Detail projektu

Prostorové akustické efekty pro systémy vícekanálového digitálního zpracování zvuku

Období řešení: 01.01.2006 — 31.12.2009

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Ostatní projekty MPO

- částečně financující (2006-01-01 - 2009-12-31)

Označení

FT-TA3/010

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (03.11.2006 - nezadáno)

Výsledky

Jiri Schimmel, Jiri Prinosil, Petr Sysel. Evaluation of Audio Signal Transmission Quality. In Research in Telecommunication Technology 2006. Brno: Brno, 2006. p. 107-112. ISBN: 80-214-3243-8.
Detail

SCHIMMEL, J.; KOUŘIL, J. Utilization of Radio-Location Methods for XY-Coordinate Tracking of Audio Source. In Audio Mostly 2007 Conference Proceedings. Ilmenau, Německo: Fraunhofer Institute for Digital Media Technology IDMT, 2007. p. 121-124. ISBN: 978-3-00-022823-0.
Detail

Jiří Schimmel. Syntéza zvukových efektů s využitím nelineárního zpracování signálů. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice PhD Thesis. Edice PhD Thesis, sv. 393. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-3289-6. ISSN: 1213-4198.
Detail

SCHIMMEL, J. Rozhraní pro zpracování zvukových signálů v reálném čase. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1 ( s.)
Detail

SCHIMMEL, J. Multimediální procesory a rozšiřování instrukčního souboru. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1 ( s.)
Detail

SCHIMMEL. J. Paralelní zpracování multimediálních dat. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1 ( s.)
Detail

SCHIMMEL, J. Počítačová rozhraní pro přenos zvuku a videa. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1 ( s.)
Detail

SCHIMMEL, J. Standardy pro přenos zvuku. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1 ( s.)
Detail

Vrba, K. Roční výzkumná zpráva k řešení projektu "Prostorové akutstické efekty pro systémy vícekanálového digitálního zpracování zvuku", reg.č. FT-TA3/010, 2006. VUT v Brně: 2006. s. 1 ( s.)
Detail

SCHIMMEL, J.; TRZOS, M. Digitální zvukové efekty pro Surround Sound. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 2, s. 1-10. ISSN: 1213-1539.
Detail

KOUŘIL, J.; SCHIMMEL, J. Tracking of Audio Signal Source for Audio Signal Processing Algorithm Control. In Proceedings of Multi Conference on Computer Science and Information Systems 2008. Amsterdam, Holandsko: IADIS Press, 2008. p. 225-227. ISBN: 978-972-8924-62-1.
Detail

KOUŘIL, J.; SCHIMMEL, J. Tracking of Wireless Microphone Transmitter for Audio Signal Processing Algorithm Control. In Proceedings of 31th International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP 2008. 1. Budapest: Asszisztencia Szervezo Kft., 2008. p. 1-4. ISBN: 978-963-06-5487-6.
Detail

SCHIMMEL, J. Analysis of Distortion Caused by Methods of Floating-Point Number Denormalization. In Proceedings of 32nd International Conference Telecommunications and Signal Processing TSP - 2009. Dunakiliti, Hungary: BME - TMIT, 2009. p. 1-4. ISBN: 978-963-06-7716-5.
Detail

MAČÁK, J. Návrh algoritmů číslicového zpracování zvukových signálů pro simulaci kytarového komba. In Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008. 2008. s. 73-75. ISBN: 978-80-214-3615-2.
Detail

SCHIMMEL, J. Analysis of Basic Approximations of Nonlinear System Transfer Characteristic. In Proceeding of 31st International Conference TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING TSP - 2008. 1. Parádfurdo, Hungary: Asszisztencia Szervezo Kft., 2008. p. 1-6. ISBN: 978-963-06-5487-6.
Detail

MAČÁK, J. Hudební efekt distortion využívající zpracování přírůstků signálů časově variantním systémem. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, roč. 2009, č. 10, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

David Obořil, Petr Krkavec, Pavel Nikitěnko, Jiří Schimmel: CourtRec; Digitální záznam vícekanálových zvukových dat na pevný disk s žurnalizováním. DISK Multimedia, s.r.o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice, kontakt: Ing. Petr Krkavec, tel. +420 516 454 769, e-mail: petr@disk.cz. (ověřená technologie)
Detail

David Obořil, Lubor Přikryl, Pavel Nikitěnko, Jiří Schimmel: FWLink; Technologie FireWire Link. DISK Multimedia, s.r.o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice, kontakt: Ing. Petr Krkavec, tel. +420 516 454 769, e-mail: petr@disk.cz. (ověřená technologie)
Detail

SCHIMMEL, J.; TRZOS, M.: Audified Multichannel Edition; Surround Sound Audio Effects. DISK Multimedia, s.r.o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice. URL: http://www.audified.com/projekt/ft-ta3010/download/download.html. (software)
Detail

SCHIMMEL, J., KOT, V., PŘIKRYL, L.: ReDMAN; Modulární systém prostorových akustických efektů. Ústav telekomunikací FEKT, VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. URL: http://www.audified.com/projekt/ft-ta3010/page16/page3/page3.html. (funkční vzorek)
Detail

SCHIMMEL, J.; PŘINOSIL, J.: Tracking Tool; Interaktivní řízení algoritmů zpracování multimediálních signálů. DISK Multimedia, s.r.o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice. URL: http://www.audified.com/projekt/ft-ta3010/download/download.html. (software)
Detail

SCHIMMEL, J.; VRBA, K.: Prototyp; Autorizovaný software Modular Digital V-DSP Crosspoint. Prototyp je uložen ve firmě DISK Multimedia, s.r.o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice. URL: http://www.audified.com/EN/Matrixx_Patchbay.html. (software)
Detail

SCHIMMEL, J.; VRBA, K.: Prototyp; Autorizovaný software D-Console. Prototyp je uložen ve firmě DISK Multimedia, s.r.o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice. URL: http://www.dsound1.com/dmatrixx/. (software)
Detail

SCHIMMEL, J.; VRBA, K.: Prototyp; Dmatrixx Router and Multichannel Mixing Core. Prototyp je uložen ve firmě DISK Multimedia, s.r.o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice. URL: http://www.audified.com/EN/Matrixx_Patchbay.html. (prototyp)
Detail

SCHIMMEL, J.; PŘINOSIL, J.: ABS; Dohledový systém zvukového vysílání. Ústav telekomunikací FEKT, VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. URL: http://www.audified.com/EN/Surveillance_Systems.html. (software)
Detail