Detail projektu

Vícenásobně využitelný systém číslicového zpracování multimediálních signálů

Období řešení: 01.07.2009 — 31.12.2012

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Ostatní projekty MPO

- plně financující (2009-07-01 - 2013-06-30)

O projektu

Klíčová slova
zpracování signálů, zpracování v reálném čase, paralelní zpracování, vestavný systém, vícenásobně využitelný systém, zásuvný modul, dálkové řízení, dálková správa, zvuk, multimédia

Klíčová slova anglicky
signal processing, real-time processing, concurrent processing, embedded system, manifold system, plug-in, remote control, remote management, audio, multimedia

Označení

FR-TI1/495

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (01.07.2009 - nezadáno)

Výsledky

SCHIMMEL, J., SERRA, J., P. Comparison of Real-Time Syntheses of Band-Limited Periodic Digital Audio Signals. In Proceedings of 6th International Conference on Teleinformatics ICT 2011. Brno: VUT v Brně, 2011. p. 197-202. ISBN: 978-80-214-4231-3.
Detail

MAČÁK, J.; SCHIMMEL, J. Real-Time Guitar Tube Amplifier Simulation Using an Approximation of Differential Equations. In Proceedings of the 13th International Conference on Digital Audio Effects DAFx10. 2010. p. 34-41. ISBN: 978-3-200-01940-9.
Detail

MAČÁK, J.; HOLTERS, M.; SCHIMMEL, J. Simulation of Fender Type Guitar Preamp using Approximation and State-Space Model. In Proceedings of the 15th International Conference on Digital Audio Effects DAFx12. York: University of York, 2012. p. 209-216. ISBN: 978-0-9573906-0-7.
Detail

KURC, D.; SCHIMMEL, J. Simulation of Line Array Sound Source for Wave Field Synthesis. In Research in Telecommunication Technologies 2012 Proceedings. 2012. p. 229-234. ISBN: 978-80-554-0569-8.
Detail

SCHIMMEL, J. Audible Aliasing Distortion in Digital Audio Synthesis. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 56-62. ISSN: 1210-2512.
Detail

TRZOS, M. Determining the Prediction Order of Warped Linear Prediction for Frequency Warping. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2, no. 4, p. 51-57. ISSN: 1213-1539.
Detail

MAČÁK, J. Nonlinear audio transformer simulation using approximation of differential equations. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2, no. 4, p. 22-29. ISSN: 1213-1539.
Detail

SCHIMMEL, J. Audio Interface for Embedded PC. In Proc. of 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies RTT2011. Brno: VUT v Brně, 2011. p. 123-126. ISBN: 978-80-214-4283-2.
Detail

KOUŘIL, J. Using RSSI parameter in tracking methods - Practical test. In Proceedings of the 34th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2011. Budapest: Asszisztencia Szervezo Kft., 2011. p. 248-251. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

MAČÁK, J.; SCHIMMEL, J. Simulation of a Vacuum-Tube Push-Pull Guitar Power Amplifier. In Proceedings of the 14th International Conference on Digital Audio Effects DAFx11. 2011. p. 59-62. ISBN: 978-2-9540351-0-9.
Detail

KOUŘIL, J.; HOŠEK, J. Testing and Comparison of Protocols for Desktop Virtualization. In Proceedings of Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2010 - KTTO 2010. Ostrava: VSB-Technical University of Ostrava, 2010. p. 140-145. ISBN: 978-80-248-2330-0.
Detail

SCHIMMEL, J. Subjective Evaluation of Latency in Real-Time Audio Signal Processing Systems. In Proceedings of 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP 2010. Budapest: Asszisztencia Szervezo Kft., 2010. p. 74-77. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

TRZOS, M.; KHADDOUR, H. Localization Blur of 2D Ambisonic Reproduction in Small Rooms. In Proceedings of 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP 2010. Budapest: Asszisztencia Szervezo Kft., 2010. p. 56-59. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

KHADDOUR, H.; WARDA, A. Sound Source Localization Using Time Delay Estimation. In Proceedings of 6th International Conference on Teleinformatics ICT. 2011. p. 179-182. ISBN: 978-80-214-4231-3.
Detail

KHADDOUR, H.; TRZOS, M. Representation of Sound Field Using Ambisonic. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, vol. 2010, no. 41, p. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

MAČÁK, J. Verification of Blockwise Method for Simulation of Guitar Amplifiers on a Guitar Tube Preamp. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, vol. 2010, no. 85, p. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

MAČÁK, J.; SCHIMMEL, J. Real-Time Guitar Preamp Simulation Using Modified Blockwise Method and Approximations. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2011, vol. 2011, no. 1, p. 1-11. ISSN: 1687-6172.
Detail

KHADDOUR, H. A Comparison of Algorithms of Sound Source Localization Based on Time Delay Estimation. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2011, no. 4, p. 31-37. ISSN: 1213-1539.
Detail

SCHIMMEL, J. Objective Evaluation of Audible Aliasing Distortion in Digital Audio Synthesis. In Proceedings of 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing TSP 2011. 2011. p. 343-347. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

ČÍKA, P.; ZUKAL, M.; ŠEBELA, M. Vehicle License Plate Detection and Recognition Using Symbol Analysis. In 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2011. p. 589-592. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

MAČÁK, J.; TICHÝ, V. Využití interpolace pro simulaci elektroakustických měničů v reálném čase. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 25, s. 1-8. ISSN: 1213-1539.
Detail

KHADDOUR, H. Sound Source Localization Based on B-Format Signals. In Proceedings of 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing TSP 2011. 2011. p. 335-338. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

MAČÁK, J. Nonlinear Transformer Simulation For Real-Time Digital Audio Signal Processing. In Proceedings of 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP 2011. 2011. p. 1-5. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

SCHIMMEL, J.; VRBA, K.; HANÁK, P.; KOTON, J.; PŘIKRYL, L.; KRKAVEC, P.; Vysoké učení technické v Brně; DISK Multimedia, s.r.o.: Univerzální zařízení pro číslicové zpracování zvukových signálů. 25079, užitný vzor. (2013)
Detail

PŘIKRYL, L.; SCHIMMEL, J.: Audiffex AE; Audiffex Audio Engine. Ústav telekomunikací FEKT, VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno, DISK Multimedia, s.r.o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice. URL: http://www.audified.com/projekt/ft-ti1-495/page5/page9/page9.html. (software)
Detail

SCHIMMEL, J.; VRBA, K.; KOTON, J.; HANÁK, P.: Audified IO; Modulární systém pro zpracování zvukových signálů. Ústav telekomunikací FEKT, Vysoké učení technické v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

SCHIMMEL, J.; STAROŇ, M.: HQ Scalable DAC Module; Audio D/A převodník pro embedded systém s vysokou kvalitou. Ústav telekomunikací, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, laboratoř zvukových systémů. (funkční vzorek)
Detail

KURC, D.: Software simulace zdrojů zvuku; Software pro simulaci zdrojů zvuku s reálnými charakteristikami. http://splab.cz/download/software/Software-pro-simulaci-zdrojů-zvuku-s-reálnými-charakteristikami. URL: http://splab.cz/download/software/Software-pro-simulaci-zdroju-zvuku-s-realnymi-charakteristikami. (software)
Detail

SCHIMMEL, J.; NOVOTNÝ, O.: Spatial Hearing Evaluation Tool; Aplikace pro psychoakustická měření binaurálních vlastností lidského sluchu. Ústav telekomunikací FEKT, VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno, DISK Multimedia, s.r.o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~schimmel/sw/javaeval/index.html. (software)
Detail

SCHIMMEL, J.; KRAMOLIŠ, O.: VST Dynamics; Zásuvný modul pro měření a modifikaci dynamických vlastností zvukového signálu. Ústav telekomunikací FEKT, VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno, DISK Multimedia, s.r.o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~schimmel/sw/vstdynamics/index.html. (software)
Detail

MAČÁK, J.: Gallien-Krueger Amplification; Systém pro modelování analogových systémů pro zpracování zvukových signálů. DISK Multimedia, s.r.o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice. URL: http://www.audiffex.com/EN/gallien.html. (software)
Detail

SCHIMMEL, J.; STAROŇ, M.: HQ Scalable ADC Module; Audio A/D převodník pro embedded systém s vysokou kvalitou. Ústav telekomunikací, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, laboratoř zvukových systémů. (funkční vzorek)
Detail