Detail projektu

Aplikovaný výzkum technologií pro multimediální a hypermediální služby

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2003

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Projektová konsorcia

- částečně financující (2001-01-01 - 2003-12-31)
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Ostatní projekty MPO

- plně financující (2002-05-09 - nezadáno)

O projektu

Projekt "Aplikovaný výzkum technologií pro multimediální a hypermediální služby" je zaměřen na moderní technologie využívané ve vysokorychlostních širokopásmoých sítích při přenosu dat, hlasu, obrazu, videosignálu a hodnotí podmínky a možnosti jejich zpracování na základě aplikovaného výzkumu a ověření vybraných metod v laboratorních a raálných podmínkách. Záměrem je rozvoj komunikačních a informačních technologií a služeb na kvallitativně vyšší úrovni.

Popis anglicky
The project called "The Applied Research of Technologies for Multimedia and Hypermedia Services" is forused on modern technologies used in high-speed broadband networks for data, voice, image, and video signal transmission. It evaluates the conditions and the possibilities laboratory and field conditions. The purpose is to develop communications and information technologies, as well as services on qualitatively higher level.

Klíčová slova
multimediální a hypermediální služby, přenos dat

Klíčová slova anglicky
multimedia and hypermedia services, data transmission,

Označení

FD-K/040

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vrba Kamil, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (09.05.2002 - nezadáno)

Výsledky

HUJKA, P. Transmission of Video Signal from Web Camera over Internet. In Recent trends in multimedia information processing. Neuveden. Prague, Czech republic: 2003. p. 82 ( p.)ISBN: 80-86645-05-3.
Detail

BALÍK, M. Služby zabezpečené distribuce multimediálních dat. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

HERMAN, I., VAJDÍK, M., HABR, M. Design of IP Phone Using New Modern Processors. In Proceedings of Telecommunications and signal processing 2003. Brno: VUT Brno, 2003. p. 183 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

BALÍK, M. Audio a video média na Internetu - distribuce a zabezpečení. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 02028, s. 0 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

VRBA, K., KÉPESI, M., PLŠEK, M., SYSEL, P. Příprava služby "Digitální operátor": Nové metody potlačování rušivých signálů. Dílčí výzkumná zpráva k projektu MPO reg.č. FD-K/040. Příprava služby "Digitální operátor": Nové metody potlačování rušivých signálů. VUT v Brně. Brno: MPO ČR, 2001.
Detail

VRBA, K., SMÉKAL, Z., HERMAN, I., KÉPESI, M., PLŠEK, M., VONDRA, M. Databáze řečových signálů a jejich analýza. Dílčí zpráva k projektu MPO reg.č. FD-K/125. Databáze řečových signálů a jejich analýza. Dílčí zpráva k projektu MPO reg.č. FD-K/040. VUT v Brně. MPO ČR, 2001.
Detail

VRBA, K., BALÍK, M., ŠTEFÍČEK, R., NAGY, Z. Oponovaná výzkumná zpráva k projektu MPO ČR "Zabezpečení multimediálních distribučních služeb proti neoprávněnému šíření", reg.č. FD-K/040, 66 str. neuvedeno. 2002.
Detail

VRBA, K., LATTENBERG, I., MATĚJÍČEK, L. Vlastnosti IP sítě z pohledu QoS a porovnání s ostatními typy sítí. Dílčí zpráva k projektu MPO ČR, reg.č. FD-K/040. Vlastnosti IP sítě z pohledu QoS a porovnání s osatními typy sítí. neuvedeno. Brno: 2001.
Detail

HERMAN, I., VRBA, K., KOMOSNÝ, D., VAJDÍK, M., HABR, M. Oponovaná výzkumná zpráva projektu MPO ČR evid. č. FD-K/040 "Přenos hovorových dat pomocí IP telefonie datovou sítí", 52 stran. neuvedeno. 2002.
Detail

HERMAN, I., VRBA, K., KOMOSNÝ, D., VAJDÍK, M., HABR, M., NOVOTNÝ, V. Oponovaná výzkumná zpráva projektu MPO ČR, evid. č. FD-K/040 "Technické řešení IP telefonu", 56 stran. neuvedeno. 2002.
Detail

MOLNÁR, K. Ověření funkčnosti distribuční části teleedukačního systému. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

KOMOSNÝ, D., HERMAN, I., VAJDÍK, M., HABR, M. Vývoj a experimentální ověření IP telefonu – obslužný software. Brno: 2003. s. 1 ( s.)
Detail

HERMAN, I., KOMOSNÝ, D., VAJDÍK, M., HABR, M. Vývoj a experimentální ověření IP telefonu - HW řešení - oponovaná výzkumná zpráva. Vývoj a experimentální ověření IP telefonu - HW řešení. Brno: FD-K/040 (GITY), 2003. s. 0 ( s.)
Detail

HERMAN, I., KOMOSNÝ, D., VAJDÍK, M., HABR, M., VÍTEK, M. Analýza bezdrátové komunikace pro IP telefon - oponovaná výzkumná zpráva. Analýza bezdrátové komunikace pro IP telefon. Brno: FD-K/040, 2003. s. 0 ( s.)
Detail

MOLNÁR, K., VRBA, K., NAGY, Z. Možnosti obousměrné multimediální komunikace - oponovaná výzkumná zpráva projektu MPO ČR č. FD-K/040, poč. stran. 67. UTKO FEEC VUT. Brno: Gity, a.s., 2002.
Detail

BALÍK, M., NAGY, Z. Ochrana hudebních a obrazových médií proti neoprávněnému šíření. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

HUJKA, P. Transmission of real-time data over internet. In Research in telecomunication technology 2003. Bratislava, Slovak Republic: 2003. p. 235 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail