Detail projektu

Výzkum elektronických komunikačních a informačních systémů

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2016

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

O projektu

Specifický výzkum elektronických komunikačních a informačních systémů je zaměřen na výzkum konvergovaných telekomunikačních a informačních systémů a služeb až na úroveň protokolů, zabývá se optimalizací těchto systémů a sítí, vývojem efektivnějších protokolů pro senzorové sítě, analogovou i číslicovou obvodovou technikou pro tyto systémy, či kryptografickou bezpečností přenosu.

Označení

FEKT-S-14-2352

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vrba Kamil, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Babnič Patrik, Ing. - spoluřešitel
Balej Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bartl Milan, Ing. - spoluřešitel
Botta Miroslav, Ing. - spoluřešitel
Burda Karel, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Červenka Vladimír, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Člupek Vlastimil, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dzurenda Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Endrle Pavel, Ing. - spoluřešitel
Filka Miloslav, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Fujdiak Radek, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hajný Jan, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hanák Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Herencsár Norbert, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Horváth Tomáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hošek Jiří, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jeřábek Jan, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Komosný Dan, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Koton Jaroslav, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Koutný Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kováč Dominik, Ing. - spoluřešitel
Krajsa Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Krkoš Radko, Ing. et Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kubánek David, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Langhammer Lukáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Lattenberg Ivo, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Ležák Petr, Ing. - spoluřešitel
Lutera Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Makhlouf Nermin, Eng., Ph.D. - spoluřešitel
Malina Lukáš, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Martinásek Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mašek Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mišurec Jiří, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Mlýnek Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mráz Ľubomír, Ing. - spoluřešitel
Münster Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Novotný Bohumil, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Novotný Vít, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Polák Josef, Ing. - spoluřešitel
Rosenberg Martin, Ing. - spoluřešitel
Sobek Jiří, Ing. - spoluřešitel
Šedý Jakub, Ing. - spoluřešitel
Šifta Radim, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šilhavý Pavel, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šimek Milan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Vajsar Pavel, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Verner Lukáš, Ing. - spoluřešitel
Vlček Lukáš, Ing. - spoluřešitel
Zeman Václav, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- interní (01.01.2014 - 31.12.2016)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2016)

Výsledky

KOTON, J.; KUBÁNEK, D. Základy elektroniky. 1. 1. Brno: VUTIUM Press, 2012. 168 s. ISBN: 9788021445352.
Detail

LEIXNER, M.; MRÁZ, L. Open Packet Analyser for Zigbee Wireless Sensor Networks. In Proceedings of the 19th Conference STUDENT EEICT 2013. Brno: 2013. p. 31-33. ISBN: 978-80-214-4695-3.
Detail

OUJEZSKÝ, V.; ŠKORPIL, V. Cryptographic Sequence Generators for Stream Cipher and Their Behavioral Description. International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, 2014, vol. 4, no. 3, p. 106-121. ISSN: 2277-128X.
Detail

HAJNÝ, J.; MALINA, L.; MARTINÁSEK, Z.; TĚTHAL, O. Performance Evaluation of Primitives for Privacy-Enhancing Cryptography on Current Smart-cards and Smart-phones. In Data Privacy Management and Autonomous Spontaneous Security. Springer, 2014. p. 17-33. ISBN: 978-3-642-54567-2.
Detail

METIN, B.; HERENCSÁR, N.; KOTON, J.-W.; HORNG, J. DCCII-Based Novel Lossless Grounded Inductance Simulators With No Element Matching Constrains. Radioengineering, 2014, vol. 23, no. 1, p. 532-539. ISSN: 1210-2512.
Detail

ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; KRAJSA, O.; FILKA, M. Simulation of bidirectional traffic in WDM-PON networks. Przeglad Elektrotechniczny, 2014, vol. 90, no. 1, p. 95-100. ISSN: 0033-2097.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; VRBA, K. Tunable Multiphase Oscillator Using Diamond Transistors with Voltage Controlled Condition of Oscillation for Amplitude Stabilization. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2014, vol. 20, no. 1, p. 45-48. ISSN: 1392-1215.
Detail

KOVÁČ, D.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; PAVLOVA, M.; KRAJSA, O. Analysis of Network Parameters Influencing Performance of Hybrid Multimedia Networks. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2014, vol. 2, no. 3, p. 122-128. ISSN: 1805-5443.
Detail

BURDA, K. Matematický model zálohování a obnovy dat. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, roč. 2014 (16), č. 1, s. 9-19. ISSN: 1213-1539.
Detail

MAŠEK, P.; KOVÁČ, D. Extrakce soukromého klíče kryptosystému RSA pomocí akustického postranního kanálu CPU. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, roč. 16, č. 1, s. 36-42. ISSN: 1213-1539.
Detail

LEŽÁK, P. Hledání Wieferichových prvočísel. Kvaternion, 2014, roč. 2013, č. 2, s. 103-109. ISSN: 1805-1324.
Detail

KOTON, J.; HERENCSÁR, N.; VRBA, K. Analysis of Dynamic Performance of Half-Wave Rectifiers and its Improvements. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2014, vol. 20, no. 2, p. 40-43. ISSN: 1392-1215.
Detail

MALINA, L.; ČLUPEK, V.; MARTINÁSEK, Z.; HAJNÝ, J.; OGUCHI, K.; ZEMAN, V. Evaluation of Software-Oriented Block Ciphers on Smartphones. In Foundations and Practice of Security. Lecture Notes in Computer Science. Springer International Publishing, 2014. p. 353-368. ISBN: 978-3-319-05301-1. ISSN: 0302-9743.
Detail

SOBEK, J.; VYCHODIL, P.; DOLNÍČEK, P. Technologie zpracování obrazů při perfúzním zobrazení. Access Server, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1214-9675.
Detail

MLÝNEK, P.; KOUTNÝ, M.; MIŠUREC, J.; KOLKA, Z. Measurements and Evaluation of PLC Modem with G3 and PRIME Standards for Street Lighting Control. In Proceeding of 2014 18th IEEE International Symposium on Power Line Communications and Its Applications. 2014. p. 238-243. ISBN: 978-1-4799-4961-8.
Detail

OUJEZSKÝ, V.; ŠKORPIL, V. Data Field Transformation from Ethernet Frame. International Journal of Emerging Research in Management and Technology, 2014, vol. 3, no. 4, p. 4-8. ISSN: 2278-9359.
Detail

LANGHAMMER, L.; JERÁBEK, J. Fully Differential Universal Current-Mode Frequency Filters Based on Signal-Flow Graphs Method. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2014, vol. 3, no. 1, p. 1-12. ISSN: 1805-5443.
Detail

NOVOTNÝ, B.; SOBEK, J. Extrakce dat pomocí elektromagnetického postranního kanálu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, roč. 16, č. 2, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; KRAJSA, O.; NOVOTNÝ, V.; KOTON, J. Distributed fiber sensor for acoustic vibrations. In Fourth Forum of Young Researchers. In the framework of International Forum Education Quality – 2014. 1. Izhevsk, Russia: Publishing House, 2014. p. 368-371. ISBN: 978-5-7526-0649-6.
Detail

ČLUPEK, V.; DZURENDA, P. Prediction of Network Traffic by Elman Neural Network. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, vol. 15, no. 3, p. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

DZURENDA, P.; HAJNÝ, J. Techniky homomorfního šifrování a jejich praktické využití. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, roč. 16, č. 2, s. 54-60. ISSN: 1213-1539.
Detail

MÜNSTER, P.; ŠIFTA, R.; HORVÁTH, T.; NOVOTNÝ, V.; FILKA, M. Polarization mode dispersion in NG-PON. In Fourth Forum of Young Researchers. In the framework of International Forum Education Quality – 2014. 1. Izhevsk, Russia: Publishing House, 2014. p. 364-367. ISBN: 978-5-7526-0649-6.
Detail

KUBÁNEK, D.; VRBA, K.; USHAKOV, P. Oscillator with Current Conveyors and Fractional Capacitors. In Proceedings of the Fourth Forum of Young Researchers. Izhevsk, Russia: Publishing House of Kalashnikov ISTU, 2014. p. 343-347. ISBN: 978-5-7526-0649-6.
Detail

KOVÁČ, D.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; PAVLOVA, M.; ABILOV, A. Simulation-based study on capacity performance of 4G mobile network for M2M services. In Fourth Forum of Young Researchers. Izhevsk: Publishing House of Kalashnikov ISTU, 2014. p. 347-350. ISBN: 978-5-7526-0649-6.
Detail

HOŠEK, J.; MAŠEK, P.; KOVÁČ, D.; RIES, M.; KRÖPFL, F. Universal Smart Energy Communication Platform. In 2014 International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG). 1. Taipei, Taiwan: IEEE, 2014. p. 1-4. ISBN: 9781467361217.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; VRBA, K. TISO Adjustable Filter with Controllable Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor. Journal of Electrical Engineering, 2014, vol. 65, no. 3, p. 137-143. ISSN: 1335-3632.
Detail

PÁL, T.; ŠIMEK, M.; LEIXNER, M.; MRÁZ, Ľ.; KOVÁČ, D. Získavanie energie a optimalizácia spotreby pre energicky sebestačné senzorické zariadenia. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, roč. 2014, č. 16, s. 248-254. ISSN: 1213-1539.
Detail

HORVÁTH, T.; FUJDIAK, R.; ČUČKA, M.; MIŠUREC, J. Using Miller s Code in NG-PON2 Networks. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, vol. 5, no. 2, p. 20-25. ISSN: 1213-1539.
Detail

FUJDIAK, R.; MIŠUREC, J.; MLÝNEK, P. Suggestion for Traffic Management and Car Navigation in Smart Cities. Access Server, 2014, vol. 2014, no. 3, p. 1-4. ISSN: 1214-9675.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; HERENCSÁR, N.; JAIKLA, W.; VRBA, K. Behavioral Model for Z-copy Voltage Controlled Current Follower Differential Input Transconductance Amplifier and Its Features. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing (TSP). 2014. p. 703-707. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

FUJDIAK, R.; MIŠUREC, J.; MLÝNEK, P. Analysis of Random Number Generator from Texas Instrument in MSP430 x5xx Families. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. 2015. p. 653-656. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

FUJDIAK, R.; MIŠUREC, J.; MLÝNEK, P. Využití reálných dat pro navigaci a řízení dopravy ve městech. Sdělovací technika, 2014, roč. 2014, č. 5, s. 1-4. ISSN: 0036-9942.
Detail

MARTINÁSEK, Z.; ČLUPEK, V.; TRÁSY, K. Acoustic Attack on Keyboard Using Spectrogram and Neural Network. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. 2014. p. 637-641. ISBN: 978 1 4799 8497 8.
Detail

MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; KOVÁČ, D.; MIKLICA, J. On Simulation Techniques for Modeling of Molecular-based Nanodevices' Communication in Human Body Environment. In Proceedings of the 37th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2014. Berlin, Germany: 2015. p. 627-631. ISBN: 978-80-214-4983-1.
Detail

ČLUPEK, V.; MALINA, L.; ZEMAN, V. Secure Digital Archiving in Post-Quantum Era. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. 2015. p. 622-626. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

KOVÁČ, D.; HOŠEK, J.; MAŠEK, P.; ŠTŮSEK, M. Keeping Eyes on your Home: Open-source Network Monitoring Center for Mobile Devices. In Proceedings of the 37th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2014. Berlin, Germany: 2015. p. 612-616. ISBN: 978-80-214-4983-1.
Detail

MARTINÁSEK, Z.; MALINA, L.; ZEMAN, V. Scalable Authentication for Integration Server. In 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing TSP. 2014. p. 632-636. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

MARTINÁSEK, Z.; HAJNÝ, J.; MALINA, L. Optimization of Power Analysis Using Neural Network. In Smart Card Research and Advanced Applications, Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2014. p. 94-107. ISBN: 978-3-319-08302-5.
Detail

HOŠEK, J.; RIES, M.; VAJSAR, P.; NAGY, Ľ.; ANDREEV, S.; GALININA, O.; KOUCHERYAVY, Y.; ŠULC, Z.; HAIS, P.; PENÍŽEK, R. User's Happiness in Numbers: Understanding Mobile YouTube Quality Expectations. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. Berlin, Germany: Asszisztencia Szervezo Kft., 2015. p. 607-611. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

HOŠEK, J.; RIES, M.; VAJSAR, P.; NAGY, Ľ.; ANDREEV, S.; GALININA, O.; KOUCHERYAVY, Y.; ŠULC, Z.; HAIS, P.; PENÍŽEK, R. Predicting User QoE Satisfaction in Current Mobile Networks. In Proceedings of the IEEE International Conference on Communications (ICC) 2014. Sydney, Australia: IEEE, 2014. p. 1094-1099. ISBN: 978-1-4799-2004-4.
Detail

MALINA, L.; HAJNÝ, J.; ZEMAN, V. Usability of Pairing-Based Cryptography on Smartphones. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. 2015. p. 617-621. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

HOŠEK, J.; MAŠEK, P.; KOVÁČ, D.; RIES, M.; KRÖPFL, F. IP Home Gateway as Universal Multi-Purpose Enabler for Smart Home Services. Elektrotechnik und Informationstechnik ÖVE - Verbandszeitschrift, 2014, vol. 131, no. 5, p. 1-6. ISSN: 0932-383X.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; VRBA, K. Electronically Adjustable Triple-Input Single-Output Filter with Voltage Differencing Transconductance Amplifier. Revue Roumaine des Sciences Techniques - Serie Électrotechnique et Énergétique, 2014, vol. 59, no. 2, p. 163-172. ISSN: 0035-4066.
Detail

BURDA, K. Mathematical Model of Data Backup and Recovery. International Journal of Computer Science and Network Security, 2014, vol. 13, no. 10, p. 16-25. ISSN: 1738-7906.
Detail

MAKHLOUF, N. Enhancing On-Demand Multicast Routing Protocols using Mobility Prediction in Mobile Ad-hoc Network. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2014, vol. 3, no. 2, p. 1-4. ISSN: 1805-5443.
Detail

USHAKOV, P.; KUBÁNEK, D.; KOTON, J. Study of Parallel L beta C alpha-Circuit. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. 2015. p. 693-697. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

YUCE, E.; MINAEI, S.; HERENCSÁR, N. Grounded Voltage Controlled Positive Resistor with Ultra Low Power Consumption. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2014, vol. 20, no. 7, p. 45-50. ISSN: 1392-1215.
Detail

METIN, B.; HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; ARSLAN, E. All-pass filter application using electronically tunable DDCC. In Proceedings of the 24th International Conference Radioelektronika 2014. Bratislava: 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3714-1.
Detail

HERENCSÁR, N.; MINAEI, S.; KOTON, J.; VRBA, K. Voltage-Mode All-Pass Filter Design Using Simple CMOS Transconductor: Non-Ideal Case Study. In Proceedings of the 2015 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Berlin, Germany: 2014. p. 677-681. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

SAGBAS, M.; AYTEN, U.; KÖKSAL, M.; HERENCSÁR, N. Electronically Tunable Universal Biquad Using a Single Active Component. In Proceedings of the 2015 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Berlin, Germany: 2014. p. 698-702. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

HORNG, J.-W.; WU, C.; HERENCSÁR, N. Three-input-one-output current-mode universal biquadratic filter using one differential difference current conveyor. INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED PHYSICS, 2014, vol. 52, no. 8, p. 556-562. ISSN: 0019-5596.
Detail

HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; VRBA, K.; MINAEI, S.; GÖKNAR, I. New Low-Voltage Low-Power VM All-Pass Filter Using Current Follower with Non-Unity Gain. In Proceedings of the 2014 IEEE 57th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS 2014). College Station, Texas, USA: 2014. p. 571-574. ISBN: 978-1-4799-4132-2.
Detail

HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; VRBA, K.; CICEKOGLU, O. Low-Voltage Fully Cascadable Resistorless Transadmittance-Mode All-Pass Filter. In Proceedings of the 2014 IEEE 57th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS 2014). College Station, Texas, USA: 2014. p. 185-188. ISBN: 978-1-4799-4132-2.
Detail

ČERVENKA, V.; MRÁZ, Ľ.; KOMOSNÝ, D. Comprehensive Performance Analysis of Lightweight Mesh and Its Comparison with ZigBee Pro Technology. WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, 2014, vol. 78, no. 2, p. 1527-1538. ISSN: 0929-6212.
Detail

POLÁK, J.; LANGHAMMER, L.; JEŘÁBEK, J. Multifunctional non-differential controllable 2nd-order frequency filter. In Sborník příspěvků studentské konference Zvůle 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 67-70. ISBN: 978-80-214-5005-9.
Detail

VLČEK, L. Podstata bezpečnosti a riadenia prístupu k aktívu. Access Server, 2014, roč. 12, č. 8, s. 1-5. ISSN: 1214-9675.
Detail

UHLÍŘ, D.; HOŠEK, J. Analýza YouTube video služby v reálné mobilní síti. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, roč. 2014, č. 4, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

HAJNÝ, J.; MALINA, L.; TĚTHAL, O. Privacy-Friendly Access Control Based on Personal Attributes. In Proceedings of IWSEC 14. Lecture Notes in Computer Science. LNCS. Springer, 2014. p. 1-16. ISBN: 978-3-319-09842-5. ISSN: 0302-9743.
Detail

KOVÁČ, D.; MAŠEK, P.; JELEN, M. Compression Tool for Aeronautical Data. In Sborník příspěvků studentské konference Zvůle 2014. 1. 2014. p. 30-33. ISBN: 978-80-214-5005-9.
Detail

MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; DŮBRAVA, M. Influence of M2M Communication on LTE Networks. In Sborník příspěvků studentské konference Zvůle 2014. 1. 2014. p. 53-56. ISBN: 978-80-214-5005-9.
Detail

KOTON, J.; HERENCSÁR, N.; VRBA, K.; METIN, B. Voltage-mode multifunction filter with mutually independent Q and w0 control feature using VDDDAs. ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 1-8. ISSN: 0925-1030.
Detail

RAJMIC, P.; HOŠEK, J.; FUSEK, M.; ANDREEV, S.; STECÍK, J. Simplified Probabilistic Modelling and Analysis of Enhanced Distributed Coordination Access in IEEE 802.11. Computer Journal, 2015, vol. 58, no. 6, p. 1456-1468. ISSN: 1460-2067.
Detail

MALINA, L. Privacy Preserving Cryptographic Protocols for Secure Heterogeneous Networks. 2014. p. 1-167.
Detail

ČUČKA, M.; FILKA, M. Vyhledávání optických kabelů za pomoci elektronických značek a GPS systému. International Workshop wRTT 2014. 2014. s. 17-23. ISBN: 978-80-01-05539-7.
Detail

HORNG, J.-W.; WU, C.; HERENCSÁR, N. Fully differential first-order allpass filters using a DDCC. INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES, 2014, vol. 21, no. 4, p. 345-350. ISSN: 0971-4588.
Detail

MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; KOVÁČ, D.; KRÖPFL, F. M2M Gateway: The Centrepiece of Future Home. In 2014 6th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). St. Petersburg, Russia: 2014. p. 286-293. ISBN: 978-1-4799-5290-8.
Detail

HAJNÝ, J.; DZURENDA, P.; MALINA, L.; ZEMAN, V. Cryptography for Privacy-Preserving Electronic Services. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. 2015. p. 596-600. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

GALININA, O.; ANDREEV, S.; HOŠEK, J.; TURLIKOV, A. Energy Efficient Power Allocation in a Multi-Radio Mobile Device with Wireless Energy Harvesting Energy Efficient Power Allocation in a Multi-Radio Mobile Device with Wireless Energy Harvesting. In 2014 6th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). St. Petersburg, Russia: 2014. p. 480-485. ISBN: 978-1-4799-5291-5.
Detail

ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V.; FEJFAR, J. Visualization of Uncertainty in LANDSAT Classification Process. In Proceedings of the 38th International conference on Telecommunications and Signal Processing. Berlin: Brno University of Technology, 2015. p. 789-792. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T.; FILKA, M. Distributed fiber-optic sensor system based on phase-sensitive OTDR. In OPTICAL COMMUNICATIONS 2014. Praha: Agentura Action M, 2014. p. 20-23. ISBN: 978-80-86742-39-7.
Detail

MLÝNEK, P.; KOUTNÝ, M.; MIŠUREC, J.; FUJDIAK, R. Evaluation of Load Impedances, Discontinuity and Impedance Mismatch in PLC Networks by Experimental Measurements with Coupling Circuits. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. Berlin, Germany: 2015. p. 657-661. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

BURDA, K. Návrh, správa a bezpečnost počítačových sítí. Brno: VUT v Brně, 2015. s. 1-171. ISBN: 978-80-214-5155-1.
Detail

ŠKORPIL, V.; HLAVICA, M. Codecs for VoIP Comparison. In Proccedings of the 16th International Conference in Telecommunication Technologies RTT 2014. Frymburk: ČVUT Praha, 2014. p. 29-31. ISBN: 978-80-01-05540-3.
Detail

RÁŠO, O.; MLÝNEK, P.; FUJDIAK, R.; POSPÍCHAL, L.; KUBÍČEK, P. Implementation of Elliptic Curve Diffie Hellman in Ultra-Low Power Microcontroller. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. Berlin, Germany: 2015. p. 662-666. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; KOUTNÝ, M.; FUJDIAK, R. Transfer Function of Power Line Channel – Influence of Topology Parameters and Power Line Topology Estimation. In The 5th IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies (ISGT) European 2014 Conference. 2014. p. 1-5. ISBN: 9781479936540.
Detail

HELÁN, R.; URBAN, F.; MIKEL, B.; URBAN, F. Preparation and measurement of TFBG based vibration sensor. In II International Conference on Applications of Optics and Photonics. Aveiro, Portugal: 2014. p. 75-75. ISBN: 978-989-98032-6-8.
Detail

URBAN, F.; URBAN, F. Optimization of the Tilted Fibre Bragg Gratings for the Fibre Accelerometric Sensor. Journal of Computer and Communications, 2014, vol. 2, no. 7, p. 36-41. ISSN: 2327-5219.
Detail

ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; SYSEL, P.; HORVÁTH, T.; NOVOTNÝ, V.; KRAJSA, O. Distributed fiber-optic sensor for detection and localization of acoustic vibrations. METROL MEAS SYST, 2015, vol. [22], no. [1], p. 111-118. ISSN: 0860-8229.
Detail

HAJNÝ, J.; MALINA, L.; DZURENDA, P. Privacy-PAC: Privacy-Enhanced Physical Access Control. In WPES 2014 Proceedings. USA: 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4503-3148-7.
Detail

MALINA, L.; VIVES-GUASCH, A.; CASTELLA-ROCA, J.; VIEJO, A.; HAJNÝ, J. Efficient Group Signatures for Privacy-Preserving Vehicular Networks. TELECOMMUNICATION SYSTEMS, 2015, vol. 58, no. 4, p. 293-311. ISSN: 1018-4864.
Detail

BUDAI, M.; LENGYEL, A.; VAJDA, L.; VIDACS, L.; VIDA, R.; SIMEK, M. Monitoring Health Status of Relatives - "The Smoke in the Chimney" Approach. In elecommunication of Signal Processing Conference TSP 2014. 1. 2015. p. 601-606. ISBN: 978-80-214-4983-1.
Detail

MINAR, J.; PINKAVA, M.; RIHA, K.; DUTTA, M.; SINGH, A.; TONG, H. Automatic Extraction of Blood Vessels and Veins using adaptive Filters in Fundus Image. In 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2016. p. 546-549. ISBN: 978-1-5090-1287-9. ISSN: 1805-5435.
Detail

LEŽÁK, P. Protokol anonymní autentizace. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, roč. 2014, č. 6, s. 203-211. ISSN: 1213-1539.
Detail

HORNG, J.-W.; CHIU, W.-Y.; TENG, T.-Y.; LIN, C.-H.; HERENCSÁR, N.; KOTON, J. Cascadable voltage-mode three inputs universal biquad using DVCCs. In Proc. of 2014 14th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT). 2014. p. 299-303. ISBN: 978-1-4799-4416-3.
Detail

ŠIMEK, M. Videopřednášky do předmětu Bezdrátové senzorové sítě. 2014.
Detail

ŠIMEK, M. Videopřednášky do předmětu Cisco Akademie 5 - XCA5. 2014. s. 1-450.
Detail

DZURENDA, P.; MARTINÁSEK, Z.; MALINA, L. Network Protection Against DDoS Attacks. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2015, vol. 4, no. 1, p. 8-14. ISSN: 1805-5443.
Detail

POLÁK, J.; LANGHAMMER, L.; JEŘÁBEK, J. Behavioral modeling of Digitally Adjustable Current Amplifier. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2015, vol. 4, no. 1, p. 1-7. ISSN: 1805-5443.
Detail

MALINA, L.; HAJNÝ, J.; DZURENDA, P.; ZEMAN, V. Privacy-preserving security solution for cloud services. J APPL RES TECHNOL, 2015, vol. 13, no. 1, p. 20-31. ISSN: 1665-6423.
Detail

HORVÁTH, T.; KOČÍ, L.; JURČÍK, M.; FILKA, M. Coexistence GPON, NG-PON, and CATV systems. International Journal of Engineering Trends and Technology, 2015, vol. 21, no. 2, p. 61-66. ISSN: 2231-5381.
Detail

LANGHAMMER, L.; JEŘÁBEK, J.; POLÁK, J.; ČÍKA, P. A Current-Mode Universal Frequency Filter Using Transconductance Amplifiers and Transimpedance Amplifier. In Proceedings of the 6th International Conference on Circuits, Systems, Control, Signals (CSCS 15) - Advances in Electrical and Computer Engineering. 2015. p. 81-87. ISBN: 978-1-61804-279-8.
Detail

OUJEZSKÝ, V.; NOVOTNÝ, B. Reliability and Availability Calculation for the Educational Laboratory. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015. p. 581-588. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

KOTON, J.; HERENCSÁR, N.; VENCLOVSKÝ, M. History, Progress and New Results in Synthetic Passive Element Design Employing CFTAs. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2015, vol. 4, no. 1, p. 15-26. ISSN: 1805-5443.
Detail

LANGHAMMER, L.; JEŘÁBEK, J.; POLÁK, J.; ČÍKA, P. Single-Ended and Fully-Differential Current-Input Current-Output Universal Frequency Filter with Transconductace and Transresistance Amplifiers. WSEAS Transactions on Circuits, 2015, vol. 14, no. 2015, p. 56-67. ISSN: 1109-2734.
Detail

HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; HORNG, J.-W.; VRBA, K.; VENCLOVSKÝ, M. Voltage-Mode CFTA-C Third-Order Elliptic Low-Pass Filter Design and Optimization Using Signal Flow Graph Approach. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2015, vol. 21, no. 2, p. 24-29. ISSN: 1392-1215.
Detail

POLÍVKA, M.; OUJEZSKÝ, V.; ŠKORPIL, V. Modem Network Vulnerabilities and Security Testing – Actual Threats. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2015. 1. Prague, Czech Republic: Asszisztencia Szervezo Kft., 2015. p. 33-36. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

HORVÁTH, T. Fyzická a přenosová vrstva pasivních optických sítí. Brno: VUT v Brně, 2015. s. 1-59.
Detail

KENYERES, M.; KENYERES, J.; ŠKORPIL, V. Effect of the speed of the algorithm's convergence on the quality of distributed computing in WSN. Access Server, 2015, vol. 2015, no. 1, p. 1-5. ISSN: 1214-9675.
Detail

KENYERES, M.; KENYERES, J. Trendy smerovania v bezdrôtových senzorových sieťach. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2015, roč. 17, č. 2, s. 49-59. ISSN: 1213-1539.
Detail

KENYERES, M. Optimalization of distributed classification of the convergence event. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015. p. 566-570. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

POLÁK, J.; JEŘÁBEK, J.; LANGHAMMER, L.; ŠOTNER, R. Practical AC & DC measurements of new MCDU active element. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2015, vol. 6, no. 1, p. 25-29. ISSN: 1213-1539.
Detail

MAŠEK, P. Body-area Communications: Sci-Fi or Promising Paradigm?. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: 2015. p. 571-575. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

HORVÁTH, T. Triple play služby v sítích XG-PON. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2015. s. 561-566. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

VLČEK, L. Behavioural approach to operation of access control systems and its vulnerabilities. Access Server, 2015, vol. 13, no. 5, p. 1-7. ISSN: 1214-9675.
Detail

ČUČKA, M. Influence of phase optic sensor to the DWDM network. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2015. s. 552-556. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

KOVÁČ, F.; ŠIFTA, R.; HORVÁTH, T. Comparison of PMD measuring methods and their reproducibility. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2015, vol. 6, no. 1, p. 11-14. ISSN: 1213-1539.
Detail

OUJEZSKÝ, V.; ŠKORPIL, V.; JURČÍK, M. Network Tomography Overview and Botnet Network Estimation, Part I. Access Server, 2015, vol. 13, no. 6, p. 1-4. ISSN: 1214-9675.
Detail

FUJDIAK, R. Measurement of symmetric cipher on low power devices for power grids. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: 2015. p. 556-560. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

FUJDIAK, R.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J. Advanced Encryption Standard v Nízko-výkonových Zařízeních. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2015, roč. 17, č. 2, s. 37-44. ISSN: 1213-1539.
Detail

NOVOTNÝ, B. Knime and Wireshark Data Exploration. Access Server, 2015, vol. 2015, no. 3, p. 1-5. ISSN: 1214-9675.
Detail

MAŠEK, P.; UHLÍŘ, D.; ZEMAN, K.; MAŠEK, J.; BOUGIOUKLIS, C.; HOŠEK, J. Multi-Radio Mobile Device: Evaluation of Hybrid Node Between WiFi and LTE Networks. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2015, vol. 4, no. 2, p. 49-54. ISSN: 1805-5443.
Detail

UHLÍŘ, D.; KOVÁČ, D.; HOŠEK, J. Multi Service Proxy: Mobile Web Traffic Entitlement Point in 4G Core Network. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2015, vol. 4, no. 2, p. 55-59. ISSN: 1805-5443.
Detail

FILIPPOV, B.; KOVÁČ, D.; UHLÍŘ, D.; GILMUTDINOV, M.; HOŠEK, J.; ANDREEV, S. Feasibility Analysis of ITU-T P.1201 Amd.2 Standard for Video on Demand Services. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2015. International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 1. Prague, Czech Republic: Asszisztencia Szervezo Kft., 2015. p. 1-7. ISBN: 978-1-4799-8497-8. ISSN: 1805-5435.
Detail

MAŠEK, P.; ZEMAN, K.; HOŠEK, J.; TINKA, Z.; MAKHLOUF, N.; MUTHANNA, A.; HERENCSÁR, N.; NOVOTNÝ, V. User Performance Gains by Data Offloading of LTE Mobile Traffic onto Unlicensed IEEE 802.11 Links. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2015. 1. Prague, Czech Republic: Asszisztencia Szervezo Kft., 2015. p. 117-121. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

FUJDIAK, R.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; PETRÁK, T. Verification of Genetic Algorithm in Dynamic Traffic Light Management. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2015. International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 1. Prague, Czech Republic: Asszisztencia Szervezo Kft., 2015. p. 314-318. ISBN: 978-1-4799-8497-8. ISSN: 1805-5435.
Detail

ZAKARIA SALEM, Y.; HOŠEK, J.; MIŠUREC, J. Path Loss Measurements for Wireless Communication in Urban and Rural Environments. American Journal of Engineering and Applied Sciences, 2015, vol. 8, no. 1, p. 94-99. ISSN: 1941-7020.
Detail

MAKHLOUF, N. CHALlENGES OF INTEGRATION OF SMART ANTENNAS IN AD HOC NETWORK. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. 2015. p. 428-433. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

MAKHLOUF, N. A MOBILITY PREDICTION METHOD FOR MOBILE AD HOC NETWORKS USING DIRECTIONAL ANTENNAS. In Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2015. 2015. s. 1365-1371. ISBN: 978-80-87952-10-8.
Detail

MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; FUJDIAK, R.; KOLKA, Z.; POSPÍCHAL, L. Heterogeneous Networks for Smart Metering – Power Line and Radio Communication. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2015, vol. 21, no. 2, p. 85-91. ISSN: 1392-1215.
Detail

MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; KOLKA, Z.; FUJDIAK, R.; SLÁČIK, J. Narrowband Power Line Communication for Smart Metering and Street Lighting Control. In 13th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2015. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Cracow, Poland: 2015. p. 215-219. ISSN: 2405-8963.
Detail

MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; KOUTNÝ, M.; FUJDIAK, R.; JEDLIČKA, T. Analysis and Experimental Evaluation of Power Line Transmission Parameters for Power Line Communication. Measurement Science Review, 2015, vol. 15, no. 2, p. 64-71. ISSN: 1335-8871.
Detail

KENYERES, M.; DANHEL, T.; KENYERES, J.; ŠKORPIL, V. Effects of system topologies attributes on average consensus algorithm - part I. Access Server, 2015, vol. 2015, no. 2, p. 1-10. ISSN: 1214-9675.
Detail

KENYERES, M.; DANHEL, T.; KENYERES, J.; ŠKORPIL, V. Effects of system topologies attributes on average consensus algorithm - part II. Access Server, 2015, vol. 2015, no. 2, p. 1-7. ISSN: 1214-9675.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; KARTCI, A.; HERENCSÁR, N.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. Two Behavioral Models of the Electronically Controlled Generalized Current Conveyor of the Second Generation. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2015). Prague, Czech Republic: 2015. p. 349-353. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

ČLUPEK, V.; ZEMAN, V. Unilateral Authentication on Low-cost Devices. In TSP 2015. 2015. p. 88-92. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

MALINA, L.; SMRŽ, J.; HAJNÝ, J.; VRBA, K. Secure Electronic Voting Based on Group Signatures. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2015. 1. Prague, Czech Republic: Asszisztencia Szervezo Kft., 2015. p. 6-10. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

MALINA, L.; HAJNÝ, J.; ZEMAN, V.; VRBA, K. Security and Privacy in the Smart Grid Services. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2015. 1. Prague, Czech Republic: Asszisztencia Szervezo Kft., 2015. p. 71-75. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

MALINA, L.; DZURENDA, P.; HAJNÝ, J. Testing of DDoS Protection Solutions. In Security and Protection of Information 2015. Brno: 2015. p. 113-128. ISBN: 978-80-7231-997-8.
Detail

MALINA, L.; MÜNSTER, P.; HAJNÝ, J.; HORVÁTH, T. Towards secure Gigabit Passive Optical Networks: Signal propagation based key establishment. In Proceedings of SECRYPT 2015. Colmar, Francie: 2015. p. 349-354. ISBN: 978-989-758-117-5.
Detail

KENYERES, M.; KENYERES, J.; ŠKORPIL, V. A message failure analysis of systems executing average consensus algorithm. European Scientific Journal, 2015, vol. 11, no. 21, p. 56-62. ISSN: 1857-7881.
Detail

ŠIFTA, R.; FILKA, M.; MÜNSTER, P. Temperature Dependence of Polarization Mode Dispersion. In DGaO-Proceedings. DGaO-PROCEEDINGS. Erlangen: DGaO-PROCEEDINGS, 2015. p. 0 (1 s.). ISSN: 1614-8436.
Detail

HAJNÝ, J.; DZURENDA, P.; MALINA, L. Attribute-based credentials with cryptographic collusion prevention. Security and Communication Networks, 2015, vol. 8, no. 18, p. 3836-3846. ISSN: 1939-0114.
Detail

HAJNÝ, J.; DZURENDA, P.; MALINA, L. Practical Privacy-Enhancing Technologies. In TSP 2015 Conference Proceedings. 2015. p. 60-64. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

HAJNÝ, J.; DZURENDA, P.; MALINA, L. Secure Physical Access Control with Strong Cryptographic Protection. In SECRYPT 2015 Conference Proceedings. SciTePress, 2015. p. 220-227. ISBN: 978-989-758-117-5.
Detail

KOČÍ, L. Připojování jednotek v sítích XG-PON. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. Brno: 2015. s. 184-186. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

KENYERES, M.; KENYERES, J.; ŠKORPIL, V. Split distributed computing in wireless sensor networks. Radioengineering, 2015, vol. 24, no. 3, p. 749-756. ISSN: 1210-2512.
Detail

DZURENDA, P.; HAJNÝ, J.; ZEMAN, V.; VRBA, K. Modern Physical Access Control Systems and Privacy Protection. In 2015 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2015. p. 1-5. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J.; LÝSEK, J.; ČÍKA, P. Recognition of Sound Records by Means of Grammatical Evolution. In Advaanced in Electrical and Computer Engineering. Athens: WSEAS Press, 2015. p. 157-161. ISBN: 978-1-61804-279-8.
Detail

ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V. Ensuring Invariances for Structural Methods of Object Recognition. In 38 International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Brno: FEKT Brno, 2015. p. 271-275. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

MAŠEK, P.; MUTHANNA, A.; HOŠEK, J. Suitability of MANET Routing Protocols for the Next-Generation National Security and Public Safety Systems. In Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. St. Petersburg, Russia: 2015. p. 250-261. ISBN: 978-3-319-23126-6.
Detail

ŠTŮSEK, M.; HOŠEK, J.; KOVÁČ, D.; MAŠEK, P.; ČÍKA, P.; MAŠEK, J.; KRÖPFL, F. Performance Analysis of the OSGi-based IoT Frameworks on Restricted Devices as Enablers for Connected-Home. In 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Brno, Czech Republic: 2015. p. 178-183. ISBN: 978-1-4673-9282-2.
Detail

FUJDIAK, R.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J. Efficiency Evaluation of Different Types of Cryptography Curves on Low-Power Devices. In 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Brno, Czech Republic: 2015. p. 230-235. ISBN: 978-1-4673-9282-2.
Detail

MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; ZAKARIA SALEM, Y.; UHLÍŘ, D.; NOVOTNÝ, V.; SLABICKI, M.; GROCHLA, K. Experimental Evaluation of RAN Modelling in Indoor LTE Deployment. In 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Brno, Czech Republic: 2015. p. 184-188. ISBN: 978-1-4673-9282-2.
Detail

BURDA, K. Anonymizační síť Tor. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2015, roč. 17, č. 4, s. 124-135. ISSN: 1213-1539.
Detail

PYATTAEV, A.; HOŠEK, J.; JOHNSSON, K.; KRKOŠ, R.; GERASIMENKO, M.; MAŠEK, P.; OMETOV, A.; ANDREEV, S.; ŠEDÝ, J.; NOVOTNÝ, V.; KOUCHERYAVY, Y. 3GPP LTE-Assisted Wi-Fi Direct: Trial Implementation of Live D2D Technology. ETRI JOURNAL, 2015, vol. 37, no. 5, p. 877-887. ISSN: 1225-6463.
Detail

LEŽÁK, P. Univerzální protokol anonymní asymetrické autentizace. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2015, roč. 2015, č. 4, s. 142-149. ISSN: 1213-1539.
Detail

KARTCI, A.; AYTEN, U. E.; HERENCSÁR, N.; ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; VRBA, K. Application Possibilities of VDCC In General Floating Element Simulator Circuit. In Proceedings of the 2015 22nd European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD2015). 2015. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-9876-0.
Detail

KOČÍ, L.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; JURČÍK, M.; FILKA, M. Transmission Convergence Layer in XG-PON. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2015. 1. Prague, Czech Republic: Asszisztencia Szervezo Kft., 2015. p. 104-108. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

SMÉKAL, D. Implementace algoritmu AES na FPGA. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2015. s. 193-195. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

PAVELKA, O. Bezpečnost identifikačních systémů na bázi RFID. Electronic Engineering Magazine, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 36-39. ISSN: 1802-520X.
Detail

PAVELKA, O. Vývojové prostředky "chudého" vývojáře II. - závěr. Electronic Engineering Magazine, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 38-42. ISSN: 1802-520X.
Detail

DVOŘÁK, J. Návrh plně diferenční filtrační struktury s řiditelným proudovým zesilovačem. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015. s. 332-334. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

BLAŽEK, P. Charakterizace signálů akustické emise pro shlukovou analýzu. In STUDENT EEICT 2013 Proceedings of the 19th Conference Volume 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2013. s. 80-83. ISBN: 978-80-214-4693-9.
Detail

LEŽÁK, P. Decentralised Hash Function. International Journal of Computer Science and Network Security, 2015, vol. 15, no. 8, p. 16-20. ISSN: 1738-7906.
Detail

KŘEPELKA, V., GRENAR, M. Využití rádiových sítí pro řízení krizových situací. Telekomunikace, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 13-20. ISSN: 0040-2591.
Detail

FILKA, M.; GRENAR, M. The most frequent shortcomings of Wi-Fi operators. Przeglad Elektrotechniczny, 2015, vol. 2015, no. 6, p. 129-133. ISSN: 0033-2097.
Detail

PAVELKA, O. Seznamte se s DALI. Electronic Engineering Magazine, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 36-41. ISSN: 1802-520X.
Detail

PAVELKA, O. Vývojové prostředky "chudého" vývojáře I. Electronic Engineering Magazine, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 40-45. ISSN: 1802-520X.
Detail

PAVELKA, O. Vývojový kit EvB pro ATMEL AVR v nové revizi 5.1. Electronic Engineering Magazine, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 30-34. ISSN: 1802-520X.
Detail

PAVELKA, O. Začínáme s Atmel ATtiny10 - III. (závěr). Electronic Engineering Magazine, 2013, roč. 2015, č. 1, s. 40-45. ISSN: 1802-520X.
Detail

KENYERES, M.; KENYERES, J.; ŠKORPIL, V. Impact of the stochastic features of the Push-Sum protocol on the variance of its convergence rate. Access Server, 2015, vol. 2015, no. 3, p. 1-4. ISSN: 1214-9675.
Detail

MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J. Power Line Communication pro Smart Metering a Smart Grid – současné možnosti. In Sborník 18. konference ČK CIRED. 2014. s. 1-12. ISBN: 978-80-905014-3-0.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. Simple Resistor-less Generator Utilizing Z-copy Controlled Gain Voltage Differencing Current Conveyor for PWM Generation. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2015, vol. 21, no. 5, p. 28-34. ISSN: 1392-1215.
Detail

ATASOYU, M.; METIN, B.; KUNTMAN, H.; HERENCSÁR, N. New Current-Mode Class 1 Frequency-Agile Filter for Multi Protocol GPS Application. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2015, vol. 21, no. 5, p. 35-39. ISSN: 1392-1215.
Detail

HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; VRBA, K.; MINAEI, S.; GÖKNAR, I. C. Voltage-Mode All-Pass Filter Passive Scheme Based on Floating Negative Resistor and Grounded Capacitor. In Proceedings of the 2015 22nd European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD2015). 2015. p. 400-403. ISBN: 978-1-4799-9876-0.
Detail

ATASOYU, M.; KUNTMAN, H.; METIN, B.; HERENCSÁR, N.; CICEKOGLU, O. Design of Current-Mode Class 1 Frequency-Agile Filter Employing CDTAs. In Proceedings of the 2015 22nd European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD2015). 2015. p. 436-439. ISBN: 978-1-4799-9876-0.
Detail

KARTCI, A.; AYTEN, U.; HERENCSÁR, N.; ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; VRBA, K. Floating Capacitance Multiplier Simulator For Grounded RC Colpitts Oscillator Design. In 2015 International Conference on Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. p. 93-96. ISBN: 978-80-261-0385-1.
Detail

HERENCSÁR, N.; JEŘÁBEK, J.; KOTON, J.; VRBA, K.; MINAEI, S.; GÖKNAR, I. C. Pole Frequency and Pass-Band Gain Tunable Novel Fully-Differential Current-Mode All-Pass Filter. In Proceedings of the IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS). Lisbon, Portugal: 2015. p. 2668-2671. ISBN: 978-1-4799-8391-9.
Detail

HERENCSÁR, N. Linear function blocks following recent trends in analog circuit design. Brno: VUTIUM, 2015. p. 1-32.
Detail

KARTCI, A. Optimization of multilayer perceptron training parameters using artificial bee colony and genetic algorithm. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015. p. 338-340. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

KARTCI, A. General floating element simulator employing VDCCs and grounded components. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015. p. 329-331. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

MARTINÁSEK, Z.; ZAPLETAL, O.; VRBA, K.; TRÁSY, K. Power Analysis Attack Based on the MLP in DPA Contest v4. In Telecommunications and Signal Processing (TSP). 1. IEEE, 2015. p. 154-158. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

MAŠEK, P.; ZEMAN, K.; KUDER, Z.; HOŠEK, J.; ANDREEV, S.; FUJDIAK, R.; KRÖPFL, F. Wireless M-BUS: An Attractive M2M Technology for 5G-Grade Home Automation. In EAI International Conference on CYber physiCaL systems, iOt and sensors Networks (CYCLONE 2015). Řím: 2016. p. 144-156. ISBN: 978-1-4673-9282-2.
Detail

HORVÁTH, T.; MALINA, L.; MÜNSTER, P. On Security in Gigabit Passive Optical Networks. In Fiber Optics in Access Network (FOAN), 2015 International Workshop on. 2015. p. 51-55. ISBN: 978-1-4673-7625-9.
Detail

HAJNÝ, J.; DZURENDA, P.; MALINA, L. Privacy-Enhanced Data Collection Scheme for Smart-Metering. In Proceedings of the International Conference on Information Security and Cryptology. Lecture Notes in Computer Science. 2015. p. 1-18. ISSN: 0302-9743.
Detail

MARTINÁSEK, Z. Scalable DDoS Mitigation System for Data Centers. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2015, vol. 13, no. 3, p. 1-6. ISSN: 1336-1376.
Detail

MARTINÁSEK, Z.; MALINA, L.; TRÁSY, K. Profiling Power Analysis Attack Based on Multi-Layer Perceptron Network. In Computational Problems in Science and Engineering. 1. Switzerland 2015: Springer International Publishing, 2015. p. 1-25. ISBN: 978-3-319-15764-1.
Detail

MALINA, L.; HAJNÝ, J.; ZEMAN, V. Light-weight group signatures with time-bound membership. Security and Communication Networks, 2015, vol. 9, no. 7, p. 599-612. ISSN: 1939-0114.
Detail

HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; FILKA, M. Security Issues in NGA networks. In OK2015 - 27th Conference and Exhibition on OPTICAL COMMUNICATIONS 2015, NGA: WITH OR WITHOUT OPTICAL FIBRE. Praha: Agentura Action M, Vršovická 68, 101 00 Praha 10, Czech Republic, 2015. p. 34-37. ISBN: 978-80-86742-41-0.
Detail

OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T. Case Study and Comparison of SimPy 3 and OMNeT++ Simulation. In Proceedings of the 39th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2016. International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Vienna, Austria: 2016. p. 15-19. ISBN: 978-1-5090-1287-9. ISSN: 1805-5435.
Detail

HOŠEK, J.; UHLÍŘ, D.; KOVÁČ, D.; GALININA, O.; ANDREEV, S.; KOUCHERYAVY, Y.; RIES, M. On Predicting Video Quality Expectations of Mobile Users. In 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). 1. Brno, Czech Republic: IEEE Xplore, 2015. p. 110-115. ISBN: 978-1-4673-9282-2.
Detail

MLÝNEK, P.; FUJDIAK, R.; ŠILHAVÝ, P.; MIŠUREC, J.; FRANEK, L.; ZAMPHIROPOLOS, J.; PAŘÍZEK, J. Role PLC v Smart Metering rollouts – porovnání a metodika hodnocení pilotních PLC realizací. In Sborník konference ČK CIRED 2015. 2015. s. 1-19. ISBN: 978-80-905014-4-7.
Detail

BURDA, K. Úvod do kryptografie. Úvod do kryptografie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2015. ISBN: 978-80-7204-925-7.
Detail

ABILOV, A.; CHUNAEV, A.; KUBÁNKOVÁ, A. Impact of live streaming WLAN transmission characteristics on video quality. In Proceedings of 2015 International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON). Omsk: IEEE, 2015. p. 1-5. ISBN: 978-1-4799-7102-2.
Detail

LANGHAMMER, L.; JEŘÁBEK, J.; POLÁK, J. Tunable Fully-Differential Filters Designed Using Signal-Flow Graphs Method. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2015, vol. 6, no. 3, p. 38-48. ISSN: 1213-1539.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; HERENCSÁR, N.; POLÁK, J.; DVOŘÁK, J.; KOTON, J. MISO Universal Frequency Filter with Dual-Parameter Control of the Pole Frequency. In ELECO 2015 9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering. Bursa, Turecko: The Chamber of Electrical Engineers Bursa Branch, 2015. p. 24-28. ISBN: 978-605-01-0737-1.
Detail

ČLUPEK, V.; FROLKA, J. Autentizace na hardwarově omezených zařízeních. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2015, roč. 17, č. 6, s. 185-192. ISSN: 1213-1539.
Detail

KUBÁNEK, D.; KHATEB, F.; TSIRIMOKOU, G.; PSYCHALINOS, C. Practical Design and Evaluation of Fractional-Order Oscillator Using Differential Voltage Current Conveyors. CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 2016, vol. 2016 (35), no. 6, IF: 1.178, p. 2003-2016. ISSN: 0278-081X.
Detail

HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; JURČÍK, M.; KOČÍ, L.; FILKA, M. Timing measurement and simulation of activation process in GPON networks. Optica Applicata, 2015, vol. 45, no. 4, p. 459-471. ISSN: 0078-5466.
Detail

KOTON, J.; HERENCSÁR, N.; HAVLÍKOVÁ, R.; VRBA, K.; VENCLOVSKÝ, M. Voltage-Mode CFTA-C Fifth-Order Low-Pass Filter Design and Optimization. In Proc. 9th Int. Conf. Electrical and Electronics Engineering. Bursa, Turecko: EMO YAYIN, 2015. p. 936-939. ISBN: 978-605-01-0737-1.
Detail

NOVOTNÝ, V. Komunikační prostředky mobilních sítí - učebnice. Komunikační prostředky mobilních sítí - učební texty. 1. Brno, ČR: VUT v Brně, 2015. s. 1-199. ISBN: 978-80-214-5168-1.
Detail

NOVOTNÝ, V. Telekomunikační služby a jejich implementace. Telekomunikační služby a jejich implementace. 1. Brno, ČR: VUT v Brně, 2015. s. 1-144.
Detail

NOVOTNÝ, V. Počítačová analýza spínaných obvodů. Počítačová analýza spínaných obvodů. 1. Brno, ČR: VUT v Brně, 2015. s. 1-64.
Detail

NOVOTNÝ, V. Základy síťových operačních systémů. Základy síťových operačních systémů. 1. Brno, ČR: VUT v Brně, 2015. s. 1-118.
Detail

NOVOTNÝ, V.; KRKOŠ, R.; ŠEDÝ, J. Komunikační služby, protokoly a technologie. Komunikační služby, protokoly a technologie. 1. Brno, ČR: VUT v Brně, 2015. s. 1-212.
Detail

KOČÍ, L.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T.; ČUČKA, M.; FILKA, M. The influence of digital modulations on 320 Gbit/s OTDM. Journal of Communications Software and Systems, 2016, vol. 11, no. 4, p. 187-191. ISSN: 1845-6421.
Detail

MIŠUREC, J.; ORGOŇ, M.; RÓKA, R. Smart Grids a komunikace PLC. Monografie. Monografie. 2015. 394 s. ISBN: 978-80-227-4356-3.
Detail

FUJDIAK, R.; MIŠUREC, J.; MLÝNEK, P.; LEONARD, J. Cryptograph key distribution with elliptic curve Diffie-Hellman algorithm in low-power devices for power grids. Revue Roumaine des Sciences Techniques - Serie Électrotechnique et Énergétique, 2016, vol. 61, no. 1, p. 84-88. ISSN: 0035-4066.
Detail

ČERVENÁK, R.; HOŠEK, J. On Measuring User Experience with Mobile Data Services. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2015, vol. 6, no. 4, p. 49-54. ISSN: 1213-1539.
Detail

KHATEB, F.; KUBÁNEK, D.; TSIRIMOKOU, G.; PSYCHALINOS, C. Fractional-order filters based on low-voltage DDCCs. Microelectronics Journal, 2016, vol. 2016 (50), no. , IF: 0.836, p. 50-59. ISSN: 0026-2692.
Detail

KARTCI, A.; AYTEN, U. E.; ŠOTNER, R.; ARSLANALP, R. Elektronik Olarak Ayarlanabilen VDCC Tabanli Yüzen Kapasite Çarpma Devresi. Proceedings of the 2015 23th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU). Malatya, Turkey: Inonu University, 2015. s. 2474-2477. ISBN: 978-1-4673-7386-9.
Detail

ANDREEV, S.; HOŠEK, J.; OLSSON, T.; JOHNSSON, K.; PYATTAEV, A.; OMETOV, A.; OLSHANNIKOVA, E.; GERASIMENKO, M.; MAŠEK, P.; KOUCHERYAVY, Y.; MIKKONEN, T. A Unifying Perspective on Proximity-based Cellular-Assisted Mobile Social Networking. IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE, 2016, vol. 54, no. 4, p. 108-116. ISSN: 0163-6804.
Detail

MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; ZEMAN, K.; ŠTŮSEK, M.; KOVÁČ, D.; ČÍKA, P.; MAŠEK, J.; ANDREEV, S.; KRÖPFL, F. Implementation of True IoT Vision: Survey on Enabling Protocols and Hands-on Experience. International Journal of Distributed Sensor Networks, 2016, vol. 2016, no. 4, p. 1-18. ISSN: 1550-1329.
Detail

KENYERES, M.; KENYERES, J.; ŠKORPIL, V. The Distributed Convergence Classifier Using the Finite Difference. Radioengineering, 2016, vol. 25, no. 1, p. 148-155. ISSN: 1210-2512.
Detail

HOŠEK, J. Komunikační technologie. 2014.
Detail

HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; JURČÍK, M.; FILKA, M. Novel Algorithm in Activation Process of GPON Network. Journal of Communications Software and Systems, 2016, vol. 11, no. 4, p. 204-206. ISSN: 1845-6421.
Detail

ZEMAN, K.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J. Experimentální ověření vhodnosti nízkoodběrových IoT zařízení pro implementaci kryptografických primitiv. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2016, roč. 18, č. 1, s. 8-14. ISSN: 1213-1539.
Detail

OMETOV, A.; MAŠEK, P.; URAMA, J.; HOŠEK, J.; ANDREEV, S.; KOUCHERYAVY, Y. Implementing Secure Network-Assisted D2D Framework in Live 3GPP LTE Deployment. In Eighth Workshop on Cooperative and Cognitive Networks (CoCoNet8). 2016. p. 749-754. ISBN: 978-1-4673-6432-4.
Detail

OMETOV, A.; MAŠEK, P.; MALINA, L.; FLOREA, R.; HOŠEK, J.; ANDREEV, S.; HAJNÝ, J.; NIUTANEN, J.; KOUCHERYAVY, Y. Feasibility Characterization of Cryptographic Primitives for Constrained (Wearable) IoT Devices. In IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications (PerCom). 2016. p. 1-6. ISBN: 978-1-5090-1940-3.
Detail

LANGHAMMER, L.; JEŘÁBEK, J.; POLÁK, J.; PÁNEK, D. A Single-Ended and Fully-Differential Universal Current-Mode Frequency Filter with MO-CF and DACA Elements. ADV ELECTR COMPUT EN, 2016, vol. 16, no. 3, p. 43-48. ISSN: 1582-7445.
Detail

KENYERES, M.; KENYERES, J.; ŠKORPIL, V. The analysis of the push-sum protocol in various distributed systems. European Scientific Journal, 2016, vol. 12, no. 12, p. 64-80. ISSN: 1857-7881.
Detail

KENYERES, M.; NOVOTNÝ, B. Dependency of the Convergence Rate Mean Extent of Variation on the Repetitions Number in Strongly Connected Topologies. STUDENT EEICT. 2016. p. 569-574. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

KENYERES, M.; NOVOTNÝ, B. Dependency of the Convergence Rate Mean Extent of Variation on the Repetitions Number in Weakly Connected Topologies. In STUDENT EEICT. 2016. p. 564-568. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

DVOŘÁK, J.; LANGHAMMER, L. ADJUSTABLE FRACTIONAL-ORDER HIGH-PASS FILTER WITH TRANSCONDUCTANCE AMPLIFIERS. Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. s. 288-292. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

MAŠEK, P.; FUJDIAK, R.; ZEMAN, K.; HOŠEK, J.; MUTHANNA, A. Remote Networking Technology for loT: Cloud-based Access for AIIJoyn-enabled Devices. In Proceedings of the 18th FRUCT & ISPIT Conference, 18-22 April 2016, Technopark of ITMO University, Saint-Petersburg, Russia. FRUCT Oy, Finland. St. Petersburg: 2016. p. 200-205. ISBN: 978-952-68397-3-8.
Detail

FUJDIAK, R.; MAŠEK, P.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; MUTHANNA, A. Advanced Optimization Method for Improving the Urban Traffic Management. In Proceedings of the 18th FRUCT & ISPIT Conference, 18-22 April 2016, Technopark of ITMO University, Saint-Petersburg, Russia. FRUCT Oy, Finland. St. Petersburg: 2016. p. 48-53. ISBN: 978-952-68397-3-8.
Detail

LANGHAMMER, L.; JEŘÁBEK, J.; POLÁK, J.; ŠOTNER, R.; ŠTORK, P. Tunable fully-differential filter employing MOTA and DACA elements. INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES, 2016, vol. 23, no. 2&3, p. 107-119. ISSN: 0971-4588.
Detail

ČUČKA, M. Pulse generator for Φ-OTDR in VPIphotonics. In Proceedings of the 22st Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2016. s. 591-595. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

FUJDIAK, R.; MAŠEK, P. In-Depth Analysis of Smart City in Modern Age. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. 2016. p. 586-590. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

ŠTŮSEK, M.; MAŠEK, P. Wireless Control of Embedded M2M Devices Using Unlicensed ISM Band. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. 2016. p. 162-164. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

KRIVTSOVA, I.; LEBEDEV, I.; SUKHOPAROV, M.; BAZHAYEV, N.; ZIKRATOV, I.; OMETOV, A.; ANDREEV, S.; MAŠEK, P.; FUJDIAK, R.; HOŠEK, J. Implementing a Broadcast Storm Attack on a Mission-Critical Wireless Sensor Network. In The 14th International Conference on Wired/Wireless Internet Communications - WWIC 2016. 2016. p. 297-308. ISBN: 978-3-319-22572-2.
Detail

POLÁK, J.; LANGHAMMER, L. SINGLE-ENDED FREQUENCY FILTER IN PRACTICAL REALIZATION WITH DIGITALLY ADJUSTABLE CURRENT AMPLIFIER. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. p. 338-342. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

ČLUPEK, V. Strong Unilateral Authentication of Low-cost Devices Involved in Internet of Things in Smart Homes. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. 2016. p. 589-593. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

MALINA, L.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; HAJNÝ, J. Security Solution with Signal Propagation Measurement for Gigabit Passive Optical Networks. OPTIK, 2016, vol. 127, no. 16, p. 6715-6725. ISSN: 0030-4026.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; HERENCSÁR, N.; POLÁK, J.; DVOŘÁK, J.; KOTON, J. Dual-parameter control of the pole frequency in case of universal filter with MCDU elements. ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, 2016, vol. 89, no. 3, p. 705-718. ISSN: 0925-1030.
Detail

DVOŘÁK, J.; LANGHAMMER, L.; JEŘÁBEK, J.; KOTON, J.; ŠOTNER, R.; POLÁK, J. Electronically Tunable Fractional-Order Low-Pass Filter with Current Followers. In Proceedings of 2016 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2016. p. 587-592. ISBN: 978-1-5090-1287-9.
Detail

HORVÁTH, T.; FUJDIAK, R.; ČUČKA, M.; MIŠUREC, J.; DAŇKOVÁ, M. Comparison of Bit Error Rate of Line Codes in NG-PON2. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2016, vol. 5, no. 2, p. 95-100. ISSN: 1805-5443.
Detail

KENYERES, M.; KENYERES, J. Impact of an attack on a network executing distributed computing. UPB Scientific Bulletin, Series C: Electrical Engineering, 2016, vol. 78, no. 2, p. 35-52. ISSN: 1454-234X.
Detail

KOTON, J.; HERENCSÁR, N.; SLÁDOK, O.; HORNG, J. Pseudo-differential second-order band-reject filter using current conveyors. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 2016, vol. 70, no. 6, p. 814-821. ISSN: 1434-8411.
Detail

MALINA, L.; HAJNÝ, J.; MLÝNEK, P.; MACHÁČEK, J.; SVOBODA, R. Towards Efficient Application of Cryptographic Schemes on Constrained Microcontroller. JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, 2016, vol. 25, no. 10, p. 1-18. ISSN: 0218-1266.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; KUBÁNEK, D.; DVOŘÁK, J.; LANGHAMMER, L.; HERENCSÁR, N.; VRBA, K. Fractional-Order Low-Pass Filter with Electronically Adjustable Parameters. In Proceedings of 2016 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2016. p. 569-574. ISBN: 978-1-5090-1287-9.
Detail

SMÉKAL, D.; FROLKA, J.; HAJNÝ, J. Akcelerace šifry AES pomocí programovatelných hradlových polí. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2016, roč. 18, č. 3, s. 76-82. ISSN: 1213-1539.
Detail

ČLUPEK, V.; ZEMAN, V. Robust Mutual Authentication and Secure Transmission of Information on Low-cost Devices Using Physical Unclonable Functions and Hash Functions. In TSP 2016. International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2016. p. 100-103. ISBN: 978-1-5090-1287-9. ISSN: 1805-5435.
Detail

OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T.; ŠKORPIL, V. Modeling Botnet C&C Traffic Lifespans from NetFlow Using Survival Analysis. In Proceedings of the 39th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2016. International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Vienna, Austria: 2016. p. 50-55. ISBN: 978-1-5090-1287-9. ISSN: 1805-5435.
Detail

HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; FILKA, M. A Novel Unique Parameter for Increasing of Security in GPON Networks. Journal of Communications Software and Systems, 2016, vol. 12, no. 1, p. 112-116. ISSN: 1845-6421.
Detail

HORVÁTH, T.; JURČÍK, M. Visualization Tool for Control Signalling in NG-PON2. Journal of Communications Software and Systems, 2016, vol. 12, no. 1, p. 117-121. ISSN: 1845-6421.
Detail

URAMA, J.; OLSHANNIKOVA, E.; OMETOV, A.; MAŠEK, P.; ANDREEV, S.; OLSSON, T.; HOŠEK, J.; NIUTANEN, J.; KOUCHERYAVY, Y.; MIKKONEN, T. Dynamic Social Trust Associations over D2D Communications: An Implementation Perspective. In 5th IEEE International Conference on Mobile Services. San Francisco: InterContinental Mark Hopkins San Francisco, 2016. p. 186-189. ISBN: 978-1-5090-2625-8.
Detail

ŠTŮSEK, M.; MAŠEK, P.; KOVÁČ, D.; OMETOV, A.; HOŠEK, J.; KRÖPFL, F.; ANDREEV, S. Remote Management of Intelligent Devices: Using TR-069 Protocol in IoT. In Proceedings of the 39th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2016. 1. 2016. p. 74-78. ISBN: 978-1-5090-1287-9.
Detail

PAPEŽ, N.; ŠILHAVÝ, P. Protokol SIP v open source PBX a jeho implementace. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2016, roč. 2016, č. 3, s. 1-9. ISSN: 1213-1539.
Detail

HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; FILKA, M.; DUBRAVEC, L. Novel rogue optical network unit detection algorithm for gigabit passive optical networks. Optica Applicata, 2016, vol. 46, no. 3, p. 421-433. ISSN: 0078-5466.
Detail

MAKHLOUF, N. Exploiting Neural Networks for Mobility Prediction in Mobile Ad Hoc Networks. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2016, vol. 18, no. 3, p. 63-67. ISSN: 1213-1539.
Detail

KOTON, J.; KUBÁNEK, D.; VRBA, K.; SHADRIN, A.; USHAKOV, P. Universal Voltage Conveyors in Fractional-Order Filter Design. In Proc. 39t Int. Conf. Telecommunications and Signal Processing - TSP 2016. 2016. p. 593-598. ISBN: 978-1-5090-1288-6.
Detail

POLÁK, J.; JEŘÁBEK, J.; LANGHAMMER, L.; DVOŘÁK, J. Tunable frequency filter with transconductance amplifiers and adjustable current amplifiers. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2016, vol. 18, no. 03, p. 68-75. ISSN: 1213-1539.
Detail

MALINA, L.; HAJNÝ, J.; MARTINÁSEK, Z. Privacy-Preserving Authentication Systems Using Smart Devices. In International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP) 39th. International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2016. p. 11-14. ISBN: 978-1-5090-1287-9. ISSN: 1805-5435.
Detail

MALINA, L.; SMRŽ, J.; HAJNÝ, J. Electronic Elections Based on Group Signatures. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2016, vol. 5, no. 1, p. 15-21. ISSN: 1805-5443.
Detail

MLÝNEK, P.; FUJDIAK, R.; MIŠUREC, J. Power Line Topology Prediction Using Time Domain Reflectometry. In Proceedings of the 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2016. p. 199-202. ISBN: 978-1-5090-1287-9.
Detail

FUJDIAK, R.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; MAŠEK, P. Design of Low-Power Random Number Generator Using Signal Quantization Error in Smart Grid. In Proceedings of the 39th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2016. 2016. p. 7-10. ISBN: 978-1-5090-1287-9.
Detail

FUJDIAK, R.; MAŠEK, P.; OLSHANNIKOVA, E.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J. Using Genetic Algorithm for Advanced Municipal Waste Collection in Smart City. In Proceedings of the 10th International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing, CSNDSP 2016. 2016. p. 1-6. ISBN: 978-1-5090-2525-1.
Detail

KENYERES, M.; KENYERES, J.; ŠKORPIL, V. Links Failure Analysis of Averaging Executed by Protocol Push-sum. Contemporary Engineering Sciences, 2016, vol. 9, no. 9, p. 1-9. ISSN: 1313-6569.
Detail

ANDREEV, S.; GALININA, O.; PYATTAEV, A.; HOŠEK, J.; MAŠEK, P.; KOUCHERYAVY, Y.; YANIKOMEROGLU, H. Exploring Synergy between Communications, Caching, and Computing in 5G-Grade Deployments. IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE, 2016, vol. 54, no. 8, p. 60-69. ISSN: 0163-6804.
Detail

DVOŘÁK, J.; GAJDOŠ, A.; JEŘÁBEK, J. Electronically Reconfigurable Universal Frequency Filter with Controllability of its Pole Frequency. In Sborník příspěvků studentské konference Blansko 2016. 2016. p. 20-24. ISBN: 978-80-214-5389-0.
Detail

NOVOTNÝ, B.; KENYERES, M. Komparace statistické kredibility reprezentanta průměrné rychlosti konvergence protokolu push-sum. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2016, roč. 18, č. 4, s. 1-4. ISSN: 1213-1539.
Detail

JEŘÁBEK, J.; DVOŘÁK, J.; ŠOTNER, R.; METIN, B.; VRBA, K. Multifunctional current-mode filter with dual-parameter control of the pole frequency. ADV ELECTR COMPUT EN, 2016, vol. 16, no. 3, p. 31-36. ISSN: 1582-7445.
Detail

POLÁK, J.; JEŘÁBEK, J.; LANGHAMMER, L. Automated Measuring System Used to Measure Input and Output Impedances of Current Amplifiers. In Sborník příspěvků studentské konference Blansko 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. p. 74-77. ISBN: 978-80-214-5389-0.
Detail

HORVÁTH, T.; KRKOŠ, R.; DUBRAVEC, L. Deep data analysis in gigabit passive optical networks. Optica Applicata, 2017, vol. 47, no. 1, p. 157-170. ISSN: 0078-5466.
Detail

POLÁK, J.; JEŘÁBEK, J.; LANGHAMMER, L.; ŠOTNER, R.; DVOŘÁK, J.; PÁNEK, D. Digitally Controllable Current Amplifier and Current Conveyors in Practical Application of Controllable Frequency Filter. Journal of Electrical Engineering, 2016, vol. 67, no. 4, p. 261-266. ISSN: 1335-3632.
Detail

TROJÁK, D.; KOMOSNÝ, D. System for Anonymous Data Collection Based on Group Signature Scheme. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, vol. 64, no. 5, p. 1785-1795. ISSN: 1211-8516.
Detail

SMÉKAL, D.; FROLKA, J.; HAJNÝ, J. Acceleration of AES Encryption Algorithm Using Field Programmable Gate Arrays. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER), 2016, vol. 49, no. 25, p. 384-389. ISSN: 2405-8963.
Detail

KUBÁNEK, D.; KOTON, J.; JEŘÁBEK, J. Design and Properties of Fractional-Order Multifunction Filter with DVCCs. In Proceedings of 2016 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2016. p. 620-624. ISBN: 978-1-5090-1287-9.
Detail

PANDEY, A.; CHANDRA, R.; DUTTA, M.; BURGET, R.; UHER, V.; MINÁŘ, J. Automatic Detection of Red Lesions in Diabetic Retinopathy using Shape Based Extraction Technique in Fundus Image. In 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP) 2016. International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2016. p. 538-542. ISBN: 978-1-5090-1287-9. ISSN: 1805-5435.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; DVOŘÁK, J.; LANGHAMMER, L.; KOTON, J. Fractional-Order High-Pass Filter with Electronically Adjustable Parameters. In 21st 2016 International Conference on Applied Electronics. International Conference on Applied Electronics. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. p. 111-116. ISBN: 978-80-261-0602-9. ISSN: 1803-7232.
Detail

RAJNOHA, M. Modelovanie skladu pomocou grafického rozhrania. Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. s. 273-275. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

POLEŠÁKOVÁ, Z. PRINCIPLE OF THE NEW ADJUSTED ARCHITECTURE OF R-2R D/A CONVERTER. In STUDENT EEICT: Proceedings of the 22nd conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. p. 144-146. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

USHAKOV, P.; SHADRIN, A.; KUBÁNEK, D.; KOTON, J. Passive Fractional-Order Components Based On Resistive-Capacitive Circuits With Distributed Parameters. In Proceedings of 2016 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2016. p. 638-642. ISBN: 978-1-5090-1287-9.
Detail

OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T. NetFlow Console Collector-Analyzer Developed in Python Language. In International Interdisciplinary PhD Workshop 2016. Brno: Brno University of Technology, Antonínská 548/1, Brno 601 90, 2016. p. 107-110. ISBN: 9788021453876.
Detail

HERENCSÁR, N.; LAHIRI, A.; KOTON, J.; VRBA, K. First-Order Multifunction Filter Design Using Current Amplifiers. In Proceedings of 2016 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Vienna, Austria: IEEE, 2016. p. 279-282. ISBN: 978-1-5090-1287-9.
Detail

ARSLAN, E.; PAL, K.; HERENCSÁR, N.; METIN, B. Design of Novel CMOS DCCII with Reduced Parasitics and its All-Pass Filter Applications. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2016, vol. 22, no. 6, p. 46-50. ISSN: 1392-1215.
Detail

MUTHANNA, A.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; FUJDIAK, R.; HUSSEIN, O.; PARAMONOV, A.; KOUCHERYAVY, A. Analytical Evaluation of D2D Connectivity Potential in 5G Wireless Systems. In Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. 2016. p. 395-403. ISBN: 978-3-319-46300-1.
Detail

ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V.; ČÍŽEK, L. Traveling Salesman Problem Optimization by Means of Graph-based Algorithm. In Proceedings of the 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Vienna, Austria: 2016. p. 207-210. ISBN: 978-1-5090-1287-9.
Detail

KOTON, J.; HERENCSÁR, N.; HORNG, J. Differential Second-Order Voltage-Mode All-Pass Filter Using Current Conveyors. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2016, vol. 22, no. 5, p. 52-57. ISSN: 1392-1215.
Detail

KOTON, J.; SLÁDOK, O.; SALÁŠEK, J.; USHAKOV, P. Current-mode Fractional Low- and High-pass Filters Using Current Conveyors. In 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops - ICUMT. 2016. p. 231-234. ISBN: 978-1-4673-8817-7.
Detail

KARTCI, A.; HERENCSÁR, N.; VRBA, K.; MINAEI, S. Novel Grounded Capacitor-Based Resistorless Tunable Floating/Grounded Inductance Simulator. In Proceedings of the 2016 IEEE 59th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS). Abu Dhabi, United Arab Emirates: 2016. p. 747-750. ISBN: 978-1-5090-0916-9.
Detail

HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; SAGBAS, M.; AYTEN, U. E. New Tunable Resistorless CM First-Order Filter Based on Single CBTA and Grounded Capacitor. In Proceedings of the 2016 IEEE 59th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS). Abu Dhabi, United Arab Emirates: 2016. p. 501-504. ISBN: 978-1-5090-0916-9.
Detail

OMETOV, A.; OLSHANNIKOVA, E.; MAŠEK, P.; OLSSON, T.; HOŠEK, J.; ANDREEV, S.; KOUCHERYAVY, Y. Dynamic Trust Associations over Socially-Aware D2D Technology: A Practical Implementation Perspective. IEEE Access, 2016, vol. PP, no. 99, p. 1-11. ISSN: 2169-3536.
Detail

MAŠEK, P.; SLABICKI, M.; HOŠEK, J.; GROCHLA, K. Transmission Power Optimization in Live 3GPP LTE-A Indoor Deployment. In 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Lisabon: 2016. p. 164-170. ISBN: 978-1-4673-8817-7.
Detail

ZEMAN, K.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; DVOŘÁK, P.; JOŠTH, R.; JANKECH, T. Experimental Evaluation of Technology Enablers for Cutting Edge Wearables' Applications. In 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Lisabon: 2016. p. 89-93. ISBN: 978-1-4673-8817-7.
Detail

GUDKOVA, I.; MARKOVA, E.; MAŠEK, P.; ANDREEV, S.; HOŠEK, J.; YARKINA, N.; SAMOUYLOV, K.; KOUCHERYAVY, Y. Modeling the Utilization of a Multi-Tenant Band in 3GPP LTE System with Licensed Shared Access. In 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Lisabon: 2016. p. 119-123. ISBN: 978-1-4673-8817-7.
Detail

UHLÍŘ, D.; ŠTŮSEK, M.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; ČÍKA, P. Evaluating the Influence of Geographical Location between Cellular End-users and Data Center on Latency in E-UTRAN Network. In 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Lisabon: 2016. p. 246-250. ISBN: 978-1-4673-8817-7.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.; KARTCI, A.; AYTEN, U. Inductance Simulator Based on Dual Controlled CMOS Voltage Differencing Current Conveyor. In Proceedings of 2016 IEEE 59th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS). UAE, Abu Dhabi: Khalifa University, UAE, 2016. p. 589-592. ISBN: 978-1-5090-0916-9.
Detail

CAMENISCH, J.; DRIJVERS, M.; HAJNÝ, J. Scalable Revocation Scheme for Anonymous Credentials Based on n-times Unlinkable Proofs. In WPES '16 Proceedings of the 2016 ACM on Workshop on Privacy in the Electronic Society. NY, USA: ACM New York, 2016. p. 123-133. ISBN: 978-1-4503-4569-9.
Detail

MAŠEK, P.; MAŠEK, J.; FRANTÍK, P.; FUJDIAK, R.; OMETOV, A.; HOŠEK, J.; ANDREEV, S.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J. A Harmonized Perspective on Transportation Management in Smart Cities: The Novel IoT-Driven Environment for Road Traffic Modeling. SENSORS, 2016, vol. 11, no. 1872, p. 1-23. ISSN: 1424-8220.
Detail

MLÝNEK, P.; SLÁČIK, J. Experimentální porovnání úzkopásmové PLC komunikace postavené na jedné nosné a více nosných frekvencích. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2016, roč. 18, č. 5, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

MLÝNEK, P.; FUJDIAK, R.; MIŠUREC, J.; SLÁČIK, J. Experimental Measurements of Noise Influence on Narrowband Power Line Communication. In 2016 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Lisabon: 2016. p. 94-100. ISBN: 978-1-4673-8817-7.
Detail

CHVÁTAL, T. Techniques to reduce electromagnetic noice produced by wired electronic devices. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2016, vol. 18, no. 5, p. 137-141. ISSN: 1213-1539.
Detail

KOMOSNÝ, D.; PANG, S.; PRUŽINSKÝ, J.; IĽKO, P.; POLÁŠEK, J. PlanetLab Europe as Geographically-Distributed Testbed for Software Development and Evaluation. Advances in Electrical and Electronic Engineering - intenetový časopis (http://advances.utc.sk), 2015, vol. 13, no. 2, p. 137-146. ISSN: 1804-3119.
Detail

NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P. Long-Range Optical Fibre Based Distributed Vibration Sensing. The conferenceproceedings of KTTO 2016 (Book of abstracts). 1. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2016. p. 38-39. ISBN: 978-80-248-3959-2.
Detail

MÜNSTER, P.; VOJTĚCH, J.; HORVÁTH, T.; HAVLIŠ, O.; HANÁK, P.; ČUČKA, M.; FILKA, M. Simultaneous transmission of distributed sensors and data signals. In 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2016. p. 761-764. ISBN: 978-1-5090-1287-9.
Detail

VOJTĚCH, J.; ŠLAPÁK, M.; ŠKODA, P.; SMOTLACHA, V.; VELC, R.; MÜNSTER, P.; KUNDRÁT, J.; HAVLIŠ, O.; ALTMANNOVÁ, L.; ALTMANN, M. Precise time transfer on the IPE - VUGKT line - a detailed analysis. In 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2016. p. 757-760. ISBN: 978-1-5090-1287-9.
Detail

MAŠEK, P.; MOKROV, E.; PYATTAEV, A.; ZEMAN, K.; PONOMARENKO-TIMOFEEV, A.; SAMUYLOV, A.; SOPIN, E.; HOŠEK, J.; GUDKOVA, I.; ANDREEV, S.; NOVOTNÝ, V.; KOUCHERYAVY, Y.; SAMOUYLOV, K. Experimental Evaluation of Dynamic Licensed Shared Access Operation in Live 3GPP LTE System. In 2016 IEEE Globecom. Washington, DC USA: 2016. p. 1-6. ISBN: 978-1-4673-9526-7.
Detail

PRUDANOV, A.; TKACHEV, S.; GOLOS, N.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; FUJDIAK, R.; ZEMAN, K.; OMETOV, A.; BEZZATEEV, S.; VOLOSHINA, N.; ANDREEV, S.; MIŠUREC, J. A Trial of Yoking-proof Protocol in RFID-based Smart-Home Environment. In 19th International Conference, DCCN 2016, Moscow, Russia. Moskva: 2016. p. 25-34. ISBN: 978-5-209-07666-7.
Detail

ČUČKA,M.; MÜNSTER, P.; KOČÍ, L.; HORVÁTH, T.; FILKA, M.; VOJTĚCH, J. Transmission of high power sensor system and DWDM data system in one optical fiber. Journal of Communications Software and Systems, 2016, vol. 12, no. 4, p. 190-194. ISSN: 1845-6421.
Detail

ŠTŮSEK, M.; MAŠEK, P.; ZEMAN, K.; POKORNÝ, J.; KOVÁČ, D.; ČÍKA, P.; KRÖPFL, F. A Novel Application of CWMP: An Operator-grade Management Platform for IoT. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2016, vol. 5, no. 4, p. 1-7. ISSN: 1805-5443.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; POLÁK, J.; VRBA, K.; DOSTÁL, T. Reconnection-Less Electronically Reconfigurable Filter with Adjustable Gain Using Voltage Differencing Current Conveyor. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2016, vol. 22, no. 6, p. 39-45. ISSN: 1392-1215.
Detail

SLÁČIK, J.; MLÝNEK, P. Inteligentní systém na bázi PLC pro domácí automatizaci. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2016, roč. 18, č. 6, s. 175-182. ISSN: 1213-1539.
Detail

MLÝNEK, P.; FUJDIAK, R.; KRAJSA, O.; ZEMAN, K.; POSPÍCHAL, L.; KUBÍČEK, P.; BABKA, J. Nové progresivní komunikační technologie a kybernetická bezpečnost chytrých sítí v energetice. In Sborník příspěvků konference ČK CIRED. 2016. s. 1-11. ISBN: 978-80-87373-37-8.
Detail

MLÝNEK, P.; FUJDIAK, R.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; PAŘÍZEK, J.; ZAMPHIROPOLOS, J. Komunikační technologie pro konkrétní oblasti Smart grid a provoz mřížové sítě. In Sborník příspěvků konference ČK CIRED. 2016. s. 1-11. ISBN: 978-80-87373-37-8.
Detail

OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T.; ŠKORPIL, V. Botnet C&C Traffic and Flow Lifespans Using Survival Analysis. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2017, vol. 6, no. 1, p. 38-44. ISSN: 1805-5443.
Detail

HERENCSÁR, N.; KOTON, J.; LAHIRI, A.; AYTEN, U.; SAGBAS, M. Resistorless Current-Mode First-Order All-Pass Filter with Electronic Tuning Employing Low-Voltage CBTA and Grounded Capacitor. JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, 2018, vol. 27, no. 2, p. 1-21. ISSN: 0218-1266.
Detail

VOZŇÁK, M.; ZBRANEK, I.; MEHIC, M.; KOMOSNÝ, D.; TORAL-CRUZ, H.; CHUN-WEI LIN, J. Covert Channel in RTP Payload Using a Pointer in SIP Header. Communications, 2016, vol. 18, no. 1, p. 40-47. ISSN: 1335-4205.
Detail

ŠLACHTA, J.; VOZŇÁK, M.; KOMOSNÝ, D.; TORAL-CRUZ, H.; FAZIO, P. Automatically Provisioned Embedded Communication System Based on OpenWrt Platform. Communications, 2016, vol. 18, no. 1, p. 48-55. ISSN: 1335-4205.
Detail

MEHIC, M.; FAZIO, P.; VOZŇÁK, M.; PARTILA, P.; KOMOSNÝ, D.; TOVÁREK, J.; CHMELÍKOVÁ, Z. On using multiple routing metrics with destination sequenced distance vector protocol for MultiHop wireless ad hoc networks. In Modeling and Simulation for Defense Systems and Applications XI. 2016. p. 1-8. ISBN: 9781510600898.
Detail

MEHIC, M.; KOMOSNÝ, D.; MAUHART, O.; VOZŇÁK, M.; ROZHON, J. Impact of Packet Size Variation in Overlay Quantum Key Distribution Network. In 11th International Symposium on Telecommunications, BIHTEL 2016. 2016. p. 1-6. ISBN: 978-1-5090-2902-0.
Detail

KOMOSNÝ, D.; VOZŇÁK, M.; BEZZATEEV, S.; KATHIRAVELU, G. The Use of European Internet Communication Properties for IP Geolocation. Information Technology and Control, 2016, vol. 45, no. 1, p. 77-85. ISSN: 1392-124X.
Detail

VOZŇÁK, M.; ROZHON, J.; MIKULEC, M.; ŘEZÁČ, F.; KOMOSNÝ, D.; CHUN-WEI LIN, J.; FOURNIER-VIGER, P. Employing the neural networks to parametrically assess the quality of a voice call. In Proceedings of the 2016 International Symposium on Performance Evaluation of Computer and Telecommunication Systems (SPECTS). 2016. p. 1-5. ISBN: 9781510824232.
Detail

PANG, S.; KOMOSNÝ, D.; ZHU, L.; ZHANG, R.; SARRAFZADEH, A.; BAN, T.; INOUE, D. Malicious Events Grouping via Behavior Based Darknet Traffic Flow Analysis. WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, 2017, vol. 96, no. 4, p. 5335-5353. ISSN: 0929-6212.
Detail

KOMOSNÝ, D.; VOZŇÁK, M.; KATHIRAVELU, G.; SATHU, H. Estimation of Internet Node Location by Latency Measurements - The Underestimation Problem. Information Technology and Control, 2015, vol. 44, no. 3, p. 279-286. ISSN: 1392-124X.
Detail

REHMAN, S.; SOWERBY, K.; ALAM, S.; ARDEKANI, I.; KOMOSNÝ, D. Effect of Channel Impairments on Radiometric Fingerprinting. In IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT). 2015. p. 415-420. ISBN: 978-1-5090-0480-5.
Detail

ZHANG, R.; ZHU, L.; LI, X.; PANG, S.; SARRAFZADEH, A.; KOMOSNÝ, D. Behavior Based Darknet Traffic Decomposition for Malicious Events Identification. In Neural Information Processing: 22nd International Conference, ICONIP 2015. 2015. p. 251-260. ISBN: 978-3-319-26555-1.
Detail

HORNG, J.-W.; WU, C.-M.; HERENCSÁR, N. Current-mode and transimpedance-mode universal biquadratic filter using two current conveyors. INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES, 2017, vol. 24, no. 6, p. 461-468. ISSN: 0971-4588.
Detail

MAKHLOUF, N. Mobility Prediction Using Virtual Map for MANET Networks. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2018, vol. 20, no. 3, p. 78-83. ISSN: 1213-1539.
Detail

VOJTĚCH, J.; ŠLAPÁK, M.; HORVÁTH, T.; ALTMANN, M.; HAVLIŠ, O.; ŠKODA, P.; MÜNSTER, P.; KUNDRÁT, J.; VELC, R.; SMOTLACHA, V.; HRADIL, J.; ALTMANNOVÁ, L.; VOHNOUT, R.; HAŽLINSKÝ, M. Transmission Delay Stabilization Using Commercial Pluggable Small Form Factor Transceiver Based on V-Cavity Laser. In 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Athény, Řecko: IEEE, 2018. p. 183-187. ISBN: 978-1-5386-4695-3.
Detail

HERENCSÁR, N. Linear function blocks following recent trends in analog circuit design. Brno: VUT v Brně, 2015. p. 1-24.
Detail

MATYÁŠ, V.; ZAJAC, P.; HAJNÝ, J.; SÝS, M. Special Issue on Cryptology -Guest Editorial. 2019. p. 1 (1 s.).
Detail

RUOTSALAINEN, H.; SHEN, G.; ZHANG, J.; FUJDIAK, R. LoRaWAN Physical Layer-Based Attacks and Countermeasures, A Review. SENSORS, 2022, vol. 22, no. 9, p. 1-26. ISSN: 1424-8220.
Detail

GADALA, M.; STRIGINI, L.; FUJDIAK, R. Authentication for Operators of Critical Medical Devices: A Contribution to Analysis of Design Trade-offs. In Proceedings of the 17th International Conference on Availability, Reliability and Security. Vienna, Austria: Association for Computing Machinery, 2022. p. 1-9. ISBN: 9781450396707.
Detail

JURČÍK, M.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; ŠIFTA, R.; FILKA, M.: Software; Generátor reportů k náměrům optických tras. http://www.optolab.utko.feec.vutbr.cz. URL: http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=453. (software)
Detail

POVODA, L.; KOVÁČ, D.; BURGET, R.; HOŠEK, J.: NOTAM filtrace 1.0; Software pro sémantickou analýzu textových NOTAM zpráv. Ústav telekomunikací, FEKT VUT v Brně. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/. (software)
Detail

KRAJSA, O.; HANÁK, P.: VoIP modul; VoIP modul. SD5.73. (funkční vzorek)
Detail

KRAJSA, O.; HANÁK, P.; SYSEL, P.: Analogová účastnická karta; Analogová účastnická karta. SD5.73. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~krajsa. (funkční vzorek)
Detail

KRAJSA, O.; HAJNÝ, J.; DZURENDA, P.: RFID_Pi; RFID_Pi. SC5.37. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~krajsa. (funkční vzorek)
Detail

HAJNÝ, J.; MALINA, L.: QRiOS; QR klient pro přístupový systém. http://crypto.utko.feec.vutbr.cz. URL: http://crypto.utko.feec.vutbr.cz. (software)
Detail

JURČÍK, M.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; ČUČKA, M.: Software; Software pro vizualizaci komunikace mezi jednotkami OLT a ONU v sítích XG-PON. http://www.optolab.utko.feec.vutbr.cz. URL: http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=305. (software)
Detail

FUJDIAK, R.; PETRÁK, T.; MIŠUREC, J.; MLÝNEK, P.: crossroads_sim_v1.00.zip; Nástroj pro simulaci statického a dynamického ovládání křižovatek ve městech. http://www.utko.feec.vutbr.cz/~fujdiak/TrafficSIM/cz.html. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~fujdiak/TrafficSIM/cz.html. (software)
Detail

ŠEDÝ, J.; KRKOŠ, R.; NOVOTNÝ, V.: BAGR; BTSM A-bis GPRS Rádio analyzátor. Ústav telekomunikací, FEKT, Vysoké učení technické v Brně. URL: http://anca.utko.feec.vutbr.cz/produkty. (software)
Detail

FUJDIAK, R.; MIŠUREC, J.; MLÝNEK, P.; RÁŠO, O.: ec_v150.lib; Knihovna pro využití eliptických křivek v nízkovýkonovém zařízení. http://www.utko.feec.vutbr.cz/~fujdiak/EC/cz.html. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~fujdiak/EC/cz.html. (software)
Detail

KRAJSA, O.; DZURENDA, P.: HTU_vrátník; Modul pro kontrolu přístupů pro HTU. 5.73. (funkční vzorek)
Detail

JURČÍK, M.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; KRAJSA, O.; FILKA, M.: SNSM; Software pro návrh metropolitních sítí. http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=495. URL: http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=495. (software)
Detail

ROSOL, I.; TĚTHAL, O.; BOROVSKÝ, M.; STRANÍK, T.; HAJNÝ, J.: Acard; Softwarová implementace systému anonymní autentizace pro kartový operační systém MultOS. http://anaut.oksystem.cz. URL: http://anaut.oksystem.cz. (software)
Detail

ROSOL, I.; TĚTHAL, O.; BOROVSKÝ, M.; STRANÍK, T.; MALINA, L.: Anauth; Softwarová implementace systému anonymní autentizace pro infrastrukturu serverů. anaut.oksystem.cz. URL: http://anaut.oksystem.cz. (software)
Detail

NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.: UTKO-OP01; Přijímač nízkoúrovňového amplitudově modulovaného optického signálu s následnou digitalizací. UTKO FEKT VUT v Brně, Technická 12, 616 00 Brno, ČR. (funkční vzorek)
Detail

FUJDIAK, R.; HORVÁTH, T.; MIŠUREC, J.; ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.: Software; Modul generátoru Millerova kódu pro OptSim. http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=251. URL: http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=251. (software)
Detail

BURGET, R.; KOVÁČ, D.; HOŠEK, J.: Kalman 1.0; Prototyp systému pro zpracování meteorologických pozorování získaných z letadel. Ústav telekomunikací, Technická 12, 616 00 Brno. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz. (prototyp)
Detail

HANÁK, P.: PT-5330 quad; Čtyřkanálový optický příjímač s transimpedančním zesilovačem. Vysoké učení technické v Brně FEKT, UTKO Technická 3082/12 616 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

HANÁK, P.: PT-5330 single; Jednokanálový optický příjímač s transimpedančním zesilovačem. Vysoké učení technické v Brně FEKT, UTKO Technická 3082/12 616 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

ČERVENÁK, R.; HOŠEK, J.: myWebQoE app 1.0; myWebQoE: Mobile Internet Quality Application. iTunes. URL: http://wislab.cz/our-work. (software)
Detail

NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; LATTENBERG, I.; ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; KRKOŠ, R.; FILKA, M.: DiAS 0.9; Distribuovaný optovláknový senzor s lokalizací a klasifikací událostí. Optokon, Červený Kříž 250, Jihlava. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/cz/projekty/optovlaknovy-senzor/. (prototyp)
Detail

MÜNSTER, P.; STŘÍTESKÝ, R.; JURČÍK, M.; HORVÁTH, T.: Plánovač měření pro FTB5700; Plánovač měření pro FTB-5700. Dostupné online http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/produkty/planovac-mereni-pro-exfo-ftb-5700/ nebo Dostupné k nahlédnutí: v laboratoři přenosových medií, SC5.52. URL: http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/produkty/planovac-mereni-pro-exfo-ftb-5700/. (software)
Detail

NOVOTNÝ, V.; KRKOŠ, R.: HuaHua 1.0; Konvergovaný komunikační systém s LTE a WiFi přístupem s centralizovaným IMS subsystémem pro poskytování služeb. Technická 12, Ústav telekomunikací, Lab. 5.67. (funkční vzorek)
Detail

OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T.; ŠKORPIL, V.: GDP-1.0.0; NetFlow analyzátor. Vysoké učení technické v Brně. Ústav telekomunikací. Laboratoř SC535.. URL: http://nsr.utko.feec.vutbr.cz/software.php. (software)
Detail

MAŠEK, P.; HOŠEK, J.: IGBSG 2014. Taipei (23.04.2014)
Detail

AUBRECHT, V.; HÁZE, J.; KOSINA, P.: Student EEICT 2016. Brno (28.04.2016)
Detail

MAŠEK, P.: EAI International Conference on CYber physiCaL systems, iOt and sensors Networks (CYCLONE 2015). Řím (26.10.2015)
Detail

AUBRECHT, V.; HÁZE, J.: Student EEICT 2015. Brno (23.04.2015)
Detail