Detail projektu

Výzkum nové generace infúzních pump s centrálním dispečingem

Období řešení: 01.01.2005 — 31.12.2008

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 1. veřejná soutěž Program podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 2019

- plně financující (2004-01-01 - 2008-12-31)

O projektu

Projekt si klade za cíl výzkum a ověření univerzálního komunikačního a řídicího systému, který bude aplikovatelný v citlivém nemocničním prostředí a bude schopen i za takto ztížených podmínek spolehlivě komunikovat s mobilními zdravotnickými přístroji, kontrolovat a řídit jejich činnost, ukládat získaná data s možností jejich dalšího zpracování. Rovněž bude schopen přívětivou formou nerušící pacienty komunikovat s obslužným personálem a zejména hlásit poruchové nebo mezní stavy přístrojů či pacienta. Vlastnosti navrženého systému budou experimentálně ověřeny na infúzní pumpě nové generace s dálkovým . managementem a centrálním sběrem a archivací informačních dat o léčebných postupech a o stavu základních životních funkcích pacientů. Získané poznatky z aplikovaného výzkumu urychlí následný vývoj nové generace lékařských přístrojů či zařízení, které pak mohou být integrovány jako součást systému vzdáleného přístupu k datům ve zdravotnických informačních systémech

Popis anglicky
The aim of the project is the research into and a verification of a universal communication and management system that will be applicable in sensitive hospital environment and will be capable of reliable communication with mobile medical apparatus in this difficult environment, managing it and saving obtained information for possible further processing. The designed system will be able to communicate in user-friendly way with attending staff, to report failures and limit states of instruments disturbing the patients. The features of the designed system will be verified experimentally on a new generation of infusion pumps with remote control management and with centralized acquisition and storage of information about the medical treatment and about the basic life functions of patients. The realized applied research will speed up the further development of a new generation of medical apparatus, which will then be integrated as part of a remote-access medical information system.

Klíčová slova
datová komunikace, bezdrátová síť, infúzní pumpa

Klíčová slova anglicky
data communication, wire-less network, infusion pump

Označení

1ET110540521

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (17.08.2004 - nezadáno)

Výsledky

Tassignon, H., Smékal, Z. Semi-Symbolic CAD Discrete System Analysis. In Proceedings of the 16th International Conference on Electonic Speech Signal Processing. první. Dresden: TUD Press, Verlag der Wissenschaften GmBH, 2005. p. 466 ( p.)ISBN: 3-938863-17-X.
Detail

KOMOSNÝ, D.; CVRK, L. Simulation of Large IP-based Multimedia Distributions. In Proceedings IADAT - International Conference on Telecommunications and Computer Networks. Portsmouth: IADAT, 2005. p. 110-114. ISBN: 84-933971-7-2.
Detail

Petr Sysel. Řízení krokového motoru peristaltického čerpadla. Brno: 2006. s. 1 ( s.)
Detail

ŠILHAVÝ, P.; VRBA, K.; SYSEL, P.; KOMOSNÝ, D. Výzkum nové generace infuzních pump s centrálním dispečinkem - Výzkumná zpráva v roce řešení 2006 grantového projektu AV ČR v programu INFORMAČNÍ SPOLEČNOST. NENÍ. Brno: AVČR, 2006. s. 0 ( s.)
Detail

Petr Sysel. Řízení krokového motoru peristaltického čerpadla. Brno: 2006. s. 1 ( s.)
Detail

ŠILHAVÝ, P., VRBA, K., CHMELAŘ, M., NAGY, Z., KOMOSNÝ, D., SYSEL, P., GREGOŘICA, M. Výzkum nové generace infuzních pump s centrálním dispečinkem - Výzkumná zpráva v roce řešení 2005 grantového projektu AV ČR v programu INFORMAČNÍ SPOLEČNOST. NENÍ. Brno: AVČR, 2005. s. 0 ( s.)
Detail

SYSEL, P.; MIŠUREC, J. Estimation of Power Spectral Density using Wavelet Thresholding. WSEAS Applied Informatics & Communications, 2008, vol. 2008, no. 1, p. 207-211. ISSN: 1790-5117.
Detail

KOUTNÝ, M.; ŠILHAVÝ, P.; HOŠEK, J. Data Collection System Design in SSM Networks with Unicast Feedback: Server Message Definition. WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 2009, vol. 6, no. 2, p. 253-262. ISSN: 1790-0832.
Detail

KOTON, J.; VRBA, K. Designing Pure Current-Mode Frequency Filter Using the MCMI. International Transaction on Computer Science and Engineering, 2008, vol. 49, no. 1, p. 197-203. ISSN: 1738-6438.
Detail

VRBA, K.; LATTENBERG, I.; KUBÁNEK, D. Signal processing for high-speed data communication using pure current mode filters. Lecture Notes in Computer Science, 2005, vol. 3421, no. 14, p. 50 ( p.)ISSN: 0302-9743.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Integrace monitorování životních funkcí do infuzních zařízení. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2007, roč. 2007, č. 4, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

JEŘÁBEK, J.; VRBA, K. Filters Based on Active Elements with Current Mirrors and Inverters. International Transactions on Communication and Signal Processing, 2006, vol. 8, no. 1, p. 1 ( p.)ISSN: 1738-9682.
Detail

Pavel Šilhavý , Abdelgawad Taher. Maximizing Data Rate of Discrete Multitone Systems Using Time Domain Equalization Design. In . Penang, Malaysia: School of Electrical &Electronic EngineeringUniversiti Sains Malaysia, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 983-3391-15-X.
Detail

ŠILHAVÝ, P. New method of shortening impulse response of channel. In 5th International Conference of PhD Students. Miskolc: University of Miskolc, 2005. p. 415 ( p.)ISBN: 963-661-678-7.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Alternative modulation for ADSL, VDSL and WLAN technologies. In 5th International Conference of PhD Students. Miskolc: University of Miskolc, 2005. p. 409 ( p.)ISBN: 963-661-678-7.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Equalization in Systems Using FMT Modulation. In RTT 2005, 6th International Conference. Hradec nad Moravicí, Czech Republic: VŠB, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Department of Electronics and Telecommunications, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 80-248-0897-8.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Utilization of Decision Feedback Equalizer in Systems Using FMT Modulation. In Communications and information technologies, KIT 2005. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, 2005. p. 11 ( p.)ISBN: 80-8040-269-8.
Detail

VRBA, K.; LATTENBERG, I. Bipolar structure of current amplifier for high-speed data communication. In International Conf. on Electrical Engineering: Applications. Corea: Science and Technology Society, 2005. p. 25 ( p.)ISBN: 89-953729-5-8.
Detail

Radek Sponar, Kamil Vrba, David Kubanek. Universal Current Conveyor and Universal Voltage Conveyor Measurements and Modelling. In International Conference on Systems. Los Alamitios, USA: IEEE Computer Society, 2006. p. 175 ( p.)ISBN: 0-7695-2552-0.
Detail

DANĚČEK, P., BŘEZINA, M. Simple power analysis. In Research in telecommunication technology. Brno: Brno, 2006. p. 1 ( p.)
Detail

DANĚČEK, P., ŠILHAVÝ, P. Bezpečná autentizace. In Research in telecommunication technology. Brno: Brno, 2006. s. 1 ( s.)
Detail

Šilhavý, P. Practical experience of implementation of time domain equalization used in ADSL systems. In Telecomunication and signal processing, TSP -2006,29th International Conference. Brno: Brno, 2006. p. 107 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

Šilhavý, P. GSM communication programming via the Open AT platform. In RESEARCH IN TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY 2006,RTT 2006. Brno: Brno, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-3243-8.
Detail

Šilhavý, P. Integrating the monitoring of life functions into infusion equipment. In RESEARCH IN TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY 2006, RTT 2006. Brno: Brno, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-3243-8.
Detail

Šilhavý, P. Utilization of a new time domain equalization algorithm SIRCH in VDSL technology. In RESEARCH IN TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY 2006, RTT 2006. Brno: Brno, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-3243-8.
Detail

Pavel Hanak, Kamil Vrba, Jaroslav Koton. Method of Magnetic Field Generation for Use in Dermal Magnetotherapy. In Proceedings of ICONS06 International Conference on Circuits and Systems. Los Alamitios, USA: IEEE Computer Society, Conference Publishing Services, 2006. p. 1-5. ISBN: 0-7695-2552-0.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Time domain equalization in modern communication systems based on discrete multitone modulation. In Sixth International Conference of Networking. Sante-Luce, Martinique, France: IARIA, LCN 2006941010, 2007. p. 1-5. ISBN: 0-7695-2805-8.
Detail

JEŘÁBEK, J.; VRBA, K. Design of High-Frequency Filters Working in the Pure Current Mode with CMI. In ICONS 2007. Sainte-Luce, Martinique: IEEE Computer Society, 2007. p. 1-4. ISBN: 0-7695-2807-4.
Detail

LATTENBERG, I.; VRBA, K. High-current-gain current mirrors. In Proceedings of the 8-th International Conference Research in Telecommunication Technology, RTT 2007. Liptovský Ján, Slovak Republic: FEE ŽU, 2007. p. 1-4. ISBN: 978-80-8070-735-4.
Detail

SMÉKAL, Z. Semi-symbolic CAD Discrete System Analysis and Signal Flow Graphs. In Proceedings of the 30th International Conference on Telecommunicationsa and Signal Processing TSP 2007. 1.9.2007. ÚTKO: VUT Brno, 2007. p. 93-96. ISBN: 978-80-214-3445-5.
Detail

ŠILHAVÝ, P. New conception of infusion pumps with central management system. In 8-th International Conference - Research in Telecommunication Technology RTT - 2007. 1. Liptovský Jan, SR: ŽILINSKÁ UNIVERZITA, 2007. p. 1-4. ISBN: 978-80-8070-735-4.
Detail

LATTENBERG, I.; VRBA, K. Low Input-Impedance Current-Mirror for High-Speed Data Communication. In Proc. of Sixth International Conference on Networking (ICN 2007). Martinique, Saint. Luce: 2007. p. 1 ( p.)ISBN: 0-7695-2805-8.
Detail

KOTON, J.; VRBA, K. Pure Current-Mode Frequency Filter for Signal Processing in High-Speed Data Communication. In Proceedings of the Second International Conference on Systems, ICONS 2007. Sainte-Luce, Martinique, France: IEEE Computer Society, 2007. p. 1-4. ISBN: 0-7695-2807-4.
Detail

KRAJSA, O. Implementation of FMT modulation on signal processor with using Matlab. In 8-th International Conference - Research in Telecommunication Technology RTT - 2007. 1. Žilina: Žilinská Univerzita, 2007. p. 1-4. ISBN: 978-80-8070-735-4.
Detail

LATTENBERG, I. Student testing system working on the client-server platform. In Proc. of International Workshop on Teleinformatics and Electromagnetic Field. Paris, France: 2007. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-3476-9.
Detail

Březina M. Manage Bandwidth Using Traffic Shaping. In Research in telecommunication technology. Brno: Brno, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-3243-8.
Detail

SYSEL, P. Bias and Variance of Methods for Power Spectral Density Estimation. In Proceedings of 8th International Conference Research in Telecommunication Technology 2007. 1. Liptovský Ján: University of Žilina, 2007. p. 407-410. ISBN: 978-80-8070-735-4.
Detail

DANĚČEK, P.; BŘEZINA, M. Video transmission over error prone environment. In RTT 2007. 1. Žilina: ŽU, 2007. p. 1-6. ISBN: 978-80-8070-735-4.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Half-overlap subchannel Filtered MultiTone Modulation with the small delay. In The Seventh International Conference of Networking. 1. Cancun, Mexico: IARIA, LCN 2007941923, 2008. p. 1-5. ISBN: 978-1-4244-4234-8.
Detail

DANĚČEK, V.; ŠILHAVÝ, P. BUCK-BOOST DC-DC VOLTAGE CONVERTER WITH MC33063A. In Student EEICT 2008: Volume 2. 1. Brno: VUT v Brně, 2008. s. 17-19. ISBN: 978-80-214-3615-2.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Utilization of DFE Equalizer in Systems Using Half-overlap subchannel FMT Modulation. In 9-th International Conference - Research in Telecommunication Technology RTT - 2008. 1. Bratislava: FEI STU Bratislava, 2008. p. 1-5. ISBN: 978-80-227-2939-0.
Detail

DANĚČEK, V.; ŠILHAVÝ, P. Power Management of Smart LI-ION Battery Pack. In 9-th International Conference - Research in Telecommunication Technology RTT - 2008. 1. Bratislava: FEI STU Bratislava, 2008. p. 1-4. ISBN: 978-80-227-2939-0.
Detail

KRAJSA, O.; KOUTNÝ, M. Possibilities of utilization of the FMT modulation in PCL systems. In 9-th International Conference - Research in Telecommunication Technology RTT - 2008. 1. Bratislava: FEI STU Bratislava, 2008. p. 1-3. ISBN: 978-80-227-2939-0.
Detail

KRAJSA, O.; ŠILHAVÝ, P. The implementation and comparison of non-overlapped and half-overlapped filtered multitone modulation. In Proceedengs of The 7th WSEAS International Conference on CIRCUITS, SYSTEMS, ELECTRONICS, CONTROL & SIGNAL PROCESSING. 1. Puerto De La Cruz, Spain: WSEAS, 2008. s. 272-277. ISBN: 978-960-474-035-2.
Detail

KOMOSNÝ, D.; BERKA, P. SDL Model of Single Source Multicast with Unicast Feedback. International Transaction on Computer Science and Engineering, 2005, vol. 13, no. 1, p. 65 ( p.)ISSN: 1738-6438.
Detail

BŘEZINA, M.; BODEČEK, K. Firewall s hloubkovou kontrolou paketů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2006, roč. 2006, č. 21, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

SMÉKAL, Z. Difference Equations with Forward and Backward Differences and Their Usage in Digital Signal Processor Algorithms. Radioengineering, 2006, vol. 2006, no. 2, p. 45 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

KOMOSNÝ, D. Web-based system for learning of communication protocols. International Journal of Computer Science and Network Security, 2006, vol. 6, no. 9B, p. 38 ( p.)ISSN: 1738-7906.
Detail

SMÉKAL, Z., SYSEL, Z. Výkonné jádro pro embedded systémy. Sdělovací technika, 2006, roč. 2006, č. 10, 11, s. 8 ( s.)ISSN: 0036-9942.
Detail

ŠILHAVÝ, P.: IP-CB_v1.0; Čidlo tlaku a bublin v infuzním roztoku, realizované pro SEV Litovel, projekt AVČR 1ET110540521. UTKO. (prototyp)
Detail

Petr Sysel: IP-DMv1.0; Řídicí jednotka krokového motoru peristaltického čerpadla. Ústav telekomunikací, VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

ŠILHAVÝ, P.: IP-POv4.0; Modul pulsního oximetru, realizovaný pro SEV Litovel, projekt AVČR 1ET110540521. UTKO, FEKT, VUT v Brně. (prototyp)
Detail

ŠILHAVÝ, P.; SYSEL, P.; PŘINOSIL, J.; DANĚČEK, V.; PFEIFER, V.: Infuzni Pumpa; Prototyp Infuzní pumpy s centrálním dispečinkem a vazbou na nemocniční informační systém, realizovaný pro SEV Litovel, projekt AVČR 1ET110540521. UTKO FEKT, VUT v Brně. (prototyp)
Detail

BŘEZINA, M.: SUKL_conv_1.0; Konverzní program databáze SUKL. Brno, VUT v Brně, FEKT, UTKO. (software)
Detail

DANĚČEK, V.: IP-UPSv1.1; Zálohovaný napájecí zdroj s managementem komunikující po I2C sběrnici, realizováno pro SEV Litovel, projekt AVČR 1ET110540521. Ústav telekomunikací, FEKT, VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno. (prototyp)
Detail

LATTENBERG, I.: IP DB V1.0; Prototyp databáze infuzní pumpy. Datové jádro infuzní pumpy umístěno v SEV Litovel s.r.o.. (prototyp)
Detail

ŠILHAVÝ, P.: IP-KOv1.0; Kalibrační pulsní oximetr, realizovaný pro SEV Litovel, projekt AVČR 1ET110540521. UTKO, FEKT, VUT v Brně. (prototyp)
Detail

Pavel Hanák, Michal Kohoutek, Kamil Vrba: LMG-4; Prototyp léčebného zařízení LMG-4 pro kombinovanou magnetickou a optickou terapii. Protoyp je uložen na pracovišti: Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR Purkyňova 118 61200 Brno. (prototyp)
Detail

ŠILHAVÝ, P.: IP_CK_v1.0; Snímač kapek v infuzním setu, realizovaný pro SEV Litovel, projekt AVČR 1ET110540521. UTKO. (prototyp)
Detail

SYSEL, P.: IP-ODv1.0; Prototyp řídicího software pro optimalizaci dávkování peristaltického čerpadla. SEV Litovel, Palackého 34, 784 91 Litovel. (funkční vzorek)
Detail