Detail projektu

Výzkum nových metod zpracování obrazu pro přesná měření rozměrů ve stavebnictví a jejich ověření na typu 2D testeru.

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2004

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Ostatní projekty MPO

- částečně financující (2002-01-01 - 2004-12-31)

O projektu

Projekt je zaměřen na zlepšení užitných vlastností testovacího zařízení určeného pro výrobu a úřední ověřování zkušebních prosévacích sít podle řady ČSN ISO 3310, která specifikuje technické požadavky pro zkušební síta. Cílem navrhovaného projektu je vývoj zcela odlišného měřícího postupu od současně používaného, který by zrychlil měření rozměrů otvorů, zvýšil přesnost měřicího systému a poskytl větší a přesnější objem údajů pro vyhodnocení kvality prosévacích sít metodami statistického vyhodnocování.

Popis anglicky
An objective of the projcet is to enhance the properties of the testing device used for the production and official gauging of test screens according to CSN ISO 3310 Standard, which specifies the technical requirements and corresponding gauging methods for test screens. The goal of the project is to develop a new measuring procedure, completely different from the present one, which would speed up the measurement of hole dimensions, increase the accuracy of the measuring system, and provide a greater volume of more accurate data for statistical evaluation of the quality of the screens.

Klíčová slova
měření, testovací zařízení, zpracování obrazu

Klíčová slova anglicky
gauging, testing device, image processing

Označení

FD-K2/01

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vrba Kamil, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (10.06.2002 - nezadáno)

Výsledky

NAGY, Z., VRBA, K. An overview of image data acquisition in analog and digital cameras. In Proceeding of Int. Conf. Telecommunication and Signal Processing. Brno: 2002. p. 239 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

HUJKA, P., VRBA, K. Geometric Distortion and its elimination. In Telecommunications and signal processing TSP - 2003. Brno, Czech Republic: 2003. p. 191 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

NAGY, Z., VRBA, K. Accurate Imaging and Calibration Setup for 2D Non-contact Optical Measurements. In VIIP. Benalmadena: VIIP, 2003. p. 200 ( p.)ISBN: 0-88986-382-2.
Detail

NAGY, Z. Calibration of a highly telecentric imaging setup. In Research in Telecommunication Technology 2004. Praha: CVUT, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 800103063-6.
Detail

KOHOUTEK, M. New methods for automatic focusing of pictures acquired from a camera, realized in LabView. In Proceedings RTT2005 Research in Telecommunication Technology 2005. Hradec nad Moravicí: the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science the Department of Electronics and Telecommunications VŠB, 2005. p. 701 ( p.)ISBN: 80-248-0897-8.
Detail

KOHOUTEK, M. The Interactive Measuring System Based on the Image Processing. In Preceedings of Interantionale Conference on Signals and Systems ICSES 06. Poland, Lodž: Technical University of Lódž, Institute of Circuit Theory, 2006. p. 383 ( p.)ISBN: 83-921172-6-3.
Detail

KOHOUTEK, M. Program pro automatické ostření obrazu realizovaný v LabView. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2005, roč. 2005, č. 24, s. 1-11. ISSN: 1213-1539.
Detail

KOHOUTEK, M.; VRBA, K.: Měřič sít; Prototyp zařízení pro přesné mikrometrické testování prosévacích sít pro stavební a potravinářský průmysl. Prototyp je uložen ve firmě VÚSH a.s., Hněvkovského 30/65, Brno. (prototyp)
Detail