Detail projektu

Technologie pokročilých analýz mluvené řeči pro kontaktní centra a bezpečnostní složky

Období řešení: 01.03.2009 — 31.12.2011

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TANDEM

- plně financující (2009-03-01 - 2011-12-31)
Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- částečně financující (2009-03-01 - 2011-12-31)

Označení

FR-TI1/481

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vrba Kamil, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (01.03.2009 - nezadáno)

Výsledky

ATASSI, H.; SMÉKAL, Z.; ESPOSITO, A. Emotion Recognition from Spontaneous Slavic Speech. In Proceedings of 3rd IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2012). 2012. p. 389-394. ISBN: 978-1-4673-5185-0.
Detail

BURGET, R.; KARÁSEK, J.; SMÉKAL, Z.; UHER, V.; DOSTÁL, O. Rapidminer image processing extension: A platform for collaborative research. In The 33rd International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2010. 2010. p. 114-118. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

PFEIFER, V.; VRBA, K.; MÜLLER, J. An Efficient training algorithm for frame-based phoneme classification. In Research in Telecomunication Technology - RTT 2010. 2010. p. 1-5. ISBN: 978-80-248-2261-7.
Detail

ATASSI, H.; MÍČA, I. The influence of speakers emotional state on the gender recognition process. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, vol. 2012, no. 12, p. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

MÍČA, I.; ATASSI, H.; PŘINOSIL, J.; NOVÁK, P. Voice activity detection under the highly fluctuant recording conditions of call centres. In Advances in Communications, Computers, Systems, Circuits and Devices. 2010. p. 334-336. ISBN: 978-960-474-250-9.
Detail

NOVÁK, P.; ŠVESTKA, R.; ATASSI, H.; PŘINOSIL, J.; MÍČA, I.; SMÉKAL, Z.; VRBA, K.; Retia a.s., Pardubice - Zelené předměstí, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Multilinguální analyzátor hlasového projevu pro určení emocí, pohlaví a věku. 23195, užitný vzor. (2012)
Detail

MÍČA, I.; PŘINOSIL, J.; ATASSI, H.; VRBA, K.; SMÉKAL, Z.: VAD Retia 2011; Software pro detekci hlasové aktivity. Licenční podmínky jsou umístěny na webových stránkách společnosti Retia, a.s.. URL: http://www.redat.cz/cs/redat-aplikacni-server/. (software)
Detail

ATASSI, H.; PŘINOSIL, J.; MÍČA, I.; VRBA, K.; SMÉKAL, Z.: Emoce Retia 2011; Software pro vyhodnocení emociálního stavu mluvčího pro jazyk český, slovenský, polský, ruský, italský a francouzský. Licenční podmínky k softwaru jsou umístěny na webu ReDat společnosti Retia, a.s.. URL: http://www.redat.cz/cs/redat-aplikacni-server/. (software)
Detail