prof. Ing.

Kamil Vrba

CSc.

FEKT, UTKO – profesor

+420 54114 6989
vrbak@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.

Tvůrčí aktivity

 • Pavel Hanák, Michal Kohoutek, Ivan Koula, Kamil Vrba: MG-3; Prototyp léčebného zařízení MG-3 s pružným aplikátorem využívající planární cívky pro kožní magnetoterapii. Protoyp je uložen na pracovišti: Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR Purkyňova 118 61200 Brno. (prototyp)
  Detail

 • Pavel Hanák, Michal Kohoutek, Kamil Vrba: LMG-4; Prototyp léčebného zařízení LMG-4 pro kombinovanou magnetickou a optickou terapii. Protoyp je uložen na pracovišti: Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR Purkyňova 118 61200 Brno. (prototyp)
  Detail

 • VRBA, K.: MOG-3; Prototyp zařízení pro plošnou magneticko-optickou terapii schválený k výrobě v Enjoy s.r.o. SZÚ Brno certifikátem č. B-31-00154-06 ze dne 22.3.2006. Enjoy s.r.o.. URL: http://www.enjoy.cz/. (prototyp)
  http://www.enjoy.cz/, počet stažení: 2
  Detail

 • Vrba, K., Zeman, V., Unzeitig, J., Sýora, M.: VCF systém; Uživatelsky přívětivý videoknefernční systém. ČR. (prototyp)
  Detail

 • KOHOUTEK, M.; VRBA, K.: Měřič sít; Prototyp zařízení pro přesné mikrometrické testování prosévacích sít pro stavební a potravinářský průmysl. Prototyp je uložen ve firmě VÚSH a.s., Hněvkovského 30/65, Brno. (prototyp)
  Detail

 • HANÁK, P.; VRBA, K.; KOHOUTEK, M.: GP-P1; Prototyp zařízení GP-P1 pro léčbu kožního onemocnění Adipositas oedematosa. Prototyp je uložen ve firmě ENJOY s.r.o., Brno.. (prototyp)
  Detail

 • SCHIMMEL, J.; VRBA, K.: Prototyp; Dmatrixx Router and Multichannel Mixing Core. Prototyp je uložen ve firmě DISK Multimedia, s.r.o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice. URL: http://www.audified.com/EN/Matrixx_Patchbay.html. (prototyp)
  http://www.audified.com/EN/Matrixx_Patchbay.html, počet stažení: 3
  Detail

 • SCHIMMEL, J.; VRBA, K.: Prototyp; Autorizovaný software D-Console. Prototyp je uložen ve firmě DISK Multimedia, s.r.o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice. URL: http://www.dsound1.com/dmatrixx/. (software)
  http://www.dsound1.com/dmatrixx/, počet stažení: 1
  Detail

 • SCHIMMEL, J.; VRBA, K.: Prototyp; Autorizovaný software Modular Digital V-DSP Crosspoint. Prototyp je uložen ve firmě DISK Multimedia, s.r.o., Sokolská 13, 680 01 Boskovice. URL: http://www.audified.com/EN/Matrixx_Patchbay.html. (software)
  http://www.audified.com/EN/Matrixx_Patchbay.html, počet stažení: 3
  Detail

 • HANÁK, P.; VRBA, K.: VS-1; Jednovýstupový výkonový číslicově řízený zdroj proudových pulsů pro inhibici růstu nádorových buněk. Prototyp je uložen na pracovišti: Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR Purkyňova 118 61200 Brno. (prototyp)
  Detail

 • HANÁK, P.; ŠMIRG, O.; SYSEL, P.; KOUTNÝ, M.; KRAJSA, O.; VRBA, K.: Tester Si M01; Tester účastnických submodulů založených na obvodech Si32xx. Prototyp je uložen na pracovišti: Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR Purkyňova 118 61200 Brno. (prototyp)
  Detail

 • HANÁK, P.; ŠMIRG, O.; NOVOTNÝ, V.; VRBA, K.: Tester IP V01; Tester IP ústředen s podporou analogových telefonních linek. Prototyp je uložen na pracovišti: Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR Purkyňova 118 61200 Brno. (prototyp)
  Detail

 • HANÁK, P.; SYSEL, P.; SMÉKAL, Z.; MOLNÁR, K.; NOVOTNÝ, V.; VRBA, K.: Ústředna I-TEL; Modulární IP ústředna I-TEL s podporou analogových telefonních linek. Prototyp je uložen na pracovišti: Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR Purkyňova 118 612 00 Brno. (prototyp)
  Detail

 • HANÁK, P.; VRBA, K.; NOVOTNÝ, V.; MOLNÁR, K.; SYSEL, P.; KRAJSA, O.; KOUTNÝ, M.: IP komplet DK1; Aplikační sestava 180-linkové modulární IP ústředny. Prototyp je uložen na pracovišti: Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR Purkyňova 118 61200 Brno. (prototyp)
  Detail

 • HANÁK, P.; VRBA, K.: Zdroj ZS1; Programovatelný výkonový lineární zdroj proudu pro indukční zátěže ZS1. Prototyp je uložen na pracovišti: Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR Purkyňova 118 61200 Brno. (prototyp)
  Detail

 • JEŘÁBEK, J.; VRBA, K.; KOUDAR, I.: COAK_UTEPS; Funkční vzorek integrovaného obvodu širokopásmový řiditelný čtyřnásobný Current Operational Amplifier (COAK). Funkční vzorky jsou uloženy na pracovištích: 1) ON Semiconductor, Design Centre Brno, Vídeňská 125, Brno. 2) Ústav telekomunikací, FEKT VUT Purkyňova 118 61200 Brno. 3) http://www.utko.feec.vutbr.cz/~jerabekj/coak.pdf. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~jerabekj/coak.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.utko.feec.vutbr.cz/~jerabekj/coak.pdf, počet stažení: 1
  Detail

 • JEŘÁBEK, J.; VRBA, K.; KOUDAR, I.: DACA_N; Prototyp obvodu dvojitý digitálně řiditelný proudový zesilovač (DACA). Prototypy jsou uloženy na pracovištích: 1) ON Semiconductor, Design Centre Brno, Vídeňská 125, Brno. 2) Ústav telekomunikací, FEKT VUT Purkyňova 118 61200 Brno 3) http://www.utko.feec.vutbr.cz/~jerabekj/daca.pdf. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~jerabekj/daca.pdf. (prototyp)
  http://www.utko.feec.vutbr.cz/~jerabekj/daca.pdf, počet stažení: 1
  Detail

 • KOTON, J.; VRBA, K.; KOUDAR, I.: UCC-N1B-IK; Prototyp integrovaného obvodu: Univerzální proudový konvejor UCC + proudový konvejor druhé generace CCII+/-. Prototypy jsou uloženy na pracovištích: 1) ON Semiconductor, Design Centre Brno, Vídeňská 125, Brno. 2) Ústav telekomunikací, FEKT VUT Purkyňova 118 61200 Brno 3)www.utko.feec.vutbr.cz/~koton/soubory/UCC_N1B_Rev0.pdf. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~koton/soubory/ucc_n1b_rev0.pdf. (prototyp)
  http://www.utko.feec.vutbr.cz/~koton/soubory/ucc_n1b_rev0.pdf, počet stažení: 2
  Detail

 • HANÁK, P.; VRBA, K.: H02; Vysokonapěťový proudový pulsní generátor H02. Prototyp je uložen na pracovišti: Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR Purkyňova 118 61200 Brno. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~hanak/products/h02/generator_H02.html. (prototyp)
  http://www.utko.feec.vutbr.cz/~hanak/products/h02/generator_H02.html, počet stažení: 1
  Detail

 • HERENCSÁR, N.; VRBA, K.; KOUDAR, I.: UVC.N1C.IK; Prototyp integrovaného obvodu: Univerzální napěťový konvejor (UVC-N1C 0520). Prototypy jsou uloženy na pracovištích: 1) ON Semiconductor, Design Centre Brno, Vídeňská 125, Brno. 2) Ústav telekomunikací, FEKT VUT Purkyňova 118 61200 Brno 3) http://www.utko.feec.vutbr.cz/~herencsar/UVC_N1C_0520.pdf. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~herencsar/UVC_N1C_0520.pdf. (prototyp)
  http://www.utko.feec.vutbr.cz/~herencsar/UVC_N1C_0520.pdf, počet stažení: 3
  Detail

 • KOTON, J.; VRBA, K.; KOUDAR, I.: UCCX-035-IK; Prototyp integrovaného obvodu UCCX-035-IK. Prototypy jsou uloženy na pracovištích: 1) ON Semiconductor, Design Centre Brno, Vídeňská 125, Brno. 2) Ústav telekomunikací, FEKT VUT Purkyňova 118 61200 Brno 3) www.utko.feec.vutbr.cz/~koton/soubory/UCCX-035-IK_Rev0.pdf. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~koton/soubory/uccx-035-ik_rev0.pdf. (prototyp)
  http://www.utko.feec.vutbr.cz/~koton/soubory/uccx-035-ik_rev0.pdf, počet stažení: 3
  Detail

 • HANÁK, P.; VRBA, K.: H41; Čtyřkanálový synchronní generátor proudových pulsů H41. Prototyp je uložen na pracovišti: Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR Purkyňova 118 61200 Brno. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~hanak/products/h41/generator_H41.html. (funkční vzorek)
  http://www.utko.feec.vutbr.cz/~hanak/products/h41/generator_H41.html, počet stažení: 1
  Detail

 • ATASSI, H.; PŘINOSIL, J.; MÍČA, I.; VRBA, K.; SMÉKAL, Z.: Emoce Retia 2011; Software pro vyhodnocení emociálního stavu mluvčího pro jazyk český, slovenský, polský, ruský, italský a francouzský. Licenční podmínky k softwaru jsou umístěny na webu ReDat společnosti Retia, a.s.. URL: http://www.redat.cz/cs/redat-aplikacni-server/. (software)
  http://www.redat.cz/cs/redat-aplikacni-server/, počet stažení: 3
  Detail

 • MÍČA, I.; PŘINOSIL, J.; ATASSI, H.; VRBA, K.; SMÉKAL, Z.: VAD Retia 2011; Software pro detekci hlasové aktivity. Licenční podmínky jsou umístěny na webových stránkách společnosti Retia, a.s.. URL: http://www.redat.cz/cs/redat-aplikacni-server/. (software)
  http://www.redat.cz/cs/redat-aplikacni-server/, počet stažení: 2
  Detail

 • SCHIMMEL, J.; VRBA, K.; KOTON, J.; HANÁK, P.: Audified IO; Modulární systém pro zpracování zvukových signálů. Ústav telekomunikací FEKT, Vysoké učení technické v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • JEŘÁBEK, J.; VRBA, K.; KOTON, J.; HERENCSÁR, N.; KOUDAR, I.: LNVGA; Prototyp obvodu Low Noise Variable Gain Amplifier (LNVGA). Prototypy jsou uloženy na pracovištích: 1) ON Semiconductor, Design Centre Brno, Vídeňská 125, Brno. 2) Ústav telekomunikací, FEKT VUT Purkyňova 118 61200 Brno 3) http://www.utko.feec.vutbr.cz/~jerabekj/lnvga.pdf. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~jerabekj/lnvga.pdf. (prototyp)
  http://www.utko.feec.vutbr.cz/~jerabekj/lnvga.pdf, počet stažení: 0
  Detail

 • PŘINOSIL, J.; BAMBUCH, P.; MALACH, J.; MALACH, T.; ŘÍHA, K.; ŠMIRG, O.; VRBA, K.: IACTAS; Inteligentní přístupový a docházkový systém. EBIS, spol. s.r.o. Křižíkova 2962/70a 612 00 Brno Tel.: +420 549 439 242. (funkční vzorek)
  Detail

 • POSPÍŠIL, R.; ŠKROB, M.; PŘINOSIL, J.; KLVAČ, M.; VRBA, K.: J-GUARD FULL; Prototyp dohledového kamerového systému s integrovanými SW moduly pro analýzu zvukového a obrazového signálu. JIMI CZ a.s. Kroměřížská 11, Vyškov 682 01. URL: http://www.jimi.cz/vyzkum-a-vyvoj/. (prototyp)
  http://www.jimi.cz/vyzkum-a-vyvoj/, počet stažení: 2
  Detail

 • MALINA, L.; DZURENDA, P.; SMÉKAL, D.; KONEČNÝ, J.; ŠVEHLÁK, M.; HAJNÝ, J.; VRBA, K.: SC Manager IMAVUT17 v1; Programové vybavení čipové karty pro bezpečnou autentizaci. Ústav telekomunikací, Technická 12, 616 00 Brno. URL: http://crypto.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=54. (software)
  http://crypto.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=54, počet stažení: 1
  Detail

 • MALINA, L.; DZURENDA, P.; KRISTOF, P.; BENEŠ, V.; FROLKA, J.; LIESKOVAN, T.; VRBA, K.: SAM Verifier IMAVUT17 v1; Programové vybavení modulu SAM - Ověřovatel. Ústav telekomunikací, Technická 12, 616 00 Brno. URL: http://crypto.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=54. (software)
  http://crypto.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=54, počet stažení: 1
  Detail

 • SMÉKAL, D.; MARTINÁSEK, Z.; MALINA, L.; HAJNÝ, J.; VRBA, K.; MATOUŠEK, D.: Šifrovací jádro AES; Software symetrického šifrování v FPGA. Ústav telekomunikací, Technická 12, 616 00 Brno. URL: http://crypto.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=54. (software)
  http://crypto.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=54, počet stažení: 1
  Detail

 • KEKELY, M.; MATOUŠEK, D.; SMÉKAL, D.; MARTINÁSEK, Z.; MALINA, L.; HAJNÝ, J.; VRBA, K.: Crypto100; Hardwarová akcelerace kryptografického zabezpečení pro vysokorychlostní sítě. Netcope Technologies a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • KALENDA, M.; VRBA, K.; MARTINÁSEK, Z.; BLAŽEK, P.; EFFENEBERGER, T.; MORES, T.; HELEŠIC, V.; GERLICH, T.: DDoS filtrace; Adaptivní síťová filtrace kybernetických útoků typu (D)DoS. Nethost s.r.o.. URL: https://www.nethost.cz/experimentalni-pracoviste. (software)
  https://www.nethost.cz/experimentalni-pracoviste, počet stažení: 0
  Detail

 • KALENDA, M.; VRBA, K.; MARTINÁSEK, Z.; MORES, T.; SAFONOV, Y.; GERLICH, T.; EFFENEBERGER, T.; HIRŠ, D.: Systém distribuovaného dohledu a monitoringu bezpečnosti sítí L2/L3 (Deepscope); Systém distribuovaného dohledu a monitoringu bezpečnosti sítí L2/L3 (Deepscope). Nethost s.r.o.. URL: https://www.deepscope.net/. (software)
  https://www.deepscope.net/, počet stažení: 0
  Detail

 • SMÉKAL, D.; JEDLIČKA, P.; MALINA, L.; ŠEDA, P.; DOBIÁŠ, P.; VRBA, K.; CÍBIK, P.; HRABOVSKÝ, J.: CRYPTOACCEL; Knihovna kryptografických primitiv pro platformu FPGA jako externů jazyka P4 (Hardwarový kryptografický demonstrátor). Ústav telekomunikací, FEKT. URL: https://axe.vut.cz/publications-downloads/. (software)
  https://axe.vut.cz/publications-downloads/, počet stažení: 0
  Detail

 • KALENDA, M.; VRBA, K.; MARTINÁSEK, Z.; MORES, T.; SAFONOV, Y.; GERLICH, T.; EFFENEBERGER, T.; HIRŠ, D.: síťová sonda; Systém lokální detekce kybernetických útoků (síťová sonda). Nethost s.r.o.. URL: https://www.deepscope.net/. (software)
  https://www.deepscope.net/, počet stažení: 0
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.