Detail projektu

Automatizovaná správa a monitoring ochranného vybavení

Období řešení: 01.07.2017 — 30.06.2020

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- plně financující (2017-07-24 - nezadáno)

O projektu

Projekt je zaměřen na průmyslový výzkum a vývoj automatizovaného systému správy a kontroly používání ochranného vybavení zaměstnanců průmyslových podniků. Vyvíjený systém zároveň umožní automatizovanou kontrolu životnosti a revize tohoto vybavení. Implementace systému v průmyslovém podniku zvýší bezpečnost zaměstnanců, zvýší efektivitu pracovních výkonů, optimalizuje náklady na ochranné prostředky, sníží počet pracovních úrazů a zjednoduší evidenci, revize a manipulaci s ochranným vybavením zaměstnanců. Systém bude regulovat manuální výdej ochranných prostředků a bude napojen na automatizovaný systém výdeje ochranných pomůcek AVEPOP dodávaný společností IMA. Systém bude dále zajišťovat plánování výměn vybavení po jeho exspiraci a plánování nákupu nového vybavení. Rozhraní pro napojení na informační systém průmyslového podniku umožní správu ochranného vybavení v návaznosti na osobní profily zaměstnanců. Projekt bude realizován rozšířením identifikačního a přístupového systému IDSIMA společnosti IMA s.r.o. Toto řešení umožní využití široké škály vstupních zábran (dveří, turniketů, branek apod.) pro plně bezobslužný provoz systému. Systém bude pracovat na bázi bezkontaktních identifikátorů typu RFID, označujících ochranné prostředky, které budou automaticky detekovány na vstupních místech do sledovaných prostor a monitorovány v dotčených prostorech. Bez splnění definovaných podmínek tj. vybavení příslušnými prostředky zaměstnanec nebude vpuštěn do daného prostoru. Při pohybu zaměstnance bude v monitorovaném prostoru ve vybraných lokacích možno v reálném čase kontrolovat dodržování zásad pro použití ochranného vybavení. Hlavními prvky novosti projektu jsou využití pasivní rádiové identifikace na bázi RFID, monitoring ochranného vybavení ve sledovaných prostorech, integrace systému se systémy řízení fyzického přístupu, využití kryptografických metod pro zajištění ochrany soukromí zaměstnanců a detekce nestandardních situací. (zranění, krádež vybavení, nesprávná obsluha strojů, atp.). Navrhovaný systém je určen především pro využití v široké škále průmyslových odvětví. Uplatnění najde ve stavebnictví, chemických závodech, v těžkém strojírenství, těžebním průmyslu, energetickém sektoru, bezpečnostních složkách, zdravotnictví a dalších vhodných oborech.

Klíčová slova
ochranné pomůcky, průmyslová výroba, RFID, autentizace, lokalizace

Klíčová slova anglicky
protective equipment, industrial manufacturing, RFID, authentication, localization

Označení

FV20354

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vrba Kamil, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Hajný Jan, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (14.11.2016 - nezadáno)

Výsledky

HAJNÝ, J.; DZURENDA, P.; MALINA, L.; RICCI, S. Anonymous Data Collection Scheme from Short Group Signatures. In SECRYPT 2018 Proceedings. 2018. p. 1-10. ISBN: 978-989-758-319-3.
Detail

HAJNÝ, J.; DZURENDA, P.; RICCI, S.; MALINA, L.; VRBA, K. Performance Analysis of Pairing-Based Elliptic Curve Cryptography on Constrained Devices. In Proceedings of ICUMT 2018 conference. 2018. p. 1-6. ISBN: 978-1-5386-9361-2.
Detail

DZURENDA, P.; HAJNÝ, J.; VRBA, K.; BENEŠ, V.; KRISTOF, P. Bezpečnostní systém pro automatizovanou správu a monitoring ochranného vybavení. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2020, roč. 22, č. 02, s. 51-57. ISSN: 1213-1539.
Detail

MALINA, L.; SRIVASTAVA, G.; DZURENDA, P.; HAJNÝ, J.; RICCI, S. A Privacy-Enhancing Framework for Internet of Things Services. In 13th International Conference on Network and System Security. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2019. p. 77-97. ISBN: 978-3-030-02744-5. ISSN: 0302-9743.
Detail

HAJNÝ, J.; DZURENDA, P.; CAMENISCH, J.; DRIJVERS, M. Fast Keyed-Verification Anonymous Credentials on Standard Smart Cards. In ICT Systems Security and Privacy Protection. Springer Nature Switzerland, 2019. p. 286-298. ISBN: 978-3-030-22312-0.
Detail