s.)ISBN: 80-86607-13-5.
Detail

MIŠUREC, J., ZEMAN, V. Filter for Data Transmission using 4B3T Coding. In Proceedings of WSEAS Conferences. 2004. p. 0 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

MIŠUREC, J., ZEMAN, V. Univerzální prvek OPA660 pro proudový mód v rychlých obvodech. In EPVE 2004 Elektrické pohony a výkonová elektronika. 2004. s. 240 ( s.)ISBN: 80-214-2766-3.
Detail

SOUMAR, M., NOVOTNÝ, V. Qualitative analysis of VoIP transmissions. In Elektrotechnika a informatika 2004. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2004. p. 105 ( p.)ISBN: 80-7043-299-3.
Detail

MIKLÁNEK, T. Transactions backup on MS SQL database. In Research in telecomunication technology 2004. Prague, Czech republic: 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

ZEMAN, V., MIŠUREC, J. Univerzální obvod druhého řádu s CFA. In NOVÉ SMERY V SPRACOVANÍ SIGNÁLOV VII. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

JIŘÍK, R. Restoration of Ultrasound Images Using the 1st and 2nd Harmonic Signal. In Analysis of Biomedical Signals and Images, Proceedings of 17th Int. EURASIP Conf. BIOSIGNAL 2004. Brno, Czech rep.: VUTIM Press, 2004. p. 252 ( p.)ISBN: 80-214-2633-0.
Detail

JIŘÍK, R., JAN, J. Estimation of Ultrasound Attenuation Coefficient. In Analysis of Biomedical Signals and Images, Proceedings of 17th Int. EURASIP Conf. BIOSIGNAL 2004. Brno: VUTIM Brno, 2004. p. 258 ( p.)ISBN: 80-214-2633-0.
Detail

JIŘÍK, R.; TAXT, T.; JAN, J. Estimation of ultrasound attenuation coefficient using log-spectrum domain processing. In Proceedings of the 26th Annual Int. Conf. of the IEEE EMBS. USA: IEEE inc., 2004. p. 1411 ( p.)ISBN: 0-7803-8440-7.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Comparative Methods for Pattern Recognition. In CD Proceedings of the WSEAS International Conferences on Electronics, Control and Signal Processing ,Crete, 2004. In CD Proceedings of the WSEAS International Conferences on Electronics, Control and Signal Processing ,Crete, 2004. 2004. 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-04-1.
Detail

JAN, J. Transforming the Traditional BME Curriculum at the University of Technology Brno. In Proc. internat. conf. BIOMEDEA 2004. Eindhoven: EAMBES & TU/e, 2004. p. 9 ( p.)
Detail

PETRŽELA, R., JAN, J. Spatial Interpolation Based on "Thick" B-scans for 3D ultrasound. In Proc. 17th International EURASIP conference BIOSIGNAL 2004. Analysis of biomedical signals and images, vol. 17. Brno: VUTIUM Press Brno, 2004. p. 340 ( p.)ISBN: 80-214-2633-0.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Comparative Methods for Pattern Recognition. In CD Proceedings of the. Greece, Crete 2004: WSEAS, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-04-1.
Detail

MIŠUREC, J. Moderní systém pro dálkový sběr dat v energetice. In EPVE 2004 Elektrické pohony a výkonová elektronika. 2004. s. 195 ( s.)ISBN: 80-214-2766-3.
Detail

ŠEBESTA, J., ŠEBESTA, J. Analytical Solution of Joint Phase and Timing Synchronizer in Tracking Mode. In Proceedings of the WSEAS Conference ISCGAV'04. WSEAS, Puerto De La Cruz, Tenerife: 2004. p. 280-1 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J. Měření napájecích filtrů v podminkách simulujících napájecí síť. In Seminář o řešení projktu GA ČR 102/03/H109 v roce 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta informačních technologií, 2004. s. 20 ( s.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

ŠTĚPÁN, M. Testing criteria for performance of parameter estimation methods. In Proc. of RTT 2004 conference. Praha, Czech rep.: ČVUT Praha, 2004. p. 50 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

ŠEBESTA, J. Inovace implementace GMSK modulace v systému číslicového zpracování dat. In 5. ročník přehlídky doktorských prací konference Elektrotechnika a informatika 2004. část druhá. Západočeská univerzita v Plzni, 2004. s. 113 ( s.)ISBN: 80-7043-299-3.
Detail

HERTL, I. Usage of Digital Audio Record for Constant Envelope Modulations Decoding. In Matlab 2004. Praha: Kongrasové centrum ČVUT, 2004. p. 190 ( p.)ISBN: 80-7080-550-1.
Detail

LUKEŠ, Z., RAIDA, Z. Multiobjektivní syntéza širokopásmových antén pomocí genetických algoritmů využitím momentové metody v časové oblasti. In Matlab 2004. I. Praha: VŠCHT Praha, 2004. s. 309 ( s.)ISBN: 80-7080-550-1.
Detail

HAMPL, M. Tvarování optických svazků v bezkabelových optických spojích. In Elektrotechnika a informatika 2004. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2004. s. 9 ( s.)ISBN: 80-7043-299-3.
Detail

DOSTÁL, T. Multi-Loop Filter Structures in current mode using multi-output transconductors. In Proceedings of 8th WSEAS int. multiconference CSCC on Circuits. Athens: WSEAS, 2004. p. 487-223 ( p.)ISBN: 960-8052-99-8.
Detail

KUIPER, A., DŽBÁNEK, L., BOŠTÍK, M. Restoration of Global Faults on Optical Sound Tracks using Digital Image Processing. In Elektrotechnika a informatika 2004. Nečtiny: 2004. p. 41 ( p.)ISBN: 80-7043-299-3.
Detail

DOSTÁL, T., AXMAN, V. Elliptic ARC filters based on current conveyors. In Proceedings of 13th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 20004. Ljubljana: IEEE, 2004. p. 57 ( p.)ISBN: 1581-4572.
Detail

DOSTÁL, T. High-order All-pass Filters Using Multiple-output Current-differencing-input Transconductors. In Proceedings of International Conference on Signal and Electronic System ICSES‘04. Poznaň: IEEE, 2004. p. 183 ( p.)ISBN: 83-906074-7-6.
Detail

DOSTÁL, T. Six-port Current-differencing Transconductor a Useful Building Block for Multifunctional Filters. In Proceedings of 11th Electronic Devices and Systems Conference 20004. Brno: BUT, 2004. p. 122 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

LAKKUNDI, V. Choice of Turbo Codes for Low Data Rate Applications. In the proceedings of. Nectiny, Czech Republic: University of West Bohemia in Plzen, 2004. p. 53 ( p.)ISBN: 80-7043-299-3.
Detail

MARŠÁLEK, R. Design of Digital Modulators with MATLAB Support. In Sborník příspěvků 12. ročníku konference MATLAB 2004. Vydavatelství VŠCHT Praha, 2004. p. 319 ( p.)ISBN: 80-7080-550-1.
Detail

KRATOCHVÍL, T. Utilization of Matlab for the Digital Modulation Methods Simulation in DVB Area. In Sborník příspěvků 12. ročníku konference Matlab 2004. 1. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2004. p. 265 ( p.)ISBN: 80-7080-550-1.
Detail

ŠÍP, J., WILFERT, O. Zhášecí obvod pro kvantovou kryptografii. In Sborník konference Elektrotechnika a informatika 2004. Plzeň: ZCU Plzeň, 2004. s. 117 ( s.)ISBN: 80-7043-299-3.
Detail

LUKEŠ, Z., LÁČÍK, J., RAIDA, Z. Time Domain Wideband Multi-Objective Genetic Synthesis of Wire Antennas. In 13 emes JOURNEÉS INTERNATIONALES DE NICE SUR LES ANTENNES. Int.Symposium on Antennas JINA 96, France Telecom. Nice, France: JINA 2004, 2004. p. 366 ( p.)ISSN: 1168-3848.
Detail

MALENOVSKÝ, V., STAVÁREK, J., EKSLER, V. Suppression of car-interior echoes by adaptive algorithms. In Telecommunications and Signal Processing TSP-2004. Brno: VUT Brno, 2004. p. 193 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

MALENOVSKÝ, V., ZEZULA, R., STAVÁREK, J. G.168 Line-Echo Canceller Testing in Matlab. In Proceedings of the International Conference "Research in Telecommunication Technology" 2004. Praha: CVUT Praha, 2004. p. 193 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

MALENOVSKÝ, V. Potlačování šumu v řečových signálech pomocí adaptivních algoritmů. In Sborník příspěvků konference Radešín 2004. Brno: VUT FEKT Brno, 2004. s. 84 ( s.)ISBN: 80-241-2726-4.
Detail

MALENOVSKÝ, V., SMÉKAL, Z. Testing of ITU-T G.168 Line-Echo Cancellers Using Matlab-GUIDE. In WSEAS Transactions on Circuits and Systems. Rethymno, Greece: WSEAS Publisher, Athens, Greece, 2004. p. 1787 ( p.)ISBN: 1109-2734.
Detail

ŠKORPIL, V.; ABUZAHO, A. Tonal and Non-Tonal Components for the MPEG-1 Model. In CD Proceedings of the. Mexico, Cancun 2004: WSEAS, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8052-98-X.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Face Recognition by Face Bunch Graph Method. In CD Proceedings of the. Mexico, Cancun 2004: WSEAS, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8052-98-X.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Selected Detectors for Image Processing. In Proceeding of the. Newcastle upon Tyne, 2004: WSEAS, 2004. p. 621 ( p.)ISBN: 0-7017-0177-3.
Detail

ŠKORPIL, V.; ABUZAHO, A. Decimation of Masking Components for MPEG-1 Simulation. In proceeding of the. Great Britain, Newcastle upon Tyne, 2004: University of Newcastle upon Tyne, 2004. p. 625 ( p.)ISBN: 0-7017-0177-3.
Detail

ŠKORPIL, V.; LANGER, T. Design of CPPM Modulator. In CD Proceedings of the. 1. Czech Republic, Český ráj 2004: CTU Prague, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

ŠKORPIL, V.; PETŘÍK, D. Codec G.723.1 Simulation.. In CD Proceedings of the. Czech Republic, Český ráj 2004: CTU Prague 2004, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

ŠKORPIL, V.; ABUZAHO, A. Data compression of MPEG-1. In Proceedings of the. Czech Republic, Brno 2004: 2004. p. 243 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Algorithms for the edge detection in images. In Proceedings of the. Czech Republic, Brno 2004: BUT, Brno 2004, 2004. p. 243 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

ŘÍHA, I., DRASTICH, A., NOVÁK, Z., CHRASTINA, J. Technické aspekty stereotaktické implantace elektrod do hlubokých mozkových struktur. In MediFórum MEFA 2004 - sborník abstrakt. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004. s. 41 ( s.)ISBN: 80-86607-13-5.
Detail

FILKA, M., KŘEPELKA, V. Frequency analysis of cable tree. In Procedingss WSEAS. 1. Mexico: WSEAS, 2004. p. 185 ( p.)ISBN: 960-8052-98-X.
Detail

FILKA, M., DOLEŽEL, P., BERKA, P. The university of the third age field of study: Telecommunications. In Proceeding of Research in Telecommunication Technology - RTT 2004. Praha: ČVUT Praha, 2004. p. 102 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

FILKA, M., DOSTÁL, O., PETRENKO, M. New possibilities of multimedia application in medicine. In Proceeding ELMAR 2004. Zadar: ITG Zagreb, 2004. p. 402 ( p.)ISBN: 1334-2630.
Detail

FILKA, M., SCHINDLER, V. Optiacal fibers control system. In Proceeding of 27th International Scientific Conference TSP 2004. Telecommunications and Signal Processing, TSP 2004. Brno: Brno EES - Brno, Univearsity of Technology., 2004. p. 197 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

FILKA, M., KŘEPELKA, V. MENSA - Inteligent system of spectrum management. In Telecommunication and signal processing TSP - 2004. Brno: EES - Brno, University of Technology., 2004. p. 255 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

KOLÁŘ, R., JIŘÍK, R. Nakagami-m Distribution In Echocardiography. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Brno University of Technology, 2004. p. 343 ( p.)ISBN: 80-214-2633-0.
Detail

KOLÁŘ, R., KUBEČKA, L. Processing and Visualization of Retina Laser Images. In IWSSIP´04 ambient multimedia. Poznaň, Polsko: Polish Society for Theoretical and Applied Electrical Engineering, 2004. p. 403 ( p.)ISBN: 83-906074-8-4.
Detail

KOLÁŘ, R. Surface reconstruction from retinal laser images. In Proceedings of the 26th Annual International Conference of the IEEE EMBS. San Francisco: Engeneering in Medicine and Biology Society, 2004. p. 1233 ( p.)ISBN: 0-7803-8439-3.
Detail

PROVAZNÍK, I.; NOVÁKOVÁ, M.; BLAHA, M.; CHMELAŘ, M.; VESELÝ, Z. Fibre Optic Sensor For Recording Of Action Potentials. In Proceedings of the 2004 International Conference on Intelligent Sensors, Sensor Networks and Information Processing Conference. Melbourne: IEEE, 2004. p. 349-354. ISBN: 0-7803-8894-1.
Detail

DANĚČEK, P. Control system for GSM modem. In Telecommunications and Signal Processing. Brno: Brno, 2004. p. 292 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

DOSTÁL, T., ČAJKA, J., VRBA, K. Design Procedure of Oscillators and Biquads Based on Current Conveyors. In Proceedings of 8th WSEAS int. multiconference CSCC on Circuits. Athens: WSEAS, 2004. p. 487-215 ( p.)ISBN: 960-8052-99-8.
Detail

DOSTÁL, T. High-Order All-Pass Filter Using TOTA Elements. In Proceedings of 27th International Conference Telecommunication and Signal Processing. Brno: Brno University of Technology, 2004. p. 71 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

MARŠÁLEK, R., PROKEŠ, A., PROKOPEC, J. Experimental workplace for the evaluation of power amplifier linearization algorithms. In Proceedings of the WSEAS Conference Applied Informatics and Communications (AIC'04). WSEAS, 2004. p. 1977 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

MATĚJKA, P., SZŐKE, I., SCHWARZ, P., ČERNOCKÝ, J. Automatic Language Identification using Phoneme and Automatically Derived Unit Strings. In Proceedings of 7th International Conference Text,Speech and Dialoque 2004. Brno: Springer, 2004. p. 147 ( p.)ISBN: 3-540-23049-1.
Detail

SCHWARZ, P., MATĚJKA, P., ČERNOCKÝ, J. Towards Lower Error Rates in Phoneme Recognition. In Proceedings of 7th International Conference Text,Speech and Dialoque 2004. Brno: Springer, 2004. p. 465 ( p.)ISBN: 3-540-23049-1.
Detail

SKŘIPSKÝ, J., FILKA, M. Measurement of transmission parameters of passive optical elements. In Telecommunications and Signal Processing 2004. FEEC VUT Brno, 2004. p. 268 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

MOLNÁR, K., NOVOTNÝ, V. WLAN Site Survey. In Telecommunication and Signal Processing TSP-2004. Brno: VUT, 2004. p. 141 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

MOLNÁR, K., NOVOTNÝ, V. WLAN analysis. In Telecommunication and Signal Processing 2004. Brno: VUT, 2004. p. 301 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

MOLNÁR, K. Distribution system for on-line multimedia data. In Research in Telecommunication Technology RTT 2004. Praha: ČVUT, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-010-3063-6.
Detail

KUTÍN, P. Návrh a optimalizace aktivního násobiče frekvence. In Elektrotechnika a informatika: část druhá Elektronika. Nečtiny: FEL ZČU v Plzni, 2004. s. 49 ( s.)ISBN: 80-7043-299-3.
Detail

FILKA, M., SLAVÍČEK, K., DOSTÁL, O. New trends in Ethernet OAM. In Telecommunication and signal processing TSP - 2004. Brno: EES - Brno, University of Technology, 2004. p. 259 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

FILKA, M. The present trends in optical access networks. In Intrnationale Scientific Conference - COFAX 2004. Bratislava: DaD Studio, 2004. p. 143 ( p.)ISBN: 80-967019-6-7.
Detail

FILKA, M., BERKA, P. Quality of services(QoS) guarante in IP networks. In Internationale Scientific Conference - COFAX. Bratislava: DaD Studio, 2004. p. 203 ( p.)ISBN: 80-967019-6-7.
Detail

FILKA, M., SLAVÍČEK, K., PETRENKO, M., DOSTÁL, O. Transmission capacities for evolution and image medical informations. In Intrnationale Scientific Conference - COFAX 2004. Bratislava: DaD Studio, 2004. p. 125 ( p.)ISBN: 80-967019-6-7.
Detail

FILKA, M. Perspektivy keramických vrstiev pre napatovú preladitelnost mikrovlnoných prvkov. In Mikrovlnová a bezdrátová technika 2004. Košice: SES, 2004. s. 70 ( s.)ISBN: 80-88922-87-9.
Detail

FILKA, M. Současné trendy v přístupových optických sítích. In Nová technika v telekomunikacích VII. Brno: SEI - UTKO, VUT FEKT Brno, 2004. s. 51 ( s.)
Detail

FILKA, M. Dual bands convertor LNBF uniband for satelite TV receipt. In Telecommunications and signal processing TSP 2004. Brno: EES - Brno, University of Technology, 2004. p. 263 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

ZEMAN, V., NOVOTNÝ, V. Special Four-port Network Using Curent Conveyor Devices. In Telecommunications and Signal Processing TSP 2004. TU Brno, 2004. p. 289 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

NOVOTNÝ, V., ZEMAN, V. Bandpass filter with UCCX integrated circuit. In Telecommunications and Signal Processing TSP 2004. Brno, CR: TU Brno, 2004. p. 95 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

ZEMAN, V., CVRK, L. Security of Wireless Network. In Proceeding of Research in Telecommunication Technology 2004. Praha: 2004. p. 100 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

ZEMAN, V., MIŠUREC, J. Modem over Internet Protocol. In Proceeding of Research in Telecommunication Technology 2004. Praha: 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Simulating Arbitrary Transfer Function by CDTA-Based Current Divider. In Proceedings of the 2004 WSEAS Int.Conf. on Electronics, Control and Signal Processing ICECS'04. Crete, Greece: WSEAS, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-04-1.
Detail

KAPOUN, V. Types of System Management and Thier Properties. In Types of System Management and Thier Properties. Praha,ČR: CTU in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2004. p. 132 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

SCHWARZ, D., PROVAZNÍK, I. Registrace multimodálních medicínských obrazů s využitím MATLABu a ITK. In Sborník příspěvků 12. ročníku konference MATLAB 2004. Praha: Humusoft s.r.o., 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7080-550-1.
Detail

JAROŠ, J., ROZMAN, J. 3D Simulation of Ultrasound Intensity Generated by Transducer Arrays. In Proceedings of the WSEAS Conferences AMTA2004. Venice, Italy: WSEAS, 2004. p. 360 ( p.)ISBN: 960-8457-05-X.
Detail

ŠANDERA, J., ZÁVIŠEK, M. Diagnostika mammokarcinomu pomocí povrchového teplotního reliéfu. In MediFórum. Brno: Kongresové centrum Brno, a.s., 2004. s. 23 ( s.)ISBN: 80-86607-13-5.
Detail

MAHDAL, V. 3D freehand ultrasound calibration accuracy. In Elektrotechnika a informatika 2004, část druhá: Elektronika. Plzeň: Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni, 2002, 2004. p. 57 ( p.)ISBN: 80-7043-300-0.
Detail

MICHAL, V. Conception of universal digitally controled analog filter. In Sborník příspěvků konference Radešín 2004. Brno: FEKT VUT BRNO, 2004. p. 89 ( p.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

ZEZULA, R. Phase-changing method for audio signal watermarking. In 5. rocnik prehlidky doktorskych praci, konference, Elektrotechnika a informatika 2004, cast druha: Elektronika. Fakulta elektrotechnicka, Zapadoceska univerzita v Plzni: Západočeská univerzita v Plzni, 2004. p. 145 ( p.)ISBN: 80-7043-299-3.
Detail

ŠEBESTA, J., ŠEBESTA, J. Universal DSP Based System for Communication with AMSAT Experimental Satellites. In Proceedings of the WSEAS Conference ISCGAV'04. 4th WSEAS International Conference on SIGNAL PROCESSING, COMPUTATIONAL GEOMETRY & ARTIFICIAL VISION (ISCGAV'04). Puerto De La Cruz: 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

LÁČÍK, J., RAIDA, Z., MOTL, M. TD-EFIE with 3-Point Backward Difference and Stability Investigation. In 4th WSEAS International Conference on APPLIED INFORMATICS AND COMMUNICATIONS. Puerto De La Cruz: WSEAS, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

LAKKUNDI, V., KASAL, M. FEC for Satellite Data Communications: Towards Robust Design. In the proceedings of. Tenerife, Spain: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

KASAL, M., ZAMAZAL, M., KUTÍN, P., LAKKUNDI, V. Satellite L-Band Front End Design. In Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on APPLIED INFORMATICS and COMMUNICATIONS. Tenerife, Spain: WSEAS, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

HUČKA, R. Traps In Chaotic Maps And Correction Methods. In Proceedings of 4th WSEAS International Conference on APPLIED INFORMATICS and COMMUNICATIONS. Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain: WSEAS, 2004. p. 100 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

ŠMÍD, P. Učení genetických neuronových modelů drátového dipólu. In Sborník příspěvků konference Radešín 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2004. s. 115 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

MOTL, M. Modelování mikrovlnných struktur pomocí metody hraničních prvků. In Sborník příspěvků konference Radešín 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2004. s. 96 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

MOTL, M., LÁČÍK, J., RAIDA, Z. Fast Frequency Sweep Technique in Envelope Finite Element Method with Absorbing Boundary Condition. In Proceedings of the 4th WSEAS International Conference Applied Informatics and Communications. Tenerife: The World Scientific and Engineering Academy and Society, 2004. p. 156 ( p.)
Detail

ŠMÍD, P., RAIDA, Z., LUKEŠ, Z. Genetic Neural Networks for Modeling Dipole Antennas. In Proceeding of the 4th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications. Puerto De La Cruz, Tenerife: The World Scientific and Egineering Academy and Society, 2004. p. 156 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

MOTL, M. Analýza antén pomocí metody hraničních prvků. In Sborník příspěvků a prezentací Odborné semináře 2004. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2004. s. 15 ( s.)
Detail

ŠEBESTA, J. Komunikace mezi PC pomocí zvukové karty. In MATLAB 2004. Sborník příspěvků 12. ročníku konference. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2004. s. 553 ( s.)ISBN: 80-7080-550-1.
Detail

HERTL, I., VAVRDA, M. Dual Band Array for Adaptive Antenna Systems. In 4th Int. Conf. on Applied Informatics and Communications (AIC'04). Tenerife: WSEAS, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

ŠVIRÁK, M. Metody přenosu informace rádiovým únikovým kanálem. In Seminář o řešení projektu Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikacece v roce 2003 - Sborník. Brno: 2004. s. 35 ( s.)ISBN: 80-214-2559-8.
Detail

ŠVIRÁK, M. Neortogonální časoprostorové kódování a odhad rádiových kanálů. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109 Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikacece v roce 2004. Radešín: 2004. s. 69 ( s.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

KUTÍN, P. Nízkošumový předzesilovač pro pásmo S. In Seminář o řešení projektu GAČR 102/03/H109. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 14 ( s.)ISBN: 80-214-2559-8.
Detail

ŠÍP, J. Příjem velmi slabých optických signálů - čítače fotonů. In Seminář o řešení projektu Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2004. Brno: VUT v Brně, FEKT UREL, 2004. s. 42 ( s.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J. EMI Filters Measuring. In 14th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves ITSS 2004. Brno. Brno: Dep.of Radio Electronics, FFEC, BUT, 2004. p. 428 ( p.)
Detail

KUIPER, A. Localization and Restoration of Faults on Old Motion Pictures using Digital Image Processing. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004. Brno: 2004. p. 1 ( p.)
Detail

TKADLEC, R., RAIDA, Z. A Novel Design of the Sample Holder for Broadband Complex Permittivity Measurements. In Proceedings of the WSEAS Conferences: AIC'04, ISCGAV'04, ISTASC'04. Tenerife, Spain: WSEAS, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

HANUS, S. Practical Education in Mobile Communications. In Proceedings of the WSEAS Conference Engineering Education EE 2004. Venice, Italy: 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-05-X.
Detail

ČERMÁK, K., PROKEŠ, A. SPATIAL FILTERING METHOD BASED VELOCITY MEASUREMENT - ONE POINT SURFACE MODEL. In Radioelektronika 2004 - Conference Proceedings. Bratislava: Slovak university of Technology in Bratislava, 2004. p. 147 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

WILFERT, O., PROKEŠ, A. Laser Radar Cross Section In 850 Nm Region. In ICSES'04, International Conference on Signals and Electronic Systems. Institute of Electronics and Telecommunications, Poznan University of Technology: PTETIS, 2004. p. 593 ( p.)ISBN: 83-906074-7-6.
Detail

HOVOŘÁK, P. Návrh optických bezkabelových spojů pomocí korekčních křivek. In Odborné semináře 2004. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

PROKEŠ, A. Fundamental Frequency and Noise Analysis of Optical Receiver. In Radioelektronika 2004 - conference proceedings. Bratislava: Institute of Radio Electronics, Slovak Technical University, 2004. p. 257 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

PROKEŠ, A. Methods of Automatic Gain Control Used in Cable-Free Communication Link Receiver. In Telecommunications and Signal Processing, TSP-2004. FEEC BUT Brno, Department of Telecommunications: VUT Brno, 2004. p. 214 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

PROKEŠ, A. Šumová optimalizace přijímače pro bezkabelové optické spoje. In Nové smery v spracování signalov VII. Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš: 2004. s. 164 ( s.)ISBN: 80-8040-232-9.
Detail

PROKEŠ, A. Fundamental Frequency and Noise Analysis of Optical Receiver. In Telecommunications and Signal Processing, TSP-2004. FEEC BUT Brno, Department of Telecommunications: VUT Brno, 1990. p. 214 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

PROKEŠ, A. Simple Model of Optical Receiver Input Circuits. In ICSES'04, International Conference on Signals and Electronic Systems. Institute of Electronics and Telecommunications, Poznan University of Technology: PTETIS, 2004. p. 261 ( p.)ISBN: 83-906074-7-6.
Detail

ŠMÍD, P. Training the Neural Models of Wire Antennas. In The 14th International Travelling Summer School on Microwave and Lightwaves ITSS 2004. DREL, FEEC, VUT v Brně, 2004. p. 410 ( p.)
Detail

HERMAN, I., VAJDÍK, M. Short-Range Communication With Massive Data Transmission. In Telecommunications and Signal Processing TSP-2004. Brno: FEKT VUT Brno, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

DÝMAL, P. Návrh vf nízkošumového zesilovače v pásmu L pomocí Ansoft SERENADE 8.5. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

HORÁK, M. Aproximační symbolická analýza analogových obvodů. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

VONDRA, M., VÍCH, R. Voice Conversion Based on Spectral Envelope Transformation. In Elektronishe Sprachsinalverabeitung. Cottbus: BTU Cottbus, 2004. p. 148 ( p.)ISBN: 3-937672-65-5.
Detail

HERTL, I. Fraktální antény. In Odborné seminře UREL za rok 2004. Brno: UREL FEKT VUT Brno, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

VONDRA, M. Voice Transformation in Parametric Speech Synthesis. In Speech Processing. Praha: Institute of Radio Engineering and Electronics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2003. p. 35 ( p.)ISBN: 80-86269-10-8.
Detail

KOLKA, Z., HORÁK, M. Symbolic Approximation of Poles and Zeros. In Proc. of Electronic Devices and Systems Conference (EDS 2004). Brno: Brno Univ. of Tech., 2004. p. 30 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

KOLKA, Z.; POSPÍŠIL, V.; HORÁK, M. A Tool for Symbolic Analysis. In Proc. of International Conference on Signals and Electronic Systems (ICSES04). Poznan, Poland: Poznan Univ. of Techn., 2004. p. 175 ( p.)ISBN: 83-906074-7-6.
Detail

KOLKA, Z.; POSPÍŠIL, V.; HORÁK, M. Program for Symbolic Analysis. In In: Proc. of 11th International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. Szczecin, Poland: TU Lodz, 2004. p. 666 ( p.)ISBN: 83-919289-7-7.
Detail

KOLKA, Z.; WILFERT, O. Statistical model of free-space optical data link. In Proc. of The International Symposium on Optical Science and Technology. Denver: Int. Soc. for Opt. Eng., 2004. p. 203 ( p.)ISBN: 0-8194-5488-5.
Detail

KOLKA, Z.; WILFERT, O. Spatially Unsteady Optical Wireless Link. In Proc. of International Symposium on Signals, Systems, and Electronics (ISSSE 2004). Linz: University of Linz, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 3-9501491-3-9.
Detail

KOLKA, Z., WILFERT, O. Multiple Laser Spot Tracking with Position Sensitive Detectors. In Proocedings of the IEEE International Conference on Signals and Electronic System. ICSES’04. Poznaň: Poznan Univ. of Techn., 2004. p. 593 ( p.)ISBN: 83-906074-7-6.
Detail

KOLKA, Z., WILFERT, O. Teaching Methods of Photonics and Paradigm of Present-day Science. In Proc. of 14th International Czech – Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2004. Bratislava: Slov. Tech. Univ., 2004. p. 288 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

KOLKA, Z., WILFERT, O. Optical Wireless Link for Train. In Proc. of 14th International Czech – Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2004. Bratislava: STU Bratislava, 2004. p. 249 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

KOLKA, Z., WILFERT, O. Application of Possitional Sensitive Detectors. In Proc. of 11th Electronic Devices and Systems Conference (EDS 2004). Brno: Brno Univ. of Techn., 2004. p. 115 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

KOLKA, Z., WILFERT, O. Free Space Optics Connecting Train Wagons. In Proc. of International Workshop Digital Technologies 2004. Žilina: Žilinská univerzita, 2004. p. 162 ( p.)ISBN: 80-8070-344-5.
Detail

WILFERT, O., KOLKA, Z., BIOLKOVÁ, V. Optická komunikace volným prostorem. In Sborník příspěvků konference Optické komunikace 2004. Praha: Česká a Slovenská společnost pro fotoniku, 2004. s. 207 ( s.)ISBN: 80-86742-06-7.
Detail

WILFERT, O., KOLKA, Z., FROEHLING, K. Photonics and paradigm of present-day science and teaching. In Proceedings of the conference New Trends in Physics, NFT 2004. Brno: Brno Univ. of Techn., 2004. p. 361 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., BRZOBOHATÝ, J., DOSTÁL, T. Equivalent RLC Circuits of the Second-Order Dynamical. Systems with PWL Controlled Sources. In Proc. of the IASTED International Conference Modelling, Identification and Control (MIC'2004). Gründelwald: IASTED, 2004. p. 212 ( p.)ISBN: 0-88986-387-3.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., MICHÁLEK, V., POSPÍŠIL, V., BRZOBOHATÝ, J. Fully-Generalized State Model of Optimized Third-Order Dynamical Systems of Class C. In Proc. of 8th WSEAS Int. Conf. on Circuits (CSCC 2004). Athens, Greece: WSEAS Press, 2004. p. 319 ( p.)ISBN: 960-8052-99-8.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., PETRŽELA, J. Generalized State Model of Dynamical System with Low Sensitivity Measure. In Proc. of the 14th Czech-Slovak Conf. RADIOELEKTRONIKA 2004. Bratislava: FEI STU Bratislava, 2004. p. 9 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

BRZOBOHATÝ, J., POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., MICHÁLEK, V. General State Model of Optimized Third-order Dynamical Systems of Class C. In In Proc. of the EDS’04. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. p. 8 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

BRZOBOHATÝ, J., POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., MICHÁLEK, V., PETRŽELA, J. Optimized Third-order Dynamical Systems of Class C and Their State Models for Different Types of Eigenvalues. In Proc. of Telecommunication and Signal Processing TSP-2004. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. p. 87 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., PETRŽELA, J., BRZOBOHATÝ, J. Active RC Equivalent Structure of the Optimized Second-order PWL Dynamical System. In 3rd WSEAS Int. Conf. on Non-Linear Analysis, Non-Linear Systems and Chaos (NOLASC 2004). Athens, Greece: WSEAS Press, 2004. p. 189 ( p.)
Detail

KOLKA, Z., BIOLKOVÁ, V., BIOLEK, D. Exploiting Matrix Sparsity for Symbolic Analysis. In Proc. of 4th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications. Tenerife, Spain: WSEAS Press, 2004. p. 234 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

JAROŠ, J. 3D visualization of simulated and measured probes. In Odborné semináře UREL2004. 2004. p. 1 ( p.)
Detail

VAVRDA, M. Softwarová anténa. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KAPOUN, V. Možnosti a problémy integrácie služieb. In Proceedings Cofax-Telekomunikácie 2004. Bratislava, SK: DaD STUDIO, spol. s.r.o., Bratislava, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

NĚMEC, K. Possible Application of Very Short Block Correction Codes. In RTT 2004, Communication with future September 15 - 17, Český ráj. Praha: CTU in pratur, Fakulty of Electrical Engineering, Department of Telecommunication Engineering, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

NĚMEC, K. Reed - Solomon Codes in Telecommunication Systems. In Telecommunication and Signal Processing TSP 2004, September 2 - 3 , Brno 2004, CZ. Brno: SEI - UTKO, TSP 2004, 2004. p. 150 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

BRANČÍK, L. Error Analysis and Optimal Parameter Evaluation in FFT-based 2D-NILT Method. In Proceedings of 2004 IEEE Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems. Tainan: 2004. p. 809 ( p.)ISBN: 0-7803-8660-4.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Modulace pro ADSL přenosovou technologii. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

SZABÓ, Z. Camera System Resolution Analysis for Ultrasound Probe Localization. In MEDICON and HEALTH TELEMATICS 2004. Iscia, Naples, Italy: 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 88-7780-308-8.
Detail

ŠILHAVÝ, P., ČÍŽ, R. Shortening Impulse Response of Channel with Cyclic Convolution matrices. In Telecommunications and Signal Processing TSP-2004. FEKT VUT v Brně: FEKT VUT v Brně, 2004. p. 49 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

ŠILHAVÝ, P., GREGOŘICA, M. Filter Bank Modulation Technique. In Proceedings of Research in Telecommunication Technology. Praha: Katedra telekomunikační techniky ČVUT-FEL v Praze, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

HERMAN, I. Definition of Error Parameters for Higr Speed transmission. In Telecommunications and Signal Processing. Brno: FEKT VUT Brno, 2004. p. 42 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

HERMAN, I. Controlled Radio Network with Two Base Station. In 2004. p. 273 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

HUDEC, R., SZABÓ, Z. Mathematical Model for Ultrasound Probe Localization. In Proceedings of International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2004. Praha: ČVUT, 2004. p. 19 ( p.)
Detail

ČERVINKA, T., PROVAZNÍK, I. Geometrical Constraints in Bayesian Wavelet Filtering of Images. In Proceeedings of the 10th Conference STUDENT EEICT 2004. Brno: 2004. p. 26 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

UCHYTIL, S., SÝKORA, M. Videocommunication in ATM networks. In TSP-2004. Brno: VUT v Brne, 2004. p. 302 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

UCHYTIL, S., SÝKORA, M. Videocommunication in multimedia networks. In Research in telecomunication technology 2004. Prague, Czech republic: 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

NAGY, Z. Calibration of a highly telecentric imaging setup. In Research in Telecommunication Technology 2004. Praha: CVUT, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 800103063-6.
Detail

SIGMUND, M.; DOSTÁL, T. Analysis of Emotional Stress in Speech. In Proceedings of IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications. Calgary, Zurich: ACTA Press, 2004. p. 317-322. ISBN: 0-88986-404-7.
Detail

SIGMUND, M. Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Sprachsignal und Sprecher unter Stress. In Proceedings of KONVENS 2004. Wien: OGAI, 2004. s. 189 ( s.)ISBN: 3-85027-005-X.
Detail

SIGMUND, M. Efektivní určování spektra řečových signálů. In Nové smery v spracovaní siglálov VII. Tatranské Zruby: VA Liptovský Mikuláš, 2004. s. 153 ( s.)ISBN: 80-8040-232-9.
Detail

HUDEC, R., SZABÓ, Z. Localization of ultrasonic probe by optical system. In International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2004. Praha: 2004. p. IC19 ( p.)
Detail

HUDEC, R., SZABÓ, Z. Optical Tracking of Ultrasonic Probe. In Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004. Brno: 2004. p. 46 ( p.)
Detail

RAIDA, Z., ŠMÍD, P., LÁČÍK, J., LUKEŠ, Z., MOTL, M. Broadband characterization of antennas. In Proceedings of the 4th WSEAS Conference on Applied Informatics and Communications AIC 2004. Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain: WSEAS, 2004. p. 1897 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

SIGMUND, M., RICHTER, D., SOBOTA, J. Internationale Kooperationsmöglichkeiten in der Ingenieurausbildung. In Proceedings of 33. International Symposium IGIP/IEEE/ASEE. Fribourg: 2004. s. 346 ( s.)ISBN: 2-940156-28-X.
Detail

ČÍŽ, R. Přenosová kapacita ADSL - teorie vs. realita. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

RAJMIC, P. Programový balík ThreshLab pro MATLAB. In Sborník příspěvků 12. ročníku konference MATLAB 2004. Praha: HUMUSOFT s.r.o., 2004. s. 493 ( s.)ISBN: 80-7080-550-1.
Detail

RAJMIC, P. A Method for Real-Time Wavelet-Type Signal Processing. In Proceedings of the international conference RTT 2004. Praha: ČVUT v Praze, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

LUKEŠ, Z., ŠMÍD, P., RAIDA, Z. Broadband Multi-Objective Synthesis of Patch Antennas. In Proceeding of the WSEAS Conferences: Applied Informatics & Communications (AIC ' 04). Puerto De La Cruise, Tenerife, Canary Islands: WSEAS, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

OREL, D., ROZMAN, J. Model studies of thermal effects in ultrasound pregnancy investigation. In AMUM 2004. 2004, Vol.1. Taddington, G.B.: Institute of Physics, 2004. p. 216 ( p.)
Detail

HALÁMEK, J., VIŠČOR, I., KASAL, M., VILLA, M., COFRANCESCO, P. Static and Dynamic A/D Converter Nonlinearity. In Proceedings of the 9th International Workshop on ADC Modelling and Testing. Athens, Greece: National Technical University of Athens, 2004. p. 799 ( p.)ISBN: 960-254-645-X.
Detail

VRBA, V. Universal framework for Grid networks. In Proceeding of 27th International Conference Telecommunications and Signal Processing. Brno: 2004. p. 289 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

BIOLEK, D., GUBEK, T. Gm-C filter electronic control using FDCD structure and CDTA elements. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004. Brno: VUT Brno, 2004. p. 18 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V., KOLKA, Z. AC analysis of operational rectifiers via conventional circuit simulators. In Proceedings of the WSEAS Conferences AIC'04, ISCGAV'04, ISTASC'04. Tenerife, Spain: WSEAS, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

NOVOTNÝ, V., VRBA, K. LC Ladder Filter Emulation by Structures with Current Conveyors. In Proceedings of the scientific conference Signal Processing, Computational Geometry and Artificial Vision - ISCGAV'04. Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain: WSEAS, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 9608457068.
Detail

WILFERT, O. Free-Space Optical Communication Systems. In ITSS 2004, Brno, Summer School Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2004. p. 265 ( p.)
Detail

NOVOTNÝ, V., ZEMAN, V. Filter Design with Voltage Conveyors. In Proceedings of 2004 IEEE Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems. Tainan, Taiwan: Hon-Ta Pressing & Publication Co. Ltd., 2004. p. 629 ( p.)ISBN: 0780386612.
Detail

ZEMAN, V., NOVOTNÝ, V. Second-Order Filters Using Current Conveyor Devices. In Proceedings of 9th Vietnam Conference on Radio & Electronics REV'04. Hanoi, Vietnam: The Radio Electronics Association of Vietnam, 2004. p. 228 ( p.)ISBN: 232/QD-CXB.
Detail

NOVOTNÝ, V., ZEMAN, V. Novel Methods for Active Frequency Filter Design. In Proceedings of 9th Vietnam Conference on Radio & Electronics REV'04. Hanoi, Vietnam: The Radio Electronics Association of Vietnam, 2004. p. 224 ( p.)ISBN: 232/QD-CBX.
Detail

HANUS, S., ZÁVODNÝ, L. Optimalization of Cellular Radio Network. In Proceedings of the WSEAS Conference. Tenerife, Spain: 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

SYSEL, P. Optimization of FIR Filter on VLIW Digital Signal Processors. In Proceedings of Research in Telecommunication Technology 2004. Prague: CTU in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

SMÉKAL, Z., SYSEL, P. Optimalizace algoritmů v signálovém procesoru typu VLIW při využití intrinsic funkcí. In Sborník X. mezinárodní konference Moderní elektronické součástky 2004. Sdělovací technika. Brno: Sdělovací technika, s.r.o., 2004. s. 1 ( s.)ISSN: 0036-9942.
Detail

SCHIMMEL, J., SYSEL, P. Signal Level Indication in Digital Audio Processing Systems. In Proceedings of International Conference Research in Telecommunication Technology 2004. Prague: CTU in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

ZÁVIŠEK, M., DRASTICH, A., ŠANDERA, J. Prostředí pro analýzu a klasifikaci termogramů v diagnostice mammokarcinomu. In Matlab 2003 - Sborník příspěvků 11. ročníku konference, díl II. Praha: Humusoft s.r.o., 2003. s. 624 ( s.)ISBN: 80-7080-526-9.
Detail

UCHYTIL, S. Kyberprostor 2003: Normativní systémy. In Kyberprostor 2003: Normativní systémy. Brno: Katedra právní teorie PrF MU, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

KUREČKA, R., KOZUMPLÍK, J. Nonrecursive Randomized Filtering of 3D Freehand Ultrasound Data. In Proceeding of 9th conference and competition Student EEICT 2003, Volume 2. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. p. 97 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

KUREČKA, R., KOZUMPLÍK, J. Interpolation of 3D Freehand Ultrasound Data Using Randomized Filtering. In Conference Proceedings of 13th International Czech-Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2003. Brno: The Institute of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2003. p. 131 ( p.)ISBN: 80-214-2383-3.
Detail

HONZÍK, J., KUREČKA, R. Aplikačně-průmyslová orientace studijního profilu bakalářského studijního programu informační technologie. In Tvorba softwaru 2003. Ostrava: Tanger s.r.o. Ostrava, 2003. s. 32 ( s.)ISBN: 80-85988-83-6.
Detail

KUBEČKA, L. Mutual Information Based Registration Of Retinal Images. In Proceedings of the 10th conference STUDENT EEICT 2004, Volume 2. Brno: FEKT VUT Brno, 2004. p. 312 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

KUBEČKA, L., JAN, J. Method for Registration of Multimodal Images of Human Retina. In Proceedings of 17th Biennial Int. Conf. Biosignal 2004. Brno: BUT Brno Press, 2004. p. 255 ( p.)ISBN: 80-214-2633-0.
Detail

ZÁVIŠEK, M. Quantitative Thermography in Breast Cancer Detection – A Survey Of Current Research. In Proceedings of the 10th conference and competetion Student EEICT 2004. Brno: 2004. p. 197 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

SZABÓ, Z., FILIPÍK, A. Optical Tracking Systems for 3-D Free-hand Ultrasound. In RADIOELEKTRONIKA 2004. Bratislava, Slovensko: 2004. p. 1 ( p.)
Detail

ANAGNOSTOUDIS, A. Calibration methods for three-dimensional freehand ultrasound: A survey. In 8th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2004. Praha: 2004. p. 1 ( p.)
Detail

ANAGNOSTOUDIS, A. Interpolation Algorithms for three-dimensional freehand ultrasound: A survey. In 8th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2004. Praha: 2004. p. 1 ( p.)
Detail

ČERVINKA, T. Generalized Cross Validation with Bayes Approach for Image Denoising. In 8th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha: 2004. p. 20 ( p.)
Detail

HLAVÁČ, M., HOLČÍK, J. Windkessel Model Analysis in MATLAB. In Proceedings of 10th conference STUDENT EEICT 2004 Volume 2. Brno: VUT v Brně, 2004. p. 50 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

VAVRDA, M. Digital beamforming in wireless communication. In Radioelektronika 2004 - conference proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 430 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

VYKLICKÝ, M., SCHIMMEL, J., PROVAZNÍK, I. Analyzer of MIDI Communication Interface Dataflow. In Radioelektronika 2004 - Conference Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 350 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

KUBÁNEK, D., VRBA, K., ŠPONAR, R. Universal Filters with UCCs Operating in Voltage and Current Mode. In Radioelektronika 2004 - Conference proceedings. Bratislava, Slovak Republic: FEI STU Bratislava, 2004. p. 40 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

VYKLICKÝ, M. Comparison Of Spectral Method and Complex Demodulation Method for T-wave Alternans Detection. In Proceedings of the 10th Conference Student EEICT 2004, Volume 2. Brno: 2004. p. 179 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

VRBA, K., ČAJKA, J., KUBÁNEK, D. Biquad Filters Employing Universal Current Conveyors. In Proceedings of the 3rd International Conference on Networking ICN'04. Gosier, Guadeloupe: Universite de Haute Alsace, 2004. p. 1050 ( p.)ISBN: 0-86341-326-9.
Detail

KASAL, M., ZAMAZAL, M. Phase 3D Satellite L-Band Front End. In 14th International Czech - Slovak Scientific Conference. Radioelektronika 2004. Bratislava: Dept. of Radio Electronics FEEIT SUT in Bratislava, 2004. p. 52 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

KUTÍN, P., KASAL, M. Low Noise Amplifier for 2.4 GHz. In 14th International Czech - Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2004. Bratislava: Dept. of Radio&Electronics, FEEIT, SUT in Bratislava, 2004. p. 281 ( p.)
Detail

HERTL, I. Phase Measurement Inaccuracy Impact in Determination of Far-Field Antenna Pattern from Near-Field Planar Measurement. In Radioelektronika 2004. Bratislava: Institute of Radio Electronics, Slovak Technical University in Bratislava, 2004. p. 469 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

HOFÍREK, P. ISDN v praxi. In Nová technika v telekomunikacích VI. 2003. s. 6 ( s.)
Detail

VONDRA, M., MACOLA, J. Modifikace výšky hlasu a jeho časového měřítka. In Audio Technologies and Processing ATP 2003. Praha: VUT Brno - FEKT, 2003. s. 99 ( s.)ISBN: 80-214-2391-9.
Detail

MARŠÁLEK, R. Influence of transmitter imperfections on digital adaptive baseband predistorter performance. In Radioelektronika 2004 Conference Proceedings. Institute of Radio Electronics, Slovak Technical University in Bratislava, 2004. p. 144 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

ŠÁDEK, V., DÝMAL, P., PROKOPEC, J., SVAČINA, J. Mapping of the Coplanar Strips and Coplanar Waveguide to the Cylindrical Segments. In Elektrotechnika a informatika 2004. Plzeň: 2004. p. 128 ( p.)ISBN: 80-7082-992-3.
Detail

LUKEŠ, Z., RAIDA, Z. Broadband Analysis of Multi-Wire Antennas with Time-Domain Method of Moments. In In Proceeding 14th conference Radioelektronika 2004. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004. p. 217 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

ŠEBESTA, V. Weak Traps and Pseudo-Chaos. In RADIOELEKTRONIKA 2004, Conference proceedings. Bratislava, Slovenská Republika: Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 24 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

HORÁK, M., KOLKA, Z. Two-Graph Implementation of SBG Method. In Proc. of 14-th international conference Radioelektronika 2004. Bratislava, Slovak Republic: INTERLINGUA Bratislava, 2004. p. 12 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

KUTÍN, P. LNA for Satellite Mode L/S Operation. In Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004 Volume 2. Brno: FEEC and FIT, BUT, 2004. p. 90 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

KUBÁNEK, D. Low-pass Filter with UCCs Based on Passive Ladder Structure. In Proceedings of the 10th Conference Student EEICT 2004. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2004. p. 80 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

ZÁVODNÝ, L., HANUS, S. MACROCELL SIGNAL PROPAGATION MODELLING BASED UPON ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS. In Radioelektronika 2004 Conference Proceeedings. Bratislava: STU Bratislava, 2004. p. 269 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

HANUS, S. GPRS User Data Throughput in GSM. In Conference Proceedings Radioelektronika 2004. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 56 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

ZÁVODNÝ, L. ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN MACROCELL FIELD STRENGTH PREDICTION. In Proceedings of the 10th Conference Student EEICT 2004. Volume 2. Brno: VUT v Brně, FEKT, FIT, 2004. p. 202 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

ŠÍP, J., WILFERT, O. PASSIVE QUENCHING CIRCUIT FOR SP-QKD. In Proceedings of the 10th conference STUDENT EEICT 2004. Brno: VUT v Brně, FEKT a FIT, 2004. p. 151 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

ZAMAZAL, M. PLL Frequency Synthesizer for L-Band Satellite Receiver. In Proceedings of the 10th Conference STUDENT EEICT 2004 Volume 2. Brno: FEKT, FIT VUT v Brně, 2004. p. 192 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

ŠÍP, J., WILFERT, O. QUENCHING CIRCUIT FOR SINGLE-PHOTON QUANTUM KEY DISTRIBUTION. In Radioelektronika 2004 Conference Proceedings. Bratislava: Katedra rádioelektroniky FEI STU, 2004. p. 253 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

HORÁK, M. Arbitrary Precision Library for Approximate Symbolic analysis of Analog Circuits. In Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004. Brno, Czech republic: VUT Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2004. p. 414 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

URBANEC, T., SVAČINA, J., NOVÁČEK, Z. Shielding Efficiency Experimental Measurement System. In Conference Proceedings of the 14th International Czech-Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic: Department of Radio&Elektronics, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, 2004. p. 202 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J., SVAČINA, J. The Surge Immunity Test. In Proceedings of the 14th International Czech-Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2004. Bratislava, Slovak Republic: The Department of Radio&Electronics, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of technilogy in Bratislava, 2004. p. 477 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

URBANEC, T., SVAČINA, J. SOFTWARE SUPPORT FOR SIX PORT MEASUREMENT SYSTEM. In Conference Proceedings of the 14th International Czech-Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic: Department of Radio&Elektronics, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, 2004. p. 44 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

ŘÍČNÝ, V. Simple Optimalization of Noise Relations and Dynamic Range of Cascade of Broadband Amplifiers. In Proceedings of 14th International Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2004. Bratislava: 2004. p. 32 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

ZÁVODNÝ, L. Modelování GSM sítě, interference a kmitočtové skoky. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. Brno: VUT v Brně, FEKT, UREL, 2004. s. 4 ( s.)ISBN: 80-214-2559-8.
Detail

PROKOPEC, J. Synchronizace nosné. In Seminář o řešení projektu Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2003. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2559-8.
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J. Review of Automatic Language Identification. In Proceedings of 10th Conference and Competition STUDENT EEICTT 2004 Volume 2. Brno: 2004. p. 344 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

URBANEC, T. SIX PORT MEASUREMENT SYSTEM CONTROL. In Proceedings of the 10th Conference Student EEICT 2004. Brno,Czech Republic: Vysoké učení technické V Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta informačních technologií, 2004. p. 169 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

MACOLA, J. MEASUREMENT OF DIFFUSION COEFFICIENTS BY NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE. In Proceedings of the 10th conference STUDENT EEICT 2004, volume 2. Brno: VUT Brno (FEKT + FIT), 2003. p. 105 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

MATĚJKA, P. Review of Automatic Language Identification. In Proceedings of 10th Conference and Competition STUDENT EEICTT 2004 Volume 2. Brno, Czech Republic: FIT BUT & FEEC BUT, 2004. p. 344 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

LUKEŠ, Z. Analysis of Multi-Wire Antennas with Time-Domain Method of Moments (TD-MoM). In Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004. volume 2. Brno VUT: FEEKT VUT, 2004. p. 100 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

TKADLEC, R. PLANAR NEAR-FIELD SCANNING IN THE TIME DOMAIN. In Proceeding of the 10th Conference Student EEICT 2004. Volume 2. Brno: 2004. p. 164 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

CHALUPNÍČEK, K., MATĚJKA, P. Rozpoznávání diktované řeči pro radiologické aplikace. In Proceedings of the 5th Conference of Czech Student AES Section on AudioProceedings of the 5th Conference of Czech Student AES Section on Audio Technologies and Processing. Brno: FEKT VUT Brno, 2004. s. 29 ( s.)ISBN: 80-217-2643-8.
Detail

VYKLICKÝ, M., SCHIMMEL, J. Softwarový nástroj pro analýzu MIDI dat. In Proceedings of the 5th Conference of Czech Student AES Section on Audio Technologies and Processing. Brno: FEKT VUT Brno, 2004. s. 24 ( s.)ISBN: 80-214-2643-8.
Detail

LAKKUNDI, V. Evolution of Cellular Wireless Networks: Role of Media Access Control Protocols. In the proceedings of. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 354 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

LAKKUNDI, V. Performance Analysis of Modified MAC Layer for Satellite Mode General Packet Radio Service (GPRS-S). In the proceedings of. Prague, Czech Republic: Czech Technical University in Prague, 2004. p. C22 ( p.)
Detail

HERTL, I. PSK/FSK decoding from audio signal record using MathWorks Matlab. In Poster 2004. Praha: CVUT Praha, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

LUKL, T. Switched circuits simulation software. In Proceedings of the 10th conference Student EEICT 2004, Volume 2. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2004. p. 216 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

ZADRAŽIL, M., KOZUMPLÍK, J. ECG Denoising by Wavelet Packet Decomposition and WienerShrink Threshold. In Biosignal 2004. VUT Brno: VUT v Brně, 2004. p. 220 ( p.)
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J. Metodika měření odrušovacích filtrů EMC ve vnějších neurčitých podmínkách. In Seminář o řešení projektu Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2003. Brno: ÚREL, FEKT, VUT v Brně, 2004. s. 10 ( s.)ISBN: 80-214-2559-8.
Detail

ZADRAŽIL, M. Denoising ECG by WienerShrink threshold in full Wavelet Packet Decomposition tree. In EEICT 2004. VUT Brno: VUT Brno, 2004. p. 90 ( p.)
Detail

ZAČAL, J., JAN, J. Image Data Based Method for 3D Ultrasonic Data Positioning. In Analysis of Biomedical Signals and Images - Proceedings of 17th Biennial International EURASIP Conference BIOSIGNAL 2004. Brno: VUTIUM Press, 2004. p. 337 ( p.)ISBN: 80-214-2633-0.
Detail

MAHDAL, V. Measurement Accuracy In 3D Freehand Ultrasound Calibration. In Proceedings of the 10th conference Student EEICT 2004, Vol.2. Brno: VUT, FEKT, 2004. p. 110 ( p.)ISBN: 80-214-2637-7.
Detail

CHMELKA, L. Denoising ECG Signals Using Wavelet Transform. In Proceedings of the 10th Conference Student EEICT 2004. Brno: VUT, FEKT, 2004. p. 65 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

HERTL, I., VAVRDA, M. ISM 2.4 GHz Band Linear Antennas Design. In Student EEICT 2004. Brno: Brno University of Technology, 2004. p. 46 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

PROVAZNÍK, I., KOLKA, M. Connecting of Turtles in a Programming Language Based on L-systems. In Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science BUT, 2001. p. 244-248. ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

TKADLEC, R. S Parameter Measurements in the Time-Domain. In 8th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2004. CVUT Praha, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

KŘEPELKA, V., FILKA, M. Freqency analysis of cable Tree. In Proceedings of Conference Ascom, WSEAS, Cancún 2004. Athens, Greece: WSEAS, 2004. p. 185 ( p.)ISBN: 900-8052-98-X.
Detail

DŽBÁNEK, L., KUIPER, A. Restoration of Faults Caused by Patches on Optical Area Sound Tracks. In STUDENT EEICT 2004. Bratislava: STU Bratislava, 2004. p. 168 ( p.)ISBN: 80-227-2057-7.
Detail

DŽBÁNEK, L., KUIPER, A. Restoration of Faults Caused by Patches on Optical Area Sounds Tracks. In STUDENT EEICT 2004. proceedings of the 10th conference. Brno: VUT, 2004. p. 317 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

DŽBÁNEK, L., KUIPER, A. Reconstruction of Gaps on Audio Signals using Linear Predictive Analysis. In POSTER 2004. Praha: 2004. p. C21 ( p.)ISBN: 0.
Detail

DÝMAL, P. Testovací a monitorovací systémy používané v bezdrátových mobilních sítích. In Proceedings of the 10th conference STUDENT EEICT 2004. Brno: VUT, FEKT v Brně, 2004. p. 212 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

DÝMAL, P., HANUS, S. Wireless mobile network testing and monitoring. In RÁDIOELEKTRONIKA 2004 - Conference Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology, Bratislava, 2004. p. 339 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

MARŠÁLEK, R.; KOLOUCH, J. Digital Baseband Predistortion and its Implementation. In MIPRO 2004 27th International Convention Proceedings. MIPRO Croatia, 2004. p. 157 ( p.)ISBN: 953-233-001-1.
Detail

SCHIMMEL, J. Měření úrovně zvukového signálu v digitálních systémech. In Audio Technologies and Processing ATP 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 51 ( s.)ISBN: 80-214-2643-8.
Detail

PROKOPEC, J., PROKEŠ, A. Software Tool for Simulation of Carrier Recovery for MPSK and MQAM signals using Matlab GUI. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004 Proceedings. Brno: VUT Brno, 2004. p. 232 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

ŠEBESTA, J., KUTÍN, P., ZAMAZAL, M. Moderní přístupy při návrhu družicových komunikačních subsystémů. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

ŠEBESTA, J. Improvement of Impulse Shaped CPM Modulation Aplication in DSP. In Proceedings of the 10th Conference Student EEICT 2004. Volume 2. Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2004. p. 146 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

ŠEBESTA, J., KASAL, M. A Novel GMSK Modulation Implementation in DSP. In 14th International Czech-Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2004 Conference Proceedings. INTERLINGUA Bratislava, 2004. p. 370 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

VERNER, P. Digital System for Complex Bioimpedance Measurement. In Digital System for Complex Bioimpedance Measurement. Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, Ondračkova 105, 2004. p. 149 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

Vrba K., Matějíček L. Sensitivity analysis of filters with CFA. In RADIOELEKTRONIKA 1999. Brno: 1999. p. 200 ( p.)ISBN: 80-214-1466-9.
Detail

OLIVA, L. Využití digitálního fotoaparátu k záznamu a analýze laserové stopy. In Sborník prací konference a soutěže Student EEICT 2004. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KRATOCHVÍL, T.; ŘÍČNÝ, V. Present Television and Video Technique. Multimedia Textbook and Internet Presentation. In RADIOELEKTRONIKA 2005 - Conference Proceedings. Brno: MJ Servis Ltd., Kouty 16, 621 00 Brno, 2005. p. 314 ( p.)ISBN: 80-214-2904-6.
Detail

Matějíček L, Vrba K. Sensitivity analysis of filters with three-port general current conveyor. In TSP 2000. Brno: 2000. p. 31 ( p.)ISBN: 80-227-1389-9.
Detail

Lattenberg I., Vrba K. Novel bipolar current conveyors CCIII and their applications. In ICT 2000. Mexico: 2000. p. 249 ( p.)ISBN: 968-36-7762-2.
Detail

Matějíček L., Vrba K. General sensitivity function. In RTT 2000 - Research in telecommunication technology. Ostrava: 2000. p. 55 ( p.)ISBN: 80-7078-817-8.
Detail

Vrba K., Čajka J., Lattenberg I. Universal eight-port RC network. In ICT 2000. Mexico: 1999. p. 1217 ( p.)ISBN: 0-7803-5682-9.
Detail

Vrba K., Čajka J., Zeman V. Multifunction networks with current-feedback amplifiers. In RADIOELEKTRONIKA 1999. Brno: 1999. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-1327-1.
Detail

Čajka J., Dostál T., Vrba K. Modern active elements and their application in network design. In RADIOELEKTRONIKA 1999. Brno: 1999. p. 5 ( p.)ISBN: 80-7082-541-3.
Detail

Biolek D., Čajka J., Vrba K. Universal filter design using general three-port current conveyors. In Radioelektronika 1999. Brno: 1999. p. 192 ( p.)ISBN: 80-214-1466-9.
Detail

Lattenberg I., Vrba K. Active current mode filters with current conveyors. In Radioelektronika 1999. Brno: 1999. p. 196 ( p.)ISBN: 80-214-1466-9.
Detail

Vrba K., Lattenberg I. Use of current conveyors in Sallen-Key current mode filters. In RTT 99 (Research in Telecommunication Technology). Karlštejn: 1999. p. 87 ( p.)ISBN: 80-01-0224-6.
Detail

Bečvář D., Vrba K., Musil V. Special types of current conveyor. In RADIOELEKTRONIKA 1999. Brno: 1999. p. 375 ( p.)ISBN: 80-214-1327-1.
Detail

Vrba K., Nagy Z. Reconstruction of high-frequency components in multimedia signals. In RTT 99 (Research in Telecommunication Technology). Karlštejn: 1999. p. 225 ( p.)ISBN: 80-214-1466-9.
Detail

Bečvář D., Vrba K., Musil V. Design of CCII with reduced parasitic resistance at terminal X. In RADIOELEKTRONIKA 1999. Brno: 1999. p. 72 ( p.)ISBN: 80-214-1154-6.
Detail

Bečvář D., Vrba K., Musil V. Current conveyors with differential input. In RADIOELEKTRONIKA 1999. Brno: 1999. p. 68 ( p.)ISBN: 80-214-1154-6.
Detail

Bečvář D., Vrba K. Universal current conveyor and its application. In RTT 99 (Research in Telecommunication Technology). Karlštejn: 1999. p. 83 ( p.)ISBN: 80-01-02124-6.
Detail

Vrba K., Matějíček L. Sensitivities of multifunction filter with BOTA. In RADIOELEKTRONIKA 1999. Brno: 1999. p. 165 ( p.)ISBN: 80-214-1154-6.
Detail

SIGMUND, M. Estimation of Speaker Characteristics by Average Long-Time Spectrum. In 4th IEEE Nordic Signal Processing Symposium (NORSIG). Kolmarden: IEEE, 2000. p. 37 ( p.)ISBN: 91-7219-789-7.
Detail

Boštík M., Sigmund M. Methods for Estimation of Glottal Pulses Waveforms Exciting Voiced Speech. In Proceedings of Eurospeech 2003. European Conference EUROSPEECH. Geneve: 2003. p. 2389 ( p.)ISSN: 1018-4074.
Detail

KOHOUTEK, M.; VRBA, K. Image Processing Method Based on Subpixel Analysis for Accurate Measurement of Dimensions. In n Sixth International Conference on Networking. Sixth International Conference on Networking, ICN 2007. Sainte Luce - Martinique: IEEE Computer Society, 2007. p. 1-4. ISBN: 0-7695-2805-8.
Detail

MATĚJKA, P.; ČERNOCKÝ, J.; SIGMUND, M. Introduction to Automatic Languages Identification. In Proceedings of the 14th international Czech-Slovak scientific conference RADIOELEKTRONIKA 2004. Bratislava: 2004. p. 112 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

RAIDA, Z. Non-conventional optimization techniques in computational electromagnetics. In Proceedings of PEIRS 2007. Praha: Electromagnetics Academy, 2007. p. 295-296. ISBN: 978-1-934142-01-1.
Detail

RAIDA, Z.; LÁČÍK, J.; LUKEŠ, Z. Multi-objective synthesis of multiband planar antennas in time domain. In Proceedings of ICEAA 2007. Torino: Politecnico di Torino, 2007. p. 412-415. ISBN: 1-4244-0767-2.
Detail

RAIDA, Z. Global optimization techniques in computational electromagnetics. In Proceedings of the ITSS 2007. Pforzheim: Pforzheim University, 2007. p. 128-148.
Detail

PFEIFER, V.; BALÍK, M. Current techniques assuring data authenticity. In International Conference on Computer Science and Information Technologies, Lviv. 2007. p. 106-108. ISBN: 978-966-2191-06-6.
Detail

KRČMÁŘ, V.; TRKAL, Z. Ten-Element Vertical Antenna Array. In Comite 2003. Pardubice: 2003. p. 128 ( p.)ISBN: 80-86582-09-4.
Detail

PŘINOSIL, J.; SMÉKAL, Z.; BARTUŠEK, K. Wavelet Thresholding Techniques in MRI Domain. In Proceedings of the First International Conference on Biosciences BioSciencesWorld 2010. IEEE Computer Society Conference Publishing Services (, 2010. p. 58-63. ISBN: 978-0-7695-3968-3.
Detail

SEDLÁČEK, J.; FRIEDL, M.; FROHLICH, L.; HADINEC, M. ARC coupled band - pass filters. In AMTEE 09 proceedings. Plzeň: 2009. p. 3-4. ISBN: 978-80-7043-821-3.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Wavelet Transport Experience. In Proceedings of the 25th International Conference TSP-2002. Brno: Brno University of Technology, 2002. p. 64 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

ŠKORPIL, V. Model of Two Virtual Networks with shared Server. In In Proceedings of the 25th International Conference TSP-2002. Brno: Brno University of Technology, 2002. p. 11 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

ŠKORPIL, V. Effective Network Loading Design. Int. Conf. In Proceedings of the International Conference RTT 2002. Žilina: University of Žilina, 2002. p. 80 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

ŠKORPIL, V. Statistics Measuring at the Experimental High-speed Network. Int. Conf. In Proceedings of the International Conference RTT 2002. Žilina: University of Žilina, 2002. p. 258 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

ŠKORPIL, V. Virtual Network Creation on an ATM Multimedia Environment. In CD Proceedings of the. In CD Proceedings of the 7th WSEA International Multiconference CsCC Circuits, Systems, Communications and Computers. Corfu, Řecko: WSEAS, 2003. p. 15 ( p.)ISBN: 960-8052-82-3.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. New Application for the Edge Detection Algorithm. In CD Proceedings of the. In CD Proceedings of the WSEAS Conferences in Malta. Malta: WSEAS, 2003. p. 18 ( p.)ISBN: 960-8052-90-4.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Design of Powerful Digital Servo-controller. In CD Proceedings of the. In CD Proceedings of the TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATICS (5th TELE-INFO). New York: WSEAS, 2003. p. 23 ( p.)ISBN: 960-8052-90-4.
Detail

ŠKORPIL, V. Simulation of ATM Communication System. In Proceedings of the. In Proceedings of the IEEE-Siberian Conference on Control and Communications. SIBCON-2003. Tomsk, Rusko: IEEE, 2003. p. 64 ( p.)ISBN: 0-7803-7854-7.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Wavelet Transform for Image Analysis. In the Proceedings of. In In Proceedings of the IEEE-Siberian Conference on Control and Communications. SIBCON-2003. Tomsk, Ruska: IEEE, 2003. p. 50 ( p.)ISBN: 0-7803-7854-7.
Detail

ŠKORPIL, V. LANE and Virtual Networks. In CD Proceedings of the International Conference. In CD Proceedings of the 3rd International Conference Advanced Engineering Design AED 2003. Praha: CVUT Praha and University of Glasgow, 2003. p. 32 ( p.)ISBN: 80-86059-35-9.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Kohenen Neural Network for Image Processing. In Proceeding of the 10th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. In Proceeding of the 10th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. Praha: CVUT Praha, 2003. p. 183-188.
Detail

ŠKORPIL, V. Modulations using chaotic signals to secure wireless communications. In Proceeding of the 10th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. In Proceeding of the 10th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. Praha: CVUT Praha, 2003. p. 183 ( p.)
Detail

ŠKORPIL, V. Statistics Simulation by COMNET III Program. In Proceedings of the. In Proceedings of the 26th International Conference Telecommunications and Signal Processing, TSP-2003. Brno: VUT Brno, 2003. p. 247 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

ŠKORPIL, V. Videoconferences in ISDN. In Proceedings of the. In Proceedings of the 26th International Conference Telecommunications and Signal Processing. Brno: VUT Brno, 2003. p. 247 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

ŠKORPIL, V. Simulation of an ATM Communication System. In Proceedings of the. In Proceedings of the International Conference Research in Telecommunication Technology 2003, RTT 2003. Bratislava: STU Bratislava, 2003. p. 181 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Application of Methods for Edge Detection in Images. In Proceedings of the 14 th International Conference. In Proceedings of the 14th International Conference Process Control 2003. Štrbské Pleso: STU Bratislava, 2003. p. 154-1 ( p.)ISBN: 80-227-1902-1.
Detail

MICHAL, V.; SEDLÁČEK, J.; HÁJEK, K. Low - pass cascade filters with high attenuation rate in the stopband. In Proceedings of 19th International Conference Radioelektronika 2009. Bratislava: FEI SUT Bratislava, 2009. p. 115-118. ISBN: 978-1-4244-3536-4.
Detail

MICHAL, V.; BOUAT, S.; VILLEGIER, J.; SEDLÁČEK, J. Superconducting NbN band - pass filter and matching circuit for 30 GHz RSFQ data convertor. In Proceedings of 19th International Conference Radioelektronika 2009. Bratislava: FEI SUT Bratislava, 2009. p. 161-164. ISBN: 978-1-4244-3536-4.
Detail

KOLKA, Z.; VLK, M. Combined Approach to Symbolic Analysis. In Proceeding of the 6th WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC'2002). Atény: WSEAS Press, 2003. p. 22-25. ISBN: 960-8052-63-7.
Detail

KOLKA, Z.; WILFERT, O.; ŠÍP, J. Optical Receiver for Single-Photon Transmission. In Recent Advances in Communications and Computer Science. Řecko: WSEAS Press, 2004. p. 227 ( p.)ISBN: 960-8052-86-6.
Detail

SVAČINA, J. Analysis of Multilayer Microstrip Lines by a Conformal Mapping Method. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1992, vol. 40, no. 4, p. 769 ( p.)ISSN: 0018-9480.
Detail

KOLOUCH, J. Synchronous Counters Implemented in the PLD Devices. Radioengineering, 1999, vol. 8, no. 1, p. 14 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

PIŠTĚK, M., ŘÍČNÝ, V. Computer Simulation of the Transmission Channel Influence. Radioengineering, 1999, vol. 8, no. 2, p. 25 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

RAIDA, Z. Exploration of Neural Networks in the Design of Microwave Structures. Radioengineering, 1999, vol. 8, no. 1, p. 34 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

SVAČINA, J. Dispersion Characteristics of Multilayered Slotlines - A Simple Approach. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1999, vol. 47, no. 9, p. 1826 ( p.)ISSN: 0018-9480.
Detail

SVAČINA, J. 40 Years of the Institute of Radio Electronics at the Brno University of Technology. Radioengineering, 1999, vol. 8, no. 1, p. 1 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

BIOLEK, D. Respektování didaktických principů při využívání počítačových programů ve výuce elektrických obvodů. 1998, roč. 99, č. 8, s. 1-6.
Detail

KÉPESI, M., VRBA, K., MENŠÍK, R. The Screensaver Application of Speaker Verification Algorithm. 1999, vol. 99, no. 3, p. 1 ( p.)
Detail

LATTENBERG, I. Moderní zobrazovací jednotky. 1999, roč. 99, č. 2, s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, K. Multifunction N-ports biquads using modern active elements. Híradastechnika, 1999, vol. 99, no. 6, p. 2 ( p.)ISSN: 0018-2028.
Detail

ŠKORPIL, V.; KAPOUN, V. Materiály k laboratořím Služby komunikačních sítí. Internationales wissenschaftliches koloquium Ilmenau, 2003, roč. 99, č. 44, s. 531-537. ISSN: 0943-7207.
Detail

ŠKORPIL, V. Základy telekomunikační hierarchie. 1999, roč. 99, č. 15, s. 1-20.
Detail

FEDRA, P., PROVAZNÍK, I. Multiscale Zooming Of Medical Images With Reconstruction Smoothing. Medical & Biological Engineering & Computing, 1999, vol. 37, no. Supp. 2, p. 1054 ( p.)ISSN: 1400118.
Detail

HOLČÍK, J. Synthesized Orthogonal Lead System for Equine Electrocardiography. Medical & Biological Engineering & Computing, 1999, vol. 37, no. Suppl.2, p. 580 ( p.)ISSN: 1400118.
Detail

SIGMUND, M.; NOVOTNÝ, P. Transformations between Pictures from 2D to 3D. Journal of Intelligent and Robotics Systems, 2000, vol. 28, no. 1-2, p. 69-84. ISSN: 0921-0296.
Detail

PROKEŠ, A. Koncepce bezkabelových optických komunikačních systémů. Sdělovací technika, 2001, roč. 25, č. 12, s. 3-7. ISSN: 0036-9942.
Detail

SVAČINA, J. Základy elektromagnetické kompatibility - část 1: Základní pojmy a členění oboru EMC. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2000, roč. 2000, č. 25, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

SVAČINA, J. Základy elektromagnetické kompatibility - část 2: Zdroje rušivých signálů a vazební mechanismy jejich přenosu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2000, roč. 2000, č. 31, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

SVAČINA, J. Základy elektromagnetické kompatibility - část 3. Způsoby omezování rušení - odrušovací prostředky a elektromagnetické stínění. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2000, roč. 2000, č. 41, ISSN: 1213-1539.
Detail

RAIDA, Z. Neural Networks in Antennas and Microwaves: A Practical Approach. Radioengineering, 2001, vol. 10, no. 4, p. 24 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

NAVRÁTIL, V. Elektromagnetická kompatibilita elektrotechnických systémů. Vaculíková P., Vaculík E. a spol. Recenze. Lékař a technika, 2001, roč. 32, č. 3, s. 20 ( s.)ISSN: 0301-5491.
Detail

SYSEL, P. Využití vlnkové transformace pro segmentaci řeči. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 2, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

SVAČINA, J. Základy elektromagnetické kompatibility - část 7: Aktivity a služby Ústavu radioelektroniky FEI VUT v Brně v oblasti EMC. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 44, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

HABR, M. Face recogniton system. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2001, vol. 2001, no. #16/11, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

ČAJKA, J., DOSTÁL, T., VRBA, K. Nové názvosloví a sjednocující pohled na proudové konvejory. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 24, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

VRBA, K., ČAJKA, J. On voltage conveyors. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2001, vol. 11/2001, no. 1, p. 0 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

BIOLEK, D., ČAJKA, J., VRBA, K., ZEMAN, V. Nth-order allpass filters using current conveyors. Journal of Electrical Engineering, 2001, vol. 52, no. 11-12, p. 329 ( p.)ISSN: 1335-3632.
Detail

SYSEL, P. Extended Spectral Subtraction Method. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2001, vol. 2001, no. 13/11, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

ČERNOHORSKÝ, D., NOVÁČEK, Z. Dipole array excited by slots in its coaxial feeder. Radioengineering, 2001, vol. 10, no. 4, p. 9 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

PORUBA, J., NOVÁČEK, Z. Předpověď vlastností ionosférické vrstvy. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2/2001, č. 2, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

MOUČKA, P. Mechanisms of data flow control in networks. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2001, vol. 2001, no. 1/10, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

DOSTÁL, T. Různé úrovně modelování aktivních prvků a funkčních bloků pro simulaci analogových obvodů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 12, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

DOSTÁL, T. Syntez ARC filtrov na povtoriteljach toka i naprjaženija. Radioelektronika, 2001, roč. 44, č. 2, s. 39 ( s.)ISSN: 0021-3470.
Detail

DOSTÁL, T., RYBIN, A. Nodal analysis of circuits containing current conveyors. Radioengineering, 2001, vol. 10, no. 3, p. 1 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HORSKÁ, J. Synthesis of Optimized Piecewise-Linear System Using Similarity Transformation – Part II: Second-Order Systems. Radioengineering, 2001, vol. 10, no. 3, p. 5 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, M., HORSKÁ, J. Synthesis of Optimized Piecewise-Linear System Using Similarity Transformation – Part III: Higher-Order Systems. Radioengineering, 2001, vol. 10, no. 4, p. 4 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

ŠTEFÍČEK, R. Digitální vodoznak odolný vůči JPEG kompresi. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 47, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŘÍČNÝ, V. Contactless Opto-Electronic Area Meters and their Attainable Measuring Accuracy. Radioengineering, 2001, vol. 2001, no. 2, p. 20 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

ŘÍČNÝ, V., MIKULEC, J. Měření traťové rychlosti letadel pomocí řádkových světlocitlivých snímačů CCD. Slaboproudý obzor, 1994, roč. 1994, č. 1, s. 14 ( s.)ISSN: 0037-668X.
Detail

PROVAZNÍK, I.; KOZUMPLÍK, J. Wavelet Transform in Electrocardiography - Data Compression. Int. Journal of Medical Informatics, ELSEVIER, 1997, vol. 45, no. 8, p. 111 ( p.)ISSN: 1386-5056.
Detail

ŘÍČNÝ, V. Současnost a budoucnost digitální televize DVB. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 30, s. 50-54. ISSN: 1213-1539.
Detail

SVAČINA, J. Základy elektromagnetické kompatibility - část 4: Způsoby a metody měření rušivých signálů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 21, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

SVAČINA, J. Základy elektromagnetické kompatibility - část 5: Elektromagnetická odolnost a její testování. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 25, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

SVAČINA, J. Základy elektromagnetické kompatibility - část 6: Normalizace v oblasti EMC. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 36, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠEBESTA, V., KOLOUCH, J. Pseudo-Chaotic Sequences Generated Using Integer-Number Iterations. Radioengineering, 2001, vol. 10, no. 3, p. 31 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

KOLKA, Z. Synthesis of Optimized Piecewise-Linear System Using Similarity Transformation – Part I: Basic Principles. Radioengineering, 2001, vol. 10, no. 3, p. 5 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

KOLKA, M. Spojování želv v jazyce založeném na L-systémech. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 1, ISSN: 1213-1539.
Detail

ČERNOHORSKÝ, D., RAIDA, Z., WILFERT, O., VALÁŠEK, V. CAE in Optoelectronics. IEEE Transactions on Education, 1999, vol. 42, no. 3, p. 220 ( p.)ISSN: 0018-9359.
Detail

HANUS, S. The Laboratory of Wireless and Mobile Communications. Radioengineering, 2001, vol. 10, no. 4, p. 41 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

KRATOCHVÍL, T. Vektorskop PAL/NTSC - adaptor k osciloskopu s XY zobrazením. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 1, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KRATOCHVÍL, T. Modelování vlastností televizního přenosového kanálu metodou návrhu číslicových filtrů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 1, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

POLÁK, K. Přenos EKG po telefonním vedení. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 42, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KAPOUN, V. Jak je to s tarifováním telekomunikačních služeb. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 5, s. 0 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KOMOSNÝ, D. Spolupráce rádiové sítě TETRA a paketové sítě. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 15, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

HÉDL, R., HOLČÍK, J. Analýza dynamiky kardiovaskulárního systému a jeho řízení pomocí lineární zpětnovazební soustavy. Lékař a technika, 2001, roč. 32, č. 5, s. 131 ( s.)ISSN: 0301-5491.
Detail

HOLČÍK, J. Výuka BMI a Evropa I. Lékař a technika, 2001, roč. 32, č. 1, s. I ( s.)ISSN: 0301-5491.
Detail

HOLČÍK, J. MEDICON 2001. IX regionální konference biomedicínského inženýrství a informatiky zemí Středozemního moře. Lékař a technika, 2001, roč. 32, č. 6, s. IV ( s.)ISSN: 0301-5491.
Detail

BALÍK, M. Late reverberation algorithms for real-time applications. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2001, vol. 2001, no. #5/10/2001, p. 0 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

BALÍK, M. Simulace akustických prostorů - modely pro simulace v reálném čase. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 2.4.2001, s. 0 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

FILKA, M. 10 let Optokonu. Telekomunikace, 2001, roč. 38, č. 10, s. 30 ( s.)ISSN: 0040-2591.
Detail

DRASTICH, A. Současné konvenční CT RTG zobrazovací systémy. Lékař a technika, 2000, roč. 31, č. 2, s. 39 ( s.)ISSN: 0301-5491.
Detail

DRASTICH, A. Trendy vývoje CT RTG zobrazovacích systémů. Lékař a technika, 2000, roč. 31, č. 3, s. 68 ( s.)ISSN: 0301-5491.
Detail

DRASTICH, A. Rentgenová výpočetní tomografie - včera dnes a zítra I.část. 1999, roč. 4, č. 3, s. 4 ( s.)
Detail

DRASTICH, A. Rentgenová výpočetní tomografie - včera dnes a zítra II.část. 1999, roč. 4, č. 4, s. 4 ( s.)
Detail

ČERNOCKÝ, J., BAUDOIN, G., PETROVSKA-DELACRETAZ, D., CHOLLET, G. Vers une analyse acoustico-phonetique de la parole independante de la langue, basee sur ALISP. Revue Parole, 2001, roč. 2001, č. 17-18-19, s. 191 ( s.)ISSN: 1373-1955.
Detail

JAN, J. Deriving attenuation profiles from raw digital ultrasonographic data. Journal of Electrical Engineering, 2002, vol. 2002, no. 3-4, p. 70 ( p.)ISSN: 0013-578X.
Detail

JAN, J., JANOVÁ, D. COMPLEX APPROACH TO SURFACE RECONSTRUCTION OF MICROSCOPIC SAMPLES FROM BIMODAL IMAGE STEREO DATA. Machine Graphics and Vision, 2002, vol. 10, no. 3, p. 261 ( p.)ISSN: 1230-0535.
Detail

SCHIMMEL, J. Technologie Surround Sound 2 - zpracování vícekanálových zvukových formátů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 13, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

BENEŠOVÁ, Y., NIEDERMAYEROVÁ, I., JAN, J. Relationship of the size of the transverse area of the spinal cord and the functional score in spondylogenic cervical myelopathy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2001, vol. 63, no. 4, p. 215 ( p.)ISSN: 1210-7859.
Detail

NOVOTNÝ, V. Metody řešení časové analýzy idealizovaných modelů obvodů SC pomocí zákona zachování náboje. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 12, ISSN: 1213-1539.
Detail

SMÉKAL, Z. Současné trendy ve vývoji architektur signálových procesorů. Sdělovací technika, 2002, roč. 50, č. 4, s. 3 ( s.)ISSN: 0036-9942.
Detail

MARŠÁLEK, R., ŠEBESTA, V. Reducing the effects of power amplifier nonlinearities in modern communication systems. Acta Electrotechnica et Informatica, 2002, vol. 2002, no. 2, p. 52 ( p.)ISSN: 1335-8243.
Detail

GUBEK, T. How to Design a Simple ARC Oscillator with a Low THD Factor Value. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. 5, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

HOLEC, A., HABR, M. Error characteristics of telephone lines. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. # 2/4/2002, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

DUB, P., DRASTICH, A., NOVÁK, Z., ŘÍHA, I. Thermography in nerve root diseases. Thermology international, 2002, vol. 12, no. 2, p. 76 ( p.)ISSN: 1560-604X.
Detail

OLŠÁK, M., ČAJKA, J., VRBA, K. New electronically tunable high-order highpass filters using OTAs and BOTAs. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. 3, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

POLÁK, K. Bezpečná komunikace uživatelů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 21, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŘÍČNÝ, V. Digital Realization of the Test Signal Generator Sin20T. Radioengineering, 2002, vol. 11, no. 1, p. 24 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

VALSA, J. The Modified Node Voltage Method as Tool for Calculation of Network Functions and Sensitivities. Radioengineering, 2001, vol. 10, no. 2, p. 9 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

ŠEBESTA, V. Václav Žalud: Moderní radioelektronika. Slaboproudý obzor, 2001, roč. 2001, č. 4, s. P11 ( s.)ISSN: 0037-668X.
Detail

VÍTEK, M. Princip využití technologie webových služeb pro komunikaci typu peer-to-peer. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 48, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

BIOLEK, D. Analýza elektronických obvodů (nejen) na počítači. Slaboproudý obzor, 2002, roč. 58, č. 4, s. 25 ( s.)ISSN: 0037-668X.
Detail

BIOLEK, D. Grafy signálových toků pro analýzu obvodů (nejen) v proudovém módu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 2002/31, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

BIOLKOVÁ, V., BIOLEK, D. Stamp-Based M-C Graphs of Current Conveyors. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. #4/11/2002, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

KOLKA, Z., BIOLKOVÁ, V., BIOLEK, D. Efficient Method of Approximate Symbolic Analysis. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. #5/11/2002, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

NĚMEČEK, J., BIOLKOVÁ, V., BIOLEK, D., WILFERT, O. Reliability Improvements of Optical Wireless Links. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. #9/11/2002, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

SVAČINA, J., NAVRÁTIL, V., URBANEC, T., ŠÁDEK, V. Problematika měření vložného útlumu odrušovacích filtrů EMC. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 32, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KRATOCHVÍL, T. Digitální video: Využití při výuce Televizní techniky a Videotechniky. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 62, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

SVAČINA, J. Analytical Models of Width-Limited Microstrip Lines. Microwave and Optical Technology Letters, 2003, vol. 36, no. 11, p. 63 ( p.)ISSN: 0895-2477.
Detail

SVAČINA, J. 35 Years of the Radioelectronics Education at the Technical University Brno. Radioengineering, 1994, vol. 3, no. 3, p. 1 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

SVAČINA, J. Radioelectronics Annual Meeting. Radioengineering, 1995, vol. 4, no. 2, p. 25 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

GOŇA, S.; RAIDA, Z. Design of Planar Reflector Antennas. Radioengineering, 2002, vol. 11, no. 3, p. 7-13. ISSN: 1210-2512.
Detail

PROKEŠ, A. Correctness of Velocity Evaluation of System Using Spatial Filter. Radioengineering, 2002, vol. 11, no. 3, p. 24 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

STANČÍK, P. Digitální TV planimetr. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 75, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

SCHIMMEL, J. Komunikační protokol MIDI. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 69, s. 1-10. ISSN: 1213-1539.
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Immittance Invertor with Voltage Conveyors for Analog Signal Processing. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. 11/11, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

HOLČÍK, J., MOUDR, J., HLAVÁČ, M. Modelování vlivu založení arteriovenózní spojky v paži na hemodynamické poměry v kardiovaskulární soustavě. Acta Mechanica Slovaca, 2002, roč. 6, č. 2, s. 63 ( s.)ISSN: 1335-2393.
Detail

HOLČÍK, J., MUSIL, J. O ortogonalitě elektrokardiografických svodových systémů. Vnitřní lékařství, 2002, roč. 48, č. S1, s. 183 ( s.)ISSN: 0042-773X.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Channel Equalisation in ADSL transmission technology. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. 2002/11, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

DŽBÁNEK, L. Kompenzace akustického echa a jeho implementace (AEC - Acoustic Echo Canceller). Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 71, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

HORÁK, M. Identifikace náhradního modelu tantalového kondenzátoru. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2003, č. 2, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KREMLÁČEK, J., HOLČÍK, J. Model of Visually Evoked Cortical Potentials. Physiological Research, 2002, vol. 51, no. 1, p. 65 ( p.)ISSN: 0862-8408.
Detail

MATĚJÍČEK, L., OLŠÁK, M., VRBA, K. Nový multifunkční filtr v proudovém módu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 39, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

MATĚJÍČEK, L., PORUBA, J. Kmitočtové filtry pro úpravu analogových signálů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 49, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

MATĚJÍČEK, L., VRBA, K. Frequency Filters in Current and Voltage Mode with OTAs. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 11/2002, no. 2, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

BOŠTÍK, M. Metody získávání budících pulsů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, ISSN: 1213-1539.
Detail

VRBA, K., ČAJKA, J. New networks employing voltage conveyors. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 3, no. 2, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

Simulace rádiových únikových kanálů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 43, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

OREL, D., ROZMAN, J. Modelování ultrazvukových polí ideálních měničů. Lékař a technika, 2002, roč. 33, č. 1, s. 13 ( s.)ISSN: 0301-5491.
Detail

VRBA, K., ČAJKA, J. Novel High-Order allpass filters employing voltage conveyors. Journal of Electrical Engineering, 2002, vol. 53, no. 1-2, p. 50 ( p.)ISSN: 1335-3632.
Detail

RADKOVSKÝ, K. Softwareový logický analyzátor Logan. 2002, roč. 2002, č. 12, s. 1 ( s.)
Detail

NAVRÁTIL, V. Úvod do testování elektromagnetické odolnosti pomocí G-TEM bunek. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 1, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

EKSLER, V., BAUDOIN, G., VILLEGAS, M. Location and navigation system for visually impaired. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. 8/11/2002, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

EKSLER, V. DRM - jednotka pro stanovení polohy. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 44, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

SOUMAR, M. Signalizační protokol pro přenos hlasu přes datové sítě - SIP. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 3, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

MALENOVSKÝ, V. Adaptivní filtrace zašuměných řečových signálů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 63, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

MALENOVSKÝ, V. Comparison of LMS- and RLS-based adaptive algorithms for speech enhancement. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. #1/11/2002, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

KAPOUN, V., ŠVÉDA, M. Management systems and their organization. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. 4/12, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

WILFERT, O. Optické bezkabelové spoje. 2002, roč. 7, č. 2/2002, s. 41 ( s.)
Detail

WILFERT, O. Přenos informace optickým směrovým spojem. Slaboproudý obzor, 2002, roč. 59, č. 1, s. 6 ( s.)ISSN: 0037-668X.
Detail

JAN, J. Vlnková transformace (wavelet transform) - koncept, interpretace a použití. Slaboproudý obzor, 2002, roč. 59, č. 2, s. P1 ( s.)ISSN: 0037-668X.
Detail

ŠKORPIL, V. Komprese dat u ISDN. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 4, č. 2002/68, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

BALÍK, M. Audio a video média na Internetu - distribuce a zabezpečení. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 02028, s. 0 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

VAJDÍK, M., HERMAN, I. Management údržby Pb akumulátorů v jednočipových aplikacích. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 64, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KAPOUN, V., ŠVÉDA, M. Management systems and their organization. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. 4/12, p. 256 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

KAPOUN, V. Příklad hromadné obsluhy v praxi. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 19, s. 132 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

GREGOŘICA, M. Návrh multifunkčního obvodu s proudovými konvejory druhé generace. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 56, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

RAMPL, I. Sandwich Thermionic Cathode. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. 12, p. 2/12 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

SMÉKAL, Z., VÍCH, R. Speech Signals and Their Models,Mathematica 11, FOLIA Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae, roč.2002, č.11. ISBN 80-210-3028-3, Česká republika. 2002, vol. 2002, no. 11, p. 25 ( p.)
Detail

NOVOTNÝ, V. Emulace induktoru pro realizaci aktivních filtrů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 12, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ČÍŽ, R. The Basic Features of Infrared Data Transmission Parameters. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. 3/12, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

ČÍŽ, R., KOTULÁN, R. Parametry infračerveného přenosu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 70, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠKORPIL, V. Multimedia Network Optimization. International journal. Híradastechnika, 2002, vol. 57, no. 7, p. 324 ( p.)ISSN: 0018-2028.
Detail

JANÁL, J. Technologie ATM a ISDN. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 10, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

HOVOŘÁK, P. Modelování turbulentní atmosféry a snižování fluktuací přijímaného signálu vícesvazkovým provozem. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 67, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŘÍČNÝ, V. Signal-to-Noise Ratio Meter for Video-signals. Acta Electrotechnica et Informatica, 2003, vol. Vol.3/2003, no. 1, p. 18 ( p.)ISSN: 1335-8243.
Detail

FRÝZA, T.; HANUS, S. Komprese barevných signálů pomocí transformace 3-DCT. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 9, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

SYSEL, P., SMÉKAL, Z. Signálové procesory VLIW firmy Texas Instruments I. Sdělovací technika, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 18 ( s.)ISSN: 0036-9942.
Detail

SYSEL, P., SMÉKAL, Z. Signálové procesory VLIW firmy Texas Instruments II. Sdělovací technika, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 15 ( s.)ISSN: 0036-9942.
Detail

SMÉKAL, Z., VONDRA, M., VÍCH, R. State-Space Representation of Cepstral Vocal Tract Model for DSP Implementation. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. 9, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

HOLČÍK, J. Česko-slovenská vědecká konference "Inteligetní systémy ve zdravotní péči". Lékař a technika, 2002, roč. 33, č. 6, s. 194 ( s.)ISSN: 0301-5491.
Detail

ČAJKA, J., VRBA, K. Návrh universálního filtru s proudovými výstupy. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 8, č. 8, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ČAJKA, J., VRBA, K., OLŠÁK, M. Dvojbrany, které pracují v napěťovém i proudovém režimu. Slaboproudý obzor, 2002, roč. 59, č. 2-3, s. 7 ( s.)ISSN: 0037-668X.
Detail

PORUBA, J., MATĚJÍČEK, L. Odfiltrování rušivých signálů ze zašumělé řeči. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 47, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ČAJKA, J., DOSTÁL, T., VRBA, K. High-order lowpass filters using DVCC elements. Radioengineering, 2002, vol. 11, no. 2, p. 14 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

KUBÁNEK, D., VRBA, K. Použití digitálních potenciometrů k řízení parametrů kmitočtových filtrů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 50, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KASAL, M. Marburg 2001. Praktická elektronika a radio, 2002, roč. VII/2002, č. 2, s. 45 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

KASAL, M. AO-40. Praktická elektronika a radio, 2002, roč. VII/2002, č. 4, s. 45 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

KASAL, M. AMSAT OSCAR E. Praktická elektronika a radio, 2002, roč. VII/2002, č. 6, s. 45 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

KASAL, M. AMSAT OSCAR 7 - malý zázrak. Praktická elektronika a radio, 2002, roč. VII/2002, č. 8, s. 45 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

OLŠÁK, M., MATĚJÍČEK, L., VRBA, K. Transformační články pro realizaci přeladitelných imitancí vyššího řádu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 65, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

DOSTÁL, T., ČAJKA, J., VRBA, K. High-Order Lowpass Filters Using DVCC Elements. Radioengineering, 2002, vol. 11, no. 2, p. 14 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

ZEZULA, R. Přístupové systémy k identifikaci osob. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 54, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

BIOLEK, D., ČAJKA, J., VRBA, K., ZEMAN, V. Nth-Order Allpass Filters Using Current Conveyors. Journal of Electrical Engineering, 2002, vol. 53, no. 1-2, p. 50 ( p.)ISSN: 0013-578X.
Detail

NĚMEC, K. Stromové zabezpečovací kódy I. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 027, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KASAL, M. Marburg 2002, AO-40. Praktická elektronika a radio, 2002, roč. VII/2002, č. 11, s. 45 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

ŠKORPIL, V.; PROCHÁZKA, T. Design of recommendation G.722 audiocodec for ISDN application. International journal. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. 5/12/2002, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

EKSLER, V. Dead Reckoning Module. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. 6/11/2002, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

VONDRA, M., SMÉKAL, Z., VÍCH, R. State-Space Representation Of Cepstral Vocal Tract Model For DSP Implementation. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. 6.9., p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

TOBEŠ, Z., RAIDA, Z. Improvements of Analog Neural Networks Based on Kalman Filter. Radioengineering, 2002, vol. 11, no. 3, p. 6 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

TOBEŠ, Z., RAIDA, Z. Use of the Analog Neural Networks in the Adaptive Antenna Control Systems. Radioengineering, 2002, vol. 11, no. 3, p. 14 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

TKADLEC, R. Mikropásková anténa pro kruhovou polarizaci, napájená v jednom bodě. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 37, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

NOVOTNÝ, V., KOMOSNÝ, D. Doporučení H.323. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 33, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Model telekomunikační přístupové sítě v programu Matlab-Simulink pro xDSL aplikace. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 2002/7, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

MATĚJÍČEK, L., VRBA, K. Srovnání citlivostí aktivních kmitočtových filtrů s OZ, CC a OTA. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 2, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

POLÁK, K. Adaptivní kodek využívající Fireova kódu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 36, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

VAJDÍK, M. Rozsáhlá technologická síť sběru dat. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 4, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

VAJDÍK, M. High Speed Communication Through RS-232 Interface. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. 2/9, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

RAJMIC, P. Metoda časových posunů pro detekci směru přicházejícího zvuku. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 10, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KOMOSNÝ, D., HERMAN, I. Spolehlivost rádiové komunikace v systému řízení městské hromadné dopravy. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 10, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

MOUČKA, P. Algorithms of data flow optimization in network. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. x/12, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

SMÉKAL, Z., SYSEL, P. Implementace algoritmů na signálových procesorech typu VLIW. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 41, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ZAMAZAL, M. Vybrané moderní mikrovlnné integrované obvody a jejich aplikace pro kmitočtovou konverzi. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 45, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

PROVAZNÍK, I., BARDOŇOVÁ, J., NOVÁKOVÁ, M., NOVÁKOVÁ, Z., KOZUMPLÍK, J. High Resolution Methods For Detection Of Electrophysiological Changes In The Ischaemic Heart. Scripta medica, 2002, vol. 75, no. 5, p. 223 ( p.)ISSN: 1211-3395.
Detail

KUTÍN, P. Návrh a použití mikropáskových filtrů ve vysokofrekvenční a mikrovlnné technice. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 58, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

SCHIMMEL, J. Vícekanálové zvukové systémy. Stereomag, 2002, roč. 2002, č. 11, s. 1-10. ISSN: 1213-7189.
Detail

KAPOUN, V., ŠVÉDA, M. Management systems and their organization. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. 12, p. 0 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

RAIDA, Z. Modeling EM Structures in the Neural Network Toolbox of MATLAB. IEEE Antennas & Propagation Magazine, 2003, vol. 44, no. 6, p. 46 ( p.)ISSN: 1045-9243.
Detail

RAIDA, Z.; NOVÁČEK, Z.; GOŇA, S.; NAVRÁTIL, V.; POMĚNKA, P.; URBANEC, T.; MICHÁLEK, V.; OTEVŘEL, V. A Multimedia Textbook of EM Theory and Techniques. Automatika, 2003, vol. 43, no. 3-4, p. 163 ( p.)ISSN: 0005-1144.
Detail

PROVAZNÍK, I.; KOZUMPLÍK, J.; KOLÁŘOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, Z.; NOVÁKOVÁ, M. Time-Frequency Analysis of Electrocardiograms. Lékař a technika, 2003, vol. 34, no. 2, p. 60 ( p.)ISSN: 0301-5491.
Detail

LUKEŠ, Z. Vivaldiho anténa - širokopásmová štěrbinová anténa. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 4, č. 42, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

SCHWARZ, D., PROVAZNÍK, I. Segmentace multispektrálních obrazových dat z MR. Scripta medica, 2003, roč. 75, č. 6, s. 356 ( s.)ISSN: 1211-3395.
Detail

ŠVIRÁK, M. ČASOPROSTOROVÉ BLOKOVÉ KÓDOVÁNÍ PŘI RÁDIOVÉM PŘENOSU VE VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ BUDOV. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 22, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KOLÁŘ, R., KOZUMPLÍK, J. Wavelet Packet Transform in Raw Ultrasound Signal Processing. Journal of Electrical Engineering, 2003, vol. 54, no. 1-2, p. 42 ( p.)ISSN: 1335-3632.
Detail

SYSEL, P., SMÉKAL, Z. Signálové procesory VLIW firmy Texas Instruments III. Sdělovací technika, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 16 ( s.)ISSN: 0036-9942.
Detail

ZÁVODNÝ, L. Galvanické oddělení sběrnice I2C pro obousměrný přenos. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 12, s. 103 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

VACULÍN, T. Optický bezkabelový spoj v atmosférickém přenosovém prostředí. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 03014, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

FRÝZA, T.; HANUS, S. Algorithms for Fast Computing of the 3D-DCT Transform. Radioengineering, 2003, vol. 12, no. 1, p. 23 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

LUKL, T., NOVOTNÝ, V., ŠPONAR, R., NEUMANN, J. Software pro simulaci spínaných obvodů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 12, s. 2 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ČAJKA, J., NOVOTNÝ, V. Two-Mode High-Order Filters Using Three-Port Voltage Conveyors. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2003, vol. 2003, no. 12, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

BRANČÍK, L. Utilization of MATLAB in Simulation of Linear Hybrid Circuits. Radioengineering, 2003, vol. 12, no. 4, p. 6 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

OLŠÁK, M., VRBA, K., MATĚJÍČEK, L. Electronically tunable high-order highpass filters with minimum of components. Journal of Electrical Engineering, 2003, vol. 54, no. 3-4, p. 57 ( p.)ISSN: 1335-3632.
Detail

ŠVIRÁK, M. EFFICIENCY OF SPACE-TIME BLOCK CODING IN INDOOR ENVIRONMENT. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2003, vol. 2003, no. 1/8, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

KOLOUCH, J. Možnosti realizace pamětí RAM v obvodech FPGA. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 8, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

TAXT, T.; JIŘÍK, R. Superresolution of Ultrasound Images Using the 1st and 2nd Harmonic Signal. IEEE Transactions on Ultrasonocs, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2004, vol. 51, no. 2, p. 163 ( p.)ISSN: 0885-3010.
Detail

NAVRÁTIL, V. The Effect of Differential Driver Asymmetries on Common-Mode Frequency Spectrum. Radioengineering, 2003, vol. 12, no. 1, p. 1 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

HUJKA, P. Real - Time Transport Protocol a aplikační rozhraní RTP Java Media Framework. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 67, č. 5, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

MARŠÁLEK, R.; JARDIN, P.; BAUDOIN, G. From post-distortion to pre-distortion for power amplifiers linearization. IEEE Communication Letters, 2003, vol. 2003, no. 7, p. 308 ( p.)ISSN: 1089-7798.
Detail

HORÁK, M., ZAMAZAL, M., DŽBÁNEK, L., ŠVIRÁK, M. Úvod do programování MMX technologie. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 29, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., MICHÁLEK, V., BRZOBOHATÝ, J. Optimized State Model of PWL Dynamical Systems. Radioengineering, 2003, vol. 12, no. 1, p. 27 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

DOSTÁL, T. Filters with Multi-Loop Feedback Structure in Current Mode. Radioengineering, 2003, vol. 12, no. 3, p. 6 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

DOSTÁL, T., ČAJKA, J. New third-order oscillators using opamps. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2003, vol. 2003, no. 1/2/2003, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

TKADLEC, R. Úvod do měření mikrovlnných struktur v časové oblasti. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 30, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

SVAČINA, J. The Efficient Method of Ambient Signals Cancellation in EMC Interference Measurements. Acta Electrotechnica et Informatica, 2003, vol. 3, no. 3, p. 5 ( p.)ISSN: 1335-8243.
Detail

POLÁK, K. Sběrnice CAN. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 21, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

POLÁK, K. Způsoby realizace řídícího bloku adaptivního protichybového kódového systému. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 37, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

EKSLER, V. Time delay estimates for speech signal using microphone array. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2003, vol. 2003, no. #1/11/2003, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., BRZOBOHATÝ, J., HANUS, S., DOSTÁL, T. New Second-Order Optimized Filter Design. Radioengineering, 2003, vol. 12, no. 1, p. 30 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

PROKEŠ, A.; ČERMÁK, K. Využití přímé kmitočtové syntézy v radiotechnice. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003/48, č. 12, s. 1-10. ISSN: 1213-1539.
Detail

PROKEŠ, A. Vzorkování a A/D převod signálů v radiotechnice. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003/46, č. 12, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KRATOCHVÍL, T. Utilization of Matlab for Digital Image Transmission Simulation Using the DVB Error Correction Codes. Radioengineering, 2003, vol. 12, no. 4, p. 31 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

WILFERT, O. Bezkabelové optické sítě. 2003, roč. 8, č. 5, s. 29 ( s.)
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Tunable ladder CDTA-based filters. WSEAS Transactions on Circuits, 2003, vol. 6, no. 1, p. 121 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

OZER, M., ERDEM, R., PROVAZNÍK, I. A New Approach to Define Dynamics of the Ion Channel Gates. Neuroreport, 2004, vol. 15, no. 2, p. 335 ( p.)ISSN: 0959-4965.
Detail

DŽBÁNEK, L., MATĚJKA, P. Fyziologicky a daty řízené metody pro robustní parametrizaci řeči. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 51, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KAPOUN, V. Paušál, či ne?. Lupa, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 1-3. ISSN: 1213-0702.
Detail

KAPOUN, V. Monopol, či ne?. Lupa, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 1-3. ISSN: 1213-0702.
Detail

BALÍK, M. Použití analyzátoru MLSSA a příklady měření impulsových odezev v prostorách Purkyňova 118. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 26, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KASAL, M. Nové družice nad obzorem. Praktická elektronika a radio, 2003, roč. VIII, č. 2, s. 45 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

KASAL, M. Družicový PSK31. Praktická elektronika a radio, 2003, roč. VIII, č. 4, s. 45 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

KASAL, M. Telemetrie AO-40 s kódovým zabezpečením. Praktická elektronika a radio, 2003, roč. VIII, č. 7, s. 45 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

KASAL, M. Frekvenční kalkulátor pro družici AO-40. Praktická elektronika a radio, 2003, roč. VIII, č. 10, s. 45 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

JAN, J., PROVAZNÍK, I. Editorial: Special Issue on Advances in Modality Oriented Medical Image Processing. EURASIP Journal of Applied Signal Processing, 2003, vol. 2003, no. 5, p. 403 ( p.)ISSN: 1110-8657.
Detail

CHRÁSTEK, R.; SKOKAN, M.; KUBEČKA, L.; JAN, J. Multimodal Retinal Image Registration for Optic Disc Segmentation. Methods of Information in Medicine, 2004, vol. 2004, no. 4, p. 336 ( p.)ISSN: 0026-1270.
Detail

ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V. Analysis of Methods for Edge Detection. International Journal. Híradastechnika, 2003, vol. 58, no. 12, p. 48 ( p.)ISSN: 0018-2028.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. New Application for the Edge Detection Algorithm. International Journal. WSEAS Transactions on Computers, 2003, vol. 2, no. 2, p. 355 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

MIKLÁNEK, T., HERMAN, I. Návrh databázové struktury pro dopravní informační systém (část 2.) - mobilní jednotky. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 1, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠPONAR, R. Vlastnosti a užití průmyslových sběrnic. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 3, č. 5, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠPONAR, R. Syntetické dvojpólové prvky s imitancemi vyšších řádů v kmitočtových filtrech s proudovými konvejory. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 3, č. 5, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Design of Powerful Digital Servo-controller. International Journal. WSEAS Transactions on Circuits, 2003, vol. 2, no. 4, p. 644 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

CVRK, L. Návrh koncepce zabezpečení videokonferenčních přenosů pomocí protokolu SSL. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 50, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KOMOSNÝ, D. Kvalita služeb IP sítí. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 6, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

TKADLEC, R. S Parameter Measurements in the Time-Domain. Radioengineering, 2004, vol. 13, no. 2, p. 12 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

ŠTEFÍČEK, R. DirectShow filter pro vodozančení videa. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 44, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠTEFÍČEK, R. Watermark method for popular image compression. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2003, vol. 2003, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

SCHEJBAL, V., RAIDA, Z., NOVÁČEK, Z. Comparison of CAD for Rectangular Microstrip Antennas. Radioengineering, 2003, vol. 12, no. 1, p. 16 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

RAIDA, Z.; FROEHLING, K.; GOŇA, S.; MICHÁLEK, V.; NAVRÁTIL, V.; NOVÁČEK, Z.; OTEVŘEL, V.; ŠEBESTA, J.; URBANEC, T. Electronic Textbook of Electromagnetic Waves. Radioengineering, 2003, vol. 12, no. 4, p. 67 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

VONDRA, M. Model přístupové sítě. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 43, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

HOFÍREK, P. Model přístupové sítě. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 43, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠMÍD, P. Návrh planárních mikrovlnných filtrů a využití umělých neuronových sítí pro odhad řádu filtru. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 4, č. 41, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

FRÝZA, T.; HANUS, S. Image Compression Algorithms Optimized for MATLAB. Radioengineering, 2003, vol. 12, no. 4, p. 18-20. ISSN: 1210-2512.
Detail

LEONE, M., NAVRÁTIL, V. On the External Inductive Coupling of Differential Signalling on Printed Circuit Boards. IEEE Transaction on Electromagnetic Compatibility, 2004, vol. 46, no. 1, p. 54 ( p.)ISSN: 0018-9375.
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J., SVAČINA, J. Test elektromagnetické odolnosti osobního počítače. 2004, roč. 2004, č. 10, s. 1 ( s.)
Detail

HUJKA, P. Model of geometric distortion caused by lens and method of its elimination. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2004, vol. 2004, no. # 1/4/2004, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

KOMOSNÝ, D. Protokoly doporučení H.323 pro realizaci základního hlasového spojení přes IP síť. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 21, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J., SVAČINA, J. The Surge Electromagnetic Immunity Test. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2004, vol. 2004, no. 2/4/2004, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

ZEZULA, R. Specifikace SDMI přenosných zařízení. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 27, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠTVERKA, D. Měření hladin systémy Dinel. Technika a trh, 2002, roč. 10, č. 2, s. 10 ( s.)ISSN: 1210-5902.
Detail

KOLOUCH, J. Čítač LFSR - výhodný prvek nejen pro programovatelnou logiku. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 4, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

VAVRDA, M. Měřicí systém pro automatizované měření výkonu v síti GSM. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 02, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŘÍČNÝ, V. Co je a co není digitální kvalita obrazu. Stereomag, 2004, roč. 1, č. 2, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-7189.
Detail

ŘÍČNÝ, V. Co jsou a jak pracují set top boxy pro příjem digitálního vysílání DVB-T. Stereomag, 2004, roč. 1, č. 2, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-7189.
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J., SVAČINA, J. Test elektromagnetické odolnosti osobního počítače vůči rychlým elektrickým přechodovým jevům. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 10, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KASAL, M. Družice Phase 3E. Praktická elektronika a radio, 2004, roč. IX, č. 2, s. 47 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

PRAJZNER, V., AXMAN, V. Automatizované měření vlastností elektronických obvodů pomocí PC. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, č. 2, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŘÍHA, K. 3D zobrazovací jednotka na principu Wavelength-Selective Filter Array. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 15, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

BERKA, P. Počítačové viry a spam. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 38, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

CVRK, L., VRBA, V. Zabezpečení videokonfrenčních přenosů pomocí protokolu IPsec. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 35, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

RAIDA, Z., LUKEŠ, Z., OTEVŘEL, V. Modeling broadband microwave structures by artificial neural networks. Radioengineering, 2004, vol. 13, no. 2, p. 3 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

BIOLEK, D. Nová knihovna modelů volně šířitelného programu SNAP 2.6x pro analýzu obvodů (nejen) v proudovém módu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 1, č. 08, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

PROVAZNÍK, I., HOLČÍK, J. Adaptive Recurrent Filter for Arrhythmia Detection. Pattern Recognition and Image Analysis, 1995, vol. 5, no. 1, p. 135 ( p.)ISSN: 1054-6618.
Detail

HOLČÍK, J., PROVAZNÍK, I., KOZUMPLÍK, J. Interpolation of Atrial Electrical Activity from ECG Signals. Pattern Recognition and Image Analysis, 1995, vol. 5, no. 1, p. 161 ( p.)ISSN: 1054-6618.
Detail

UCHYTIL, S. Komprese ve videokomunakaci v multimediálních sítích. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 45, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

URBANEC, T.; SVAČINA, J. Software Support for Six-Port Measurement System. Measurement Science Review, 2004, vol. 2004, no. 4, p. 1 ( p.)ISSN: 1335-8871.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Secondary Root Polishing: Increasing the Accuracy of Semisymbolic Analysis of Electronic Circuits. 2004, vol. 3, no. 3, p. 493 ( p.)
Detail

BIOLEK, D.; GUBEK, T.; BIOLKOVÁ, V. Optimization of CDTA-based Circuits Simulating Ladder Structures. 2004, vol. 4, no. 3, p. 783 ( p.)
Detail

ŠÁDEK, V. Analysis of the Homogenous Coplanar Strip Line. Radioengineering, 2004, vol. 13, no. 3, p. 32 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

ŠÁDEK, V., SVAČINA, J. Analysis of the Homogenous Coplanar Strip Line. Radioengineering, 2004, vol. 13, no. 3, p. 32 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

ŘÍHA, K. Vícevětvový efekt CHORUS s CCD. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 47, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

OZER, M.; PROVAZNÍK, I. A Comparative Tool for the Validity of Rate Kinetics in Ion Channels by Onsager Reciprocity Theorem. Journal of Theoretical Biology, 2004, vol. 233, no. 2, p. 237 ( p.)ISSN: 0022-5193.
Detail

MACOLA, J., BARTUŠEK, K. Fast Method for Measurement of Gradient Magnetic Field Waveforms. 2004, vol. 16, no. 1, p. 301 ( p.)
Detail

FRÝZA, T.; HANUS, S. Concept of Variation Detector Used in Video Signal Compression Domain. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 3, no. 9, p. 1776 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

FRÝZA, T.; HANUS, S. Hardware Implementation of OFDM Modulator and Demodulator Using TMS320C6711 DSK Board. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 3, no. 9, p. 1825-1829. ISSN: 1109-2734.
Detail

KOLÁŘ, R., JIŘÍK, R., JAN, J. Estimator Comparison of the Nakagami-m Parameter and its Application in Echocardiography. Radioengineering, 2004, vol. 13, no. 1, p. 8-12. ISSN: 1210-2512.
Detail

EKSLER, V. Lokalizace zdroje vlnění polem mikrofonů v trojrozměrném prostoru. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 51, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KOMOSNÝ, D. Nové směry vývoje protokolu RTP/RTCP pro rozsáhlé konference v Internetu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 52, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŘÍČNÝ, V. Laboratory of Digital Video and Television Technology. Radioengineering, 2004, vol. 2004, no. 4, p. 72 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

KASAL, M. Kritický stav družice AO-40. Praktická elektronika a radio, 2004, roč. IX, č. 4, s. 47 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

KASAL, M. Družice AMSAT Oscar Echo. Praktická elektronika a radio, 2004, roč. IX, č. 6, s. 47 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

KASAL, M. Telemetrie družice AO-51. Praktická elektronika a radio, 2004, roč. IX, č. 9, s. 47 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

DOSTÁL, T. Modifikacii matric rešenija električeskoj cepi pri učjote komponentov, nereguljarnych dlja bazisa uzlovych naprjažeij. Elektronika i svjaz, 2004, roč. 9, č. 21, s. 46 ( s.)ISSN: 1811-4512.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Simulating Arbitrary Transfer Function by CDTA-Based Current Divider. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 3, no. 9, p. 1815 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

HANUS, S., MIKULKA, J. Coexistence of Bluetooth and WLAN Systems. WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS, 2004, vol. 3, no. 4, p. 972 ( p.)ISSN: 1109-2742.
Detail

JAROŠ, J., ROZMAN, J. 3D Simulation of Ultrasound Intensity Generated by Transducer Arrays. WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 2004, vol. 6, no. 1, p. 1751 ( p.)ISSN: 1790-0832.
Detail

DOSTÁL, T., ČAJKA, J., VRBA, K. On conceptual approach to oscillators with current conveyors. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2004, vol. 2004, no. 2/11, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

NOVÁČEK, Z., ČERNOHORSKÝ, D. Dipole array excited by slots in a coaxial feeder. Journal of Electrical Engineering, 2004, vol. 55, no. 9-10, p. 245 ( p.)ISSN: 0013-578X.
Detail

NĚMEC, K. Majoritní dekódování blokových kódů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 41, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KOLKA, M. Spojování želv v jazyce založeném na L-systémech. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 10, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

BIOLEK, D.; GUBEK, T. New Approaches to Gm-C Filters Using Non-Cascade Synthesis and CDTA Elements. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2004, vol. 2004, no. 1, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

MAREŠ, M. Digitální hudební efekty upravující dynamiku zvukového signálu s využitím nelineárních prvků. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 2004/29, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KŘEPELKA, V., FILKA, M. Frequency Analysis of Cable Tree. Transmission Circuits and Systems, 2004, vol. Issue 2004, no. Volume IV, p. 1026 ( p.)ISSN: 1189-2734.
Detail

VRÁNA, J., ČERMÁK, J., ZEZULA, R. Výpočet vlnkové transformace pomocí algoritmu "lifting". Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, č. 34, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

BERKA, P. QoS v prostředí IP sítí. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 36, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ČERMÁK, J., SMÉKAL, Z., VRÁNA, J. Optimalizace FIR filtru na signálovém procesoru typu VLIW Motorola MSC8101. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 32, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

JAROŠ, J., ROZMAN, J. Three-Dimensional Measured Ultrasound Field. Measurement Science Review, 2004, vol. 2004, no. 4, p. 27 ( p.)ISSN: 1335-8871.
Detail

BŘEZINA, M. Internet2 - Qbone. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2005, roč. 2005, č. 14, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

SKŘIPSKÝ, J. Měření parametrů optických konektorů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2005, č. 2, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

Čajka J., Dostál T., Vrba K. Transformace umožňující získat přidružené obvody v proudovém módu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2000, č. 24, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

Matějíček L., Vrba K. Multifunkční filtry se zobecněnými proudovými konvejory. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2000, č. 18, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

Vrba K., Čajka J., Zeman V. Multifunction N-ports derived from general Fliege circuit. Journal of Electrical Engineering, 1999, no. 11, p. 1 ( p.)ISSN: 1335-3632.
Detail

Čajka J., Vrba K. Zeman V. Multifunction N-ports biquads using modern active elements. Híradastechnika, 1999, no. 55, p. 1 ( p.)ISSN: 0018-2028.
Detail

Ing. Václav Křepelka. 43. evropský telekomunikační kongres FITCE v Gentu. Telekomunikace, 2004, roč. 2004, č. 11, s. 27 ( s.)ISSN: 0040-2591.
Detail

FRÝZA, T.; HANUS, S. Three-Dimensional Discrete Cosine Transform 3D-DCT and Methods of Calculation. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, vol. 2003, no. 9, p. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

MATĚJKA, P., SZŐKE, I., SCHWARZ, P., ČERNOCKÝ, J. Automatic Language Identification using Phoneme and Automatically Derived Unit Strings. Lecture Notes in Computer Science, 2004, vol. 2004, no. 3206, p. 147 ( p.)ISSN: 0302-9743.
Detail

SCHWARZ, P., MATĚJKA, P., ČERNOCKÝ, J. Towards Lower Error Rates in Phoneme Recognition. Lecture Notes in Computer Science, 2004, vol. 2004, no. 3206, p. 465 ( p.)ISSN: 0302-9743.
Detail

KRATOCHVÍL, T.; SLANINA, M. The DVB channel coding application using the DSP development board MDS TM-13 IREF. Radioengineering, 2004, vol. 13, no. 4, p. 14 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

LUKEŠ, Z., ŠMÍD, P., RAIDA, Z. Broadband Multi-Objective Synthesis of Patch Antennas. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 6, no. 3, p. 1863 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

SNÁŠEL, J. Antény systému GSM. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, č. 5, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

SNÁŠEL, J. GSM pod lupou I. - historie systému. Rádio plus - KTE, magazín elektroniky, 2003, roč. 11, č. 12, s. 33 ( s.)ISSN: 1212-3730.
Detail

KVÍČALA, R., WILFERT, O. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2005, č. 1, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

DŽUBERA, J. Zpracování signálů v digitálním přijímači. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 12, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KUČERA, P., WILFERT, O. Vlastnosti diskrétních map. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 11, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

RŮŽIČKA, Z. Walshovy funkce a způsoby jejich generování. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 12, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠPAČEK, J. Mikropásková anténní řada pro pásmo 1,5 GHz. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 12, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

FEDRA, Z. Automatizované měření nf obvodu pomocí P1DD a sběrnice GPIB. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 12, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

PIROCHTA, O. Detekce automobilů na vozovce. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 12, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

Petr Poměnka. Wireless Local Area Networks: A Comprehensive Guide. Radioengineering, 2002, vol. 11, no. 4, p. 30 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

SNÁŠEL, J. GSM pod lupou XII. - operace mobilní stanice. Rádio plus - KTE, magazín elektroniky, 2004, roč. 12, č. 11, s. 29 ( s.)ISSN: 1212-3730.
Detail

ŠMÍD, P., RAIDA, Z., LUKEŠ, Z. Genetic Neural Networks for Modeling Dipole Antennas. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 6, no. 3, p. 1868 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

SNÁŠEL, J. GSM pod lupou XIII. - bursty. Rádio plus - KTE, magazín elektroniky, 2004, roč. 12, č. 12, s. 13 ( s.)ISSN: 1212-3730.
Detail

LÁČÍK, J., RAIDA, Z., MOTL, M. TD-EFIE with 3-Point Backward Difference and Stability Investigation. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 3, no. 6, p. 1877 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

KASAL, M., KUTÍN, P., ZAMAZAL, M., LAKKUNDI, V. Satellite L-Band Front End Design. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 3, no. 6, p. 1907 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

MOTL, M., RAIDA, Z., LÁČÍK, J. Fast Frequency Sweep Technique in Envelope Finite Element Method with Absorbing Boundary Condition. 2004, vol. 2004, no. 6, p. 1903 ( p.)
Detail

LAKKUNDI, V., KASAL, M. FEC for Satellite Data Communications: Towards Robust Design. 2004, vol. 3, no. 6, p. 2058 ( p.)
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V., KOLKA, Z. AC analysis of operational rectifiers via conventional circuit simulators. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 3, no. 10, p. 2291 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

HUČKA, R. Traps In Chaotic Maps And Correction Methods. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 3, no. 6, p. 1873 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

BIOLEK, D., GUBEK, T. Allpass Analog Filters in Current Mode. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2004, vol. 1., no. 12, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

BIOLEK, D., GUBEK, T. Introduction to Biquad Sensitivity Analysis. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2004, vol. 1., no. 12, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

HANUS, S. Practical Education in Mobile Communications. WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, 2004, vol. 1, no. 11, p. 63 ( p.)ISSN: 1790-1979.
Detail

JIŘÍK, R., JAN, J. Imaging of Ultrasound Attenuation Coefficient. Technology and Health Care, Int. Journal of Health Care Engineering, 2004, vol. 12, no. 2, p. 172 ( p.)ISSN: 0928-7329.
Detail

JIŘÍK, R.; TAXT, T.; JAN, J. Ultrasound Attenuation Imaging. Journal of Electrical Engineering, 2004, vol. 55, no. 7-8, p. 180 ( p.)ISSN: 1335-3632.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Comparative Methods for Pattern Recognition. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 3, no. 9, p. 1846-1852. ISSN: 1109-2734.
Detail

ŠKORPIL, V.; ABUZAHO, A. Tonal and Non-Tonal Components for the MPEG-1 Model. WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS, 2004, vol. 3, no. 1, p. 128-134. ISSN: 1109-2742.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Face Recognition by Face Bunch Graph Method. WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS, 2004, vol. 3, no. 1, p. 134 ( p.)ISSN: 1109-2742.
Detail

PROKEŠ, A. Teplotní kompenzace zisku lavinových fotodiod v přijímačích optického signálu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004/61, č. 12, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

SNÁŠEL, J. GSM pod lupou II. - kmitočtová pásma. Rádio plus - KTE, magazín elektroniky, 2004, roč. 12, č. 1, s. 4 ( s.)ISSN: 1212-3730.
Detail

SNÁŠEL, J. CDMA450 - rychlá data bez drátů. Rádio plus - KTE, magazín elektroniky, 2004, roč. 12, č. 12, s. 25 ( s.)ISSN: 1212-3730.
Detail

KOLKA, Z., BIOLKOVÁ, V., BIOLEK, D. Exploiting Matrix Sparsity for Symbolic Analysis. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 3, no. 10, p. 2278 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., MICHÁLEK, V., POSPÍŠIL, V., BRZOBOHATÝ, J. Fully-Generalized State Model of Optimized Third-Order Dynamical Systems of Class C. WSEAS Transactions on Systems, 2004, vol. 3, no. 5, p. 2021 ( p.)ISSN: 1109-2777.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., PETRŽELA, J., BRZOBOHATÝ, J. Optimized Second-Order Dynamical Systems and Their RLC Circuit Models with PWL Controlled Sources. Radioengineering, 2004, vol. 13, no. 3, p. 13 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

SNÁŠEL, J. GSM pod lupou III. - duální pásma. Rádio plus - KTE, magazín elektroniky, 2004, roč. 12, č. 2, s. 4 ( s.)ISSN: 1212-3730.
Detail

SNÁŠEL, J. GSM pod lupou IV. - architektura systému. Rádio plus - KTE, magazín elektroniky, 2004, roč. 12, č. 3, s. 4 ( s.)ISSN: 1212-3730.
Detail

SNÁŠEL, J. GSM pod lupou V. - celulární struktura systému. Rádio plus - KTE, magazín elektroniky, 2004, roč. 12, č. 4, s. 32 ( s.)ISSN: 1212-3730.
Detail

SNÁŠEL, J. GSM pod lupou VI. - základnové stanice. Rádio plus - KTE, magazín elektroniky, 2004, roč. 12, č. 5, s. 4 ( s.)ISSN: 1212-3730.
Detail

SNÁŠEL, J. GSM pod lupou VII. - anténní systémy. Rádio plus - KTE, magazín elektroniky, 2004, roč. 12, č. 6, s. 15 ( s.)ISSN: 1212-3730.
Detail

SNÁŠEL, J. GSM pod lupou VIII. - řídící jednotky. Rádio plus - KTE, magazín elektroniky, 2004, roč. 12, č. 8, s. 12 ( s.)ISSN: 1212-3730.
Detail

MARŠÁLEK, R., PROKEŠ, A., PROKOPEC, J. Experimental workplace for the evaluation of power amplifier linearization algorithms. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 2004, no. 6, p. 1977 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

VÍTEK, M., GREGOŘICA, M., KOMOSNÝ, D. Řízení a přístup ke službám hromadné radiové sítě. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 57, s. 0 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

HANUS, S., ZÁVODNÝ, L. Optimalization of Cellular Radio Network. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 3, no. 6, p. 1938 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

BŘEZINA, M. Running LED lights with 16 LED for car or motorbike. Praktická elektronika a radio, 2004, vol. 2004, no. 12, p. 5 ( p.)ISSN: 1211-328X.
Detail

DOSTÁL, T.; ČAJKA, J.; VRBA, K. General view on current conveyors, (IF=0,971). International Journal of Circuit Theory and Applications., 2004, vol. 2004, no. 3, p. 133 ( p.)ISSN: 0098-9886.
Detail

HERTL, I., VAVRDA, M. Dual Band Array for Adaptive Antenna Systems. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 2004, no. 6/3, p. 1889 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

TKADLEC, R., RAIDA, Z. A Novel Design of the Sample Holder for Broadband Complex Permittivity Measurements. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 2004, no. 6, p. 1825 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

UCHYTIL, S., GREGOŘICA, M. Vodoznaky v pohyblivých obrazech. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 64, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

RAIDA, Z., ŠMÍD, P., LÁČÍK, J., LUKEŠ, Z., MOTL, M. Broadband characterization of antennas. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 3, no. 6, p. 1897 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

SNÁŠEL, J. GSM pod lupou IX. - dohled nad sítí. Rádio plus - KTE, magazín elektroniky, 2004, roč. 12, č. 8, s. 4 ( s.)ISSN: 1212-3730.
Detail

DOSTÁL, T. Multi-Loop Filter Structures in current mode using multi-output transconductors. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 3, no. 5, p. 1126 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Filtered MultiTone modulation. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2004, vol. 2004, no. 12/2004, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

DOSTÁL, T., ČAJKA, J., VRBA, K. Design Procedure of Oscillators and Biquads Based on Current Conveyors. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 3, no. 5, p. 1122 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

BALÍK, M. Optimized Structure for Multichannel Digital Reverberation. INTERNATIONAL JOURNAL of ENERGY and ENVIRONMENT, 2004, vol. 2004, no. 1, p. 62 ( p.)ISSN: 1109-9577.
Detail

NOVOTNÝ, V., VRBA, K. Applications with Voltage Conveyors. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 2004, no. 1, p. 25 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

SNÁŠEL, J. GSM pod lupou X. - bezpečnostní mechanismy. Rádio plus - KTE, magazín elektroniky, 2004, roč. 12, č. 9, s. 20 ( s.)ISSN: 1212-3730.
Detail

SNÁŠEL, J. GSM pod lupou XI. - kanály systému. Rádio plus - KTE, magazín elektroniky, 2004, roč. 12, č. 10, s. 4 ( s.)ISSN: 1212-3730.
Detail

ROZMAN, J. Generátor impulsů pro aplikaci v magnetoterapii. 2004, roč. 2004, č. 54, s. 1-9.
Detail

KRATOCHVÍL, T. Digital Image Transmission Simulation Using the DVB Forward Error Correction Codes. Automatika, 2005, vol. 45, no. 1-2, p. 41 ( p.)ISSN: 0005-1144.
Detail

NOVOTNÝ, V., VRBA, K. LC Ladder Filter Emulation by Structures with Current Conveyors. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 2004, no. 12, p. 2104 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

NOVOTNÝ, V., MIŠUREC, J. From the UCC via UVC towards multifunctional conveyors. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2004, vol. 2004, no. 4/12/2004, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

MAREŠ, M., ŠTĚPÁN, M. Srovnání metod pro odhad parametrů NMR signálu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 2004/67, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

HERMAN, I., VÍTEK, M., MIKLÁNEK, T. Radiová síť FD NET s integrovanými datovými přenosy. 2004, roč. 4, č. 1, s. 22 ( s.)
Detail

DANĚČEK, P. Přenosy dat v sítích GSM, možnosti využití. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2005, roč. 2005/5, č. 01, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

SMÉKAL,Z. Optimum Digital Filter Structure Design Based on Response to Inital Conditions. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2000, vol. 2000, no. 3, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

ŠEBESTA, J., ŠEBESTA, J. Universal DSP Based System for Communication with AMSAT Experimental Satellites. WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS, 2005, vol. 2005, no. 1, p. 16 ( p.)ISSN: 1109-2742.
Detail

NĚMEC, K. Konvoluční kódy opravující nezávislé chyby - 2. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, roč. 2009, č. 59, s. 1-13. ISSN: 1213-1539.
Detail

MICHAL, V.; SEDLÁČEK, J. Low - pass biquadratic filters with high suppression rate. Electronics Letters, 2009, vol. 45, no. 12, p. 591-593. ISSN: 0013-5194.
Detail

JANOVÁ, D.; JAN, J. Reliable surface reconstruction from stereo pairs of images provided by scanning electron microscope. Czechoslovak Journal of Physics, 1994, vol. 1994 (44), no. 3, p. 255-260. ISSN: 0011-4626.
Detail

DOSTÁL, T. Second order ARC filters using transconductance amplifiers and voltage buffers for high-frequency applications. In Advances in Systems Science: Measurement, Circuits and Control. Danvers: WSES Press, 2001. p. 330 ( p.)ISBN: 960-8052-39-4.
Detail

DRASTICH, A. Ultrazvukové zobrazování v lékařství. In Technický slovník naučný (pětisvazkový). Technický slovník naučný. Praha: Encyklopedický dům Praha, 2000. s. 50 ( s.)
Detail

LARES, M., BIOLEK, D. Comparison of Two Analog Realizations of Linear-Phase Discrete-Time FIR Filters. In Advances in Systems Science: Measurement, Circuits and Control. Athens: WSES Press, 2001.
Detail

JAN, J., JANOVÁ, D. COMPLEX APPROACH TO SURFACE RECONSTRUCTION OF MICROSCOPIC SAMPLES FROM BIMODAL IMAGE STEREO DATA. In Science, Technology and Education of Microscopy (Editor: A.Mendez-Vilas). Microscopy series, vol. II. Badajoz (Spain), 2003.: Formatex, Badajoz Spain 2003, 2003. p. 656 ( p.)ISBN: 84-607-6699-3.
Detail

FILKA, M., DOSTÁL, O., PETRENKO, M. University Computer Network and its Application in Multimedia Transmission in Medicine. In Int.Press. WSEAS. 1. Athen: 2002. p. 1961 ( p.)ISBN: 960-8052-74-9.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Universal Biquads using CDTA Elements for Cascade Filter Design. In Computational Methods in Circuits and Systems Applications. 1. USA: 2003. p. 232 ( p.)ISBN: 960-8052-88-2.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V., OLŠÁK, M. Optimization of Elliptic Leap-Frog CDBA-Based Filters. In Computational Methods in Circuits and Systems Applications. Neuveden. USA: 2003. p. 221 ( p.)ISBN: 960-8052-88-2.
Detail

POSPÍŠIL, J., BRZOBOHATÝ, J., HANUS, S., MICHÁLEK, V., DOSTÁL, T. RL Equivalent Circuits of the Simplest Op-Amp Structures. In Advances in Systems Science: Measurement, Circuits and Control (Ed: N.E. Mastorakis). neuvedeno. Greece: WSEAS Press, 2002. p. 107 ( p.)ISBN: 960-8052-64-5.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., MICHÁLEK, V., BRZOBOHATÝ, J. General Form of Optimised State Model of the Second-Order Dynamical systems. In Advances in Systems Science: Measurement, Circuits and Control (Ed: N.E. Mastorakis). neuvedeno. Greece: WSEAS Press, 2002. p. 120 ( p.)ISBN: 960-8052-64-5.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Flow Graphs for Analysis (not only) Current-Mode Analogue Blocks. In Recent Advances in Circuits, Systems and Signal Processing. WSES. New York: WSES Press, 2002. p. 151 ( p.)ISBN: 960-8052-64-5.
Detail

SVAČINA, J. Quasi-Static CPW Analysis Based on the Conformal Mapping Method. In Microstrip Lines and Slotlines. neuvedeno. New York: Artech House, 1996. p. 395 ( p.)ISBN: 0-89006-766-X.
Detail

RAIDA, Z. A Reverse Neural Model of a General Planar Transmission Line. In The State of the Art in Computational Intelligence. Advances in Soft Computing. Košice (Slovakia): Physica-Verlag (A Springer-Verlag Company), 2000. p. 203 ( p.)ISBN: 37-908-1322-2.
Detail

SMÉKAL, Z., SYSEL, P. Influence of Signal Processor Architecture on Generating Optimum Algorithm of Digital Signal Processing Methods. In Advances in Systems Science: Measurement, Circuits and Control. Elektrical and Computer Engineering Series. Piraeus, GREECE: WSES Press, 2001. p. 445 ( p.)ISBN: 960-8052-39-4.
Detail

VRBA, K., VRBA, R. High-order allpass filter design using current conveyors. In Advances in Signal Processing and Computer Technologies. WSES, first edition. Danvers, USA: WSES Press, 2001. p. 52 ( p.)ISBN: 960-8052-37-8.
Detail

DOSTÁL, T. Universal N-order ARC Filters Using Current Conveyors and Multi-output Current followers. In Mastorakis, N. E.: Computational Methods in Circuits and Systems Applications. Electrical and Computer Engineering Series. Athens: WSEAS Press, 2003. p. 207 ( p.)ISBN: 960-8052-88-2.
Detail

DOSTÁL, T., POSPÍŠIL, J., MICHÁLEK, V., HANUS, S. Current Mode State Models of Third-Order Dynamical Systems. In Mastorakis, N. E.: Computational Methods in Circuits and Systems Applications. Electrical and Computer Engineering Series - WSEAS. Athens: WSEAS Press, 2003. p. 243 ( p.)ISBN: 960-8052-88-2.
Detail

LATTENBERG, I., VRBA, K. Synthetic imitance element with gyrator for filter realization. In Computational Methods in Circuits and Systems Applications. Electrical and Computer Engineering Series. Corfu, Greece: WSEAS, 2003. p. 217 ( p.)ISBN: 960-8052-88-2.
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., HANUS, S., BRZOBOHATÝ, J. Generalized Reference State Model of Piecewise-Linear Dynamical Systems. In Recent Advances in Intelligent Systems and Signal Processing. Řecko: WSEAS Press, 2003. p. 31 ( p.)ISBN: 960-8052-87-4.
Detail

DOSTAL, T. Universal N-order ARC filters using current conveyors and multi-output current followers. In Computational methods in circuits and systems applications. Athens: WSEAS Press, 2005. p. 207 ( p.)ISBN: 960-8052-882.
Detail

DOSTÁL, T., POSPÍŠIL, J., HANUS, S., MICHÁLEK, V. Current mode state models of third-order dynamical systems. In COMPUTATIONAL METHODS IN CIRCUITS AND SYSTEMS APPLICATIONS. Řecko: WSEAS Press, 2004. p. 243 ( p.)ISBN: 960-8052-882.
Detail

FRÝZA, T.; HANUS, S. Transparency Reduction Algorithms for 3-D DCT Encoders and Decoders. In Recent Advances in Intelligent Systems and Signal Processing. A Series of Reference Books and Textbooks. WSEAS Press, 2003. p. 192-197. ISBN: 960-8052-87-4.
Detail

ŠKORPIL, V. Standardizace v telekomunikacích. In Encyklopedie komunikačních technologií Teleinfo.cz II. díl,LP01060 MŠMT, Praha 2002. VUT. Brno: MŠMT Praha, 2002. s. 78-105.
Detail

ŠKORPIL, V. Virtual Network Creation on an ATM Multimedia Environment. The article in the Monograph Recent Advances in Communications and Computer Science. pp. 327-330, WSEAS Press, Athens, Greece 2003. In Monograph Recent Advances in Communications and Computer Science. 2003. Athény: WSEAS, 2003. p. 327-330. ISBN: 960-8052-86-6.
Detail

SVAČINA, J., HANUS, S. Laboratoř pro praktickou výuku problematiky bezdrátových a mobilních komunikací. Brno(Czech Republic): FEI VUT Brno, 2000.
Detail

SVAČINA, J., HANUS, S., VRBA, K., JAN, J. Research of Electronic Communication Systems and Technologies. neuvedeno. 2001. p. 1 ( p.)
Detail

ŘÍČNÝ, V., DRASTICH, A., WILFERT, O., PROKEŠ, A., BIOLKOVÁ, V., ROZMAN, J., HANOUSEK, K. Výzkum a aplikace optoelektronických metod v měření, komunikacích, lékařské diagnostice a ekologickém inženýrství. Dílčí výzkumná zpráva projektu GAČR č. 102/00/0043 za rok 2000. neuvedeno. ÚREL FEI VUT v Brně: ÚREL FEI VUT v Brně, 2000. s. 1 ( s.)
Detail

ŠKVOR, Z., RAIDA, Z. Nové metody pro širokopásmová vektorová měření. dílčí zpráva grantového projektu GAČR 102/01/0573. Praha: Grantová agentura České rapubliky, 2001.
Detail

DRASTICH, A. Zkouška dlouhodobé stability rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii. Audioscan edition. Brno: Audioscan s.r.o., 1998.
Detail

ČERNOCKÝ, J. TRAPS in all senses, report of post-doctoral research intership at Oregon Graduate Institute, Portland, Oregon, USA. TRAPS in all senses. neuvedeno. Portland, Oregon, USA: Oregon Graduate Institute of Science and Technology, 2001.
Detail

VRBA, K., SMÉKAL, Z., ČÍŽ, R., ŠILHAVÝ, P. Testování ADSL modemu FUJITSU. Technická zpráva k HS 41005 pro STROM Telecom - III. etapa, 2001. Testování ADSL modemu FUJITSU. Technická zpráva. Brno: FEI VUT v Brně, 2001.
Detail

KASAL, M., HRUŠKA, F. Rozbor vysokorychlostního telemetrického spoje pro družice LEO. neuvedeno. 2001. s. 1 ( s.)
Detail

KOLOUCH, J., MOLNÁR, K. Nové přístupy k návrhu aplikací programovatelných logických obvodů. 1. 2001. s. 1 ( s.)
Detail

NAVRÁTIL, V. Měření frekvenčního spektra základnových stanic GSM. Měření frekvenčního spektra BTS sítě GSM. neuvedeno. UREL VUT FEI Brno: Wireless Com Praha, 2001.
Detail

NAVRÁTIL, V., ŠÁDEK, V., URBANEC, T. EMC měření laboratorních přístrojů. Měření EMC laboratorních přístrojů. neuvedeno. URELFEI VUT Brno: p. Lehký, 2001.
Detail

KRATOCHVÍL, T. Modelování vlastností reálného číslicového přenosového kanálu. neuvedeno. 2001. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, K., KOUDAR, I. Nové aktivní prvky v proudovém módu. Dílčí zpráva k řešení projektu GAČR reg.č. GA102/00/1037.2001. Nové aktivní prvky v proudovém módu. Dílčí zpráva k řešení projektu GAČR reg.č. GA102/0/1037. VUT v Brně. Brno: GAČR, 2001.
Detail

MARŠÁLEK, R., ŠEBESTA, V. LINEARIZACE VF VÝKONOVÝCH ZESILOVAČŮ S OHLEDEM NA UPLATNĚNÍ V GSM-EDGE. neuvedeno. 2001. s. 1 ( s.)
Detail

NOVÁČEK, Z. Metodika pro určení hygienických limitů v síti Paegas. neuvedeno. 2001. s. 1 ( s.)
Detail

NOVÁČEK, Z. Počítačová podpora výuky elektromagnetických vln a vedení. 1. Brno: VUT Brno, 2001. s. 1 ( s.)
Detail

BALÍK, M. Zavedení výsledků výzkumu na pracovní stanici NUENDO do výuky kursu Číslicové zpracování akustických signálů. Závěrečná výzkumná zpráva FRVŠ r.č. IS410177. neuvedeno. 2001. s. 1 ( s.)
Detail

NOVOTNÝ, V. Metody analýzy obvodů se spínanými kapacitory a nové aplikace. neuvedeno. 2001. s. 1 ( s.)
Detail

SVAČINA, J. Inovace výuky speciálních elektronických součástek. neuvedeno. 2001. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, K. a kol. Výběr signálového procesoru pro separaci řeči. Dílčí zpráva projektu podporovaného MPO ČR v programu „KONSORCIA“ ev. č. FD-K/125. neuvedeno. 2002.
Detail

VRBA, K., SMÉKAL, Z., SYSEL, P. Optimalizace ANSI-C kódu GSM Half Rate kodeku pro signálový procesor TMS320C64xx. Výzkumná zpráva ke smlouvě HS420004. 2002.
Detail

BIOLEK, D., KOLKA, Z., DIBLÍK, J., ČAJKA, J., BIOLKOVÁ, V. Symbolické, semisymbolické a numerické metody analýzy, návrhu a optimalizace elektrických obvodů. 1. VA Brno: GAČR, 2002.
Detail

HÁJEK, K., BIOLEK, D., KRTIČKA, A., DOŇAR, B., ZAPLATÍLEK, K. Nekonvenční realizace kmitočtových filtrů, jejich návrh a optimalizace. 1. VA Brno: GAČR, 2002.
Detail

BIOLEK, D., BIOLKOVÁ, V. Inovace a podpora výuky digitálních modulací. 1. VUT BRNO: FRVŠ, 2002.
Detail

SVAČINA, J., NAVRÁTIL, V., URBANEC, T., ŠÁDEK, V. Vývoj metodiky měření datových a síťových odrušovacích filtrů. Vývoj metodiky měření datových a síťových odrušovacích filtrů - výzkumná zpráva. neuvedeno. Brno: Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

SMÉKAL, Z., VRBA, K., SYSEL, P. Optimalizace ANSI-C kódu realizujícího GSM kodér pro signálový procesor TMS320C6000. neuvedeno. 2001. s. 1 ( s.)
Detail

SMÉKAL, Z., VRBA, K., SYSEL, P. Software GSM kodeku pro telefonní ústředny. neuvedeno. 2001. s. 1 ( s.)
Detail

NOVÁČEK, Z. Metodika pro určení hygienických limitů v síti Paegas. neuvedeno. Brno: Radiiomobil a.s., 2001. s. 1 ( s.)
Detail

GOŇA, S. Analýza a návrh nízkoprofilových antén pro FMCW radary. Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu FRVŠ. Brno 2001. neuvedeno. 2001. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, K., MOLNÁR, K., NAGY, Z. Streaming multimedia value added services. Project of Information Society Technologies - IST-1999-10206 MOBIVAS, France. Project of Insformation Society Technologies - IST-1999-10206 MOBIVAS, France. 2001.
Detail

VRBA, K., MOLNÁR, K., NAGY, Z. System for audio-visual data distribution. Project of Information Society Technologies - IST-1999-10206 MOBIVAS, France. Project of Insformation Society Technologies - IST-1999-10206 MOBIVAS, France. neuvedeno. 2001. p. 1 ( p.)
Detail

VRBA, K., VRBA, K. a kol. Možnosti distribuce audiovizuálních dat. Dílčí výzkumná zpráva MPO reg.č. FD-K/040. Dílčí výzkumná zpráva MPO reg.č. FD-K/040. Možnosti distribuce audiovizuálních dat. Dílčí výzkumná zpráva MPO reg.č. FD-K/040. 2001. s. 1 ( s.)
Detail

BIOLKOVÁ, V., BIOLEK, D., KOLKA, Z., KOLOUCH, J. Inovace a technická podpora výuky impulsových obvodů. Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu FRVŠ č.0161/2001. 1. Brno: Fond rozvoje vysokých škol, 2001. s. 1 ( s.)
Detail

SMÉKAL, Z. a kol. Techniky analýzy degradovaných řečových signálů. Techniky analýzy degradovaných řečových signálů. Dílčí výzkumná zpráva k projektu MPO reg.č. FD-K/125. 2001.
Detail

POSPÍŠIL, J. Nekonvenční metody modelování chaotických jevů v nelineárních soustavách. neuvedeno. 2001. s. 1 ( s.)
Detail

ZAPLATÍLEK, K., BIOLEK, D. Kmitočtové filtry s optimalizovaným průběhem skupinového zpoždění. Kmitočtové filtry s optimalizovaným průběhem skupinového zpoždění - Yávěrečná výzkumná zpráva grantového projektu GAČR č. 102/98/P204. Brno: Grantová agentura České republiky, 2001.
Detail

BALÍK, M., VAJDÍK, M., KOMOSNÝ, D. Zavedení výsledků výzkumu na systému server-klient do kursu Mikroprocesorová technika v telekomunikacích. Závěrečná výzkumná zpráva projektu FRVŠ r.č. VUT IS410178. neuvedeno. 2001. s. 1 ( s.)
Detail

RAIDA, Z. Modelování mikrovlnných struktur v časové oblasti. dílčí zpráva o řešení projektu GAČR 102/01/0571. Brno: Grantová agentura České republiky, 2001.
Detail

RAIDA, Z. Multimediální učebnice elektromagnetických vln a mikrovlnné techniky. závěrečná zpráva grantového projektu č. 0157/2001. Brno: Fond rozvoje vysokých škol, 2001.
Detail

POLÁK, K. Přenos biologických signálů v sítích GSM. Oponovaná výzkumná zpráva FRVŠ 1807/2002/G1. neuvedeno. 2002.
Detail

KOLKA, Z. Metodika identifikace modelu tantalových kondenzátorů. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2002.
Detail

RAJMIC, P., ŠTEFÍČEK, R. Statistické prahování waveletového spektra při extrakci signálu ze šumu. neuvedeno. Brno: 2002.
Detail

PORUBA, J. Zlepšení kvality a srozumitelnosti řeči v mobilních komunikacích-závěrečná zpráva k projektu FRVŠ 1963/2002. Zlepšení kvality a srozumitelnosti řeči v mobilních komunikacích. neuvedeno. Brno: FEKT VUT Brno, 2002. s. 0 ( s.)
Detail

PORUBA, J., SMÉKAL, Z., RAJMIC, P. Oponovaná výzkumná zpráva "Odstranění parazitního hluku pozadí z řečové nahrávky" k projektu FRVŠ 1963/2002 (57 stran). Odstranění parazitního hluku pozadí z řečové nahrávky. neuvedeno. Brno: FEKT VUT Brno, 2002. s. 0 ( s.)
Detail

VRBA, K., SMÉKAL, Z., PORUBA, J., RAJMIC, P. Oponovaná výzkumná zpráva "Vývoj alternativních metod separace řeči", č. FD-K/125 (63 stran). Vývoj alternativních metod separace řeči. neuvedeno. Brno: 2002.
Detail

VRBA, K. a kol. Tvorba algoritmů pro DSP. Dílčí zpráva projektu podporovaného MPO ČR v programu „KONSORCIA“ ev. č. FD-K/125. neuvedeno. 2002.
Detail

OTEVŘEL, V. Návrh elektromagnetických systémů v časové oblasti. Závěrečná zpráva grantového projektu FRVŠ 1921/2002. neuvedeno. Brno: FEKT VUT v Brně, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

PROKEŠ, A., BĚLOHRAD, D. FPGA router between communication modules and TC V0.1. Hardware implementation. neuvedeno. 2002. p. 1 ( p.)
Detail

SMÉKAL, Z., ČÍŽ, R., SYSEL, P., ŠILHAVÝ, P., RAJMIC, P. Samostatný rychlý modem (Oponovaná výzkumná zpráva k projektu GAČR "Kódové zabezpečovací systémy v sytémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích", reg.č. 102/00/1086). Samostatný rychlý modem. FEKT VUT v Brně. Brno (ČR): 2002. s. 0 ( s.)
Detail

URBANEC, T. Návrh a realizace skalárního obvodového analyzátoru, IS 421942, výzkumná zpráva 2002. Návrh a realizace skalárního obvodového analyzátoru. neuvedeno. Brno: 2002. s. 1 ( s.)
Detail

GOŇA, S. Experimentální ověřování antén pro FMCW radary. Závěrečná výzkumná zpráva ke grantovému projektu FRVŠ 1929/2002. neuvedeno. Brno: FEKT VUT v Brně, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

HOLČÍK, J., MOUDR, J., HLAVÁČ, M. Analýza vlivu založení arteriovenózní spojky v paži pomocí matematického modelu kardiovaskulárního systému. „Hodnocení kvality cévního přístupu pro hemodialýzu“. Projekt IGA MZd ČR č. NK/6864-3. ÚBMI ČVUT v Praze: Projekt IGA MZd ČR č. NK/6864-3, 2003. s. 0 ( s.)
Detail

NAGY, Z., WILFERT, O., HUJKA, P., VRBA, K. Vývoj zvětšovací telecentrické optické soustavy a ověření algoritmů pro měření rozměrů. VUSH. Brno: MPO ČR, FD-K2/01, 2003. s. 0 ( s.)
Detail

NAGY, Z., WILFERT, O., VRBA, K., HUJKA, P. Zvýšení přesnosti zobrazovacího systému a vývoj algoritmů zpracování obrazu. VUSH. Brno: MPO ČR, FD-K2/01, 2003. s. 0 ( s.)
Detail

NAGY, Z., VRBA, K., ŠTEFÍČEK, R., BALÍK, M. Příprava služby zabezpečené distribuce multimediálních dat. GiTy. Brno: MPO ČR, FD-K/040, 2003. s. 0 ( s.)
Detail

VRBA, K., ŘÍHA, K., NAGY, Z. Vývoj a implementace mechanických posuvů pro tester 2D. VUSH. Brno: MPO ČR, 2003. s. 0 ( s.)
Detail

NAGY, Z. Vyhodnocení experimentálního provozu videokonferenčního systému Tandberg a VCON. MPO ČR FD-K/040. Brno: MPO ČR FD-K/040, 2003. s. 0 ( s.)
Detail

MOLNÁR, K. Ověření funkčnosti distribuční části teleedukačního systému. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

KRATOCHVÍL, T. Inovace výuky moderních kompresních metod pro oblast DTV a DVB. FEKT. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

WILFERT, O. Protokol č. 4/03 o měření technologie FSO pro digitální televizi. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

NOVOTNÝ, V., LUKL, T. Zpráva k řešení projektu FRVŠ 2228/2003/G1b "Zvýšení znalostí studentů v oblasti spínaných obvodů". 2003. s. 1 ( s.)
Detail

NOVOTNÝ, V. Zpráva k řešení projektu FRVŠ 2128/2003/F1a "Zavedení moderních trendů v počítačových sítích do kurzu Integrované sítě“. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

NOVOTNÝ, V. Dílčí zpráva k řešení projektu GACR 102/02/P067 "Aplikace nových typů napěťových a proudových konvejorů ve filtračních i nefiltračních strukturách". 2003. s. 1 ( s.)
Detail

NOVOTNÝ, V., LUKL, T. Počítačové řešení nelineárních spínaných obvodů. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

OLŠÁK, M., BIOLEK, D., MATĚJÍČEK, L. Nekonvenční struktury elektronicky řízených kmitočtových filtrů na bázi syntetických prvků s imitancí vyššího řádu. Oponovaná výzkumná zpráva k projektu FRVŠ reg. č. 2202/2003/G1A, 104 stran. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

MARŠÁLEK, R. Implementace algoritmu číslicového předzkreslení v DSP a FPGA. 2197. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, K., SMÉKAL, Z., ČÍŽ, R., ŠILHAVÝ, P. Měření vlivu impulsního rušení na datový přenos při použití ADSL technologie (Oponovaná výzkumná zpráva pro STROM Telecom, HS 420004). ÚTKO Brno University of Technology. Brno: ÚTKO Brno University of Technology, Brno 2002, 2003. s. 0 ( s.)
Detail

VRBA, K., SMÉKAL, Z., ČÍŽ, R., ŠILHAVÝ, P. Měření přenosových vlastností reálných linek při použití ADSL technologie (Oponovaná výzkumná zpráva pro STROM Telecom, HS 420004). ÚTKO Brno University of Technology. Brno: ÚTKO Brno University of Technology, Brno 2002, 2003. s. 0 ( s.)
Detail

SMÉKAL, Z. a kol. Implementace algoritmu separace řeči na digitální signálový procesor TMS320C6711. Aplikace digitální separace řeči v komunikačních technologiích. Brno: 2003. s. 1 ( s.)
Detail

RAIDA, Z., ŠKVOR, Z. Modelování mikrovlnných struktur v časové oblasti. Dílčí zpráva o řešení grantového projektu GAČR č. 102/01/0571. Oponovaná výzkumná zpráva. neuvedeno. Brno: FEKT VUT v Brně, UREL, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

ŠKVOR, Z., RAIDA, Z. Nové metody pro širokopásmová vektorová měření. Dílčí zpráva o řešení grantového projektu GAČR č. 102/01/0573. Výzkumná zpráva o řešení grantového projektu. neuvedeno. Praha: FEL ČVUT, Katedra EM pole, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

AXMAN, V. Možnosti využití moderních integrovaných obvodů v aktivních filtrech. Možnosti využití moderních integrovaných obvodů v aktivních filtrech. neuvedeno. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

AXMAN, V. Diskrétní realizace elektronicky přeladitelných filtrů. Diskrétní realizace elektronicky přeladitelných filtrů. neuvedeno. Brno: Vysoké Učení Tecnické v Brně, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

PROKEŠ, A. Inovace výuky předmětu Teorie sdělování. neuvedeno. Brno: FEKT VUT v Brně, 2002.
Detail

SVAČINA, J. Inovace výuky mikrovlnné komunikační techniky. Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu Fondu rozvoje vysokých škol č. F 1721/2002. Brno: MSMT v Praze, 2002.
Detail

SVAČINA, J., HANUS, S., VRBA, K., JAN, J. Research of Electronic Communication Systems and Technologies. Výzkumná zpráva výzkumného záměru MŠMT v Praze č. MSM 262200011. neuvedeno. Brno: VUT v Brně, 2002. p. 1 ( p.)
Detail

ŠILHAVÝ, P., MATĚJÍČEK, L., VRBA, K., SMÉKAL, Z. ADSL Splittery (Oponovaná výzkumná zpráva pro STROM Telecom, HS 420004). ADSL Splttery. ÚTKO Brno University of Technology. BRNO (CR): ÚTKO Brno University of Technology, Brno 2002, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

DUB, P., DRASTICH, A. Diagnostika zánětlivých procesů analýzou povrchového teplotního reliéfu. 1935/2002. Brno: FRVŠ, 2002.
Detail

MATĚJÍČEK, L. Druhy citlivostí a jejich využití při srovnávání vlastností obvodů - závěrečná zpráva k projektu FRVŠ č. 1825/G1/2002. neuvedeno. 2002.
Detail

MATĚJÍČEK, L., VRBA, K. Definice citlivostních funkcí a příklady využití, oponovaná výzkumná zpráva k projektu FRVŠ 1825/G1/2002 (57 stran). neuvedeno. 2002.
Detail

MATĚJÍČEK, L., VRBA, K., GUBEK, T. Nové kmitočtové filtry vyšších řádu s netradičními aktivními prvky, oponovaná výzkumná zpráva k projektu FRVŠ 1825/G1/2002 (52 stran). neuvedeno. 2002.
Detail

KRATOCHVÍL, T.; ŘÍČNÝ, V. Digitální zpracování obrazové informace. Digitální zpracování obrazové informace - Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu č. 1930/2002 Fondu rozvoje vysokých škol. neuvedeno. Brno: Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

NOVÁČEK, Z. Výpočet elektromagnetického pole a posouzení expoziční situace. technická zpráva. Radiomobil, a.s. Brno, 2002.
Detail

NOVÁČEK, Z. Hygienic report. technická zpráva. T-mobile, a.s. Praha, 2002.
Detail

HOLEC, P., SVAČINA, J. Technical Assistance and Training Centre (TATC): EMC Compliance. Final Research Report of the TEMPUS IB Project No. JEP-27258-98. neuvedeno. Brno: VUT v Brně, 2000. p. 1 ( p.)
Detail

URBANEC, T. Speciální metody mikrovlnných vektorových měření. Speciální metody mikrovlnných vektorových měření. neuvedeno. Brno: 2002. s. 1 ( s.)
Detail

NAGY, Z., WILFERT, O., VRBA, K. Úvodní studie koherentního zobrazování. V rámci projektu MPO ČR, FD-K2/01. neuvedeno. Brno: VUSH, a.s., 2002. s. 1 ( s.)
Detail

KOLOUCH, J.; MOLNÁR, K.; MICHÁLEK, V. Modernizace laboratoří určených pro výuku aplikací obvodů PLD a FPGA. 1. 2002. s. 1 ( s.)
Detail

DOSTÁL, T. Elektronické obvody pracující v nekonvenčních módech a jejich aplikace. Elektronické obvody pracující v nekonvenčních módech a jejich aplikace. neuvedeno. Brno: Grantová agentura České republiky, 2002.
Detail

NĚMEC, K., ZEMAN, V., POLÁK, K., NOVOTNÝ, V. Kódové zabezpečovací systémy v systémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích. Kódové zabezpečovací systémy v systémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích. Kódové zabezpečovací systémy v systémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích. Brno: Ústav telekomunikací, 2002.
Detail

SVAČINA, J., VRBA, K., JAN, J. Výzkum elektronických komunikačních systémů a technologií. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

VONDRA, M., PLŠEK, M., SMÉKAL, Z. Modelování průběhu základního tónu v systémech TTS, Závěrečná zpráva k projektu FRVŠ2162/2003/G1. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

KRATOCHVÍL, T. Multimediální učební text kurzu Současná televizní technika a videotechnika. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KRATOCHVÍL, T. Modelování a analýza přenosu a přenosových zkreslení číslicového signálu v oblastech DTV a DVB. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KUTÍN, P. Pracoviště pro vývoj a realizaci moderních mikrovlnných systémů. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

HANUS, S., WILFERT, O., PROKEŠ, A., NOVÁČEK, Z., DÝMAL, P., ZÁVODNÝ, L., FRÝZA, T. Modely mobilních sítí a jejich optimalizace. Dílčí zpráva za rok 2004. Brno: Grantová agentura ČR, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

HANUS, S., DÝMAL, P., ZÁVODNÝ, L. Inovace předmětu Bezdrátové a mobilní komunikace. Záverečná zpráva o řešení projektu. Brno: FRVŠ, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

RAIDA, Z. Netradiční metody modelování a optimalizace mikrovlnných struktur. Brno: Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

RAIDA, Z., MAZÁNEK, M. Nové pojetí a koordinace výuky doktorandů v radioelektronice a souvisejících oborech. Praha: FEL ČVUT v Praze, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

RAIDA, Z. Optimalizace v elektrotechnice: multimediální učebnice. FEKT VUT v Brně. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

FRÝZA, T.; HANUS, S. Závěrečná zpráva grantového projektu FRVŠ č. 1621/2004: Komprese digitálních audio a video signálů. 1. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

DÝMAL, P.; HANUS, S. Optimalizovný technologický návrh vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodů. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

NOVÁČEK, Z., SVAČINA, J., URBANEC, T., DŘÍNOVSKÝ, J., HERTL, I., TKADLEC, R., VAVRDA, M. Buzení a snímání elektromagnetických polí při měření útlumu stínění. Brno: Národní bezpečnostní úřad Praha, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KOLKA, Z.; HORÁK, M. Maticové metody aproximační symbolické analýzy. Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu B2813301 Grantové agentury Akademie Věd České republiky. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KOLKA, Z. Multimediální podpora výuky elektronických obvodů. Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu 1584/2004 Fondu rozvoje vysokých škol. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

PROKEŠ, A. Inovace předmětu Rádiové přijímače a vysílače. 1. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

POSPÍŠIL, J. Modelování zvláštních jevů v nelineárních dynamických soustavách. Dílčí výzkumná zpráva grantového projektu GAČR 102/04/0469. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

POSPÍŠIL, J. Moderní metody řešení, návrhu a aplikace elektronických obvodů. Dílčí zpráva o řešení grantového projektu GAČR 102/03/H105. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

DOSTÁL, T. Nové elektronické obvody s moderními vícebranovými funkčními bloky. Brno: GAČR, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

NAGY, Z. Automatizace procesu měření geometrických rozměrů předmětů. MPO FD-k2/01. Brno: VUSH, a.s., 2004. s. 0 ( s.)
Detail

DOSTÁL, T. Inovace obsahu a forem přednášek v Analogových elektronických obvodech. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

SMÉKAL, Z., VRBA, V., CVRK, L. Koncepce multiplatformní modulární architektury pro informační a videokonferenční systémy. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

MICHÁLEK, V. Modernizace výuky mikropočítačů, PLD a obdobných prvků. 1. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

BIOLEK, D., HÁJEK, K. Zvyšování dynamického rozsahu systémů s analogovým předzpracováním signálů. 1. UO Brno: GAČR, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

BALÍK, M. Video přednášky kursu "Číslicové zpracování akustických signálů". 2004. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, K. a kol. Vyhodnocení měření v reálných podmínkách. Aplikace digitální separace řeči v komunikačních technologiích. Brno: 2003. s. 1 ( s.)
Detail

SMÉKAL, Z. a kol. Ověření separační metody. Brno: 2003. s. 1 ( s.)
Detail

UCHYTIL, S., SMÉKAL, Z., SÝKORA, M., NAGY, Z. Výzkumná zpráva: Testovací laboratoř. Brno: 2003. s. 1 ( s.)
Detail

BALÍK, M., SCHIMMEL, J. Oponovaná závěrečná zpráva k projektu - Inovace výuky kursu "Číslicové zpracování akustických signálů". Brno: FEKT, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

BALÍK, M., VÍTEK, M., MIKLÁNEK, T. Oponovaná závěrečná zpráva k projektu - Video přednášky do kursu "Mikroprocesorová technika v telekomunikacích". Brno: FEKT VUT, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠIMÁK, B. Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech. Oponovaná výzkumná zpráva k projektu GAČR GA 439434. Oponovaná výzkumná zpráva k projektu GAČR GA 439434. 2003. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

ŠKORPIL, V.; NAGY, Z.; KAPOUN, V. Modernizace a inovace výuky telekomunikačních služeb. Oponovaná výzkumná zpráva k projektu FRVŠ IS 432 124. Oponovaná výzkumná zpráva k projektu FRVŠ IS 432 124. 2003. Brno: VUT, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

ŠKORPIL, V.; MOLNÁR, K.; VRBA, K. Integrace a virtualizace multimediálních prezentací. Oponovaná výzkumná zpráva k projektu FRVŠ IS 430 990. Oponovaná výzkumná zpráva k projektu FRVŠ IS 430 990. 2003. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

ŠKORPIL, V.; KAPOUN, V.; MOLNÁR, K. Modernizace a inovace výuky přístupových a transportních sítí. Oponovaná výzkumná zpráva k projektu FRVŠ IS 432 123. Oponovaná výzkumná zpráva k projektu FRVŠ IS 432 123. 2003. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

FILKA, M. Monitoring optických vláken v metropolitní síti. Brno: 2003. s. 1 ( s.)
Detail

SOUMAR, M. Aplikace pro mobilní koncová zařízení nové generace. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

MALENOVSKÝ, V., VRBA, K., SMÉKAL, Z. Testování potlačovače echa podle doporučení ITU-T G.168. Závěrečná výzkumná zpráva k zakázce č. 130/304/T9017/6/1 pro STROM Telecom, 2004. Brno: STROM Telecom Praha, s.r.o., 2004. s. 1 ( s.)
Detail

VAVRDA, M., NOVÁČEK, Z. Analýza kapacity pásma 450 MHz pro širokopásmové digitální technologie. BRNO: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

SVAČINA, J. Multimediální výuka elektromagnetické kompatibility (EMC). Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

SVAČINA, J. Doktorské studium speciálních otázek vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

HUCZALA, M., KOMOSNÝ, D. Úvodní studie připojení procesoru Texas Instruments DSP64xx popř. jiného typu do sítě Ethernet (oponovaná výzkumná zpráva pro STROM Telecom, s.r.o., HS1840131/5.1). Interní dokument, STROM Telecom. Brno: STROM Telecom, s.r.o., 2004. s. 0 ( s.)
Detail

MALENOVSKÝ, V., VRBA, K., SMÉKAL, Z. Vývoj software pro testování algoritmů na potlačování echa podle doporučení ITU-T G.168. Závěrečná výzkumná zpráva k zakázce č. 007/304/T9017/5/1 pro STROM Telecom, 2004. Brno: STROM Telecom Praha, s.r.o, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

SVAČINA, J. Internetovská vzdělávací encyklopedie elektromagnetické kompatibility (EMC). Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KOLOUCH, J. Zpráva o vývoji testeru chybovosti optického spoje. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

ZÁVODNÝ, L., HANUS, S. UNIVERZÁLNÍ EMPIRICKÝ MODEL ŠÍŘENÍ RÁDIOVÉHO SIGNÁLU NA STŘEDNÍ VZDÁLENOSTI. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

NOVOTNÝ, V., MOLNÁR, K., EKSLER, V., SOUMAR, M. Výuka služeb konvergovaných sítí v kurzu Účastnická koncová zařízení. Brno, CR: FEKT VUT, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

NAGY, Z. Vývoj automatizované optické zobrazovací soustavy. a. Brno: VÚSH, a.s., 2004. s. 0 ( s.)
Detail

MALENOVSKÝ, V. Aplikace adaptivních metod pro potlačování šumu v komunikačních prostředcích. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

VÍTEK, M., KOMOSNÝ, D., HERMAN, I. Oponovaná výzkumná zpráva projektu reg. č. VUT IS432204 s názvem "Signalizační protokol pro H.323/Radio Gateway". Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

ZEZULA, R.; VRÁNA, J.; SMÉKAL, Z. Digitální vodoznačení audio signálů. Závěrečná zpráva o řešení projektu FRVŠ G1 1646: Brno: MŠMT ČR, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

HUJKA, P., RAMPL, I., ŘÍHA, K. Statistické vyhodnocení otvorů se subpixelovou přesností z koherentního zobrazovacího systému. Brno, Czech Republic: Fond rozvoje vysokých škol, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠIMÁK, B. Oponovaná výzkumná zpráva na grant: GAČR GA 102/03/0434 Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy. Výzkumná zpráva. 2004. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

ŠKORPIL, V.; GREGOŘICA, M. Oponovaná výzkumná ztpráva na grant FRVŠ IS 1840 200 Nové pojetí předmětu Vysokorychlostní komunikační systémy. VUT Brno 2004. Výzkumná zpráva. 2004. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

ZEMAN, V., DANĚČEK, P., UCHYTIL, S. Zavedení nových poznatků z oblasti počítačové bezpečnosti do výuky. Brno: MŠMT, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

ZEZULA, R. Audio signals watermarking. Závěrečná zpráva o řešení projektu COST, No. OC277. záv.zpráva. Závěrečná zpráva o řešení projektu COST, No. OC277: Brno: The European Cooperation in Scientific and Technical Research, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

NOVOTNÝ, V. Aplikace nových typů napěťových a proudových konvejorů ve filtračních i nefiltračních strukturách. Brno, CR: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

VÍTEK, M. Komunikační pricipy systému pro paralelního zpracování požadavků. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

NOVOTNÝ, V. Filtrační struktury na bázi moderních aktivních prvků. Brno, CR: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

HERMAN, I., VAJDÍK, M., HABR, M. Bezdrátová komunikace na střední vzdálenosti. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

HERMAN, I. Radiová síť s více základnovými stanicemi. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

HERMAN, I., KOMOSNÝ, D., VAJDÍK, M., MIKLÁNEK, T., VÍTEK, M., HABR, M. Komunikační protokoly s dynamickým směrováním. Brno: GAČR 102/03/1033, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

HERMAN, I., VAJDÍK, M., VÍTEK, M., MIKLÁNEK, T. Rozbor komunikačních požadavků a požadavků na informace použité pro odbavovací systémy a řízení. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

HERMAN, I., UCHYTIL, S. Návrh koncepce palubního počítače. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

HERMAN, I., HABR, M., UCHYTIL, S. Návrh a ověření HW prototypu jádra palubního počítače. Brno: FI-IM/228, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, K. Automatizované řízení polohovacího křížového stolu v dvojdimenzionálním prostoru. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

HERMAN, I., VAJDÍK, M. Komunikace přes indukční smyčku. Brno: FI-IM/228, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, K. Distribuované uživatelské služby pro mobilní sítě nových generací. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, K. Vývoj nových aktivních prvků UCC, UVC, MOTA a jejich aplikace. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

MOLNÁR, K. "Rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti mobilních a bezdrátových sítí" oponovaná výzkumná zpráva projektu MŠMT reg. č. 1K03026, program 1K. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

Pavel Hovořák, Jaromír Kolouch. Pracoviště pro měření vlivu turbulentní atmosféry na OBS. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

ZEMAN, V., CVRK, L. Simulační model videokonferenčního systému. Brno: MPO, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

NĚMEC, K., UCHYTIL, S. Hodnocení funkčnosti a výkonnosti videokonferenčního systému. Brmo: MPO, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, K., SÝKORA, M. Návrh a vývoj videokonferenčního serveru. Brno: MPO, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

SMÉKAL, Z., DANĚČEK, P. Testování multimediálních datových přenosů. Brno: MPO, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

BALÍK, M., NAGY, Z. Ochrana hudebních a obrazových médií proti neoprávněnému šíření. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

SMÉKAL, Z. a kol. Non-linear Methods of Speech Enhancement. Projekt COST, No. OC277.002. Brno: The European Cooperation in Scientific and Technical Research, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

KUBÁNEK, D., VRBA, K., ŠPONAR, R. Filtrační obvody s napěťovými konvejory. Závěrečná zpráva o řešení projektu FRVŠ G1 1641. Brno: MŠMT ČR, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KRATOCHVÍL, T., ŘÍČNÝ, V. Inovace výuky moderních kompresních metod pro oblast DTV a DVB. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KRATOCHVÍL, T. Modelování a analýza přenosu a přenosových zkreslení číslicového signálu v oblastech DTV a DVB. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

ŘÍČNÝ, V., HANUS, S., KASAL, M. Laboratoř digitální videotechniky a televizní techniky. Ústav Radioelektroniky FEKT VUT Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

POSPÍŠIL, J. Modernizace výuky elektronických obvodů. Závěrečná zpráva grantového projektu FRVŠ 1553/2004. FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

POSPÍŠIL, J. Moderní metody řešení, návrhu a aplikace elektronických obvodů. Dílčí zpráva o řešení grantového projektu GAČR 102/03/H105. FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KOLKA, Z. Inovace výuky počítačového navrhování obvodů. Závěřečná zpráva grantového projektu FRVŠ 2107/2003. FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KOLKA, Z. Maticové metody aproximační symbolické analýzy. Dílčí zpráva grantového projektu AV ČR B2813301 za rok 2003. FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

ŠEBESTA, J. DSP modem pro datovou družicovou komunikaci. 1. Brno: ÚREL FEKT VUT, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

ŠEBESTA, J. Vysokofrekvenční obvody datových transceiverů pro družicovou komunikaci. 1. Brno: ÚREL FEKT VUT, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

WILFERT, O., KOLKA, Z., BIOLKOVÁ, V. Protokol č. 4/03 o měření technologie FSO pro digitální televizi. Brno: Český Telecom, a.s. Praha, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KASAL, M. Inovace výuky směrových a družicových spojů. ÚREL FEKT VUT v Brně: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

WILFERT, O., KOLKA, Z., BIOLKOVÁ, V. Analytická zpráva k projektu Infotrain. Brno: UniControls, a.s., 2004. s. 1 ( s.)
Detail

VAVRDA, M. Analýza kapacity pásma 450 MHz pro širokopásmové digitální technologie. 2002. s. 1 ( s.)
Detail

ŠEBESTA, V. Inovace předmětu doktorského studia Vybrané stati z teorie signálu. Závěrečná zpráva projektu FRVŠ IS1556. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

ŠEBESTA, V. Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace. Dílčí zpráva projektu GAČR 102/03/H109 za rok 2004. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

ŠEBESTA, V. Výzkum prostředků digitální rádiové komunikace Dílčí zpráva projektu GAČR 102/04/0557 za rok 2004. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

NAGY, Z., WILFERT, O., VRBA, K. Vývoj zvětšovací telecentrické optické soustavy a ověření algoritmů pro měření rozměrů. Brno: VÚSH, a.s., 2004. s. 1 ( s.)
Detail

DOSTÁL, T. Elektronické obvody pracující v nekonvenčních módech a jejich aplikace. Brno: GAČR, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

VÍTEK, M., MIKLÁNEK, T., HERMAN, I. Oponovaná výzkumná zpráva projektu reg. č. VUT IS1840290 s názvem "Koncepce modulů pro stavovou komunikaci webových služeb". VUT Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

EKSLER, V. Senzorová pole k lokalizaci akustických zdrojů v 3-D. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

URBANEC, T.; SVAČINA, J. Vektorová měření metodou šestibranu. 1. Brno, Czech Republic: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

MOLNÁR, K. Nové metody zajištění a kontroly dodržení kvality služeb v sítích nových generací. Oponovaná výzkumná zpráva grantu GAČR reg. č. 102/03/0560. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

MOLNÁR, K., KAPOUN, V. Implemetace podpory kvality služeb s využitím technologie IntServ - výzkumná zpráva grantu GAČR reg. č. 102/03/0560. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

MOLNÁR, K. Inovace předmětu Praktikum z informačních sítí oponovaná výzkumná zpráva projektu FRVŠ reg. č. 1564/2004/F1. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

PROKOPEC, J., PROKEŠ, A. Metody a systémy používané k obnově nosné číslicově modulovaných signálů. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

PROKOPEC, J., PROKEŠ, A. Turbo kódy a jejich využití při synchronizaci nosné vlny. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KOLOUCH, J. Zavedení moderních přístupů k výuce číslicové techniky. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

M. Mazánek, Z. Raida. Nové pojetí a koordinace výuky doktorandů v radioelektronice a souvisejících oborech. FEL ČVUT v Praze. Praha: 2006. s. 1 ( s.)
Detail

Z. Raida. Netradiční metody modelování a optimalizace mikrovlnných struktur. Brno: FEKT VUT v Brně, 2006. s. 1 ( s.)
Detail

KOLKA, Z. Moderní metody řešení, návrhu a aplikace elektronických obvodů. Brno: 2006. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, K.; LATTENBERG, I. Srovnání vlastností filtrů s operačními zesilovači a s netradičními aktivními prvky. výzk.zpráva. Brno: 2003. s. 1 ( s.)
Detail

KOLOUCH, J., BIOLKOVÁ, V., JAKUBOVÁ, I. Impulzová a číslicová technika - laboratorní cvičení. Impulzová a číslicová technika. 1. Brno: Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně, Purkyňova 118, 2002. ISBN: 80-214-2091-X.
Detail

KOLOUCH, J. Programovatelné logické obvody - přednášky. Programovatelné logické obvody. Přednášky. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2002. ISBN: 80-214-2196-7.
Detail

KOLOUCH, J. Programovatelné logické obvody a návrh jejich aplikací v jazycích ABEL a VHDL. Počítačové cvičení. PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ OBVODY a návrh jejich aplikací v jazycích ABEL a VHDL Počítačové cvičení. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2002. ISBN: 80-214-2197-5.
Detail

MOLNÁR, K., SOUMAR, M. Síťové operační systémy, TKO012. 2002.
Detail

ŘÍČNÝ, V., KRATOCHVÍL, T. Základy televizní techniky. Základy televizní techniky (skriptum v elektronické formě). REL 022. FEKT VUT v Brně: FEKT VUT v Brně, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

SVAČINA, J. Speciální elektronické součástky a jejich aplikace - sbírka příkladů. Speciální elektronické součástky a jejich aplikace - sbírka příkladů. Brno: VUT v Brně, 2002. ISBN: 80-214-2188-6.
Detail

SVAČINA, J. Elektromagnetická kompatibilita - přednášky. Elektromagnetická kompatibilita - přednášky (elektronický učební text). Brno: FEKT VUT v Brně, 2002.
Detail

SVAČINA, J. Speciální elektronické součástky a jejich aplikace - sbírka příkladů. Speciální elektronické součástky a jejich aplikace - sbírka příkladů (elektronický učební text). Brno: FEKT VUT v Brně, 2002.
Detail

SVAČINA, J., JAKUBOVÁ, I. Mikrovlnná měření - návody pro laboratorní experimenty. Mikrovlnná měření - návody pro laboratorní experimenty (elektronický učební text). Brno: FEKT VUT v Brně, 2002.
Detail

Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika - přednášky (elektronický učební text REL 004). Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika - přednášky (elektronický učební text). Brno: FEKT VUT v Brně, 2002.
Detail

PROKEŠ, A. Rádiové přijímače a vysílače. Přednášky. Rádiové přijímače a vysílače. Přednášky. FEKT VUT Brno, Ústav radioelektroniky: MJ Servis s.r.o., 2002. ISBN: 80-214-2263-7.
Detail

PROKEŠ, A. Rádiové přijímače a vysílače. Laboratorní cvičení. Rádiové přijímače a vysílače. Laboratorní cvičení. FEKT VUT Brno, Ústav radioelektroniky: MJ Servis s.r.o, 2002. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2211-4.
Detail

ŠEBESTA, V., PROKEŠ, A., BIOLKOVÁ, V. Systémy, procesy a signály I. Laboratorní cvičení. Systémy, procesy a signály I, Laboratorní cvičení. FEKT VUT Brno, Ústav radioelektroniky: MJ Servis s.r.o., 2002. ISBN: 80-214-2208-4.
Detail

PROKEŠ, A. Komunikační systémy. Laboratorní cvičení. Komunikační systémy. Laboratorní cvičení. FEKT VUT Brno, Ústav radioelektroniky.: 2002. s. 1 ( s.)
Detail

PROKEŠ, A. Rádiové přijímače a vysílače. Rádiové přijímače a vysílače. FEKT VUT Brno, Ústav radioelektroniky.: 2002.
Detail

PROKEŠ, A. Rádiové přijímače a vysílače. Laboratorní cvičení. Rádiové přijímače a vysílače. Laboratorní cvičení. FEKT VUT Brno, Ústav radioelektroniky.: 2002.
Detail

ŠEBESTA, V., PROKEŠ, A., BIOLKOVÁ, V. Signály a soustavy, Laboratorní cvičení. Signály a soustavy, Laboratorní cvičení. FEKT VUT Brno, Ústav radioelektroniky.: 2002.
Detail

HANUS, S. Rádiové a mobilní komunikace. Rádiové a mobilní komunikace. Brno: FEKT VUT v Brně, 2002.
Detail

PROVAZNÍK, I. Počítače a programování 1. Brno: FEKT VUT, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

ŠEBESTA, V., SMÉKAL, Z. Signály a soustavy - přednášky, Elektronický učební text REL026. Signály a soustavy. Brno: FEKT VUT Brno, 2002.
Detail

PROVAZNÍK, I., KOZUMPLÍK, J. Úvod do medicínské informatiky. Brno: FEKT VUT, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

HANUS, S., SVAČINA, J. Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika - přednášky. Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika. Brno: VUT v Brně, 2002. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2222-X.
Detail

HANUS, S., SVAČINA, J. Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika - přednášky. Brno: VUT v Brně, 2002.
Detail

BRANČÍK, L., VESELÝ, M., ZAPLETAL, Z. Teoretická elektrotechnika I. Sbírka příkladů. Teoretická elektrotechnika I. Sbírka příkladů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2077-4.
Detail

BRANČÍK, L., SEDLÁČEK, J., VALSA, J. Elektrotechnika I. Elektrotechnika I. Elektronický text TEE001. Brno: FEKT VUT v Brně, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

KOLOUCH, J. Impulzová a číslicová technika - přednášky. 2002.
Detail

KOLOUCH, J. Impulzová a číslicová technika - přednášky. Impulzová a číslicová technika. Brno: VUTIUM, 2002. ISBN: 80-214-2277-7.
Detail

JAKUBOVÁ, I., BIOLKOVÁ, V., KOLOUCH, J. Impulzová a číslicová technika - laboratorní cvičení. 2002.
Detail

WILFERT, O. Optoelektronika. Optoelektronika. UREL, VUT v Brně, Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2002. ISBN: 80-214-2264-5.
Detail

WILFERT, O. Optoelektronika. Optoelektronika. Brno: FEKT VUT v Brně, 2002.
Detail

ŠKORPIL, V. Optické kabely. Optické kabely. Brno: Signalprojekt Brno, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

KOLOUCH, J. Impulsová a číslicová technika. Impulsová a číslicová technika. 20-2000. Brno(Czech Republic): VUTIUM Brno, 2000. ISBN: 80-214-1612-2.
Detail

ŘÍČNÝ, V. Televizní kabelové rozvody. Televizní kabelové rozvody (přednášky a numerická cvičení). Učební texty ÚREL FEI VUT v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a informatiky Ústav radioelektroniky, 2001. ISBN: 80-214-819-2.
Detail

ŘÍČNÝ, V. Videotechnika. Videotechnika. Účební text ÚREL FEI VUT v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a informatiky Ústav radioelektroniky, 2000. ISBN: 80-214-1549-5.
Detail

KRATOCHVÍL, T., ŘÍČNÝ, V. Návody do laboratoří z předmětu Videotechnika. Návody do laboratoří předmětu Videotechnika. Elektronické návody do laboratoří na serveru Ústavu radioelektroniky FEI VUT v B. Brno: ÚREL FEKT VUT v Brně, 2001.
Detail

SVAČINA, J. Základy elektromagnetické kompatibility - přednášky. Základy elektromagnetické kompatibility - přednášky. Brno, Česká republika: VUT v Brně, 2001. ISBN: 80-214-1573-8.
Detail

KOLOUCH, J. Programovatelné logické obvody. Příklady konstrukcí a poznámky k práci s jazykem VHDL. Programovatelné logické obvody. Příklady konstrukcí a poznámky k práci s jazykem VHDL. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav radioelektroniky, 2001. ISBN: 80-214-1966-0.
Detail

HANUS, S. Bezdrátové a mobilní komunikace. Bezdrátové a mobilní komunikace. Praha: RadioMobil, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2, 2001. ISBN: 80-214-1833-8.
Detail

BRANČÍK, L.; VESELÝ, M.; ZAPLETAL, Z. Teoretická elektrotechnika I. Sbírka příkladů. Teoretická elektrotechnika I. Sbírka příkladů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-1822-2.
Detail

BRANČÍK, L.; VESELÝ, M. Teoretická elektrotechnika II. Sbírka příkladů. Teoretická elektrotechnika II. Sbírka příkladů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-1961-X.
Detail

ŠEBESTA, V., SMÉKAL, Z. Signály a soustavy. Přednášky. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2434-6.
Detail

SVAČINA, J., JAKUBOVÁ, I. Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika - návody pro mikrovlnné laboratorní experimenty. Brno: 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2480-X.
Detail

BRANČÍK, L. Elektrotechnika 1. Přednášky. Elektrotechnika 1. Přednášky. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2501-6.
Detail

SVAČINA, J., JAKUBOVÁ, I. Speciální elektronické součástky a jejich aplikace - návody pro laboratorní experimenty. Brno: 2003. s. 1 ( s.)
Detail

PROKEŠ, A. Teorie sdělování. Laboratorní cvičení. Teorie sdělování. Laboratorní cvičení. FEKT VUT Brno, Ústav radioelektroniky.: MJ Servis, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2310-2.
Detail

ŠEBESTA, V., PROKEŠ, A., BIOLKOVÁ, V. Signály a soustavy. Laboratorní cvičení. FEKT VUT Brno, Ústav radioelektroniky.: MJ Servis, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 8-0214-2310-2.
Detail

PROKEŠ, A. Komunikační systémy. Přednášky. FEKT VUT Brno, Ústav radioelektroniky.: 2003. s. 1 ( s.)
Detail

ŘÍČNÝ, V., KRATOCHVÍL, T. Základy televizní techniky - laboratorní cvičení. FEKT VUT Brno: 2003. s. 1 ( s.)
Detail

KOLOUCH, J., BIOLKOVÁ, V. Impulzová a číslicová technika - přednášky. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

BIOLKOVÁ, V., JAKUBOVÁ, I., KOLOUCH, J. Impulzová a číslicová technika - laboratorní cvičení. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

KOLOUCH, J., KOLKA, Z. Imuplzová a číslicová technika - počítačové cvičení. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

ZEMAN, V., ŠILHAVÝ, P., HABR, M. Datová komunikace počítačová cvičení. Brno: 2003. s. 1 ( s.)
Detail

ZEMAN, V., ŠILHAVÝ, P. Datová komunikace laboratorní cvičení. Brno: 2003. s. 1 ( s.)
Detail

MIŠUREC, J., ZEMAN, V., ŠTĚPÁN, M. Konstrukce elektronických zařízení - návrh plošných spojů. Brno: 2003. s. 1 ( s.)
Detail

KOZUMPLÍK, J., KOLÁŘ, R., JAN, J. Číslicové zpracování a analýza signálů. Počítačová cvičení. (Elektronická skripta, BMI102). Brno: FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

PROKEŠ, A. Komunikační systémy. Laboratorní cvičení. Komunikační systémy. Laboratorní cvičení. FEKT VUT Brno, Ústav radioelektroniky.: 2003. s. 1 ( s.)
Detail

KOLOUCH, J., JAKUBOVÁ, I., BIOLKOVÁ, V. Impulzová a číslicová technika – laboratorní cvičení. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ústav radioelektroniky, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2574-1.
Detail

KOLOUCH, J., KOLKA, Z. Impulzová a číslicová technika - počítačové cvičení. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ústav radioelektroniky, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2484-2.
Detail

SVAČINA, J. Speciální elektronické součástky a jejich aplikace - přednášky. Brno: 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2708-6.
Detail

BRANČÍK, L. Elektrotechnika 1. Elektrotechnika 1. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2607-1.
Detail

SVAČINA, J. Speciální elektronické součástky a jejich aplikace - přednášky. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

SVAČINA, J. Speciální elektronické součástky a jejich aplikace - sbírka příkladů. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

ŘÍČNÝ, V. Televizní distribuční sítě a systémy. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2816-3.
Detail

HANUS, S. Bezdrátové a mobilní komunikace. mobil.cz. > http://mobil.idnes.cz/mobilni_komunikace/operatori/sluzby/sluzby_tmobile/t-mobileskripta041126: Mobil server a T-Mobile.cz, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KOLOUCH, J., KOLKA, Z. Impulzová a číslicová technika - počítačové cvičení. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

JAKUBOVÁ, I., KOVÁŘOVÁ, J. Analogové elektronické obvody. Laboratorní cvičení. Brno: Ústav radioelektroniky. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií., 2004. s. 1 ( s.)
Detail

JAKUBOVÁ, I., KOVÁŘOVÁ, J., KOLKA, Z. Elektronické praktikum. Brno: Ústav radioelektroniky. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií., 2004. s. 1 ( s.)
Detail

POSPÍŠIL, J. Stručný přehled teorie elektronických obvodů III-Sbírka příkladů. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2804-X.
Detail

BIOLKOVÁ, V., JAKUBOVÁ, I., KOLOUCH, J. Impulzová a číslicová technika - laboratorní cvičení. Impulzová a číslicová technika - laboratorní cvičení. Brno: Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně, Purkyňova 118, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2303-X.
Detail

SVAČINA, J., JAKUBOVÁ, I. Speciální elektronické součástky a jejich aplikace - návody pro laboratorní experimenty. Brno: 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2448-6.
Detail

DRASTICH, A. Tomografické zobrazovací systémy. Skripta. Brno: VUT FEKT, ÚBMI, 2004. s. 0 ( s.)ISBN: 80-214-2788-4.
Detail

DOSTÁL, T. Analogové elektronické obvody. Brno: FEKT VUT Brno, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

ŠEBESTA, J. Radiolokace a radionavigace - Přednášky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FEKT, ÚREL, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2482-6.
Detail

ŘÍČNÝ, V., KRATOCHVÍL, T. Základy televizní techniky. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2686-1.
Detail

PROKEŠ, A. Rádiové přijímače a vysílače. Přednášky. Rádiové přijímače a vysílače. Přednášky. FEKT VUT Brno, Ústav radioelektroniky: MJ Servis s.r.o., 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2263-7.
Detail

PROKEŠ, A. Rádiové přijímače a vysílače. Laboratorní cvičení. Rádiové přijímače a vysílače. Laboratorní cvičení. FEKT VUT Brno, Ústav radioelektroniky: MJ Servis s.r.o, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2211-4.
Detail

PROKEŠ, A. Teorie sdělování. Laboratorní cvičení. Teorie sdělování. Laboratorní cvičení. FEKT VUT Brno, Ústav radioelektroniky.: 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2310-2.
Detail

HANUS, S., SVAČINA, J. Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika - přednášky. Brno: MJ Servis s.r.o., 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2222-X.
Detail

BRANČÍK, L. Elektrotechnika 1. VUT v Brně: VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

SIGMUND, M. Analýza řečových signálů. Brno: FEI VUT Brno, 2000. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-1783-8.
Detail

NAVRÁTIL, V., LEONE, M. Modelling the Electromagnetic Radiation from Mother-/Daughter-Board Structures with Respect to the Connector-Pin Configuration. PIERS 2004 Italy, Progress in Electromagnetics Research Symposium. 2004. p. sec. 5 ( p.)
Detail

DÝMAL, P. Testování mobilních sítí GSM 2.5. Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. Brno: VUT Brno, FEKT, UREL, 2004. s. 3 ( s.)ISBN: 80-214-2559-8.
Detail

FRÝZA, T. Detekce střihu ve video sekvenci v časové oblasti. Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109 v roce 2003 - sborník. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2004. s. 26 ( s.)ISBN: 80-214-2559-8.
Detail

JAN, J. Digital Signal Filtering, Analysis and Restoration. volume 44. volume 44. London: The Institution of Electrical Engineers, 2000. 407 p. ISBN: 0-85296-760-8.
Detail

ŘÍČNÝ, V. Vlastnosti a využití řádkových světlocitlivých snímačů CCD. Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT v Brně. Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT v Brně. Brno: Ediční středisko VUT v Brně, 1990. 116 s. ISBN: 80-214-0222-9.
Detail

SVAČINA, J. Elektromagnetická kompatibilita: principy a metody. Připojujeme se k Evropské unii, svazek 2. Připojujeme se k Evropské unii, svazek 2. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Brno, Česká republika, 2001. 156 s. ISBN: 80-214-1873-7.
Detail

DRASTICH, A. Medical Imaging Systems X-Ray Computed Tomography Magnetic Resonance Imaging. Medical Imaging Systems. Medical Imaging Systems. Brno: VUT Brno, FEI, ÚBMI, 2000. 125 p. ISBN: 80-214-1666-1.
Detail

RAIDA, Z.; ČERNOHORSKÝ, D.; NOVÁČEK, Z.; ŠKVOR, Z. Analýza a optimalizace mikrovlnných struktur. Brno: Nakladatelství VUTIUM, 1999. 284 s. ISBN: 80-214-1512-6.
Detail

JAN, J. Medical Image Processing, Reconstruction and Restoration - Concepts and Methods. Signal Processing and Comm. Signal Processing and Comm. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, Taylor and Francis Group, 2006. 760 p. ISBN: 0-8247-5849-8.
Detail

SIGMUND, M. Speaker Recognition - Identifying People by their Voices. 1. 1. Brno: VUTIUM, 2000. 35 p. ISBN: 80-214-1590-8.
Detail

JAN, J. Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů. vědecké monografie. vědecké monografie. Brno: VUTIUM Brno, 2002. 427 s. ISBN: 80-214-1558-4.
Detail

RAIDA, Z. Modelování mikrovlnných struktur: tradiční a netradiční přístupy. Habilitační a inaugurační spisy, sv. 116. Habilitační a inaugurační spisy, sv. 116. Brno: Nakladatelství VUTIUM, 2003. 32 s. ISBN: 80-214-2415-X.
Detail

RAIDA, Z., TKADLEC, R., FRANEK, O., MOTL, M., LÁČÍK, J., LUKEŠ, Z., ŠKVOR, Z. Analýza mikrovlnných struktur v časové oblasti. Brno: Nakladatelství VUTIUM, 2003. 232 s. ISBN: 80-214-2541-5.
Detail

SIGMUND, M. Voice Recognition by Computer. 1. 1. Marburg: Tectum Verlag, 2003. 109 p. ISBN: 3-8288-8492-X.
Detail

BALÍK, M. Digital Musical Effects by the Plug-In Method. Proceedings of the 108th Convention of Audio Engeneering Sociciety. Paris (France): Audio Engeneering Sociciety, 2000. p. 11 ( p.)
Detail

DUB, P. Aplikace infrakamery FLIR na VUT v Brně. 2002.
Detail

SVAČINA, J. Pedagogická a vědecko výzkumná činnost na Ústavu radioelektroniky FEKT VUT v Brně. Odborný seminář IEEE Workshop CAD & CAE 2002. Praha: ČVUT v Praze, 2002.
Detail

BALÍK, M. Služby zabezpečené distribuce multimediálních dat. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

PROKOPEC, J. Carrier Recovery of Keying signals. Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002 Volume3. Brno: FEKT VUT v Brně, 2002. p. 337 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

PROKOPEC, J., ŠEBESTA, V. Carrier Recovery Utilizing DSP. RADIOELEKTRONIKA 2002 – Conference Proceedings. Bratislava: Department of Radio and Electronics, FEI SUT Bratislava, 2002. p. 69 ( p.)ISBN: 80–227–1700-2.
Detail

ZÁVODNÝ, L. Design a new model of Metal Oxide Semiconductor transistor. Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. Volume 3. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2002. p. 371 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

ZÁVODNÝ, L. The model of metal oxide semiconductor transistor for first step of circuits design. RADIOELEKTRONIKA 2002 - Conference Proceedings. Bratislava: Department of Radioelektronics, FEI SUT Bratislava, 2002. p. 140 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

FILKA, M. Telecommunication nad Signal Processing - TSP 2004. Telecommunication and Signal Processing. Brno: UTKO, SEI, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

PROKOPEC, J. Carrier phase recovery for Turbo coded systems. Proceedings of the 10th Conference and Cometition STUDENT EEICT 2004 volume 2. Brno: FEKT a FIT VUT v Brně, 2004. p. 123 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

PROKOPEC, J., ŠEBESTA, V. Carrier phase recovery in systems with iterative decoding. Radioelektronika 2004 Conference Proceedings. Bratislava: KRE ELF STU Bratislava, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

MATĚJKA, P., ČERNOCKÝ, J., SIGMUND, M. Introduction to Automatic Language Identification. Conference Proceedings of Radioelektronika 2004. Bratislava, Slovk Republic: Institute of Radio Electronics, Slovak Technical University in Bratislava, 2004. p. 112 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

PROKOPEC, J., PROKEŠ, A. Software tool for education of carrier recovery for MPSK and MQAM signals. Proceedings of International Conference on Signals and Electronic Systems. Poznaň: PTETIS, 2004. p. 453 ( p.)ISBN: 83-906074-7-6.
Detail

ČERMÁK, K., MOHR, F. Adaptive Spatial Filter for Velocity Measurement Devices Based on the Spatial Filter Method. Proceedings of ODIMAP IV, 4th Topical Meeting on Optoelectronic Distance/Displacement Measurements and Application. University of Oulu, Finland: Kirjapaino OuluPrint OY, 2004. p. 274 ( p.)ISBN: 951-42-7368-0.
Detail

PROKOPEC, J., ŠEBESTA, V. Joint Carrier Phase Recovery and Iterative Decoding. A. Ljubljana: IEEE Slovenia, 2004. p. 77 ( p.)
Detail

EKSLER, V. Spatial location and blind source separation using microphone array. Sborník příspěvků konference Radešín 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. p. 33 ( p.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

KASAL, M. Design Details of L-Band Satellite Receiver. 14th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves. Brno: Dept. of Radio Electronics, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology, 2004. p. 289 ( p.)
Detail

ČERMÁK, K., MOHR, F. Classification and Optimisation of Velocity Measurement Devices based on Spatial Filtering. VDI-Berichte 1860, Measurement and Quality Control in Production. Düsseldorf, Germany: VDI Verlag GmbH, 2004. p. 669 ( p.)ISBN: 3-18-091860-8.
Detail

POLÁK, K. Secure communication between users on the Internet. Proceedings of RTT2001. Lednice, Czech Republic: VUT Brno, 2001. p. 116 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

ŠEBESTA, J. High speed terminal node controller. 2002.
Detail

KOLOUCH, J. Návrh digitálních obvodů a úvod do jazyka VHDL. 2002. s. 1 ( s.)
Detail

KOLOUCH, J. Návrh digitálních obvodů a úvod do jazyka VHDL. 2002. s. 1 ( s.)
Detail

KOLOUCH, J. Návrh digitálních obvodů pomocí jazyka VHDL - aplikace. 2002. s. 35 ( s.)
Detail

KOLOUCH, J. Digital System Design with VHDL - introduction. 2003. p. 1 ( p.)
Detail

KOLOUCH, J. Návrh digitálních obvodů a úvod do jazyka VHDL. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

RAJMIC, P. Využití waveletové transformace pro separaci užitečného signálu od šumu. Praha: ÚREL AVČR Praha, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

SMÉKAL, Z., SYSEL, P. Optimalizace algoritmů v signálovém procesoru typu VLIW při využití intrinsic funkcí. Brno: Sdělovací technika, s.r.o., 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KOLOUCH, J. Programovatelné obvody a jazyk VHDL. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KRATOCHVÍL, T. Evropský projekt digitální televize DVB a základní principy jeho standardu. 2001.
Detail

SCHIMMEL, J.; KÁŇA, L. Implementation of Digital Signal Processing Methods on Multiple Processor DSP Systems. 2002.
Detail

SCHIMMEL, J. Zpracování audio signálů v digitálních nativních a host-based systémech metodou plug-in modulů. 2002.
Detail

SCHIMMEL, J. Využití nelineárních prvků v digitálních hudebních efektech. 2002.
Detail

HANUS, S., GALA, D., ZÁPECA, M. Nezávislé srovnávací měření GSM sítí v ČR. Nezávislé srovnávací měření GSM sítí v ČR. Brno: RadioMobil, a.s., University Sponsorship Project., 2001. s. 1 ( s.)
Detail

NOVOTNÝ, V., MACHYL, J., ŠPONAR, R. Studijní zpráva k řešení projektu FRVŠ “Zapojení studentů do problematiky analýzy a aplikací spínaných obvodů”, 0141, T.O. G1. 2001.
Detail

HOLČÍK, J., HANÁK, J., VÁCLAVÍK, V., HRUBÝ, R., SEDLINSKÁ, M., JAHN, P. Ortogonalizace elektrokardiogramu velkých zvířat. 2002.
Detail

JAN, J., PROVAZNÍK, I. Mezinárodní konference BIOSIGNAL 2002 evropské asociace EURASIP. Lékař a technika. 2002. s. 177 ( s.)ISSN: 0301-5491.
Detail

NOVÁČEK, Z. Přizpůsobení přídavných antén GSM. 2002.
Detail

HANUS, S., POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., DOSTÁL, T., BRZOBOHATÝ, J., MICHÁLEK, V. Návrh a aplikace nových stavových modelů dynamických soustav. 2002. s. 1 ( s.)
Detail

MICHÁLEK, V., KOLOUCH, J., RAIDA, Z., KOLKA, Z., ŠEBESTA, J. Sdružená výpočetní laboratoř pro elektroniku a komunikační techniku. Závěrečná zpráva řešení grantového projektu FR VŠ č. 1908/2002. 2002.
Detail

MICHÁLEK, V. Výběrové řízení VUT - 2002 MONITORY. 2002.
Detail

KOMOSNÝ, D., HERMAN, I., VAJDÍK, M. Oponovaná závěrečná zpráva projektu FRVŠ 1802/2002/G1 "IP telefonie pomocí Microsoft TAPI s návazností na rádiovou síť". 2002.
Detail

VONDRA, M., SMÉKAL, Z. Parametrická syntéza řeči v reálném čase s využitím kepstrálních modelů hlasového traktu. Závěrečná zpráva k projektu FRVŠ1767/2002. 2002.
Detail

WILFERT, O., KOLKA, Z., NĚMEČEK, J., BIOLKOVÁ, V. Protokol č.2/02 o testování optických směrových spojů. 2002.
Detail

WILFERT, O., KOLKA, Z., NĚMEČEK, J., BIOLKOVÁ, V. Posouzení optického bezkabelového spoje CBL Laser Link 300/155. 2002.
Detail

BALÍK, M., KOMOSNÝ, D., VAJDÍK, M. Oponovaná zpráva "Zavedení výsledků výzkumu na analyzátoru datových jednotek Observer do výuky kursu Mikroprocesorová technika v telekomunikacích", závěrečná zpráva k projektu FRVŠ/1780/2002. 2002.
Detail

ŠKORPIL, V., GREGOŘICA, M., JANÁL, J. Inovace studijního programu “Digitální přenosové systémy”. 2002.
Detail

FILKA, M., ŠKORPIL, V. Inovace studijních programů předmětů optického přenosu. 2002.
Detail

OUJESKÝ, M., FILKA, M., ŠKORPIL, V. Doplnění společné laboratoře optických komunikací VUT a MU. 2002.
Detail

RAMPL, I., ZEMAN, V. Zpráva o řešení projektu "Centrum praktické výuky konstrukce elektronických zařízení". Brno: FRVŠ MŠMT, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, K., BARTUŠEK, K., HANÁK, P., KOHOUTEK, M., KOULA, I. Výzkum a vývoj číslicově řízeného impulsního magnetického plošného pole. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

NAGY, Z. Inovace magisterského předmětu Multimédia. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

SCHIMMEL, J. Implementace digitálních zvukových efektů na signálových procesorech. FEI VUT Brno: Fond rozvoje vysokých škol, 2000. s. 1 ( s.)
Detail

SCHIMMEL, J., BALÍK, M. Prostředí VST Plug-In. 2002.
Detail

KOMOSNÝ, D.; HERMAN, I. Kombinovaný protokol pro přenos zvuku a dat. 2001. s. 1 ( s.)
Detail

KOMOSNÝ, D.; HERMAN, I.; VAJDÍK, M. Moderní způsoby komunikace v předmětu Komunikační sítě a techniky. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

NOVOTNÝ, V. Počítačové sítě. Počítačové sítě. ÚTKO, FEKT VUT Brno: FEKT VUT, 2002.
Detail

FILKA, M. Nová technika v telekomunikacích VI. Brno: UTKO, SEI, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

SMÉKAL, Z., SYSEL, P. Optimalizace algoritmů v signálovém procesoru typu VLIW při využití intrinsic funkcí. Sdělovací technika, s.r.o., 2004. s. 1 ( s.)
Detail

SYSEL, P. Základy jazyka SDL. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

SYSEL, P. Komunikace mezi procesy. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

SYSEL, P. Vyšší datové typy v jazyce SDL. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

POSPÍŠIL, J., KOLKA, Z., MICHÁLEK, V., HANUS, S., HORSKÁ, J. Optimized State Model of Chaotic Oscillator. Advances in Systems Science: Measurement, Circuits and Control. WSES Press, Greece: 2001. p. 360 ( p.)ISBN: 960-8052-39-4.
Detail

ZEMAN, V. Kmitočtové filtry s transimpedančními zesilovači a proudovými konvejory. Brno: VUT Brno, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

JIŘÍK, R., JAN, J. Restoration and Analysis of Ultrasonic Images. Brno: 2004. p. 1 ( p.)
Detail

RAJMIC, P. Využití waveletové transformace a matematické statistiky pro separaci signálu a šumu. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KAPOUN, V. Telefonní ústředny. Encyklopedie komunikačních technologií. II.díl,2002,MŠMT,Praha. Encyklopedie komunikačních technologií. II díl, LP01060,MŠMT,Praha. Brno: MŠMT, Praha, 2002.
Detail

WILFERT, O. Optické bezkabelové spoje. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

BALÍK, M., SCHIMMEL, J. Stomp’n FX Volume 2 – Plug-in pack for realtime 'on stage' guitar effects simulation. Software s mezinárodními ohlasy - X-Vision Audio Ltd.(UK&US), Klang-Konzepte(Germany), Audioland(France). 2001.
Detail

BALÍK, M. RT Player LE,PRO – Realtime FX processor with ASIO compatible interface. Software s mezinárodními ohlasy - X-Vision Audio Ltd.(UK&US), Klang-Konzepte(Germany), Audioland(France). 2001.
Detail

SCHIMMEL, J., BALÍK, M. TL Audio VL2 - Real-time simulation of multichannel tube preamplifier on multi-processor DSP system TC Powercore. 2002.
Detail

NAGY, Z., WILFERT, O., VRBA, K. Software pro vyhodnocení rozměrů objektů v digitálních obrazech. V rámci projektu MPO ČR, FD-K2/01. Brno: VUSH, a.s., 2002.
Detail

BALÍK, M. RTP PRO V.2 – easy-to-use host application, which allows control of all chained VST instruments and plug-in parameters from any MIDI controller. ASIO-compatible in/out interface and fully integrated with MIDI Interactive Remote control MIR by C-Mexx company - Software s mezinárodními ohlasy - X-Vision Audio Ltd.(UK&US), Klang-Konzepte(Germany), Audioland(France). 2002.
Detail

HERMAN, I., VÍTEK, M., MIKLÁNEK, T. Softwarové řešení radiového kontroléru pro dohledový systém MHD. Software pro Dopravní podnik Ostrava. Dílčí aplikační řešení projektu GA102/03/1033. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

NOVOTNÝ, V. IP telefonie. Nová technika v telekomunikacích VI. Brno: 2003. s. 30 ( s.)
Detail

ŠKORPIL, V.; MOUČKA, P.; GREGOŘICA, M.; SOUMAR, M.; PORUBA, J. Internetový časopis Elektrorevue. 2002. s. 1 ( s.)
Detail

ŠEBESTA, J. Experimentální činnost studentů v oblasti satelitní komunikace. 2001. s. 1-15.
Detail

SCHIMMEL, J. Simulátor Powercore. 2002.
Detail

BALÍK, M. IK Multimedia RT Player LE – application which allow you to host AmpliTube and Sampletank and play it live, without the need of an audio sequencer. Moreover RT Player LE offers full MIDI implementation, allowing to control AmpliTube and Sampletank with standard MIDI foot controllers. - Software s mezinárodními ohlasy - IK Multimedia Production srl, Via dell'Industria, 46 - 41100 Modena - Italy. 2002.
Detail

BALÍK, M. M-Audio realtime player express - software for M-Audio HDR sound cards (M-Audio Delta, USB audio and Firewire products as well as M-Audio USB MIDI controllers), powerful software included free with all M-Audio soundcards and keyboards - Software s mezinárodními ohlasy: designed on M-Audio request, M-Audio is a leading provider of digital audio and MIDI solutions for today’s electronic musicians and audio professionals, 45 East Saint Joseph Street, Arcadia, CA 91006 USA. 2002.
Detail

SYSEL, P. Optimalizace kódu GSM Half Rate kodeku na signálový procesor TMS320C64xx. Software ke smlouvě HS420004. Software ke smlouvě HS420004. Software ke smlouvě HS420004., 2002.
Detail

JAN, J. Biomedical Engineering Education concepts. Biomedical Engineering 2011, 2011, vol. 2012, no. 1, p. 123-130. ISSN: 2029-3380.
Detail

FRÝZA, T.; HANUS, S. Komprimace obrazových signálů pomocí transformace 3D-DCT. Brno: VUT v Brně, 2002. s. 1-65.
Detail

RAMPL, I.; ENJOY spol. s r.o.: Číslicově řízený impulsní magneticko-laserový léčebný přístroj pro Číslicově řízený impulsní magneticko-laserový léčebný přístroj pro povrchovou terapii. 300573, patent. Praha (2009)
Detail

RAMPL,I.; Ivan Rampl: Způsob lokalizace kritických míst na vedeních vysokého a velmi vysokého napětí. 286511, patent. Praha
Detail

Kasal M., Kutín P.: Command detector (developed for AMSAT Phase 3E Satellite). ÚREL. (prototyp)
Detail

ŠILHAVÝ, P.: IP-KOv1.0; Kalibrační pulsní oximetr, realizovaný pro SEV Litovel, projekt AVČR 1ET110540521. UTKO, FEKT, VUT v Brně. (prototyp)
Detail

Václav Říčný, Petr Beníček: MM 3456; Bezdotykový optoelektronický měřič rozměrů řízený počítačem. ÚREL FEI VUT v Brně. (prototyp)
Detail

Josef Šíp, Martin Hampl, Zdeněk Kolka: Měřič chybovosti otického spoje (rychlost 2048kb/s).Vyvinuto pro Testcom Praha. (funkční vzorek)
Detail

Kasal M., Zamazal M.: Dual PLL synthesizer of local osillators of the satellite receiver (developed for AMSAT Phase 3E Satellite). (funkční vzorek)
Detail

Ing. Tomáš Urbanec: Two Way Automatic Amplifier With Remote Steering.(Used in the WLAN NET of the TheNet a.g.,in the Bern, Switzerland). For wireless net of the TheNet A.G. in Switzerland. (prototyp)
Detail

FIALA, P.; STEINBAUER, M.; GESCHEIDTOVÁ, E.: HS 430017; Senzor pulsního výkonu Pn=250MW. UTEE FEKT Brno, PROTOTYPA a.s. , Hudcova 78. URL: HS 430017. (prototyp)
Detail

HOLČÍK, J.; KOZUMPLÍK, J.; PROVAZNÍK, I.: CardioCompact CSC200; CardioCompact CSC200 - programové vybavení systému pro zpracování zátěžových signálů EKG. UBMI. (zavedená výroba)
Detail

Rozman J., Orel D., Chmelař M., Václavík V., Čermák D., Jaroš J.: UZV měřicí vana; Ultrazvuková měřicí vana. Modelová studie vyzařování ultrazvukových sond. UBMI. (prototyp)
Detail

Jaromír Kolouch: S2KIT; Prototypová deska pro konstrukce s obvodem FPGA typu Spartan-II Deska umožňuje funkční test konstrukcí vytvořených pro uvedený obvod FPGA. Dovoluje připojení dalších spolupracujících desek. Jedna vyrobená deska je využívána v KHBO Oostende (Belgie), další v brněnské firmě CEDO s.r.o. CEDO, s.r.o., Brno. (prototyp)
Detail

Josef Rýpar, Václav Říčný: GSIN2OT; Generátor měřicího signálu sin20T pro měření zkreslení úplných barevných signálů v laboratorních cvičeních. Laboratoř televizní techniky UREL FEKT VUT v Brně. (prototyp)
Detail

Institute of Radio Engineering and Electronics Academy of Sciences of the Czech Republic: IEEE International Symposium on Spread Spectrum Techniques and Applications. Praha (02.09.2002)
Detail

evropská asociace EURASIP, co-sponsor: IEEE, lokální pořadatel: ÚBMI a ISIP FEKT VUT Brno: 17th EURASIP intern. biennial conference BIOSIGNAL 2004. Brno (23.06.2004)
Detail

Ingo Wieser, Kaspar Wutrich, Stanislav Tecl, Norbert Eisenreich, Genseric Cantournet, Roberto De Maio, Zier Verheij, Victor Selivanov, Ulf Sunderberg, Martin Hubbard: 2nd European Symposium on Non-Lethal Weapons May 13-14, 2003. Ettlingen, Germany (12.05.2003)
Detail

Odkaz