Detail projektu

Výzkum vlivu kombinace látek pro cílenou imunoterapii a inhibičního působení pole impulsního vektorového magnetického potenciálu na nádorová onemocnění

Období řešení: 01.04.2008 — 31.12.2011

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Zdravý a kvalitní život

- plně financující (2008-04-01 - 2011-12-31)

O projektu

Výzkum vlivu kombinace látek pro cílenou imunoterapii a inhibičního působení pole impulsního vektorového magnetického potenciálu na nádorová onemocnění

Klíčová slova
Výzkum vlivu kombinace látek pro cílenou imunoterapii a inhibičního působení pole impulsního vektorového magnetického potenciálu na nádorová onemocnění

Označení

2B08063

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vrba Kamil, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (01.04.2008 - nezadáno)

Výsledky

HANÁK, P.; VRBA, K.; KOHOUTEK, M. Single-Output, High-Amperage Digitally Controlled Current Pulse Generator for Magnetic Therapy. In Proceedings of 31th Telecommunications and Signal Processing conference. Budapest: Asszisztencia Szervezo Kft., 2008. p. 1-4. ISBN: 978-963-06-5487-6.
Detail

LOJA, T.; STEHLÍKOVÁ, O.; PALKO, L.; VRBA, K.; RAMPL, I.; KLABUSAY, M. Influence of pulsed electromagnetic and pulsed vector magnetic potential field on the growth of tumor cells. ELECTROMAGNETIC BIOLOGY AND MEDICINE, 2013, vol. 2013, no. 0, p. 1-8. ISSN: 1536-8378.
Detail

HANÁK, P.; BACHOREC, T.; VRBA, K. Transient Simulation of Large Toroidal Coils for Use in High-Amperage Magnetic Therapy. In Proceedings of the 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP' 2009. Budapest: Asszisztencia Szervezo Kft., 2009. p. 1-5. ISBN: 978-963-06-7716-5.
Detail

HANÁK, P.; VRBA, K. High-Voltage and High-Amperage Current Pulse Generator for Experimental Magnetic Therapy. In Advances in Communications, Computers, Systems, Circuits and Devices. 1. Puerto de la Cruz: NAUN & IEEEAM Press, 2010. p. 311-315. ISBN: 978-960-474-250-9.
Detail

HALUZA, M.; LÚČ, A.; HRABOVSKÝ, J. Rozvoj moderních rádiových systémů s kmitočtovým skákáním; Integrace rádiových sítí a elektronického boje v rámci FH systémů. Science & Military, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 86-91. ISSN: 1336-8885.
Detail

RESL,V., LEBA,M., RAMPL,I., ŘIČAŘ,J. Vyšetřování kůže vysokofrekvenčním ultrazvukem. Praktický lékař, 2008, roč. 2008, č. 88/1, s. 6-13. ISSN: 0032-6739.
Detail

OTÝPKA, J.; PATOČKA, M.; CIPÍN, R. Střídavá magnetická pole pro biomedicínské experimenty. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 17, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

HANÁK, P.; VRBA, K.; ŠMIRG, O. Ampere-Range Linear Voltage Controlled Current Source and Generator ZS1. In The 33rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 1. Szent Ustvan krt. 7, Budapest: Asszisztencia Szerverzo Kft., 2010. p. 18-22. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

HANÁK, P. Teze k disertační práci "Systémy pro generování impulsního magnetického vektorového potenciálu". Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně, edice PhD Thesis, sv. 656, ISBN: 978-80-214-4515-4: Vutium, 2012. s. 1-32.
Detail

RAMPL, I.; ENJOY spol. s r.o.: Číslicově řízený impulsní magneticko-laserový léčebný přístroj pro Číslicově řízený impulsní magneticko-laserový léčebný přístroj pro povrchovou terapii. 300573, patent. Praha (2009)
Detail

PATOČKA, M.; CIPÍN, R.: BIOMAG1; Generátor magnetického pole. VUT, FEKT, UVEE, Technická 8, 616 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

RAMPL, I.; PALKO, L.; STUDENÝ, J.: Bipolar; Bipolární generátor proudových impulsů. ENJOY spol. s r.o. U Vodárny 2, 616 00 Brno. (prototyp)
Detail

RAMPL, I.; STUDENÝ, J.; PALKO, L.: Mobilní biofyz; Mobilní výkonový generátor proudových impulsů. ENJOY spol. s r.o. - U Vodárny 2, 616 00 Brno. (prototyp)
Detail

RAMPL, I.; PALKO, L.; STUDENÝ, J.: Přenosný; Přenosný generátor impulsního vektorového magnetického potenciálu. ENJOY spol. s r.o. - U Vodárny 2, 616 00 Brno. (prototyp)
Detail

RAMPL, I.; STUDENÝ, J.; PALKO, L.: Biofyz 3; Výkonový generátor proudových impulsů. ENJOY spol. s r.o. - U Vodárny 2, 616 00 Brno. (prototyp)
Detail

HANÁK, P.; VRBA, K.: VS-1; Jednovýstupový výkonový číslicově řízený zdroj proudových pulsů pro inhibici růstu nádorových buněk. Prototyp je uložen na pracovišti: Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR Purkyňova 118 61200 Brno. (prototyp)
Detail

RAMPL, I.; PALKO, L.: ENJOY VETO; ENJOY VETO. ENJOY. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~rampl/prototypy_2010/prot_2010.html. (prototyp)
Detail

HANÁK, P.; VRBA, K.: H02; Vysokonapěťový proudový pulsní generátor H02. Prototyp je uložen na pracovišti: Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR Purkyňova 118 61200 Brno. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~hanak/products/h02/generator_H02.html. (prototyp)
Detail

HANÁK, P.; VRBA, K.: H41; Čtyřkanálový synchronní generátor proudových pulsů H41. Prototyp je uložen na pracovišti: Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR Purkyňova 118 61200 Brno. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~hanak/products/h41/generator_H41.html. (funkční vzorek)
Detail

CHMELAŘ, M.: Dvoukanálový zesilovač; Dvoukanálový zesilovač pro fotopletysmografický snímač. UTKO. (prototyp)
Detail

RAMPL, I.; PALKO, L.; STUDENÝ, J.: Optostroj; Experimentální přístroj pro výzkum vlivu impulsního vektorového magnetického potenciálu na přenos signálu optickým spojem. ENJOY spol. s r.o. - U Vodárny 2, 616 00 Brno. (prototyp)
Detail

HANÁK, P.; VRBA, K.: Zdroj ZS1; Programovatelný výkonový lineární zdroj proudu pro indukční zátěže ZS1. Prototyp je uložen na pracovišti: Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR Purkyňova 118 61200 Brno. (prototyp)
Detail

ČEJDA, M., ŘÍHA, J.: The European Working Group On Internal Erosion In embankment dams. Granada (12.04.2010)
Detail