Detail projektu

Umělá inteligence pro praxi

Období řešení: 01.01.2021 — 31.12.2022

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 2. veřejná soutěž PROGRAM DELTA 2

- plně financující (2021-01-17 - 2022-12-31)

Označení

TM02000036

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2022)

Výsledky

DZURENDA, P.; RICCI, S.; CASANOVA MARQUÉS, R.; HAJNÝ, J.; ČÍKA, P. Secret Sharing-based Authenticated Key Agreement Protocol. In International Workshop on Security and Privacy in Intelligent Infrastructures (SP2I 2021) at the 16th International Conference on Availability (ARES 2021). 2021. p. 1-10. ISBN: 978-1-4503-9051-4.
Detail

DZURENDA, P.; ČÍKA, P.; ILGNER, P.; MOŽNÝ, R. Bezpečnostní architektura. 2021. s. 1-50.
Detail

ČÍKA, P.; DZURENDA, P.; ILGNER, P.; MOŽNÝ, R.; ZEMAN, V.; VRBA, K. Audit bezpečnosti a soukromí. 2022. s. 1-92.
Detail

RICCI, S.; DZURENDA, P.; CASANOVA-MARQUÉS, R.; ČÍKA, P. Threshold Signature for Privacy-preserving Blockchain. In Business Process Management: Blockchain, Robotic Process Automation, and Central and Eastern Europe Forum, Lecture Notes in Business Information Processing. Lecture Notes in Business Information Processing. Münster, Germany: Springer, 2022. p. 100-115. ISBN: 978-3-031-16167-4. ISSN: 1865-1348.
Detail

MOŽNÝ, R.; ILGNER, P.; DZURENDA, P.; ČÍKA, P. Design of Physical Security for Constrained End Devices within the IoT Ecosystem. In 2022 14th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops. Valencia, Spain: IEEE, 2022. p. 85-89. ISBN: 979-8-3503-9866-3. ISSN: 2157-023X.
Detail

DZURENDA, P.; ILGNER, P.; MOŽNÝ, R.; ČÍKA, P.; CVRČEK, T.: AI4P - SAKA & ASAKA; Implementace kryptomechanismů. Ústav telekomunikací, FEKT. URL: https://www.utko.fekt.vut.cz/implementace-kryptomechanismu. (software)
Detail