Detail projektu

Zavedení bakalářského programu na novém oboru Teleinormatika

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2002

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2002-04-23 - nezadáno)

O projektu

Projekt je orientován na přípravu a zavedení nového tříletého bakalářského studijního programu oboru TELEINFORMATIKA, který bude ve všech směrech důsledně respektovat závěry Boloňské deklarace. Tento nový studijní program bude koncipován jako strukturovaný a bude připravovat absolventy tak, aby mohli odcházet přímo do praxe, ale i pokračovat v navazujícím magisterském programu. Nedílnou součástí připravovaného programu je i výuka předmětů ekonomického a marketingového charakteru včetně rozšířené výuky cizích jazyků tak, aby absolventi odcházející do praxe byli v i tomto směru náležitě připraveni.

Popis anglicky
The project is focused on the preliminary and the introduction of new bachelor study programme within the branch Teleinformatics which will strigently respect the Bologne Declaration results.

Klíčová slova
teleinformatika, bakalářské studium

Klíčová slova anglicky
teleinformatics, bachelor study

Označení

1799/2002/C

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (23.04.2002 - nezadáno)